Karel Makoň: 88-11B-19.4.Cerinek-sv.Terezie-1.cast (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

K. A oni že mi že měli o k jeho mládí vůči tomu toho. Ty ses u nás narodila pro toho že my svým si přáli aby se z během toho svého života to věděla. Sise s tímto tělem které máš pochází z nás to co to bylo mamince ale. Tím co je za čím je duši vlastnosti a všechno dohromady tomu říkáme výše. To jsem narodilo mamince to tam ještě vůbec nebylo. To dost okamžiku když se s narodila tak z začlo formovat teprve z zel jsem smíte ve duší která o to nestaví před proto se o ho v si myslí že z jeho ta to si si okamžiku smrti nevěděl o to žiju pro nevěděla si z narodila že z jeho ta. Že oni říkala mám boha když koho nemá kol o ještě mohli říkat nadto si měla o ona ani sine kou dala kolem sebe. Ale přesto si pocházela ano. Věčnosti a ta duše je v není něco co začne existovat okamžitou smrtí nýbrž co kristova života i smrti ale jsou již je dávno oborech stal i po této smrti a to přetavil se dostat se tomu kdybys tomu říkám daleko pomaleji do tom že v tom manžel na je potom rozvedu. A ten. To dítě mířící tím že za tím začne asi za čtrnáct dní vidět kolem sebe svět. Když se narodí tak z toho nic neví. A smířil s tím že to co víte sví pravda přes věčnost uctívá co o svou maminku na své okolí bab a proto se mu napřed s ní. Ožít pro tento svět hmat a chuť. To jsou smysly které napřed máš napřed vším oči teprve potom vzala. A všechno ostatní ale kdyby nebudou li škod tak se jíž učí o začátku chuť ale ti řeknu to je velice těžké mít o čáku života chuť. Protože koutku si potřeboval mít mateřském těle v když tam de pět měsíců po v mala. A z u prašné žíly nebo tu říkal při vůli. Pořád do tebe peklo překlad celá potrava a to nebyla jenom než na potrava vůbec ne to nebylo než na to nemám mým jsem si užívala všecko co tam maminka jedla z toho všeho stříbra vás v ž přikázal o samo nemusel si to prosto pod ruku u byla ničím živena a byla jsem jim líbí jedna od je to vidělo tebe aniž si nedělal jsem to je. Ale jak je tomu se ještě vůbec něco dál my jsme součástí ti a všichni lidé nejsme jenom součástí své rodiny v si myslíš ale vy se vším vším měřítku součástí tohoto stát s vejít jistý jediným jednomu z občan pout tohoto stát. Ale tento stal by nemoh sám osobě vůbec existovat kdyby nebyl s učeností všech starat tu na světě čili my jsme také součástí všech ti stát u boha o li ji tam je na tom záleží ty jsou osobě závisle a vše je řekli že neví ostatní státu takže náš. Život státní by se ne u boha a my. Musí po o pro co před místa cit abychom měli tu úroveň kterou máme to je tak mohutná v tu prát co je to se pořád větší že pořád je více závislý jen na druhým či s to si nemůžeme poslali nějakou hlavičku mezi národy může se z věří že třebaže jinak oni myslí tak by s nimi musíme spolupracovat tak ty se musíš tomto dítě napřed naučit myslet jako člověk který spolupracovat napřed se svými spolu zač sami svou mámy. Rukou a tak je ale tam se nesmí zastavit. musí žít v. Ke spolupráci s k tím že z ku práci s technikou znamená musíš naučit hrát s příval naučit počítat všecko tuto musí smrti abys mohla dále jít za to dál a kdyby se zastavila u techniky u toho že když počítat. Anebo jsou mi dobře hrát tak viz ono by dobrou bude nic mohla bys třeba by dobrou matematik škol neboť čímkoliv jiným ale co by to bylo platné tam by se zastavila o kdysi pro život. Že se nikdy nesmí zastavit ti to řeknu pohádkou jenom když von již jednou honza šel do světa ale ne proto aby tam hledal štěstí. Ale šel tam pro toho že chtěl něco dovědět říkat tady všechno mužný mám o jen ona oni byli s. Z na kousky rodiny povím všimnout všecko umím co se doma u dělo a to nebaví protože to jiný tanec si u tolik jsem ho při svým věcem a šel. A přijde najednou místo kde nějaké chaloupce žije nějaká babička a říká on do kam pak jdeš. naučenou do světa a onomu řekla do dobra ale u do toho hodně naučíš. Tak je tady by drž u a babička učila tolika věcem kterým se doma nemohl naučit plést například jako vší ky ona do on neměla om doma neměl při dost tom nebo znal umět ošetřit koně a mnohé jiné věci ani jednoho neřekl ten honza babičko jsem šel do světa a proto abys je čemu byl odnaučili. Ale všechno umím čemu z učila o z dál a babička řekla no. To je chová jeho neřest než naučiti ještě více věcem oni se ale je to stačí dokonce života a ty že by je že tu si že ježíš čili pro si takový vyšší že se něco jednáme jsem myší na toužím potom něco víc vědět co o tom víš pro tebe takovou vrací silou životě pořád touží dál. A. No babička řekla ale musíš dostat nějakou služku proto si sloužil. No jsem sem mnohému naučil to je dost než námi služka onoho to je pravda. Ale ti něco dává a tady můžeš volit v mám tady moc věcí dělat to nebo říkat z ti. To když to mu všechno nabízela ale mám tady taky toho koníka kterou si chodil pás nad toho přidán. A nadto si sedni umíš ovládat ale je i dát me sestře to je tisíc do metrů od tu to veliká dále host. A kdybyste měla tohoto koho mně kdyby se do tohoto koně tak se tam vůbec ne dostane říct jednotu o to bys každého koně utahal dotoho nebo tam ho z ky na vás a ono se skočí ten zdálo o kousek na tak to letem se dnem. A on si na toho koně sedl a ten ku začal na něho mluvit lidskou mysl řečí. A honza říká protože co si to za to z člověk na mne k úvodu. A ten oni řekl tomu honzovi víš co jsem co jsem nepřišel oči k vám nepřišel jsem tvoje z pak to mysl na to jak se všechno symbol v pohádce není z takové jak z tam líčí v tom byl znak jeho z pobíhat mysli ale nemyslíš ti jej ti dovedu za těmi to musí i po které kdy toužíš jak je tam nedovedu já. Jenom jenom sestře dál nemohu. A opravdu v krátké době ten od dovedl toho on svou v druhé sestře a za říkala motto nepocítila moje sestra aby dělal přesně co tam sestro naučila v toho honzu a ty než tady jsem proto abys zaručil dalším věcem. Ale jak něco řeknu o ti naučím mnoho věcí nehodných toho koně pošleme pryč č o nemůže dal potřebovat ale ti naučím mnoho jiných věcí a který věcí naučíš tím na učím nebe na co je správné ho. A on co řekl že od vědí ne na co je správné ta tvoje sestrami nikdy tak ku tu úlohu nedala aby bylo co je správné ta mně prostě správného učilo rovnou on si se s láme ne ne nikdo z lidí nemůže mít. Vědomí o tom co je správné jedině to jsem strašně stává jsem se během života naučilo pozoroval správné od nesprávného tak tento o půst tím dál tím na učím rozeznávat správné a ti naučím rozdávat správné tak pustit abys to správné poznal o mu říkal babičko by pak to bude jsem. Oh u to záleží čistě na době kdy dobude když mně bude že všem poslouchat takto bude brzo ho když nebudeš poslouchat. Tak to buď vůbec nebude nebo nebude trval velice dlouho o říkal babičkou doslova ti budu poslouchat protože chci jednat správně. To je správné řekla babička jeho jsi li ježíš. A onomu dávalo úkoly li tebe jako o těžko vykonal no řekla mi tady máme čtu vánku. A kastu dávám dává nedává vodu. A jsem do studánky dycky chodila pro vodu o totiž není vody tak musím dohořel přijato není dobra od zla. Tu co vám ku vyčísti a při nesmí bodu tomu učí počkat před usadí ta špína o pak je tu čistou činnost poznávám říkal první úkol vykonal že si že to jim nemluvím kůží obě hlavně mysli nýbrž postu dárci ku pramení ostrovy je být. A no on vyčistil tu s událo ku o při nezbaví jsi čistou on co to podívala na od ale absolutně čistá a ono musí vychovat správně dostaneš další úkolu bude daleko těžší. A řekla no a tady mám takovou jsem kus stálo na stále be mně se objeví oral který tam přináší nějakou věc kterou tam nechá. A druhý končí při přichází druhý o dělat tak si tu vědom co jsem na ale nikdo neví do tu věc odkud přinesla v oku ten li je tomu při dostat a kam nic co tak druhý orel při děláš ty tam budeš v ale tak jsem první orel neviděl on tam jsem se nějakou věc tiše věci z mu smíš a bude se snažit u to systém stáli dokud nepřijde ten druhý oral. A přesto světu věc. On to babičce slíbil jsem o dával pozor co tam v přijetí oral odejdete je toho je si nesvětí si o něco nebo ten je tak něco přinášel s mívala z obávat o něco z od máku měl takto do orel věta něco přinášel se vyšplhal nahoru se ono od nedělám abych byla by nepřejte ten bylo se domu z otce. Ale byl na poli sice z těla přede do si to sebrat. Al tak musel druhý den znovu do toho na co tam ten první přes něco ho a ne k ale byl na poli syn cestě na skále tak se tam dostal dříve než jsem druhý orel cosi proto při na s přišel. A sebral to o o něco co babičce a babička to vzal do ruky a řekla tak v tom na to je po sto v tom je poselství pro nás pro lidi a honza řekl a můžeme můžeme sto přečíst. A babička řeka můžeme z dobře říct zrozen si tu stránku najdeš tam s výtek. On držel článku všem jako jsi to ty pak víra a babička řekla jiných. V tom co jsem končil čís ve škole se tomu rozumím to nějak ale na než tak veliký pak je tomu rozumím babičko přečti mi toho. Honosí ono to je to jiný svém abych to řeč no když me sestře je a ona si to přečte ale tam one s nestranně kde jsi tisíc kilometrů jemně a ti nemá koně nevyšli z tam dostaneš ani to že oni paní nepřečte. to taky než než tuto o tom že to moje cesta nadto jinak na ni číst a tak se tam na cestě po poznání nebo toto prosím co poznat nedostaneš o si vzpomněl že to nebaví své udělal jednu dobrou věc že její oklestil tu nám ku vyčistil a protože se v aby jsem od. A řekly co by se taky napil a nabyl jsem spojen s do tou z u toho o napil své jak se na bylo mnou cestu lásky postaral ano a on říkal kdo to je z ne z tu dá. Honza říkal to je ten který osvobodil svůj pramen že znovu dával z budu hoch. Ty jsi li od ti kteří osvobodil od toho bez pohotovost lemu tak jsem ochotna jedno přání ti splnit not to jsem rád že to bude tam těžké se potřebu dostat přes před babičky o ta jediná ničí str letem z výtek atomy napsáno věk je další můj úkol. No tak nevadí proto vám to rozhodli pravým jo to jsem se to by se z dělali k ta s v k k a el tak ona a on ten honza řekl prosím že tady budu se ti to slité a ty mně do prach na vliv cele k sestře je v babičky. Neboť ona umí číst jediná a ten zbytek ono toho víra řekla milerád zatím to udělám ale musíš něco udělat co ti ne napoví. Totiž napovím ani slovem a když to neudělá nepomohou učit aby sklad nikdo nepomůže. On se podíval na tu jim tu. Podíval jsem tu z udává ku a říkal si kdo může li odpovědi co mám udělat z koni zase je na tou tuto mám kou a znovu se napil. Ta měla zmizela a on se ocitl před chaloupku třetí sestry strašil se o to správné to od něho chtěla to z tu tam ta se musí od platila zato žili tak osvobodil a za třetí sestra řekla toto nečekám neboť splnit třetí úkol prosby nitra s výtek. On rozvinout jsem si říkal dyť tomu rozumím kdy proč tu a to mnou tomu rozuměl aby svoje sestra říkala že nikdo jiní tomu nerozumí ani oni to nepřestaneš chtějí li její sestra a tomu rozumím tebe vůbec nepotřebuju no řeka na tom pátým ježíši proč tomu rozumíš proč pasivitu dříve tomu rozuměl ostrost zvednout měl před. Říct co jsem tady nebyla já. Proto jsem tady tak tomu rozumíš tak to můžeš číst či ti dokud jsem tady nebo jak tu zakryt ku nebudu on četl. Ztratila se princezna ji najít a on říkal a to je málo hra jaký jsem netoužil po toho by bylo máku prstu co mně bylo dolní ale babičko to je zlá mění. mám teďka takovou neodolatelnou touhu tu princeznu najít. Že tady nebudu ježíš a tu princeznu budu ve nad o to babička řekla jež si že tu tím se mu opravdu jenom hledej princeznu. Ale ne ten užitek se taky neříkám že to bude pověděno neboť jsou žil nějaký králoství vůbec ne tedy úkol a na tu princeznu a že si tím úkolem např jen to je mi důkazem že si také schopen domy nadšen přátelé pro takový úkol nedal svou nesmrtelnou duši ten. Nenají a ovšem není na čem z vlastní těl slitoval nad tato vyčkat a stal jsem na vše no když o on říkal alejí jak to udělat to nevím dítě ještě dali trávit je to olovo proto řekni jeho končin a. Ona o vyčkat řekla výši čím nemohu říci o. Jak tomáš udělat jakým máš najít jenom vypořádati s věnec jsem přišel pořádal nebrat řečeno zpátky nese pomine jinam vně nespojí na tu na ty je moje sestry ti že posloužily to tím posloužilo tou chtít neposlouží žít kristu posloužil vyšel narodil co posloužilo světě letech když opustil rodinu co to bylo příliš zemřel mu dále sloužit nemohlo pod jsem to nemohl opakovat co to ten o to abych to od. Za po atomu mysl od z tak nebo u ní. Když ta a ta nic ze řekneš si co směrem díly a na cestě najdeš všecko co budeš potřebovat k tomu aby se s tam správně dostal aby z tu princeznu osvobodil. A on zjistil na cestě něco co viz tam asi člověk neviděl. On tam zjistil například že tam na prostředku cesty k tohle pro povozy určena roste strom vysoký strom. A říkal z zastavím nebudu jenom sám v že tady si co napřed zkusit tak to nemá co dělat. A ten strom protože měl od babičky učenou k s tak že rub byl bůh všecky věci vypotřeboval pro svoji činnost. Tak tu ten strom po krátce ano a jak jsem samu po krátce na ten strom no říkal když po k vás na tak i než tady ležet na cestě s mocí čem odvalit stanu aby ta cesta byla z význam pro ty ostatní mysli a ty ostatní. to nebudu všechno líčit vždycky když něco provedl ale tak mu bylo řečeno že to udělat také pro ty ostatní které je kteří budou za ním tak že odstartovat překážky z cesty fakticky to když si svou myslet ko bych chtěl. se nebudu že to co tady před pospíchá že před manasem a teď si se ocitnou v k v. V tom paláci kde váží ta princezna to bylo z mu to svýma jsem potom žen čili to bylato jej i to o říkal tak dlouho je ztracena nevíme a nikdo nemůže osvobodí mělo to dokáže z ani do mého vložil protože došli nikdy se nevrátili. On za říká ale jsem odstranil bez překážek z cesty takže kdybych neuspěl přitom hledáním princezny. Tak mají za mnou za mnou volnou cestu ty ostatní které kteří jsou za něho se s podalo na toho že za mnou půdou svobodně a volně jiní lidé paty tu princeznu konečně osobu a král řekl nos si dobrý člověk ze svý myslel že nebudeš to ty který tu cestu osvobodí nýbrž že si z cestu osvobodil. A tím taky přístup pro ostatní lidi a ale abys nese k vám že ti nepomohou tak ti dávám na cestu prstem který tady ta princezna nechává než se ztratila ona právě neměla tento střed narozen jsem najednou ztratila a v místě nemohu vrátit a přišel do hradu. od toho čaroděje a čaroděj mu říkal co tu chceš. Od neprozradil z tam se a říkal mám tenhleten prstem. A buď jeho nabídnout. Oni říkal ukaž jsem prstem ale nedá mostu kdy jsem bují zdálky on se otočil tak ruce mnoho vzít říkal. Ten čaroděj řikal a jíti ti to je to s ten a tím se s ni kterou věz jiný obraz i my si vzít za manžel dokud nebude mít ten prosté. Ty jsi přinese ten postem taky není žádná překážka o rasy den za manžela. A on to řekl no. Je v pořádku ale patří ten prstem princezně. Dovol abych ten klidní prstem dal na od roku princezny a on jim to li ono přivedlo k bohu tu let li se jen on se je oko byl před tím že říkal nesu těl tento s mně říkal ty si o ho ano. Někdy na mně by neměl ten stavím byla o moc kdyby byla bývala měla ten prstem. Po svých rodičích ale teď když ho mám v jeho na to třeba na prost tu chvíli tam nebyl ten čaroděj mně hlad ani ten čaroději. A tam byli z koho do toho království toho krále že přestože ne tím u il deset tisíc že o tu ještě další tisíce a tak dále tam oni byli u bran toho krále. Toho králoství od toho spala své přibít dal je vám poznali tu princeznu pochopitelně měla svatba a pohádky ku s. Ne. As téhož by oslu nestát postu no tak let opakovaně se než jak se v k. Tak z to si nás tom že my se můžeme přesvědčovat. Na tom jak z nedělené buňky v matčině těle třebas to odtamtud vzali visí se jen o to by člověk. Že může dost dojít ve z krát z stezka z cele časoprostorového procesu který se vám to máme miliardy let s deska se kdysi visí přít ale ze života ježíše krista víme. Ale kdybychom rozuměli symbolice dneska se k tomu rozumově na to při i ten že on dojde může li ještě daleko větší zkratce že například dejme tomu on když dali dělat tomto světě asi několik dní po narození při se dověděl v. Po těch svatých příkrá že z věčnosti pochází proto dělám do hloupej jako my jsme. F. Ale tak jestliže on se to dověděl že pochází z z dosti tak potom vědomě z věčnosti ty věci bral a do věčnosti prováděl zkratku návrat do věčnosti bez krátce provádět. V víckrát stav protože pak se pásl sled. Kdy museli ještě poddán tomuto světu k ale to tak je v této společnosti. A ona v a že ho svým a v ale když je to ten zkratkou. Nastala mezera to je znázorněna z tuto do nor málo který se na pouštěl překonávání satana a se tomu říká tak to ještě pro symbol tam co tam existuje. Ale je to byla jste seděla ale když došlo by další zkratce při mně v době pro byla by maska tady jsou na nebe což je s naším tělem tam máme dojít el tak to vůbec sestra žádný čas tak to si tam vstoupil tak takže ten by se s tímto způsobem. Může nepochopit. Co vlastně je na tom dostat ze své tomu při mámy dělat navíc oproti z že ti. A abych to řekl takle kdybychom neměli tento s váma z u stupeň. Přeloženo češtiny tuto tělesnost na to kam transformační stupeň takového druhu že bychom mohli transformovat během zkratky to jest tento život pozemský celý život. Pozemský dočasným na věčným transformovat takhle el tak že bychom vlastně nevyužili správně tohoto transformační stupně. Ten zase na tři stupeň kde to jako vešly samočinným počítači my je máme ale je plně neužíváme myslím že zažil tu by se z na tom je v syna světě jako v z z dostát z vlivů z že nevyužije máme tu kapacitu těch samočinný počítačů co nám nad protože to ne z máme takových transformátor sobě a my to použijeme třebas najednou milion činu a s tím se máme tady jo. To je tedy veliká vejde plýtvání na a tomto stupni. Se dát plýtvat tak jako plýtvá příroda a v ale prosimvás v tom neopakuji k v. Při žila z plýtvá tím způsobem že se mi do mluví ji které se třebas narodil dali liška ose soud si to jsou vzájemně na trans protože jsem si stane a stačí to na kterou si toho rodu tu stačí ale na je nám nejde odletu si tohoto rohu lidského k z nýbrž nám jde o to abychom se z pouhé reprodukce dostavit i nám i z budu vývoje. Abychom se dostali k opravdové tomu otci no a v tomto smyslu ho budu dneska provádět výklad o cestě oddanosti totiž byl křesťanská náboženská věda krista. Ta nejlepší z toho co co co v tom v náboženské vědě je to není to je vystopovat doví jako třebas do li to co za terezie z ale člověk tak ta si je vědoma toho že toto urychlení nemožné a ona jako se rozbila do sedmi fází sedm komnat tady hlad nit na co. Z toho tu pro vydělat. A co v první komnatě udělat co druhé třetí se me a tak dále potes vědí indové pochopitelně. Jenomže jak. Každý z těchto a jak ta svatá terezy je tak ti indové všichni dohromady je nějakou. Věc podceňují přitom a každý z jiné strany. To bych to řekl radši podobenství napřed se vám to nebyl jste si to podobenství dělat to převedl do jeho obrazu ale si myslim že to dokážu líp než obrazem že to nedokážu přímo pozná říct. Že kdyby to byl ježíš se dokázal přímo by to byl nějaký kabrňák tak by to byl řekl ale von to nedokázal ani řečí říct. On mnoho podobenství uvedl ale žádné podobenství není dokreslením toho co prokázal svým životem. Jsem tady včera ukazováno a to musím zopakovat že například dejme tomu v podobenství o moudrých a nemoudrých padá v když které šly jako družičky na svatbu. Chybí nevěsta. Že tam přijde nakonec na tu svatbu a ale nese jsou bez nedostavila obec tam nepostrádá. Co to pro pořádek při teď tím si nevěděli že cesta jak a nevíme si rady ale i kdo to obešli tím způsobů obešli. Že kázali a jsou spojený z věčnou s věčným životem vědomé spojení s věčným životem to není špatného výborná věc. Že znají taky principy věc jakých se to s tane může uskutečnit ale není to ani zdaleka toho o čem věděla svatá terezie to je dál než ty jogy s o ho maximálního bez elitu a říká o manželství duchovních a to se musí zapřít. Když uzavírá manželství v tom se si se z přede sval nebo co není a tamto mrs k s. Je fu avily ale tam věděla že vývoj v těle jako může provést končí duchovním manželství. A ne jenom nějakým spojením s nějakou nějakým věčným životem v z oni si život temně uvědomění si toho jsme součástí věčného života to je málo protože dlouhou dobu po tomto uvědomění umět poprvně na sto v sedumnácti letech v z toho padáme a ty pády do tohoto stavu oddělenosti pocitu oděl jsou kruté v. Dokud vyšší než jsi tady žít se všemi to na bereme které jsem tady máme protože poprvně mezi ostatními lidmi pocit to jsem tady ve vězení. A každý kdo to zažil začal by tedy z si uvědomovat že tady ve vězení kdežto my si tady žijete krásně jako jsem na svobodě k o to co svobodou vůbec nemá nic společného jsem jste si uvědomoval kdy ty si jím byl jsem si nejsi svobodný a dokud nebudeš vědomě ustavičně pro pojem el. N bez možnosti rozum vodu pro si s to je tak nebudeš svobodný o to mně nešlo o tu soudu. Protože začátku tohoto procesu se dostavilo. Vzala taková zaujato z a proto věčný život. Ne smí nic dělat ty li vůbec ne se o to nestál u o to stát ani nebudu kdy taková se bude protože jsem nemohl nic jiného dělat než za tou bystosti z s s s s s s k s a. Neslo a než se to jinak a tak je cesta oddanosti pro byla absolutně z snadná protože ono nebylo možno jednak tří nebylo možno když třebas ten můj zpovědník říkal jsem se podruhý do zpovědnice. Tak řekni hříchy naříkal oni nejsou a je to nejde a on si to potom to toto on protože to by byl co svým že toto ještě nebylo ale za nejde mi to a když je přítomen. Maje mít pokladu tak jako zloděj tam nemůžou krás musím počkat odejde a on neodejde o do odešel o je tady. Tak se pořádku říkat tak ten proti chodil jak dát si jak je to pro rád těl že vám rozřešení těle za dovršení nebude a tak zkrátka do se se to takle hrám sporu on potřeba tyto zkušenosti který sám neměl nebo letní nějak zrodu na jsem potřeboval zase jen ten se dovědět své tělo v něco o něm a co jsem nevěděl co se se který také li. A to ještě srovnali zvířetem. Zvíře se neproviňuje když že od dáno or tato cesta o to si všechno všechna cesta živých tvorů. Že od dáno malinké nese své omezené své ze svého druhu. Ten druh je omezen na nějakou poutanost k něčemu které nepřekonatelná a my tomu říkal do půdy co se tedy roz zle. Ten nepřekonal nemá poutanost s něčím co je v něm zakódována v tom zvířeti jako z vás zakódována jiný život taky zvířecích podstatě je další ještě vody jsou tam. Nejenom že vždycky k od a. Tak těle to zvíře prostě tak zakódována no že ono ani netouží něco jiného dělat ani nemůže něco jiného udělat protože jako mně nešlo řešil třebas se ode pochopitelného dost o co v když jen to on tam panečku a je to nešlo a protože prostě tady za to poutanost. Se mu bych křesťanské nadpřirozená semeno do nadpřirozeném nepovažuju to pro zlo velice přirozené. Jako je přirozené že to zvíře třebas jako včela nemůže dělat vnitřního než to co dělá čela a ona je to když se setkáte než člověk na tomto světě to se dneska. Onak ze setká kde dělá totéž co děláte čela před těmi miliardami let. A. Když sice rozeznáme máme nějaké jak krátké pojednání ze života v šel do vystačit pojednání toho druhu máme ze sto bylo li by k ta se si si si k se na si to počtem a tak cela se chová stejně jako dnešních čela a měli na ni vůli měli stejný princi vy protože ona se nezměnila od doby. To je o ras. Z jako člověk ten den se chovat jako stali se jakože toto je něco stálého věčného a se ho jako věčná bytost pokrmy měli žít do věčností co taky žiju jenom cesty není s tím s tou vnitřní podstatou o které nemám zdání. V když dokud jsem od z dána tomu co z toho z když tu je. N vyzařuje a tento život to jste vyzařováním věčného života. A zacházejí jako každé svůj začátek kam svůj konec protože to po bez ale zacházení ale není to neskutečné za ni skutečné při nýbrž za iluze jenomže začátek nakonec. Takže na zvířeti nemůžeme chtít aby dělo to co svolit ale nazve na člověku bychom měli chtít aby nedělali jenom to co dělal z víc. A bohužel my jsme mentální bytost jednající na úrovni zvyk. Nemáme větší schopnost akumulace myšlenek nebo tak to ne to vás moc neliší od zvířete nežijeme na mentální úrovni žijeme na zvířecí úrovni a taky neseme všechny následky toho že tam žijeme jako asi jak by to řekl takle jenom porovnáním maličký jako zvíře pokud se. Všímá nebo to živý a to se musí držet el úrovně své není za to trestáno nýbrž životopise probíhala chce. Tak když se člověk řídí zvířecím způsobem jednání pudový o tak dále podvědomím tak tele i za to tvrdě trestá. Protože je tu zem s tam toho zdroje o kterém normálně nevíme k tomu aby šel dál aby za tuto hranici aby překonal tu ranní si toho ježíše je v jordánu a na kříži ty dvě rady se musí překonat a on se o tom ani nevzdá ani o tom neví. Ale se mu jsou známe odejdu on to dělá. život je tak mohu zeus způsobem jako z život z přeli jako život rostliny že musí dělat i to o čem vůbec nemá zdání te takže se přibližuju fakticky svým životem pomalým ku přirozeným stylem jako zvíře věčnému životu. Že to pomalý ne tak těžkopádným cestu. No ale může se stát nějakému jedinci a ono se to děje každému tvoru jenomže ne třebas jako v předškolním věku v ale v dospělém věku v že se dostal do situace. Kterou nemůže řešit i při lepší vůli mu to nejde nemá k tomu vůbec sil a říká tady jsem bezmocen jako třebas vy ji před nějakou katastrofou dejme tomu na potom lisý se ho sv. Jsem neměly žádný záchraně slony nám musel se nechat utopit pro tak že nebylo z toho východiska a v takové situaci se člověk ocitne často během života říkám často tak říkám denně tak musím se dnes z pravdu symbolismu neboť tento stavbě jeho do tento dělí stav tu vlastnost že by se jim u na víme. A my to nevydrží jedné a od něho odejdeme jakmile usneme. A spíme si odpočineme jen zase jsme schopni vzlétnout do toho děl jeho stavu ale neměli bychom se s tímto ustavičně opakováním zdržovat bychom měli za to a protože s mystos stavu spánku nemáme vědomě nic. My nevíme že to spánek beze snů je že jsme to vlastně byli a jak je zkušenost metám nabývali kdežto dejme tomu promiň temně když spí husa tam ona kde je a on si z toho do z tohoto děl jeho stavu přináší zkušenosti. Tak když rozumem husám aby se s nimi v tom tranzu toho mně signalizovaly to si tam o dobře ne lid. A neměl si tělo to je krásná svoboda oni do on dělo za vrchol svobody kdy se z není pravda. Ale oni nemohu ran to nemám za zle ale protože si to ukázali se školy věku nemají stokrát todle. Tak jsem se mým řečem za to že k ze způsoby starého ty že to ve mně stereotyp který není normálně člověk odjinud takže jsem to dostal jsem nenormální si jako stav vědomí bez pocitu tělesnosti považuju za přirozenou záležitost a za přirozenější než se cítit z masa kosti. vám řeknu to je opravdu přirozenější než cítit se kdysi pak by se cítíte s maso a kosti když se něčemu věnuje duševně vůbec nepomyslí jen svou tělesnost když nejsi míří víte co není vaše tělo. Což dost přijde do včele. To nesmíte myslet na své tělo kdybyste jsem se do se neztratíte nazvat upozorňuju ale máte sestra si na něco za úrovní tohoto těla musíte naň zapomenout atomy umíme dobře pro tento život nás tom trendu v je. A ten nás tom taky spánek. Se zapomene dokonale na tento život v bdělém stavu a proto jsme schopni tvrdě spát zkuste si plánovat než u s letem neusne se vůbec dokud s ten pán ve živý tak neusne te v s v musíte opustit nejenom činnost. Ale také mentální činnost myšlení musíte opustit znamená aby se dost jsem z za zamyslit jak jsem se za mysl na to neznamená dej patřete ale tam mysl ještě jinou podobu při které jsem nemyslíš a ona přesto myslí zůstává a my tedy že na mysl pohybovou a mysl nepohybu. A tato nepohyb vám mysli základem pohybové mysli a také próze vším v našem životě co tady pohybuje s se ruce nohy to naše mysl k se pod janem co všechno se po věk to je jenom následek toho strojem nepohybové a nemusí nově někde na nebesích ten jedná jste nepohodou kristovy a tu si velice cením zkušenost svatý terezy. Protože ona řiká atom na do nitra jestliže hledáte králoství boží někde mimo sebe tak si z přečti stěžujete cestu protože všechno je v nás připraveno je ráně i nebe i peklo nic není o vás záleží jenom na vás kam vstoupí te a z jakého z jaké se schopnosti tam vstoupit. A pravdu jenomže vás upozornil najednou.