Karel Makoň: 89-01B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

rovna tak tak tyhlety těch pět smyslů které ochutnávat které umí jenom vidět tento svět nic víc. to jsou ty družičky pošetilé neboť nic jiného nevidí než tento svět tak tenhleten patří do těch pošetilých promiň ale oni daleko dál nejsou ty ostatní nic si z toho nedělej a potom ty panny moudré jsou ty které z toho světa z toho vidění světa hmatání světa a ochutnávání světa si neberou jenom pro chuť něco nebo aby to viděli že to baví nýbrž se berou si z toho. Řek bych to řeknu napřed... nějaké požehnání jako třeba dejme tomu již u maminky a neboj z taky někde nějaké drží vně a taky to je taky doma se se do oné toho a co myslíš nevíme kde to lepší že to na maminka nebo o družiny. Že je to při tom že mně je to lepší doma na ti řeknu cele ještě v tom je to pravá mámy jak to řeknu satya napovím si si za dávám vám výtka. Se předává z lásky. Ostatní tedy z jisto dávají protože to ji mají za povinnost sto krmit rozumíš. Ten se a tyto ještě nepostřehne z že to z lásky. A třebas si říkáš vono to tam někdy je to tam lepší to je-vždycky je to lepší doma pro to z lásky že vlas jste dobře cítí s. A jenom se tyhlety moudré družičky cítili tu lásku toho který přijít a na jehož svatbu oni šli. Upozorňuju vás že i svaté terezy tyto dělá mělo potíž od velikou potíž tohleto vysvětlit. Protože ne že se z nich přišel. A nevěsta nikde v si to musím na krás onen nestane jas jako se vůbec nevěsty nevěsta protože ani my si z toho pro díváš aby tam nevěsta chyběla to byla radil nás svatba ona tam nechybí a o na tam nebyla mým a v tom podobenství ale když král jinde vinném podobenství pořádal s nějakou svatební hostinu. Od pozval tam všechny možný lidi. A voni se všichni známý jeho vymlouvali jeden koupil ňákýho osla a musel něco vyvíjet někom někdo někoho vdával z rodiny a někdo měl nějakého nemocného zkrátka každý mu vymlouvá a nikdo na tu svatbu nepřišel. A to byla prázdná síň Takle my chodíme k těmto duchovním věcem Víte, kdybychom jednali jako jednají normální lidé, tak je to všechno prázdno nikdo tam nevejde, tam nepřijde. A teď on říkal, to ne. Tu síň naplníme Jděte, řekl svým sluhům, jděte na křižovatky a koho tam najdete toho vezměte a přiveďte ho sem tak našli žebráky mrzáky, a všechny možný lidi no, votrhance a pozvali je. Oni všichni vešli do toho večeřadla jenomže jedné části nenapadlo že by si měli obléci svatební šat pořádný šat a šli tam otrhaní Ti víš co udělal ten král vyhnal je hrozným způsobem ten je hnal z síně co tady jak ste se sem dostali v takových šatech mrzáky si tam pozval a orhance a chtěl tam jít v krásných šatech, vemte si to, a, tak ty ven! a říkal, bude to strašný vás vyženu, a Tam budete hrozně trpět, venku, bude tam pláč a skřípění zubů říkal, no, to takoví obyčejnější, že tam neměli šaty, tak tam budou skřípat zubama? To je hrůza! No, tak to je velice symbolické. A zrovna tak ten ženich v této povídačce o tom, o těch družičkách. Když ty jedny družičky neměly olej, když přišel, jim to dohořelo, tak je prachprostě vyhnal. A ony si řekly, my si ten olej koupíme. A tak si ho šly koupit, přišly s koupeným olejem zase vyhnal neznám vás řekl. To je velice nemilosrdný jak ten život náš jedná s člověkem že měl i touhu se tam dostat a ono mu to nejde, je vyhnán, protože nemá olej. jenom budu muset vysvětlit co ten olej ovšem je. No a teď se ženich přichází, ten ženich přicházel a pustil těch pět moudrých s tím olejem, jim ta lampička svítila svítila. A nepustil tam ty bez toho oleje ty vyhodil. No tak nemáte možná tušení někteří z vás to co ten olej je. Ale taky se ti někdy nepodaří, viď, že nemáš samý jedničky, viď? Taky ne. nic si z toho nedělej. že bys neměla mít lepší známky, to můžeš, to ti vždyť jsem kantor, mám rád samý jedničky, ale nedělej si z toho zase tolik, abys si myslela, že je to tak tragické je to jsou místní záležitosti které přežiješ a dostaneš příště zase jedničku a hvězdičku, v kterépak jsi třídě? V páté? No, tam je to ostří, čteš ráda dneska? Ano, a copak čteš? z například teďka? jako co je tak aha, aha, tak to neznám, tak řekla dceři, když tak rád čte nechte ho , ať čte, kudy chodí, neboť tím se velice vzdělá jazykově. No. Tak doporučuji číst hodně, no, tak to nevadí, tím se člověk naučí česky. víš, ono mu to jinak nejde, bez četby, ale to jeho bratřík starší, ten čte taky, ale česky neumí, to , a to on dobře kope, bude dobrej fotbalista, víš? A tak , tak i se vrátím k tomu podobenství to ještě porovnám s jiným podobenstvím To si tam nepište protože to je známé vám všeobecně. Dva syny, jeden z nich zůstal doma u otce v jeho domě a druhý odešel do světa, vzal si svůj podíl a šel do světa. A tam se mu podařilo všechno utratit co měl dostal hodně všechno utratil. A když všechno utratil, tak jeho přátelé se ho zřekli, protože za neplatil tak ho najednou přestali mít rádi a dali ho pást vepře A kromě toho v zemi nastala bída veliká takže ani tamní lidé měli co jíst a on aspon měl aspon měl jídlo s těmi vepři, tak jedl s vepři. S prasaty se živil, představ si to, když se tak živil ale s prasaty, tak si říkal. Kdybych byl nejposlednějším služebníkem na dvoře svýho táty tak by mně s prasaty nenechal jíst . Vrátím se domů a poprosím ho, aby udělal nejposlednějším služebníkem . Vrátil se. Tak tohleto měl Ježíš Kristus na mysli když vykládal toto podobenství o těch deseti pannách, že totiž to promarnění hraje přitom velikou roli a my žijeme den ze dne a jsme rádi, že ten den je za námi. To je promarněný den když takhle nahlížíme na den. Kdežto tento van Ruisbroek také na den lidský nepohlížel. On říkal jak ses narodil na tento svět nepřišel jsi sem ze své vůle nikdo z nás to si možná přáli rodiče. Ale ten zázrak který se děje v matce, to žádná žena nedokáže udělat Můžu to říkat, jak to dítě se rodí? To dítě to potřebuje vědět. V se k z jedné buňky víš viklat ten tak nepatrná částečka z že není ani vidět jak jen malá. Tak jak vám ano. Ten stanuli zbude říká opaku tu větu protože by se to jako nemohla říkat z na s. Že jakmile se člověk narodí. Tak se na ni z vlastní vůle z mají rozvoje těch rodičů ale z jinak neví oni čem nejsou z jeho vůle čili v občas se v jeho životě nebo téměř vždycky se v jeho životě stávají věci které se nedělo z jeho vůle. A takže to co se neděje z jeho vůle vlasy je to hlavní co si jen v životě člověka tady se zrodila ho od matčině z výšku tak stal se za o by syna buňka pak se na buňka vtělila. A protože jsem si do prvoka a živočichů mořských za z stavu vodních a pak se s předělat an postupně na člověka takže devíti nejsi jsi byla kompletní člověk již. A ale plavala jsi ve vodě tomu se říká o na tam v no a desky jak rozum říká protože to nová voda v tom si plavala a así o by ses dostala ven ano takže potom si dala suchou ale ty jsi taky neboť je víc. Z vody nemůžeme být tak ty ses nevyšli když se tam voda v tobě krav. Taje všude všechno je pro krve no či vypořádt žijeme v tom živlu oči. Že pořád vodní živočichové možná nevíš. Ale voda je daleko řek bych tvárnější vím elementem než je. Hmota nežil než se to motá a tak když například usíná tak se potápí do této vody. Ale to nebudu vy dva tady vyvádět z toho co si může li jazyka jsem na to by se o tak by čárka ale vás ne. chci jenom říci že to dítě které se narodí není tady z vlastní vůle ale s ním do tohoto světa přichází něco co jsem narodí a to my nevíme jemně duše která se na rodí. Se bych musel vysvětlit se jak je to možný nebo že to vůbec možné že z tady jse přichází z ještě něco na svět co se narodilo podívej se že když se mluví o ho ve starém zákoně o stvoření že za tak tam u plácá člověka zrodili a potom samo jsou to je symbol. A potom na něho v dechl duši tane dost síly za do od toho boha čili to je něco jiného a my to nemůžeme kontrolovat. Že protože to přišlo od něho a ne z matky takže o to vůbec nevíme. A mně obr milo se vede při dušoval se to neni tak to se musil jsem se svět život co jsem se se mýlí. Takže my máme v okamžiku narození také ještě duši a tam jsem narodila taje věčná no a vlivem toho že věčná tak nám umožňuje aby se jako věčná vrátil z toho věčného jinak tím tělem se tam nikdo nevrátí ovšem to vím ky ale celkem v že ho to. Poslouchej ale není to pro tvoji z sluch. Ježíš si z kázal viz cestu aniž jsme to dosud vzali na vědomí že i to tělo pak sví bohu a zastával tedy cestu eliášovu který i s tělem přešel na stranu toho boha totiž aby ještě nemluvil tak u. Bůh a ne bůh málo hmota tak ono to je takhle kdy svět. Jednají jiná mince které říkáme život a na jedné straně mince je obrázek je tam nějaká dívka a ne v nás korunu v v v v v v a v no v citu kolu onom v kolem on je tam a. Znak škála že to za kdekoliv třebas dva dvojí krát hodnota. A my žijeme v tomto světě nikdy nemůžeme vidět jinou stranou. Než kde ta hodnot co pro nás hodnot jako na začne mít tento svět hodnotu tak se od odvrátit. To je něco porovnal seděl vesmíru například měsíc. že od o rázu obchází pořád jednostrannou k nám při vráceno jinou nikdy nevidíme druhou stranu. Protože tam jsou od se obrací také ne pořád nikdy se nám vrátí k ale ten ježíš kristus ukazoval že ta tak. Mince svými říkáme tento život tak i dobrou stránku. Ukazoval jak se za hledět né. No tak to je asi a co je to duchovní život byl to druha asanami se nic z živiny honit zvláštního ale každá mince li s a k nedošli jenom pro tudletu strava nic jen neví tak ten prostě na tom zle protože nemůže nebo potíral dokonce jako celá naše škola potíral že bůh existuje kou měl věz ne o protože cestě nesetkali zřejmě jim to za zlé oni se toho opravdu protože vidí. Na tuto stanou mince. Dále to nikomu to nevnucuji a tak taky citoval neberou hlavy že je to nutilo třeba. To je pořád že ty se musí dobře se známi jsou dostanou mince jak s dobře seznámit s uděláš si velikou křivdu musí se dobře znám a při seznamy dokonale stole tou stanou o tom říká protože z ona do toho dát do s velkou práci tak potom jste sama objevitel druhá stránka. Ono totiž že není to tak plně jak tito říká protože denně člověk usíná on se unaví dívá ani se na tu dostanou mince v tak z toho tak by nazval spánek spánek je u na vás z ustavičného pokání na tuto stanou mince k ta se člověk u z a dívá se tam na druhou stanou mince na protože to je na druhé straně takže když se pro o již tak se staral obrátí aby zase na tento myslete se mně se ta si obrazem. Těsta nabyla. Spánek beze snu je vzývání se dostanou mince a dělá to každý člověk měl z o tom neví je zajímavo že husy o tom vědí přestat si to takový zvířata obyčejným potom visi živena rosa námitce. A říkají bez toho bychom nebyli husami. Protože bychom nevěděli že taky jsme možné a že můžeme žít bez těla. Těle o rozumím celý vesmír že můžeme je tam když se v tom stavu spánku říkají musili tak nevidíme se jako tělo jinne že tam jsme a takle es užší tvoji cestičku se nevidět ne jako tělo ale to najednou nemůže pochopit za tady si určitý počet kroků tak musí nechat taky z zahrát ještě tak ty jsi. Hraje tak si hraje s tou tělesnosti ještě a když do školy tak se tam odnaučuje být tělesnou moje manželka měla příklad poruše osm let po smrti zakázala chtít na ni tak tělesný jsem vydal degradace nás s tou s s s s a bez těla ho tak si to děláme v no a pokročit malinko dál. Jestliže tedy ve chvíli kdy se člověk narodí nesmrtelná duše vstupuje do lidského života a my o tom nevíme. Tak se nemůže kdyby že taky ranní nemyslíme a taky se vůbec nevšímáme její záležitostí ne z děláme se v tom co ona ví. F. Jiná živo se ustavičně víc aby se rozchází s tím tou druhou stranou mince. Takže když člověk přichází hodinek smrti pokud to není dítě tam to neplatí jako dospělý člověk také z toho který vedle říká asi jak s co to se se mnou je konec ale tvoje sestřička synem se že to konec taje nám říkala maminko necítím nosiči necítím s z ky ale žádný konec cítila to byla blažená z vest. Žádný konec né. Odešla klidně odešla a tam rovnou ze do náručí tamních lidí nebo bytostí. Tak. Tak je nesmrtelná která se o cit za okamžiku smrti s našem těle. Okamžitě zase ne. Mám na hranici která se vede stává tu ona si to dítě taky tam na hranici dneska jinou pro tam jsem se musím napřed v tak hranici smrtelnou za nic na vytváří. My za syna hranici a to znamená člověk smysly vnímá něco ho a o z poznáváte rozumně rozumově jakýmsi tváří obraz tohoto světa. Ale nevytváří si obraz tak kuje by to byla celá pravým jenom taje na stránka věci a tomu říká tam do list prvek úplně jinak než ostatní křesťani jak to vysvětlím napřed na příkladu. On byl totiž byl vyslán doby z do východu mluví pravou křížovou jako duchovně rádce krále který tam táhlo. A seznámil se sestup sví a ty mu dali do pera teorii emanační znamená že pořád všechno z věčnosti věrná a do věčnosti se vrací abyste věřili tak vám budu citovat co tak opravdu říká v v. Které menší vět od a o kterých on kód ale nikdy z toho v on s indem or a bral. No ale saje ty mi k lidem k ale nic z kde mu paris z otec je tady ba je od od ale i s co jim vím du aby byl et des tím je tedy víte o ale ten den nejede s přeložím do češtiny člověk je nepřetržitě bohem sám má. Nejsi oděnou bytostí od měl skryto nevíme a opět je tím vysílána do tohoto světa a protože to on věnuji tam a že pořád vysílají do toto světa nic se neděje bez něho ve své nesmrtelnosti v nás který úkol aby vás také dala o. Tak je tak jisto ustavičně vrací taky nevíme li se ustavičně vracíme mystika být tím vidíte ten spánek je z toho u naznačil v také z návratu jeden z návratu jak se vracím k věčnosti. Spánek je podobné opravdu smrti ale my se vracíme v denním životě pořád. Ten první příchod toho ženicha říká to letem pannu vyzbrojen je příchod z naší činností my když něco děláme máme sílu od boha k tomu bez visi bychom ani prstem nehnuli čili v v v onom tou silou mu přichází našich s čím. A protože vypotřebovává ne zády vět ani se neztrácí na tento svět něho odchází či je to koloběh v tak jako tak jenomže ten na úrovni činnosti po tobě další úroveň na vyšší úrovni přicházíme nebo přichází ženich se vám a to je úroveň to. Modlitby a třetí je to úroveň nahlížení na boha myslím že to bodem důležitější co říct jako. Je to jemněji tak jen ještě bych měl svým před přestat ten neměl bych dneska sis že říkat boha. A že se máme do před to co stojí vně promiňte jsem vždycky jednou nám přišel inspektor ještě za války a dělal si text hospodářských ty po stech v bych a dělal od ve všech učen na mně se to učilo a ti moji posluchači dopadly. Jsem o on říkal tak si dante ještě opaku neboť vší to nemožná návodné tak si ještě opakoval by se byli lepší. Ty jen příklady sám vymyslel tak že z něho do toho se látku na telat se co se v době teď tím musí říci řekl el jak to děláš. Protože to jsem to dál a jsem řek proti neřeknu protože to by si rovnou dali hodí neško z s ale on se je před silám nutil šel trám. A aby to tak že si kteří by unaveni prací přesném nebyli schopni jsou hodinu dávat pozor. Tam skočil o jsem nad věk čili. Toho inspektor ta řeka nelekejte se dělejte jako když tedy není ale smyslem všeho byste udělat z větev než se mylně byste ji jako jsi nejen sami ve dělat chodil do tak jaký děláme a v zen říká onen cestovní nějaký potíže se ne nebudu nebudu děláme to a jsem se z opravdu dotekl látky vysvětlil se mění co vám. Změna předložit opakovat to co udělal novou látku vyložit se dožil asi než který krát oni to pochopili si této chápou co říká no. Tak to nevěděl že bys to co nad to na jeho při poznám že to nechápu tak jsem to řekl ještě jedno jestli ti. A zase zase jsem tolikrát a zase ti k a zase z těch ti tu byl daleko více a kdyby zelený. Že si ji otřást si nemohli by tam usnout. Ty jsi kdyby mu sedět ve tak aby o jsem si to přát si hrůzou co to říkám z při po je to co to s tím. A když jsem to potom opakoval v tito měli ho. A u toho zvolilo takže jsme vyšli ven a on říkal no toto po pravdami se zuří jsme ho. Co je jak ta třída nemá jak tato jen nemá vypadat tak teďka o do je právě pohádku tam bude napřed určená jenom pro tyto z věděl ale ty můžeš klidně poslouchat byl jednou jeden král a se tam dáváte napřed bylo jen která a ten měl moudrého rádce. A pořád se nemohl rozhodnout jakou si vybrat královnu aby se k němu chodila. On byl po všemožných králoství v k k a žádnou jsi byla nemoh no a tak šel k tomu jsou moudrému rádci. A se to co co máte dělat on říkal rádce co oslem žete mně že ne z. Dyť to se zázračně velice lehce nemusíš nikam chodit dodati králoství co si je na každé něco najde s ne ale jak je poradím správně tak honem on říkal myslí neska necháme od své budoucí královně se s bát. A to jsi ty sny řekneme a tomu králi se zdálo že při se na pokraj les na ten kraj lesa dobře znát. A doklad kam stát u boha chaloupka na pokraj toho lesa a pak ba rok o to ono palouk ho. On za klepá a v pro či a o to samo babička a nad hrobem stávám a říká jsem tvoje nevěsta. Zenového je že tu se mi nezdá tou jsem viděl lepší nevěsty je svět todleto a no co sela dělat relace tvora nestane tam zdát za tak a kde tato je království ho sedě moje králoství ta. Tak o z s z s z s tam jo otevřela dveře týkalo k jiné ven dal mu o let dále jako o lesa pavla krásná místnost bylo služebnicí svá nejlepší zná a říkat to jenom králoství hrad ale z ani mně moje krásy jestliže jsem jako to co tady vidíš. A tady jíž přes slovo přesto teď královny je prázdné a přes toto krále taky prázdné svatá nejsem li tam nejsi tak se ráno probudí jíž tak sto ještě o z mysli zase ranou on se probudil a bez dělat co se vzalo tomu jeho rádci a on ten jeho ta rád se měl podobný jsem přišel na pokraji lesa který dobra znal viny kraj lesa a ba to o tak na nás chaloupka bez. Ale do vně s. Kde že veličiny stav jednoho a téhož člověka dvou a sklad se tam do vně s. Přišel nás do roveň třebas pak ten koho obrali dala ho při kolo bylo pro měla k vám mluvím no a on říká naříkat tak jsem tvoje budoucí on šel k a. El král si taky vybral mojí sestru. Ho a tak jednat tak pak ty se nám tak či jsem ale ještě při se raději vší z toho z neděli tak se pěkně do a kdepak máš nějaký to vašem do kost palouku on říká soukat zase o nebudu ale ukázal že aspoň jednu z o vedla hle li si to bral na upravena a od ve ho všechno on bezvadné jako v královském paláci a on říkal no tak v v v k se to platná nepřišel rasy hrozně ale ne sic. Nebo jako vyjdu jsem si taky nechtěl by se to hledám pro krále pro pak se s tím po rad se probudili řekli si mysli. Říkal takový a ty si přeci ne jednáme a. A tak to necháme ne ten obec říkal ne to nesmíme nechat pod jedoty tvých chaloupky ale ve snu ve skutečnosti o tak tam je tam dnes o spojí ona ta spojí. Sám pak ho ta si tam nebyla jenom tam stála při vešli do ty chaloupky a od u víte krásná princezna mladá. Se krásná krásně oblečena vedle do královský jeho jsi mě. A tam se postavila na ten trůn a on říkal že jsem po se vedle mě. On poznal že opravdu našel svou pravou princeznu královnu budu s. A teď to jenom o to říkal tak co a no. Podívej se přichází moje sestra tak i tak krás na tak i tak mladá a tak dále je totiž něco v tomto světě co nesprávné bývalém než či svaté kněz celý přistupovat otálel říkal přistupuju k oltáři božímu se mladostí svou vaše nese řádu šen nemůže se stárnout jsem tady mluvil o vaši nesmrtelné duši. Ke které máme je od a no tak pohádka pro krista li ale pro zrození to vysvětlit trošičku vědění zde že kdybyste totiž živi kdokoliv z vás poznali svou nesmrtelnou duši tak všechny radosti a krásy tohoto světa jsou pro vás nic jas planeta nemá všem tvar v kani krásná ale po letos které stránky na jdete ní. Jo. Tak například z řekni setkal po plně v sedmnácti letech a o ty doby nemám na to cetě větší radosti než se s setkávat. A když jsem si měl vzít manželku tak jednou čeká a tak po ona chtěla věd věž ji budu mít telat jsem říkal podívej své nemohou nikoho nerad na tomto světě to je ale nestačila na ten přednost. Sem říkal když to vezmeš ten život takle jako já. Že si bereš jako svého vychovatelé a tebe jako svou vychovatel bohu tak pak se tomu jiném velice snem tak se tak vzali pojednám šest se trvalo než se s tím smířila v se ze si z myslel že jsem by vychovatel a o na jen mou vychovatel kou. No trval se přes přesně přes sled. bys takle vzala nějakýho toho mládence budoucnosti to není ještě to bylo příliš silný. To se bude líbit to bude hodný k atd do vezmi ale jsem si takle zenu nebral. Protože jsem. Se oženil když se měl za sebou všechny léty byl potíže. z ky bych tak řekl takže jsem nepotřeboval li nějakou ženu. F. Nebyl svém mi překvapen v koncentráku kdysi věnovat razil na syna na tom byla tam dobře znám třicet devět. Jsem poznal že nejsem to který miluje cokoliv na tomto světě když mám třebas rád tebe martinko tak to nejsem a ty jana z nýbrž bůh věcem a a kohokoliv z vás. A kdy o nenávidět navozeném pozor tak taky které by to taky bůh který na zem ale to je vždycky následky na mně a si ta si tam moc to nepoznal by někoho za co nenávidět a je v člověku od nevyvede bylo takovou věc. Tak jim v tom případě aspoň prost ano ku jsem do podobni v nic víc ale jak se si všimli přijít do k sví. Protože když jednou na tento člověk na této úrovni prosim nemůže si oděnou bytosti musím oko se že všechny ostatní aspoň trošičku propojené za ze sebou samotnou. Proto se vám tak česky o mně zdálo. Jste měla pomohu se setkat s někým kdo na ty věci vysvětlil. A jsem zachytil pochopitelně a poslal se nazpátek vzkaz na u těch li sto chápala s ni tak jak sto chápat prostě do představ a protože jsem si za z vás nemůže nenávidět ne si přejete být u chu ho a ale víte nemyslete si že jste pro nějak za by měla vůbec. To dítě ušetřen no veliký těžkosti ale teď kterým se toto nedostane kdy nevěřím na před o čem vůbec není z předepsáno ale když se nám člověka tak vím jaký tendence je na příklad dejme tomu vlivem těch lékař du. Se měl vždycky tendenci všechno přijmout jenom na si. Na dne. Je jiný případ jenom nás si lid domě již něco dostat tak musí někdo udělat nějaké nás si abych to při dělal. A pak to přímo tak jsem přijal tu operaci. Tak jsem teďka například ve maličko s zlámal ruku abych udělal to co mám udělat aby přeložil dostat do terezy dělat vystavil nepřeložil to o to do z onoho to chtěl malou o obrázky dělal po se byl krásně bavil tom život dal nebi utekla v tom co od dělat. No ale tenhleten muž ten si velice přál abych ještě mu tento zášť aby ještě moucha těchto věcech pracovat ten si to přál více kdokoliv z mých přátel asi zachytil. Říkal jsem kdyby nebyl někdo jiný než ten být který do tolik přeje který si myslím ovšem mylně že by to nedokázal ježka oko to je omyl. Tak ho nemohu jinou motto vyvracet tomuto při tak mu říkal že jsem nýbrž to přijmu jako požehnání pro své dílo a on se vespod objevil že přijel do plzně a o ten si sino kou transem ve viklat co tady mám červený bylo on by ho to ono to při dělo do lidské pranu ky. To je. Stal jsem se středověk ještě ze z nás do stole svět to o pravé no a tam věci o které stavěl která tedy nevim on se stal tak vším tím toho popis toto sebrat by se o to nevejde o pro je dokonce jedním směrem k byl z s z s to plzně a jedinci jen z plzně ani škody že z plzně tak pro dítě posadil za k řek. Říkali na u nás jsem narodilo nové dítě a tělo přicházím ukázat a mu dal mi ho za krk. A to bylo krásné slovíčko jsou tedy tekla měli jenom hlavu jsem v bral sepsal pořád svatou ve že si vůbec jsem jsem to viděl očima duše své duše nese na to karla makoně díval jako tam sedí s nad tou svou prací a píše tam v tom šestnáct ten století kdy žila pro svatá terezie neboť doba ve na ten století ano je živá se přestal. To století a píše duch o to se z nás to století také ten komentáře vlasy nepřeje abych přeháněl to století. Na to dělám. Se nedivte v tom komentáři je to bude tak psána jako by si že si který představovala nebo tam ani s mým stavu indy do se dostanu za to zase ji budu pomluva pochopit že to let obratem ruky ale dokud topič sil tak to vy můžete někdy vyjde oděleni jako oděli výtisk v ě k jenom svatá terezie v atd panují bude dohromady o ten komentář tam nesmí být něco učí a tu po mně je to na za celek. Ten být a to se tam s málo a jsem se díval se vzdal jako těm dveřím kde se někdo jiný jsem byl tou duší která neměla tělo a tam jsem byl tělesný před ty věci se dají netělesně psát a psal jsem se to se mi stalo mockrát budete se dívám se na sebe netělesnýma očima a obyčeje na něco v co bylo v minulosti jako je třeba dělat co manžel. No tak jsem sela do probudil dívám se na tu ruku a ona je dobyla jako opaku ne tak oteklá jako teďka oné jsem mohl tou rukou přidržovat ten papír na který jsem psal to bylo veliké plus ale smysl toho s u z my jediný to říct do k. Totiž. Chtělo se ode mně abyste dále od osobně aby se dále zapřel abych psal i s tou rukou jo takhle protože bylo třeba aby se to dokončí jan brzd svých cenil v čili tolik ten dokončený tak jsem to dokončil za tu dobu těch sedmi neděl jsem dokončil celý ten spis sil v toledu do byl ti volen tak výška než to abych bez pomoci svatý terezie ve. Šestnáctého stole ti a to je třeba za sebezápor protože abych toto dal indy abych který se před jsou na tady v rohu suso od terezy protože by že si byl rozum by bylo to pro promiňte ale si telat na jeho oné vše řekou svět se nají nesmím plazy tuto pověst. to jsou jeptišky v takových nisi kterým ještě existujou a jsou si na učení si dejte nám k svatý terezy scházelo k protože do tak svými je jsem od osobním a vlivem toho dítěte ne vlastní silou jsem se dál ho od osobní síla toho nového dítěte s toho nového nové dávky odosobnění se zase zvládl daleko větší míru el lepšího komentáře. Čili do každého duchovního dělám se stále přidávat sebezápor zapři sebe sama na úrovni na které jste si nesmysly smířit tak jestliže jsem tu co ještě cení jo. Se mi to sedmi neděli napřed po pěti s jsem tam přišel na dvě a on říkal se to se od je ale ještě z názvů otce. A co ještě tohoto suso terezy tak když jsem se potřeboval tak to z nás dopsal jsem říkal to snadno dostat to spůsobem karle zaři on dokud to o posilou toto cely se to zlobí ale kdybyste byl tak dobrý při jsem lékař nevěřící při vašem věku jsem nestačí že svět s to nemohlo stát. E toho neví povinnost toho koření z toho v no svého a říkat když jsem to jsem říkal no tak na to bez nás při se tam vliv prvek z do konečně otevřel v a v byl v obsahově přece jsem si do celého popsat jsem napsal jsem zastřená z byl ten obsah o to okamžitě jsem šel k této výše dělalo ale tažena dají vzali na dávám čeho jsem váže nemám. jsem šel těm lékařů a říkal no tentokrát v tomto nemusíme todo ode nehezké. Ten normálně se říkal si vás z ale ona dost vyzkouší. Jak je to s on dali ven a o nás byly zevní si a vy maloval li cely vnitřek byl z toho s to by žil tam bylo u ku o mi to bylo pryč před nové v tom za týkalo otcova o bylo po seděl z přízemí tak to s první od li to omyl svým a jednadvacet chybu jsem od nosil tou rukou sám tak jsem si toho lékaři prověřil a ono se to opravdu nesmí nezmohlo ono to by drželo. Takže ne že bych vám věřil a no. Nejvíc mně dalo práci kteří mání to jsem nemohl to jsem ten hadem než díval od dále. V ale a to jsem se dohonit ale to dívá jen před to než než jsem říkal tak on nosím z za podat myslím nad nedá se to ona si to on tam přesto věci jista hodně otáčím ne při to vnímání se musí tak o na čem po staru za co se než ctnost nechce. No ale za čtrnáct s ním vám zpracovat je tu knížku při normální době bych to nestačil ale že jsem nemohl spát že při léčení zrak protože mám ještě pořád v čele tady si oči. Tak jsem to mohl se těžce na udělat za straně jsem přišel vám říkám k lékaři dal si si že to šlo pořádku. Joba s já. Tak člověk zaři z po ku lékařsky tomu říkal se choval dobře. Vězte nikomu razí těšil vém říkal nebo do to byl nějaký mudrc jo no tak nevěřím v sobě a tím abych věřil toto vám tu když nevěřím v sobě tak mám právo do věřit v onom toho bylo když jako sama sebe k sobě nevěřím tak taky on nevěřím opice. To jsem to nikdo o to mně vždycky oku udělí nějaký léky mu to za rad při nesu nebo z rozené ale děláme v tom mon dobře nebo věčné se nové ku že on nemá honil tu kávy své a je taková od tedy bylo po z vás i vrhl pod nově na hru ježíš to stovky bylo krabice amado mat moje osmi s díky při dělal a jak je odešel jsem nesu dal mém. A tam zůstali majella říkal ale ty neví tak že by nebyl nosil s to tak semen o svět ale je přáli mně velice neboť my tomu nevěříte ale láska člověka je víc jsou ruka věcech a on ten člověk vod onen onen mi ten on on dávat tomuto mám za zlý protože se nenávidím protože ježíš kristus říkal dokud to ve se nože neb.