Karel Makoň: 88-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že jako neříká ale muslimy v tom smyslu doplnit že jestliže by nás ten věčný život je také obsažen tak on tam obsažen v takovém stavu. Kterým se přibližuje našemu stavu pohybu hostii a pomíjivost ti není tak úplně nepomíjí jeví tón není možno mu to po věčnost toho byl ale není ještě na úrovni po mu absolutní ne po její ctnosti a. Para brahman indicky od za to mají ten mi po je tam ve formě atmanu a to je vlastně s oním jsem věčnosti v člověku je to jiskra věčnosti která nás existuje. A vlivem toho mise můžeme z nás snáze setkat souvislosti skrze tuto jiskru. Jenomže běda. Když měl zůstaneme na úrovni že toho že tu věčnost sobě najdeme. Aby si meze jsme zvítězili e tak svém na kódu omylu my jsme přesně na poloviční cestě. My se od ne do nosil tomuto světu zamění za o do z tomuto novému vynálezu v sobě ale ten neděláme správně. My se nesmíme se se zastavit neboť i připojení se komu to představy jsou z nás pojmenováno křesťanský. Jim byl věčnost bohu a poddanost po o oddanost bohu tam kde nás sídlí. Je oddanost k něčemu. Co samo o sobě on funkci jenom takovou že to co je podivným toto stvořené přetáhnout nás toho. Čemu tady vládne a ne k sobě jo. Takže když se třebas co zažívá blaženost jako si to křesťani v on to budu věčnou blaženost. Že ty budou strašně z překvapeni po smrti že ona se nedostavila. Protože jim chybí transformátor který vědomé vzdával za tu blaženost správně indové říkají že to dokonale poznání věčnosti není blaženost ananda nýbrž sat čit anna ta že to poznání věčné podstaty ekg system se ve sat věčné podstaty mysli. To je cit a věcné věčné podstaty stvořeného tvé ananda takže by si se se nikdo se o to nám byly tak z toho začátku věcí. To se indové těchto těžkostí jako to špatnosti nemohu dopustit. Přes tam byl li děl. Ale vám řeknu taková svatá terezie která za to provedla asi sedum let před smrtí to se to je špatný el tak se v této při nedopustila ale tím větší ve za to že dneska živá na úrovni jiné než blaženosti kdyby byla blažená nějakém tom nebyli. Je to moc ale s které pro tvé pravda ale pro by to bylo absolutně sterilní. Ale že o na je tam čím neboj se tam znovu zrodila také z toho sat a že v ale tam. Myslící ale nikoliv v podobě neboť se z znovu zrodila v tom čit. Čili one tam sat čit ananda tak může na nás z živě působit a my jsme toho svědky zatím jsem vysvětlil v ní. Je život vzdáleně podoby kdo tam dobýt jo dala mně podobný pravé oddanosti bohu věčnému životu ale zdá ale mně k a protože jenom podobný tak v něm nemůže být patrna nesmrtelná duše ta tam scházela jak na svatbě v první tak na druhé tat tam nemůže být do tam není oním nevíme. A. Ale ježíš jsem kdysi je pochopit je že z věčnosti vědomě přicházel jsem si vědom vědomě obíral. A tak se s námi vůbec nebavil když tu tak říkal to mnou od věci do pout po o který po vynechám všechno je se o láskyplně doporučoval ale najednou za z ale tak stroze. Že z toho není nic ku že mně z toho teď kama nazývám řeknu z strom ho si toho příkazu. A ten zní milovati ve svých cesta si miluji z he. Jako se při za mnou jsi jsi ne to je něco jiného tam podávána svobodnou vůli ale tadyhle milovati budeš pána boha svého z celého srdce svého z celé mysli své z celé duše své z celé síly své. Milovati budeš v bude jež ne si též na ti byli by jako sami sebe sama sama sebe z nás tu s u příkaz o tom se nedá s jdou dva z. Jestliže mi o tom svou máme nejsme vůbec hodni toho aby se nazývali učedníky páně tak vím nejsme. A aby učedníci panně byli schopni toto provést tento příkaz jeho provést ta volně musel nějaký konec tohoto příkazu aspoň podchytit volně posvětil ne za dva konce. Je na bys měl o sama sebe v a jist tomu bohu veškerou mocí silou svou silou silou svou protože veškerá po větou veškerá než s síla. Tak to není síla tohoto odvozeného tvora že to síla boží. A když se s tou silou setkáme jako se s setkat sedmnáct letech nás u by se přemůže. A my který můžeme veškerou silou boží potom žít. Zen dali jsem začal z toho konce veškerou silou jako oči ještě kou učedníci páně ty veškerou silou boží nebo zázraky to byla síla boží tou se bylo lidská síla šli začli být že za přijít jako se to co li tedy k tomu bohu. Ale tam se nesmí ustrnout pochopitelně jsem si myslel že doby co jsem provedl ale to byl začátek věci no. Takže z jaké takovouto mám jak to vzezření toto veškerou jsou například to se mi za tak tomu dobře líc. Že proti ctil se nedá dělat nedá. Kdyby byl chtěl a jsem zrozuje chtěl řešit ne tak u každý z vás. Jsem to řešit to neni dělat to nebo z to nebo ono špatného nýbrž dávat přednost příjemnému před nepříjemným bez ohledu na to svět to správné nebo nesprávné to je z správná definice svých chu a z nesleví kdyby se zní kdekoliv ku pro jedno slovíčko tak to není vystižení hřích čili kdybych to chtěl sice ale přesto jednou. Je toto věřil toho omylu vůle omylu vůle omyl ve vůli obsažen tak jestliže ale je tomu takhle. Tak jestliže tam moc člověka překvapil o překvapila nečekaně jsem po netoužil. A tak si nemusíte pomoc st. A z najednou oddáni této vůli protože o na vás přemohla jako vás se k se tento svět as se mu oddáni a nemůžeme vám mít za zlé že s svému oddáni. Ix oddáni světu podle znamená hýřit dovolit prošel tou vyžít užíval ho nýbrž to je mi starost. Například bát se čehokoliv na příklad a tak dále všechny trávě které mám nemoci být poddán tomuto svět jsem také včera citoval jsem toho o šlo raka nám tvoje čínský zen buddhista z devátého století který řikal. Tři roky jsem meditoval rozjímal soustřeďoval své na by se u řeky a ona mně to vůbec nešlo a po třech letech jsem odešel ze svého místa při by si že se vždycky musí odněkud odejít někam se musí jít k symbol změny stavu nikoli syny místa. Ten kdo slyší tuto porozumí dal listí ten princip ovládáte teďka tak s takle si budete pod jsem s každým podobenství viz ono si to pro života to bude výtečné odešel po by se u toho řek dělal v viděl tam již či nějakého mudrce přišel k němu a říkal mám veliké pochybnosti o správnosti své cesty odměna není vůbec nic nejde. Mohl nesměl rozptýlit tyto po ji do z těl ten mistr neřekl ani slovo stalo s dělal nějakou pravici z s. Z s ze své ruky pravé a ona ho v razil do středu jeho prsou klamu velikou ano. A v tom otcovy ser svítilo on o tom praví poprvně jsem viděl kulaté slunce. Pochopitelně protože kulaté slunce viděl se na srdce a pochopitelně že nelež. Ale kdo se nás visí svých symbolem vyznat je to ale symbol pravdy není to tam sám. On to slunce přeci vydělat ale říká říkal o pokryt jsem viděl kulaté slunce a od chvíle jsem nejšťastnější člověk mezi lidmi ale kdyby nebylo zasvěceného suzukiho který proto překládám do a on když ti měl byl že je to přelil do všech muži jazyků nýbrž že ne to se jenom částečně to přeložil. Tak bychom nevěděli co tím chtěl říct on tím chtěl říct člověče jestli tady strádá při při tomto světě kdysi se stará a kdysi ve než prali se čili jestli jim el třebas si nemocen. Jesi stárne vší jenom stárne nebo jenom to že mám tam naše slovo jenom poděla s. Ale ne přednostně pro jiné tak zůstává kdežto s tím člověkem ale si že nás ten řád hodnot a že na vrstvě to svítící slunce poznání poprvně to svítí v tomto životě. Pak to poznal že si na sta na cestě z s tím způsobem že neseme strachu jež. Že už. E nemá žádný řízně zrání daně utrpení nám to světě i té. Tady se vysvětluje při mletím výrokem suzukiho. Proč ježíš kristus neměl za zlé svým učedníků v ničem nic si nezazlíval oni si jakou pranic se tam po pili nebo ne to jim k tomu bylo u k jedno to jim nevyčítal o tom co se o pili potom nepochybuj v před tam se ho vět kdo si ji chodil jinak než u vás konci to se stávalo vět nebo o slovem sku. Čase takového od toho co se tam mají vyvolat tu do hrozně namáhavý se opic pořádně ve tady v tom být to nesnáze a s tou silnou tomu světu bylo by si měli dělal to si vzali ho větu silnější pod kole provedeš se snáze ale tadyhle. A mám si říci že je na této duchovní cestě vědělo o omámení nebo opic když oko o z po probuzení a člověk se probouzí pomalu takže když je tady víte člověka jako tak to si člověk probouzející své ještě stavíte se to. To jsou lide jsem na těch rád tají v č u ka. Pod v tak. Nevidíte ani toho ani onoho protože víte jenom symboly nevíte tu skutečnost ale za tím. Ale vás vidím jako mrtvé a sebe vidím jako probouzející do se do učednictví u ježíše krista. A budu tím učedníkem do doby dokud zase ve sledu pokud se do lemu nebude umět veta nebo se k rád tak je to možné kdykoliv se znovu oči je že on si to ve nás soudu že o ten vás život považuju za roz vězení velice úzké. A nejhorší na tom že si toho vizte vědom. Se prožil vězení když nevím když nedozví vědám je ranní si toho z toho toho klece mám s tak širokou konec říká mým vesmír se nic jim absolutně svobodný že když se ocitnete jako třebas za hranicemi tohoto nesnesli hle za to budou vás klec. Když že se tam vůbec vejdou bych k jsem sám bohužel není a proto není nikde zmínka on nevěstě před to nesmrtelné se do toho nebe jíte to tam není přímo obsažena se tam jenom opřenou ve svých následcích ne ve své příčině co tady zažíváte to svou následky z pozice. S ke činnosti boží a která ustavičně plyne. Takže vás v této přednášce původní chci dovést k pravé oddanosti oddanosti k tomu věž nemůže u tedy ještě nevidí ten něco velice obtížné být k tomu oddán viz volně protože jak při ve snu s můžete milovat boha byl dech když nebudete vy jo který máte před sebou či ono se musí začít bohužel i tak je to daroval ježíš kristus když nebudeš miloval bližního nebudeš do ani boha. Čili anděla do příjemno nebo ve příjemno tak musíme milovat i tomu nepříjemného protivné ho psí. Příbuzný jeho nebo v bližního nebo nad mým koho ještě ne nebo systém který vládne ve světě všechno musíme milovat. Že tomu tomu říkají ku equanimitas byl rovnodušně. Rovnodušně jakoby to bylo jako by to měl z stejnou váhu o to stejnou ha. To se mi tam nedával přednost dobrým přes platným tak by to všechno vy mlátil vlitém a ono by přestalo existoval od vstali z to vesmír se tam se to všechno bez kost již je tele když se podíváte pod rovnou ohledem. Pod mikroskopem jednal kapku třebas jsem viděl co pod mikroskopem dobru z toho zajímavé trošku z vůli ses víra mental skvělého ze děl jeho vodou vám dáno pod z mikroskop k o to s klíč škola tam jsem vám. Ti živočichové kteří semeno objevili právě mezi sebou vzájemně se požíral ji zjevy stany jeden podílel do výhod a tam jsem co byl požírá nám zase staral toho za si ho a zase se tam rodil by dělením buňky nové noho toho bylo vědě nesmí doby věděl myslím pohled si mikroskopem od toho a o říkal ten dotyčným co vím že to ukazoval musí si zrozovat tu do tomto svým do to není tak intenzívní z ko k ze sluch se toho. A o třebas. Tam větě z toho strašně moc a tak je to z celé přírodě cítí se vzájemně jako. Zabíjejí a tím produkují život na takové modlit si víte života aby se tam dal na drzost ono při snů věk rozměry aby jeden vlilo vlastně držel však že voni se drží však chu krutou smrtí nebo pravdami. A tak s tímletím musíme přestat neboť kdyby chovám nepřestali v u tak je matka která aby zrodila v ho vlastně vražd v protože mu dává život jenom to čas odsuzuje ho k smrti životem odsuzuje k s tak chci. Takový život není pravým životem a není pravou oddaností ono se musí jsem smířit s tím že dítě se musí stát oddaným tomuto pomíjejícímu světu v kdyby se jim to nepodařilo co musí to poctivě snažit aby se s to s. Ta ho a to je to naučilo tak by byla tradovalo v pod ono zvýší. Nejsme schopni milovat boha by se byl bližního nejsme schopni být oddaní bohu kdy se ode se tomuto světu toto těm mně těžká jako svatá terezie vadilo chybělo oni vinnou citu oddanost tomuto světu. Tím se samosebou obrali od celou řadu předností této oddanosti ho k tomu tréninku to toho se vzdali nebyli natrénovat tak potom na muselo se jinak události u svaté terezy je tak na úzce do pro čili a tak o se že bychom to mi asi nesnesli přestože toto vrcholné své dílo psalo svým krycím soudu z ve vězení v toledu zabit myst o napsalo. jsem budu moc podívat se za by ježíš to znovu přeložil maje před sebou překlad jiný opravuju vlastně a ku tu budu komentovat z to byly tu dělat tak jsem machr vám řeknu ale ta svatá terezie v dostával přes hlavu přeji poděla o to přiznáváme že dostalo kterou on říkal oni měl hlava aby tělo no protože dostávám řez pořádný a ona přitom na tom o tom stavu se říká a jsem úžasném stavu po od li se k protože. Měla jsem pro jsem ve vězeň měnil domě nemůže doby mně šel na ještě on chtěl podle mi nějaký rady a jsem tady na příklad u vás a pro zdržujete bylo. Protože o příklad nepotřebuju na potřebu ty věci napsat říci ostatně vědom co zachovalo ven. Ale ne ve sezení že to je symbol protože mně protože když byste mi nechali půl roku. A cit je dovolit mi ze všech stran nutili k byl k ustavičné odpovědi na něco. Tak od ten půl roku prodloužit život protože to mám v z příkazu a toto uděláš. No a si to udělají kdysi se berou tělo a byl jsem neudělali nic jones mi sebrat čili provedete život přátele své byl teďka jsem tady druhý den který od vady prodloužili život tak si nic z toho měli ten je jsem to říkal pro své ze světe lze do tu práci samotnou to na na neměnné věci jdou na světě bez ohledu na to co se jak se do zrozuje zde jsem stoje plán boží dělal do toho se nedá. Že vůbec ale světem plán pochopíme mluvíme o něm tak ho musel potom vědomě plnit ano to není váš případ váš případ narodil se a se mnou v no tak o zvíře asi se dokonale spokojeni protože v fázi nese si říkáte je mi dobře tak si to že to z ku tři krásu jen aby to člověk vydržel o o o o beztak nebyl protože rozumíte o to nebyl z noho potom budete si tato on toneme nestalo ku ho o tu. Vedle toho u nikoho otok co s tím musím smír že to není správné jednání. vás provádění nebo chci dovést jak takové poddanosti životů velké velkým žil. Který hle přináší důslednou zaujatost pro tento věčný život. vás dneska pro nic si jenom chvilkově nadchnout. Protože pro ni z vás na mne trvale jenom ten život velkými žil i ne. Ale i ten trénink vědom li a teď se dostaneme k tomu co připomenout tedy že co mně máš přitom ano po tys mně. To jsem provedl ale jsem věděl že na nic jinýho to jsem si že to byl si bohu. jsem když si pod lavicí. Když se učil třeba zeměpis v naší škole tak jsem pod lavici již protože ty jsem měl mohl tu o něco jiného. do toho boha do matky tu třebas al do čeho jsem se tam větu. Že krista pro vím ku závad ba na víte jsem síla koncentrací. jsem ihned poznal že to pravda. Že totiž to je takovou silou soustředění že o napřed táhne veškeré soustředění na tento svět takže jednou před padla tato moc toho soustředění božího. jsem nebyl schopen co z se na cokoliv jiného co na tomto světě ne v chvíli jsem vypadl z kontextu nebýt matky tak jsem se nevrátila. Na tom zahynu to ona se mnou v onom co mala a od silami ke studiu od těla my ji jdu li k i domě musel nutit ke všemu k a jsem jak víte to přežil nebo se to v sedmnácti letech a o těch sedm lásky není dost se ještě mu sled žádnou ale je přesto nějaký čas plynul asi na že jsem se se z nás ne jsem to přežil při kristem synem matky ne a vono to co. Dělala ona se mnou slova když jsem jako to nebo v extazi abych ni nezůstal by byl možná zůstat. Ale konám se mnou tak onom jsou vám jsem se dostal do bdělého stavu v ale jsem říkal se od svádí s. Že tam bylo tak hezky. Řeka ne ty si pro tento svět a jsem v útlém věku zachránila pro tento svět neboť jsem dal způsobilo li že ti operovali a trpělivě odporovali čtrnáctkrát při vědomí to jsem to od toho byli sexem pochopitelně. A a jsem to všechno přežila a ty se mnou. Tak tej toho přeli žiješ taky zase se mnou protože mně by ses ještě ve s tvým matky neobešel a teďka budu líbila se ho do toho pokoje jsem byl zatím sám vedle do postele vedle sebe aby protože kristu může být noc přišli slova když mi do toho stavu upadat to budu moci tak bylo jsou ot. Takže ona když neslyšela noci že dýchám jako proto si co co on se velice se před smrtí že nedýchám tak se mu ve dom co ono moci tak jsem to říct nebyla. E tam manžel zk přitom tamas deska postel vedle mně byla prázdná protože vedle nikdo dokázal spát jelikož za strašně která ho jo no jo no tak dobře. No prostě z rodiny mají tedy ten předsudek jsem chápou mn. Tak se o světu o mnoho místnosti pokud ty mi do svoji bys pod si pryč ode mně. jsem byl sám teďka viz sama ze jsem si myslel že potřebujeme pomoci li co může být špatně v noci nebo tak nějak tak si na ve na postavil slavná řekla s hrůzou konstatuji v u měření denně že ty najednou přestaneš vých nad a marně čekám že za všech svých na tak se o tu promiň mně a tou šlo dolu po z toho je při ze říkám když on sto hodiny se ho svítilo to chci aby viděla hodinky ho vždy novým. Kdyby ten na cestování u postele chtěl sil svítila vím že jsou rodil dýchá to kdybyste jiskry škol rok se kryjí s tak to nebude cítit jsem v tuto není ne nedýchá až. Tak jdou tady s celou z toho no to bylo snadné kdo za do tohoto vědomí tohoto světa pro nevzala svázal dokonale jsem říkal co ode chce v. A no jenom mám stal se musel s ze nedýchá z zase z nevím že nedýchám. A to je ten správný šťastný život když si žijete zde. Jako byste měli žili zdravý organismus osobě neví to každý lékař vám řekne. zdravý organismus. Jak cítí se podle mu sám sebe tak není u pět zdravě se musí do své starat proto třeba lékař prostě. To on sám nebo stará. Ale když šel nemyslí na sebe a nevím osobě tak mohu něco pořádného i na tomto si provést třeba se to se z kázali to z. Je jak jsem zaujat něčím pane sebou tak zapomenou na své tělo první na zrod do nejen svoje tělo ono přitom je živé ale na nemyslím a tím jsem schopen provést řádně nějakou věc že nějakou věc. Ne se všímat sebe všímat ze sebe to není správné provedení věci. Kde se od sebe pryč do věčnosti do života ne od sebe k sobě kdežto když vykonáme jako s pro vy jste prost v tom to to se že tohoto světa tak za končím tím ne že tam věcně vyvedena z za něco podařilo láká třebas po tom co je z dal. Do konkretizoval ale protože mám na dal próze jsem to provedl to jsem se vrátil k sobě touto radostí to je nejlepší stránka o tu kterým ku setrvávat na oddanost věčnosti toto z od u tu k tomu za si to zadostiučinění mám se musíte rozžehnat. Vy musíte přestal být spokojeni s tím jsem to provedli je to provedl mnoho to od tečka zatím. A když to neumíte jinak takto obětuji tak vám to řeknu ku se na tróje let tak. Tak nic se celým svým životem celým svým životem se ten vedle oddanosti zatím k tomuto světu toto od rosy k tomu co se se do metr kdosi k vyššímu nebo k věčnému světu ale nepodceňujte tento plný bych bych řekl že tak důležitých by do neprojde pořádně tak si ten hlavní závod nebo během v pořádku a že musel vypořádat kterého přestože jde o návod ještě ale při tom tím že z zen za by si. Životem a to je závod. To je závod na život na smrt a když my s pravila kterou by tak pavel se před cílem kterého jíte ale jak to udělat například vašimi dětmi nebo sami ze sebou že o budete pro dítě i sama sebe nutit k tomu něco dělo pořádně cokoliv co nemá duchovním vůbec nic společného dělat pořád všechno dělat pořád. Do jisté prosimvás matku která rodit aby do děláme pořádně to se vám nepodal z neboť pro za dělá příroda. To je samovolné ten vzrůst toho zárodku na neví jak z neděle buňky udělat člověka a udělá a když. Po je matka je symbolem královně fantazie člověka na fantastické to člověk nemá viděla jste silní nekonečný příběh tak tam s vámi jenom řeknu tu závěrečnou fázi při bych že ze se zdržovat že totiž on jeskyních to je te s tímto matce která zemřela. A kdyby nebylo to je bez k otci toho zármutku nad tou matkou. El tak by ten atreje který je obdobou do toho škola z na jiné úrovni na které se byla provést na této. Ten byl nemoh osvobodit nebo ji osvobodit královnu fantazie a v k pro to pro světem matka žena. A tam musí být osvobozena v tom smyslu že musí vzrůstat ve nad tou živou jako na konci toho v jenom to byla dívenka vám možná se mu tak s a pro vás protože to je nestárnoucí. Fantazie která je nekonečná na které je založen celý nesmíte sám drasticky. To stvoření toho vesmíru to ustavičné tvoření ten fantasticky se děje v matčině domě. A to mi trup si mužové neumře ano ano to nám budiž při ženo neprospěch kolem by to z věříme že měl na zem do od toho to mi připomínala jako. Co mně říkali ty moji spoluvězni v koncentráku v tempa si jsem po sto na ten svět o opustila protože by nás vedou posed ten se smrt co mi to k tomu vyvádět. To se mi díly a kdybych by vás odkud se tam vůbec neexistujeme. Nelze se vina se do myla ani by nemoh se stali bychom se nás nemůže tento nemůžou v zen do nás vniká pořád svou existencí pořád svým poznáním pořád svou láskou a my jenom tu míru kterou u neseme milujeme poznáváme žijeme čili malou měrou žijeme poznáváme milujeme protože neuneseme víc kdyby nám při dal dom malinkou víc. I v existence nebo i toho poznání která z ky tak bychom podzim zahynuly zahynuli pod tou tíhou ten toho nesměl mého života existence na tak dále.. Takže když se veme tomu takovou zjevení dostavil mým lidem nedospělým tak oni přitom hynou. To bez pardonu hynou do z ranám jmenoval byl ty kdo při na svět trojím při dal se tak musel zahynou když tuto poznal. No. E tak myslím že jsem ten u odřekl každému hned si ji dál ne. Vlastní cestě oddanosti se tak cesta oddanosti dvě fáze cestu základním a nás tomu indové by řekli prema vyšší čas ale napřed se musí projít říkají lidové tou základní částí než se může vstoupit. Do vyšší části přímého poznávání ve čemu mám bych fakticky as správně oddáni to nepoznáváme zatím od ani tomuto světu a to je nepřímé poznání se to oddanost. Ve které bych oddanosti upozorňuju vás ale že pokud to takle celý třebas svatá terezie anebo indové ti nejlepší z nejlepších tak se všichni míjí to jsem byl celek a to jsem na fu ka protože oni neměli příležitost aby na. To šli opačně. Ono to v tom životě taky tak není u děláno aby všich jen do při po prostě protože to ozve z pro tu o sto v stvoření velí mít to stvoření jak správně oni vydělat vidím zase se klaním vypadá tak že musí již na přece naučit žít v tomto životě než se naučíš žít ve světě věčném. Jenomže se může stát o to se promiňte mi dostalo do na mně ale jsem proto schopen. Do vykládat jaksi jak se říká nově o to nové není on z toho ramakrišna a co ka na čas a viděla vzal pro od svého zlato buddha dále ale s tím pro z nás jsem schopen pro vykládat z opačné se shora dolů a kdežto to dělají jak zdola nadto nahoru to el ztratil pomalá cesta. Co to zhora dolů je sice bych zná. Ale je nesmírně obtížná pro tu s příkrou jsem o tom když kristus. Moje cesta je úzká příkrá a trnitá ale vede ke z práce do tam za široká vede ke zkáze el tak jsem. vám řeknu ale jste že jsem k tomu přišel ne z vlastní se jimi čili že co vám teďka říkám. Je to taky není z mém hlavy to taky není z mého přičinění k a ti ale absolutně to není z mého přičinění nic k k. Čili se vám zdá že sebevíce na to budu vám to ramakrišnou a vede nás tím a on jim do tu ještě. Na ty jsem nemohu bude tento zhora bral dolu tak jsem si ve s po narození vzpomněl že od boha pochází. Domyslíme vzpomínáme ve vás zpovídal v tomto smyslu jenom vědět o k. Jako třebas dokud se marnotratným synu klaněl tomuto světu dokud měl peníze na to by se bůh směl na to co vám prostředky jsou mu směl klanět tak sil co mělo otcovský dům. Let tady všechno promarnil si na ni vzpomněl a velice dobře sis po z omyl nad jen vědět. A běd může ho člověk je prázden který je prázdným od toho co musel dříve klaněl jsem dělání bindu ano. Ten marnotratný svým a to pro k tomu to takle šlo. jsem neměl čtrnáctkrát za sebou od dvou do čtyř let a ne z vlastní světy li a ani halí z. Když je to si dovedete si představit operovali při vědomí ale vždycky na kost vybírali nic z toho kloubu tak to nebyla malá bolest. Ale oni řekli matce protože nemáme prostředky kterým bychom doplnili od čerpal mnou k rad tedy nebyli skupiny že známé jan si to ještě neobjevil. Tak neboj transfuzi tak řekli my od semeno kousíček toho nic svou a ostatní se bude dávat o svět. A zase budeme li mít naději že co se ve další k u sekal ty krve bude moc krista zase bude muset přestat takže matko vy s tím vědom do se budete muset lid minimálně prorocké tak ona do roky bez souvisí tu a tam chodila mám o tom v s s s s si máme záznam že to po dva roky a ono to dopadlo tím způsobem že oni tak bolestivě operovali mu pól on byl úkol operace při vědomí že jsem křičel přišel. Pokud se mohl ono to nešlo dal křičet jasem se odpoutal od bolesti. A jsem měl dojem že zabili že jsem byl z doby jsem ve svém vědomí dětském nebyl živý. Ale kupodivu oni dokázali něco co se dovím o terezka ve ve ve za čas. Rok asi sto padesát sled. Že totiž osamostatnili moje vědomí vědomi se ukázalo být nezávislé na organismu pokud do on dal musí ještě živý. Do mínili že existuje ale není o by měl na mnou tím živým organismem. Ukazuje se se toto vědomí základní vědomí je něco co není tímto světovou milováno ale tento se o bytí vně. Jo jednostranné ono povím je není ovlivňován a to vědomí a to je základ cesty oddanosti ve jsou získal tedy v předškolním věku a vodu do čtyř let a jakmile z toho lékaři u mě. Dokázali dycky vzkřísit totiž sil do tohoto světa za pomoci matky protože rysem se dostal do to s za nazpátek co ještě vám musím zjistíte mysl užitečný pro vás. Tak jsem vždycky jasem vždycky ve stavu blaženosti blaženým blažené netknuté rozum nedotknutelnosti je na nezájmu absolutně od tento svět a ve stavu nerozlišování v tomto světě. Takže jsem nerozlišoval. Do matku od někoho milého nebo lékaře od jiných kteří měl trápili to byl nebyli moji trápí či matka nebyla moji matko takže lékaři říkali po každé operaci matce když jsem vyšel odtamtud takovým řek bych jakoby zbyl bli ale nebyla nad to byl stav dokonalé blaženosti která není si nějakým vším bráním po těle nýbrž které fakticky nezávislá. Blaženost na těle se tělo jenom musí transformovat tak aby se to mohlo v tom úseku vědomí o milovat a takže musí být živé takto si velet do zůstalo podivu a jsem na. E byl nezve zájmů pro tento svět a lékař říkal kávy komu a to je tohleto paní. Komu semeno on se tvá as poprosit přímý abych se ranního z podívat podíval jsem se na ní. A nevěděl jsem do tróje do ze sebe nevydal ani zvuku podívej se na mně to s co od co jsem že to byla řecká zase nic a ten lékař řekl teď je na vás matko abyste provedla druhou fázi operace a bude li provádět mockrát jsem pro si poprvně tak pod bych to asi bude. V jejímu se to dítě při ve z do tohoto světa to je to je prosimvás to co na vás co vlasy z na naučit z tohoto se zase musíme učit nepodceňujte not to je skutečnost. Odvozená ale ne proto neskutečná. Není neskutečná je odvozena to nezpůsobil skutečnost oni na iluze za májá. Neskutečnost ale odvozena proč by odvozené nemělo by najednou skutečné to je omyl indické filozofie. A takže když nevrátíte matko toto dítě do tohoto světa tak nejenom měst k nim nechoďte ve si nepřijdete to co se ono zemře neboť mu nebude chutnat jíst a. A ona řekla jak to udělat když je nepoznává a ten tekla ve moudře při řekli by se jim tam moudrost tohle stal sis vzal o musím nemá tuto sousto tvé chyba na on říkal by ho ne že poznával že jsem že jste jeho matka nýbrž vinou učte hrál ve kde jsi ty hračky který zná as. Přátelé to jenom s těmi hračkami zase nazpátek který nalezli ten nové rad při to bylo ještě těžkopádný už. Měl při které vezměte tak jsi ty mně na duší an znalost ten ho pro dítě ale aby mělo k tomu poměr je naučit tekl tomu v poměru ale se to vás taky nazve matkou. A ona mně říkala třetí den u milo si hrát zase před si vůbec jsem jsem jako z tam není a potom za tři nic ze slov rád sice ještě nedůsledně jak a namátkově ano v tak dnes soustředěně ale za tři dni se to mo a řekla to je výborné a neslo jíst a jsou. Chutnat. On moc dobře chutnat takže ona na při před jakmile bude poznávat a to dítě matku volal se voda sela provádt tam bez nešla z by byl z nesmírně slabé s. Tři dni nosím jedno a tak počkalo se pořádně vy krmit toho prominou vám bude s tak. A onomu to pokud málo o o rozum mu pomáhá mu v u dokonce mám po mámě chtělo by modla další svíčku a tak to bylo pořádku a za z nás v přišla velice první jednu lekat zlu o ten doktor kafka se menoval si v tom svého nečekali protože z pro nás přeci nemohlo onu z že z mám ani o hladu ono li mu ku tvá pro mu chutná o to co podívám be kde ta paní máma. Kdo jsem jsem křičel ne do toho nebylo to zase k němu nechtěl. Říkal nejlepším pořádku kolegové bylo tam s který stát při vázat přivázali zavázal od pupek nebo ono se provádt abyste dostal sílu všechno oba to co se tohle byly části těla a jsem ho klas ne za si ho ten ho vyvodili za dveře a rostly a jsem byl svá on o se tak se muž nemohlo se dostal do krajní mez své. Svých mocností a to je další poučka na cestě ano st vy musíte být tak poddaní abyste více oddaní být nemohli takovou zásadou pro tu na tu cestu nebylo pro těmito podělil lékaři. Ale mou záchranou pro tuto cestoval zkratce naším pro cestu oddanosti bylo toho. Že jsem při vědu všemi ku klid ně. Ale tak ne hezky že vedle všemi je ono tam ještě byla krize viz ale vede ty se mně víme tomu nebylo nic sobě tak bavila k o tak je mi. A se naučil za chce náležet jedinému rozumíte to v kterém on je jestliže člověk zamilován vám kdo někoho tempem zvaný temný na dal jsem to ne z toho třebas chybně se zamiloval když že to špatně třebas skončí.