Karel Makoň: 88-10B-17.4.1988-99-19.4.1988-Cerinek-1.den (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ale jenom z toho by tu dost v na s o kam by to je těžko světelný proč el dojde jiné trpělivost s bych v tom klidu. Toto říkal dycky to není pravda. To je přírodní děním které stojí mimo dní které kdysi se v zakotveno ale ona na to nemá sv svou vůlí žádný vliv a začne jednat místo kde by se zakuklí děla. A tedy z s se vivo o tom od že ano. Tak to jsem zase za ale tam na kolena a zase je poměrně lidu to je klid na úrovni kukly prosimvás takle se nejsnáze pochopit lidský život to je klid poměr vnikli na úrovni kukly neboť to co vidíte jsou sami dělat samí ku ku. Teď si ten by se to na ni pro mi z toho slova z ti to že vám se s ke je to ale je to tak ale pro poměrný klid protože to jste se smířil jistotou úrovně to za ni nebude vím že to si to nejvyšší co se o to sice na do z ráno není to pravda samozřejmý. Protože kdybyste měli možnost sledovat že z že byste byli jenom něco jiného. Tak byste ale tento názor zastávali no ale ten mocí byl po určitém zrání z ku kole když on si nemůže přijímat potravu zvnějšku on žije z vlastní podstaty zase to obdoba lidského života. Že ono musí se jde pořád jist zajisté něco jinou než motýla ale nevěděl o to po za stejnou měrou boha upadá ta zralost bych tak řekl a nakonec není schopen třeba vůbec do po je jata konec z toho zakuklení jo není to mi to tam na smrt z toho tomu blaženě říkám konec zakuklení čili výborná věc on se sebe může vyskočit nějaký ten on si jak jenomže jste motýlek je to takle mi těch obalu máme ví. Chce. Tedy tohleto je zařízení při rodím zkrátka člověk moc obalu. Je to není tak je to bůh přeje že je sice předlohu tak kukla toho motýla to je třeba ale ta by to daleko prostší jednodušší. A v této fázi přírodního vývoje je to strašně složité tak by řekl že dítě jako tady veta ba tak ještě nevyšla z ráje ale jestliže i ty rodiče věděli že ještě hráli tak víří věčně odtamtud neodváděl. Nechal líbí ta nože by si nevšímali ale podporovaly stav ráje kdybyste chtěli věc jak jsem to dělal. Co ho to světly události jestliže potom pro dítě s o rady padne tak pravím z vás kristus těch všehno. Neboť najednou je postaveno úplně na vlastní nohy česky řečeno. Rodiče přestanou koni z na tam matka přesto jsou oni ztráty tomto o to že nakonec se musí se vychovat tak sama samo sebe že se musí samo nakrmit samu. Se musí o sebe postarat to je jedna z vás je. na přechodu k sebevýchově dospělost mentální vypadá tak to je další op k ukojení naši zbavení se začli kukly že ten člověk zásadně se dovede postarat o všechno co pro sebe pro svůj život. To je vrchol sebevýchovy kdo ho sebevýchovy ovšem jenom s ražení další kukly na vzdal svýho obalu sebevýchovou se musí dostat tam. Kde není schopen sebe se dal vychovávat bude to v křesťanské mystice chybí. Když to myslím že sebezlepšování se pořád dostalo pánu bohu žel o si vás mocnější dělal jako jsou smysl zabil nebyl vůbec na milost. S a o takové do vůbec existuje tedy být ctnostní přímá od toho vlas na svá otrava a v tom nebi s tak mocností na protože by se stal se cítili být ctnostný měl tu tedy nebylo by hezký abych tam ještě by to pro stačilo před podělit o to. Sem říkal babičko do toho svýho nebe na pro který měl vede si to u kostela tam nechodí vám to jenom protože si co si přeješ. Ale do toho nebe nechci jsem tam nechci dostat z něho mám strach. Protože tam z mistra v návod hodina se na pána boha a jeho svatý vám to tak jsem to přímo říká že babička ještě v mém dospělém věku říkala v krok a oni dovoloval tu byl to. Ten pro stává ale ne co o tom myslel včela říkat nebo z jo. To jenom kolem co říkám protože a co přitom nebyla ale babička řekla jednou se v nás světech když matka tajně za než v a poslouchala. Že se modlit. A jsem se modlil nahlas jsem musel modlit na to že to nařídili v jsem modlil nahlas aby si to neposlouchal jezeře neměl neposlouchá a nedonese ve co se bude daleko poctivěji než když někdo poslouchal. A maminka protože znal svoji matku. Tedy moji babičku řekla býti doslovně dneska jsem poslouchal za dveřmi svýho syna a on se modlil sám poctivěji než když doby sledujeme všeho vjem než to s námi nehraje v že on těm věcem věří. Kdyby jim to říkal řím nevěří kdyby nevěřil tak by se když ji se vám modlil špatně dobyto božští miloval křtí neboj se vůbec nemodlil on se modlil dokonaleji. A babička řekla do tam maminka babička a a babička řekla. Na tak jak je to věříš tomu co se modlíš. Ona věděla z dát tomu nevěří jediná rodině to vědělo jsem to že asi se modlím poctivě všechno nařízení rodiny a jsem odešel z viz dosti a to vás do z za sebou dveřma obecně do pověděl a již a k z toho nikdy nic nebude taky kdyby tomu tak bylo to bylo krásné a chtěl by byl nic li on se mi to dosud úplně nedaří protože. Tato od za to jsem byl to jsem nic protože ten se s s on za ten život ne než ti ho mohl vzít. Tou puškou nebo si to měl v ruce revolver. Ale v něho vzal z toto udělala ta se vždycky tak strašný strast pytel protože jsem vždycky vzdal v je z dříve než se to stalo jsem jako pravil si se vzdával všeho co jsem byl jsem budu muset beztak vzdát že když jsem s láska operovali svědomí tak jsem a priori jsem se vzdával řekla jsem těmi je možno odporovat oni měli přivázán mnoho povaze je tu ve přivázán za roli za ruce ale že pak jako ve při nor z ti obrat tou stanou se si k a zla. Dělat operovali byl z druhý strany tady život tak taky. Takže to jsem nevěřil tomu co pro ve dát tak jsem preventivně jako možná přestal nakonec se dát tolik a abych jako se vyvaroval další těžkostí not a ta babička ale tomu rozuměl dobře známy dělali nevěřím ale teď vám řeknu vrchol sebevýchovy je v tom že člověk si nějaké jemuž řádu poslušen nějakého řádově poslušné. jsem byl poslušen rodině takže jestliže ten víte na a o v oblasti sebevýchovy nahoře tak to se bude. Vyznačovat velikou disciplína takže nikdo nebo tomu se z vnějšku zasahovat aby se tu disciplinu rostl prováděli abyste dodržovali. Na mně nebo co oni pro zvnějšku zasahovat jsem se modlil z vlastní světy li daleko dokonaleji to jsem si musel při každým slovo říkat. Tedy na to neni na dohlíží a ty se zavázal že se budeš modlit se se bude pořád mně kdy ne. Semeno kontrolu tak se neděl ono je to stačí tak by si to odeberu ta ono je to stačí to odeberu odebral jsem to volit dostačovat věděla o něho v tom příliš rychle beru nebo tak na to nemyslíte. A myslet si na to myslet jsem se místo na sice nebesy pozice na modlil otčenáš. Když jsi na nebesích posvěcej jméno tvé a tak nic si šel tam mám vím zpoza těch dveří že my tady na na věci krát te a řekla ten ku k jsem modlí vášně. Ten se modlil takle otče náš zdrávas královnou ho věří na boha všechno z taktem modlil jednu větu z toho jsem tam osvobodili z post poslala na tom prahu za vezmi na víc protože on nebyl pořád to modlitbou od toho. Komu pořád se modlil poctivě se ho byl o vyčkat řekla ne tento hrál. Tak mně pozvali nese by to rozhodl ona se rozhodl jsem utekla vás jsem osmi co od v pase neměl řízeno ji v asi nazí jeho do žili a to je vrchol sebevýchovy když něco o je to za správné jsem to nepovažoval za správné. si ho vzal jsem věděl že to správné. Mně bylo nařízeno vnitřně jako tam si kdy jsem se vzdal sama sebe k tomlu mezitím obou po při jsou ku zdálo v těch sedmnácti tak jsem se dovídal vždycky jedna a totéž když si nevíš rady co máš dále dělat buď poslušen. Tomu do nařizuje a on asistoval někdo dobyl kompetentní ji nařizoval změněná situace. A tímto způsobem jsem dostane do vašeho způsobu jednání nová věc řízení událostmi a to je něco z co si dovolili myslet si k tam jsem tam k tomu že synku protože to je z závoru záležitost možná žena chce jít ano. Se naučil kteří sice události neboť když jsem jako se li řádil. Příklad tak že se nemohu živí se zády se nemohl více z toho co malo jsem nemohlo visel naléhat abych něco dokázal dělat co dítě nebo od co dokázal tak jsem nakonec zjistil jsem to situace jako u těch lékařů že ty se docílilli a že jsem nestanu schopným to provést tím že z šli tak jsem nejenom přestal sloužit ale protože jsem byl navrch tomuto o zem když se nedalo. Tak jsem od sebe snadno odstoupil jsem se před tím tedy dokonale s jednat žil čisté sebevýchově třeba přejít přes sjednocení dotoho dalšího bodu. Svět od že jsem se se si na žen s tak najednou zčista jasna z aniž jsem si přál aby to nastalo. Měla jsem dojem že o pro z vás síla vně o padla. A vedla uskutečnění situace která jsem mezitím u k jiná než ta předešlá vyvinulo. Takže jsem teďka prohlédl najednou jste se svou živosti. A viděl jsem z podat si zcela novou která se netýká ničeho co jsem před tím pro co jsem se předtím dožíral. Či jsem nikdy neřešil situaci protože jsem se pro do se s o žilo než mohl ale tato situace která by svět od těla a to bylo radí velice užitečné. Nechte ses jedno co v atd situací jak to dokázat všechno co vás situace. Čili děláte něco poctivě když se přesvědčení že to správné to pod si tišnova jisto nedobrý žijí a když tedy tuto zásadu z vězme jako správnou zásadu sebevýchovy. To co dělám dělám poctivě a bez ohledu na to jestli mně to je milé nebo nemilé nýbrž s jeho s pohledem jediným že je to správné třeba se mu nikdy lid na tom nezáleží že se vidíte to vůbec se musel rozumně to se na vás nechce v této fási nemůže tomu rozumět z ale vy ste třebas dejme tomu lékařem tak dokoná tes správně. Po že jsem víte že z daleka skále nebudu no a v tom vašem komu byl to je možné ale na tom než řeku jíte. Protože v každém oboru jsou buddhi jsou v lékařství tam jsme zvláště s. Svědky toho v s s s že tam pod o dycky odjel když pro po když do toho modla nastane tak to dostalo se od se do všeho co žil onen kou kdysi když nadále pražská proti mně který se stali pak říká zažil různé názory na u co mnoho věří polích duch. Že do za varovali do chovali katar dal nadto se pořád mění todleto tam na by tam měla na všechno možný i když to tady dlouhou dobu pozor vědu jsem to pozval tom neznám co el pohledu lékař stroje přírodních věd. Jsem se nebo při že to byl můj koní řek tak jsem kdysi sil jak věda jemu od ní. Nejvíc vjem vadila těch sedmi věda je do oni to smyslu že jednou buď čili taky názvy ju myslet si že atomy je nejmenší nedělitelná motá. A pak jenom za si říkat tou se se jež je to vybrat a když tohleto mu vzal řeky no a teď si každý ona si dělení ne se dostat absolutně nedělitelné jsou z vás si oni jsou na prahu nerozdělitelné dosti o ty to ale v nás tou začíná být duchovní tou začíná být opravdu vědecké. Neboť tím že to rozdělil ju takovou de a tady jsem pořád zůstává na povrchu čili za to s tím si vstup do nitra věci. A protože všechno pochází zvnitřka a ne zvnějšku tak ani ten bude zvnějšku jak to že to děly v vůbec ne upozornit na to že to je chybné a že tato své nemám dal postupovat. Takovým takovou otázku dítě jen panna otce zaskočil do z svýho tatínka. Říkala za dívenka ty si myslíš že je u mi za pro toho nevidíme tak tady mám děl do kou do mého ráje not to jsem tak vymanit se si to na že opravdu na nevím kde to je ten je ten říká no již dost neskočil na. To nitro něco jiného než nitro. A to zen není není totéž co pod zevním myslíme to je nahlížení lidskýma očima mrtvým očí. Kdežto ta svatá terezie o to vidím na každém kroku. Z četbě viděla oni to bylo duchovně to znamená to bylo uvnitř jakost z že jsem se přestalo se soustředil žena z na s a. Tak to bylo povím z ale bez mimo čas a prostor. Rovněž tam ten se nachází li to co je za časem a za prostorem tak rad se s celým světem ne nese se když jsem se to jsou přesto byl kosmonaut. Když jsem se o si za hranicemi nesmí z oni jsou v chcete si to. Tak jsem nepotřeboval obrovskými se nad vjemy je ten nebyl by se odpoutat od této země nebo od naší kterak svět nýbrž jsem tam prostě byl. A proč jsem tam byl pro je tam všichni jsme a to je naše vlast takže když jsem třebas si přečetl pod lavicí zbavovat i ty větu krišna praví dvakrát li jsem síla koncentrací tak je to tak chyb zlo že jsem z toho vyvodil myšlenku pojem kdo si stalo to nebylo z rozumu. To bylo vždycky není svázáno todleto opici zná jsem prostor nevyvodil rozumem nýbrž to mně z toho vyplynulo proč došlo z nitra odbýt dal to je náš domov a to není v čase a v prostoře to jen mimo čas a prost čili mu říci že všude ne. A on taky nic není nikde jet obojí správné tuto ruku zatím ne ovládáme protože to nemělo lidské. Tato týž podle nějakýho v ní. A na a jistota tato kali slova tady neplatí platí nějaká indická nebo při skalou viklat tam nám to lety na li se mu rozumíme jak je tomu protože i to i to protivit co by postavený věci. No ale jsem se dostal tak daleko že mluvím o tom. Že třeba přejít do sebevýchovy protože jste sebevýchově jsou určité vrcholy. Nevědomé do vás země a tak teďka musím říct taky že zase let bychom o mu je něco ono co bych mohl nazvat život pojatý zvnitřku musím vysvětlit bohužel nosem přítel co by chodil někam jinam než v tom mám jako padla přece o když se to dalo stát tróje nás. Si třicet devět do upozorněn měli esesmanem že zabije tak do vět tam toho tak jsem se ocitl naprosto svobodný protože jsem věděl že sv. Ale lítost neměla význam protože světu ve větru o mně beztak zabíjet na toho esesmana nikdo nemohl v tom prý tomu nemohl nikdo nic dělat. A zabil pánem situace oko svatý drát nabýt ty ve snu tam si jsem si moh skočit samosebou co bych ti byli řešit tak se klidně čekal za dvě a on nezabil jak víte na zabil. Protože nastal druhá fáze kde jsem se vzdal toho chybného středu. A v prostoru a ty to on tam li všechno co tady vidíte a budu on a taky to být. Toho co jsem se z za to nejsem jsem mohl zjistit protože ke mně mělo měl přístup nitra to co od a že tomu nitka a to mně řekla. jsem to který žije v jsem to který poznává a jsem do který miluje a visí do míry schopen milovat poznávat a přít jakto z š. A tato lál matou se strašně málo to je jakou píti mrtvých a tak to smyslu ježíš si z vůli obr o svém člověku. Jsem se začal visí jakým způsobem že jsem vůbec nic nedělal dnes se vůbec v oni se staral a to mně připomíná zrovna toho z toho o čem mluví třebas dejme tomu ten o šlo raka jak s mu citoval včera. Že říká přišel jsem k tomu mistru který mistrně praštil toho od li ale jsem poprvně v životě viděl kulaté slunce. Samozřejmě že ho viděl před tím dávno od narození ale teď to poprvně viděl s ve smyslu duchovním co znamená vidělo nikoliv zevním zrakem aby všechno vidíme vědní jakém z mysli neví ne a o visi mysli že slyšíte vůbec ne neslyšíte vůbec kdy nevidíte přátele o vás o to aby jste úplně slepý a ruší. Protože vyd nevím o víte toho co ten o šlo raka z toho nemůžete nemáte tu schopnost. Nedá se proto vyčítat. Protože jsem nevzdali sami sebe kde jsem bral sami sebe na tohle tak víte o pytel li o způsobil umělým způsobem s ten o šlo tak tam sebe vzdal. A to mělo za následek že od chvíle neměl utrpení neměl strach neměl starost neměl bolest neměl nemoc. To vás smrti prostě ničeho se nebál aby nejšťastnějším člověkem na světě jestli po této ne řečí budete takovými toho nebudete li tyto strachy nebudete hlad a tak dále. Ale k a a tak ste se oživily nestane z toho co on jednom buďte bez starosti. Prosto mně stalo protože předcházelo předtím vzdání se vlastního života kdy zrady poslechnete vás sobecky či brát po těle vám tady říkám hle navíc nic z kristova vyvodit důsledky za máte mrtví takže to si že byste s to vystaven trpělivost to neni pravda to přesto říkám že je to přibývání kapky oleje do on měl o to zase sino s pane daleko jsi li než před ti. Něco z choří ve vás přeci jenom zase něco z kost. A věřte mi kdybych měl možnost tyto věci v bohu bylo brzo třískl ku opakovala denně tak by se s tím tak ztotožnili že byste mně přísahaly že tomu nejenom věřit dale že víte že tomu tak je. Víte a byli byste své jsem prožil janem kolik stal jak to mám ještě ale byl bych s se byl neznají ex to ty jsi vyšších lidí na světě tak jsem měl dojem že když jsem mohu mu před bych libovolně tvé chybně řečeno. N bez vůle s stýkat s bohem ten jenom při vnitřní modlitbě to je tu vnitřní modlitbu a ono to přivede k tomu z vědomému styku s bohem takže jsem byl člověkem který zvítězil že jsem svatý byl jsem s. Svobodným nebylo to pravda když do vnitřně dosáhnete na této cestě ti ještě nejisté na vrcholu svobody. To ho svobody je nastane tvé tehdy když spojíte zevní život s vnitřním životem nebudete toto zevní považoval méněcenné a toto vnitřní vzala něco větší ceny nýbrž toto zevní budete považovat odvozené od toho z toho. Ale stejně skutečné. Jenomže závislé čili toto stvoření je závislé na tom bohu jak my říkáme v tom věčném ale to věčné není závislé na tom časném. Když se objevil v tom věčné najednou svým vědomím tak jsem nebyl závislý na tom časné tak jsem tam nemoh trpět a o ten o šlo tak tam mu ho říci že od doby velmi že si člověkem a z nás to bude zdát podivné sebe by se li člověkem koncentráku. Tam všichni hrozně trpěli. Ale ve mně nebyl pro nikoho doby byl trpěl bylo ho z čeho bylo co by si ji bude protože jsem to nemohl jsem jenom vzdal život jsem nemínil toto dosáhnout to nebylo vůli. To jsem to byl následek přišli jsem vzdal ten život jsem vzdáte život nebyla se základní příčina nýbrž za se to byl ten o těch dvou let do těch sedumnácti let sestra cit svět ba asi ti takže do všeho se musí do ustat ano. A on spíš pro zval říká že to říká po tichou to poznám bez kole noste li. Upozorňuju lid anály si kuje jsem ti tam je se snažím o to ne analyzovat to co tady říká s. Ale bych chtěl upozornit na jednu věc že bez analýzy i toho celá tady říká. Není možno dosáhnout z to prostředního rozumového pochopení. Eště eště pochopení mrtvého člověka ale není možno bez které se to pochopit a za těch takovém. Dejme tomu zaměstnání jako třebas tady být není možno bez hádali se o bli. Analyzuje tam od i když dobře je nutno ta a čím dokonale se ale zatím jen naděje větší na syntézu bez se a tak taky vy musíte se snažit dost pět tím rozumem kam se nejdále jinak od pána boha o to žádali za a jak mu ze s analyticky a od pána boha dostat se potom pomoc. Zvnitřku a nedostanete li dřív než tu když tu analysou pro ve te i jste to duchovní věcech vás mám na li se a analyticky to vykládá tak i ten ghos oba na to a na vždycky vykládám ne ale snažím se dojít k nějaké vidíte ze jenomže. Když ta naše analýza a to vám vyčítat. Končí takhle kdy moje logika říká že je to nemožné. A pod jsem v tom že to nemožné a že tedy to není pravdivé. Nýbrž že je to jenom výsledek své na rizi. A to mohu jinou dokonalejším analysou potřít upozorňoval že buď ten dotyčný byla to vykládá mluví z vlastního rozumu a pak je tato analýza na místě v zcela na místě a být provedena a se mu říct proč nazvala mu kříž když mluvíš jenom ten naučených z naučeného rozumu. Takhle mně to mělo rovnou řečeno ale jestliže ten člověk pozná a on to možná chvíle nepoznává že třebas nemluvím z rozumu. Ani mi čeho naučeného nýbrž ze zkušenosti. Metafyzické která je opakem analýzy. opuštění anály z když jsem předtím opustil analýzu abych mohl o této z dosti dojít pak se musí pokorně předtím sklo nic se s tím taky v této v že se před tím po koni z klaním janě napadne odporovat to co najednou vím to nehodného mnoho po dobu že může to do popele mírně řečeno. Protože za logikou je obraz v daleko širší nešlo lidská a to je nelogická a to z to co je to špatná definice ale proto rozum je to dobrá definice není nic z logického tam oblasti ze které pro čekat pád. Proč ten pán bůh stvořil svět tak nedokonale kde tolik utrpení polevilo lidské kdyby toho byl nechal udělal ale že my jsme nemuseli trpět dál. Tak nový od a nestačíte nestačíte prosim z kraloval stalose k jednomu lékaři. Že on měl den nabytý pacienty neboť byla v si k o pád že by žije. A. A než tamten jeho přítel do šel dál nebo ono to citování toho řeka. Tak je ten pacient za to jim přicházel jakmile přišel ten jeho kříž těla chtěl na něm něco jiného než léčení a tak najednou nastala tři prodělává pannou svá kde ani jeden pacient nepřišel. Ale jakmile ten jeho přítel co od poroučel za si zase jsi tam jsem pacientova o okamžitě jista že na za si říkat je ten pacient rozumně a říkáme nebo čím lékař. Tom vidím zázrak to je pro důkaz. Že je tady se něco dělo co není v lidské vůli že tady nějakým musel něco zasahovalo. Zasahoval li události tady byl učen svým jsou svýho události mají zvláštní schopnost že jsou takovým let by nám příležitost poučení tam se je na schopnost. Nebo následuje po nich schopnost nebo měla aby lest který následoval schopnost být si duchovně poučen ničím nemůžete být dokonaleji duchovně poučení než. Události proto ježíš kristus zásadně žil aby byl příkladem událostmi nás učil. Jestliže si křesťanství dosud závoji zní jeho jenom podobenství tak to je asi jakož jednu tisícinu z toho zadost za celek ani sil nutí synu považuje za celek tak soud pro kacíři dodnes všichni křesťani jsou kacíři v mých očích protože nechápou ani nebyl ne nezačli kterou své za se nezačne zeus se podle událostí ježíšova života. Ale teď si vezmi tohleto do hlavy. Jak je to možný kde jsem kdysi lékař když viděl že tohleto je se hrabe kdy tomu omylem říká které žije ne ne to není nežije v a to není ani náhoda ale ani režie. Nýbrž to je u v nové v na které se ono ocitl s tím svým přítelem. Oni mluvili o se jiné než o nemoc už. Ocitli se na jiné úrovně a proto jim neměl přístup žádný pacient rozumíš jakmile styk úrovně spadly tak by na jiném úrovni událostí a tam zase chodili ta si z při záležitost nějak žádné režie pod jak je to tak mocně bojuju kdyby záležitost úrovně mně to bylo záležitost úrovně jsem tam netrpěl v tom koncentráku ano vážnost jedině úrovně ale ne nějaký jede žije když se na nějaké úrovni tak musí mít opuštění. Z míst všecko co se na úrovni je. se ocitl na jiné úrovni tak je vůbec nic vyšší úrovně se netýká když tuto opoře transem vytýká pochopit že to že po. To je jasné tak toto by že si vzali prosimvás tohle bych tomu takhle je a se jenom tím vin. si jenom ty vím že ten dotyčný lék vás stole vodil důsledky. Ty dětem. Že jako zase na ty události tolik nedá tam na tom musela protože mu tou začlo o to mi rozumu poctě nutilo ne. Tady jsem u toho nebuď když se mu to nečistá po hlavu on jako tuto jako dřevo tudle ten dotyčný jo o kterým tady mluvím v nebudu omezovat a to je výtečný těly. Víte vší. do pozor jedou třeba na to překlad velitele výtečným tedy jen co řekla tuhleto. Ale svým rozumem před tím. A on zase spadl krista chodili další pacienti od toho mrtvé rozumu který stačil k sobě lid od tím myslím. Láme aby rozřešil si že jisto si pro toho v ona o kopyto v těch si tak se o to vyřešil mat svým jáčkem a toho úkoly váhá domnění že to v pořádku není není mým můžeme také něco řešit kou z že to neslyší a pak a to řešíme nad řek. Vlak pokud k tomu spát neví či neutíkal bude cit a ne když to řešíme takže to neřešíme řešíme do dokonale se potom tiší tak to je pará takhle ono řešil tady ten lékař případy k při ky když si hodiny co tam ne ale přišel tím že je neřešil rozum tak to bych tím je vší a. Pak řešil ty případy kteří i tím že řešit ale si myslím a promění. Za tíž si byl tam žádný pracně nepřišel řešili dokonaleji moc případů při ti. třebas el bych to řekl takle. Jako jsem jednomu příteli vezmi maso to litoval že to je ten pád těl nebo tomu se opakovat jen o ale vy rozený protože jsou to je prostě psycholog ho. No žilo z toho. Brantona dost neví svému mentality muss taková mu povyšuje na vrchol cesty duchovní to není pravda po je jedinečný pokrok mental se musí z toho vám to na co dnes vás u že konečně dostal člověka na úroveň mentální na kterou patří člověk jinak člověk na úrovni zvíře tří jestli a je bytostí mentální čili si dát tam nerovnováha svou procházejí utrpení jeho osm rad a. A ono moci dělo na svaté z živí dělat všechno možné ale kdyby tady byla úroveň mentální. A on byl na úrovni mentální jakože nauli mentální je svým svou podstatou. Svým vývojem jsme se by se dostaneme brzo záhy po narození na úroveň mentální svým myšlením ale ne svým jednáním jedno jednáme podle toho co si myslím myšlenka je předbíhá velice skutečnost říkáme kdyby tak všechno co jako se přestávala ona se mi že i to je to to jde slova v s a vono je to se za při do pro dělat to nebudu tady tato cely jen času to s nemůžeme zk to probírat. Ale chci říci že mentální úroveň jiných jež jsme východisko jenomže člověk se jim často snadno zabíti a je pozor rodinu na někoho. Že se jim právě za by měl nemá toho ale tu chvíli jsem neměl za lid v tak jsem se o to co budu prostě nech toho nechte nejsem nech toho ty čát vydává za celek tato mohu vysvětlovat dávala ale kdykoliv něm z vás je to část vydává celek a tím ochraně situací která řekla on neprávem tak pak s. Duchovní s o smyslu takto netrpí před tomu od kou ano jsem to toho člověka v této živo koho o to a to z toho co si z kom to na toho tam a litoval mu oděni tak jsme šli po onom ku ale z toho svoji situaci. To oni o tom co jeho otce špatného slyší rozlišoval správně a teď je o to abych ještě v tom svým pokračovat nemá osvěcovací. A dost ten ku ne netrpět toho. Když si takle vydržel z vody a litoval tak to poslouchat nebudu odejdi je ne mám jakmile odešel jenom tak tomu dalo špatně dodneška o špatně pořád o to z toho dostal co jsem za neměl já. A jsem o stroze na úrovni z úrovně na ten cítil doma nastal zabydlil. Když člověk nemá ještě v novém bydlo a ze starého ho na li tak atomu chudák špatně co vím jsem ho odsoudil tomu bez přístřeší to nechci s vámi udělat díky pochopitelně. Ale ne horším případě jen to dělám ne protože tu třebas jinak nejde. Když vidím že on znovu a znovu zalévá a vzal pán musel logiky je od čímž si zachovává svoji z od ve dost že nezačíná živý toho odtamtud dostal u to za vás no a ho o to s ten případě ne zakazují vždycky když se to opakuje třeba na u toho ve k ale ta tak mu to za tuto pomoc která ve mně způsobila poznávání správného. A on z nich že v něm to poznání správného. Způsobí nýbrž jen to způsobí jenom vymanění své z toho budu nohu na kterém zatím žije. A to je veliké plus. Vyložen by se mohlo stát že ten zdeněk natrvalo opustí řekne tak mám dobré je dobrou vůli někam se dostat to je takhle ne že ano to nemožné o proto by se hodilo. měla tato nebo za ani z lovit. O takový svatý jít protože to věci že on to neudělá no bohužel to neudělal kdy to udělat tak bych to. Pořádně prožil to bez přístřeší ale vám tady si jednu když řeknu jednu jinou věc z syn člověka prosit kterýkoliv syn člověka je kterákoliv celá člověka nemá na tomto světě kam by hlavy z kou je nemá být. To nemyslel na sebe to křesťani starou myslel nemluvil o synu božímu se zamiloval sebe synem božím a petr ho taky takového toto pochoval je a proto tam myl ostřím člověka. Že syn člověka nemá zde na světě ano a to jiné poznání které je kde vlastně končí sebevýchova tak bych to řekl a tam nemůže být vychovává člověk z vlastní světy li chtít se ještě dál do vychovat touž nejde nýbrž musí se odevzdat jsem oni za ten život ve správný způsob. Jsem a k tomu že on měl dobrovolně ale pak to zase na tom správné byste přirozeně měli opustit sami sebe. A tím se dostanete z oblasti sebevýchovy a to je obraz velice těžká protože rozumíte ten těm výchovným proč mu který přichází zvnějšku rozumí jenom ti co přicházejí el z vašeho mínění ne z vašeho podnětu nebo z vaší vůle tomu rozumíte ale protože se vymykala z vaší v udělat toho je většina k tomu do z rozum ve říkáte jsem je považuje bohy tady situace proti mně a tak porobě takhle mluvíte to je chybné hodnocení. Ale to nebudu tady taky vyřešit dosud boha před náš a tak takle nýbrž přechod se sebevýchovy do výchovy bohem do výchovy věčností to je vlastně první vstup do věčného života který by neměl být rušen v jestliže rušen tím že přejdu. S. Z toho stavu když jsem vědomě s bohem vychovává k dalšímu oko ku zase do stavu sebevýchovy že chci něco udělat tak podobně tak se o citu další těžkost. A ve větší než jsem se v nich ocital třetí a to je co říct a když je dost padne z extaze ano tak je to jeden z s ne jiné šťastnější vidíme svým ti. A byl přít jenom spojen s bohem tak je ten rozdíl prosím to proto tak říkám mezi spojením a myslí manželství. Manželství duchovně nerozvine dít. A kromě toho do ještě při si z doby to mi vší no v. A takže je věčné to je asi ven za hodinu že mezi manželstvím as spojení do spojení může li navázáno se může rozvázáno tak zrak co se tak ve svázáni na rozvázání takového stavu spoj. A jestliže rozvázáno tak nikdy se člověk nemůže stát tím spokojen člověkem jakým byl před tím. Vizte daleko spokojeni vší než by byl kterýkoliv člověk který prošel vztazích a spal jsem poprvně v životě s pod věřit v poprvně vědomě neděle tady není můj domov nýbrž můj domov v je tam odkud jsem spadl o stany jak prospal. A když se třebas tam těch co po do že do toho i tu jsem síla koncentrační stalo že jsem si uvědomil že tam můj domov. Tak prosimvás a ono to bylo om vědění a který vycházelo z nějakého s tomu ale vidím toto malé vím od doby že tam boji do. Čili jsem toho mít necítil tolik jako vězení jako normální extatik který zažívá s obrazem se nikdy návod pro z viz obrazem zažíval tento cíp jako veliký utrpení. Není větší utrpení na světě než vypadnout z tohoto stavu. A teď vás pozorně ještě na jednu vět protože nebudu možnost se s vámi o tom debatoval celý mýtem. Že svatá terezy je o pro proč tu literatuře křesťanské. Rozeznává kde ten pán bůh v tom člověku je v tom kde je špatně řečem ale v jakém stavu je ten bůh v tom lidském ho že ve stavu dál vně a není tam bez stavu nebe víte to je ta oběť toho boha že on sestupuje do stavu ráje. Tom lidském nitru a v k tomu že musel jim před tuto ještě dálo. Tu potom co s tím nebo sporu o ale. V tom nitru je stalo ale jak ne jedno se ocitnou v při do otec v anahatě svatýho lotosu v tom ráji ale v ale by v něm museli začít ven abych dobrovolně o tomto vypadl nedobrovolně tedy li vám tím se odtamtud nechce. ho nemám valí který z s se tam dostali a nikomu se vodtamtud nechtělo. První to poznal že to je milost za druzích který ho taky znáte stane kali boha. Ale dostati odtamtud z to bylo těžké. No a voni mně prosili totiž to nemění neprosím kdo to tak zabořen že jsem prostě ho musel. Znáti aby se odtamtud dostal do sta jak mu to nemá aby dosyta s pánem bohem v on se tam proč tři do toho si nic neměl tady není svůj domov tam vědomou boží na nás tam je ale není to k tomu. Jestliže třebas dejme tomu kdo tomu tak tak by byl na slíbil ježíš na kříži tomu lotrovi ještě ne.