Karel Makoň: 88-09A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

to případě se musí šla touto i potom budu stylu jako to ostatní jedné domu že ano to se nedá nic dělat ale musí protože jak pro sebe. Upozorňoval že například dejme tomu jsem v mládí kdy jsem takle na toho boha nevěřil. Tak který ho věříte vy všichni jsem před každým křížem jsme byl ani byli kdekoliv. jsem vstupuje do našeho domu z ve do předtím při že který to máme na chodbě že. Povolil jsem se a řek jsem příslušnou formu li se jsem doby toho tak jsem pochválen buď pán ježíš kristus jsme ve jsem pochopitelně předtím a o něho poděly na věky věků ne a tak dále a takže oni ho měli dojem že jsem absolutně věřících. Jenom ta babička ne tam věděla této hraju a když jsem prát se těmi dveřmi. Že oni nejsem odpověděl on tohle ale mně z toho mu k ale nikdy nic nebude nikdy z nebudu v tom měla pravdu. největší přehání aby se vůbec nic nebylo a dokud člověk kam vůbec nic není pokud je pořád ještě ničím před bohem tak s tím nemůže vědomě spojit. Musím být v ó a když jsem se spojit s nic přirozenosti boží jako nic. jsem byl několikrát životě anulování zen a přesto láska by těch operací se potom sedmnácti letech a potom přestal světech pořád sebe anulovat abyste věděli po toto píšu oné kdysi ti tu zen se to byla vždycky oprava nás za fakticky to byl to byl strach ale musel jsem těmi taky projít a musí si tolik každý jak si to nebere do hlavy že to prach. To je totiž nutné ale i u s těly ho o na to do nutné aby mezi do týmiž stupni byla mezera. Tohoto ještě vysvětlím detailně o jeho životě. Například vstoupil jsem do toho světa jako tělo jako jsme jsem vstoupil do těles mez jsme věčným tak jako on že jdeme z příbytku pane od boha jenom z jeho příbytku z toho mor ráda se ona. Říká jako na ty ten máme u boha od věčnosti. A když on přišel jsem na světa do úplně hloupé dítě jako jsme my. Nevěděl že do od pánaboha to on mu bez tomu nepřineslo o narození naopak tu přišlo absolutní zatemnění. Ale jak víte za několik dní nepřišli svatí tři králové a symbolicky mu předali tři daly a za těmi dary se skrývala. Ta schopnost pochopit že z věčnosti přichází z této zlato z li mu věnovali a do věčnosti se vrací. A toto jsem pochopil to do sedmnácti letech samo svou v z vtělený bůh to musí pochopit hřích v aby mohl tou cestou i stát že by nemusel za trest něco opaku v kdežto my lidé vzaté musíme stokrát něco o popadne sester sine aspoň trošičku do toho stylu ježíše krista rozumíte a tak mně to dal tady jakou práce dáme takovou práci takže ona když tady říká. Ty cestu bude en estas moradas ani je as ser mu čas mu co strava kost když sestupuje do těchto komnat stojíte daleko více práce. Znamená daleko větší disciplínu a to znamená kdybych měl promiňte v s v tom s látku na svědomí. Kdybych měl vaši disciplínu která je jistě vzorová po stránce lidské o tom nepochybuju. Tak to by znamenalo pro sebevraždu a to nežádá disciplína ta vaše protože byste disciplina mrtví ho člověka toto by si měl živého člověka a si musím chtě nechtě se že nejsem ještě byl živý přizpůsobit ono to během této přednášky myslíme ti rozdíl mezi disciplinou mrtvého člověka a mezi si přijdou živého člověka to je. Úplně něco jiného jenomže aby měl se kdysi klidu živého člověka k tomu potřebuje aby něco věděl a ne kde jsou ráz tom ze svého rozumu nýbrž z kde jsou skonu svým jen to s ze svého pozná co z na s von tam neumí přeložit ve vzít ten to. Od ano. A to poznání moc sobě rozumíte a to jsem to poznání nabýval je nevěděl že to od pána boha poděl dvou let né. Tak že jsem v tom do se znáte se tak daleko že světem pán bůh se domě vešel s tou svou mocí která a ty jsi věnuje toho člověka a nejsem disciplin. Mám ani zdaleka ne tady kovy zase mladá kdybyste věk kdysi bylo lišil člověka než jste vy nese museli udělat zná. Na na to v těle to je tedy si krita tomu říkám to vy neznáte ten můj přítel z plzně ale to je kdysi kdy. Ten visí ty lidské zase takovou míru protože se nemůže dostat tedy si byl od boha. To je taky neví podle své udělat svým velikou práci protože onomu dostačí. On dává pozor aby byl tak disciplinovaný aby se neprovinil v ničem proti tomu od co od tam morálka křesťanská on navrhuje po se neproviňuje. No vám řeknu na úrovně to je to rád tolik práce ji. vod říká mu co strava ho zk em ne je ó ano to byla daleko větší tomu rozumí že to světsky daleko více práce je než ti v ježíši věku než době před tím protože co jsem si mohl dovolit. Době jsem toto poznal to si po době nesmím dovolit od a ty si to nechci dovolit ale to by znamenalo být ve vězení naopak znamená být svobodný. Nemoc si z dovolit vůbec nic z toho co my si dovolit smíte beztrestně. Skryli svědomím znamená opustit tu komnatu u boha to vědomé spojení s bohem. Protože tože správně plní te všechny příkazy křesťanské to je věci pořádku osvědčení v malém. Ale nestačí to na život to jste pořád mrtví duchovně kdyby ctnost stačila k tomu aby oživila člověka. Tak by byl nepožadoval ten ježíš kristus od toho mladíka bohatého aby když s tím všechno co příklad přikazuje zákon v od je ctnostný ani spi tomu nedělá a když z toho měl radost abych tomu ještě co musel při pohyb v. A on řikal tak to jsem rád. Že ty jsi tak ctnostný ale teď musíš přijat ještě tito co máš rozdá až. Budí a potom při anna se vím že zesmutněl a odešel se s tím víckrát neví že vám řeknu a to říkám poctivě. Kdybyste měli rozdat kudy mám ten symbol vysvětlím po ulici rozdávat kdyby svými rozdávat všechno chudým co máte. Tak byste raději zanechali sví víry boha když se to nebylo tak něco dramatického. Se ze si kdybyste neměly své zdraví kdybyste měli žádnou svoji schopnost. Kdybyste neměli vůbec nic žádné přátele. Toho jsou od jeho přátele ale ani byste měli ne se nemohli dát dělat právo ani na jídlo ale kdyby se je vám to stalo jako se to stalo věd jsem opustil svůj život tam v tom koncentráku jednadvacátého je nás v s v s v s v k v. Čili třicetdevět. Tak pak nepotřebujete jist tak protože byste nemohli poto ji do přít pak nebo co je nepít nepotřebujete spát nemáte strach jejic a byl jsem pro se v koncentráku kde při měli strach jsem ho neměl od určitých kde jsem vzdal svůj život jsem se ocitl tam kde člověk nic nemá. Aby to jenom za nehýtek něco měl. Tak to spojení s tím bohem se zrušilo a se dostal nařezáno zrovna jako ty ostatní. jsem vás dalo nedostal to všichni viděli. Voni taky viděli že ty první tři dni nejsem k tomuto poznání přišel jsem dostal nám rád se do víc než oni jsem měl privilegium že hned z druzi jak nás odváděli tak dělal ten esesmana ránu let tady je do toho pravého oku nebo do hlavě z jsem o bůh do ale totálně se mohu k plné jakkoli oděli to se nikomu nestalo se metod skvělé privilegium že jsem dostal do koránu upadnou jsem nemohl do z nebyli na těsná ani vedle sebe a byl u pak. Z to není slovní to budu vydal rodinné a jsem nemohl protože jsem prostě stalo ale neslyšel jsem by se zru jsou konstatoval že jsem přišli. A že tedy patrně přelil se jsem se z tu zase o mluví protože to se vůbec že nebudu to seděl kam to zpěvy to sto nebude jasný v vedle se jeli do člověka. Střelit tekla takhle krav postará on klesl jsem si jsem který jsem přestat se si to. si jenom viděl bylo dost cely a řekla sahá smrt te a nesmyslem se věc. A to bylo první privilegium když jsem se v tom koncentráku tak jak jsem začal myslet na toho jak takový svatým k tomu příjdu když za z věž. Jo za tou jsem měl ty svoje sv pólu studenty. Je stejně byto jako ale žádnou vím obavu dělám je by měla aspoň nějaký od toho v tu čtu co se při ne on ne jak jsem takhle myslel tak zrovna jsem měl to privilegium přišel jemně ses mám z volil měl znovu ne na s nadto jsem a hle. jsem se stát se o mně ještě pokud kola za dosti odešel pryč to se město jsem zažil v prachu a nemocen se ho jak jsem tu někdo to se to v těch první z se ne jednou a jinak se dostanou mlád jsem ho víckrát samosebou. Takže jsem byl krutě ty tři je vychováván k tomu že ještě se mám se měl dost o sebe dokonce stát aby ježíšovo život to ono co se co to je tak se mnou s kopce pane bože. Způsob řeč. O to přijdu v i budu ještě lepším a co polepším ještě všechno co budeš si na udělám kdo nezachovali za zlo nám najednou slovo obyčejný život o plně si jen vůbec neslo radit o jsem byl svatý se musel být napřed ze se o tom že svatý nejsem. Jediný svatý je bůh nikdo trestáme pojetí že s tak toto ráje je toho vím to je žákyně k ráda říká důstojný pane se musím přiznat šla k němu ke zpovědi že u pod všemi liška nevěřím a on říkal cela. Prosím proberu že nevěříš ale vy lid který jak se to mohlo stát ale nikomu to si je neboť pověz svých. Toto při nás se s to tedy to li se tam se od věci tří je třeba nebo se rozměr týrali ty i když jsou naše nebo anna řek jak se to stalo jsem se dostal do stavu duševního ve kterém nebyl ani ten pán bůh na kterého věříme ani jeho svatí ani jeho andělé ale byl to stav tak posvátný že bych mohl z jisto ve stavu božství. Do tam božství bez tvaru bez přívlastku prostě je tak pro vstoupilo jsem musela od doby nemohou myslet na ty přívlastky tady nemohu věřit vím že podstata jiná že to nemá to málo že to nemáme no že to ne on říká co proto správné ale ještě ji jedné věci viz zpovídám a jak by to mělo jinak následek pro stav k tomuto světu a ona říkala jsem dosud ces svět. A vystříhám v ale to je těžká dominikánská ale teď. Mám takovou lásku bližnímu od chvíle. Že jsem nikdy předtím nepocítila jako bych milovat sebe v tom bližním a on se vám o tytež suso si chtěl nejbližší jako sama sebe víš to se nedá docílit bez pomoci boží. Vždycky budeš sobě protěžovat před sebou před tím ostatním teď se to nedělá z či i ten svůj stav vodu to je neb na to co správné jenomže to nikomu říci a napsala o tom nějak i tak patris zachoval v z tam dále a něco je tomu při svazku protože v veliká do se nám zachoval protože on se sám netroufal tudleto napsat jeho žák světa to je to popsal všech. No. No ano svým dělo velikou radost protože oni kladl těm svým žákům v za vzor že ona přestože není tak děláme jako jsou oni ty věci pochopila jinak než rozumem byste rozumí nepřekážel. Jako jím překážku mi totiž přijmeme to za správné co nám ta katolická mírem nebo jiná předepisuje ale dál to nejde mi toho přiznáme my se o to hostí né. Ale nemá když todle pokud to ne ale nemá to tu moc. Kterou o to mělo třebas na tu katany. Že vona najednou se cítila být oddělenou bytostí od ti už. Žena si bereme to ukázat kohokoliv z vás tak zůstáváte svými sebou kdežto jsem v v kdyby nebyl z vůli jsem byl boží aby boží znamená ve všem být a. Psal žen a tak dále to nebo na rozvádět ale chápejte že to svatá terezy nemá asi pravdu když ještě nám dal těm stává svým nutí k tomu abych toto přeložil znovu do češtiny a komentoval abych tam by se do věci který ona nesměla napsat nesměl napsat protože upozorňuju vás, že tuhleten spis, který dostanete do ruky její spis. Esi se to drží tak ten bude psáno v ing liším se vězení. Po dobu pěti myslí suam napsal za by si to do napsal vrcholy dostatek li si ve vězení. Dostala nařezáno pořádně byla mučena myslích rána proč takové bludy káže a tak dále to ji pořád a ona přitom zaživa tak obrovský klid a nerušený ničím že toto mohl na se to bylo vrcholný jo kdyby se vlasy těm takle neodosobněná. Tak to napsal na všechno dřívější dělám mají daleko více chyb než toto taky ještě tři k v ale malé. Kdežto tam to mělo daleko větší chyby došel to jsem že je to před silám cesta dokonalosti do po mně jsou pozor jo nastane něco šedesát do světa a to chyba o proto toho kdo není dost vědecké jen jsem šel v praze dotek z něho lid o ten s to co šedesát čtyři a tam to bylo jinak než jak o na mi to řekla tak jsem to na straně do knihy v bude snít tíhou napsal čit. Španělsky jak ona by to byla chtěla napsat ale nesměl přibít zabili zabili tři jsem do zabila. A takže ona měla tu výhodu že byla než než lidského pravdu. A když se ti si přes jenom obrovskou měli moc světly oni nad drželi ruku ona se s nimi stýkala. A ona teprve bylo cetě letech šla do kláštera ty se nesmělo dospělosti dost kdo se kdo jednadvacet neznáme rozum nás ono do doby chodila klidně do všech společností s těmi osel smyslech věci tak je řeč již sami na zase ženy říkají zlá může taky z váš. A tam krise bavila tak nemá za že po bavila celé široké okolí na velice závazná el velice nikoliv smutná svatá tedy. A ne ona. Že by vás to co teče na po smrti zanedlouho zemřela ku patnáct set osmdesát čest od as to zase na co jsem se na tisíc sestře dva o dvacet. se musím dívat na nebe protože si to musím napsat abych to tak že si med daného paměť na sto musím napsal z se musím poli proroci do tys z zlém paměti tam to za listu bylo. Šestnáct dvacet dva. Byla to zavázal zároveň se co ty slité jsme li. Zároveň s ze svatými citovém a vzal ze svatým ztratíš těm přátelsky jeden atd tentýž ten svou když mysl a ty na svět a kdyby jsme to spolu probírali tak byste zjistili proč s jas se že na společně s nimi kdy to je nápověď například krizi toho svá to jeden z první křesťanský svatý do si z se se mě. Století. A to je na tom rozmezí li se objevil mohammed a mohamedánství a kdy bylo třeba se s tím nějak vypořádat a tento svatý do toho v čem máme dané ale musel stanovit jsem ten řád přes přesto myšlení tak aby nebylo nikoho kdo by ho mohl potřít a on by byl býval ten mohammed dokázal to potřít. Kdyby byl řek jenom jednu větu jednou větou mohl potřít celou křesťanskou tradici jednou větou pata věta z měla si od do protože pro tu větu si nesmírně vážil máme k a u jiného cokoli do toho nic ale tady zazní. Největší hřích země. Ne nějaký smyl jsou nebo dosud největší hřích že ne že by to ostatním janem nebyla zařídit dál ale větším říše brát jí. Z mu svaté doslova no toto kdyby věděla a naše tradice křesťanská tak pomalý polovinou všem dogmat a nemuselo by krok za krokem ustupovat před vědou věda dneska je schopna. Říct jak by věříte na všedních vtělil stvoření to je nemožné to my víme všichni v tak si okolo toho chodí pod po špičkách nikomu do koho to nevnucuje těšil z ale to co si potom dočet když ona se není jenom v tom že to bylo zase z ona se být ve všem ve všech případech kdy chápe bibli doslova. Tak dejme tomu nějaký had svedl evu abys jedla do koho. A o nadto dala s jistou adamovi zatím se propadly z toho jsem do tohoto světa je že bytové ven doslova to znamená jako něco co se vše stalo v čase. To je doslovném braním anebo je to jako něco co co se prostě soustavně ději a. Je to pro nás událost ve nás jedni stala před no tří svět je nám přitom by byli a to z kam neplatí se to stalo při nemůžeme pomoct a my jsme zatracení byl do si z placení do ty doby věčnosti spasit ježíš kristus a ta které z pána vyšel nás teprve spasil a další chyba protože by nám dal nespasí na ale tam většině všechno tvorstvo. A pasuje. Je že spasitelné zatím ne nebyl na ten je nebo nebudu chodil nebo nebyl na odpočinku než se zde vtělil. Spasitelský úkoly věčný úkol toto musí tato z kácí se dříve nebo později přímou zastávám že z ten stvořitel také nespal předtím nezačal vozy tento svět. Teď je věčný stvořitel je vodil je věčné ano tyto zásady se musí přímo. No prosimvás kdyby se našly by byli vesele v zákoně že to byl satan který svedl tomu tu evu nenajde to tam co tam není v to jsi musela tady se přidat. Že tam co tam měl právo pánu bohu do toho mluvil zastavil toho nic no jak to je všemohoucí bůh nos co si o tom přestane chudák myslet. Tak ty přes ten s to byl vysokoškoláky který jsem tam se mnou byl v tom co za se o tom se litovat toho on do stvořil a potom potom odešel nás tady nechal na mysl je to a to máme vystavit získáme se na to není činnostem zabíjejí bez to li to tak je to padnou vysoko školu s tím věřící před ze si to to se nesmí dopouštět budoucnosti. za tam to nebyl tam co tam neměl co pokazit tomu pánu bohu nýbrž my každý. Tom viz promiňte z opaku co dávno říkal na tom musíme se dost tom v cestě oddanosti znovu říct. Je z toho je každý z nás padá a v okamžiku narození a měly být se noho říci ne ti to je událost vás se musí dát symbolicky to je symbol toho co s každým člověkem jedině když jsem s věčnost mluví o synu člověka. Který ne potáhne za sebou všechny dokud nebude povýšen tak křesťani klidně v tom vidí dokud do byl ukřižován tak semen právo a moc všechny spasit ale to je kříž ten smrt na kříži tak krev prolitá tam způsobuje že on nás tak se to by nevadilo si to o tom myslí že to a z vody zlu tvé v pořádku ale ono to není pravda. Von ten kristus je spasitelem vodjakživa. Co li z on v list ten je se stýká s tímto spasitelem tedy například david tím to bylo nějak pár století před kristem cesty toho s kristem mluví o pánu pána svého z něho tam menuje a starý zákon jasně předvídá ježíše protože po prožili abrahám ježíšem byl na kříži tisíc sedum set let před kristem a tím tam byl to že se ten úkol ježíšův je věčný. Řek i tudleto v k k vám pak ježíš kteří na to co přišli. A plně se mnou se shodují ale i že to papež tak říká. Sílu ta to dokázala ale než tito na nás abychom dokázali nenastal ještě náš čas. Ale řekli již to a pak obtíž. Z konce taková stal tereziny je to z po že život op v jsem měl zemřít se devátýho u p listopadu co to přesně věděl devátýho souboru tisíc věci šedesát šest v z po že mně že to ve na to si to shoduje ze si proč tady jsem tato li křeslu se takový které by si s odpuštěním jako je svatá terezy je nebo jako host a jiní svatí tečeš do nich nepatřil by od jsem svatý byl to jsem stav od svatostí. To je výborné se ničím rozumíte. A no a tak ty mně ho chtěl mísy pro považuju ode strašil jako příkaz on osou o nic když říkám to jsem tak je tady strašil sto ještě bo v pro tu tu před tou první z toho odkud jo. Kdybys byl v co z odstoupil tak to ta nedopadlo no ale dopadlo tak jsem vám potřeboval říct že to není něco proti vaší mysli. Jenomže když zůstanete na úrovni dosavadní víry nezáleží na postupu dům který ona káží na tom nezáleží natolik jsem si nemůže když tomu poctivě věříte a víte se pole to tak je to v nejlepším pořádku před z s je to chybné. To je to chybné ale to v nejlepším pořádku přesto protože to ani vaše vina že to takhle špatně kážou jinak která začla tam někde umu ve dejme tomu ale sami liské školy ale rok z třetím století našeho to počtu kde se západní svět je v rozešla tu ale jsem miskou skonu neboť. Ti lidé říkali všechno přichází zvnitřku a nic nějak z s s pomyslných nebe s. Tomto nás věda dneska usazuje náš snáze věřící říká kdy jsme byli vody kam do nesměla jede jsem para od našli bo li by ne to jsou pořád kleci temeni je jak to křesťan se dověděl deska použil ještě jedno po bere že to někde někde ten není nikde v. Této pravé bytí ten není vázán na čas naprosto tvoří čas a prostor ale není na něm závislý letem na dosti. On totiž kdy byl závisí na svých tvorech to bylo špatné oni jsou na něm závislý sto její jednostranná závislost. A ne on na nich rozumíte todleto musí naše je to licet přímou. Že to není žádný který mu že pánbůh od toho odešel že si něco stvořil v kdy on přestal. V vteřinku jsme ještě menší část jakémukoliv čase li přestal tvořit to všechno co říci vesmír přestane existovat v on musí být pořádku jsem o něm věčným tvůrcem oni jež tím spasitel a věčným osvětitel. Jak jsem si za svou ostudnost svět že jsem najednou tyto věci věděl že jsem věděl že jsem že z věčnosti pochází a do věčnosti se vrací no tak to se neděl co mostu svého rozumu zrodil z milosti boží je tomu říká co za terezie. A k zdarma dané ale ještě bych vám chtěl něco říci v čem se o rady si právě to co tam musím opravy když budu vykládat tu cestu oddanosti na rozdíl od křesťanských. Z watts v svatých. Od do oni nejsou vinni v oni prostě svou odevzdání oni jsou prostě věřící. Kdežto jsem to šel opačně bez víry a teprve jsem tu víru přijal. Jako správnou určitých momentech ve všem ne protože byla pochybená vlivem nějakého vývoje. Ale. vám bude za citovat ten dopis od je již ti mít milosrdní sester hra vyd v bolí mě. Dostala ode mně myslí že to co ode to svatou terezy že rad ti telat česky. A píše jako poděkování ani jsem se představit. Jaké dobro jste učinil se mi to neb učen nosím se za ruku protože se pořád ale jak je to roste učinil praze se nám to již mi dal dispozici my nemáme mu za literaturu.. Ale musím vám říci že bychom to nevydrželi. On z ale bez literatury vydržet když máme v z by je dva dary zdarma daný od boha příštího do pod svět dale nemáme ti dva dali poctivě když děláme svojí řeholi tak máme k dispozici. A ty nás drží nahoře nad tím úpadkem a to je milosrdenství a on tempa chce znamená vnitřní modlitba a teďka bychom ještě potřebovali z od jana z kříže. Jemně tak při za tři zač ti misse lidskou nějak a pak se s časová ale v věta mi to při syna svým data která chodí těm sestrám na svém. Ne nábožná katolička. A říkal tady máte oni dopis poděkovat ale tam na co by potřel svatýho hovořit ono pod toho na to nemám cely do kompletního pak o dostanou tak ku co dneska mají k osob li ano z kříže. A na přesto jsem samo jsou to něco co vám říká transu poklady v tom ano z kříži a že jsou tam. Jsou tam taky bludy protože on poctivě bral jenom to co mu svět je v nařizoval a to jen to neni špatně ale to hoch. Takže jsem psal mi to oni si jenom si věčně sta vaše ale se mu jsem psal krise střed odpojit todleto. Sestro jsem nebyl dosud si vědom toho že by ty svoje ctnosti které tam v tom kráse nemusel proto složek těm mrzák z ku on to on taky mrzák na starosti jeho jinde svět takový asi sto padesát viz tam moje z tam kde jsem ji tam přesná asi z s. Tak práce na protože jsem se to děláte z vlastní světy živili zato prostě dali z vlastní vůle oni se na to dali pro toho že byli povoláni od boha a z konečků co říkal to je pro obě v. I to berete jako od mohl danou věc zdarma danou tak by bylo kdyby si to považovali za své kdesi hospodařil jako se svým tak nejisté v tom řádu schopni ty věci dělat z to víme když se máme obyčejnou sestru řádovou jak tato dělá pokud do ve jako charisma dar od boha ne u mně toku svoji schopnost toto jakoby do upadl on není dopraven neupadne přitom. Dokáže toho udělat nesetkal nebo jsou tam jsem normální jsem na dne dnes nová sestra. Je to jeho tím že to nerad po charisma se říkat proměn veliký obě jsem říkal že by to berete jako dar od boha si to nepřišel letem na kabát že synem byste že to vaše schopnost naše přednost před ostatními křesťany kteří toto nedělají tak jsem jim např takle moc to nebo bohu by jak se říká a pak se mi to jak byla. To jsem si takový protiva a ne říkal jsem v našem řádně pak si to sebe leto je na ni máme jenom jedno charisma v všem ve stádě máme jenom jedno charisma v. Ale je to charisma a není to něco co bychom si sami sobě jako mohli přičítat. A tím charismatem je celý lidský život s. Ten lidský život máme dát z příkazu božího a ten příkaz zní takhle přestože on vládne že ani nevíme že vládne milosrdného a mocí. Ten příkazy mí. Přichází jsem na svět a dostává tělesnost dispozici která tu schopnost všechno čas oné cele celý vesmír časným přeměnit protože sic. Z celý vesměs to byl malé obsažený na věčné co znamená vrátit se do věčností individua se radit do věčnosti. A to je příkaz z věčnosti přicházíš nadmysl se vracet ani o tom třebas neví když o na tom nezáleží to vládu takže nikdo neví že se mu vládne nesprávná vláda boží. To říká a toho se před tím se ses co se století před kristem pravá vláda je taková vláda při si ani kdyby se mu vládne a nemyslím dali nýbrž syna lidské vlastnosti to se musí všechno brát symbolicky. Jak dobré jako ovládá toho politická co vůbec nesedí. Ona by k zkrachoval a kdyby nevěděl lid v že se mu vládne a to se musí pořádně do něho při skal zabit věděl duch něco udělal ženo po dobrým v tom namnoze nejde a ono co to něco muss se si si byl také ji po dobrým žilo větší odměna v dal jsem se musí distancovat nově odměny protože oni byli nejsou schopni dělat líp než zajde a ne že dostane pole na za placen nedám dali nějak je to jedno z na to se nemůže dále dělat tak je to vinou jsem skal dobře. Ale u toho pána or na temeni vláda která není patrná na zevnějšek a my si potom později jsem se na se že jsem proč a jak je ta. No a že jestliže tomu takhle je pak tedy člověk když nepoznává ten svůj úkol že bez viny ale je potom veden jenom tím životem jak se před ním nerozvíjí tím dějem. Ale upozorňuju vás na jednu věc důležitou kterou si toho byl jako druhovou bude tolik tu to jsem skal řekl. Že bůh není něčím co by bylo časově prostorově vázáno nikdo ho nikde nenajde. A proto když se zříkal když vám někdo řekne krásy bože tady nebo tam nevěřil tomu s a to není tak. To jen mezi vámi svět věří se ve vás uvnitř s to je všude a tato svatá terezie z avily správně říká hledáte kdy mně jde králoství boží mimo sebe s ten na omylu on tam nedovede co život to smazává. Jako o to aby jako se neprovinilo bylo horší než ty vizi toho ten český překlad. Komu měl skvěle španělsky o závidí svého špatně s cit. Abych se polovičku toho tak krásně přeložil ale když mu to chce nese a on si to přeložím volně aby ten pán ty krisi to o něm. Byl na výši jiném bude do toho co mluvit takže to je pod i krizi si českého překladatele přeloženo. A proto ona jako je toho názoru kdy jsem též panně z vjem v bod těch svých v. Jednadvaceti let věnovat tolik času takže bych neměl. Toho vývoje dílo zanechat tak v jako jsou jak jemně protože vím přeci dobře žilo psala ve vězení a že nesměl všechno napsal že to musel jenom naznačit a a to co naznačila mohu dopovědět všecko protože mně nikdo dneska nepronásleduje když to nikom me na mám k dispozici než svým vyšším přáteli. Či vám svobodu úžasnou proti že musel psal co z z z chci jenom musím na ni dávat pozor vám řeknu z ku u již tu li že ona na mně dává pozor a protože jsem si naň něco otravuje tak ani otravuje protože ona nespí tam v tom nebi v tom stavu nebe se neví neunavuje člověk ničím není konáme na many unavena když něco rozum budí. tady jiných práv. Vždycky když něco řeknu podle a napiš tu toho tak si o nadanou do tak viz to ne jakmile si lehnout sotva se mnou u žen zas co mám psát dál. Jsem to nedořekl neslyším žádný hlasu pozor a to je víc než slyšet hlas. vím co s tak stanou mám na co si to co to bylo po jsem napiš u toho lehnu a ona mně to nám třeba z budí rozumíte. Ale jisto potom v tomto rodu po sobě jsem napsal třebas budeme stránky a on mi to litovala od ve jsem do rána to znamená. Tom mnoho obsažné jsem stáhl do takových ma s esi vona přes to s tím vlas rozum věnována v cesty z pokryla ona ledaže nejsem většího schopen něčeho lepšího schopen tak odešla v. No a tak tohleto jen o pravé že oni tam hle tvoje sil v tom nebi nespí a že o každém vědí například o tom co tady mluvím že ano aneb poslouchala za rohem ale vývod nám na protože mně za tím účelem poslala jsem. Takže si nemyslete že jsem sem přišel to neni pravda na tady nejsem jo. To berete doslova symbolicky tak proto říkám tady to může být doslova protože jsem tady tělesně ale o naříká jestliže jsi někde tělesně a myslí si si tam tělesně. Tak to tedy si řeknu si tam k ničemu po stránce duchovní. Protože tam lisý svým duchem. Neztotožňují se s tou tělesností to nejsi ty kte oba který potřebuješ jenom k tomu aby li to někam u. Božího něco dělat někde tady to na moderní technice řekl takle ze jedy různých do herce jsou tady všude radio ve velmi ale my potřel a tak had přijímat případ tak a to je lidské tělo. Které by při naladění do tu vlnu tam visí do to co chceme právě slyšet to je lidská vůle to co chceme sice lidská vůle ale ono je to všechno je to obsaženo již o to vůbec nic nevíme. Takhle na to musí hledět čili když jsme si by točili jak v tom rády by tu vedu kterou jsem poslouchal uděl jsme co na vysílat své vůbec o my jsme ji vůbec kdy jen jsme to přijali a tak je to s námi ale ta třetí důležitá věta na počátku toho výkladu z tak toho. Veškerá nad rozumová my tomu říkáme metafysická zkušenost. Pochází z s ze stavu absolutní trpnosti kdyby v tom byl jenom nádech vlastní vůle co člověk vnitřně a jenom rozumem tak by se to smazal vůbec by to nemohlo existovat. Víte to bylo asi tak ode byste mluvili kdo vysílat svýho stylu vysílačky když máte svoji přímo v tom aby toto šlo. To byste krista asi vědy mluvit tak by to nikdo ji nemohu poslouchat neřekli byl by tam hlas zdali jsou jistě svou protože ho nemůžeme pannou od věci nemůžeme mluvit. Když jsem tady tak to dělám vzít disciplíny po se skal neposloucháme lidi že tady se chtějí mít v celém nerozhodující rozhodující že tady jse mi pán bůh a to je mi příkazem. No to je vyšší příkaz z celkového příkazu z věčnosti pocházíme do že se vrací z tam se vejde mnoho vyšších příkazu jedině svědčí při do vět protože tady momentálně jsem. Dokud toho toto vzdá a že tedy jsem ale vy tady do jenom tělesně jsem tak je to k ničemu tedy se a mám ještě jenom řeknu když do tou větu která je důležitá ten o to abyste dalšímu vůbec chápat a zazní takle jestliže všechno co vám tady říkám správně pochopíte bude se tomu rozumět a při metoda správné. Co stanete po men odchodu tak na tví jako jste byli před tím a kdybys této přijali a ono vás to oživilo tak by to dobro takle teďka řeknu slovy suzukiho toho japonského zen buddhisty. Z slovy kterými končí li ten žil končím za jeho pomoci cení žil cesty poznání. A on tam říká on tomu o nějakým o šlo raka nový a tak tam šlo čím jan. A ten čím jan tři roky jsem modlil nese po z ten vně a ono to nikam nevedlo a tak opustil poustevna šel po břehu řeky přišel k postel jiného poustevníka a viděl že je to mistr je. Tak on říkal mistře ale rozptyl moje pochybnosti které mám k cestě mít u to nikam nevede jsem pořád stejný. Na ten nejsem neřekl ani slovo na toho. Vstal z dělal nějakou pravici z kterou měl o volenou asi to bylo svýma ruku. A dali o ránu tomu koš slovy kdo to z toho. Do středu prsou ho v tu chvíli se v něm oživil živi věčný život tak o dobrou svět za nám do o ramakrišnou a. On říká ten o šlo raka. chvíli jsem poprvně viděl že slunce kůra tak no tak se mu líčí jen vám to vysvětlím aber jsem nejšťastnější člověk mezi lidmi je poprvně slunce kulaté. A ten suzuki který to vysvětluje říká nedejte se mýlit. Není nejdůležitější že byl že byl nejpřesnější mezi lidmi ale důležité je že viděl poprvně kulaté slunce. Přeci to slunce kulaté vidíme od narození že my ho vidíme ve svých a ho viděli ši jako něco jsou mi k oživuje a čím bůh nám dává život. Takže jak to poznáte říká ten suzuki v závěru že do taky živě poznali. Když to živě poznáte v tak od chvíle nemá žádnou nemoc žádný strach že žádné potřeby osobní z vrcholně šťastní klidný soustředění. Že tyto příznaky nebudete mít ode byste li od jedete tak od vizte přišli a mrtvým odcházíte jako vám zaručuju že od život li o do vás to to není ale přesto jsem tady říkám ono vás to upozorňuje. Jako milost co na jsem to tisíckrát mi dom kam upozorňoval že tady mně co je jsem toho se dal název bůh. Co se vo nás stará co váze na každém kroku co mám to ze jsem z pravého ukazuje správnou věc to je pravda. A takže do studny se staví beze dále no má. Ale jeden kam jiné upadla co to znamená že od dostoupila a. tam těm u těch kamínky bude tolik že přeteče do vašeho zevního vědomí tak chvíle by to u nese to sice vědomí a on to je protože byste byli nevhodným nebo ale že pán bůh milosrdný že kdyby vás tímto způsobem obdařil najednou tím životem tak tu padnete mrtvi kdy a fysicky mrtvi a to je úžasný tlak.