Karel Makoň: 88-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

by kol předložil par ramen tu ke schválení auto mámy bude tam s u tu jsou u k let nové v po tu milion třista tisíc lidí Autonomii v tom smyslu, že by měli aspoň své školství že měli právo ono vstoupení pramen tu šlo soudu s kým ve všech kdo dech a tak dále to jem nemohl to skal o do on to vydržel do vody to bylo záminkami si mohl o by se o z toho svýho místa dostal byste krise dostala. jsem přišel do toho Karnaku. mezi dělit dotkl kojí záhadným tak viz tam by ku do dní zřejmě A tam přišel. veta a oni se tam bavili věty byl jsem k li mezi sebou a nebraly v úvahu jak jsem říkal a teďka dávejte na pozor vím, že nemáte rádi Francouze. A že nebudete a proto vedu paní za ruka a těla a to pro nával Ale poslouchejte mě. nejsem Francouz. jsem Kelt francouzsky mluvící. ten byl kol nebo jiný jsem na kelt francouzsky milující že to nemohou že odnárodnili. Co konáme i ve prodal vyberu ky a nech právě třista za říkal byste těl a A odkud jste? říkal že to dneska kde to je africe a ty pole nedělat říkal ne máte doma mně toho děl ježíš do země kristu než jste vy to řekla mám manžela bez tohoto zajímá od od u tu milost ženskou tak tam vezměte tak je tam doznal rodiny za nebyl rodiny a jsem řikal jsem se co se nám z kámen se tak a tak. A naši předkové byli keltové a on říkal ale jak mně to můžete dokázat a on to říkal klidně ale teď ses o lál na toto byli paže na mnoho ano pase nová ale on na to on říkal jsem říkal copak vám řiká slovo krok vůdce on by si měli prvního vůdce krok ka. Tak bil do kladné ona řekla byl dobrý pořádku. Máme tam četné sví když od odhalené nově keltské by tam přede našemu zemi byli keltové a si říká do chce co se co jsem ještě všechno nevěděl době od roku třicet sedum že že napřed po ji přišli tady děl měla potom do slovani páter stroj těl přes ten ne ne oni tady bylo tak řídké ostří v denním je ti vědomá ani se s těmi kelty nepravý. Tam nebyli kelty ti a nebyli byli trošičku vstanou cesty dámy nechali žít. Např jsem přišel a proto se svými setkali si křesťani by totiž slovani boha učí ne pátém století jsem přišel třebas duch tušit cele. Domu zela a byl jim po museli jsem pátrá po chystali a tam jsem zjistil že toto keltské žádné věr mám v ale ne slova v těle či slovani jak my taky řekl jsem do tam do podle všech známek slovani nastoupili po keltech tady bez mezery. Je to možné tušit si tak byl nebylo možné lidé by to nebylo možné dáme jeden prahy že ano. A ten ten byl zaručen daleko dělání vyšší dokud tu větší do jsou ještě slovani takže i po nová. Ale on po dalším koho němu s vám ty svoje oči či čili k asi ten povalit duši potěšil děláno nechali je to sice česky namluvit čechy na tak dále na el tím haslo ten svět panství tady něco obdobného jako třebas s ll v římě kde první sto padesát let po ho zrození říma roku sedum set padesát tři před naše metod počtem tam vládly tento skok ve římě. A všechny názvy těch-králů etruských tak jsem to a to tu s tato na to jsou to nejsou římské to se na přeložit do toho na to je prostě je hřeš se tu s ká. Ale potom se vážil se vážil jsem římský vliv vám v oni se pod i když si proti ještě byla je po nich veta. To něco bylo o to je taky tak ovšem ti keltové tady dlouhou dobu že za dopis slova z tvých existovali. nebudu v tom při dost ale po křtu lidi k tomu aby si udělali dneska je uhlíková zkouška radiokarbonová se říká oficielně čtrnáct. A tam se a svítí temně z nar zjistit přesně kdy co existovalo pokud je tam nějak organický zbytek něčeho nějaký stavby. A to aby se tam po těch letech našlo. Tak kdybyste tam dejme tomu on na tom vršku jak jsem tady byly našli nějaký zbytky a si že tam našli v mysli ne na na na mne aber to s vjem někde na jíž mým z l když že ty věci věk kdy když čech tak tady taky tradice tady ale to není tady to bylo víc o to li který ví. Tam je jeho který říkají lékař jak se prosimvás zachovati slova dům protože jsem to povědomí že to s větou ho daleka z jak je to možné no když říkali takle keltové že to-že to slovani vědí. samosebou jsem zatím šel protože měl tam přivedl nějaký došel který se stýkal jeho otec se stýkal s těmi lety jo že by duchy chtěl z s říká. A tak ty mu ve řekli o všech boží uších nemá jsem všechno s to boží že se psa. A již jedno nejzajímavější bylo právě na hořel aber a to o kotel velice dvacet posun k o to bát se nám v tom vás ke nesen před musíš to mámy a tam měl veliké záření radila klidní záření a oni ho zřejmě o vládl když ten. Ale čili jiným jenomže to měli dát k bohu. jsem tam odvedl třebas jednoho sví do přítele nějakého živost miska pomoc mohu protože zemřel ten měl se tak strašným styk let takže co z ku výhodné an nemohli o lekla si z toho dostal on se napil třebas kávy nebo nevim čeho chvilinku mu to stouplo ale za půl hodiny nebo za hodinu to bylo pryč zase Tak špatně viděl špatně slyšel všechno osoboval jsem řikal vám došel které z vás který takové záření s vodou o došela že byl v koncentráku v který takové zažeň že zvýší ten vlak uvede visel i s tak na střední a normální a nižší na vyšší. Čí že odtamtud přichází co do krevního tlaku úplně u zdravém se z pece tam na zářením na na ten vlak tak jsem na toho chudák na jen dusí hu odtáhl na tu horu a. Předstíral jsem že tam nepřenesli. A tak on chudá bloudil pod mým vedením potem hořel ale nabíral do záření ne nad tak jsem ho ještě usadil na tom vrcholu a říkal si tak větou konečně jsem si říkal proč to předá chovat než v tom pod látková ne on tam jsem na řekla jsem teď musíš být úplně v klidu než aby se to doby soto než toto za že on tam byl v úplně v klidu. A na cestě zpět co mu z pustila jsem z nosu to božích mu vstoupil krevní k k a v v v plzni se hned podrobil lékařské prohlídce to muselo se to tamponovat-se to nechtělo zastavit a on měl do smrti o tu ono další dva jsem se sled on měl do smrti normální tlak. Na to nezemřel. A takže oni se poznali jako my těžkopádně o zavřeme člověka nějakým k obal ten ne tím u raném nebo s tak ne. Oni přírodě to prozrazoval to byly ma chci na tak jak třemi životech k letech řekl řekl dost začínáme devatenáctého. Dubna osmdesát postu včel řím ku povídal atd o cestě oddanosti podle předlohy kterou tady mám před sebou tato jednak španělska a jednak česká budu číst českého textu. V překladu dokud třicátého vlasti nějaký svého hrad nitra čili komnaty a budu si pomáhat někde španělským překladem-původem původním originálem. V tom původním od španělské jedna vězte rád tady chybí v tom české překladu. A to je to je to co svatá terezie udělala než co začlo psát že se po křižoval a ale ten příliš všech katolických výška výše ji ha bez v tomto znamení mi si to budem překládat jinak než jak to překládají katolíci pravověrní v tomto znamení zvítězíš. Ona totiž v tomto znamení zvítězila ona a v ale přestože byla křižována z křižuje se znovu. Co to znamená ona připomíná že vychází z tohoto ukřižování. To su pozorně že bez jeho by tohleto nenapsal že ona je lidským a ukřižovaný byl čili taky stále z mrtvých znovuzrozeni. Čili při žije li se svatá terezy jak přijdeme se je to jiné ženy křižujeme ale ne u křižujeme tím své já. Ona se křižovat aby důrazně lál že z toho ukřižování svého vnitřního toho svého malého vychází. Takže tady je rozdíl mezi le nějakým namarupa zvnějšku vzatým a mezi Ne pojmenováním kterému se dává pojmenování. No tak takle by to mělo vypadat ze symbolikou a vše všemi těmi. Náhražkami neb pojmenovaného. Že bychom ty náhražky považovali opravdu vzat z symbol pravdy nikoli za pravdu samu a tak mate pozor jeho začátku této přednášky že to co u slyšíte není pravda nýbrž je obraz pravdy a když se ještě mi zdali nebe je to obraz obrazu pravdě takle to berte jinak vám všeho od začátku dokonce rámec sil na. A dnes ztotožňuji se nikdy obraz pravdy s pravdou pravda nevyslovitelná. a jsem to zdůraznil i v tom že jsem vám vykládal dvě podobenství včera Koho svatý svatbě duchovní a tam obou budu obě v obou podobenstvích chyběla nevěsta a nadto svatba nevěsta chyběl což tedy je velice okázale vysvětleno že slovně se to nedá např. Nebude se nad v že je beztvarou a nemá jíme na tak a tím bych se dostal k věci. Takže svatá terezy je to se budu držet rozděluje lidské není to bylo na sedum komnat. Při tom praví. Že v tom hradu nitra není jenom sedum komnat nýbrž jejich tam než číselné množství ale ona prochází určitou lin kdo my známe třebas indického. Podání taky se to tam byli na sedum komory atd. Touto odlivy prochází aby se nezdržovali za postranních komu rád ale říkal že lidé se v vlády a pod budu vedle nejdou tou přímou cestou tak by se dveří let přímé cesty. A budeme ale mluvit symbolicky ono to bude vypadat jako že to není symbolismus ale vono je to symbolické všecko od začátku do konce a tam jsem mluví na úvodu. Tak by to na prvních niž se pojednává o kráse hodnosti naší duší. Podobenství s naší mu pochopení o prospěchu z tohoto pochopení pas poznání milosti které od boha přijímáme. I ten tak branou toho hradu jest modlitba ji nepustím teď vím ku slovu protože tady několik slov několik významů které je třeba vysvětlit ve protože my si myslíme když to pochopíme tak jsme na výši není pravda. Když to pochopíme tak jsme to vůbec nepochopili jako svatá terezie. Toto pochopení. Totiž spočívá v tom že ona do toho. Vešla ve tak ještě špatně vysvětleno ona do toho co v nás je vešla nebo ještě je ale ona se ztotožnil nás tím co v nás ve všech je toto věděli toto pochopení že je v nás ve všech toto entender toto pochopení neni pochopení rozumové nýbrž pochopení z toho nitra. A nadto rozumem čili o na nic z toho co tady říká nepotřebuje říkat pro sebe ona to říká jenom pro nás protože nemáme. To pravé jako nosím jen toto z pravé poznání které nemá slova. Takže pro ni bylo určitou potíží jistě značnou to převést do slov a musí tedy prominout že ona byla povinován a nikdy si si kterou byla v době uvězněná se říct jenom tolik aby to mohla vůbec dopsal aby jim je neutále takže ona musela mluvit jenom o modlitbě. A o způsobu jak se tam modlit jak s tou modlitbou člověk dostává k tomu bohu. A samozřejmě je především když se používají ctnosti touto milostí jich které přijímáme od boha a zase tady potřebuju k tomu vysvětlete o na zase musí omezit výčet těch milostí jenom na tu modlitbu a na ty vlité ctnosti na modlitbu kontemplací domě. No vlitou modlitbu anna vlité ctnosti s samozřejmě kdyby bylo jenom tohle toho nám k dispozici. A ne naše tělesnost celým světem nás událostmi v tomto světě. To bychom museli žít v klášteře jen abychom se bez toho mohli obejít tys si toho kláštera aby nás chránili. Tom smyslu že by se si tam neměl přístup protože by nás tedy nemoh zkazí nad dobu přímo vina dnem nemohl kazí ale my tyhle s těly nemáme. Okolo sebe tak my musíme tam přidat k těmto milostem. Ještě třetí milost a to je celý lidský život aby bylo jasno po celou tu přednášku pak zase to můžete na to nahlížet jinak. Považujte svůj život svůj osobní život za příkaz od boha. Když toto nebudete z tí. U musíte se štípnout a musíte se prostě donutit k tomu abyste sva-brali svůj život jako příkaz od boha a potom se schopni. To co vám tady před vkládám považovat za příkaz od boha pochopila a zařiď se podle toho a z vítěz nad sebou když nebudete chápat život celý je. Takhle jako příkaz od boha a tím ne potom můžete jednu součást toho života a to je například symbolika řeči považovat za tentýž příkaz neboť to je malinká jsou část nepatrná jsou čas na celkové milosti které říkáme lidský život. A tam milost lidská řeč se tam ztratí úplně takže kdysi si nebudeme této pochopení které vám bude zavazovat. Které bude v sobě mít sílu taky světu si o sobě nebudeme fáze kdy jsem to co to tady říkal. Tak jsem se nezachovaly podle toho co tady doporučuju se tady z příkazu božího od teď aspoň teď když tady sedím který z příkazu božího nežil že se jsem chtěl to je pro na rozhodující že jsme chtěli chtěly. Ale to je tak že ten kdo chce abychom my mohli chtíti to je bůh kdo existuje abychom mimo vědy sto od dojem že ten kdo poznává abychom my mohli poznávat pojem bůh. Ten dominuje abychom by moli milovat je bůh čili nejsme domy kteří jí. Milujeme poznáváme existujeme z tak závislý na tom všem co jsem říkal co pochází od boha. Jako svítící žárovka je závislá na elektrárně. Čemu je žárovka když to neni pro a již tam je napojena ale prana řádku. Čili vás prosím o to abyste aspoň předpokládali. Že když to slyšíte co tady říká že to způsobeno bohem a ne je vaším sluchem. Post když jsem tak na to šli tak zůstanete hluší a kdybyste tak ve se na dívali z ale ten nevidoucí jak to poznáte velice snadno že odcházejí se potud pod dnu nevyvodí bez toho tyto důsledky o kterých teď bude řeč budete. Z trávy budete bez starosti. Bez nemoci bez starostí beze všeho bez zármutku bez utrpením tak musíte být. Aspoň dočasně. Aspoň na chvíli když ses spojíte s tím bohem ovšem nemířím k tomu. Abyste se-vědomě spojili s bohem mířím k tomu abyste se sbohem zasnoubit vi. Abyste sestoupili do manželství kdo z vás o tom naléhal který jsem na nebyli nerozvážně neboť on se na nebi svázal před vaším narozením dávno jste snoubenci snoubenka mně toho ženicha ale svatba není dokončena a během této periody krátké lidského života se dokončit a jinde se dokončit nedá tak takle nejde. Je z tohoto procento bude se hleďte v na to co vám tady říkal protože svatá terezie nesměla takle mluvit. Ona nesměla říct to bylo zakázáno že tento život je k tomu abychom v něm vstoupily do stavu nebe ani ten stav se nesměl říkat to je místo. A to vona nesměla říkat ona o tom věděla že tomu tak je si bude to konfrontoval nestane svým textem tak víte že tento toto překladatel to všechno smazal a to co ona řekla prozrazuje že věděla o tom co vám tady říkám. Kdyby totiž byl nebylo v tom přesvědčen a neměl v tom její podporu tak bych o tom takhle nemoh mluvit vydělával ale ona všechno toto dělat daleko lépe než protože prošla naší žen jenom se křížem znamenala aby dokázala všeho vychází z krista křižován mého a tím kristem ukřižováním je naše tělesnost která byla křižována protože z přestala být středem. A přestala být i nástrojem Tam musí být nástrojem do doby dokud neprojde křižování na zmrtvýchvstání a pak musí být tento nástroj lid od hozen v tom smyslu že není středem že se zruší. Vymazání našeho říká buddha všeho to tak nemyslel není vymazáním smazal a v z z z z z ničením jak to se chybně vykládá a nýbrž to je postavením našeho já. To pozice která mu náleží v tom stavu ve kterém jsem to a ocitlo takže buddha když vyšel z toho vymazání tak okamžitě se přestal starat o sebe na čas zajímal od bližního stejně jako o sebe. To znamená to není žádné dva zrání to vám budiž jasné že tak tato buddhismu a budhisti si říkají že je to vymazání nevymazal nýbrž ho přesunul je to přesunu světel jak jsem tomu říkali mysli a přesto ho tam kam patří být přes mu k kdyby to vysvětlil životem ježíše krista. Tam je tenhleten beztak přesunu propracována detailně. Především ježíš se narodila tónu symbolicky znázorněn. V tomto světě v lidském těle a neměl vzdání v tomto lidském těle okamžitě neměl zdání že pochází z věčnosti a přišli svatí tři králové a upozornili nadto vlivy mu tuto. Pravdu zase do tohoto vědomí přeli tos své podstaty o které on nevěděl potom narození do podstaty která o tom a nazpátek vzájemně se to potom muselo prolínat to musel být tok přitom nemůžeme nazvat tokem se to okruh mezi bohem a člověkem tak tóny pohyb pravil sval smyslu neboť ten pokud se nepřerušovaně a pořád to teče aniž by to jako abych se. Tom čínsky vyjádřil to pro který neteče to asi moc se prostě atd. A čili tím si říci že ona nesměla taky říci že nebylo nic stvořeno nýbrž že všechno tvořeno že je to soustavný proces věčného charakteru. Který dvě stránky pokud je to dualistická záležitost a to jenom do vzkázali dost že z věčnosti to pochází a všechno soustavně z věčnosti se do věčnosti se to vrací. Čili když tady něco mluvím tak byste si mohli takovém ideálním případě myslet todo od boha. Ale kdybych to bohu neodevzdával zároveň né. Tak vůbec nic netečné novou nic ve protéká a to nesmí být v kom pás a nýbrž to musí domě vést a země to musí pořád vytéká před tím si říct ve symbol. Že si to nesmím přivlastnit. si myslím si že se že to moje ani chvilinku to moje není. Je to zase do něho od že musím tento zpracovat je sis si o tom takhle mluvit jako svatá terezie z ku tak musím být při tom jak do z boha vytýká i při tom jak to do něho zase ne tu bývá a prosím se budu snažit aby tomu tak bylo pomocí z mu co od svaté terezie a v tomto smyslu nebudu oponovat svatou terezy nýbrž. Budu říkat to co ona nesměla říkat to čem věděla a občas vás upozornim z toho úvodního textu španělsky psaného že o tom opravdu věděla co na ten říká v takže myslím že je z těch prvních z řádek mohou odejít dál. Když jsem bez volala pánu aby mluvil zamane protože vidíte aby mluvil zamane. Protože nevím otče jinými ti ale jak začíti abych poslušnosti dostávala namanulo se mi o čem nyní povím počala jakýmsi základem. I tohle toho vyžaduje velikého vysvětlení to zkrátím. Ona nevěděla o čem mluviti o na svým nedělala k vám o tom co ode říká jestliže je je v nebi tak konal z místa prost konečně vládnou od ono musí vědět ona tím že její zevní neví nic se na věci nic nemění vnitřně to za někdo. to znamená když volala pánu tak volala k němu pro toho aby on za ni mluvil o že ona neví o čem mám mluvit a dělat to z poslušnosti jednak tomu pánu a jednak v té. Řadě lidí která nadít držela ruku aby ne za vraždili předčasně. To byl jeden biskup který byl jejím zpovědníkem v poslední době. A který pak chovalo přes hradbu. Se dveře pak víry aby to mohla psát jak nenapsala kapitolu zase hned při pak víry odnesl. Aby je tam vím li se nenašla protože by se kompromitoval i ono. Protože je tam sebral ten pak je nitro nedovolil psala na tam ustavičně psala pět měsíců tam psalo tuhletu knížku vzatý když to bylo hotovo. A on toho takže ona neměla by s pozici to co napsala o na neměli spoj se ani toto bude stát. Na opravu nevěděla dopředu ani dozadu nic to je pravý stav osvobozené duše že nežiješ času a prostoru není to prosimvás se ztratí. Nýbrž že opravdu jedí někde jinde když říkám je někde jinde tato někde špatně symbol. Tak to musím z víc li bych to snáze měl říct že není v ale jak to licet když žije když ona tam byla vidět v tom vězení a psala. Takže ona byla poslušna tomu když tu pokoji z blízka z vzdáleně v tomu bohu nebo opačně. A ten desku dnes to na vyšší to svým sestrám že by se mohlo stát že tady učí a nebudu třebas tu moc doby že od toho mohu o chránili a aby bylo poto by něco po tobě zbylo celkovou cestu k bohu to li ji když. Takže ona by psána pro klášterní své řádu dáváme li tam s jeho. Prostředky nebe které mají dispozici k tomu aby se dostali k vědomému spojení s bohem že jenom bylo mu spojení s bohem nýbrž sebeklam kdo je vidět že k tomu duchovním manželství což něco na s.. Tak to je vysvětleno tohleto tak je to dvojí poslušnost se víte to z toho po suso se vyžaduje veliké vysvětlení namanulo se je o čem nyní povím to to se teprve namanulo to samovolně přišlo a ona teďka samovolně píše si totiž pak s. Si na duši. Naši jako na nějaký hrad celý kde mám tu nebo před čistého příště horu něm ještě mnoho komnat jako i k nebi je příbytků mnoho. To se odvolává jsem jsem při psal pod není na jana když to v nás pak pak by mohla verš druhý že u boha je mnoho příbytku. Ale ona prochází jenom sedmi kterými chce naznačit přímou cestu k bohu přímá cesta to není to se mi o na promine potože nepoužívá všech životních prostředků nýbrž vybírá a jenom ctnost a modlitbu modlitbu o na příhodné ale on zem vlastního to znamená nazírání na boha tedy nižší modlitbu vlitou modlitbu to jsi z těch prostředků vybírá pak velitel modlitbě. Toho že nás vede. Ale dobře že u boha je mnoho příbytku a všimněte si od nám to neušlo že ty příbytky jsou v tom hradu nitra či že jsou v lidském nitru. Že to není něco kam se o s těmi po smrti odtud z tohoto těla nýbrž to je v tom příbytku u boha je to tady v tomto těle a zatím toto je v tomto těle po tomto v tomto těle nebude protože ono to beztak nikde v tom těle není si to na tom kde anna stromy své nedají je že to hledají lékaře je to ten přirovnati nebylo tam jsem dokonal ani jednu z ono tam je protože to tam není na této úrovni v tom znovu. Vidíme tedy u nás jinam mnohých úrovních něm mnoho obsaženo v č to se nedá říct mysticky. A indové to vkládají do sedmi stupně mu to jsou vrstvy vědomí tomu říkají vrstvy vědomí a. Óm ono tomu říká komnata ale jsou to vrstvy vědomí. Neboť jestli ten člověk projít první komnatou nebo ji zvládnout bych tak řekl tak musí překonat tuto míří kou pro svou vědomí musí se dostat za ne za její meze jí-já je jmenuju ábé. A teprve potom může začít být z druhé komnatě lidsky řečeno jinde duchovně jsem na jiné úrovni vědomí ve které je samozřejmé ne to co jsem z vládlo na první úrovni kdybych to řekl nějak tak pod není. Tak by řekl člověk se mění na této cestě pak. Že na každé další úrovně někým vím než kterým byl než tím byl na úrovni předešlé nejsi pořádně prošel tou úrovní vší tak je u plně jiní. A bohužel mu často chybí měřítko tak pro toho co je za tím pak je to nepotřebuje vědět ale může si všimnout že jim to například se vás letech dokonale jsem byl vědom protože jsem nemohl dělat nic z toho co jsem před tím dělal ale dobrou nic ani ji jsem nemohl. Ani spát jsem nemohl ani být jsem nemohl ani dýchat jsem nemohl ani dýchat jsem nemohl A to je protože jsem se do si na jiné úrovni aspoň přechodně v co to koleno spojení a nikoliv mate li on měl skrytý spiritual nikoli duchovní manželství jsem přechodně ocitl svou svobodným a abych mohl jsem jít dál ale. Toto přechodné ocitnutí se na svobodě. neklamnou známkou v jednu z se to u vykonalo krás proč živá v tom. nemohu kdybych chtěl být tím čím jsem byl před tímto spojení takže jsem. Chceš cítili všeho co jsem před tím všeho i toho i toho jídla i toho tu jsem studoval poctivě nějaký na funkcemi třeba všeho jsem se štítil najednou a předtím mi to tolik bavilo ničím jsem předtím nebyl a štítil jsem se i lidství to byl veliký omyl pochopitelný na jsem se nemohu vědět že. Z této pozice že toho že liství potřebujeme se vším dohromady atd. A to mně právě výtečně pomáhá znak města plzně. Že ten bůh pomoc ti andělskou jak je tam na tom znaku. Udržuje pohromadě je ta zvířata která jsou na tom znaku podlidské pro zvířecí do konce to jsem si to je tam je. To svět tam velkou byl tam tu zvířata jsou tam tak tam na by to ne rady je tak tělesnost to všechno by se to toho on z onoho je neudržoval li jednak tím nebyl andělé. Ve znamení vší že ve znamení křižování ukřižování tohoto všeho je to všechno udělám toto všechno se musí ukřižovat. Aby se mohlo stát mrtvých ale nikoliv v bez těla ježíš vstal zase z mrtvých v těle prosím toto o na všechno nesměla říct že ty člověče také může stal zmrtvých a také to musí být v těle no a takže ona říká že je to takový ne rad z nemám tu nebo před čistého příště a jestliže vy. Sestry v tohle toho pozorujete není duše spravedlivého nic jiného než z ráje jen při onom jak sám rostou svou a je tamas odvolám na nějakého. Od jsem do na rozluštil co to česky znamená v tom ponor o sum nevím to nějaký starý zákon odvolán toho co odvolávat ihned aby bylo vidět že s že to neříkal z vlastní svět tím že to je psáno bibli z to musí odvolal tohoto dobře dva o to co vám tady mi zasel tam doplňoval všechno tohleto ale protože jsem zrozuje tomu tu rod v na se to vono že se mám ještě to od porod citové jsou tu. Tam to viz spis neni od to jedno s sebou dohadovat ale vám to tak říká důležitou věc. Je to ale v němž on jak sám dívá rozkoš svou. On nás není na úrovni nebe nás nýbrž je na úrovni ráje a tam svou skoč tam blažení kdo zrozen pokud vždycky abychom řekli z toho sat čit ananda a on to asi v tom konám na to vám přicházím náramně draho. Protože my po celý život vozu mu k jem v této blaženosti boží která na sví. Ni po ničem větší netoužíme než po blaženosti kdybyste se dívali na lidský život zblízka. Tak byste zjistím že nic u něho ne ne zná člověk než blaženost třebas velice pro stavu ho přechodnou ale je to člověk toužící po extazích to vidím na fotbalu v když že se nebono po kterém žid ze si kde pan ta jsou blažený přitom o ve nějaký kol že ano. Abych jim to do jiných rozkoš když řekou říci janeta nebo dal pohlavním styku ho v s u de su zase za blažeností přestože totožnost prchá. A je to způsobeno s tím že pán bůh v nás jenom na úrovni ráje ze kterou se soustavně padá a tak těmi musíme vozu mu jen nebo ozvěnou na tento božích stav také padat z každé blaženosti. To jenom ozvěnou blaženosti rajské kterou mám zažívám. Ale věda dostaneme li si jednou do této blaženosti toho boha v nás a to oni z z očista se koná a tato než smrtí o to z když otevřeme nějaký do koho chtěl především on ten plátcích do nazírání. Tak začneme být tak blaženým že zjistíme jednu nabyl to v jednu věc nikdy se nebyla tak blažení a to bude rozmyslu byla zachována tak je to pro dostatek pro věčný život že tím se nemohu ale nemohu ty lidi kteří se k tedy objeví v tomto stavu blaženosti nemohu z toho stavu dostat. Měl jsem tu velkou výhodu li do mléka tu to byl to jsem měl představu o bohu protože jsem se tento stav vůbec nic neláska. To musel proměnou dal jsem proto na vás takoví z že přesto jsou třebas namátkou jenom ocitnete z toho hrnou ven. Protože vím že to daleko krutější vězení než se dostal svým bůh než třebas z tadyhle v tom toho této módě listu božích božský ho neuvědomuji. Protože tam je nebezpečí že se k tomu jednou a že tam z aby i když zatím zabydlení tady v tomto světě ale to bychom se daleko nebezpečně zabili ráje. Ale museli bychom opadnout pochopitelně jsem na dělat tak je to vyžaduje veliký vysvětlení toto všecko stati protože nadto nemohla říct a jak ještě li říká nadále atd. Bude po vašem zdání příbytek kdes rozkoš sídlí krát tak mocný tak moudrý tak čistý a všeho dobra tak plný nenalézám nic čemu přirovnat velikou krásu duše a její velikou schopnost aby je rozum náš jak myslí je ztěží to pochopili protože jak on nemůže. Vystihnout boha jež sám dví nás lidi nebo ví. Že nás stvořil svému obrazu a podobenství je zlé kapitola první verš dvacátých třetí začat li se mi tuto dosud odvolání není tady v tomto vydat dnes o tom doplněn podle svatý žili. A čeho potom k tomu vidina tady za to o co tam je a když my s věčnou nevěřit tak abys nemyslí žel co tu přidáváme silami jenom vysvětluju jiná opravu ale vizte obrazu božímu stvořeni opravuju k obrazu božímu v z me vytváření neboť stvoření v onom muselo to takle tvrdit je věc hotová. Není to pravda to je proces vývojový který pokračuje z nějakého pomyslného z počátku a končí v nějakém pomyslném konci protože není z toho časoprostorových konec ani začátek a ona tedy měla jsem si že nás tvoří svému obrazu. A svému podobenství ale jenom svému obrazu pak svému podobenství všechna správného že co nesměl stole řekla prostě je aby z nás udělat sebe aby nás udělal sebe a to se nestane. Jim se vrátíme jenom do toho příbytku ze kterou jsme vědomě odešli ale ne miska smrt vám. tam my jsme vědomě a tam o do vědomě budeme podobni obrazů budeme obrazem božím podobni bohu anebo v mém bohem. Toto dobře vědí indové a říkají ten jsem který je spojen s bohem nemá nikdy moc boha stvořitele. Nebo boha spasitele. jenom odvozenou moc takže my se stáváme v tom příbytku odvozenými od boha nejsme nikdy mimo ni misse nemůžeme svou věčnou individualitou ocitnout v mohu u boha a v. Vo tom dobře ví. Protože máme o tuto do tří z pocit toho mýho boha nebýt něm závislý dobře třebas jako budeme tedy říká nepřesahuje li hodnotu tisíc nesnaž se jsem ho znamenala trojjedinost lidského těla jsou při nuly. Předtím jednička bůh tak to ideálně mám pravda. Kdybyste cokoliv potřebovali vysvětlit dával jsem ochoten nechci příkad kupředu nezáleží kolik toho vysvětlíme tato beztak budu psát. Trošičku pozměněném překladu ale je tady jedna věc rozum náš přestože bystrý nepochopí jiný co se může vystihnout jenom u k bohu anebo pomocí boží čili že namluví kdekoliv o pochopení. On tomu k ono svým jen to po poznání o ten ten den entendimiento. O pochopení tak nemyslí na pochopení rozumové. Toto není s pochopením rozumového nýbrž že z pochopení božího jak to chápe bůh čili rozum na to nestačí ne vším rozumu takže tady při těchto přednáškách jenom řek bych registrační na pará te.