Karel Makoň: 88-09B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Sedmnáctém roce zažil to první setkání jsou věčnosti. Tak to mělo za následek úplné zmrtvení jsem se do osmi stáhnout. Co tam do tu již z rodiny seděla nebyl jsem schopen hnout tu rukou nohou protože po se se dostal k sobě při tak této vody víra život. Tomu co je mrtvé. A dáváte život nebo přidávat o život tomu z živé u posiluje pod tu živost člověku a takhle se Ježíš Kristus snažil toho po tři roky aby oživil své učedníky oni si chudáci mysleli když ty zázraky dělají z moci boží že to je jako něco navěky to dobré je a do oděl asi li člověk tím je na tom nebi nebo tak nějak nebo tak zázračně sloužit lidem. To jsem nesmírně mýlili. On je učil jenom jak se probudit. Jaks jak se oživit tři roky dělal oživovací cviky v s s s nima jako dejme tomu když káni z nosu do nosu nebo s z s půdu úst nebo tak na něco tak do si to prováděl a. Teprve v daném po kolika letech ještě byl těch střílet přestalo jedna věc které mělo pozorní že na tom nejsou dobře že byla kanálem v jezeře li ve jen za leskem. A oni se dbali o život protože ježíš tam svými sice bylo tělo celé spal. Ta ho probudili. A to vědění moment kdy dostali vynadáno když si ale z prostě co se bojíte viz tobě chci kdy jsem s vámi. Bůh jest známých ale my si toho nejsme vědomi protože bychom více neunesli než co uznáváme svým rozumem co čemu při námi do tak je. To co znal uznat za správné to je pořádku do si odnese to a po je přidáním vody do vaší studny života. Ale míst to nebude. Protože kdybyste jako oživily sedíme tím co před ním nestane. E tak rovnou přestanete být sví rovnou a rovnou je to kdokoliv z vás svět a tady se mnou rozloučit kte a že ten viděli jsme se za to že ten život o které jsi nám kázal toho jsem nositelem. A byl bych pro dní tělem kdyby byl dal světlo u koho říkal že jsem z toho smyslu přenesení světlo když ho mám přímé ne takže když se hluboce poklonil před každým z vás. Poli byl byl mu nohy a nechal by odejít a byl bych rád služku víckrát do uvidíš. On se to nastane se z ani se mi to nestalo a dal tu víc ví. Dvě přijde ve větším nýbrž jimi že těmto nějakou třebas nezkouší před o dvacet nebo o symbol dvacet let ne. A tady ve vězení kázal dvacet let nový se mi tohleto nestalo. A je toho vypadá to strašně beznadějně není to pravda. Ti moji přátelé říkali prosím i kde bereš tu trpělivost. On to pořád dokolečka vykládá by dovíme že do dokola mi to mládí slyšíme protože byl protože on si to řekneš jakoby domě mít co mi sto něco znaky takovou posilu v tom cítíme. Ale že snažil trpěl ježíši neuděláme ani krok kupředu jak tomu vyšším co říkal přátele především nejsem trpěli hřích tu vlastnost nemám neovládá nám a nemám zapotřebí. mám zapotřebí jenom když si to no a tak když si významně neví jsem pán bůh poslal tak on je tady s nebo že když tam tak i tělesně jsem. To je vedlejší to mi jeden muž čela říkal no přeci bychom měli přít rozumu věřil přichází výše odplaty cituji z od ale je to co spojila že máš ten z jel jsem žil na to nemáš třebas peníze jsem říkal co v tom mluví za nesmysl. Kdyby dotoho něco vkládal tak bych o pro ty peníze neměl na. Co myslíš dát do toho klenotu se a nám ani sebe a tím peníze tak tím ty jako to neříkal tu přidávám ty věříš večer jenom sem to byl říkal prosím mám ještě to tak nemohu a. A tuto říkal antonín přetavil víte. A jsem mu říkal my jezdím tu jsem říkal to říkám vám ne tím na čem a. Ale když hledám království boží. Kdyby všechno ostatní přidáno co ode pán bůh zcela by přitom hledání dělal. To si tam za z vlastní vůle na tom měl nedá ani kolu no ale to nedělám dosti bude tato dál nedělo z vlastní vůle. Nato poskytne všecko je napadne ni něco dávat nebo u dělat za sbírku oni dr vychovat by uděl sbírkou a se za tím pády narození nám dali byl nějaký věci to co sebrali trávy učím se brali tak pak by či k jsem měl při měla onou jsme funguje. To je ten byl u byl ve tomu ve nebyl tak měl na kým nešika nebo dejme tomu ten o li si přístroji to je všech kázal bytost tuto náš tady daleko lepší je to ten nový co mně věnovali a proč se to pro děje proč tento zkázy listu zaručen tak špatný výroby nejsem to třikrát svým jsem tu při měl. Jedeme na ke školení nebo bylo mně a ba bylo to se mi to stalo a jsem to za vyrovnanou se to s příčilo provede za víra ano proč se to děje protože jsem probral o přát te. Jaký je to možný že uděláš takové chybu člověče je že všechno bral z rukou božích to ne do si to to vzalo od přátel. Tak z toho nebudeš svítit ty chlap jeden protože před si do ve všecko ode mně když tam si na kou vím kolu tak najednou jsi nic tím a ty jsi ničí kdyby něco malinko vědom co jsem byl si při styl tak proto poli si přístroji si ničím a ne si takle berete tudleto být ničím takhle kristu musím to dál nemám nic z na si. Takže nemohou chyby chybět ani peníze chápejte tu jen nemá kdybych je měl ustavičně nebudou chybět kdybych měl zdraví ustavičně bude chybět. Když je sedmdesát pět let kdybych je měl ustavičně budu zestárl by takže bych tyto věci nemohl konat co je mi to ne myslelo. bych nebyl schopen který je ten dál protože nemám bytost nesahá pil že jsem věčná bytost. A to je on v něm vně a to je moje pravá podstata ale toto vám to co ta všech vás v proto na ty věci mohu dopadlo pokud oni budou chtít si to pán duch je co chce a se musím být jeho vůlí a to je když si to víme lidská vůle nesmí být zničena. Ale musí být absolutně podřízena na pád právě tato vašeho vím tu musí být absolutně pod vize na vůli boží.. Takže když třebas beru dar od svých přátel bez postíš je ho seberu protože jiný za to nesmí být je česky do musí že jsem pánu bohu ovšem měl při tom mohu mi dal dal proč prodělají protože to dělej jakože prodávaly. To se dopouští veliké chybí taky měl tím musím pochopil že se mi to dávat co musí že nemusí a panna no a to tímto como jsou řeknu ale nebyl jsem napravit no oni jsou prostě sví bylo něčím prosit o bych mu v tom si odliv ale od tiší je taky oni doslova jeden na to bude výborný no. Taky nebudu se nikam jezdit že ano to bude ještě libo vnější protože upozorňuju vás. Že pro daleko příjemnější natáhnou cit věty ba školy výklad víte moje domácí v ačkoli aby doma jsem nejsem. závidí vím o svaté které vy v že toto napsala za pět závěr dosud mu doka pochopitelně za pět měsíců. Když byla ve vězení. Když zapřít dána po zádech a žena abych svých na na protože tam měla absolutní klid. ho nemám tomu se mi do sled do musím být protože to jsem jako ty pochopil že život máte nějaký význam svým jen to musím třebas týden na moravě. Víte co znamená před než jsem byl na si že si pro žiju o ten týden. Ale když jsem tady od rod od roku šedesát osmdesát čest devátýho z odporu k navíc. Tak si ten žádá své rodu žiju dneska po dva roky víme tomu no o to radost. Je že když dober jako svůj žádáš v pak k nesnesitelné ale teď si máte myslím učíš vešel s čili tady se žádá k sobě bůh a s ním tento z nás jenom podíl vím z vlastním způsobem protože on se opět kdy dvě opíjí chtít není ha moje oběti příkladná oběti božích. A kdyby on se středu neobětoval marně bych to lze na kříž marně by se bitva nikam by to nebylo to co znáte věku na světech poznalo blahoslavená svatého je věc se společně víte že šlo o ale kdyby to bylo došlo tak potom ho např napsal k k k došlo v takže chtěl jsem říci že brát všecko z rukou božích. Toho není umění protože v tom nikdo nebyl taky když své právo nebo smiloval a z či sedmnácti letech kdy opatřili je takovou oné nutkání jemu patřit v u zaujatost pro něho. Jak jsem tomu přišel když ten ty tu před tím než tom nastalo jsem vůbec v obou nic nevěděl jsem jinne jež. Jak tomu u na s a je to nastalo takovým vrcholným způsobem. Že od chvíle jsem se jenom třista do hlavy hlasem jak jsem bez vědy o sedmnáct živ být. Jak to bylo všechno platné mil pochopit kdyby to bylo bývalo plané li tak zase to musel na svou odkud nebyl z něco lidského do toho musím být v tom co mám mu musí v tom že ten lidský život být znám. Před tváří boží to skutečnost odvozená ale skutečnost není to žádná sílu své jaksi mísí kteří indové ano. Úkol jsme se v tom neví ale někteří indové si musí tuto je li vůdce. Iluze není možno ji do skutečnosti jsem dnes postila o odporné jiné vší rozené zkušenosti. Skutečnosti tak to je myslím všechno na původ jsem řekl kterou u po k tomu že cestě oddanosti upozorňuju vás ona tyto zmatku z toho o si je u správní prostí totiž je řek tom se to je cesty od totiž vede na tom sice cesty je něco čemu ona říká mat mimo mýho spěli tu dál. Jsem manželství duchovní ale dál o tom nemluví a ježíš kristus když o tom mu manželství duchovní mluví. Takový takže tomu nikdo nerozumní z těch přesto o tom nikdo nemoh rozumět přeteče vám řeknu to jenom podoben sv. Bylo pět v moudrých a pět nemoudrých pánem aby pozváni nás to jako družičky ne jako nevěsty a maje si přenos se sebou z toho by či k i s olejem a všechny usnuly všechny i ty mohou tele i ty nemoudré neboť ženich se nedostavil čas a najednou se rozkřiklo ženich přichází probudili se všechny. Ale těch pět nemoudrých neměli pole. A ty vody tam ještě měly v zásobě olej do li si to nebo měli dost oleje a ten ženich je při při za do toho. Ty na to by vnitřně ale jestli pak jste někdy postrádali protože tam není nevěsta na klidem sestra dělá nevěsta kdo jsem družiček jeden ženich nevěsta lidé takle tajemně vykládá ježíš kristus mat li on dílo než plýtval duchovní z bytu nevěstou a to ona dobře tomu nevěstou ji. Duše a no potom tam nemůže být uváděn jako nějaká osoba a tak dále no ale tak. Prostě nějakou hotovou rozum nám tato vysvětlím ono ale proto jako nabýt onoho řekne špatně pro tam nechám toto by bude říkat toto tak to ještě pořád od že to bude říkat ten překladatel nemám nic nýbrž proti nějaký na tak že on čekal svými to přijde který měl medik nebo nepřijdeme když ve při tak to nechám že. do toho pozoruje mu nějakou pozvi tato kapitoly přeloženo z vody jinou nýbrž že přeložené před psána popsána z popsat z českého před. Tak ano no tak je co to je a jak to co tam chybí jak na to je to co vám bez bez ve městy ženo prosimvás. To je nenápadná z poznámka o tom že my o své vnitřní duše neví ne. Jeho to vysvětlit ale mně vývoj neví my se dovídáme o to může li chu to se děláme dřív než o své vnitřní duši ona nedojde ne ta. Neboť tato fáze která je tam zmiňoval na tomto konec je přípravná fáze teprv jen z tu jsou zváni na kost když jdeme jinou opaku choval ku. Jsem si toho od atd v tom evangelista s pletl pořádal král svatbu hody svatební a pozval všechny svoje přátelé aby se na mně dostavili vším se mluvili. Tam on dal pozor ve všech křižovatek rozdávat dělal třeba dál k jeho oni přišli dán do měli svatební oděv to je ten bolely kdy byl jen na tu bylo po k na tom málo sví žilo. Taky tam mohli zůstat dal do olej neměli ty vyvrženi tvé v jiným způsobem by se za do znovu totéž ale nejde tam pod nevěstu je ta tam není ten dopad toužil do pod li do po do potření prosimvás né. Doteky někde jinde je naše výkladu že to doslova vysvětleme byli pozváni my jsme všichni pozváni jenomže nemáme oleje a proto si tu stále mrtvý kdy jsme vykázán na sebe. Ale je to naše zásluhou jsme živý není jsem ve stádiu probouzení se že ano nový to co on napřed sám. A kdyby byl úplně živý jako třeba svatá terezie tak to zase vůbec nemluvil o na ženu budí nemluví přitom o španělsky se o namluvil ale tentokrát španělsky mu za liž svým pravém jsem to měl sedli na říká cesty za napiš syny a. Když to diktovala slovo za slovem budete smíš kaje takže se mýlí brán tím byl teď to řeknu doslova se to stalo že jsem dělal s ll lístek kde jsem do z nebylo napsáno let tak když na říkat a ty jsi tady dlouho říkal činí z nechceš jak je to taháš za nos. Říká nám za nos na protože jsem musel napřed osvědčit víte to je ten ale. Chromý u toho jezera u toho rybníka bethesdy ten tam do možná wattse jsem poznal třicet let aby držel. A protože vydržel přišel ježíš kristus kdyby nevydržel přišel a že u ten den předtím tak s se stalo ano. No tak se asi tato tento dovětek tam v potřebí na jsem se pořád tempu od že ta. Ale tak je se nám říci že je. V tom sedmnáctém roce když jsem jako zažil to první obrácení k tomu říká. Začátek znovuzrození je taky proces který pokračuje ve vší dobu není nikdy u konce ho nemohu konče z s se nemůžou vytahovat. Ten proces který u vás u všech jako u u vás taky u mně taky pořádek kupředu neboť žijeme kdybychom nevěřili že tento život vede k znovuzrození tak. Věříme nerozumíme životu v no ale jestliže tomu tak je. Že celým životem deme k tomu bohu aniž víme aniž chce ne v tak je to nejlepší způsob v každém případě přizpůsobil k tomu bohu jít. Protože si to nepřejeme ale přenese ta záda nás ta vláda božích to přeje a ona si nás co je na pravém místě v pravý čas na pravou měrou jakou neseme. Kdybychom byli ještě ve stavu třebas prosto nevidíme lila bere syny jsem říkal a nebyli ještě kompletním transformátorem tak na to za jinak jsem málem na to zahynout před v sedumnácti letech protože jsem byl těsně na s nestavil dospělosti ne. Rád jsem jednou onoho jak o proto bylo těžké pro to přežít ale co se tam nechtěli jste. Vy jo on je v jsi je z něho to rase ona se zjevila ve záhy potom. A říkala budu dělat. To proto že aby ses mne od vší jen od cesty kterou jsem šla neboť naše cesty jsou podobné. A ona mně to opravdu dokonale celý dala a hlídá tak takže dejme tomu za řekla teď si přečti moje žilo napřed pojem žilo to jak se dělejte jo to poslední nýbrž to předešlé běh jedete jak se vám cesta dokonalosti. To je cesta je dílo které jsem se na pro své sestry řádové ale tam celá rada chyb. Jednak proto že toho vím li se nedovolila abych toto všechno psala. Ale jedna taky proto že jsem ještě mysleli si věděla. Ale psal jsem to nařízení jsem to ne psala z vlastní vůle. To mně bylo mými představenými tím priorem toho státu ten lisu který hoden z tomu říká nařízeno tak jsem to napsala a toto žilo také napsal zařízení na pravé straně na pro sravaka inkvizicí nade nestranně měla tak mocný přátele že přiměli z ku o možnost do toho jejího vězení se dostat před si tam papír a tužku a vím kou tím pero a o na to napsala že. Takže vona měla tak vám dal nebo o kterých jsem. Ale všechno to psala z nařízení taky pro tam med když to taky přeložit nám nevynechal z na víc se na řídilo jsem měl to ne. To je nařízeno mám dát bylo mně nařídili abych toto psala a tvůj život je právě v podobném mému životu na protože ho žiješ jako něco co je ti nařízeno ne a ne jako co si sám před jež v základ cesty oddanosti. Nedovedeš nedovede si nikdy být oddán bohu a to byla moje největší mým slabost v že jsem chtěla mít oddána bohu ve všem pro jsem si myslel že to moje schopnost jsem to musela potom nakonec zdát když kristu za nemusel znovu na příliš atd znovu se musela před abych mohla stát mrtvých. Nikdo z křesťanství se tu na kříž na vylezl disk za něho za liž kristus a této věčné že svou krví nejde li se dvěma tisíci lety ale teď ustavičně. Z pasuje lidi ano rozumíte tomu takhle to musíme my křesťani opravit této musíme aktualizovat k na by to o něco co se stalo nýbrž se to co se děje proto chodím svatýho přímá mým abys prodělá ho aby to soto myslili aspoň představu protože představu nesmíme podceňovat. Co si živého za ze se přibližuje se s no a tak dejme tomu ve vzal příklad v jednom ne jo vedla. Když posel se nesní jeho měla jsi učil jak při před si tam takže říkám zase se šedesát z mysli je ta a ta chyba na litovala nějž španělsky jsem na a na litoval mi jak je tam napsána. Tak jsem to poznával co jsem todleto se to obojí napsal on na co jsem to v španělsky nově jak tomu rasy před ne v a ona řekla v li ji by z tam toho psát nebudeš než tuto jednu větu nýbrž protože i byto bylo li. Pokažena oni by na to moli při do tam něco kristu než kdyby se deska assisi byl si jeho je tam možná stal v tom el jak je to řek se nade ten letu moji za to si prosím as jen to jisté do vlastní cesty oddanosti. Misse jsem narodíme v. Z příkazu božího a ten zní že to opak čím se rodí z příkazu božího a ten zní. Tímto životem tak jsem máš dostat do věčnosti do vědomě žité věčnosti v na před bych je říci proč je to zapotřebí. Proč to máme uvědomit že jsme věčným a byl jsem chtěl schází né. To není pro nás. To není míněno jako řek bych něco co by nám mělo posloužit. Nýbrž to je míněno jako něco co by posloužilo vesmíru. Bez míru ale ne člověku s li jako trpný prášku vesmíru vesmíru vesmírový úkol. A proto musím na úvod vysvětlit protože si člověk v sobě z to se vás formátu o zavřeli celý vesmír celý často časoprostor a jestliže on odvede sebe z toho časoprostoru do bezčasovosti boží protože není nic. Ve vesmíru od sebe odděleno o jenom náš chybný dojem že se od že tak mi popotáhne me celý vesmír rozumíte tomu k tomu bohu ale pokud si toho nejsme vědomi tak o nebo dostaneme k tomu jsme vědomě dosáhnou tyto mus nevědomě udělat ještě musím vysvětlit s původem to není cesta oddanosti cesta poznání jak se to jeví mně na cestě pozná co je bylo to rama lidským způsobem. Že totiž jakmile jsem se dostal k tomu vyčištění myslim že jsem neměl žádnou myšlenku ale měl jsem to nutkání bohu patřit do tam u zůstalo v ale bezeslovní bez formulace. A tak spící nebyl v tom není to on to vám velice při si říká tak to mělo ten následek jsem začal překonávat vesmír čas a prostor a řeknu to je trápení nepoznal jsem většího trápení než tohleto. Neboť člověk jest rostly s časem a prostorem teď udělal tamto teď je tady ten bude dělat tohleto atd tak tak to pořád jde bez mezer v že z z jak je nestavím tělem po celý život říkám jak je ve stavu tělem a pokud je ve stavu bdělém když je ve stavu jen tak si od pole toho v od práce této pravá chovat teta práce od toho strašného utrpení pomáhá bez tam si musel odpočinout od tohoto v z otec soustředěnosti. Na to co dějem probíhat protože v jedete tam. Co nemá ději. Aby se musel z toho děje dostat bohu který nemá li ten nezačal ten nekončí věčně stvořitelem víte že spasitelem věčně osvětitelem věčná záležitost. Ale dostat se přes tu mezeru která tady je mezi časoprostorem a mezi tím bezčasovým znamená překonat hranice vesmíru a víte co to za lidem práce jaký úžasným k vám k a a a a a ne že s potřebou aby od pali třebas tu věci krás jenom o běhá okolo země. Kdyby potřebovali k se dostat dál třebas na měsíc jako to udělali nebo někam na malost ne tak potřebou daleko že ještě nevím moc krávy čím ne než pro obyčejní obě okolo země a na se chtělo anna každý z nás se chce liž tou cestou kde aby zrušil všechnu přitažlivost jsem s k o o o k k a při ze žilo z celého vesmíru. A přítel živost kombinovaná není o vyšla ze život jsem s ka. Takže on to všechno musíte zrušit kteří do dosti vesmírovém abych nějak tělo osvětlit toto je. To jsou naše lidské vlastnosti tak k pak se ještě dost nesmírnou a tohleto všecko musím překonat. Milují veškerou duší svou to je vysvětlení ovšem pro mně když jsem při se dostal za toho jak překonat přítel život vesmíru tuhleto kdybych mohl s vysvětlit tam mně byl v tom čeřínku pravdu musela. No to nevadí stane se od sv a to je kapitola velice důležitá ale takže se je zde když být člověk oddán bohu tak se jde z oddanosti tomuto svět tuto ó ano s tím bohu a. jsem z se dostal z oddanosti tomuto světu napřed jen z rodin vědám do tu s že nám čím ko dosti bohu chci se zdánlivě bez mezer a to oni pravda a zdali neseš co si to tak není pravda protože jsem přeci. Vypadne z jednoho z jsem to dopad nás zaset pozdě o od k v k li se dostat člověk vzali školy. A víte jsem pořád tak se vizte tak slavný tělo a teďka jsem rok a třičtvrtě ty přežili pořád tajemně se rozum studoval v kdo je z věk jeho mně toho co do koho jsem tužku kterou jsem dostudoval v něm bavit li se a tento ježíš z okamžik jak jsem říkal mockrát jsem se přestali toho že při do věcem nebo o na že nebudu moc studovat protože věděl co je nevědecké co dělám no to pro došlo v roka čistotě. A že nemá vůdce přírodovědce který uvedl tak do toho vých. V tom nedělali vylomeniny el tak jsem se vzdal přírodních vět v tom momentech nevzdal jediné lásky. Tak bylo třeba dvojího abych se nedostal osvědčila to se osvědčil neboť jsem tomu jedinému patří prosté osvědčit se. To se neosvědčí v malém se osvědčit ani ve velkém. Ta se v tom malém osvědčil a proto jsem za rok atd čistotě překonal mezeru. Jsem se mohl osvědčit v tom co ještě jsem neznal na mezera spočívala v tom že jsem nevěděl co dál ten život z byl proměn bezcenný neboť jsem nebyl v přírodních vědách a no co se jim věnovat a z této nevědomosti nebylo nic dokud jsem se. Přestal litovat. Jak se přestali toho v tu chvíli co vám mám za vteřinu kastu by tady pán bůh ukázal mně cesta další cesta. Jo zrušení řečem čili jediná překážka je. Aby se člověk dostal z toho no jediná dvojí ne překážce v tom aby tomu od jedné. Že člověk nedělá správně a poctivě co v tom světě správně prostě dělat tak paní i s kdyby například dejme tomu se z před svým svědomím nemohla přenést. To jsou za ni život světsky podal sví že se třebas sloužila jámě nebo někomu jinému do on hladem se nebo kdy předtím manželovi kdybyste kdyby tam vznikla nějaká obou váže jste něco zanedbávala že jste neudělala všechno co se udělat mohla tak by se nemohlo udělat ani krok na cestě v vyšší oddanosti první podmínka aby se tento mohu udělat je poctivě konat všechno co by tento svět. Ode chce a vím že pro správné když ne nesprávné dělat nesmím ale co z toho si že jako správné to musím dělat jako po třebas do ča tu mne to bylo správné že ano. A prosím tohle toho. Je největší jednou větší překážek na cestě k pravé oddanosti bohu neboť neosvědčí li se v tomto malém říká než kristus nemohu se osvědčí v tom tedy ne a to veliké je to je tak veliké že že nerozumí nedohlednu co tvoje nevidím tomu konce že ano to prostě. Neznám to nepoznávám tu v v tom přerůstá moji velikost a takže jsem to řekl tím úvodní větu že tento život máme brát smrtelně vážně co v něm poznáme jako správné tak to musíme dělat my například nesprávné že jsem třebas nějak zaměstnán toto dostanou peníz. Zenem a že musel uživil svoji rodinu to není nesvaté správné neboť ho hoden nedělním z viz své ale. Nebylo by z právem bych např je za jistí dal peníze proto jsem z na to nešel jo. V služba bohu to jsem na jiné úrovni než světské. Protože ve mně sváděla než by neměl peníze trojí námi z na ten říkám nebo řešit na tři to přednášky do třebas tu řešit. Co prosím. V takže tady je otázka velice důležitá nikoliv rupa. Je že když třebas někdo dělá správně věci tak se musí o starat. A toho plnou hlavu a se mu tam by se nejde ale kdyby se mu tam ještě něco víc vešla tak by to dělal asi správných. Měl by ještě nějaký postranní že tam nějaký třebas osobně radosti nebo tak měla olej aby se s touto radostí někde od své povinnosti tone si být tak on musí být starostlivý a pečlivý abych tomu do si z prostě ono by to bylo velice působivé ale nesměl byste tam dát. mluvím od mezeře z nejdou starostlivostí. A mezi tou bezstarostnosti která na této cestě panovat. bezstarostnost náš mýho druhu přesto si toho jak ten ježíš kristus byl palem na toho aby v tom chrámu nebyli penězoměnci a obchodníci. Ale byla to v šel na to starostlivost jak je běhá li předtím jen jeho a ne om první se obou byl abych nalije. Porozumíme řádění. To jim prostě vzal důtky posedlý žen měl v ruce důtky aby znali důtkami ale byl v těch j du teď vložil svoji moc a toto náramně bolelo. Takže to se jež ho nazvat. Něčím vím jak ko rovno nos nebo o ko nezdály jen na. Nebo ne pečlivou host nebo bezstarostnost. Nestaly zákoně se ukazuje jako jedna jeden z příznaků tuto vtělení božího. ještě o chrám o čistotu chrámu božího o bude žije vrátili anežku také tam starověk jsem řečeno o to při dělo on co tam nenechal být jako pod staletí tam nechávali být ne čili se že je to jsou bezstarostností jak je to z jak tento bez to co zastupuje. Tam bezstarostnost normálně nenastupuje tak jako uměla tou uvedu u sebe napřed potom do rozhoduje by to bylo mělo doby u vás. Umět dá. Bezstarostnost nastala tím způsobem že vlivem milosti která sestoupila o tom co nás ten roce a víte zraky okolností. Jsem najednou nestála o nic jinýho než patřit bohu a ostatní starosti se nechal stranou. O to je konec věcí všechno uměl ko šlo opačně rozumíte ale to potom ukáže nadto pomalu onen ale se na to nešel nějakým stylem nýbrž ta účast na tomto světě byla vzata. A o z pod jsem se najednou na cestě k bohu. Na cestě pravé oddanosti jasem nevěděli to oddanost protože to ve mně působila síla boží jsem k tomu nic nepřidal ze svý do přičinění ze své vůle se do to se dožil ale jsem nemohl dělat to co předtím nemohl jsem být starostí. Tam bezstarostnost byla tak hluboká že jsem nepotřeboval jíst v bezstarostnost nepotřeboval tří z to není nemoc todleto mně nemoc. To byl absolutním nezájem o tento svět nebo co jsem pít nebo co jsem spát k tomu co v tom jsou studovat nebo co sem zná a matku. jsem znovu a nemám matku. To se stalo před tím ne mezi druhým a se tím rokem když jsem po každé operaci nepoznával svoji matku nebo znova jsem ti lékaře jako své když to ne. A. Teď za semeno poznat poznávat ale maminka mělo zkušeností dětem dvou ti bude tím a. zase něco nesprávného z on venku dělá na o sto musí do stop pak se mnou v tom co ono ne co ze vy klepala ne. Následek toho tak se nají to tak jsem se na je no tak se napít tak si tu vůle ne do všeho nemuselo tak jak strávit. To je od do toto bylo tato to všem dalším stroze jsem tam byl zase znovu. A tam ona řekla tohoto nejde s nebo s sebou budu ě. Lékaři duší z znamená před svěřil přemluví tak že z místa z se na totiž že jsem studium ty se ho co normální život to ve tam musí v tom klášteře ošetřovat pečovat od sebe jsi zaujat bohu o tuto nemohu li za slinou pokoj musí děl dobře to šla jsem mu kost že stanovila ale kdo se neuvidíte se knězem nestal z toho důvodu že on prozradil vzato jdou peníze. Co řekla za službu bohu nebo za cestu k bohu nesmí žít ani kou o no a tak jsem na sem říkal jsem nevstoupil protože nemohu o to chci teď jsem to bych nemoh po cestě jít no. On samosebou nese rovnou pro sebe pro ty kněze jo to musí vzít peníze ale ne tak že do jsem dal obraz neměl cest jsem šel zhora jdou kde se zdola nahoru to z to řeknu zdola mnoho jak toto za nohu. Ale tam nespadne z nebe na člověka najednou nějaká milost byla dost to bylo veškeré starosti jako z toho tomu o raka mluvili nelnou přestali veškerou stalo dospělý strach dost mistra po smrti dnem dvou ožil o život o všechno a byl jsem si člověkem na světě to jsem ještě nebyl že člověk je na světě ale před jenom jsem byl daleko přesnější že kdokoliv z ví. A protože jsou oni sestra no ale jak je to u vás tedy. U vás je to tak jak píše svatá terezy jak to nebudu moc detailně tak provádět z tady sami k jako před náš. Ale na tentýž den se mi to nepodaří ale proto by do tomu půl roku když to dokážu jste jistě jako sokrates z dělat. A kde jsem se mnou se trpělivost to budete číst že že to budu nebudu po malinkou po z od zdola nahoru jakoby zapomněl že jsem nikdy takhle nešel. Nikdy ne. Z musí za o na protože jsem ses tak dál jako dítě ale když jako ten jste nebyl únosný kdo ho moc šla pěna vodu jsou odpuštění protože ho to přeháním pochopitelně a jsem dále nemohl se ztekat. Ale tak se ve mně všechno zastavilo jako při lékaři dostal když jsem neunesl tu bolestné a semeno začal vnímat správné. Ale ne prosazoval jsem to co jsem ti byl tím vztekem chtěl prosadit nikdy ne. Si tu jsem přede mnou u týkala aby za jiná než člověk kdy jsem se vztek dál takže jsem pohlédl na tento svět nově nový očima živým oči a co to znamená živě pohlédnout na svět že jsem tu událost viděl z jejího zákulisí ta událost význam vnitřní a ne jak se nám jeví k prosím vás. To se vám vizte jsem na tom jo bralo nový. jsem ho nechal mluvit ta chtěl nechal jsem ho měl vnucovat byl že to co pro udělat jsem věděl když že to je zevní stránka vnitřní záležitostí že nic pro jeho ho bytí. A jeho vůdčím byla to svatá terezie že o to vůbec neměl páru co potom by byl jsem v tom hotovi připraveno po pět z kůže ano to tak v. To jsou to zvedl oči. A tak říkal sto hrál vodu o do doby že to moje tak byl jsem to ode živa lál jediná babička to byla moudrá žena stavy dělal ze stop ruka nikdy nic nebude tak a opravdu kdyby. Tomu bylo dříve než tomu bylo tak to bylo výborné z koho ruka a z nikoho z nás nesmí zbýt aby byl z čí. Ale byl u bohat tím nejmenším v království božím nesmí být ničím činnými tomu dorůstáte pomalu ale přirozeným způsobem svatá terezie říká napřed se musíme zbavit těžký hřích no prosimvás to je hezké z svou asi v jenom do v tom je. Že ona byla v klášteře a ty ses s li který to říkala by také v klášteře. Oni nebyli ony nebyli schopny se do po že těžkého hříchu tím v že by ho prováděli. Nýbrž jenom myšlenkách a to je stejné provinění jakožto provádějí ne říká ježíš kristus kdo chce krást ten u kolem byl bych řekl slovy ježíše krista bych nebo tak se to s s s s s s s s ku pořád čeho se mně podezřívali kdo co na co mysli. Ale on by toto tu o to mi se takhle obecně jen do pojem jsem zatoužil to udělal ano a těžký hřích je za toužit po něčem co o jakou. Že. Že proti zákonu božímu do míry že nic většího co by se mu protivilo tak například nenávidět bližního nenávisti jenom jeden z hlavních hříchů v těžký že ano. Když on kdyby někoho nenáviděl tak nemůže řídit vesmír rozumíte. Tak aniž to on musí milovat rovnodušně všechno dobré i zlé ano aby tomu vůbec řídit ale ne protekčně někoho více někoho me takže se protivil bohu když žena vidět rozumíte přímo se proti jeho vůli tyto přímý tato přímá protivenství jeho vůli jeho řádu to je těžký hřích samozřejmě na to tak je nemohla brát protože ona měla za věci a tady by. Dovolat těžké říši vám řeknu to je hrozně milé děvče a ne k to svatá a ten cit protože toho je tak jedna milion ti nás toho.