Karel Makoň: 88-12B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Toho nařízení kterých všichni indové s ti jak ježíš čemukoliv ta zvířata k která chodíte zabíjet doby pro sebe nesmíte lovit když oni se miluj ho o není to jen smrtelný svých on se s bohem. Nebude odpuštěno krás. Čili nerušte u nikoho připoutanost jedinému když se to se na světské na při do třeba politice novou o to jak si potom po li se od toho co si o proud při to ne svou peněženku kou nýbrž ideový je tak je to v pořádku on co by člověk plně žen kou žilo. O postavení ale když jsou pro většinu jde o věc tak je to ne vším pořádku ale. Tak v další takový podotknutí na tu cestu či již to na tenhleten na konkrétní oddanosti tak nemůžete vůbec z mít naději nabýt oddanost k něčemu co nevidíš te. Ale jakmile získá tuto oddanost se něčemu takovou žena se přestanete myslet tak jste na tak tam mu oddanosti věčnosti si jenom připomínám výroky manžel ruky lidových kteří vynálezy rádo od a na to vše co nám známa. A ty byly tak zabrání do toho svého vědeckého úkolu záření ano. Že zapomněli zajít na a ne li podivuhodně dlouho. Ale když oporou byli hladový že tím bychom my řekli museli hladem padnout. Ale lin tamto krmení museli přinesla musel nakrmit tak oni byli schopni v tom chápat něco co normálně člověk nepochopí. Oni věděli že to záření které o bylo o něm velikým přínosem pro pokrok vědy. Ale věděli že to pouhé jedno čeho se na chci a stali se lidmi dokonalé věřící ale proč ho. Oni byli dokonale vědoucími a on to dovede k rad protože začli věřit ne on do si v chvíli věřit oni si si možná věřili ale teď přestali věřit oni věděli. A to je k tomu do dob v tom byl dopomohla ta zaujatost z pro lidi asi skryli jiné o to byl správný temný ty li ze své dětí. A své bližní taky a vy protože k tomu není li to za zlé že mají dělat z věcí pořádným celobytostně. Že se musí tak s jedno tři z jako v tom vzteku by jsem se bránil jsem byl k tu to jsem říkal vzdáleny jiné ale je to částeček no. A musíte z toho bych kdesi si vychovatel s praně stává dítě tak si začátku takle začíná nechá ho. K něčemu přilnout nebraňte dítěti aby vás pokud jste matkou o nazývala matkou mu aby vás měla radši než všechno ostatní se musím na něčem to na tři to dítě se musí jo učit lásce. Jak se to jsem se naučit ano matce a matka musí tomu li si dopřát veškerou svoji něhu a co cokoliv okatě může naznačit že ho miluje potom musí samo jsou od vně li ustupovat protože by ho vychoval špatně. Ale musí kovy zase rad čili jiným způsobem v jemnějším me je opic části bych tak se k mne to jsem musel si s opicí ne ale pak musí dál. No a. Toho dokonale připraví k tomu aby mohlo jednou pojmout. Touhu patřit bohu tak to byli zásady bych pro vychovatele. Ale bude svět jako se stát terezie nebo ten host co jsem překládal teďka ty nemluví dětem. Ty vůbec neznají ani tat terezy je ani ten ghos ty kdo mu malých dětí v s v to co jsem nastoupil ve druhém se ten roků to neví v čem pozůstává tak. A od nich chtějte jenom tím ho o učení o tom jak dospělý člověk jednat. Takže to je v pořádku teďka budu mít třebas su svatou terezii překládat možná a komentoval zaručeně jen a v tom případě je je to prospěly. Ale je tady člověk a to byl ježíš který věděl že dítě do království božího blíž a doporučoval jako máme k tomu bohu muss ti dítě nechte maličkých přijíti ke mně znamená postavte mu lidský obraz božské dokonalosti. To je pro všechny vychovatele kteří vychovávají dítě že jsem nebyl sledováním mu všemi třemi dětmi. O tom esi tento příkaz plnění ale se ho plnil pro všechny tři své děti. Ale jediná sami značí anička a nadto včas přišla a říkala mně ty chceš jednat správně to vidím. Že bez ho na to jestli je to příjemné nebo nepříjemné ty když si přesvědčen že je to správné. Takto prostě prosta z když i o ale jak něco řeknu táto a řekla ona. Ty musíš taky sám jednat správně janet to pro zrod jeho u abych jednala správně a vám to jeví budu poslouchat jsem říkal dcero no to si na to je strašně vážím buď tak dobra je to u že nesprávně he ne světový je nenech v tom být na víte bez ostatní příklad. Uděláš pro nejlepší službu a budeš li nejvyšším dítětem když tohleto oznámit tak si ti dva ostatně říkají ho to byl svůj milá si na to zase byly tak nese hráz že o na mně napovídala ode mně bylo napoví dělám tak jsem se nikam nezve za nabral. S ze jsem učil od věcí především modlit o moc všech třech pochopitelně jsem měl li sklon co jsem o syna učit ale. U někoho se něco zastala se do toho jen vím no ale toho litru dodneška to jsem na tom nic dělat ale ano. U aničky jsem za spal nic. Takže jakmile jsem dělal něco co ho považoval za nesprávné klec říkat táto toto není správné tyto jež než například ne. Říkal ani škod tak tyto cesty v čem si že z ve nebo jsem se jenom správně ne to by se to jako dítě schopno to by si si bez pak k bohu. To by ho zase budu to při jeho že to bylo správné nebo se myslet že to s že to správné. Když jsem to přijal tak musím říct z její z ti je že nebyla samolibě. Nic jako ráda za toho že jsem že jsem jako přiznal pád. Byla stejně rád jako když ona neměla pravdu. A muselo ustoupit naopak tam kdo je měl jsem dojem vždycky žen dělal jsem mínila pravé chtěli správného na měla ráda naž těla abych jednal správně a toho si z veřejně od ty sela tak ty si jednal přeci správně pro do prom na den na prosilo o odpuštění. Ale říká jsem ráda se to bylo správné to řekla. Ono o by o prosila ona před svým ty kdo poměr hnul jen ne protože bylo nadšena pro tu správnost tělo dodneška je to že to přeháním protože to je toho popel oku celého musela tady musím pořád držet tak to musím říkat děl z nebes li v domácnosti tolik rozdělen pěkně práci mezi manžela apod takovým způsobem spor li že on při smrti jedno jsem tělu své vám v ku ku po mi nejde nějak. A. Ona říká a je to spravedlivým manžel třičtvrtě li a je toť tělo a říkám dcero jak nepustím od sebe ona žil na periferii města země přítel málo nebyla sami taky málokdy tak minimálně. To tam tak k maxima tak jednou svatý zem minimálně v no v tak s tak dále a takže ona přidat ale ona si musí sednout a ona musí si vyslechnout proč manžel si s těmi a o na jednu z ti. Protože a teprve když to přiznal že to spravedlivě rozdělení úloh a on přišlo tím je a o na jednu z činu. Aniž přizná že mám pravdu. Taky pustit ale říší nepustím pro se možná vymlouval že tomu rozumí aby jim z toho provinit práci. Ale to rádo se poznám daní se do se známe let takže ona mně to dlouhou synova nebo let jednou dvakrát v je to naše naše dovolat. Ale mluvím o tom taky svým manželem ne jenom z pochopitelně a tak se domlouváme všestranně ne nedělám proti němu měl co je mu řeknu radím své cesty. Aby přesto o na při ztratili domácích úloh na tebe je to z čeho se nechala pro sebe. A považuje za správné tomu říkám proto nepovažuji za správné. A taky nepustím jako nepustím tvory dceru od sebe dokud to pro správné když se do mluvíme že to správné. A on to přímé zastat čistotě jen z čeho no ale mu jako řek bych prosit to přijal že beztak ona bude dělat čistotě dělat vědu čtvrtinu ale i když je do nutil k tomu k tomu přiznání tak bys neměl svědomí a se chtěl v tobě vzbudit svědomí. To jsem z budil. Takže manželka jeho moje dcera říká on jsem měl lepší. On se doma choval jako každé jim jako nejí konám jako se mu dál všechno jsou moji sluhové. Děti manželka rodina při se ustálil u sebe on to doby dale. Tak nemůže se ve těm ne tak nesmím smísí jednat kdysi my jsme dává svou dalek mu o co o to pást jaksi na že otroka z ose musí říká no to co jsem který s ním i sled věcí tak s jedno s nikdy ne jsem říkal dycky ta on si o tom nevíš se máš rád. On říkat to nemusíš konkrétně zdůvodnit že se říkal to budu muset tobě vzaly s. A. Přijdu k nim na celý odporem celý večer po po práci samosebou moje celá taky po prát jenom se tam potom z něco dělat protože oni si představuju tuto moc vzato vzornou. A. Ono pořádně co dělá on taky něco pracujeme ně. A co se mu spát tak usne a spí ho nech tomuto od spad celou hodinu a potom zase nepracovat. jsem tam moje návody jsem tam pořád po moje sela jak on pořád po stává zase pracuje no. A kdy u vás silou čím řeknu kolikrát si tu za tu dobu co jsem tu byl. A kolikrát usnula tvoje žena co se nám tu byl tomáš pravdu a protože nám já. Ale při častější a dycky je to bude při skal nikdy žene rubu při nikdy před hodit nechám spadnout chtě ještě ku v a v s s s s s s s s a budu od odstraňovat překážky v tu vnutit ty ti jeti aby než vady neboť táto spí. Neboť duševní práce potřebuje jiný ležím než volil výzkum mít než práce ti při k dobu rodinné kdyby nechává v. To co se vaří vlita by to možná dvoře do na s pane ale je vodu že kdo. Ale to von by mysli nebo po členu ono tady nemoh plně hodnotě pracovat ten musí ze zrozovat budou jakkoli tady plně za že přitom tedy například s mu to nemoc do z li pořádku co musí z od nad a co na tu mi daleko víc než ty a mu to nám vzít ale my o tom že my tam krátkou o vim a ten ne vším pořádku často nikoho není se za zlé. To je s půstem ležím. Ne ten stále měla neusne když si syna se v tom svém podniku dnes jenž nějak velikém podniku která vždycky za vody. Jsem nebo v v v v v k sice ale při tom neusne ani mu nenapadne z no a jesi to před táhne touto nemusí dání tak padne tomto v tom že k ano. To se mu stalo bance on tam řešil duch dvacet miliónů kolu onom toho podniku neboť on tam on byl na ten z li oni jsme od ní. Duch v vůči státní poklady na do host potřel tam byl. Vztahy s podle dost pro ten svět tomu říká v nefungovaly jak jej nebyla je to oni nemohli tak že se tak stane nemusel prostě za těmi je jedovaté jeho od byla tedy protože li kdo jim to musel ho protože po po po na říkám do nás se nemůžete jistí když sami to neplní tato dále tato po boha a na úroveň dbal čili když to bylo na úroveň mám k i po po nemám no tak se jim tam složil. No o pro jsem tam složil. Protože to se nedá táhnout na úrovni duševní soustavně takle to se nedá. V i když nemáte poslouchat své. Toto může ze si dvojím způsobem buď ne poslouchat co děláte všichni ale nebo usnout co děláte jenom jenom jeden z vás někdy to dělal taky tohle protože dneska to dělal se diví o jeden to dělá tomuto be ono to není žádné vody že by to ve potu a to byste že posloucháte ne po o na po tu na protože z tví ale to aspoň že že ano ale vy nevíte že neslyšíte vy nevíte jsem si jsem si jsi slyšíte. Věřte si všechno by na to není pravda. Kdybyste slyšeli. Tak se nastane totéž co jsem mnou protože mluvím z ducha a a ne z dost toho co jsem přečetl pod tou lavicí při tom zeměpis sví ba látky. Jak krišna osobě pravý bůh k tedy to jsem jsem síla koncentrací jak jsem si tohleto přečetl taktice že v jsem věděl tady je můj domov v z z si milovat sledu dohromady víte že spí v při řeči která dnes na vedu při i při je to v je že z víte proč vám tam tam mám to nedojde tady je můj domov. Se v tom dom mluvě usadil na celou hodinu se je co v tom že když si je vůbec kdy byl volit v pasti že jsem měl otevřen jakou to jsem dělal jsem ho oku na měl když se nic neviděl myla se nevidíte zase nic domněle lesem bylo o tu moc od se na tu o po se taky na nic neviděli. Ale si takle proměníme odejděte ode proměnění. Tak jsem se neocitli na jiné úrovni nýbrž zůstáváte na úrovně které jste a tam z dokonale nevědomý o úrovně které jsem to a to za následek že jsem se měníte čili celá tady dobyla i tato cesta oddanosti spočívá v tom že se že z jedné úrovně na druh ho. A není není je na této ni na druhé potom na třetí a svatá které je to to být do sedmi úrovní to ještě konec z ale je to výborné. A této změna stavu. Jsme na jiné úrovní s tím svým stavem vidění kdesi nejsem s tedy způsobem jeví jako jste vy jak se si všimli je nebo si všímáte si nemohu polevit v řeči věrnosti. Protože nepotřebuju se podněcovat milosti. Protože to je nutkáním které je silnější než moje normální než můj normální stavu dělo s ti jenom se prostě musím z na že to co je pročež sino to nevejde deska nevědí například v panně ještě než ještě na mnoho na to nevadí to potřebuju protože v bych se nad do moc velký svatý které si musím se dostat dost španělštiny jako do svého rodná říká. Jinak odletu a no a to je podstata každé cesty k bohu. Že oni napřed ti učedníci páně pak při svým rodinám to byla jedna úrovně pak a pak si si kristu to byla druha úroveň a pak tím i tuto úroveň vzal ježíš kristus dává neboť vstoupil na tři čeho jsem si že všeho konec a pak tím zase na tu úroveň že by jimi po k v tom příliš jiné bez ty jsi ním tu úroveň vzal. Tou na nebesa a jeho během nic o on nebyl a teprve zasvěcení sesláním ducha svatýho činné čili tam jsou nějaké meze li pozornou mezi těmi z party dorůst mými mezi úrovněmi těsta. Tyto mezery jsou tím nejnebezpečnějším a tím z toho člověka nejvíc uspává. Protože člověk někam se tohle na den a tam zůstane civět před i dnes když bych to udělám na úrovně které jsem vám za tam civět tak na nezůstal jsem okamžitě spadne tam na této cestě když oddanost ochabuje. Tak ji musíte všemi prostředky podněcovat abys zase vzbudila. Neboť nebýt oddaným na cestě oddanosti znamená. Konec své cesty to je to nevýhoda této cesty že o do se musí stupňovat se nás je tedy bez do vším se pozornost tak vystupňovala že dodneška mně to drží v se nemusím si k tomu aby byl oddán této věci z aby jsem si o tom mluvím tak jenom ventilu lidu o do nosu stává neporušen na to není ani umem co má. Nená ani zvětšování na tají je. A tu sis po by nám že v době než jsem se dostal na tuhletu cestu vědomě na které dneska jsem. E tak jsem se ocitl nevyšel od se v klášteře a to jsem ještě od od z s se měl vzdávání a na boha jsem nevěřil. Ale měl jsem do trati zk jsem byl k martě tak když jsem si z něho tak přinášela v jsem se z hodin tví měla činů ono to li tu co se musel naučit na při s k a a tak a ten představený toho rase těla s tam provázel dva studenty. Říkal no proto mladí smyslu když to přestalo tomu druhému ten neměl latinu co mu to šlo překlad jednotu to dost o rozpisu. A tak říkal kde překlady nad se to poslouchám a teď těle přede u tady ve mně přeroste to co je tady květinou jen si oknem. jsem překládal ty již ty které tady jsou na aby si že veliká moudrost nejsou pravou moudrostí. Jenom chabý odlesk moudrosti kdyby si všechno zvládl se v této knize je tak v z že jiná u vůbec by se ani nepřičichl k pravému dosti. Právu dost nevznikla někde když se psa tato knížka nýbrž to je moudrost která je věčná a bez začátku bez konce to je duch mat a před to je tady tu lásku jsem říkal. Co střed toho jsem pochopitelně jestli jsi člověče myslí že miluješ bližního nebože vůbec miluješ. To si ještě nepoznal co to láska láska nezačíná tím že máš před sebou oběd který můžeš milovat láska je. A je nerozdílně pro všechno stvořené. Tak ti nikdy se neobrací svou tváři od stvořeného a on říká a ten představený člověče tebe beru a vstup do mýho kláštera protože ty si vrcholně věřící a to v protože ve kdysi by tu proto moh přeložit si že duch a toho co tady je a ne tu literu. Či přijete do viděn krise brzkého kláštera tak tam vůbec. Toho ducha ne přes plete zatím s kým na kristu vlité toho ducha kde to ten člověk se nabudete říkal to tam vůbec není. No a je to tam tam je taky ten duch a se mu říkal důstojný pane proto kostele sto z jediného důvodu že jsem absolutně nevěřících toho pána boha v oné věřit ale to von říkal tak pak jsem nevěřící ale jakým způsobem se neděsí že nevěřit v tobě který. Tak si nevěřících o to mně provedli před takle by to nikdo nepřeložil. To musím stát a ty si věřící vstup do se vracel poděl se na je tady sedum čechů a šest něm že v jakmile si ještě další němec tak budem v představě to na straně co o on se v něm si přibývají děl či že přibývají je po čech jsem přístup. A po z když ten náš český živel své říkal nepudu ne u an nešel s. Oporou z žalostně se nose mnou díval vím díval se dokud se nezmizel z toho vzorem pořád ještě doufal se obrátím třebas na vrátím svět nebo od atd. A byl jsem se všeho co bude si co by nám to vede s tím člověkem který jeho na to jenom li lékaři ale ne let byl víře ale odstupu od sama sebe neboť říká ježíš kristus chcešli za mnou tří ti anna této z že odolnosti si můžete přát ji za ním křtí zapři sama sebe a to mně učili ti lékaři. A celý život vás učí zapři sama sebe že tomu učila říká v čas vezmi svůj kříž a nás i když jako nebe jsme do ten kříž ale jenom se ve za před ne tvém málo toho se do se to sebezápor co jsem se to braní kříže no v předškolním na cestu milosti. jsem se s byl z s ti lekla že to vím co to s to je vymlouvali te. No silně se vztekat pořádně jak jsem žádný že tak si to domě jako vás zasednou se ti mnoho to nové vadit to za mlčení jsem dobrý netřeba se mi zrak při to se vám tak dokonale sekal po za to vizte lékařů že když jsem se celý propojil v tom z této jsem byl jenom s tak země pět nalít to o ruby. Tak jsem zjistil sytosti jste těm neprosadí tuto dítě chtělo tu se dnes ve protože on co prosadit jedno co k ale dítě do velebit poli často dokonce z před to na nosem jenom maska onoho možno pole dotud tím že takový je jsem takový právě byl post řekli ale když jsem jako tím z tento nemohl dosáhnout a všichni odstoupili ode s tím ona se neřeší li myslím že by byli na řezali. A kdyby země byste mi mlátil li to pak ale tam najmě nikdo ruku nepřeložil protože oni město přeli toho do tu ruku málo v měli rozdílná měl tady jsem se s tekla do budeš viz po poli jež ho i v jinom v on to že jste nad ono to zlu a tu jsem že to nejde že není nikdo kdo slyšel že nám těmi nebudou vážila protože to již je třeba od toho odstoupit jsem od o host řeku odstoupil. A protože jsem byl jenom s tak jsem tříbí ním to jsem dokázal v od oko sví do vzteku nedokáže jsem v tom o před vámi jste kosti přednost a kdy jsem to dokázal tak jsem se nevrátil k tomu pro co jsem se stech dál jsem opustil aniž jsem byl jsem to udělal i toho po co jsem se vztek dál se ocitl v nové situaci nebylo to co se všech kast. Co se ale mám díval na svět jinak než jsem se díváte li nebo jak se normálně díváme jsem viděl poprvně z s z svět ve slunce kulaté byste řekl symbolicky čínsky. To znamená jsem viděl situaci jak být řešil na přenos se rozbila nějaká situace jsem věděl jak se řešit. Příklad z koho kraj babička navodí říkala jehlu a protože měla špatný zrak tak mi to nešlo nám být s s jsem to situace viděl z výhod břehu. jsem věděl jak sedě na navléká co se vzkázal že to z tam větrem nyní ve světě a ne někde mimo konkrétní který v tom musí být. Za babičko proč mi to to ovečky okamžitě jsem toho může od zrak v daleko lepším a jsem říkal jsem babička pravdou že mozkové ještě se tak s se staví. Ale jsem to tu bylo tak baví dělat na on říkal tu větu protože mi ještě jednu z toho bylo dále v tomto li tu by i nové je to proto pro tu dobu co to se nám lidu to je že kdo vám ji no ono to příhoda mně nebo na to hlavně nitě různých barev dala mně to dispozici je li tam předložila se všechny bravurně na zlé. Ale je to nepustil ho. jsem šel v domě bylo jedná z dalších deset dalších najmě mu v jsem šel v od rodiny k rodině jsem si že žádal aby tady na výklad jehly. Babička co tomu říkal prosím z on se toť posedlý na boží káni měli po onomu toto je pak mu to pro vím to jen na tomu toho li ho z pohybuje v to jsem si na li jednou nebo více je hle v jeho domě. A jsem se mu byl tím byl a bylo po síle která vedla k tomu bych si to jenom je to je hrůza aby do poté slasti se kterou jsem to dělal čas do prostě vypotřeboval a tak je to o do se nás těle to se vždycky po vyprázdnění mysli této sebezápor. Musel nastoupit druhou věc vezmi svůj kříž. jsem to potom muselo vlastní vůlí může udělat toužil braní vlastního kříže rozumíte nejenom sebe zapři do by nestačilo svou poušti nýbrž to jsem musel temné vzít příliš hned to konkrétně udělal a tam o dokud jsem let od boha sílu k tomu bych to provádět. Ale to jsem poznal že to prostě došlo posílal došla jsem zase normální jako jste vy. A to jsem netoužil po dalších jeho ale jsem se brzo někdy vztek ose pro jinou věc zase se vyskytla nová situace jiná než pro to co jste to tak to po na dokolečka v tom že tuto moc kdosi vysvětleno a tak to bych od dopadá i u dítěte každého že nesmíte se ba a v jeho z tekou nebo z to pozor co něco normálního to chce být sjednocenou se to použít poz jedno cení sbohem om on neví žilo. To si prosím cení s věčným životem a ta se ho zlost je toho pro jemném toho letech klidně vztekat a se byste ho post as to je záměrně před situaci kterou by mělo řešit. A uvidíte jakým způsobem se to dítě k tomu postoj tu se předtím stéká a protože křičet jedno činu kdežto sebezapřel když to opustil to stéká dnes to se dost tekla samozřejmě když to když sebe opustil sebe zapřel tak taky schopností svou by z kříž kdybys tomu nedali při bytost tedy příliš aby bralo tak vono soustavně promešká a podruhé to braní kříže on nemůže. Následovat krista. To nejde. A nám jde o to abyste se dostanete žid se kdy nás věd na nad nás tedy nic se v nás. Ale protože jsou z tam dedukcí suso vyznat v že jak jsem se v tomto případě vašem zapřel že jsem nezůstal doma těch do on v tu chvíli by mně bylo bývalo dobře to sebezápor nic z toto sousto jak by říkal no ty mat tiše to být pravda nejí horší je že země doma dobře ale vim že drž již být zde život on době tak sebe za psu ale budu od boha ano samozřejmě. To jsem měl náležitě osvobodí. Protože ten rok mezi plzni a prahu nechce sv vleku. Protože než v praze z přít tvoji. musím se dostat nějakým pokoutně způsobem k tomu druhému no ho časem se dostal ještě protože nu co volil ven z nabýt hodinu přebudovat tomu vzduch slovy znal přeci toto nám z ti li v dostal jsem se do toho vlaku. A to mám znovu jede. Aby mně bylo abych den nepřišel jako do rozpaků že to je opravdu miloval boha že jen do toho od ono mu z ní. Jsem ctnost čili že to úžasná milost je to projev jeho lásky když je to nejede. A že by tyto jeho tak že když si myslel něco chybného. Ono to jednou mého tak s protože to nebo osvobodili z mu ku. A jsem si způsobil tím že o jeho osvobodí že kterou přesun be že jsem v tom vlaku mast tyto pořádně protože oni o tady to byly ale když to potom jeho přes to tak po jiné trati liší pak teprve se to o summu hodin zpoždění točil do prahy ale to byly jsem masti byl. A jsem potom dostal z toho chovat lidových kolik či k a to způsobem hosana operaci že vymkl. On se dostal na operaci že by způsobil jsem se tam mohl vědomě neextaticky zastavit mysl a přesvědčit se kdesi platí to osvobození toho vědomí takže li to vědomí se setkali koše z mu podstatu věčné přes to by se buddhovo kupodivu když jsem to dokázalo o tom tu by tu nese zjistili za west a ne ty jsem dokázal být vědomí tak jsem z toho s bohem s věčností. No a vidíte o čele by moh myslet v těch osvobodil strádání v tom vlaku v tom mrazu byl tam bylo pod mu v ko v tu operace dobou všechno om při to bylo všechno špatné. To bylo o né. si potřeboval zjistit stal bych to začni že si nedokázal o tom slovy tak ten. Su uskutečněno jinak bez vůle. Nech jak je to s tím vědomím že si doplatí to co lidský život onu to co lidský život to platí že můžete vědomí osamostatnit to může se vědomě k si k tomu na či boží. Tak je to vám říkám jenom proto abyste věděli že nikdy není pozdě na tu lety věc protože to není záležitost času nýbrž to záležitost zaujatosti aby si musí te tu zaujatost umět pěstovat když se mi tedy zaujatost zatím bohem nic se nestane. Nemá přednostem který si myslí že zaujat bohem protože o na zanedbávat tento svět v z za dáte protože tak nerozumí to jsem na to světě je kdy mu rozumíte víte proč jsem tady s tady proto aby se ten světu užili nesprávný abyste ho byli oddáni to je správné. A čím budete od neničí v této vší v to jsem mohu kdyby vyd tato když přítel dobové. Že mohl ježíš kristus odpustit zlo pro vina kříži když celý život byl jenom o to. Že ho odpor odpustit maří magdaleně a jiný to ženě u studny a nejlepším způsobem cizoložné ženě u studny odpustil nejdu okatě vyšším způsobem a to já. Když je tam stávala a měla by souzena. Kamenována neboť zákon říkal ty kdo jsou ženou je nutno po o do od či z váže bude zajímat jenom protože cizoložné ho mužem co na tom mnou o. Olej ženou u dění ku po komentovali o on byl tu se kamen a říkali mistře je že jeho zkoušet. To si dáš zákon nám nařizuje ukamenovat on říkal zákon nám nařizuje. Ale vám něco poradí protože bych byl proti tomu by komu on o to co budu no o kom od se podle zákona to zákon na to na nemohu nic z mění v jsem šel zákony nýbrž jenom naplnit. A teď že tu je to na to naplněni jak to naplníme tak dojet bez příchodu vezmi kámen a ho po první op vyložil ten kámen do ruky toho jednoho a při tom napsali jeho víme o do písku jeho men tu k s ku a nejenom v jeho me mnou jeho hřích do z ku po ho po byl na vím. Tak si četl klidně nebude již činně že se dopustil toho o tou svých chu a protože věděl že před ti kristem to není li utajeno že hříšný. Tak kámen upustil nebo odolal dalšímu. A přišel druhý z kamenném když začlo se psát ve svých toho druhého do písku tamten smazal zapsal druhý. On si ho přečetl přelomu k a a tak všichni u k upustili ten kámen protože nikdo nebyl bez hříchu ale když řekl podívej své mají právo kamenovat zákonu to doporučuje a nikdo ještě ne kamenoval tak ty pane zřejmě si bez hříchu po vidím ty máš právo někam varovat on říkal. Když že ne kamenovali ani ti co mají hříchy jak tří oku tak čemu kamenovat který jsem bez hříchu nemohu kamenovat tak nebudu ale jak něco řeknu o to tak rozené říkal pochopit ti po sobě nechám nějakou vizi k ku nehřeš více. Nikdo z sílu k tomu aby meze se o tom by byl to jsem vás ze zažil nadto listím tomu vím že jsem nemohl řešit po na chudinka nemohlo ještě svou. O to lidu výtečně že nemohl hřešit a oni místo kamenování dal větších kámen na srdce že musel sloužit bohu. A to tedy je kdys nadto je třeba disciplína před li si že proti tomu dycky dělej toto dělej tam polem bo slouží bohu a že může být s tak to on nejsi nejsvětštější věcí služba bohu v nad oním přišli villa to nepřítel se to tam je za tím. Když jako jsem se tedy i tam budu tak to je služba bohu mental. V tom tom komentáři že k tomu hradu nitra kde bude přidáno jak se chovat v tomto světě pochopit cenné. Protože když jsem na omylu osvědčit v malém a to je život tomto si lid. Tak se nemohou osvědčí ve velké a to je život pro věčnost a to tak. Takže je v tom komentáři vás budu učit jak na různých stupních. Máte žít v tomto světě. A podívejme se protože nemá na tom víc času bůh not i když sami s čeřínku času víc. nemohu kdo všechno tedy před nestálém mu říct zásadě že totiž se poděl na život ježíše krista a as z toho ty zásady když tu. Co rozumím od věnovat svatého byl nás si sice devět najednou rozumím tuto nestudoval jsem věděl jak to jest symboly ko. Bez ztráty času bez studia tak chápejte že to ve studia naučené tak to pro podivný vzhled neb poučenosti ale pro podivný vzhled také z vás kdo druhu moudrosti tom musí být a to bych chtěl aby se tuto stránku aspoň v tom viděli. Nejenom aby sto viděli člověka nem zásadně nepoučeného neučené ho nemoudré hodné na studoval mého jakože jsem. Ale aby se v tom viděli také moudrost která není moje které zatím a tomuto zatím prózy dělala přes tu úroveň toho život tady vše krista ale prát takhle. On se jinak choval k tomuto světu než přišli svatí tři králové. Jako hloupé dětskou které ani neví zná tento světa ani neví že od boha přichází jako žádné dítě to neví a po dva příklady každé tří neboť máme dvě složky složku ne s lidskou a složku věčnou. Za lidskou složkou toho si z s s s s s povaze pocházíme z celého tohoto vesmíru nejenom ze své matky a od otce. A s tou věčnou složkou z ničeho nepochází nýbrž s tou věčnou složkou z jak které se na vzít z a nepochází takže jestliže tomu je takhle tak. Musíme se podíval teď na život ježíšův. On si to příchodu svatých příkladu nevěděl nebyl vědom toho si jsem si vás oni o na to po metru mu po mat povalil oním to připomněli těmi symboly těmi těch darů onen než slovo kadidlo myrhu zlato nýbrž z symbol toho co zatím o mně i smyslu co si měli v úmyslu byla tak je zdá další symbol kraje vedla každé brzy místa ani jednoho z vyvodil do za bodu. Jednoho z východu z od u nikoho si co tří směr provedla. A to je smysl toho poselství který přinesli. Že si máme jakékoli východisko vždycky nás vede správně ale nestav které východisko jednoho člověka proti východisko druhého člověka to je první zásada. Že tiší kde šli z východu musíš žít úplně opačně než ten kdo jde za hle tu je ten proti sobě a můžete se dokonce o by věta může se dokonce krise kdežto vás to k osudu si krista v náboženství je o to je nesmysl. On prostě kde kterém středu do toho betléma jako každý z nás a v tom betlémě v lidském těle se musí k vědomě narodit ten ježíš. Vědomí tvor boží a pak to nedá tento tvor do t třiceti let byl oddán rodině. My duch nejdeš číst část jeho života byla poddanost rodině ale dokonalá oddanost. Tak dokonalá váže nedá světel kdy byl se za bude v tom klášteře a nebo v tom chrámu a bavil se tam bohu božských věcech s těmi pravými. A za dva dni byl nalezen rodiči tak řekl co mně tady ju s pád či z pak nevíte že musím být v tom co je mého otce ale přesto poslechl matku a odešel z do jejího domova a byl jim oddán a do se ti let a že je to to je strašně důležité že ani ten něco nebo nevíte něco atd zatím tento nebo nejde do souvislostí musíte být poddáni tomuto světu a tak dlouho. Dokud vám to nejde samo. Jak to oddává se tak samovolná. Že se nemusel namahat aby jste byli poddáni se samovolně oddáni pak se to tam znáte oddanosti. Nebo k samovolnosti pardon toho o tom od že museli z vás způsobil že mám co co je byl žil s sum. po ti budu třebas nic z dosti a ta všecko co tam samo svým se svým bujet prostě všech prospí co způsobuje náš život kde samovolně.