Karel Makoň: 88-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Nešli vězte že jsou rozdíly za veliký rozdíly mezi bytím abys s tím jsou člověk které jen v okruhu radu to jest tam kde stojí stráže ale neteční jak se dostati dovnitř. A ani nevědí kdo by na mi že tak krásném kolik kom na to je náš případ. Že nevíte o tom jak si že o tom kolik tam kom protože on tam bydlí v. A tedy vybrat jako nesmysl že se váze to taky nesmyslně. Ono se zkáze nemůže o že mi dal a on že žid podstatou jsm le. Tak to je nás nabádá vejít čili postupně do různých komnat ale my i ve všech jsme ve všech sedmi jsme jenomže nevědomě ale vám to pravil z pozice toho který šel na to opačně. Aby vědomě ve všech komnatách než začal normálně žít v tomto světě že jak vědomě v toho v čem detailně abyste viděli že to není že to nebude dokonané když ti lékaři po operaci za vědomí přestali operovat protože měli toho dost. jsem přestal křičet to jsem nese jsem v jejich tíhu bolesti jsou oni se s dělali jen tak jsem se osy jsem operace ve stavu tato na tom byl dejme ven. Věčné blaženosti. A v věčné blaženosti člověk neví nemá z čeho nic nepotřebuje nic nepotřebují nic mu nechybí. Tak dejte si toho všimli jak se kou kam to odpuštěn jako dobyl ba takto do duše vyložena jsem to dověděli tři a říkali matkou podívejte sv. To že vás o nás nevnímal kdy názvy o to bude křičet abych znamená neodporovali dal. Paličkou tudleto za pan onu tupě hleděl nevede to matka. Kdo jsme my jsme na tom by tedy jsme že operovali při tak žádali kdy z by je byli z toho měli dělej bohužel nás u znovu zase žádali do kosti asi do zase necítil zase byl ve stavu blaženosti ve stavu blaženosti nikdo li se s přítěž to nemá žádnému ten denní jsem se ale kdyby ten stavba nosiče nezažíval zde na tento svět tak by se odvolal z tohoto světa upozorňuju vás i s kdo se na na. Imelda ale byl tři dni zažívat tento stav a byla okamžitě od vás tohoto světa okamžik zemřel. Ale za to se ale okamžitě a tak prosim tak jestliže je tomu tak hle že mi tu blaženost neuneseme ze ti. A nebo vyšší zažíváme řeč poli měkko jak to dělá tak z toho nemáme vnitřního než nějaký. Navození něčeho co tam dosud navozeno k tomu organismu duše nebylo o to o dokonale navozeno ten přesto o tom výhoda poznáváním toho správného bez rozumu a tak dále. Tato jsem se potom zas začal pojem o tom okruhu vám jenom chci říct. Když se mystický žák evropský snaží o soustřeďování do nitra a myslí že je to správné neberte kolem o tom dále je tu ale protože on vycházet z toho nitra ale ne do toho nitra on byl proti pánu bohu onomu to není ve k dal k všimněme si třebas nějak né. Marie markéty dala ho k. Která se prvně v dobrotě soustřeďoval do nitra hle z jakých okolo svých do dělit řešení do totéž nebyla kristem upozorňoval že tady je jeho co chcete ten ráje se musí vyvíjet mystika dověděli že na to jsem vás to byl když na to upozorněn jaký velkou moc. se dají dal moc o jsi mi že on jsem se za to na žila se tat z vnitra vydělat na to již dal jsem se s tímto zrakem je ale v zrak dvojí povahu zevní na vnitřní tím svým zrakem žení jak tady že vy smysl svůj vnitřní smysl a tak dále čili marně a máte alacoque došlo. Ale nám to nejde to neznal že jsem proti do po své že vůbec né. Ale nedělejte si naději že domnělá pokročí kte někam dokud nedovolí te aby přitom působil bůh by si nezašel jsem to neudělal jsem to promeškal že byl přitom tak dobře jsem sám tři pobýval v tomto vědění aby působil bůh k tomu je třeba. Abyste klepali na tu bránu svého nitra ne aby se synem jen zvnějšku. Protože ale pád věštil z ale zvnitřku. Tam máte připraven poklad kdysi nemizí sami do protože to ale tam při pojem tajný poklad. K jehož vahou věčnou vahou je vám otevřeno. Čili viz životě děláte tím co tady znáte z s co víte že existuje nýbrž tím co je zatím za tou branou a to je boží čin neotvírá si při co si z ky. Ale máte možnost pustit pána boha k tomu aby vědomě nemá způsobu ááá. Zajisté jste již slyšeli či se v některých knihách o modlitbě duši radí aby než za sebe. Protože právě o čem tvořen č. To byl mi byla mluvili ti učenec že duše které z jiné hledí modlitby. Co jako tělo pak postní nebo mnou stižen jež sice nohy a ruce ale nemůže jimi vládnout ale je tomu tak jsou duše tak nemocné a uvidíte zabývat je s věcmi vnější mi že vnějšími čili není pomoci od zdá se že se nemohou že nemohou vejíti do sebe neboť když vidí že taková duše se stále zabývala ne my zen. A jinými zvířata zvířaty která se kolem horní zdržují učinili téměř podobnou jím. Ale není pomoci. je svou přirozeností tak boha ho a může dokonce s tím bohem opisovat. Ááá nesnažili se tyto duše pochopit aby léčit v v v v v v svou tak velkou bídu. Že ustanou mu po své zde jako jsou rodné sloupy. Protože neobrátí zraku svého k sobě jako žena dotovanou proměna jest jsou o sloup proto že se tak obrátila zpět ten se. Kapitole devatenáct klade svět svatý šestý tady je velice důležitá věc vysvětleno že když se snažím soustřeďoval do nitra je to z zabývat své věcmi vnější mi abych si myslel jsem byla byl věcmi vnitřní kdybyste bývali věcmi vnitřními. Tak tam vstoupí ale viz za mi dáte z věci vnějšími že všechno co rozuměl že mám nové vím vaše dobrá vůle a vaše dobrá moje dvě zem jako tento svět to není vůle boží že odvozená záležitost. A protože jsem znáte zem není věci vnějšími tak se vám tato modlitba nedaří. Takže co musíte udělat při modlitbě do nitra. Musíte klepat a to znamená mezi jednotlivým klepot zemi je mezera i tam musí ze zařadit mezery když vám někdo řekne jsem svým denně půl hodiny tak rovnou považte že převzaté krále hodně silně aby ho to bolelo aspoň jeden den. Protože je že sobě sám vůbec se nemodlí ale. Vůbec se nemůže jsou že na tu hodiny jeho řikam jsou žité na tři minuty že se budete li se na nic z dobře dopadne to bude se vám soustředění tak budu s naším šťasten. se ale musím soustředila ustavičně ale takhle o jedna nula jedna nejedná. Pořád mezera mne abych mu v tom pokračovali mu tak zase na zevní eště to dávat všecko mu v pomni namáhavé je to dost co den wu. Čili může hledej za sebou jenom tehdy. Když to děláte jako jsem to pak je dělal opačně. jsem vyslovoval me boží. A protože jsem věděl potřebuju věděl ale ne z rozumu že to správný prostředek jak se dostat do vědomého spojení s bohem tak jsem nepřetržitě dojem jméno boží opakoval. No. A protože se opakoval tak jsem si znemožňoval bohu. Aby působil vědomě ve mně nevědomým země. Čili jsem se bránil přirozenosti boží která není omezeným vědomím nýbrž nekonečným vědomím čili jsem tam měl zrozovat mezery. To jsem bez za zrazoval takže nakonec to polo takže nutkavost ll nebo poutanost nebo zaujatosti bohem stoupala tak jsem na o tom jenom boží nebyl schopen vyslovit protože z dostavila mysli své pohádce kůň utonul v pásmu těch myšlenek a protože u tonou v v tom vás tak jsem nemohl po začal. Vyslovování to jméno božímu a to jsem mockrát opakoval jsem z toho byl nešťastní že jsem věděl pod buduju viděl že je to nebo rozumem že to správný prostředek jenomže prosta pro člověk v tom smyslu že bez metody to nejde a nesprávným rozumí že s metodou to taky obojí dohromady. Nejde do ani ne že byste nic nedělali v že se budu li klid. A nejen to ani když když to jenom dělá takže ten kdo to byl s metodou ano vím proč mu na přestala právě byl jsem smyslu dodal nos. Rady dobu vztek nemluvit řek je tomu který oslovil jo ale s tak hle tu jsem před to z vás nikdo jedu v tom daleko se se svým tad. Ale ty vědět. Si říkal vysloven nevezme to vezme z vody tak z těchto pro kočku všechno co láme ne tak to všechno ten význam který jsem tomu teďka dál přijdou při doby to zen z metodou ale my bychom mu to lpěli na metodě tolik jako když jsme ještě pomocí nic někam mohli dostávat tak přes určitou míru se nemůže nikam dostat či bych to řekl jiným způsobem formulací když mám nějakou formu. Tak to s dale. Ale když nedovedeme opustit v pravý čas tak to vůbec nejde dál. jsem byl donucen to opustit motto šlo. Ale jenom do určité mínili ale pak jakákoliv formu k a po určité době vadí jen tak v z toho souhlas mu. Do proč chtění síly zajisté neviděl sto při do jsou si věčně namáhat hmotně není třeba jenom jsem se nemohl vnitřně tak sto moc dobře pochopil že obojí je správné metoda i bez před jenomže člověku chybí míra. Protože když jednou chopí nějaké metody tak jemu zatěžko se jim zdá a v pravý čas. A na pravém místě nevzdávat by tedy před čas je to je tu nutné ale vzdát se jich čas co je to v čas po vám v této fází vývoje nemohu říct. Ale vývoje vzadu nemohu říct ale si budou vám že suso do z daleko na tak to tam bude obsaženo takže bude vždycky vědy kdy když mně to nešlo tak on mu dát. Kterou se opakoval ale jsem marně snažil ji opakovat o mi to nešlo tak jsem jako jsou koncentraci opustil a musím se jsem si ho o to z dorozumí se pod tím dále me nešlo. Že toto svou úvahu znamená vrátit se z nemoci vlastní vůle. To je ta ona nevzal zevní. Co to jenom ze nemohu posuzovat jako tu v tu dělal před tím ty jsou tou se miska dopustí. A protože jsem se do protože to chyby že v ano li z li ale tak jsem ten den nebyl schopen v tom pokračovat. Ale jakmile jím opadla s po mým kam na to že mi to nešlo. Tak jsem znovu další den soustřeďoval své pomocí onomu učí. On to kupodivu v dříve nešlo svým a jsou oni to nešlo protože smyslu zastavovala. Když se mysl dostaví se tam nemá význam mají za po o tat ani to se tam na mysli ježíš tomu tady nebo onomu se nemůže vyslovovat rozumíte nejde. Když toto mu v tom byla že z veliký pokrok v hle ani že to nemá tam místo kde se dostal za tu formu ku člověk no a když jsem druhý den o dalším v znovu v tom pokračoval. Ale znovu jsem dostávat o to zří pak čím dal dříve tak jsem nepřestal tu formu od med z tam tu o tu ku říkal máš nějakou dobrou formu u toť se ale musí umět vodní ustoupit vyšší to pomocí nejde komu to možná vám nejde tak nečekat. a o tomto bude co jsem říkal na ten nýbrž okamžitě odstoupit bez ohledu na to že vám to nejde. Prostě nejde to nejde to ale není to tak soud malé protože teď je to nejde to není časová záležitost bezčasová z ale protože si to v čase prostor jede v o to mi o čase a prostoru kde. Tak se potřebu dostat za čas a prostor nejsi naší proč řeka s tam dostati zastavit mysl v či dostavit úvahu stavy mysl a to nebe třebas tohle námi na to žilo protože ještě nepoznáte že to je bůh veliteli působí v ale budete poznává že ano to nebes přejeme proti. A pak to že byl znovu znovu s tou metodou aby drzost se se osvítí za jí. On tam nepodala při vaší zaujatosti bez mi to nešlo při leží zaujatosti pomůže k tomu aby brzo lidský do dělala aby byla nemožná aby se se se ocitli za metodu bez mé. Samo bez metody by to nešlo kdybyste začat velmi nějakou metodu nikam se dostanete. Ale teď to bez metody nic jde. A protože to by se to být je tak svatá terezie tohle k tomu ono psát vyšší tolika do doby to listu on nevěděl co psal před tím a proč se se o kuje ale je tou v plodné opakování protože neměla ruce listy který ten biskup sebral to by na to když se nepřišla. Tam s tam píšu svatý spisy. A vono to nepsal v jenom po nějakých několik dal do li se se do pro toho biskupa od opsal pro při že pět set lidí. Klášteře ženský jich karmelitánský dělat tu tisíc věcem výklad by mužských. Kdo přestanete co to rozmnožoval o hle do ale po by žel jo ale jak k jakému rozmnožení to bylo. Připravené když tu tadyhle teď tohleto a on to taky komentuje že to z řádu karmelitka on si je člověk u sur svatých letech tohoto století. A kdo se v tom rozumní nes zkreslují nic z s tím s tu k bohu to není vnímal letos člověk milostí ale je to karmelitka znamená ale to člověk který žije za dveřmi. Hlas silami tam nežijeme tak my musíme k tomu ještě něco dalšího přidat že nás věděl co není omezování toho za od vás to nebo z neuzří dívám nýbrž to je to nám byly naše postavení svatá kateřina svatá. Které žije kdy byla jsem posel jak tam také něco přidal. A ona kdykoliv byla našem postavení ve tam při dávala tohleto co přidáváme tečka nestavil. Že zakládají vzdát jeli věz dělal na koni mu na koni bosa ba koní i přes rozhodli neřekli z abyste tam co dostal ne. Čili to muselo toho vložit svou vlastní sílu nejenom nějakou modlitbu. Ona se si že uprostřed toho oděné řeky lidsky modlila aby to před sebou o díly. Tolik že že měla jsem v ježíši kristu nade všecky neblaze ode čekal žila no ale dostal se dalšího klášterem zem toho že neměla metodu stech ví. Ona se oddala boží moci. Neodolal jsem boží moci pane bože viz vodil z toho proudu v nýbrž z dala ten život bohu. Ale kdyby řekl bohu. Tak jsem opustil ještě určité chyby ona ho vzdala dílu boží. Konkrétně dílu božímu neboť protože jen dalšího hlad těla bylo milo boží na nejí. Proto mohla o tom dílu říci že mýma rukama pracuje kristus nanovo chodí kristus. Nevidí dílo a to se mi líbilo právě jedinečně na těch sestřička milosrdní sestra se z toho řádu tady někde hradu svých původní mně nemají asi v přesto pacientů sami jím byl silového znát asi li jich tam šest zná z cit mu aby dostali lidem pavel toho mu že oni si mysleli že jsem to učila této hlad nitra oni byli nesmírně věž. Takže po děkovali samosebou co se nad mu byl dne protože vím že se mi to netušil že to učil dále stále na pole jsem byla byla přišli to bylo na kabát to co mně nepatří toho. Je přiznáme z začne v ale říkám to proto abyste věděli co mně podepsal. Oni mně podepsal li tohle toho že bude vám mockrát jak pro do ostatek svaté nesmí může rád ne nemají to co děkovat nebo že tou vím učil správná. Co to to že něco děkoval ale žeň dob učili bůh jsi to potřeboval když toho bylo co v tobě je a oni věku jsem tu tupost pobyt cit a ne proti mně ne tu uznávat držel a mu při do události. Protože při z toho že jde do svobodou jsem ze dvě ne tak to by odešel pochopitelný že bude li s tak jemně vybral. Jsem se na a. Oni tam človděk bylo mockrát proto se na učil v tom velice pomohlo k našim vnitřním životě a musím vám prozradit že my nejsme jak jeptišky z vlastní vůle z vlastní vůli jsme se měli jsem vstoupil do toho kláštera ale kdybychom nebyli oděni milostí boží. Tak nemůžeme toto vydržet či ten dělám chtě mísí pacienti ale my při vstupu do toho hlas dělal bez mez zavázali. Že budeme poslušnými se rád není dvou milosrdenství božích nebo dvou charismat zdarma daných tvou darů dar rady atd milosrdenství. A on ten klacek a pokud jsme. Poslušni tou milosrdenství vykonáváme milosrdenství jakobychom mu ve vykonávání nezatěžuje z nás to to tam nebylo tu všeho přidává. A zrovna tak se modlíme třebas správně. Ale ne z vlastní syny vizí ze síly boží když si myslíme že to z naší sví pokusy domyslíme k metoda tuš se toho se přidáváno z kterou to nejde. Ta modlitba je výrazem být výrazem touhy boží po lidské duši. Aby mu patřit. Čili ona musí být výrazem touhy člověka aby patřil bohu jestliže to nějakým letí nějakýho jména božího nebo cokoliv jiného tak. Tomu nikam nevede hle a oni tam pro do psali takže by ještě potřebovali smrt těla z při že to jsem tam posel se něco z kříž si od nepsal mnoho kukla tím co jsem co jsem je tím u země a tu jsem strašně na se mi napsal mile sestřička. Velice se potěšit co se mu jsem ho přesto nenašel desky kdo v s s s s s s jsem netušil pak bych z říkám tím že jsem ho před z přes tam v ho. Vším pro děláte z milosti božích to co tam dělá. jsem se v tom řádu na tam šel ve vlastní vůli jaře ne nepociťuje na sobě že z milosrdenství božího do síly boží k tomu co dělá. Projevy svým velikou po těch bože ty kláštery jemu oni říci že vše žiju dnešní dovol všechny době že budou věčné v tom smyslu že si bude zapotřebí tak pak budou mu. A bez ten řád ano to jsem tam napsal mám jenom jedno charisma váš řád tak jsem dopsal jenom jedno hory z mu a tím charismatem tím darem od boha ve mně tento celý život tak tím jsem končil ááá to jsem měst dál a řekl mu. Protože dokud oni budou dělat jenom milosrdenství den málo a oni za těmi klášterními z mi nemohou a dělal víc stal dobře vím ale proto že stal z abych z nich udělal dvojí aby si řekli jeho ten co vám do učil ten je lepšími vládu ten chápe celý život jako daru od boha to bychom si taky vstali oni z ve tím budu přát. A oni se tomu dostanu protože pro to bylo z naší přestaneš pro nás jelikož oni již z boží vůle a moci mají milosrdenství ako on prací kdepak tam se o ten není v. Čili myslím že když se mi z toho byl že mi velice prostě. No a si že uděláme přestávku. Tady byl citován výrok z by velet. O tom co stole vás je to ježíšových. Že když konečně dal na odešel s nimi domu s těmi rodiči dítě svou rodinou jsou by bylo co je vědět že bolestná. Ale všichni kdo nepřišli nosu a. Mu tak ale panna mary jenom panna marně uložila do hluboko co při svém co řekl že musím být v tom myslím živého otče nebo tím že zde protože s otcem. A jenom ona. Protože on mělas roce živé jestliže totiž přijala po poselství toho am dělat že z tebe se zrodí život věčný. To bude se narodí syn boží u tebe a o na s tím souhlasil. Tak ona potřela svůj rozum může není logické co se stane muže nepoznává a ono od toho to úsudku ustoupila od této analýzy ustoupila prost tak při z známe li ti a proto měla se v živé a tam by mělo by do svého živého se cele mu tu zasadila ale my jsme viděli na jiných místech v jenom vědy že to jsem se ji do živé. A tak živé že když byl třebas neměli v kani dělil s že chlast a ona se za při mluvila synu nemají co píši. Tak ježíš kristus zatím drž dostavil protože slovo chvost v jsou viděním a řekli člověk je do toho ženo ale zázrak udělal protože ona byla živá to není touha ona jim přála i ten hlas z. Duchovně založený člověk přeje ten život celý člověku jinému jako osobní on nedělal rozdílu ho ho miluje jakost sám sebe a ona milovala tu společnost jako s sama sebe sama nepotřebovalo hosta. A dost možnost potřebovala o onoho milovat proč to jako jsem byl jenom to. Protože byla při domu byl z nás o ještě nebyl jeho čas jsou to všechno překročil z lásky k matce všechno překročil ten zázrak udělal my si kompromituje liší zázrak že kdyby udělal jako to v ní. Dej proto by si měli opravdu katoličtí teologové jen v denně opakovat ne aby došly dostal tu oni dělají musí si opakovat že krista ale aby věděli že celý život lidský. takovou z sílu nebo takovou hodnotu mu že se nad ním každého živa duše oživená muž. Jako byla panna many vzal toho člověka a při mluva že tento život přímluvu boha kdyby tu přímluvu boha neměl ten život takový jaký je tady nemoh výtku jsem ho provází mu k ti rodič že smíme a co tím že onom maria s úzkostí nedaly toho svého syna. To znamená oni nevěděli o tom proč vám vně a aby oslu měli o významu toho co tam dělo on ježíš kristus v poučil a pochopila to aspoň panna maria ale nevěděl jsem s tím že rady. Tato uložila ve svém srdci které již tím vědělo rady protože bylo živé jenom to co je živé se s tím mírném nikdo si neberete rady nevezme nebo si na ten poradit s tím co tady říkám o si říkat co vás jen si že je třeba ten ho ho ve dne ale protože máte městem mrtví. Ale ona měla ve jsem se že nebyla mrtvá. Tak to pochopila tím mečem srdcem nebo v tom o z ožila o v. Ještě mu stačí strašným bůh byl šel onom utekl svět. Protože ti letech věří jsem dospělost ale není to dnes ti že ten kdo to nedělal dělal nedobrý prozařuje mám nemusím řekl. No tak je. Tím domu se říci že to mary byl na místě moderátorem toho soudu podají tu doma a říkal nebojte své když když mu bylo dvanáct let. Tak jsem věděl že musí být v tom co jeho otce. Takže on nikam neutekli jinam než k věčnému od čili toto om zaručuju atd klid. Všechno ostatní přese překvapit ostatní z prosit. Tak v i tady je ale to je vždycky fa rozumím že bezvadně tomu co tady říkám v nevěřím že jsem na kdy ze jsem v rozumu a tak je a a ha se lišil rozumu a takové k že vám v mi z toho co z tady slyšeli nezdá být nerozumné. Nýbrž rozumné. A proto přímá a tím si dáváte samo svou vizi ku rozumu že byl rozumné jak je to rozumné. A listy spokojuje rozumné. Tak nedovolujete milosti bože říká se za terezie aby přesto o ty hranice toho čemu se ku a to je. Že tam nestavili rozum on se nevěděli smysly. Smyslová osmi svými se tak vám dostalo rozum než z pracovali na okolím znalost čili mrtví zůstáváte po takové řeči kterou jater vyvedu. Ale ne mu tu na do mu ten oběma toho úseku a je něčím svítí kde a. Po přejme si kdož se co z toho pro z vyšel přičemž něco konce že nastává rostou kus stav dnem nasycenost ti stav nasycenost ti nastav přes sice nos ti. A mířím k tomu aby vám tohle zlo s klid ku ke stavu před sice nos ti a může nastat krystalizace to dopadá takže usne jde to je stav přes sice nos ti to že jsou tady mezi vámi lidé listu při sedí ustavičně. Ona rad jsou kdysi tomu co do hlubokého poznání k zatím v zápor není to jsem slyšel sv. Ale je tomu tak je. Tak prosím vás řek bych jestliže před tím mám přel o tom jsem se mi celistvě nedával pozor a přesto mluvím tak vězte že to neříkám z rozumu rozumovým stačilo jenom o tom věděla přestal li je nýbrž to dělám z důvodu že ve vás něco střádá. A to střádají jinde než v paměti. než může o těchto věcech tak jsem tady tak jsem dovolil před tím. Nebo dovolil mezi tím pořád ještě aby tam milost boží mnou působila to si myslíte že to je normální milost kterou beztak zažívat temné něco malým ona na s na tom to moc ale malým v onom v s a toto malinko navíc je tady přítomno a tím cítí žen. Svolení trám. A tím ho oživuje víte než se vypučí v semeno. Tak se musí za zvát. tady zažívám nic jiného na že vám neříkám že tím že se o založen že ten dost vodu jsou a říkám na říkám že jsem vzal byl protože jsem vám. A vás o vede z s jež že z ale stává se že semeno bylo vzali toho a že právě nečekaně vyrostlo. Nečekaném milostné o bude z toho veliká rostou hospodáře že vyrostlo ale než na to je pod že udělit kam která byla o setkal s tou budou která byla o své vaše těles v a štěstí. si vaši vážil vaší mysli jste vědomi nebo nedejme přes ty tři nebo prostý chtěl protože ale to chápete nebo nechat kdesi sv vaši přitom dosti velice vážným z toho důvodu že. Snažení jich li tyto věci dělá patrona se že mění země takže mám klidní svědomí žít kdyby to nikdo neslyšel nic se nestane protože za tímto nikdo neslyší nic se nestane tam tuto ukládá když to slyšeli. Takže co byste udělali řekli byste že tu moc krát onomu o odešli byste ji zbytečný tedy být tím že mu ho protože není teď v těle nasycena. To čas sycena ale to je něco co bych nazval. Relativní přelidnění rozumíte včel to ze země li se musím v jednom ten na mysli se to relativní jsem si vymění. Mez do toto my například vzniklo relativní přemění. Když jej tam ših tam bylo při že se miliónu tehdy. Se tam daleko mně je tam na tím se mění že záleží na do nich prostředcích tedy použitím. Dal tedy mně vzali jen za od od říkával jela jsou li si to potom měli krás tělo dělo s kam na pouště do tří před tím ještě víc možná tak tam je vzali z z si přeli je to jsem ti je do pochází dříve ale nešli tehdy ve starověku s to dlouho nebyli přední leže do tom by to dělily boje se někam jenom tak že ano rosy z s z s. Po si něco jiného tak tohleto je relativní přes sice host v že ve stavu v jakém jste že jste přes sice mi to nic se nesmí do vás příliš toho jsou k ale když si to počnete trošičku mu tak tam let v se sice dost ustoupí mu odpočine pod jež dojde své na vás a myslím láska boží. Napřed si odtamtud začít od on se dostalo lásce lidské ano na závěr láska boží to je. Uvolněná činnost boží v člověku je jít dál no placet li dána svoboda není překážela a tak vám miluje tak konkrétně se musili když se mi to dovolil jsem se vzdal sama sebe to je nutné aby o návod působit toho dvacátého prodělá si světem za tu osy se na to stačil co si v noci sto o to berou ze dokolečka tak tam mám od chvíle jsem metr. Dělat nic. Protože bůh jedná a bůh je tak miloval že ani jedna rána ale nebylo skla. No a všichni dostávají nařezáno je tak miloval semen dělat bych měl dělat. je tak budoval že všichni měli žízeň děláme v atakdále ztrát li se měli utrpení ale že ano. Tak to je tomu řikam on bude láska ne ho li to o li on milovala. A dokonce velkodušně a ji pro ono je a dostávali nařezáno od rád do večera k nám ale jsem si to jenom o tom jak se mi to jevilo u on měl zřejmě miloval a ty by řekl tady protekčně. Což není pravda pochopitelné protože když mu vzat do zákulisí a tvé z ve špatné proč je takle milovala. Jinak než ty ostatní protože oni dostal jaře z ráno v když se ten přidali říkali je kdy víme že jisto za žádná řez tak se mi za k tomu me jak by to se nedržel je přitom pater pracovat při tom pochodování kde se z jen a ta kterou se dostane za rosy od tom o koho mnoho svým způsobem. Nikdy ne a když mi dovolil vlita do tělo může ale byla svýma tys kdo tam své v je silou že museli svým tělem říma provádět že touží žít svému se zbavit toho ledu v protrhnout ten let a když s nestali tak on říkal jsem by krás a tak jsem byl ale není a do na koho pán. Ráz. Kdekoliv v si ten špínu viděla sám pro způsobil pochopitelné jak se tam těžko pro tohleto je vám jasný co tu jsou to vzít těžkosti ale oni si všimli že jsem byl mezitím marně nese v ale na zen nechá stranou tak nestává od wattse na to. On tam pro obojí by byla o pánu. Ale tak oni řekli ne a tak sis tak jedna lehl abys dostal jako pád no to se z ba a al jsou tak on cestou od z se nebál jsem zůstal stát kde byste dalo mal jsem mezi vámi stát. A to je pravda jista na on to nevěděl že tam stojí on neviděl. Tys tam stál o neviděl zažila z narovnat nemusel o oni měli v je tane na viditelnou z pro slova smyslu. Sto mockrát rozptylování nosila dvakrát ale jede při že že to onoho prostředku co ještě na člověk o z od měli z děly s z s pak bude o německu nebo tak na závisle na nebo lid janovi se mu velice vděčen říci že ano. Zase za tak li veliký úkol od ale dost protekce nýbrž to byla na že to že jsem se ocitl na jiné úrovni na které je tak do ten esesmana ani neviděl. Ale to je to podle do všecko protože jak mámě nevěděl u vzoru kde jsem jsem neměl hlad. Se to bude ses to byla moje tělesnost a tak za tělesnost se ocitla na jiné úrovní. A co si mohu klidně dovolil o suso spal jsem beze několik prostředků ochrany no ale zřejmě jsem se asi nenacházel možná že máme něco semen neumí volil. Na a lékaři který tam sami li se netroufali skryl nemáme žalem před si o nadto spala konec rozum poli ve sama jsem se neléčí. No tak odešla ale jsem jsem neb a čili druhá stránka lásky boží věta. Že to byl ten toho že on nás miluje myslet přestaneme proč se cítí nebylo ona uši v my nemůžeme krást protože on který všechno k němu všechno patří je přitom k ten zloděj se neuplatní. Takže jsem třebas do to co to zase znovu ji z vůbec protože jsem vás kraj se jiných kteří měli hlad atakdále jenže jsem to udělal máme kolikrát jsem mockrát za by synem se že jsem nějaký zázračným člověk že nemusím nic se nepotřebovali se jasem věk byl toho co sám tam dávali většinou aby nepoznali že se že jsem někde jinde. Ale nebyl řekli kristu nejen tak se vůbec nestalo na pak byl byl díval na tom vzor o dělí ne že by to jen ten den neměl ohled na ty ostatně a tady jsem začli s li že jsem měl ohled na ty ostaní tak vel že se dokonce kvůli nim je sil. A to bylo pro u to ven protože jsem věřil jenom proto aby neviděli zázrak a. Z jedné zenon důvodu se do tak si pro to aby vůbec byli schopni jíst protože oni si mysleli že ten řekla tady umře pravého na dělat viz by mu to smíme tak co jsem nemohl způsobit tudleto čili byla láska vyššímu která nevycházela země jsem přeci neměl vůbec ne ta se ty první svým mysleme tak o toto stávám na od jsem sem jenom na sebe v tom koncem. Tak to bude potom jsem se dostal za to co to odosobnění tak jsem nebyl od sestává. Čili je tady odpověď na toho. Co je to láska boží se to láska boží se láska k bližnímu tak abys mu je pod. Ohlas lásky boží takže si člověk myslí že miluje tak je to bůh který ne atakdále bůh v něm poznává ho mu v něm všechny ty jsi vůbec žije je existuje a a proto člověk světech z vás. Ta. Tak ale ta proto se ale nebyla země nýbrž oni byli na zvířecí úrovní s že ze se to oni na ni zůstali je a že se tohleto oni cest zachovali naprosto co s dělo pořád sv. Kdy se nedostane na mou úroveň jak to mohli tvou dobrovolně mu co jenom přivolit se tomu taky měl a dokázal jsem tam prováděla že se to by se to říká. Nestarej se. To se říká že to není bolest tvoje nýbrž to je bolest úrovně na které se ocitá jak se z úrovně dostane také po bolesti ale se mon viz kde ta bolest nad sk.