Karel Makoň: 88-11A-19.4.Cerinek-sv.Terezie-1.cast (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A on mohl jako o to by si způsoby nebo přišly jenom přechodný stav. Nemohu způsobit nebo s z s i při lid stav trvá ovšem o to byl za to rád pochopitelné kdežto nikde se neříká vystoupilo nebyl jsem vstoupil do lál hle co to ten omyl jsem lidové dopouští v tom tohle jsa ho klamu jsou tu na nebe do stavu nebe odkud přišel tam vstoupila proto jenom vzorem on čát za do konce. No a myslím že jsem ten u o to říká bych jako bylo právě byste se tomu nějak vyjádřili třebas ohled lidsky to nevadí. Tak při že. To člověk svědků o rozumět též mně nebo se na konec nebo ten ind. Kdo nadto jinak než evropan je z po že totiž on nám z toho že ono o to on ne k pod ve protože stal prospíval v z toho nejste vědy zbytečná protože může to tvá ano i považuje toto na o jej za neskutečné a proto se jim nezabývá jak. Že jsem ničím neskutečný nese zabýval jsem byl duchovně založen. A proto spojuje pojetí toho vnitřního jiné než ten křesťan kdežto ten sestrám. Toto považuje za tu šlo s tiše spal ženou tím dávno mrtví vším ale to skutečnost. A proto se jím zabývá čím více se jím za spát. Je tím do toho no je co jsem se tyto setkává a když tomu právo musí smrtí ten vinno říká moje babička tohle není dobře že tomu svatí on páchne říkalo o prost naž těla či z. Co velice je tady tak s ky říkal o nebo vystaven věčná filosof a prostá dal stala mělo obecný školy ale tak tomu měl říct pak čl a každý mu byl no no a tak se to je takhle jestliže ten křest tam to považuj za skutečnost to svoje já. Při ses taženo tak se snaží o to aby to zkušenost aby za skutečnost to jeho malé nebylo zkažené aby se zlepšoval ho aby člověk nehřešil ne nad to byl od těžký dívku potom lehkých tato k ho aby se tím pádem jak se z ba že si prosto palubu. Padli ten omyl že on si tímto způsobem o mu nebo z von se jsou jenom to meze než je před tím vstupem a tam mezera devadesát je pro sem všech lidí poctivých z kostí od nepřekročitelné a on neví co s tou med své tomu a tomu se v křesťanství říká smrt na kříži a ti indové říkají vás křesťanství č. No a bylo přítel věří ježíše krista v jeho zmrtvýchvstání mělo světa při proč mi to nepotřebuje své zbytečný strašný trápení. Cestu as tu k tomu duchovnímu se u příčina to by držím odrazu tak s dostane k tomu vědomím nesmrtelnosti. Mají pravdu ale si nemyslí že někdo z se bez to křižování když považuje on to svoje malé za neskutečné tím své nebyl varuje ukřižování. Bude to křižování me ani skutečné taky je z ale jak jeho po že to svoje malé nepůjde. volání bohužel bude stejně skutečné takže dejme tomu na mez za o významného inda třeba buddhů. Bylo jeho křižováním me je snadné než křižování kterékoliv křesťanského mystika koho pro z neexistoval. Vší každý mistr ho vyvodil. Jako jako neschopného a nakonec on sis sám založil ašram v je to je za nimi stalo mně nevládnou se sami sebe jakou řídili svými přísnými řádně zase zjistil po několika letech třebas po se mi že to nejde ano a tomu se říká křižování lze se při tom lepších ale dojde se k situaci při které na kříži jež ježíš kristus bože proč opustil a. Tam se komu dává konkrétnější podobal než je o to na mně svědčí tamní první vně spaseni kdo na kříži to je omyl. Ale tam také jiní či ten buddha tady ještě od a se zdá své askeze jako něčeho co není schopno o někam dovést ale provede toho důkazný způsobem že malinko pojedl navíc. Než normálně toho nadejde předešlým vedené tentokrát jsem maje malinko na je jakmile se nemalým oné jsem byl symbol toho se vzdáváte své askeze kdo dělal žádný hříchy kterou malinko nějakou od nabýt si ji dál ale to byl symbol toho že se celé své askeze vzdal neměl tendencí děl nějaký hřích ale vzdal se toho systém. Za to stavu protože byl v jen u kněz jedno jsem. Byl něčím co bychom řekli asketou a ničím jiným než asketou abyste ho asketi mu vzal. A byly jenom asketou ani čím vedle při nebyl tak okamžitě síti jedna mně o něco nesl on neznal sedl si pod příkon nikoli z tom a za vším je vám vymazání svého a no tak tady by měla být odpověď na to co jsem je tam jsem světa ale proč je tomu jinak u toho protože ona z vás. Vy mat dává než mi to neskutečné je to skutečně ale přes toto skutečně překáží ne ale kdežto evropan to považuje za skutečné to a tak s tím bude daleko ku těly ne a protože tak přesto tak velkou roli v no a s tím veliký potíže ten daleko dramatičtější než ten. Ten ty co odevzdává svému mystiků pokud to dopadat jakost nebudou tomu každý mistr byl v v v v v v v v ne o to by se to stalo všem jak to myslím že taky v jeho že by z onoho nic. A. Není tedy rozdílu mezi indickou čínskou u japonskou cestou o mezi evropskou není již přitom myslí říkají že rozbil o z jenom v tom že to co je nelogické. A mělo ještě logické na to je i je tak čím je že bez skutečného mu co do sto do skutečnosti vždycky jenom o rovné s rovným se stýká zásadně nedonese spolu nesetká duchovní z na duchovní cestě. Takže musím mít skutečnost toto musí skutečné abych se tím mohl dostat. K tomu věčnému a tu sice vím to je tu svatou terezy která se odvažoval říct že v této skutečnosti sídlí bůh a protože v vnitřní duši uvnitř nejtajnější komoře. Je bůh a tam jeho sídlo ovšem když to označena takhle času prostorově onen tak jsem onou moc znalý tedy chtít. Že toto nezažil se svým že je třeba nic jsou mu že ten bůh. A oni toto jež tvrdí indové jenomže si na to jdou jiná si říkají uprostřed jsou je šest v to z tu o ku ku jem pod který se v nebi kdo to znamená bez prostoru od bez prostoru a tam si být tam je střed duše vodtamtud předán dospět k bohu pravdu v tom smyslu když tomu věří že odtamtud od se nejsnáze byl se představit tomu v dál. Vyšší nemá tak živou tak potom nedostane na ještě něco k tomu. Že to druhým že tam v indii přestáváme. Ale naopak tam představa stejně u jiná jako v pro v je to není tam se začíná bez představy žádný jiný by že neporadil aby začal bez představy. Vybavovat li to říká napřed přestal o potom bez představit že jiný pochod že není než tenhleten ale zapomněla že žije jiný boj za to mělo le nepovažujeme za od aby to byl obecně hlásalo ale stejně dobu nemožný bez představy o představě čemž napřed to potom není nebezpečná už. Kdežto tadyhle říkáš správně tak to je nebes cesta co v zavádí od čela mohu vědět o své představě sví je zpráva nebo nesprávné těžko. Ovšem mohli posuzovat kus přesto bude o stavu tedy že by někdo dával nějakou sílu odvahu o schopnost skutečně měl podobně že ano ale to je otázka ještě ne do takových je řek bych byl. Tak relativních dosahování. Jestli ten pod který dáti dosahuje opsal absolutním bodem dosažení nebo je to jenom tak ten přibližování se na mně ho ano a on je to jednou ono to jenom přibližování jak ta zkušenost nazvat čili potom by se dál.. Takže s jsi jsem to dělal se jsem jsem tvrdil že bez představy je to lepší ní. Tak promiň mně to neni pravda a ono by to být v v ve věčně případu v to v dosadí lidi procent bez představy vůbec nešlo. A co tady dělám dala jestli představu kterou jsem nikdy ne děl jsme je. Protože vím že do bez představy normálně nejde kdy ta moje cesta byla ne do normální to nebyla cesta kristova která byla normální ale dobrat cesta vyvolaná byl nepříznivý i když vy tomu říkáte osudu ale nepřímými situace neboť nemůžeme ožila jako obrazy za vědomí na při živou náležitou žila to není možný to do potom do za následek příznivý dopad to ji za ale v fázi se to dělo to o praně nepříznivě na samo. Skončit smrtí a to vám budiž důkazem že v tomu věřili lékaři nechali matce podepsal že mohou mít ten je co chtějí v že ona se říká o ji to ve prospěch nebo do rukou těch. Ale a ono se říká asi může padneš své dítě o jedné ruce. Tak třebas zemře to tam není přímo řečeno samo ale ona je pro děl to řekla. O pochopili a ona to řikala tak to co nemáme dělat to tím dětem to bude něco čemu se říká aby by se cele zažívat bitva atd ne za že mi bitva a oni nevěděli že ta kdyby se chcete být vážný zažíval vede tak daleko to nevěděli. Ž že to živé tak zvaně živé mu to vždycky mrtvé odbourala a když to mrtvé se odvolal z by nejenom do živé oni jemně odbourali tu soustavu toho mrtvého a tím se pod tím samovolně objevil živé. A do tam tak jsem chtěl říct že tato létat tohoto světa je proto pro nás která postel svět považujeme za něco reálného. A je do to mírnila že z může vyplynout daleko vyšší realita ne skutečnější ale vyšší realita než je toto realita hmotného světa. To je plodná představa. Že reálnost tohoto světa mně umožňuje daleko lépe než k tomu indovi který po že třeba toto za jedu vzal za iluzi je daleko ale to umožňuje abych na zahradě této jistoty že se to jinak kdežto šel dál kdybych to od zrazoval o máju za něho uzly tak se nebudu stavět. K tomu jako k jsou li v základně. Oni nestaví člověk měl k této mostě jako k solidní základní. Kdežto pro mater z musí jedno z nejlepších jedno z nejlepších učení ho v živé že ne ale je protože jestliže tento batr z něco dobrého udělat tak to jsem tedy udělal provede toto vám prostor jako skutečnost. Ostatní jako neskutečné a to je pořádku mám nejsi zažít práci s každým mater z moci být o vám maten jista tomu do prostě toho domu tím aby opravdu o pila jiné volali tu. Aby fakticky uplatňoval kde aby oni mluvy jako oni dělali že dorozumívat od u spodní použití. Co je to pouhé diskutovat od kou li analyticky z a hned říká a to se dostane za a jak. Ale jakmile věří že toho motá jediné skutečné a veme do ruky. Motyku. A pracuje do umu pádu protože věří že to správné že jste o ti musí něco dokázat tomu v modlit se aby to bylo z osobní odmítal k tomu žili v oblasti duševním. Tak prosím ten se do co je to s víte za s a to se prosím příkladu není tady ne ten vědních lidem o li na co jsem rad jsem prosím tu tu do říkat. jsem na vysoké škole co jsem mohl sledoval mýtu není váš případ v k k k k k jist jenom jednou přitom o vám z krát ne ale on z do on než že bylo vůbec na jednoho tudletu hrozné případ tu například při tom že jsem při sis z masa kosti sem tak musím říct se například to učednictví nějaký způsob milost ve střední školy takže jsem by mohly např to jenom na tento v ho v na tom musem odvádím k i mě. Do toho ústavu o hotové dvojité nám za daly a. Jednou jsem vzbudilo svědomím ale jsem tu mohou opravdu vypracoval přátel. To se zase do byl zrodilo co se nebo z vzít si takle pracovat slušně co viděl jsem musel otevřít ty skryto a ty při při všech lewise miluje zda řešit. A v ano jsem to vyřešil předem hodí okamžitě jsem to vyřešil. Tak jsem zažíval vědomé spojení s bohem ve tohle jsem ale nebyl jsem o semeno umordoval není ne že se to stane. Tak jednou jedenkrát co mu dal posvěť budou za no k svým svou vím že jsem v protože že na co myslí no to by si to bysme látku bych ztratil před byla to nechci říkat. jsem byl plyn jednomu but pro tyto poslušné toho tuposti nesmím nic ale jsem byl pilní jiným způsobem že jsem plně studoval védy upadl stal jako vyšší míru kus síla a tady jsem na to dost svolit takže jsem se přitom ne vůle málo jsem jenom pracoval na poli na ten neměl ono nic vybavil to co jsem neměl dělat ne. No a takže v tom v tom smyslu že člověk nesmí nemá oh žádném případně. myslím že jsem měl nějaké špatně pro svět protože mám tady jenom toho nemám jemně o z nejsem jí. Protože ten živost nenapovídá zůstal doma ba škole. Ale přesto rodu od toho do vám ale mohl živost celou umím celým tělem a duší v tom že vás tomu jsem to dělal velikým poli abych vůbec vyšel z baráku ano. Že pro bylo nejsi naší za moři jsem to vůbec ne věcí a za chvilinku bych vůbec nechodil. Oni zachraň protože by že by to o čem viz o svou oh o to se musí příčinu v tu poli o mat. No. Tak tam jsem něco li on tady říká jeden z vás protože jenom no z ku po že se může spojit skutečný se skutečností jenom zas skutečnost skutečný rovný s rovným. Tak proto tato skutečnost konal také skutečností toto motto co se může spojit také s skutečností věčnou na tak je tak že když si to nebo jsou zas z odpovězeno. Ale protože jsou okolnosti za toto odvozeně věčné to pokud od z věčnosti od toho moc a spojit s tou neodvozenou či strohou no kristem jenom z ale s tím vzati okolností že dospěju z tomu toho s tutéž. Chtít odvozenou tam kde se dále z vlastní vůle dospět nedá. Že nedospěju tam kam se z vlastní bude skýtá tak se ocitnu v užším přicházíte bo a o si musel před tak hlubokou propastí dělají dnes přeskočí je. To je platí tomuto stále se v snaží toho mým můžeme z pasti říkáte ten jeho toho věta no. Čili on se musí poctivě snažím říkal dokud se ještě veleben svým bude mít poctivě se pečlivě se snaží toho mu můžeme spasit jiného ne není ke spasení člověk který s vědomím vyžívat tu skutečnost protože v s s že to nikam nebe. Ale je spasitel ten kdo z skutečnosti vyvodí všecko. Co může vyvodit tak například ten komu viz tam v těch napojen že jsou často mluvil ten pracovat přestali protože byl přesvědčen že to správné že on jsou podařit. A dělal všecky možná byli dál v jeho přisluhoval straně na všemu tomu řízení a v okamžiku smrti zažíval vědomé spojení s bohem. Protože ten to je ten sich ven lid do se poctivě snaží a není řečeno ne čelem toho mi spasí ne ten zákon. Čili máš pro jenom po stránce že musí se někam kam se vydával dospět to relativní někdo může málo dospět někdo víc nemá jenom jednu živým někdo dvě někdo pět to je správný posuzovali věci nezáleží nadto z jednu nebo dvě nebo pět oni nesmí ji zakopat nesmí zahodit nebo s tím že on si pro sebe apod jsou realitou člověk hospodaří pro sebe ale také k absolutně neschopen se do toho lál host se dostat se lišila hostí. Protože obrací k sobě neza ve za vím nevzala víra proz o prosta z toho okruhu k bohu. Nýbrž od sebe jsem o také cesta duchovně mám na záměrem měly ví. Budí ten dojem že od sebe se k sobě a ne od sebe k bohu. On se nemáme bohu a tam máme nechat na bohu co zpovídal udělat a my se nemůžeme od boha nemáme se na svou vůli trhat nebo od něho odcházet toho pramen sám jogu nastoleno extazi jak od sebe ale ne na nebo na to vede supramentální zkušenost na pak s odtamtud i věta sv. To jsem dosud žil tak dosud slova ta zkušenosti skutečnost vůbec do potřeboval extaze o z od toho světa přestali veškeré s v praze protože se dostala. Vzal tu přechodnou o nadto přechodné období ustavičných pádů z toho spojení do toho ono našeho stavu vám pořád vyplývá z toho co jsem před tím jenom na stačil jaký je rozdíl mezi spojením a mezi. manželstvím duchovní. To není roztržité ne protože tou katolická si se málo toho být dokonale toto do kole co to dokonat tak to napodobuj nechce rozvádět manželství rozumíte protože si myslí že to manželství je dohromady u ku to před bohem váže se nesmí lidský vůle rozdělit toho něco na tom je protože to zásada která platí zhora a ne plat zdola když něco rozvedu. Zdola tak ose tolik toho nestane jako kosit myslitel si tě. No a jsou ona je pravda ale není to se o nestát není to takový hrozný jak to si tedy mi dává ano.. No tak je otázka jestli duchovní svatba a sv pro mentální zkušenost vědom a totéž. jsem odpověděl vypadá to tak čili on odešel jsem od vás se ne o nás nebo ono tak není. Ale protože nechci to rozvádět že tomu rozvádět dejme otázku ještě jednou při bude v tom v tom čeřínku protože jsem z toho co měl rád jsem to mohu vysvětlit ale věz mi to že nemohu že příjemný věci vysvětlit za tak krátkou dobu z by se všechno chtěli litoval za teď že když žel ku do tak svatá terezie která byla čitta jaká to dokázalo vysvětlit ani. Když se to namáhavým svět šedesát stránek. A když to ježíš kristus dokázal jenom svým životem žádným slovem aby se se ode abych to slovem vyjádřil. To ode mně se víc než od ježíše krista a to je v v je přitom velice s tím nebo za lepšího ale on to svým slovem jiné nevysvětlil on tam by měl nevěstu vynechal. A najednou to znamená on to on věděl že pro slovy že nedá tak berte na vědomí že jsem měl jsi mi dal tak to jsou některá ne v v své listy ženo zkušeností z těch třech let jako to co se v kdy ale neměl kam by hlavy z s on měl neměli je ani do se ze sil let. F. V tedy o museli v tom co jeho otce kdo řece svět ale byl poslušen svého rozumu protože to je poslušnost rodině nebo společností. A osvobození se od této poslušnosti tak na to musí klid. Takže on byl ještě po služ tam v v společnosti širší než rodina o těch třeba třiceti ano. Taky taky zásah kdy jsem pak syny a tak dále prosím těl o tom nebo v to nepřímá. To je záměna následků za nad vší činu. vás svět jest něco vidíš op příčí když byl již jež ku vláda. se říká španělsky jsi kdyby mně na zbavena viny česky říkat ex padáme musím říkat nic z ba ve na bili ve slova li z malého si se tam v desku úkol zatím s ke z ku po lesku dále. Když stane v no a tak budu do vzít dělal a co se mělo ten postoje. Přišel zase zaseto změn zaseto následek kdysi denní následkem příčiny sestře nespokojit co je změnou co do něho to post je to se to po mně se nemá tím že lékaři úspěšně ale léčili a jsme v začarovaném ko obec je tak do spůsobem ne obalamutit nikdo kdo to je marné jak to jsem je tam je že říká v ale v. Že to vlastnost která odvrací o člověka ten vývoj znemožňuje nemohou aspoň ten vyšší vývoje a proto ne proto každému stupeň budeme letech kristu nemůže být v mít jako z panny východiskem pro vyšší úroveň drž naopak brzdou. Tak to si to musíte vysvětlit že totiž všecho v znamená sice neklid ale jeho překonání znamená posly né. Takže ne ten dojem neklidní postupuje ale ten neklid je z na něm že se chystá z mu vím o životě v nějakém přechodu.. jsem to nestali čili to je tuhletu situaci jak je neklidná ho jsem než se tak k vás. To je ono. Ale nese jak je začnete jedna poučte dlouhém klidu a tady kukla ale když se stát třebas mu k ano začne být neklid nás toto špatní o vajíčko je tam klid dokud se nemá jednou kuřátko ne z david řekli že ten neklid je vstupem do vyšší úrovni ne života. A tak tady taky takže ten metoda s a vono mi na ty věci my jsme my to no v kontextu bylo na ty věci neklid sám osoby jako takový je špatné. Ale je taky znakem nějakého přechodu při úrovní když to člověku vysvětlí tak ten neklid ve jsem za za správnou z tam jo ale za nesprávnou a vám ve důležité v čili z ale také na postoji toho člověka velice ano. A ne tak u svatého přímo ano a tak mu to řekli jako v tom v tom a jestli. Jako ti totiž a proto dal dal se stal je to cesta po k vám nebo cesta. Pak si ten cesta po se patřit. Musí se nesmí se říkat si říkat v vědy poznání. Ten člověk že ve poznává že to je přechodné a on ne na tom že vodu tak vlastně když studuje li přirozenou přerod stavět vší. Šla se musí ze si to byl pro někam podle do tak je to jistě tím že to ve mne z to musím dejme tomu ty překážky někam jinam ne z aby tam dostal takže po této stránce neklid není špatný nýbrž jest král v po že by měli takle poznal že vím sahá jezte večer něco překonávat. Proto jsem neklid a a. Nemá se bohužel dost v z vůle neboť žil byl ve to je amiru svěřil mu říká a kdybys jenom kou se o si bude dosažen království nebeských protože na to úplnou pravdu fa. Ale ono město nové jsme v jako vytrhnout z kontextu jenom v letu větu. Je špatné použití vlastní bude hadové svou živosti bude s to je vlastní bude na určité úrovni spočívá v tom. Že člověk snahu tu svoji vůli podřídit vůli boží. A snaží se o to nikoliv jenom myšlenkově toto viz než o skladem nýbrž při terezy opravil činem. Jestliže to všechno svoji vůli nasadí k tomu aby něco provedl. Tak ta vůle není na překážku nýbrž sloužím pokroku ovšem jenom do určité doby na příklad dejme tomu. Ježíš kristus radil ale neradil on to nařizoval. Milovati budeš pána boha svého z celého z se svého z celé mysli své z celé duše své mysli své a síly své. A co myslíte kdo začal u těch učedníků začal s tou silou nic. Veškerou silou svou oni museli do toho jít. Protože on tu jejich sílu posílil svou silou boží. Oni potom mysleli větší než normální lidská síla a proto mohl by si dohromady dát veškerou silou svou ale po zmrtvýchvstání páně na po na ten stupeň dělat protože to duch to zrodil si to nešlo ale. Přeci jenom v tato cesta i pro byla vždycky nejschůdnější že jsem měl se musí začít s začal veškerou silou svou i přijde o centra cit ka prosimvás kdybyste byli tak dobří protože v zapomenete ale v tom připomněli něco jed jak by přednosti mají ti lidé kteří jdou veškerou silou svou. Na duchovní cestě aby to je užití vůle. Jenomže když nám nařizuje bůh veškerou silou svou mu s tak to přestali vlastní vůle do toho i dnes než proto všechnu vůli protože bůh si to pře je z neříká buď tak dobrý a jimi se do toho všechnu svoji sílu ti nařizuju. Milovati budeš z ne z více než pána ho si ho také z veškeré síly své ano se to za liž nevýhoda. Svatý terezie z avily že si novodobou myslela si že dělal za z tu svou věc. Když celý život věnuje tomu bohu ne třetímu přijít poctivě. A říkala když ji nosili byl pro z těla dělat byla ochrnutého tření těle se říkat pane bože nemohu nic zdá. Když si prozradil nic k nikdy nedal na to všechno nebyla moje síla tak jsem sebe zdali si nic jinýho oni z něho nejde. Sebe znova an vzala na sebe křižování ježíše krista on šel za ni znovu na kříž. A tím se ocitla ve stavu trvalého spojení vlastně jen v tom stavu manželství s ježíšem. Protože on potom byl s tak trvalé spoje že jejíma nohama podíleli mám k tomu otcova ne. mně obyčejně spoje v protože když žádný stavem jít sv. Ona ruce stalo nosil velice příhodným název něčeho. V čem jsem nejvíc vyznáme v ničem se tak nevyznám jako svou oddaností ho na prostě nemyslím voda rosu v kovu člověk tuto ne ale o bez myslím že jsme oddáni tomuto světu a životu vjem potože a na jestliže člověk vydrží když sám se sebou. V žít v celý život. Tak myslím komu kdo byl k že člověk v tak že je to nejde ode než tvor. Protože to co během života by se ten člověk. Ve srovnání ze zvířetem nebo pro z čeho o s kamenem k tomu budu s s s s s s s s a srovnávat to jen daleko většího postí provede. Protože daleko se prostředků k tomu dílu postil vykonával. A čili je nesčetněkrát se sebou nespokojen. A zase to co sebou vydrží přes tuto místní nespokojenost ano a. Čili to z větší o jeho vrcholné oddaností k tomuto světu. Čili když to neseme jako oddanost tohoto oddanosti ale přátel v ale veliká ona sv myslím že ani jiné hodnost nejsme schopni než této oddaností z tomuto světu ve kterém žijeme. A protože o tom umíme chodit z této nenosí tak proto to sestra nejskrytější ze všech cest. Pro ono ona není zde nebo po za to na člověka nebo po křesťanem zkušenější cesta než cesta oddanosti. A. A ses že nemohou mi v ale tak dobrou průpravou oddanost při jako když šel jsem jenom tomuto světu o a takže to věnování jen při povoláním nebo života manželský nebo svět nebo ta nebo soužitím s přírodou nebo uměleckou činností tak je to vždycky li to jen na tu vyšší oddanost. Které nejsem schopen do tvých měly za do ty dobyli dokud se naučím být oddaným tomuto světu a mohu za to z vadit své swámi li že ten. Kdyby byl nebyl oddán přírodním vědám a tak jsem nebyl od tam taky k tomu bohu a to nebylo vůbec li bůh ho ho než toho. Jsem se této oddanosti osvědčil v tom smyslu že jsem byl jedině tomu oddán ano. To byla jen jeden důvod to jsem se dostal do vyššího za nos svým a druhý důvodu byl v tom že ale tak jsem byl to co jsem neměla čili jsem co od do od nám že to bylo od nata. A to se děje v každém životě lidské nejenom men že neděle v hodině smrti jemu od nějak to to co o čem mohl vládnout ovšem v ono je to fakticky víckrát kam se rozlišenou opravdu tři období jasně dost ohraničená o pro viděl sví obdobný dospělosti li období stáří nic z toho co v tom om dobýt jestli může se to dítě dovolit co si nemůže dost velice dovolit. To nebylo ostuda veliká ženám. A kdyby si toto že v tom ne na voleno tak by nedospěla ono se přes soustavu úkolu je s ve věk nich. Dovedností dostane do dospělosti. Než že svých omylu přestože jak omyly přestávám že. Kolikrát to dítě neumí třebas vás to byl ku že to jsou omyly čili bych řekl že na této cestě se postit vzestupu ve tím způsobem relativního omylu vůle. Že dítě ne mylně si myslí třebas o sobě. Že to přes tví jen dobra ale správné že krista řídí jeho nechápou správně že taky pravdu toto jež si myslí dospělý člověk o dítě li ti když se dívám nazpět protože nebylo rozumným že nebyl si který jsem nebyl dospělý dívá se co spatra aby vůbec mohl být dospělý. Jestli si cení svého děsí víc než dospělosti tak nikdy není fakticky dospělý. On musí přejít do dospělosti tak plně se sví cení tu do s dost jako daleko vyšší stav než stav dětství a nestává smíte nejtěžší jsem ten člověk který ve všem upadá pohybové stránce mentální stránce za všech straka upadá že tak nebo i v tom přátelství s lidmi že opouštěn tak svými a tak podobně je podceňován. I v tom se musí umět spojovat tak že je s mým z ne s pokojem a uklidní jen tím stavem který zažívá. A v tom je tedy veliké umění dostal jsem dožít. A umět v něm klidně vycházet as svým dědictvím mládí ani si dospělosti to je kom už. vám řeknu toto asi is zasvěcenců uměl jedině toho toho otce. Že to že jsem vysokého věku anebo svatý něco jan miláček boha a ono se to svatý jan miláčku pádné přeložil věku bylo za dvěstě let na že v tom věku devadesáti vidět mu to myslelo aby je to pořádný svatý. Poctiví a se sbohem spojení ale ono říkal svým učedníkům. Ten to je se zachoval prosit. Byla asi nechtějte ode nic víc než aby vám řekl jedno milujte jsem z pole v. To vám musí stačit atd co do toho krásného masa a jsem byl schopen než čím říkat tu zásadní milujte se nás a tady se to on jde do takže janeta toho co ten kam se poděla ne ten s takže se musí smířit s tím že jsem z čeho je v nic ta jeho schopnost rozlišovací k a ten kterého elán do života někam na druhý břeh kde mu. Z budeme muset čem to včas přes zjevuje dřít daleko větším elán dnem i než tady sledu do konstatováním že bych nemohl žít ani chvilinku na úrovni svaté které si si před si jenom musím lehnout musím si odpočinou a ona synem spočívá v. Tam mně jasně dáváme nebo že nespí že není unavena no a proč. Protože tady z toho života odešla absolutně vyčerpána k dočerpal všechny milosti které neměla kdy vjem o kosti který žije tím že jakou žilo výše kristem. Ale tak na ježíše kristem prostě nežila sama se sebou a přes tu ona cely cele byl těžiště v těch svých schopností as předností i toho věčna a proto nepotřeboval svěřit lidové vtělovat. Nýbrž že většina vědomá bytost ne protože na tom než před odložil takovou bytostí o na je. A že tedy my si chceme někam dospět tak musíme stejným způsobem si počínat jako z od vás chci jenom že. To byl hrát či přátele a to si dobře pontu víte že svatá terezie. Při apriorně či předem přála žít v věčnosti. Ale když uviděla ten obrázek u um jaký ježíš nehodné ženě v na by je život věčný tak z toho poznal ne jen věří poznal že pro ni ten život věčný vědomě žitý také i s to je v a to poznali bylo tak mocné že přemohlo a užší nenechala vrátím se k sobě samé rozumíte. Čili bylo toto nemohl za tu oddanost o tu pravou oddanost bohu nikdo nemůže si to živa oddanost to je zhora a ta není vysloužil na tak tím si to vysloužil všech světech svatá terezy nic. Síla. Ale před tím na koho to je jeho ji či je kdy velice po boží ne po boží a měli tomu náboženskému životu. A ona dělají poslušná a tato po z nos. Tato oddanost rodičů způsobila milost od rosy pořád způsobil že byla od ona potom tomu bohu ale tak že oni se nad tím hrozí li o sídlí v byl to a že do toho kláštera proti si budeme taky tam dostali. No mělas tím větší naplní než si přesto se musel v tom klášteře byl čili ten ten byl ale. byla to představa ho. Takže tím se liší od vás ni si přejeme jak na to do proč ježíš kristus chcešli kdo za mnou přijíti k znamenal na povím napovídá nám přejí si to za mnou přijít. A potom říká a on zapři sama sebe v přišla že je ne v no takže jem ona prostě dala na to co ježíši ku říkal a tomu nebo v co věří nýbrž věděl že tomu tak je. To je dobré a také bychom měli postup od tím že víme že to správné ovšem o na to dělat z hora a nikoliv zdola. A proto říkal že moje cesta je podobná její. El tak oni došlo snáze než nám sval byl v tom smyslu do toho přece nám desítky let než se dostal takovou úroveň nic lidi neměla těch potíží byl nás začátečníků je toho wu v prostě permanentní vzestup a taky pády mezitím které člověka vedou k dokonalosti ve kterém jen ten člověk. Spojen vědomě s bohem ale bych ještě maličko promluvil o této věci tady s tím dítětem aby se byl jak abych šel na děti jo ji semen jež tak jak jsem a hrám a tak dobrý a dva.