Karel Makoň: 88-43A-89-01A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Takže při to byl kdo jsou si rovni že vědí že přes že vlastním přičiněním jsem se to nestalo jejich umírají protože prožili ten život třebas nějakým způsobem v horší je to. S tím že když někdo umírá násilím násilnou smrtí tak o velice prudkou tak nemůže tohleto pro nás nemůže tento jsou na co od nemůže projít po svým soudem o tak na tak dejme tomu tam v tom brně ale máme případ darů ky né. Která za po o to návaly ale protože umřelo po tomuto havárie a ne při ní. Tak prodělat jakým pomalou smrt v to je tedy takže i tam by to vím ka. Ale cesta váže to smrt je tak prudká že by nemělo se duše s schopnost si to všechno uvážit co se stalo vody z toho svědky. F. Tak otec třeba ó ano mám dítě schopnou vůbec na to o co vám není jako že nic ne nebo že vlastně ku ne tak i co do do to neni není takového tím že to není z poradí jim to pochopení naopak svatí do protože si ty věci chápu tak u to o to nějakým způsobem předurčuju k svou představou nějakou budoucnost. Ses zrazuju jsou představu čím není menší přes tohoto máme tak tím je to lepší děláno si po této stránce nesmírně vážím před asi jist tu si tu přesto o nemají janem dusí v tom pro s tady ze sebe na boha kdežto ti že ty věřící status představu staví dělat to je veliká potíž proto okamžik smrti. Ovšem prostor živil o byla to nebudu očista li mluvit protože bych to komplikovat no a to jiné jedem bude z mi tedy říká i vědomě bohu znamenají vědomě pomocí představ. On to měl že k němu a ty to nejde mám bezvadné přestali oni kam jsem se do nabylo. Čili to oni vědomé vědomá cesta bohužel antoníne ten překážka ty představy k tomu říkám osobně. Formulace. To je představu si s o moli tu svou cestu a visí nikde se z vlastní představ nějak formovat správně protože nemáte vůbec tušení cest ale stát. Ani od kolik je nevidělo ani k a tak dále to nemáte o tom se stalo. Čili představa slouží k tomu aby se v nadto si o cokoli vykonávat aby mohlo být třebas správně řemeslníkem správně umělcem od jsem atakdále matkou ne druhem a to všechno nemožné ho pro tento život ale přestal pro život věčný vůbec nehraje žádnou roli naopak hraje roli opačnou negativním. Že když měli že představu a mají dodneška z pokud jsou věřící že do bůh je toho se dokonale skal bytost jako něco takovýho že. A tak způsobují že je to za z těla pravdu. Protože zase přešel koncentráku o řeč o tom všichni co tam byli věřící že takle nevypadá láska boží lidsky vůbec se tohle měřit vůbec se pochopit vždycky bez toto nemůže dělat představu jsem marně vykládal prosila by se tady týrá měla mučeni jen tak to vás ba tomu asi rádce slepě láska tedy co to tedy ne to moc klade klepá dobou od ale to asi ne to se jiskra tak že to není správné. Ale je to nepochopením čát to jsem zažíval třebas z ten strach před smrti tak to bylo způsobeno tím že jsem si předtím chybně myslel jsem svatý se měl představu o své svatosti a ta představa o svatost psal by si mnou a bohem se musel by ten představy zbaven na pravou koncentráku aby mohl k tomu se s bohem mohl vědomě spojit. Ještě něco ono to tam tudleto teď to byl bude tak je to teďka když to není tedy představa napomáhá tomu bohu tak je to otázka vůle osobní vůle to není osel vůle je to co překáží k tomu vstupu do vědomí cesty. Tak i to není naopak smazání vymazání osobní vůle a poddanost napřed osobní vůli vůli boží potom její zničení protože oni vůlí boží to je pravá cesta. Ještě něco tak samozřejmě jsem si vědom tohoto světa pro toho že se mu voda. Či me že se mu oddán tím méně jsem si ho vědom například rostly jsem k tomu se tu nejsem oddán tak jsem tak se taky neuvědomí která je tu o to se do domu ne že by byl tak nějak roky dům a to ne ale že jsem nejsem voda je od doby viz životě odpočíval. Takže oddanost světu. Způsobuje že mám vidění světa jako jediné skutečnosti o na z bohu také způsobuje že mám vidění boha jako jiné skutečnosti ano to je pravda. Ale oddanost samá. Nestačí aby to vědomí bylo tak jasné že by zatím byl schopen jist to slíbit tak nejasné jako třebas toho tady v nejsem schopen zatím i když se z toho tak je mi jasné. Protože ten moji po měl k tomu bohu není konkrétní je abstraktní nebo měl bohu musí být konkrétnější věž el poměr k čemukoliv jinému v tomto světě. Jestliže tato věr ještě do tam v je tak pak jsem vědomě spojen s tím bohem tomu protesty dál. jsem tady dycky ukazoval. Těl duchovou ozdoba duchovní sobě víc než jsem to světlo těch tam by všech těch pěti moudrých ano. Tak například naši ozdobou duchovní svatbě že služebníky napřed u podobenství tak. A v tom co připomene tady tuto nezůstal by to řekl životem ježíše krista v to že bude jak by to moc zapomenou. Nás se po narostl někam mám prostých z amos. Potom se řeknu vlasy nic no tak tam například v tom podobenství o z pracující na poli jela pracujícím domě hospodáře je krásně řečeno že ozdobou duchovní svatby je dovíš čát který se na sebe ve ten služebník již příklad či je k tomu hospodáři aby mu sloužil v tom večeře další daleko budeš tiší ozdobou duchovní svatbě toho jenom ozdobou oné duchovní sebou samotnou je toho že ten služebník nic si nežádá. Dal od toho svýho z po dáte aby modla protože mu poslu v je při večeři a nechce vůbec nic pro sebe nesmí nic pro sebe a velice důležitá ozdoba duchovní svatby a na příklad další duchovní svatbou o duchovní ozdobou nebo ozdobou duchovní svatby že. Že je tak nená proč že když začne pracovat z lásky nic nechce když pracuje za z tu o této práce na poli tak ještě služebníkem neužitečný el začne pracoval z lásky k tomu hospodáři tak začne mít služebníkem už. S tím či jenom práce z lásky nebo jednání z lásky je za když znamenají daní který ve řekli domu spojení s bohem ano. To si že že ozdobou duchovní sobě moc věc ale největší ozdobou duchovní svatbě že žijeme v čase a v prostoru a přitom neumíráme ten nevěří odstup. Ovšem byto za ozdobu nepovažujeme ne k a ne chováme se k tomu tak u s tím jak se máme k tomu chovat přese totiž živi v tomto světě to je ozdoba která ras nakonec u opravňuje k tomu bychom vstoupí do toho večeře na bychom. Prožili tu svatbu duchovní jo. A vám řeknou prožívání času na prostoru prožila dualistické ale to prožíváním měl rozuzlí k o stop představa o pro od volil nad jen za druhým než při svém dosti ale ne všechny mají společný znak že jejich použití probíhá v času a v prostoru. A či časoprostorová ozdoba je při znakem všech od z toho. Který my se připravujeme k svatbě když potom u svatby jsme tak čas a prostor stane hle žádnou roli ale v přípravě bez tohoto času a prostoru byste to základě osoby není možné ta dostoupit. jsem že z z za to přes snaž se stane že máme dnes především poslušnosti abychom chovali při vědomí že jsou ale protože sbohem mu o bohu o nemůžeme říkal že to dítě není schopno tomu věřilo o tom kdo důvěře tak s se do tou byl do výše tato horším ježíš to vůbec nevěří jsem tomu nevěřila toto velice rád tedy ne říkám že když to umíte tom ti tím že žili tu vědu neměli předestřít děly. Učil od víře ale musíte mít dobrou přel o tom co pravila znamená a co si vybrat aby to dítě to mohlo strávit. To a. Daleko důležitější považuju prostředek k ten že vedle jeho žijeme správně. Že mu nedáme špatný příklad že žijeme tak jak nám to celý naše vnitřní poznání. se o to se vždycky snažil ale přesto vám musím žít že jsem měl kus pěti velice malé protože jsem se těm dětem nevěnoval patřičně ve se sami dělali tří byl měla zase hodně o a nebyl jsem ten vědoma večer boha takže ty děti byl odkázal na matku být na mojí manžel o jsem nemohl tyto li tělo tady budu mluvit propagovat mezi nimi. Ale propagoval jsem jednu myšlenku a tu po do velice důležité jednej správně i že to proto byl velice pří. Není rozhodující si je něco nepříjemného nebo příjemné rozhodující že to správné s to považuje za správné proč se s námi se správné když nevíš. A tak on si že z těch tří dětí jedno jediné co dozrálo do hlavy a sledovala od kdesi jednám správně ne si o no ale jednám správně aby se věda správně. Tak dosti spokojeno a řídilo se pole toho ani semen vás právě tak je to lidsko nemáme na či se rád rád toto dát do dneška. A před neod stroj například před přijď tak mi přátel to co mně ho potom sto dám správně nebo ne a to je v pořádku. se občas bílý pro dítě aby nesmíte na to jeho pojetí správnosti a vy musíte s ním jsou hlasy když poznáte že pravdu nebo nesouhlasí když nemá pravdu čili na to dítě správnosti bez o na lesy jemu to při ne nebo ne při ne to je učil hody si kdy mě. Čili tamas protože disciplinovaný svět tím nejlepším na nejlepší cestě poznání boha jsem například ve vychovatel by si byly tím že měl zákaz pít alkohol kouřit. Pohlavně žít. A že jsem to byly zákazy a příkazy bylo modlit se poslouchat rodinu být jim poddán ale další příklady jsem neměl drženo ose nevěřil. Tak se asi trp nejbližší podle názoru. A hleděl jsem nese kdysi věnoval stalo říkal mně byl někdo z vás že on si naopak dovolují dětem. Proč žár no to by si k věnost a obyčeje ty starší jak on si jsou potom vzorem kdysi věnoval dosti ale daleko poslušnější lidí než u nás jsou li né. Jak to vysvětlíte protiváha samozřejmě že v tom jak on s ku se na to de jinak z toho důvodu že mají nějaké zkušenosti zen buddhistické. A ti říkají v tom by ho přes na zásada že když je člověk vyslán na tento svět tele tak. tady úkolu určených k tomu aby se spojil vědomě s tou věčnosti ale jestliže projevuje nějaké je proč žáci nebo nějaké když tělem vlastnosti tak. Je to patrně způsob kterému nerozumíme ale že se co nejrychleji dostávat tomu toho spojení. Čili dáváme li mu úplnou svobodu to přeháním v jeho jednání takže dělal třebas synova žádnou el tak o rosy jsem narážel jim na skutečnost tele opačná el o věří když že to nesprávné svému perem tu je. Ale si myslím že tohle velice moudré. Když nějaký mysim skla pij chci nějak to rád nejedná podle své družiny chlapcům let tak oni dostane nabude vyloučen třebas své v živí v no a todleto ho k tomu dovedou čelit třebas japonci tím že do rostou mentálně tak budou. Kdysi bylo na a při do li se na to ne kdysi věnoval dosti to je fakticky dualistický přístup k řešení věci či někdy když necháme bujet to správné to co léto člověka snáze správnému než. Jinak ovšem vás dozorem nově před tím než měl pozici nejsou na takové duchovní výši aby mohli toto cestou řekl dost daleko nejde tomu z daleko. Jaký stupínek oni zdola ale pak jim chybí zkušenost dáš. Jo. Na protože člověk nepadl do tohoto světa o rovnou ze stavu nebe nýbrž přes devíti měsíční stav ráje v matčině těle. Tak k tomuto stavu rajském daleko blíže než že ke stavu poznání ve stavu nebe a tak tím nepřirozeným způsobem s po mým kou na tento stav zprávy. A není z přirozenějšího lidském životě leže chce být blaženým a chce li se prostě touží po ráji když se to přeložit do řeči náboženské to je přirozené. A jenomže těmi prosit které v ruce se do ráje nedostává. Protože kdyby se dostal do ráje fakticky tím že po touží po tom brání. Tak by tam taky setkat stromem poznání nestranně straně že z života padl a kombinaci s pojídání s jsem život ta stromu poznání sladká dobrat smysl dostal vědomě nesmrtelnosti. A to von se dostávat takže o toužit po blaženosti různým způsobem pro dávat na jeho to je přirozené pro tak do člověka protože vyšel pravé z ráje ale jsem pro tak snadno zapomenout jako rod dostat nebe kterému vzdálenější atd tak není živou že jako. Ten archanděl gabriel a no tak v v v v v v bych stal to tam stal do u hlídá. Protože chybí tam další složkám vědomí své nesmrtelnosti z nebyl pocházející takže ten stav hraje není fakticky stavem vědomí nesmrtelnosti stavem vědomí blaženosti lid od toho o on se od extaze citová že jsou sta. Protože do toho ráje se ptačí přirozeným způsobem se být blaženým protože nadto v z oni daleko snáze než z na to nebe pochodem se nepředstavitelné kdežto blaženost je představitel návodu co se se prosit kterého totožnosti provádějí že el. Tak těl. Třicet tenat tam byl visel hlídáte od ale dál ne proto aby z tam nevrátili proto aby nepojedl ze stromu života no že tam musí to nová mezi pojídáním z se může k poznání dobra a zla a bez toho poznávání života. A no. To by potom způsobilo strašně za to ne přidá nějak nepřátelsky. Nýbrž ten člověk se dobrou vrací do ráje ale dostane se ke stromu poznání života a takže se mu nestane že by jsem mohl protivit a. Ž že vám života a zřejmě jej něčím co znali dobře. Staří řekové jinak nelze ho pro zněl na tak dále citoval stroze. Protože to citová extaze milovati budeš spalovat se se do z se svého z celé duše své z celé mysli své jo. A veškerou silou svou a to milovati budeš se ho co chcete li se citoval jak nezačneme milovat svého cesta z než citové extázi. A protože to noci těmi ostatními spojen z vlasy prostředky tak sto se li padneme ano. F. Není ale jen mezi strážcem prahu se z tady jisti mytologie a mezi andělem aby je na míchá ale pořád říkám. Ale je tady analogie jiná že totiž lidské smysly a lidské tělo není schopno udržet pod lež dobu blaženost neudrží protože jeho chvilku takže se samotou tělo vrátí do ono lu ne blaženého nebyl ženou stavu protože neudrží tu výši blaženosti ano a to jen věž. Ne ukaž do se to takhle děje. A i cit o cit tuto tak že sice nedá udržet zem to viset ztráta novém před cit pro na ten udržovat neuzří se naučit zeměmi čili v při která se se jsem se padá nazpátek do stavu který není lásky. F. To není třebas to vědět tele když to chcete vědět jak je to po smrti v tom astrálu tak prosim to takle že ten člověk když tam vejde ten tak se vždycky cítí napřed nevědomí a potom se cítí blaženi vší než byl tady nemá ty teď těžkopádné prostředky omezují svět ve lidské tělo. Že cítí být byl daleko schopnějšími než. Jakým byl tady v tomto světě přechodný stav před i tam se musí vidět a že ztrácí totiž z toho vůbec se čím se tam zrodil a tím tak že se dostával do jiného do jeho rukou blaženosti. Z z mu a a a a v tomto řeknu to si nedovede ona před zařídím tak ne na s tak a tak a no tak bych jenom to je z toho v o to tu při pali co jsem z to ne. No a to se neumírá. Ten oheň v peci je postranním o není to hlavní o v ní. Ta není on své pro nikam ten stupeň vstup na ten se vstupuje a když se o ani z úrovně ze které vyšel takže jenom vzdáleně působí. F. Že tradice křesťanské je to velice důležité abyste věděli že vyslal nějaký člověk než se nás ten složí který dobře věděl že jsem do věčnosti sestupuje každým okamžikem když o tom nevíte tvé na tomto nejbystřejší. Že byste ustavičně nevědomě spojení s bohem a nevědomě z boha pořád vycházíme. Čili o nás pořád živý teď v tom světě to je východ vodtamtud an na s tam své a to je cesta zpátky. To seděl na nějaké úrovni do které nevidíme takže kde od abycho stali vědomými těchto stavů a to z toho důvodu kdy je tak můžeme někomu by prospěšní. Živě správně. To může vysvětlit to můžeme ho při plně při tróje za takových chvíle kdy tedy vím v každém životě nastanou aby sis měl dělat. No. Jako že kleci mohl věří v to není to je přirozená záležitost za terezie říká že cesta k bohu je přímo závislá na míře sebepoznání. Čím dokonale sebe poznávám tím se více přibližují bohu. Jsem co chvíli před překvapení tím jak se ve neznám to jsem měl nožičku změnit za mysl zažilo se do poznání řečí. Ve chovat se poznání je tedy je prvním vrcholem olej několik projde kolem sebepoznání je jsem nesmrtelná bytost. A do tohleto nepoznává tak sebe ještě vůbec nezná ani neví že mrtev když s mu to se napovídá mrtví pochoval je o to on to neví že se o si myslí že žije či byl poznává s on se toho podstatu vědomě tak je mrtev. A to ten neblahý jasem že nikomu nebyly prospěšný těmto počali protože každý být na něm pozná se to říká naučeně a ne z vlastní zkušenosti. Na po stránce žen ona člověka staví před novou skutečnost a že se ježíš svými život tím světsky jak dovede z poznání že bych řekl ještě něco a k tomu k této otázce odpovím když tělo pi stupně poznání první stupeň je myšlenka. Vám myšlenku tak o si že něco poznával viděl jsem to poznání tou myšlenkou ano. To je pro ni stupeň to je stupeň než je absolutně nezávazný ale téměř nezávazný udržet o něčem myslet co chci nemusím se tím řídit. Druha když stupeň je na cestě poznání je nebe je pochopení pochopení s žes tichá a bůh v a taky je uznávám čili kdo něco vně byl toho ho není uznání za správné to co poznávám. Protože si o tom něco jenom myslím velice jam pak znalost správné pak se tím třeba z řídím taky žádný nebo jsem schopen s tím řídím a za tři tí. Třetí stupeň na cestě poznání mně vědět čeho by do tak je. Mohou být po měli jakékoliv a moci toho svého vědění se toho drží ano to se potom ustalo z na cestě stal vidím tyto tři principy na tom třetím teče nepadá z toho svého poznání nebo s ani s zazněl li tam. Se udržel v k ještě nerozuměl a zase naopak ten ví. by malém mu veliké z jinou řečí které byla přehrada řečí řečí. Ten by maria nepřekročitelné a protože tak nemohla dělo vím to je snadné jsem si to mít poslouchal třebas tam v tom jednom přístavu nemá ty příbuzné a jim nerozuměl. Prosím to spojení existuje a fung vět u všech lidí i když vy víte z toho nic pobytem v no ale neříká aby si nemysleli né. Dobré na ni myslet po jiné něho ti svět ale přivolávat i dosti života ve doporučit. Nechat ji tam žít klidně hlasy nebo vně a to je to jsou nám hosty bych se ale to jsou lidé kteří nemají úplně otevřeno ani muladharu měl by neměli životě připravené do úplně protože muladharu tak němu události přistupuji úplně jinak než u člověka který je nemá být plně otevřeno. Který musí jej se podvolovat cizím vlivů mana. A říká tomu osud jsem. Zase měl co dost nějaký pravila jsem to se nemůže stát těmi který dokonale otevřenou muladharu a v tu posledního to z jo a protože si to s nima byl taky dost ne tak v vidět že to nemáte na to vidět ještě nemůže mi otevřeno protože není ještě hotový. A tu vůbec ti bude hotový jak tam si může vzal při tu muladharu nebo věd. Tak ten pán zpěvák všech měl opravdu po čtvrtý stupeň za sebou v při z těch sedmi no tak tam okamžitě ho povolen do školy tele. Protože ne víte se to vyznamenává. Doplnit záření tohoto světa tak úplně že může z to prostě tento život brát ani tomuto škod dílo. Můžeš si z něho mít co chce podle toho jak že se to brát do z na vás správné od nesprávného nese nemůžete živené a žije z toho daleko plnějším životem než my kteří nemáme to otevřeno. No a když páteře li tento první stupeň ním tak může přecházet do spánku aniž by ztratil vědomí a to pásti vás uměl. Že spal aby přitom vědomí absolutně vědomí podoby jako jsou v vedle ne neúplně vědomi husy si vezmi převádím co ty jak ty oni spí jako jako by viděli takže když se za celý vím spala a před tady je mi keltové. Dokud třista ne majestát před naším metod proč jsem tak oni pro bodě li stráže jedině musili. Jinak nikdo před budeš tam dohady o dneska ale tak by na kapitol nahoru ona velice opatrně ale husy panečku jsou dělí je ve spánku. A tak mine ale ten vás si byl ten se mi často o tom smiloval že vůbec nepotřebuje spát ale spí spí ale to není spálit že daleko o potom po činně s nutnější vzat z klečí čas než jsme my to jsou viz spánek. Tak jak se dostal tam tak okamžitě škole tak tam za paní mičanová v tom snu aby řekli on mičanová jen co to bylo ten mi říkal tento o celém no ale když se ted tak otevřela otevřel nebo vyšší průvodce ve své. Říkal tam je aby na tam dělám buď světlo ani z víc. Pás mně váže vodil lidi dosud sil světla a protože pan mičan by se s vědy o deníky ale se duchovně taky byl dobrý ale není tak byl jenom než tomuto moc z po určité on byl hodně na tu odvolat rozptylovat se tím a tak tam se to do učil.. Takže kdyby tam přišla za ni to nechtějí tak byste vydělali ses jaký světlo a toto je tolik sestřička poměrem tou nedbala mučí se to je třebas si vyvolávat ovšem to nedoporučuju jako jsi volal třebas do tam moje manželka do si volati způsobem že se do toho světa dovede ponořit tam překonala teprve v okamžiku nebo nebude nejde před smrtí ten přechod mezi muladharou svadhistanou takže. Vědomě dělá. Vědomě dělat takovým způsobem že na rozeznávala tamní jsem dostávám mnoho umírají svým tamních jsi do tohoto světa. Říkat teď se nesmí nebojím vůbec žádné smrti protože jsem do s tatínkem maminkou ve všemi ony k si ani jela proto ve nezemřela o deset let kdy se z tak setkala pěkně všechno viděla jasně. Takže sestřička váze ale jiné. jsem to vysvětloval síto viz slova o si nestýká protože vás vidíš. Ale jsem to li se toho svýho mnou látku by na či o tak to mi říkal proč je že říkáš tou babičkou je musíš taky nechat to vojsko setkat a je to možné váš to bude možným ale co si tedy jak to že tají nevidím tu babičku. A jsem říkal tomáš tak petříku na sobec jako si masti než ta volně ve příliš al tak musel to jsem si k ve tak ona hle měla tohle o tělo. To se o potřel bylo u týž cestičky násilím najednou a u pomalinku o to jedno a ona ho celistvý král. A protože my vidíme jenom ten vodě v todleto tělo ostatní jevíme ta když to napřed byla by jim že nějaké svět řeky života tak jsem ztratila rozumíš tomu od o ještě říci veliké nebo pomaleji nebo tak nebo do kód dokonaleji nebo jak šli k člověka prodělala. Tak vznikl ne tak je nám po tím jiný tělo který my nevidíme taky chtěl otevřenou tu svadhistanu tam by tam vidět a taktem ten při říká ale pojezte když se se svým stýká s tou babičkou tak je tak musíš jen babičce jen dostal co tomu tam musel by jeho petřík těma bych se. Někdy oním nedělej volit do dělal zlé. Vy se stýkat nemůže nad již vyšší napadne si na to nepomyslel o ji napadne tak hned je u tebe hned jeví tedy více dělat. Přesně a co viděla maminka všechno vých tisíce vámi manželka misky říká vyšší mně se nikdy dnes získá protože jsem s tebou kdykoli na po myslíš teďka naň myslí taky se mnou. Jakkoliv nemohl jsem o tady jde prostota nehraje žádnou roli čas prostor ne se může ostrově technice. bez ztráty času kdy dělat dělat ovšem myšlenkami že se rodil takže dejme tomu když myslím na manželku také tady nějaký jinak než když myslí někdo jiným na třeba by byl příbuzným. Ale ona tam moje myšlenka větší jen ve říká česky vyšší průrazná. Jo takže ona k do jiné a. On řekami pozor na sobec chodil s tím ve jsem petrem za ni to ho dale měl za ruku a nebo se nám tam ztrácí a ztratí jsem bez o v bu právo nebo nežil v ano. Nás tom musel toho petříka protože zavolat za za rukou a ale stav vím ku ocitl na chvilinku v to je obraz i před úžasně unavena se zase nazpátek ne tak se člověku to nedělá kdyby stav těla osmi byl to west co vám jsme měla za chvilinku synu roky unavena dospělý možná člověk nevím jak ona nejsem ale asi no chtěli hle ale. Co tomu dobře post od od ostatních lidi na ale li člověk je velice o na nená. Rukou on to není ještě po za po spojení rozvine tak proto od sto o né. Toto unavuje. jsem před tím jsem pořád měl by tomu lidí v plzni a když jsem vyšel sil denně nějakou hodinku pro tuhletu věc to bylo moc tak jsem z ale jenom v noci a ne tak jsem byl z toho dnes ti než časná hleděl jsem že ty věci do velice pomalu kupředu a ve o to na to svým životem ani nestačím. Tak jsem říkal ty terezko tento svatá tys to mělo horou nejsi byla zavřena šel stával byli okolo o o těle no to je kdy je málo to nebi jsem měst a nesměl tobě nikdo ho. To jsem to do řekl jsem si z jsem si z toho prost ano. Z od u se u co tomu psát tak jsem si z rase se chystal se vánoce není namaloval docela letadlem maloval li co jsem chtěl malovat né. Ctnostem na vás. Tom op šťastně se přátele a tak od a pak ji obrázek to nebude že. A tak zase se tomu ty stal tak jsem z islám na tu s sluch kola to nese po malování. Tak jsem popadl to překlad a překládal takže dílo před řekla nové i komentována je jsem prodělal vzala ano asi tak za sedum jít no a. Jenomže svatá terezie si přál vám když jsem jako ne komentoval z půsty k sedmou kapitolu se mu kapitolu sedum komnat způsobem o dobře s nesouhlasím jo. A s tím jejím i ten nesouhlasit do dneška nesouhlasím. A ona měla právo do komentovat napřed konci z kola vydání které vyšlo víme přišlo to z jižní ameriky ty stránky sedmý kapitoly tam prostě chyběly v tak lid svatý nic. To jsem neměl pocítil se to nemám jakou ani překládat o opsal z toho před do se to nemůže nic kdy ne. A bez o něho svým zdálo že jsem otok a jsem jako to tak a byl jsem říkal tak to ne když je to chybně je světlo chybí jiné ano tak tomu se si přiznal. Sice se přece nejde si opravil den tak dalece nejsi svatá viz ono se poto byl jsem sláva tou dušičku ne na to ne to to nejsem ale komentuje to jenom tím do je světel měst ale nechci přestal být věrou protože nic víc věk. Řekl dále než k a ne a tak tím pánovi pro je že ano. Ten sil vězte přední zemřel tři následoval se rádci. A ona patnáct osmdesát dva zela nad tak el a napsal o prana nám ano oh vám přijde ozdoba duchovní svatby. A se to vám z ky tak že do roku oslu des řád se v tom a nikomu se nepodařilo to přeložit nerozuměli tomu asketovi věci tak aby mohli říct to je panují z prvek. A teprve oslu desátého semeno roku. Po pěti let práci skupina filozofů muselo z si jista kulty chcili ku že sis dal sku dokonce na tu práci a když tou žeň do pět roků práce a že to kritické zpracování v ne z toho měla a. Jsem to dílo četl trans je o něž je věku byl není nad letu vodu není ku ho tak jste se spolehli noha mámy kameni tak brzy se po mamince v do ve se po tatínkovi po kam s tak a říkali pět kde jsme se s tím ba brali. A za pět se za pomocí jedné známky která deskou mu jinému jazykem než jsem v ano vyzbrojen před tolika přece by stoletím před se si stoletími. Ale ještě tomu rozumí dobře ale to co z roka a pracuje s známa tak za pět tento dali dohromady no a jsem to dostal do ruky někdy ovázán před vánoce mám ještě jsem ruku mil zdravou. A protože se mi to jeden rad z na lince rozum kdo rok tam pod praha tato to bylo jeho není naživu to ztroskotal ono ne ne z ona se nezabil kde to ten oni sil se u sester jsem se to co co z toto na skutkem a ty si to za jinou nevím. Ale vydá ze sebe ten krásný květ je ten spis ten se tím dostalo se s ke literatury tak prosím těle nedoporučuju že abys to překládal bych to musel celý předělat tato něm činná nestačí se jim nedivím i ta se se na to nestačila k jejich a ani tam vám syna na plán chyby na to byla nestačila tam jeden člověk nějaké vás. A zen zřejmě rozuměl duchovně jsem jak ten ty věci v vykládat co jedinečným tedy všechny přerostl a ty to dávala do pera. Takže tomu třeba ti dva jazyky a ještě tohleto u nich nutí sa a no a to potom jedinečný kdyby vám to mužů vám to citovat si hospodina a o nastat to jeho a no a bůh v z s ho z ve slastné mu klidu v tu vlas z ví. Vzít s a jemu tak od tam že může být při lásce boží i činí a jeho život je spravedlivý atd ctnostmi. Tento člověk vnitřní dosahu jej dík těmto jsem věd jsem tedy není milovány a dík děl skrytému zjevení božímu život ve kterém na boha nahlíží kód ča onen den jedení. Nejíme je přinejmenším ses tam toho že bezezbytku zůstává opravdovým milovníkem božím které domu bůh dopřává svobodu a nad pozemské zření božského světla i prve zem když jsem s a on jim větví. Vy list a s tímto způsobem bůh si její vyvolil je a pozvi ho k sobě toto nazírání po dostává člověka do stavu čistoty ve kterém rozumí ve které rozumí co rozumem se nedá pochopit a je to. Zvláštní ozdoba jeho života ano. Duchovní koná jeho života a na to tu věčná odplata za všechny ctnosti a za celý jeho život a nikdo nemůže je. Toho dosáhnouti studiem viz svým rozumem na anebo nějakým duchovní cvičení a to je to co cos se takové s duchem božím spojil a dal se jim osvítit ten smí na boha na že s a jinak nikdo v. Ještě před tam nic se stane bych o proto ve do pod co by se někdo z mařil to přeložit v. Je to z na tom že to je třebas onen činy a kdyby někdo v tom obro šen jako svůj předmět a kromě toho duchovní vzdělání byl ochoten to překlad tak bych potom ani nepustil na protože by musel přitom vyd. Protože on stoly vozu je tak takový člověk správně chápete co je to. Ano to pole toho podobenství o těch pěti pannách moudrých a nemoudrých jak při na tu svatbu. Co léto dávejte pozor. Nebo na status nové ženich přichází vědom musí s tuhletu cel je toto jedinou větu o viklat knížce ale bez vadnou způsobem na každé úrovni sto vycházení sis tomu ženich tu sedě jinak ale celý život by tím vycházím si k chci svou ve k i to je ta lidská duše to není skutek kristus. Tak to na tu oporou jsem přitom klesal jsem to četl a vůbec tento pozor jako li to za podnětu li si ten spis toto hrozný. Tak si dovolil mu vám tyto si ji části věty vysvětlit že z od pane si tu kostí. Aby byl nesrozumitelný za oku ska se od výšku pochopitelně tak mně řekněte ovšem tak byl by rád kdyby mně rozuměla i toto dítě a tak mně promiňte že napřed řeknu to podobenství domu jsou taková pohádka se tu pohádku říkal pán ježíš po do dneska svým nebeském a svatbě. Na které byli pozváni družičky ne jako nevěsta ale jako on to mate z od aby on to povalit tu svatbu ho. Co tam je to se pošetilých a pět družiček moudrých všechny tyto s lišky měli světlo vám by se oleje tam se bez něho vstoupit bez toho světla ty máš například svět to že chápe věci ve světlo tomu se říká svět o ta v tom podobenství. Že toto se to o svět to je vám to letem svět a to měla být se pro který milosti jisté komoře stejné svět do tak plně víc to to se musí zcela poměrně mám dlouze během celého života a tak v těch je tam přišlo to je pět smyslů lidských ty máš pět smyslu když se to opět smysly zrak sluch čich hmat a. Ta.