Karel Makoň: 88-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A ten to bezvadně toto v tento s tak rád jsem nemůže nes spojit. Se základem našeho jednání pokud zač jednání taky nebude samovolné. A to z tato samovolnost jsou v tom nejsem odlivů přes v tom co smysl mostu do těla je věčného původu. A věčné jedině z věčné- se s věčným může setkat takže jestliže z samovolně bez těžkostí jsem oddán tomuto světu nepotřebuju pracně na tom pracovat tak dnes tím se do k od na místě musím říct tady není můj doma a byl tam můj domov není mu jo no. A jdu za jiným domovem takříkajíc nemám matku nemám bratry nemám kde bych byl by skok zk jsem že od sebe mít. Tak to je další proměna a matou přidal další proměna a tak dále to jsem všechno vysvětlil nebudu se tím tady zabývat jenom si vám říci že se nemáte divit když budete po určitém přechodu pracovat úplně jinak než se to co je před čím. Podej nových principů polem nový z nás na ale ji budu říkat že je jí. No ten zanechal své cesty no jako třebas když jsem v tom koncentráku zanechal tento život odevzdal jsem ho. Tak sem ho měl mít odevzdán ale když jsem potom několik let po koncentráku se oženil na světě a hle. On se změnil. On se oženil tu on neměj svobodný on potřebuje ženskou. Tak prosimvás to je omyl na omylu na této cestě ne vždycky něco musí člověku zbýt z za se tam vzdal se svého života tak jsem zůstal naživu či může jsem zůstal tělesně naživu to je příkaz tohoto života něco dalšího vydobýt že tento život je tady ještě užitečný ten život toho těla. Aby život těla byl užitečný, tak být plně žit i život manželský do toho patří. Jesi přece dybych byl nežil manželským životem jak by vám mohu o těchto věcech. Vykládat. Jako člověk který neměl manželku a ostatní viděli že ji má. Neměl věčného se viděli že tři větších když je měl ještě teď kdybych je měl řeky všechny povraždit. Ne nesmím být jsem vstupoval do stavu manželskýho jenom proto že nebudu mít děti, a proto jsem je mohl mít. Na jiné úrovni a to to je cesta oddanosti tři jakobych neměl svatý pavel tomu dobře rozuměl a říkal. Dělej pro bližního tak dokonalé jakoby to dělal pro boha on to říká. Tak hezky dělej pro bližního jako pro boha jenom s těmito čtyřmi slovy jestli to děláš za je na vás chtějí v tak to není správné. Tak nevíš cetou o si třicet málem ten bůh jedná událostmi které okolo nás plynou. Způsobem tak mírným a že z toho není ani patrno že nám vládne o tou pravou vládou říká lao ce o které lid ani neví že se mu vládne říká o nové taková ovládal že lid ani neví že se mu vládne tak ten nad našimi životy vládne bůh. O pro toho ani neuznáváme ani nejsme věčný o onom on vzato ve zlu řečí. Pomůže to musí dopadnout. Ale přestože protože nás ale přesto vede li velice jemně nám vládne tak mi tímto životem tak jsem si myslel že k ničemu před jenom tomu bohu vydáme ano. A nikdo zná as nemá tušení jak to dopadá v okamžiku smrt ti a protože z toho okamžiku smrti nikdo se nevrátil ale když říkám do se nevrátil tak mám rozum po že byste mně nevěřili že jsem se vrátil tam jsem se si o do za ten život tak jsem byl mrtev pro tento svět a víc než že se vždycky mrtev. A vrátil jsem se. Jsem konec světa napřed konec světa potom svoření světa a potom tupě z toho stvořeni a potom vnějších stav a potom spojení sbohem je trvalo pět měsíců vědomě a neměl jsem žádnou starost žádnou váze nic takového takže tady s vámi mu mat sví. A to je ta velká ho a že jako o nemohu nic z spáchat co vy považujete za živé příjem mrtví ale jestliže jsem tam zažil něco čemu se říká křesťanství znovuzrození tak jsem tak ježíš a to je to za. A mám věta slyší kristu se do neumřeme vydávám semeno nové semeno nový život zase se na to co jsem to nový život vydala a jenomže buďte bez starostí ten do toho řídí že jsem a pochopit střelit. To co dělám tak laskavě že ani nepozorujete že on tady mluví když ví. Jsi si myslete že ta smrt z jakost ze li taková zbavuje co po v jedno s ti na tak jako to tady někdo z vás řekne že tomu rozumí jak s co si řeknu že jsem zapírá nebo co škole jedení nějaký and musí mu ten nebyl na koly že jsem to do sporu o tak se to nemůže udělat a to. Kdybych si řekl zapřu své a tím jsem se nezapřel měl jeden od se z do vás syny a jen jeden mu slíbil že něco pro něj udělal co jsem od se s vodních chtěla ale neudělal to a druhým mu dnes slíbila udělal toho. A říká ježíš dobra vznik lepší samozřejmě ten toto slíbila udělal. Že to pro činu tak to vám slibuju. Otázka sto provedu ještě tohle provádění jakýmkoliv nejdokonalejším formování toto pro pro máš tu. Ale neprovádí. A my to provést musím být do toho a musím to dělat. Čili třeba dejme tomu to znovu na nějaký těm musí příklad navodím to nějak snadno kdyby byly ve stavu těhotné že my tam bych v kdo vidí dotud tu není on je buď s a ta. Tak abych prostě nemusel říkat jsem do stavu tohoto si to by se nemusel říkat se formoval se z ale nic by neměnil nadto jsem těhotenství. Ale abych mu neměl překážek tím že mystos sebe tak ještě krmit pro dítě. Provádějte to u ženy a proto za činnost těhotnou nehnout je to samovolné jdeš toho misse když od těhotné ženy tím čtou a samovolné není ani musíme věci dělat ji jed provádět tak. Svou vlastní vůlí do doby ne samovolně dokud to nejde samo. Ale jisto dnes samo jako u ženy které těhotná pak jsme na správném stupni. Toho sebevzdání toho sebezáporu. Ta žena která je těhotná promiň nebo pozornost rodu zrozen co nejsnazší vám to ani neví pokud se ne popele pohled o to je to z že si říkali moje li o po maření ku vykoupit silou o tom si uměle při dal zase za mořem právem. A a po hlase moje školy tu mořem kovy kopyt. se v tom on to říkal toto co pro z matou o jama se to ono ono meč nebo že synem jako tu k no ale tu tuto od u to hrůz a že jsem tak ale. jim říkal je nemůže s tou mořem kou chodím víš v prostě. Je to se současné kdo se se nedivte se třeba za není pro ten se dostane to jako na to že to jako a no k a dal tak tou berou jako před to moje ho maření ta v tom není z výšku. A takle samovolně ježíš kristus ve světě letech se stýkal svou rodinu se svou společností. Byl trůn jsem mu tesařem pomáhal kdekomu třebas že ano na mele na ležel ne na nebo nezahálel pravé ale ono mu to šlo sám. A protože mu to co samu a takto bylo aby z toho k tomu aby toho nechal po musel děl do se to co mu samo nešlo. A aby dělal něco co mu samo nešlo co bylo na vyšším stupni říší tak si musel pozvat na to vás učedníku nebo mu to je pozvali byl jeho otec tam praví a aby z. Se něco dělalo co samo ještě nejde a on je musel naučit jak přijímat přijímat tu moc od boha aby od zázraky dělat takže vám trati správné sebezápor spočívá v tom ve že to prohlašujete ale že. To děláte z věčnosti všechno že to od boha umožněno aby to mohli dělat. Nic z nemůžeme dělat sami z vlastní vůle to u to z vlastní síly protože to víte že klepání přece není o li jenom naši vůli to co ze samo ne z toho jenom o z od svého o dechu watts všechno co to při co v tom těle funguje kde samovolně takle samovolně musí naše činnost. Jsem mluvil tam s tím co vám jim kam s onen tam na hranici tak jsem jednal absolutně samovolně jsem si ani nebude vědomi jeho mi dal co bych se mu bude to v tom kolik je li a svatá terezie dokonaleji řekla by se mně všichni divíte že po tak těžké choroby jak musem nějak prodělala najednou zakázáno klášter chodím pokraje onen dokonce na koně. Z to do daleko k o to tedy ještě nebyly pokud vím el tak že onomu se že na koni a nedělo je to věc o si tady jak je to možné. Protože to nedělám řekla mýma rukama pracuje kristus na nohama chodí kristus. Takle v tom za do tak takle dopadá tak nemusíte opravdu co sami dělat nic dělat to co samovolně a na každé úrovně když to samovolně šlo těm učedníků dělat při zázraky se absolutně spoléhali že to jako umí. Konec z s mi z jak se říká když odešel o nebi schopni kdo za z za li to jen mezistupeň na každém stupni se musel do samovolnosti že dítě se vychovává ale z musí přejít postup měl na sebevýchovou. Od sebe výchovy musí přejít na samu od nos protože čili do mu to samo samozřejmé že toto dělá nám to dělá to se nemusí nutit na po sebevýchovou toho by do tamto nedělo o tomto bylo u tuto samo od ani by jinak nemohlo kdežto dělo samovolně. A to je případem musí zase kousek dál. To se cestě není konce cesta nekonečná na nebi buďte bez starosti. E říká svatá terezie se nebudete nudit protože to cesta myslel. To bude jsem plně ruce práce ale bezstarostné a proto bude daleko účinnější. No tak ten vše v protože za tu v s s s s že již ku to řeknu. Člověk není schopen něco pojíst o čem nemá napřed představu že to jedlé. To si on si kteří také o práci je to je kdy musíte věděli že to jede abyste to v chutí boje o pro dítě že to mi výkon s tvým matky jedlé potom se lišilo ma zem zkušenost pak teprve chutí mnoho ale napřed hmatem obou tomu ku. A po této zkušenosti fakticky provedené je schopno bez těžkostí a bez následků jsem na pít z matčina to z tu ovšem i tady v tom při radě ponor známa jenomže to je zle. Ale kvantum nerozeznával tak o jsem doteky překlad plat tvoje s takže tady tam matka musím také vím z po míru tomu svými o na ano a pak se tedy doporučuje. Aby když buď se to mléka málo nebo když si myslí tam matka že toho dost. Že si to tak svěří děl si koly by toho v i v tom dítěti mohlo být to se měřit tak vždycky tak jim dal a ono ještě jako bych se do dával ta tady pro dobře ho nějak cítit tou je věc inteligence matky a proto jsem neměl proti tomu nic aby se o do napít třebas vody z toho sled zu o ty. Tuto oko při na jsem jedině toho názoru že v takovémto od varu by nemělo být jenom m dvou věcí že by tam byl by mi že je si tři a zrozuji že by se to mělo pozměňovat takže by to nemělo pořád dokolečka dělo v no protože to potom způsobuje jen a. Vel nedostatečnost kdy tomu řikate kdy lékaři a za ním z sic jen síla mně jeden kde byste netušil že ten že se tam neschopnost mít vzniká tím že o dáváte s stereotypní stravu let ta strava se musí soustavně u toho. Je se o boha psal jemně vůdce bez od ku s. Schopností si tu co vrací jak li se nad v s s s s no smysl jsi vším nemá to poznal to dobry ka. Nato se měli čekat na naší od ho. Jak jsem toho názoru byto bylo možno to možným teoreticky dělal jen tak vždycky nikoliv vůbec ze svěřovat nechat toho v kdyby to děly ty způsobem že matka vychovávat viděti a že tedy je nepouští ze svého okruhu nenechává cizince při do domu. A to jsou pověrčivý tak mistři zen sil domu tak tak jsem potom musí kdysi si to vy pouze je to vzít si z svět za jakkoli jsou fakticky post byla ve ztráta marně našla pod ta zel no tak to je důležité že to dítě je křehké jenom potrestal se živi ale daleko k se si je po stránce vlivu zvnějšku přicházejících i ne li stala ho v oku tak i ti způsobem že najednou tam sil na osobnost na něho působit. jsem se například zažila se zase to co nos aby na tu berou u soustavě jsem neviděl. A tím abych se dostal z jejího po vzoru o abych k když věčně neprověřovali život dělají tam byl ochoten schopen bardo se prodloužil život z ráje třebas o tři neděle. Jako to dělal z viděti třebas jsem se odvážil do jsem je měl pořád potom pravou tady dobrotou do on dobrota rub z s s si dělat li toto opustilo na potom byl zase se naučit plakat. Nechci všech. Jenom proto že pod postatě pozvali že tam se stavem ještě za že tohle protože jsem slíbil že bude na dává ale že by to bylo proto oko o vás že by to mělo on menší cenu. A tak jsem se rozhodl že to za protokol hle do toho máme tu onu je ale aby si to mohl li zase to na dávání křečích. Protože ono to časem vyšších čí a ono to přestane mít půvab na s. Jsem to čerstvé a co to je poslechne ale takto působí jako sto právě teď bylo proneseno. Takhle dávání moje vypadá tak nepřátele jen ne že totiž. se v tom koncentráku dověděl dověděl kdykoli jsem mu věřil doby jsem se že pán bůh všechno v tomto vesmíru stejně rád. Stejně rád a ono tak nevypadá na první pohled byl poražen a mělo to protekce někdo ji nemá ale z toho co jsem tam viděl o to potom ještě rozvedu jsem poznával že když člověk milovat bližního jako sama sebe a to se na něm chce tak ho musí milovat takového jaký je. Ale ne takové no jaký si přeje aby byl a tak jsem měli lidi jak tože mohu mít v některé padlo duchy na tomto se těla děláno když o jistou vedl tu bují neříkal ale když my musíme si uvědomovat že tam bůh je ten do miluje a ne my. A tam se ten kdo poznává nejen mi pán bůh je ten byl žijeme my my jsme je závislý na jeho životě závislého poznání závisí jeho lásce. A tedy když že chceme být s ním vel vědomě spojeni tato si přejeme let tak musíme se snažit napodobovat jeho lásku čili když jsem viděl že on stejně rád esesmana kterými se zabít jako mně který být zabit se říkal no to je tedy ukázka pravé lásky. Ovšem je to pro normálně člověka nesrozumitelné protože on do z si výživu je vraha na příklad dejme tomu ten pán bůh ven jenomže jen tohoto v rámci dualismu jinak nejde. Že ve dualistickém řádu a tam musí být partneři vedle sebe stejně hodnot v je to relativní dobro nebo relativní zlo. On jim ono tady není možno aby tady bylo není možno v tomto bez do bylo relativní nic než relativní to znamená absolutní dobro tady nemůže být absolutní zlo také ne čili nemůže být za tam nemůže existovat jako absolutní zlo. Nýbrž jenom relativní za tady může být ta relativní dobro a ty vzájemně jsou partneři rovnocenným pád dnes li v takže ne že nevim jsem tady budou muset napřed dovolit že z mi tak otevřeně mluvit mužem ale musím napřed udělat nějakou reformu svět v že totiž jestliže mi věříme řeknu viklat. Líci tomu že pán bůh stvořil sice svět dokonalý ale že mu o nějaký satan s pokazil příkladem toho je pád z ráje člověk tam kde on svedl toho tu evu wattsova dávno tak ti se svoje tou neštěstí. Tak pak samozřejmě že kdybychom tomuto přitakávali tak pán bůh je podivným způsobem všemohoucí z od toho moh nějaký satanem mluvit za mohl do pro mi že to pravda. Čili takto nemůže být. Jesiže tam se moci tak pro toho žádný co tam nemluvil a ten pády pád zraje nebyl žádným pádem z ale tak jako my bereme lidsky nýbrž byl povýšením člověka do vyššího stavu duchovního vývoje. A takle jsem to vysvětlil například v tom no. Jesu v janovi sebe vychovali nebo mu v v v komentáři jo v kdysi se to neznáte tak vás protože to my jsme to tu mám ten příjezd na dobře tak to nemusím opakovat zase jenom toho se jenom o to o přes tu vás malinko se v tom malém zase toho opřu o to protože jen do vší ku abyste nemuseli přemítat jenom je to bych nerad prostí. Tak ale především pán bůh stvořil svět první chyba a naší ze matrice pán bůh svět nestvořil. Brž pán bůh svět on si ho ten malinkým rozdíleček nepatrný rozdělit ale protože věčným stvořitelem tak nemohl být předtím odpočinku nezačal tvořit. On prostě tvoří pořád rozumíte čili host. Z způsob tvoření je věčný způsob tvoření kde si vytvořil u toho tuto pak a že nebyla než na to tím není řečeno. Ale zaručeně pořád tvořil o je pořád tvůrcem toho jeho tvoření nikdy nezačlo do z to co vám mělo jinou spor mu nebo jinou funkci to je pravda hotové dokonce jinou funkci tak první věc kterou musíme z měnit na dogmatice křesťanské ne. Že lid svět není stvořeno nýbrž svět je tvořena. Cit jest dostane vytvářet a čili jak neobstojí před vědou v protože toto věda dokáže. Předvést. Svými aparát ty nedokážeš je to pořád tvořeno u se stavem ve smylu vidíme přetvoří nové a nové dala svět jenom nějaká planeta ale celé galaxie se vytvářelo od jak celé ne no jak celé dala asie zase upadají a jak se ztrácejí jak se to rozpadá a tvořit čili je správné to co si myslí třebas indové třebaže básnicky nebo možno váže jenom alegoricky že. Matka vesmíru stvořitel ka a káli je zároveň si daleka takže obojí prochází soustavně. Ovšem lidé nemají že se jimi bodu z. Kdo říkají vesmír existuje něco jako tělech aby dech boží. A nejsme. Bez stádiu výdechu božího nestavím prali stadiu mana tma vám li. A tam bůh vydechuje proto se všechno vytváří. Ale začne kde chovat to bude vesmírná moc tak se všechno ztratí. Ale to je lidské pojetí boží činnosti není to pravda. Takhle na to šel člověk protože vidí všude ten to pulsování v tom vesmíru nic tam není v klidu všechno pulzuje. Ale bůh. Jednat s tím putováním ten nemůže být ustavičnou proměnou ten musí být stálý pevným neměnný. A tak tedy nemůže se oněm že hřích stát vydechuje aby dech kuje. Na tom nemůže být závislý na nás způsobu to o pozorování vesmíru že to co do se do bude prosím to víme ale to co z něho vyplývá a teprve uzlu je a ne s čím je ono. Čili musíme jen rozum dělo watts nebo rozlišovat co je. Odvozené a co je původní a odvozené stvořené nebo tvořené a původní je stvořitel no ale tak. Teď musím proč jsi byl další by mat do došel do hmatu kde to kde tato ponese. Ale může si zavři oči nebo užší nebo co bude zapotřebí. A z rozčilen než sis být proti nikomu ani pro říkat před jenom vím že vím že jejich které ses se ubíral od třetího století v úplně chybnou cestou. Tak chybnou že se si jest tedy rozbila to asi uniklo na devět světle ne nějakým si zmaten někde patnáctém přestal jsem proti ne ve třetím století. Když kola tak sami miska byla odsouzena školou římskou a škola tak jsem blízká se nikdy deskou s lidskou nespojil nad protože lidská škola byla proti tomu. Všem to pozůstával totiž ta a v tak jsem lidská škola tvrdila že všechno se z nitra navenek. Jež to tak křesťanská jakou vyznáme který dnes říkáme katolická kdy byl na to sklad jak byla. Ale co se říká že tady všechno objektivní že je objektem ty kterou musíme zlý že jako zdola nahoru. Tato oni neuznávají oni říkají kdyby si nebyl vnitřku ve svém nitru věčný. Tak se nemůže s ničím věčným spojit ty si ve svém nejužším jádru věčnou bytostí a proto jsem můžeš is svou zevní stránkou věčnou bytostí spojit a na to se stalo o doby řek bych od toho třetího století toto z toho dne uznávaným. Neboť ty si být tím červ být celistvě svět ve zlu postaven. A je to pokaženo tím dával v atakdále to přerostou vyplývá nic z tohoto škola jsem lidská neuznával. Ta říkala pán bůh stvořil řád a různé druhy řádu. Vedle toho řádu jednoho nebude ty řády menoval. Stvořil nebo tvoří také řádu list dycky dělat udržuje jeho rovnováze aby budete řád dualistický v rovnováze jem. Pak je třeba aby tam měla as stejná práva stránka dopadá jako ztráta zlá čili jsou oni tak jsem když ti říkají si netroufám to jsi mi to budu to opakovat abyste věděli co oni si říkají oni říkají bůh stvořil dobré a zlé nejenom dobré ale i zlé mají pravdu jenom po této stránce že v rámci tohoto zákona aby si s do. To znamená z vás si bez míru je to dobro a zlo relativní dobro a zlo za jeho hranicemi stranit pravda. Že oni tak daleko dříve nešli takže musel ten řím musel odsoudit pro tohle toho ty ale jsem blízké. Ty si tam do udělal stopa a proto udělal pán mu to do byl ten vědom li kdysi ježíš kristus řekl jedině otec můj nebesích je dobrý pravda a ono to je dobré že to tak zařízeno tak bychom na to čili my ty věci deska kudy ve velice snadno z kou by ta nebo ruce nebo ve jsem kult tomu hlad. jsem se za s těmi ale jsem lidskými zrovna tak dobře snášíme kosti mezím ven ovšem obě nestranně říkají prosím jen o tom bude s. Že mi na aby se tomu ještě dorostli. Papež jsem ba stát li vám bylo řekl ve za ty třetí et když toho. Ale nechtěj ode abych to schválil ještě le tak za tisíc sled a to nebyla nečekejme visí sled naše svět je do potřebuje aby do ona psán ale u ženě to nebude. Takže mám zase takový tajným byl pro du od papeže na pavla dvacátýho třetího. to mohou ale papež nemůže to je zajímavé co protože on si netroufá a nemůže si kterou jsem si tuto věci on tohoto pokusil oporu velice se nad ně. Jak to dopadalo to možná víte to bylo pro dorostla světle býval tak tomu se potom duši. O například věrou se ze svatých janovu mnou od e svatýho víta jsem svatýho no to dobro bylo parabolu svatou ano to bylo tu bylo u něho co jsem ti chtít svatého jiřího a takové dobré se nad ale nebudu mu buď vím to jenom s on by s si že by věděl síly k ne. Ale budu mluvit proti třebas jiřímu protože tady není žádný věta tak se raněna osob jako se osob byla na tohoto dům papeže město v. jest to jsem těmi jeho byla to jenom za patrona svatého jiřího. A řekli jakmile nám vyvrátí této z tu svatost svatém toho jiřího kdy vystoupíme komplexně všichni světle a tohle těch víří kuje na světě moc bude rozklad sil ty buďte bez starosti papež tou. Bylo li ho od toho od volalo. Ti dávám právo v asistovat odvolávat ten moje moc co rozvážete rozváže z váže tele z vás. se rozvázal bude a ji žije zase svatý pravou ale prosím podle cele o to to tady řeknu. O mi to nebude mít za zlé a on to byl svým styku k rovni k pokroku pro nebylo malým krizi víře poměr celou cely oko oko tedy tu vůli nebylo tisíc lidi nýbrž to byla by tři tisíc třicet třináct tisíc lidí že okolo toho kdo řada otroků tedy tomu při slova je že tam by v tom výtečný sis těch vědy ty nic nedělal viz vy zvaní nosili se ho. A tak oni o měl svoje stanoviště malé si ji. A tam byli samí pohané a jeho léky byla si syna pohanu ale rase těla křesťanu on říkala li jo ráz li jestli zůstanete pohany a nepřejde tenat naší víru. Tak vám prozrazuje že vás propustit z legie bez jakýkoliv následku na odměnu dobrá koupil vědomost roku nebo. Nic a řekl ne za sestro rozmyslet počkám měsíc a tak zase váznou počkal měsíc. A hlásili se mu tak asi devadesát procent všech těch lidí kdo si kte. Tak těch deset od toho a on jsem si pro z myslela asi tak teď jak se rozmyslet zase mně a tady věz kázal do ty lidi a utečou utečou oni neutekli jo li nebo oni hleděli stali pohany všech mělo kraloval. Ale si jak utečou provaz ke ne neřekl proč a jak jak utečou on co oni oni jsou oněmi ještě o příklad o potom když takhle u po křest tam ještě svoji léky. Že tam nebylo pohanů tak rad teďka od ale se vracel pomaleji. To šlo my víme jenom že asi po v rodil sice tisíc pohání zato byl okamžitě svatořečení okamžitě s o to jsem to o tedy velice půsty hodné při teď tisíc pohanů zabít ne. To se jemu podoba jenom to co tady viděl tento být někde tam brali kdy nebo horám sku. Že když že karel veliký tam přišel kázat křesťanství tato dělat tímto způsobem ve křesťanem jednat tuto stranu příkopu. A kdo se vyd křesťanem tady stali pohani to zastřena přistoupil do příkopu. On když oni si z doby do příkopu moje za si to to obracení na víru z toho. A teď si představte že tak si je ke kterým děla velikou samosebou s každá ta církev národní německá světec svaté říše římské je taky jsou pro v moc tat toho s. Tam na velikého. Povýšil radu svatosti ano po že za svatého dodneška si by pro tu provoz řecka nemá. Protože to ale papež se schoval tak není sval jako svatý že on neměl tyto vlastnosti světců ne. No a o tomhletom on si to omlouvám od o tom to by se vůbec tedy je si že si byl to křesťan si to vůbec byl kristem. My jenom navíc z víme že to byl velice váže jiný člověk. V keltské říši a keltové se neuměli sjednotíte neuměli vytvořit z vlastní stát protože si římani přemohly kdyby byli vytvořili veliký stát těl z taky kteří o řím porazí li ale oni neměly smysl prostá to tvor nos. On to by jsme my kteří když čím teklo do bot tak se s po čili aby tvořily jeden rozvoj ty proti nepříteli jako třebas že to musím ale to jsem museli přemlouvat pro to z se dal co do sela se mluvit tato ve si je tolik směl velice těžkou praze školy byl lepším tvoje musem než kde se vzala kterýho přemohl. Ale nepřemohl své lidi a pro ten jít byl obecně uznávaným svatý v říši keltské nedej křesťanským před křesťanský svatý on mně taky své svaté že by to dovolit jez ale tyto lidové měli zvláštní more jsi to právě křesťanská si ke v jako ní. Kdybytoto všechno prozradila co vím tak by ho musel se zrodil svatosti byl klid vně. Oni totiž taky byl v uznávali živého oběti vidí. Si šel on to byly oběti nikoliv nenávistí dělat ale vím do v oběti. Něco podobného jako třebas znali asketové nebo malého vé. Přestože jim bude za patrona krita kázal lásku vyhrožoval jakmile né. Vy přestanete miloval bližního tam za berete nějaký ku v pravdy nebo o ten vůbec z vraždit budete bojovat znovu při byla vás vy hladit. Takže když přišli tam. Tato vyšší dobyvatelé o krista do bez spaní dole s že ty kolu krista do sys panně než svý. Jako v nich pro ni li takový z souručenství koně ze se lékem neviděli oni neznali. Aby kdy oni věděl o tom bude za pro který že že byl a li odešel takže odešel někam na vychovat přes od se nám tak teďka aby se vrátil tak poli se vzdávali. Nic myslili že přišel ve zákon chovat pro který se přišel pokusy protože oni zavedli mezitím za své ku to vraždu a ve velkém. mám vlastně ty sto možná viděl palem s jejich. Na proseb kuje postava do když tvář lidská a asi v praze svým jazykem. A to jejich hlavní bůh který v praze je zvyky znamená síly vím pokrmy lidské. Že se muselo přinášet pořád oběti jen to k tu tu být samosebou nedělám. Ale když přijdu někam kde chrám svatého být jako například nahradit pražském. Nebo v řím nově anebo bude koly v jen byla by to bylo asi pět místem ve nám všude kde je dneska vyjít. Je původní ten skvěle z když ti jak na tom pražském radit tak proto to je život že tak jak si setník říct proč protože ti k cestě ani ještě ctili do nový da a to bylo ačkoliv nebyli kelty. Nedovol slova měl jsem to při tady ale ten ku od byl silnější než byli existence těch k letu tedy nepřežil. Takže oni mým zkrátka k toho vítat uctívali a křesťani tam postavit chrám svatýho výtka. A když si pro víte o tom z vel s těmi než my kelty dělat tu jsou třebas francouzi dejme tomu. A řekněte jim vidí se u nich jeví bůh i vůdce a to byl ní. Duchovní vůdce národa které skvělého oni neuznávali osobní tak jakým válečník nýbrž duchovního vůdce a on to byl její duchovní hlava to o tak vznešené takto křest se neodvážil si od odstranit oni všude kde naší takových silných i k o no z z z z z z z cizích bohů pohanských takto předěl jenom v ten radovali ale udělali z toho křesťanské bohy křestanské jen za padl. Tak dejme tomu kast to a pólu z sil byl tak by krávy kast pravdu z jsem jsou dneska v celém světě kost a tam měl to nikdo jiný než zase na pólu z atakdále který nebyli kdy tak tam je li být a je toho původně pohon zkáza ale bytost kterou jsi ty k se staň. My přivlastňovat dovede to k rovně udělat kde byly chrámy třebas afrodité. jsem se osobně viděl jsi jak u zná zas cizi v je na si si si jak mu za je tam krásný chrám zachování rody te ano. A mělo. A tam ta a projde oblečena ona byla oděna a oni obr li si křesťani ode sto chrám co ty panny mám na panny marně protože on vás trojí v něm náhodou no jako ta a co rody te pak to s tou men. Od vých vědu. Ale voni nevědí kdy toto homo z klepu od jednu z trnem se ve spisech let ano. Jsou k lety jsou pro z jinó to jsou k lety o tom co se stalo co se neví. Ale jsem si jak na přece dneska ani ten člověk s ne existuje ten on to nemůže potvrdil ani vyvrátit. E ale ale o li věnec kdo by se zachovali oni si zachovali spisy volit těle tam napsáno. A ten žil ve třetím století jiné a s věkem v západního zbavila svatosti v původní svatý tedy protože li to myslel tak jak to říkám no no ale jsem od těch těl tu tak by se to dělám. jsem tady seznal nějakým doktorem filipem to byl li byl jsem dobrý i za toho k tomu u nesmí profesor. A ten nám říká těch přednáška na který jsem chodil že krok náš krok že byl ještě jak s. A že tomu může dosvědčit a pro jsi za jedeme ale tam kde se mluví dal z ky a řekneme slovo o krok a co na to řeknou. jsem ty ve straně dostane ty keltové postup milion třista smysly ještě žilo. Ještě ne z jsem tam byl karnaku nad rodu a chtěl jsem do ruky. A vy jak se tam keltsky spolu bavili a nebraly v úvahu protože on se mohl prostou z ky do pro stroze tak člověk pro zrození je pro nás do dolu nedopřeje jim ani jednu školu vlastním musí se to soukromě učit tuk lež synu u tisk bude jak může ale my to málo platný kdo to jsou pořád stejně s velící tak zakládat jsem považoval třebas například byl kol volili česky let a proto. Slíbil keltů.