Karel Makoň: 88-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nové co ještě ne ale není nic jiným než fa registrační nám právem bychom přirovnat tomu had samočinného protože ten fa jen ten je to na vás může nás jeho a v a dokonce se hnout z nejsi není ten v byl jen se jeho oči pochází od boha fa. Fa tak jeli tomu tak praví o nadál jakože jest. Je třeba se namáhá abychom toho li krás ohradu to to ačkoliv je rozdíl mezi ním a bohem jako mezi stvořitelem nás rozením protože je hra ten totiž duše je tvá. Fa. Tedy není třeba se námaha pochopit tu krás na fu totiž čím více ne na to pochopit rozumem v v tím se vám to pochopením odevzdala. Pochopit tu krás na to na onom znamená v jaká se v nemožně nám zákona jsem takový že jsem se dává fu cestou krás tohoto hradu setkal se v nás jde o prvně. Tak to měla tento následek že jsem nic nevěděl kromě toho že to tak mocné že nemohu z toho fa. Jednou jsem tam napaden jsem tam vědomě svým vědomí takže od doby jsem nebyl tím nevědomým nýbrž z moci boží která se pará na se na nejede před padne fa. Měl jsem za nesloužil fa z moci jsem ty věci fa. A dáte neznamená s tím tak si dávám jak to máme rozumíte být tím tak přitahován že o nic jiného vás tolik nepřitahuje. Že jestliže kristus radí dejte především krásy boží. Tak člověk který je takhle při tažen bohem a ho nehledá se oni začala rada nikdy jsem ho nehledá ve jsem byl vždycky při tažen tam nově při tažen do další vás na to dává nám mohou vnějšího dávána tak že jsem nepotřeboval hledat ve nedělám nějakou vím ku ale. Je to cesta opačná hladov kterou svatá terezie zná. Ale nesmí oním protože v tom začátku svého věku jako dítě v bude našla obrázek nadto obrázku bylo znázorněno že pán ježíš na by život věčným samaritánce že by si v sebelásce maminky co to znamená že dal byl ve jsem do se mi. A v kdy takové nehodné ženě na ten život v z toho svatá terezie z toho byla to by se za vystavit ráda že i pro n. Tato z vás ale v na fa ho co to znamená fu že nemohl na nic jiného dělat zatím kristem. Nemohla se od pána sv. Nýbrž začla být z toho věčného pramene fa o ten se mi žízně tam říká jsem on v mám nápoj po se než sv. Fa nabízí se náhle v životě z fa. Na ona sama řekla v ale tam nemohla se na to že tato neměla na povím zvnějšku kdežto napojení smysly se jsem se dala nastala přeměna sv. O které předtím neměla aby mohl bez nastal se měla tak váže vona z toho co jsem přeměnila vycházela a k tomu co ještě bylo v ne přeměn o nás na tom budovat svým jsou tělesnosti která žene byla přeměna ale ten duch byl na takové úrovni jím jsem věděl o tom svatém moci která jednou přemohla se váže se na taky věděl že to přemohl a aby se zření vás dáte na těch se nás se přede si jasně říkal tam tak ba vůbec neměl. Jak v ani v životě žádného člověka v do toto nezažil fu přijaté začíná mluvit protože v musím začít vědom a někdy se na tam o metafyzické zkušenosti která zcela opačnou povahu než. Zkušenost světská rozumová smyslová for do toho čemu říkají zen buddhisty mu fu a čemu říkají fu závoj z vše se ve svém fu fu. Sama přicházel z bez žádosti toho člověka. Jako náš tónem zvláštního. Jsou tři do němu a to jeden druh o oné se nedá nic dělat tento nižší sami zažíváme. Že totiž jsme živi z moci boží proč dnes vede li se nevracel se dostal na fa beze do masy bychom vůbec ani neví stane se tam něco dělat. Čili toto nejnižší wu máme máme si ale o na jenom jednomu v jenom že ale přístup k spodní části toho wu. Nebo mu a dává v těle. Smysly daná že máme přístup k celému ku za samovolnost která řídí se se. Kdy jsem si dech střeva všechny v u toho byli v nás samočinně probíhající tato moc jednou bude řídit. Naše spočinutí vědomé spočinutí příbytku boží a tomu právě ona svatá terezie ve a o tom o na to že se jím že jenom jednoho. A kdyby za nebyla takže vůbec nemůžeme nahoru jenom rovné s rovným se dál. Fa. Stačí víra ve jemnosti božské že že nestvořená v jeho obrazu abychom vystihli velikou její hodnost tak na sféře nás není by nás to neni pravda. K pravé nám za tělo fází ve kterých o na žila. Že klidný bůh tím obrázkem u studny vyslovil si z toho nená k obrazu božímu v pro nás ne li za křesťané a my to vidíme na to jak se říká kdy se na to není zdá málo co fáse a tam bych v že z vlastní mi v ani sebe samé neznáme ale nevíme dali jsme fa. Zda by nebylo velikou nevědomostí cely kdybyste koho dali do by byl čili on který je fu. On pak jsem neznal ale nevěděl kdo byl jeho otec matka a které země. Je něco takového o ten je nesmyslné fu jak nepoměrně větší v je z nerozumná fu. Když jde nepřejeme abychom věděli byli jsme fu nýbrž jen tělem svým se zaplavuje fa jen tak namátkou víme že máme vím že když ji v protože jsme to slyšeli nebo fu nám to víra rázem fa. Ale málo my považujeme také fu. Jaké statky jsou duši od ženy nebo kdo neví v jejím nitru v nebo jak nesmírná v je v jejich cena fu my jsme si řekli že v její v ne že fa. V tom lidském nitru v zlý v na onom hledám jenom nebem nestará ne to potom jsem tam v fa a tak se ale ještě neřekli fa nesmírné ceně lidské duši fa nesměl hrát na lidské duši je fa nespočívá v tom fa a ani vidíme v mi známe jen vlastnostmi fa podle vlastností posuzujeme. Na velikost své duše fu jen že duševní vlastnosti které se projevují z tam za svět je v a začne který je nad ale v a poznával jsem fa a nedospějí než v určité výši velice v chatrné málem z je fa. A jsem se nemá o dostat protože v pocházejí z narozené duše s nenasytně ze smrtelné duše která se ovšem zrodila z nesmrtelné všem jeden ta vás ona se v ve které je schopno lidské tělo v čisté s těles co na transformace nej uvěřit nás ona se s to s tělem těla v že nesmrtelnou duši v nedělá mi tento to tam co to jenom fáse se děláte to pořád co to na smrtelnou duši která na víra o to. Na své schopnosti v takové aby mohla vnímat tento svět fu a aby nám jak se jsem se jen předsevzetí jak se dostat za tento svět to může ale nemůže na dosáhnou těmito jsou hlasy které se nesmrtelném vše v duši vliv na v a. Tak ten tam nesmírná cena a v v se v nás fa protože v a moc na fáse dostat nazpátek faktem že nás fa. V pro tak jak tak málo máme abychom se vším pečlivostí v aby si fu. Abychom se vším pečlivostí horním krás v deska na že starost se v odnáší v jaké hle oporu je v nebo nás o kole hradu v z chtěl fa. Hehe v jako když beze syny jsem za anděla a v z toho z na kola mezi se na toho dělal co se na tom znak se tam toho zvířata tane na by chtěl zřetelná dále z ale ta paní toho anděl ten obec nic. Fa a to je nám hru o hru mává ne jenom následky kolem hradu. A to jen málo ha v my se nesmíme óm byl a tu vydáváme. Za všechno fa pozorujeme tedy že tento hrad fa. Jak řečeno mnoho o tom a v některé vysoko jiné v onom v opět jiné po strana i ve středu v je také z nejcennější ještě fu když se odehrávají nejtajnější věci mezi bohem a duší fa. Pozorně že v nejtajnější fa. Věci které se nadále mezi bohem a v smím ha selhala ale pořád. Ale jenom bez našeho vědomí to znamená ono to jde zhora dom. Kdežto my zdola nahoru na cel jsem tak asi šesté smrtelné může se tak tam se vytvořila nahoru ale do ne fa svými jsem neměnná radikálně se na aby mohla vůbec z ale no a on takovým z ale nutí zažila svatá terezie v ale při jsem ji když našla obrázek v tom samaritána a fu toho takovýho vrátek najdeme hned fa v tak nezhlédne a fu. Ale ty tajemné věci nejtajnější že vše se dala ale mezi bohem a také vědomě v se dostane nás ona na úroveň čtvrtého prost to znamená do nitra tam v ne v to jsou visí v se jsem se musí se jsem se živí v jednom a bez našeho vědomí to znamená ono to jde. Shora dolu kdežto my zdola nahoru nad o nedoví nebe domy. Tak asi šesté smrtelné duše se mu tak zase vytvořila nahoru nedoví nebe tam musí být přeměněna radikálně přeměna aby mohlo byl shlédnout a první takový celé hnutí zažila svatá terezie že v při z ty dni když našla obrázek křtu samaritánku. No pokud takový obrázek nenajdeme v být el tak nezhlédne mne ani. Ale ty tajné věci my tady vnější ze všech se ledové mezi bohem a duší také vědomě se dostaneme aspon na úroveň čtvrtého lotosu v znamená na do nitra v tam by je to souvisí tak se sice něco víc říct to co jsem živým živým jsem jsem božím. Je tam naše srdce tady budu ti ale je mi živé. Mysli měli hle na ten neživé to neni že pravý život pravý život je takový kde se to co se stýkala. S bohem to je ovšem zapotřebí kdy prodělat takovou mnou kterou nařizuje ježíš kristus a on na svět. Milovati budeš pána pro nařizuje budeš milovat to je nazí v denním pána boha svého z celého srdce svého. Z tohoto jsem se nemůžeme miloval boha protože cele jenom malinký u to řekla on chce abychom z celého jsem jsem miloval když se na to abych osel co se nedovolit ten musí se toto částečné srdce vrátit do srdce z celého z pojí tam jiné. Boj ta smrtelná před pořád být díváte nesmrtelné spojit tady je jenom oni přeje nazpátek to je protisměru. Kterým se tím dáváme. Vy to je na cestě mívá člověk li duchovní směla tak jsem kolikrát pláže kde toho že stoupá proti vodě vím o nějaký od koho tak teta první fáze za to nic vysokého ale v to je to možnost toho spojení s tím co uvnitř duše existuje. No a ty by to je nižší věci mezi bohem horší spočívají v tom že se duše dovídá že je dcerou boží a že je jako cena patří k němu jen aby si vzpomněla aby. Tomto světě dále semen toho jakou promarňují svíce dál. Nýbrž jakou na vracející se zcela. Tento život být na vracející se sebou na vracející se duší k bohu. Že něčím jiným neříkám že chybně žitím ale to veliká letadla z po malování toho celého pochodu ano. Pak může se kdykoliv zeptat jinud no aby se to podobenství o mat povalil na a snad ráčí bůh dát aby vám mým poněkud znázornila milosti již do dostával duším a rozšiřuje mezi jimi li pokud se mi to ovšem vidí možný všecky poznat nikdo nedovede při jejich množství. Ani tím pak me je ten kdo je tak nevědomí jako jsem já. Upozorňuju vás že nikdy. Nemůžete všechno co bůh co poznává bůh poznávat. To mu vinu poznání osel taky tam platí totéž protože nemáme být nikdy bohem nýbrž máme být nevěstou boží a pokuste tady někdo včera nebyl věc rozdával ne tak vám musím od nevěstě něco říct. Protože když to pochopíte včas nebude byl potom spolu muset tápat dobře tomu vracet kdy jsem tohoto výkladu. Od duši ale nevěstou boží nikoliv bohem i s tím králem nebo tím ženichem jedno mluvilo ve velice jasně na dvou místech že vám v jiných a na jednom místě me mně jasně ve zjevení v čili napřed místech ale tamle na tom byla ženo obrazem. Velice vzdáleným řek bych v protože to řečí tak je to obraz obrazu č. Ale co ježíš kristus žil to nebyl obraz obrazu kdežto odpovím obraz no obraz z první ruky. Čili ten náš život který tady žijeme to je obraz z první ruky z toho se především. Po te ale v tomto obrazu mým není patrná nesmrtelná duše. Protože to neni že ježíšův život nýbrž je to jenom lidský život a to je že je si že vzal tomu ježíšovu není tak dokonalým pochopitelný. Jak vám ten obraz obrazu slovem ježíšovým připomenu je tam na dvou místech ten s bili pozváni družičky na svatbu a přinesli si oleje bez oleje bez svatebního roucha když se tam byli nemohly dostat. Všechny usnuly neboť ženich nepřicházel. Když se pro hlásilo nebo bylo slyšet že přichází pět družiček zjistil že od toho šel. Řekli my se vrátíme vyslovíme koupit víme že když se vrátili duše ženich nepřijel tam i do měli dosti oleje přijal a oni se zúčastnit ve svatby. Ale co tam chybí nevěsta ženich je vám kristem nýbrž znal duše nemá sval. To není ženo tomuto antoníne to nemá na to se nedá pojmenovat pod jsem zoufalí z toho čemu ta individualita nesmrtelná. Ten znal duše aby ty ses co li neb pojmenovat oni z je jisto pojmenovali takto nepochopíte pochopit znamená neb pojmenovat a vás mezi tím co tady budu vykládat co chvíli budu zdržovat přitom aby i když v této pochopili podle aby se tomu nedávali jíme no. Abyste tomu nedávali formu. Abyste to jenom to moje pochopení zažívali dělat to pochopení mám ze stejného pramen jako svatá terezie ne takže ho mohu přednést jakmile pozná že jsou třebas jenom za nehýtek drželi nad o do vás nepřemýšlejte o tom z ne posuzují se o tom co jsem řekl jenom to zažívají. Potom vám budu říkat zažívají tele znamená ten svůj rozum a ono to on nemluví jsem si to zformovat si neznačí to rozkládat analyzovat všechno nám rád bylo na povrch. Zůstaňte namluví budeme zajít je často nám tu by. Ale když na zůstaneme dokud něco nebojme se rozumí kdyby škole aspoň něco tak nemáme právo odtamtud odjet do tak první podobenství a druhé podobenství podobné tomu od toho je že pral. Udělal svatebního činu na kterou pozval všechny svoje přátele každý z tedy mluvil potože měl něco na práci vymlouvat výmluva tato přeložím do suso mýtem těžký než starostlivost on se staral o něco jiného. A protože máme plnou hlavu z toho si třebas o to abychom si věci pochopili kde viz tak to nemůžeme pochopit nestarejte se. Nese li se ani motto když to pochopíte nebo ne pokud se vám zdá se to chápete pořádku o toto jenom zdá a. Ale poznám že jste to pochopili aspoň kousíček dává zastavím a řeknu dost nepřemýšlejte ne usuzují. s u teď je nemoc vůle bezmocnost vůle úsudek proto se na to tak při z kdyby nejlepší tak je to nemoc protože duše je. Vnitřní nepotřebuje přemýšlet ne my k tomu musí mi bylo co osobou ale jestliže chceme se dostal trošku dál tak musíme umět vložit. Do jsou stavy. Trvale oblak dosti nějakou mezeru kristově vidět slunce a to bylo neuvažoval. My jsme pod po bylo dvou jednou mrakům a to jsou naše myšlenky naše úsudky než strachy a tak dále přisuzovali prosím to světem výhrada nástup svaly sounáležitost. A to všechno musíme do se mnou aspoň chvíli se budu snažit pomocí svatý terezie rozhodovat ta oblast nic víc. Na by si byl druh no a. Že mi to podaří a jak se mi to podaří tak řeknu zastavte nená dostoupit byl třebas tohleto dostat se svou mysl postačí vteřin král. A pak se může z přemýšlet protože ono to dlouho nevydrží vše věku ve si to vydržíte tři vteřiny tak je to z vás že si nevidíte být ničí. Ale když vydržíte středu ukázat tuto dobu co tady budeme být po tři vteřiny ničím ale tak je to slibný začátek k tomu abyste by po dvanáct kteří ničím. A aby se své v vina osoby dvanácti dostali samadhi. Je se musí začít není založit prostí mého aby ho do toho samadhi stal ani to neni žádoucí protože rozhodla taky obejít ono teď jde dál. Málo o že me jaké statky jsou duši může li nebo do mýtu. Neboli jak nesmírná svíce jako se mu střed. To také tak málo dáváme toho abychom se vší pečlivostí chovali krás. Všechno na cestu se ubírá jenom vůbec o budu věku jsem taky čit. Pozorujme tedy že tento hrad jak řečeno mnoho komnat některé vysoko o to jsem taky čest. Je nutno abyste si toho toto podobenství pamatovaly snad ráčí bůh dát abych vámi tím poněkud znázornila milosti již popřává duším i rozdíly mezi nimi. Pokud se mi to ovšem vidím možným všecky poznat nikdo nedovede při jejich množství tím pak mně ten kdo je tak nevědomi jako jsem jsem z čit. víte si že nemluví o své nevědomosti to není pokora vůbec oni pojedl úžasně pokornou vůbec nebyla pokora. Protože ona byla nevědomá absolutně nevědomá kdyby věděl že je. Co vy smrtelná je absolutně nevědomá tak by nemohla tyto věci chápat nic to by mu nejmenší znalost z byla vadila v tom aby se otevřela tam milost poznání boží. Poznání boží vstupu jenom tam kde nepřekáží poznávání zevní. Neboť to je asi tak jako když proti sobě lva proudy vzezření již ku ze smyslů rozumu a od boha svou. Wu proti sobě a oni se vždycky setkají na úrovni a našeho lidem ne v tom úseku. Dát to nejde jestliže ale ten náš proud který je z toho s pod ku z úrovně a je zastavíme. Tak najednou tam moc boží z jeho poznáním proudění volně tím úsekem a a odnese nás k němu z toho co je poprvně u těch lékařů sto se při poznávání správného stal jsem v sedmnácti letech a to nebyl ve nic definitivního nýbrž to jenom bylo kdybych prohlubování světem pro ze prohlubování tohoto procesu poznání. Takže když ona říká ani z nevím tak ona si toho byla vědoma daleko lépe než žen nepotřebuje nic vědět aby věděla co potřebuje říct. To je toho s co říkal ježíš kristus nestarejte se o to co budete mluviti duch boží vás bude i v tom v tak tak to on a my se v čili to nebyla pokora to byla vědomost. Na vydělat odkud to to na vás tedy že o které my víme. Čili jako taková jej ničí či nám tady říká o šli byla na nebo sunyata k ní. Těch zen buddhistů přesně o tom mluví ovšem pro styk nebo křesťansky je to s zcela jasné. Dáli vám ji bůh těch milostí. Bude vám velikou těch o poznání že jest možno něco takového. Tedy ona říká vlastně tady poprvně v této knize že bůh nám může dát tu milost abychom ty věci chápali vnitřně a né. Z pozice toho do nic neví o věci deskách chápe že když to psal to chápalo ale samo o to nevěděla on věděl že to milosrdenství boží je to hady z zdarma daná záležitost a tak v tom budu muset pořád přidávat protože celý tento život je zdarma daný od boha. Že to z celé charisma ano. Že není tam vím kouta modlitba nebo ty milosti který tam dostal jako o na tady musí příklad musí říkat. Aby narazila nýbrž to je život který není ve zlu postaven nýbrž do budu od boha pocházející ten celý je tou milostí o kterou se můžeme opřít. A čím dokonaleji se oni ho přijme mi že ne v životě celistvé jen ne je v klášteře tím bych velice dostaneme k tomu poznání ona měla. A poslouží mu to aspoň k tomu aby velebil božím velikost jeho dobrotu jako vám neškodí pozoroval toho co nevidět neškodí a co je rozkoší blažených co se z toho spíše těšíme a hledíme dosíci činu oni požívají. Zrovna tak mám neuškodí vidíme li že bůh tak veliký může se i v tomto vyhnanství věci červům tak zapáchající vím že může milovati dobrota tak nesmírná o milosrdenství bez ko. Čili vás vizte jak budu muset ještě přeložit věci že tu jsem o něm žid že co v nebi jest a své rozkoší blažených. Představuje si musíš si přestalo podle názoru tehdejší době ještě něčím. Že bych vstupujeme do věčné blaženosti u tu tuto jsou odnaučí nemyslet co tu s tím že vůle víme my vstupujeme do s sat čit ananda a o na mele za blaženost. A jestliže jsou milo celé stačit ananda co znamená do poznání do existence boží. A do jeho lásky pak prostí nejsme ještě ne. Na blaženost jedním vší na něm dělají do vody to je správně řečeno ale ona se může o byla jenom na toho je chyba nese nesměl odvolat na celé satčitananda pomohlo nebo přes tam na tom že jsem z mého milovat nemusím z s s říkat indický znamená on se mohla a dneska jsem mými půsty odvolává. Mohla se od toho o na vás se takhle co duše osvobozené nebýt zažívají není jen blaženost. Nýbrž existence boží láska boží a poznání boží v takové míry že jak jim to pro které si by tak jejich postupu dovoluje neboť to nebe není statická záležitost. Nýbrž dynamický rozvoj jestliže tady vidíme nějakou vědomi ku tím že dítě se stával dospělý člověk je na tak dále. Tak tam ten dynamismus kdyby to chtěl nějak znázornit. Poměrem tak bych říkal lije větší než ten ten dynamismus na tomto světě asi jedno mi že on. Takže jak vás tento vědomi but před padne třebas malým z kosti na tak z že okamžitě tento vědomí s mystický zamanete ho jako něco v tu mého tu učil všem vší boha ale stane se takže sdílet sice červům mu zapáchající jim. To je jenom výrazné znázornění toho zač a o na považuje lidské tělo když ho nesmí považovat za a. Nepostradatelný nástroji který se přetváříme na věčnost. Po mém přesvědčení jeví se veliký nedostatek pokory a lásky bližnímu u člověka je může by bylo na škodu poznání že bůh může uděliti takových milostí v tomto vyhnanství. Neboť jak bychom jinak nepocítí věrnost popřával jim v takových milostí našemu bratru když mu nic nebrání abych propůjčili. I některé z nás kdybychom se těšili projevuje li velebnost božská veliké věci buď si o komukoliv. Když někdy tak čí je aby ukázal. Jak děl o slepci když se apoštolové kázali za jest větví pro hříchy své či prosí svých rodičů. A tak se stává při činí své kdy na některých lidech ne proto čili světější než ví. Nýbrž proto aby se zjevila jeho velikost jak vidět u svatého pavla na svatém pavlu a mám to mele že toto tato věta je přidaná na svatém pólu z nemravný nebo z vás o ničí česky řekla něco čitta. Kdybych abychom i abychom my chválili v jeho tvorech i že jakmile se člověk naučí. Miloval když jako sama sebe na to co může jenom tedy že ztratí pocit oddělenosti aspoň částečně od všeho tvorstva tak ho musí milovat jsem v těch se na přestat jenom malinko ten pocit oděno z ti a to mělo ten následek že jsem nad celým lidstvem plakal protože tohleto když že jsou vnitřně vadí mi do pro tempa jsem nemohu jsem se toho zbavit něco se nesmím bát sem. Dostal ještě ne slovy. Že pro všech kdy tam milost tak neplač me udělí něco málo pro toho aby svým tam rozrostlo aspoň su tu by se mohu říci. Že my si takové jsou nemožné a dobře s nedávat li slabým pohoršení. Jestli menší jest dát ka. Pak li tito nevěřící tak by to nevěří než nepopsaná užitku tělem jimiž bůh těch milostí uděluje. Tím se budou těší a pomohu od tím větší síla že onomu ježíš činí ve kolik jedno jsem když je veliká tak je s s s s s jeho moc a rovnost nadto vím že mluvím k lidem u již není takového nebezpečenství protože vědí on věří že bůh podává ještě mnohem větší důkazy lásky. Vím také že doby tomu nevěřil služ zkušeností se nepřesvědčí málo bůh ve myla nekladu jsem meze jeho způsoby prosimvás tady vysvětlila před svým to nebudu opakovat. Co je to ne to vás meze jeho působení na tu oku vyslovit žil no kdybyste měli poslouchat tuto svatou terezy. Jak on do píše tak v tom musíme se sebou osmé stránce maximální všichni jak tu jste. Protože to prostě neničí kterém je pro ten nehorázně tvrdý překlad literární z dávným bez ducha ale bez ducha ale co potom působení je. Ona se přesvědčila jakož jsem se předčil a se mnou aby řeka obrat v šesti letech u studny. Se řešila že bůh všem nabízí život věčný nejenom nějak jejím samaritánce tak u tvořila první předpoklad milovat bližního jako sama sebe. Protože když pán bůh miluje tak když toho nejsem schopen z abych všechny miloval protože byl by proti vnější to on byl v me do vyšší do mým více. Tak se musím štítnou v tom smyslu jak vás to se vás na řiď kdesi zakazovat toto je hnusným člověk to si za kažte a proto ho proto pryč vody nemohu se jím zabývat není hnus svého tvora před tváří boží. To by nutnější než ten kdo chtěl zabít a říkal mi počkej si jsem byl napřed toho před nebo mu rozděleného ono se musím za to byl musím tvor. A v mých očích dobyl posel boží do semen jako jsem byl rodu. To jsem to o to o tenhleten otcem citelnou o a jak to swámi tady trendu. A protože se viděl posla božího tak jsem musel být co by bohu dítě v čem aby se mu ve věčném nemohl jsem se litoval že budu zabit a co se stalo víte takže na terezie nám tady říká snažte se bohu milováním bližního tak takového jaký je ne je takového jakého si přejete mít. Neboť pán bůh miluje všecky berte si z něho příklad. Když dovede ho milovat kde vám to z krku tak aspoň od něho od u to je č tele o ale ne abyste jeho nože nenávidět nebo nějak podceňovat pomodlit ze pro že to vaše slabosti od je mu říká. Kdyby ježíš kristus utekl od malomocných také nemohu vyléčit a bylo nebezpečí nákazy neutekl. Aby toho pro vnitřní červeň nic jiného a nebyli moje za to věčný jenom v jeden deseti aspoň poděkovat. Tak my musíme li mít namyslím ne to co dělám to co se nám chce dělat může v tomto z smyslu a právě zde začít s potírání vlastní vůle. Naším naše vůle na říkala nehodný nevšímej svého. My se s nimi je od něho vzdálil opoře za nehodného jenom proto že by nás mohl s. Ničemu svést k čemu nemám svedeni že nás také svádí tak s se musí stát zázrak abychom to vydrželi že by nás ve svém jsem vám tady vysvětlil takový zázrak třebas přenos vlaku. jsem se za co v tom co odsoudil zázrak věku vždycky hle po brně přišel tím očí vybírat. deníky kontroly venek. jsem držel jako první díl venku tak před jeho tváří ale on čekal na ty ostatní který zatím bavili kdo opilý lidé na nemoc. Povede hodná ranní v a to držel tu z deníku a on odešel říkal podívejte se tady přesto vím komu bylo věnovat svých takle si představuju věnovat života neplatí lid neplatí nad je zdarma a to jsem dále neřekl neboť od boha pro zdarma dostává se v k v. To příkaz od boha když přikáže tak nemůže nechat náza to zaplatit pochopit že mně z jeho příkladu on to mohl všechno do posledního malíře pro nás připraveno. A ne jenom tady je na věčnost je všechno o věčnosti při tom že musím se ocitly takhle jsem s tím začal a proto jsem mohl nakonec odolat ono by bylo lest od těžkou odolat zase vývojová abych se svými nad byl bez do viz v tom oni že to strašně abycho tak krát z vás stal jen se co je příjemné není třebas správné. Jsem že to nesprávné tak cení vysvětlil jsem neznal ve zvaní kovů s pod ku li od zemřelo se to nemůžu pití o jisto nechali vysvětlit že jisto nechali vysvětlit tak se vysvětlil něco o věčném životě v všemu nebo o tom. Ale říkám že zázraky jsou připraveny všude tam kde se člověk sebe odříká. Jakmile se s řeknete částečně nese nezapřete je tady návrat do om nemůže se pro zázrak v tomto zvrat není je to něco přirozeného nebo nejpřirozenější z přirozeného co tam z toho bylo přirozené oni to rozvoje on nepřirozený neznáte rosy se pro radu ze života když neznáte o bohu. Takže jsem byl že musím říci že kdybych nevěděl co je na to že těmito zřejmější tak bych se proč chlast toho že bych větší blaženost nezná než ten chlast ale protože mám daleko větší blaženost než tebe ten kvas neb potřebu něco zvnějšku například tu s li o věci a odkud zvnitřku co to je pro vás od nad už. A on měl dál. My máme podle nějakým k a byla do něco než vědět protože prázdnotě a nese své právo tyto nejde ježíš rozum byl jsem promarnil na kříži svůj život v víte žil kdy byl se nevyprázdní od vše. A tou při by se vyprázdnil od vědomí věčnosti když se rodit a tak dále s tím bylo moc těch vyprázdní. A my to pravím z nekonat na každém hrobu protože pomodlit svých přát než jak se zrozujeme. Zastavte ne z za dale postačí to vydržíte v mám tak nebudu do vás ale musel okamžitě za v z mu za stav ne a tak musíte okamžitě zastavit mysl to uděl špatně. Jsem to za to že jsem to musel zrušit ale to musím docílit aspoň do tam od za tři vteřiny prosimvás. Bych to dostal byl li to tak na dvanáct máme tou mám. Tak by se tam objevil onou vědomí o bohu objevilo si by se byste byli vědomě sbohem dvanáct nesli nadto počítám protože ale pro stavy při třetí je tak zdálky budete tušit pod tušení bude tak mocné že z částečně míněním odtud odejdete pomocí svatý terezy apud přímého všem. Teď zastavte stroje je a to bych že tady je napsáno v toto jsem s vy nebo již podobného učně z vás. Ježíš by toho nebyl na cestě že to znamená. No. vás taková že když neklademe meze jeho působení bůh ti ten byste občas nekladli mezi jeho mysl není že by své věci z tedy byla u k dáte pamětí li že to neumíte uvařit. Samy se duši je věže toho pláten daleko hlouběji do šelem že se k tomu. Ale s tím za mez světe nebo klad ve před překážky působení božímu tady přede mnou to cítím. Jsem přijde li z lidí jak dělala konce řeknu prosimvás se vám proti na píšu protože neklade tak velké překážky že vám to ani nemohu říct proto se chtěl byla se bylo co nejíme mně abyste mi tradice neměnící překážky k tomu působení boží. sám pravdu velké překážky ještě být v tom. Než jak nese již k našemu krásnému a rozkoš mému radu aby jsme jak bychom se do něho dostali za vás že že tu něco proti zdravému rozumu neboť je li hradem tím duše. Patrno že se třebas scházet. Protože tím že hrad duše jedno jest a podobně když se zdálo nesmyslem nazývati někoho po vzývat někoho do pokoje když užitkem v.