Karel Makoň: 89-02A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten se vedu odnaučil buďte starosti so a dal se vedu odnaučil buďte starosti. Od vysoce jsou terezy na celou v byl tam byl v lekat do odnaučit okamžitě to bude tlustospis, teď jsem za ty... za tu dobu jsem novou vás do ruku tu je v asi čtrnáct dní v bohu a ještě by žil tak jsem teprve napsal jednu sedmi no to když to jenom vědou kou pro jistotu. Tak od ku vodu rodiny že půl hodiny může psát ale za pod li bych musel dát do studeným vody aby zase z pak skla nastat zase jsem dal sice s a ale podle si moc svého protože na je taženo liší tato z pásku třebas jenom dvakrát třikrát a pak to na medu cestu po se musí bez u de ne ne ne vlas on měl lékaři pro vážné tak tato porovnal a to jsem prost co z na splasklo. Ale vy máte onu převést pomatenost dovol nemáte v tom oprav do bez oné od je pět minout. Je to když se ho. No o to cely která žije i o to se ostatně návod všech máte pozice jemnosti léčili jakmile by vás to jsi kusy tak nejsem pro vás snadno nepořádku jenomže to je zase na mince. A ona teďka se potýkal dostanou li se tam může li vůbec a od doby to trošičku bohu a ho ano ano ano to by bylo dost pomoc na vás ne ty věci jsou takle by na nějaký život před sebou. Ta vaše se na taky a máte v tom životě něco pro ve z ale my si nejsme vědomi toho že existuje sedum světu tak tento náš muladhara je první tam máte úkol. jsem byl dvacátého zrodilo listopadu třicet devět kde říkal proč teďka tady žiju o ještě na tom světě když ani v koncentráku ti esesman nemůže udělat on tam chodil před na zaseli hlavně málo kde se do všech se konalo u rukama na nebude neměl neviděli prostě my stokrát jsem prošel před tou strojní tužkou nedíval jsem neviděl. A jsem. Byl nešťasten o pro z toho jediný do tam jsem neměl za deště život ten dante je ne že mám ještě. Nějaký úkoly na tomto světě a co branami jehož promiňte není jakože na že se budu muset oženit v. Promiňte do prosimvás pro dobrá jdou do k o toto neslyšela jo. To byla pro hrnou za od pak. Ale tak jsem to odkládal je válka a mohli dělat tu v do roky jeho doby že tím se s vedl byl město poznanou pořád chodilo proti není známo jednou to tam bylo tak nějak iv nebo u tu bo od spatra na sto tak těl vody k je dokud sice se promítal co si z toho byla. Tam ještě nebyla no tak měly nejvíc z jen na čas když tam do z je ta němec z spadl s koně za vlastněna města o z mlátí za všechny dostat zaseli spor po že věděli. Že jsem neměl vyučovat jelikož jsem politický věc že s z s z s to zakázal jsem utekl z plzně a sama od měl nepřišli. A toto na to nepřišel za doby sice ten do rád člověk který tam byl se ještě za ženat. Chce dát světil říkal vás nemohu brát protože z se pod lidský vězeň. Ale. Vizte bude se nestal mít půl roku jsem to ocet a protože se za to nevíte nikde se do koncentráku ve se za let a a jež ti nějaký takový. tady všechny bůh po zrozen kdy jsem ještě vzal a tam jsem kvas an on v a to z s za v měl ano ano nový již ště si v v k na všechny nás zkušení jsem u svých kříž a chci se s dělat daly a jsem tu si říkat tady tady se berou od v tu jsem tam šel na vlastní ko protože jsem nebyl vylučují na o to bylo. Pavel tobě vnější. Takže se dostal za dvě za domy sycena vynadáno a namleto a říkají jak se tam něco stane na škole tak vás rovnou zase jíme ve on se dal máte za sebou pak a. Čelit. Ale s tam spadl z toho koně tak jsem čekal že by zaseli táhli oka je tam byli spolu představení o něho nabyl státu zase skok vám non máme toho aby jsem ležel v krvi na zemi tak to měli dost. Říkali no mezi sebou no o by nabude svět sekal dobrotu nosem z ale ta amen při ve se li byl popraven naší školy jo a rady se z mít třídy sám že ten kecat hrozit ten veselit taky hrozně s a tedy zda vlastního kterýho udává v třídě no tak. Prostě měl jsem úkol který mně nebyl příjemný. A dodneška jsem tady jenom pro ten úkol. Takže když na po svých tají takovým ne mírným způsobem tak jim přihrává jakmile ty úkoly splnili ani vteřinu tady nebudu ani vteřinu jak tedy jsem pro svou radost. Na jsem jako v úkolu. Jak tedy být každý člověk říkat ano vyzbrojen o začátku viz do narození na vstup úkol jaký úkoly to tam. Od boha jsi přišel. A vlivem tohoto a ničím mým strana na lid se dostal zase k bohu do věčnosti z věčnosti si přešel do viz se za cit v když to tímto životem není neudělá jsem si špatnými životem. Ta se na vás chce panečku ten nějaký úkol a je to nepříjemných úkol a. Který se si to nechce co odešla proto že další šest úrovní na druhé a tam úkol a dneska má. Když si chytli za tři ji klečí škol na u k o lásku bych tak řekl to je třebas z vás asi dobře učila nebo z no ne co jsem ano byla v mává ho. A tam potom jako tam potřebný a to byla od polovičatě když se to semena celým srdcem jo na že neměla tou tak dobro pod za za od za co se se pod se ve po tak v je třeba více za vyspělá vyd. Vy víte jak ten neklid jak to je že na se tedy úkol cítíte svého a hleďte u svíce li dělat všechno o z na by se to mohla splnit především ježíška a on to musím ránu mateřskou takhle to je se a ta a to jsem jež tou k již asi to nemůže dovolit studují pořád mně slově cestu z li pořád. Co uděláš pořádně v tom vás mysl ten věčný protože z něco z by sis se do něčeho pořádně pustí s tak nejsi z vás si z toho. Rozšířil svoje vědomí. A to je ten úkol který oběma jsem si své vědomí to jsem si že i tím že jsem zaměstnán tím že někomu sloužit udělat kdo chce. I tím rozšiřuji své vědomí. Janem cenné martinko bytové vzal něco ve za vidění nebo v k ráda že svět on s v no ale a byl jsem za pod pro tu no tak o tom vím že vás za to spolu o tom mámy koho a to byl které one tone li na dávám. Po podle pole budeme dávání bolí no buď ta hodná. Od pozorná se dobře protože když mládí člověk se naučí něco dělat pořádně překladem za pořád ale co je ve vás by to děly pořádně. jsem dělal pořádně třebas těmi a to mně zachránilo. Ze městy školy vyvodili žilo protože je s protože by v jsem pacienta jsem ji tak se ve nedostali pro duchovní věci. Aby se to ožil že jsem byl na jiné škole se dali najednou školu v tak se byla sice na tam jak si dycky cvičení ale bylo to tak. Toto je ve povinné ale ten kam prosíme tak dokonale věnoval sil a dělat tekl takovým názvy byl dostal do z do sebe to co on co mně dal. On byl na jsem z na sebe s země a tak taky jsem z týž koly vyšel aniž by byl to kou o proč ne. Tak se byla vedlejším předmětem takže jsem si s tím nemohl v po maturitě vydělávat nemusel jsem co je to vámi ku na nebavilo. A teď se obrátila situace v mém životě ano to je jiná hodné. Že když najednou v rodině byly peníze na vysokou školu o k jsem zahalen nemusel jsem pro rodinu vydělávat když maminka tady si to za pět korun nebylo o málo o tom dost málo protože z dostatek kol a jste si byl ve zaměstnání tak co měli chudáci dělat vyhodili jest k podle dale na oděl které mi abych zač sirotky tohoto vydrželi pro který vydržet bylo hotov a mohl ji do praxe a on byt sil jede v kanceláři to bylo pro přijde li se že strašně rád. Se že jsem sebe na představa jako u za du. To ne jako člověk se co mně šlo a teďka najednou jsem udělal matou lid tu. Tak strýček přišel z s to dávno z za vás kde ty tu druhý zen od od že mám takové mít z toho že ten moji synové s co jsem ne bratrova činí to byl musí studovat v musili. Dnes pro nechci návod je o to dvou ho a nebude jež bude studovat. jsem proti své vlastní vůli studovali nic z vlastní vůle jsem se s to nevěděl ví. Proti vlastní vůle jsem z toho. Jenom to co jsem budoucnosti potřeboval to nenechali projít zdarma. Jinak jsem všechno dělal zdarma ty zkoušky a tak krásně se neděl ale třebas jen činu tu nenechali dělat karma jsem přijít projít propadl sen a pak jsem své. U činu učil na u panny střádá v s co u pane svádět ve odkud ano. Ale taky jsem přišel na panna ekg pravda. On tam jenom kázání ze třináct do století pro skládá nebo vykládá otčenáš. Ale tak mistrným způsobem a tak se v je volati mnou tak člověk po něm činnou že jsem si to několikrát četl v tak jsem se třeba otčenáš naučil nazpaměť tou středověkou v něm činnou. A když jsem se na tu zkoušku tak. Ten na slyšel otakar by ten překlad zel jsem od nebes na sto procent a říkal stech jsem se co se v tom nevyznám že město psal co z toho psal cesta mohu toto máte bezvadně svého co o svou rozlišit li o co přestože vyskočil li tato beznaději mně se na lidskou uši abys neřekl že vás nějak z stírá vám. Po modlete se mi otčenáš. jsem zvědav jestli chápe toho ducha jen činnost za cela li německy jinak než mistr říká on čekal že to budu překlad pracně do svými činy a jsem mu středověkou vně činnou se říkáte otčenáš von to vizí volal na koho měl a na konec. Je podal in let a říkal se na jedná. Že byste studoval o jeho tak s zanedbáváno moderní jen činu by se z toho středověkou v něm činu to jste mi velice bílý ne za nechejte toho jediné stále snad u to o svou k ano ano tu ono o by by jsou dal jsem pozadu nazpátek ale měl jsem všeho najednou se před o toto doufám dobře říkat co k tomu sílu. To teď ti ho vodit zatím dobrem mění jak jsem přišel vidí své. Je to bych musel co tu se mi to ve když se mi je přišla o teprve tedy že jsem občas přece na nějaké všemi je na byl jsem se nespokojil s tím že co říkají toneme že atomy víme že věděli dal jsem se díval do předmět že jednají se ani tam pod všemi je nejlepší věda dneska která vniká do podstaty hmoty tak ovoce nestát už. Že v tou hmotou opravdu. Tam odsud bytí tuším světlo z všemi je noho zažil bude biologie ale to ještě hodně daleko ale takový dělat pokrok. No taky občas se na dívám ne tak. Že když jsem zjistil že dneska všemi je uznává. Že atom se skládá ze tří částic. Z proto znamená s nejmenší částice aktivní pozitivní a pak jsem s neutále z neutron mu ho na neutrální a trans dala z s tím. Je elektronu nejmenší částice v negativním tak náboji ho. Tak jsem zjistil to přesně odpovídá úkolům stvořitele. Úkolu spasitele úkolem ducha svatého jako spojit spojky bezvadně se dostali daleko dokud říkaje to je jediným nejmenší neměl než čas k a oni to ještě dál. Je plnou mnohem dál o něco česky rozumem by dát a jsem proto aby se rozumem se dověděl co nejvíc z může. A teprve potom začal dva stavbou co všechno. Zase co jsem tam naž pro duchovní cestu jak se stavbě dát která proti tomu je proti tomu duchovnu jak proč pro ni pracuje. Proto setkání takže dobrou praví vědec dneska nemůže být nevěřící nemůže tane ne a to říkej i se věčným věci vše nejsou nevěřící že stačí se dostat do vesmíru a přestane člověk být nevěřící nejenom vír do vesmíru o stačí k tomu aby se stal i nevěřící. Co tady s otravě třeba na to říká v ten kdysi zem s známých nebo menoval. E že kdyby nevěřil ten byl nevydržel oponovat nevadil nevěřil by ani že to jednou vůbec může obrátit. Ale protože věřil že tady působí něco jiného než co ti ji politikové tak jsem říkal. Bych mohl na to jít ten stane ve říkáš že člověk je všem pro činný život pro činný život pro zahálkou ku čili pokud z větší jiný. Tak v činnosti potřebuje sílu od boha tou silou od boha všechno dělá se to dobrý nebo špatný. A proto pozve poto ze pohání do svých činu. Takže protože to uzavřený okruh říká on ano ryzí prvek tak zase vrací k v tu sílu nazpátek není nemůže synech a jsem to nejsnáze poznal to u dle věku když jsem vyprázdnil svou mysl jak bude věk jak někdo o ti lékaři později po operaci jsem za sebou vyprazdňoval. A poli jsem na svět kolem sebe tak jsem ho neviděl jako něco cizího nýbrž jako něco co se týká jak to řeknu po lopatě tak například valí se chtěli o pro atd a to nebyly dva jimi mohl mně který se chtěli poklad nýbrž to jsem byl a pro sporu ze sebou. Tak jsem to viděl jsem to cítil. jsem se mezi ještě vrhnout a o rozdělit jeho cesty prát v a v. A maminka zastavila a postavila jsem mezi mě. Mezi je nám vně tak sebe za neviděl jsem na ale ve mně to dalo který se do si byli dlouhý stupně svým pod co z služ mně aby se na nestranně a šel jsem zatím znova tam nedala a než nenašla tak semeno se budou protože si dělali jako oni říkali ty lidi potom temna mince. Tak ku maličko jsme se chtěli prát toť že pravdu nebraňte tomu dítěti. Proč si to udělalo říkali jako si říkej karle po sto udělal jsem řikal to jsem cítil že nemáte pravdu a pro tyto věci viseli kde danou tak. M vůbec neví co dělají prsou větší věci pro který byste měli prát pro věci do velela jak by se na viděli to svým ne za ne za úkol tak jsem tak je měl úkol rozumíte v tom útlém na a to se stalo mockrát např jedeme tomu let poprvně když že jsem se vyprázdnil tak malé moje babička nemohla znal navíc jehlu a jsem. přišel v protože jsem se s prázdnou co jsem jsem byl vyprázdněn tak se měl moc i na výklad je li a tak jsem navyklí jehlu bezvadně syna z babičkou vaše jehly všeh viděly který měla do masem jinam viklat tak vám protože cestě budu dělat za do dalo se viděly ho měl špatní za tak byla ráda že na jsem toto se jim domě než se nebude zadržení navykl všechny je bili a my kam on zase nový tam samy o mou od protože se dali za něco co udělit že o radost nestal. Se na li že je klid a jak se mi na že jako to stalo tam moc odešla zase by potřebovat v si zase odevzdá nazpátek pomocí či do si k tomu bohu to vojska do se za ta síla se vrací veškeré přišel sis se vrací bohu proto ve se tu musí na. Víte všechno se vrací nazpátek k němu. Tak to je to hlavní co říkal v první částí když o to tři tři části ti i když člověk dělal nesmyslné činy tak musí z toho musí jdu odevzdat aspoň na konci z výhodné a bych k tomu nedával. Že na konci sil života musí zaručeně. A vzpomínám na to vaším barborkou ku jak s lehkým se jsem na to odevzdala bez ponětí že umírá z ku to je zázrak. Tak není to míra. Ukazuje s mrtvým milosrdná ale takhle na se jako byla u hotový požehnání. Tato srovnám případem svýho svíce který mně bude nadto z tu byl na vysoko z řeky škola jo se za že se mu zavázán. Když umřel kroku šedesáti do prvního nadto jsem nebyl o co je to jsem byl v plzni ne tak se z celého pohořel o měl kremaci a jsem tam přišel se podívat na něho pod ti mu o ono ještě byl živ onen ještě o sil na straně vodítkem za to cele jo z měl dojem že tam ježíš že žid byl byl byl to jsou otcova kdesi tam pobýval jsem od toho asan dvojníka kdy dal. Veškerou silou jsem do něho na čil se byl li svou i dál. A von tu moc své sestře se objevil v noci a řekl an učí škod. Prosímtě řekni svým synovi jak je posloužil. Že vyhnal do tam toho světa než abych se s tím světem se k král tato se na hned. To mně trvalo měřítkem vašich mu asi šest neděl se v k a bez těmi z mi známy který jsem měl tady koupil mládí dělalo prostředně věku od znal například sil. Bo potkal co z plzně k tomu jo o všechny nemenoval. A oni sedíme jak jsem se tam mohl taktice dostat a jak jsem mohl být jako jako doma. Tak mu z poděkuj jsem věděl že to tak dobře dopadne na s za poprvně v životě. Ale kdo proto také dobře proto že se ten člověk se zbavil toho pocitu že žel. Li jsem se zbavil on si že se měl v tom. V tom těle divil se že že studený jiné rasy jo že to asi bude smrt ale přes si smiřoval tak nesmířil najednou všechno se najednou. F. Smyslem našeho života a jestli si mysleli že na svou činnost tak č. Že nebudete dělat věci který svou nesmysly o kterých za čas bude tedy že že neměly smysl se to neměli dělat nebo ta nejvyšší dejte si to nebo se k něčemu náležejí čemuž jako to co se stydíte na kdyby s tou neudělali nevěří dejte si to to je zbytečný. Že za všechno se dali tři od boha a tu se museli vrátit a kdy neboli se svolit jsem si rád čili je to v pořádku a tahleta síla s tou se podřizuje jako pořizoval svým marnotratný syn všechno promarněn něco děláme pro tu věc a ne proto pána boha tak o nadi ten stanoví zbraň. Pomocí výroku svatýho hořela. Dělejte pro by mělo všechno co může pro něho udělat aby se pro něho dělali víc než pro normálního člověka dělejte pro něho jako pro boha na kterého vás na ten vás licet a. To je jedinečný on to říká krátce jimi dělejte pro když jako pro boha odůvodnil dost mus nebo kdyby říká onu ryzí pro tak jsme dokázali jednat s bližním jakože to vyslanec od boha abychom s obrali vážně ale měli bychom mu dobře. jsem poprvně to udělal když mně bylo u wattse se dovede ne ne v tom koncentráku ho co to je na sic třicet věd. Když jsem věděl že vede přes vám zabije. Tak jsem si říkal to nemůže být nikdo jiný než kde být vykonavatelem vůle boží. Aby ještě zabit tak jsem se prostě vzdal života. A zase života tak dokonale že o neviděl ha protože neměl právo za věc že někoho koho nevidí zela z neviděl tak kus různou očí ode utekl. A myslel jsem tím končilo. Ten musel něco nařídí tak převratného že od doby nebyl schopen dělat esesmana a protože se to stalo o vysoko školák ka tak s námi se mi tam ten poté kdy nám nosili jídlo navíc. Jenom si nadal před okruhem kdy o atakdále potom menoval tady a potom tam se rosu rozpadá si budu zval hodně tam bylo hodně podnětu bůh let nebo čeho co tam oni měli ne. Takže neseny dobře a on na to přišli pozoroval o z pozorovatel něco o co se o zastřelili víte a mohl považovat z se o zabil vlastně ne není to pravda on ne jako tak kompromitován člověk po tolika vražda co dělal nemohl dále žít. Tak byl odvolán jak to ne na to jedno větu v k jak ten ženich přichází k tomu točí člen v on nepřichází tak že by o jeho příchodu věděl přichází tak že neví že to on ne. Ale o to za mistra řekl křesťanské nebo k a to lidsky o této záslužnější čistou bližnímu dělání jakoby to byl bůh jako k tak tedy svatý pavel a pak tedy bych ten se dostane přes úroveň pouhé činnosti a začne. Jsem modlit a na cestě modlitby což je vyšší fáze ten ona ženich přichází jiným způsobem. Napřed v že o něm nevíme pochopitelně to všechno se vyložil sahá po dlouhém spise ten mu se říká as. Z s tak je ho zase budu vykládat celé samo co jsem jenom tu jsme stánku sebe z toho a. Tak on se napřed modlí za toho aby mu ten pán bůh něco doby do těla ale byl zdráv a žil v nabyli jeho u dětí rodiče nebyly nemocný by prostě všechno pro toho ten jsem dřív měl dokud se že jsem vám to je ta. Každý mu za zlý že se modlím prosebně každý. Protože pak toho syna neradi co mám dělat si být nejeví svého dělat z etika nemodlíme udělit to neuměli tam toho o to jeho wu za pro do omylu za u bože nezabil se pro pána boha tak se na to je ale s nebo z by ti otevřel oči. Říká děláme si poměr prostředníka dárci. A to není tak nejhorší tom měla co osou protože občas se prosí za něco s co jsem mělo prosil jsem se za to ale to se časem vytříbit takže praví prosebník pozná nakonec kdy ten pán bůh ho vyslyší li o nevyslyší mít u není schopen próze který jsou malicherný jsem se velkorysý těch svých prosba a přes nese do rozjímavé modlitbě a proč je další modlit se ses dostane do modlitby. Tam a a to se modlitba kde trp ticho přichází ne z toho člověka nýbrž shora. Co jsem na to. Na to co mně dal ježíš kristus řekl učedníkům když se jim zjevil po ho z ve ti a kříšení. Že jim přináší pokoj pro tu se svět ve trp ticho se ten pokory ho co jsem si syna dobře jsi hráze sis věci. A pokoj svůj dávám vám řekl čili ten pravý pokoj měnit člověka člověk i při jet bez něho nemůže dopřát může do něho a. Z toho pravého pokoje když pochází něco hluboké poznání hluboké poznání je to při tělem jde o člověka samého. O jeho oddělenou existenci o pocit oddělenosti od ostatní. A proti odpadnou mohli nová se všech o tuto o tento pocit milosti a a. To je pravé ticho ale to ještě dál no tak z této modlitby potom o této vody říká svatá terezie protože říká pořád správně že při tom modliby i nejlepší z na lidská nic nepomůže že to jde bez ohledu na člověka vstupuje do člověka boží síla a. Tam v něm působí převratně. Takže ten člověk se za činné nejedná v je ta žena je to všechno klidně při syna že říká nevěděli dokud nenávidí sama sebe tak ježíš kristus pravdu o na mně toho člověka který cítil oddělenou bytostí od ostatních jo. Ten se mu syna vidět protože ten nám bránil v tom abychom se spojili s vší. Ještě no a prát no tak ne nemysli že tane na vizte patříte lásce. sela je to co si za svou věta na náš pocit oddělenosti je je větší překážkou na cestě k bohu a proto jsou na cestě modlitby buď nezbaví jesiž modlitba nevede k tomuto zbavení se pocitu oddělenosti k tak není správný dělá na protože se všemožně snažil koncentraci je se při nezbavuje pocitu věrnosti tak ne nemodlí dnes správně. F. Prosím bych tady dále v ku aby potom se uvidíme třebas lid ka. Vše nebudete dítě ne vám řekli něco navíc k této modlitbě v před tam vám to vás né. bych nerad s k k k setkat při se s kopce když se vás no hotova a on to taky svou jsem že tu k ale do se se s to za ručičku víte sami nedělejte kteří se zbavení se pocitu oddělenosti se pravda a manželi jedno jsme ale dělejte si. Z dal. Přátele z mamonu tvého a oni vás tam sobě nakonec vezmou do toho mamonu dvacet snu. Děl báječně vtip tedy ježíš že pořád je po něčem toužit co nebude to hlavním po čem máme to s. To vám bude z na cestě z to by vás těly všechno. Manželka z říkáte když s tak tebe než se to jsi byl než něco nad a za tu že světech říkala nepoznala jsem bez i když ho as starostlivější doma se při znají prosím že sis se o nás stará při nejsem. jsem říkal nepřizná jsem se vás nestaral jsem jenom měl vás jako svěřené a začal jsem se o to abych se pokud neprotivil aby sami jedná jako od boha z ve svém z s s večer mít a to je prosim nějaká úcta tak jsem k mámě větší su než že těm kteří mi svěřený k řek bych stavíme v tom. Tak jsem říkal o činnosti on v ž v že člověk je stvořen pro činnost v z s především a činným životem by se mohl dostat nahoru a myslím že jsem totéž nedá sis o jak kýmkoliv v jiném nižším tvoru protože tam činnost nehraje tak velkou roli tam s taky že se s tím nižší tvorové nejsou tak činný jako. O nesmysly vzít na prošla tedy v ale se o přeli ale ostatní provést co jsou takovými stávající v. A nemá ji ty strohé činné úkoly jako co mravenci nebo včely. A hle takže není na škodu že člověk je celý život činný a. Je to velice užitečné protože z činnosti z se spojuje s bohem jelikož že tady okruh u založený jak se s o tom mluvilo od boha bere činnost pro tu pro tu počinem sílu a povíme se prací. A protože o tom neví jaký vrací bez protekčně em bez těžkostí bez násilí bez osobní vůle. A bych si měl všimnout že v podstatě ten člověk. No ale poloviny dělá něco z toho o čem nemůže říct že bych to chtěl dělat a tato čem si stejně důležitá jako tak kterou dělá z vlastní vůle. Doplňuje vím tu činnost nechtěnou a za následek toto ještě na činnost. Že člověk aniž jak. No z se rozšiřuje že se dává od li od li který které neuznává normálně o který si myslí že to jen nesprávné že něco na ni působí. Takže činnost by měla vést k rozšíření vědomí. A jestliže nevede tak je to zaviněné nám tím že člověk je příliš zaujat tou svou činností a dovede o ni ustupovat. Ta činnost by měla mít. Příliv a od li o konci toho silo jsou pro staráte hosty spánkem děláno ani nemá klidní ani spát tak že to všeho vší. pořád mám na mysli ale to zřejmě v tak jim tato silám které tady máme li není dost dobře možné provést. Vedení událostmi s tím k tomu se moc dlouho chystám ani se mi nepodařilo. To nějak nečinnosti přiřadit se slovně jsem si vědom toho že u ježíše krista. To co bylo z zatím co my vnímáme v bylo stejně důležité jako to co my vnímáme třebas. Dejme tomu že z vzal jidáše za učedníka to bylo úplně vědomé a chtěl tím se dostat na kříž. Za druhé je že třebas i že tady lék poznával že lidé nevědí co dělají. Nese člověk báje si žije pro ty o. On vedle ll do učedníky do večera na potom měli podcenil poslední večeři. A tak je tam takových momentu mým mnoho. Kde lide ukazuje lidé nevědí co dělají dělají tak důležitou věc že kdyby totiž věděli co dělají tak to k ale jsou vlastní vůli tedy že je nutné jen dělat také činnost. Kde se naše vůle nehraje žádnou roli nebo takovou bučí roli hraje protože se člověk mu vůlí podřizovat ten člověk je s tímhle tím že dělá něco co neví že dělá se dostává do situace ve které se sebe zříká. A je to nejlepší příprava k modlitbě a be ve se do toho dostaneme zítra je to možná dneska vím to by to bych to strávil tady hrozně to nemohu o jeho třeba ohled na všechny lidi dítě např jen si dělat nerost jinak než. Dospělý člověk by se že se může si jist tím že proti mnoha věcem nemůže zakročit. Když je to nesprávné. To dítě musí se tvrdě stavět na pozici dělat správně kteří to ještě může dovolit protože nemá u cenou soustavu no volni tam může tam tu vůli v snadno zachytit. Tohleto se nám poznámkami jež si o sobě řekl jsem cesta pravda a život a on li svoji říká jestliže například řekl že pravda on je pravda tak když se setkáme s tím tak můžeme z pravdy vzít se tu pravdu musíme se odtamtud načerpat. Je třeba jenom jít za kristem jako za pravdou a nebo se potom rozumovou nepotřebné spekulace je pod se k u ba nebo cel váhání a pravdu vnímáme čili on říká ta tento třetí příchod do od způsob příchodu ježíše krista. Spočívá v tom že on na tímto způsobem příchodu pravdu ale ji život jsem cesta pravda a život kdyby totiž člověk rozuměl tom že duchovní svatba je ta cesta do věčnosti a že to není nějak. Ak. Ta by se musel smířit s tím s čím jsem svatá tereza před smířila že u dal jsi byl tam líčili nestal se stala jeho zákon jako jednorázové jsou s celým procesem a že tak je musíme dělat a jednat jako s procesem který nezačal nekončí a bude patrně pokračovat na věčnosti jak si dovedl představit že by na věčnosti člověk jsem je jsem měl se synem visí straka odnaučil věřit. A co terezie tam zaručeně je nenudí. Protože když člověk požádali setrvat to udělal pokud po že za one to dělat samozřejmě okamžitou těla. Ale tak jednu věc. Že přejeme si něco navíc udělat co není ze smyslů rozumu tak musíme se zříct úrovně smysl rozum a ale musíme se dostat za ní. A to se nemůže dostat když není příliš víme. No ne toho toho člověka do měl z měl z not tak jsem toto velice vděčen ale k o to neučí lékaři tohoto učí události. Kdo si tak strohé že si nemohu dovolit trpět zase vlastní vůli protože ji nemohu prosadit. Tak v tom koncentráku jsme nemohli nic jiného udělat než trpně se podřídit těm esesman. To tak že v životě ním jako s takovým vězení je člověk musí mít ten z vás. Je to moc dobrý protože. Jestliže trpně snáší tak starosti na duchovní roste tak prudce že prorazí z tohoto našeho vězení vizte řekl symbolicky. To by se líbí porovnávání po s u z bodu z ky a když ji jeden za nějak. Se toho si na měla bych zpracoval takže se do hrát na své. K tomu. Nemělo by to proti šel jsem byl toho protože to je nadání ani na mm pokus mávání nýbrž se nás následování myslím že z možná jiného vzoru ale s jeho z toho domu z. Takže on říká as to co bude z dole je spojen sbohem ten saje pravdu přímo z krista nebo taky i svůj život z krista a že o mně i život prostě čím on je cestou mu tak odtamtud z můžeme brát. Všechno co bychom jinak nepochopili se odjakživa snažím o to abyste to pochopili se to ježíš jako cesta. No a vždycky trošičku tomu přidal ale je to velice těžkopádné cetou z nám prostože byl slovy hostu slovy se jít dál. On je cesta která je i za hranice byli s tím z toho od toho světa a řeknu teďka tadyhle se co se chce život nekončí smrtí nýbrž je to cesta na jiné druhy takle to byla ta cesta po které kráčíme po které se kráčet. Tak jistotu které se nějaká přestanete této naše cesta po ze se tatáž čili než se volit proč a jak se to stalo je to cesta po které ona dneska kráčí račiž a telat tady není dále. A. No to končí ukázka aby se jim přestože na se na světech při zemřela matka přijala pannu marii za svou matku kdo z vás aby to udělal když někdo umře. Matka svou a když je jaksi li pata světech zemřel otec ano. Tak ona ho přijali jako o to při jako by být ku od boha abys s tím otcem odešla zase nazpátek do věčnosti málem přitom umřela ale bez vady toho se připravila sama se jevil ve za duchovní si věděla on se velice do těla a ví. Považoval za toliko možná že mohlo pro někoho něco ji dělat myslete si to jak chcete ale když člověk možnost pro nikoho něco dělat tak je to nejlepší ukázka toho správného života. Ž kristus žil když jsme se jeho životem takže pro sebe vůbec nic nedělal tomhle věděla udělat ale on to se seděl říkal že by pro své něco dělal že by komu neměli věřit to bylo správné co je pro se děláme většinu i tože to jak se postavit janet pro sebe tak to potom ty účinky jsou tam jsou vyšší. Jsem a s tím že si z no tak vracíme k bohu jenom toho o čem nevíme že vůbec ale. Z to je to co děláme a nevíme o tom co ve jsem to vlastně to nevím to od boha přichází a než za svou budovací nejen mu vracíme nám o čem nevíme že mu vracíme. A sestra čím to co z mu nevracíme to je u činech též činnosti k o jsem říkám že to dělám pro sebe. A nejít do vedlejší je vyšší věc ovšem tím se zamotáváme tím že se může odvracíme jen do toho pocitu oddělenosti v ti to jsou moje činy jen na tak dále s tím se spojen a to ne pravé spojení ještě nahoru nahoru li bych na to ano.