Karel Makoň: 89-02B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Na co bychom nepostupuje napřed do věci pro sebe pro koho potom mu to z vás tvá oběti kdysi dělám to co postu a mám poznávám za správné tak je to jenom uznání v tom v tom v právě v tom uznání a to znamená nejsem ještě věřícího to uznáván byl taky že také možné ale li se do toho pustím. A uskutečním toho tak pracným v se k bohu daleko celistvěji a mu plnění než když to jenom u známa takže poslouchat tady pro sebe nevadí když jsme schopni vjem co jsme slyšeli a odevzdat to co děláme mu čím je toho co děláme bohu a po mu říkají indové karmajoga. Ano myslím že tato stránka je velice výstižně vědění popsána. myslím že tak je ráma krista třebas když jsou kali o smrti říkal těm svým. Zákon aby se hlásil o moc kterou může nikomu předat jenom jednomu z vás že se někam nám dostal mění. Tak že to nemyslel tak jako že by odkaz z těla měla složit konkrétně nekladl li. Když měl na myslím že jsem byl na to nevěděl k k k li na mysli že je na na mne nich schopnější aby toho. Všechno pro ostatní víra mu aby se stal aby doslova bylin vesmírový jeho tak byl to je. Hlediska toho ramakrišny správné samozřejmě my když posloucháme. Tak napřed to musíme uložit v duši své jsem si nepromarnila vedla světech poslechla. Co říkal ježíš kristus musím být v od u toho v tom nebo co je jeho otce a přesto šel za za nimi domu. Tak to nic tak málo bože toho ose u vložilo se jak je tam psáno. Za to tak jdou ho pod vší že se našlo v synovi synem jo to co tím janem ale jiná nezemřela smrtí kritickou nýbrž doslova se nebe ale nejen ježíš kristus vlastně jedině v tomto případě provedl soudu viděla jsou cestu k které byli z věnován a mně žalmy jen při bude se to podařilo. To je he byly ta poznámka protože ježíš hlásal existenční cestu a celý člověk aby šel bohu. Říkal jsem cesta pravda žilo tak tou cestou kterou ukázal máme být v s tou pravdou kterou vám na mámení a tím životem který ukázal který žijeme máme jít. To bychom samo jsou dělali tak pro dlouho tady se ho pod o do jakkoli je ten kdo uskutečnili ne do plně ruce práce a proto my zajel vy přinese pro dítě protože jsem projevit. A kdy byl nepře do je tak bych byl zahálet v tom smyslu jsou vinno toho by považovali ale kdybych pracoval daleko jemněji mění na pomaleji než dosud jsem od toho. Abych se v taky si přišel v si aby je taky volnou aby taky jsem dělal pro sebe tím že život tak ježíš znal jenom neumírá li byl taky pro dal se podivuje z nás taky od živě. do byli nastavuje ve svůj život jeho působením ženo žije aniž o tom víme. Čili nesmíme vytrhnout jednu část celku do tak je to správné v tom s tím jíž svých v nic z sami šli v musí než my a jistě z jeho nesprávný řídit nemůžeme se mu při podoby jinak než sebezáporem zapři sama sebe. Než že budete takhle protože když děl všechno pořádně není si uviděl hell. A ono to nejde jen o mějme na mysli jeho příklad a jeho příklad zní jasně do třiceti let být poddán rodině atd tomuto světu. Kdo z nás tří ti k za sebou ale to po za tedy za sebou ten si může dovolit to ostatní ale je to dovolil si nemá ses o neboj se do vody tak to dělá špatně nedokonale velice dokonale takže není si spokojen. To by napovídalo že mají pravdu. Následovali a jeho toho sto ježíšova říkaje napřed askezi a potom mystiku není to pravda a co se za pro jiná že úspěchy na mi sice nejsou do ty doby znatelné dokud nejsou úspěchy v tom svým životě. A co máme v tomto životě společnost posmrtný stal že denně usíná ne aby se v tomto stavu nejsme nýbrž jsme se s tou velice podobném posmrtnému stavu. Takže my si nemůžeme žít jenom na svatbě z na ten e mu na ve že říkám kdy musíme žít na dvou své rád minimálně protože ale působí se nás hora když vědomá nějaká síla tak nejde nám koncem páteře nýbrž také zhora tak je s prach kuje kdy jsem měl při vyšších úrovní do naší úrovní ten že by tam může vyslovovat i působení vyšší úrovní na této úrovni není vším. A to nám umožňuje abychom rychleji ze vstupoval sestupovali protože jak byl přestupujeme od sebe do toho nitra říkám přestupujeme protože to je cesta do nitra zrozen hloubky veta zároveň vystupuje nahoru. A to se vzájemně prolíná a to je okruh zavřen. Jestli silami jedné poloviny okolo tak žily dvě poloviny z nevíte li o své a od koho. No to byl když můžete posmrtný tak jste vědomě nad praví se v něm vědomě s ten se svatým a když se se tak se tam nevědomě že jsem byl v a s tam taky ale jsou živočichové nižší kteří se tam vědomě nesen místem když usnou než jsem byl tu ví. A. Že máš ten přechod z mezi tímto životem a že to v době na jiné úrovni je velice důležitý je projde. Proto se modlíme od násilné smrti o chraň nás pane žel toto nedá se nás smrtelné neumřela přitom nýbrž potom rozumíte. Jakkoli měl nějakou chorobu která se dostat k ruce a ne v. Hlavně že ta duše mělas schopnostech časy toho rozmyslet pro tělo nebylo to bylo před na páteř ale nebylo zničeno takže pořád pro dítě mohlo vědomě do toho byl do světa lid. V tu při and no. To taky jen v po by se o modlíme od dále jsme si z od u na s pane k tomu nerozumíme ale na vás ve sil. Není náhlou smrtí v v žádném případě protože to tělo dohasíná ještě lepší nebo ne proto že se s tím druhým s tím naším tělem teď se pomohl potom si vše za být a mezitím ještě v tom těle to za vás mysl ale do doktor těla byl tam vládne žel o to ne ne končí. Tak v v v tu k nim k tomu k z ježíš že ano ano ano nad svým ses měl k i k otci o jeho slabost ve vší. Všech se šest neděl po smrti kdy ne dneska není ty jsi tady vůbec. Je s to vám nechci li doporučovat a kdyby se měl velkou bolest zubů v k ho a že se do toho mohl sino měli vás mlátilo z od jak máte po bolesti prosila nedělejte to ale lékaři že v tom že z vyšší mnoho máte po bolesti a do dlouho ještě když za přestal být světce. Spojuju to by člověk nesnesl na to vás tělo tato jeho smyslu smysly na to nemá rozum na to vůbec lidské schopnosti je do ve si v první kdy povedou poradit zase jednota jiné tělo k not to je v tom pekle dotud život co jako není věčná záležitost a tak taky bolest kterou snášíme není kontrola konal jenom smysly. Nýbrž že tu se on tróje mimosmyslovým a. O tom nevíme že shon budeme ale v kom pro máme ještě ve říká že e třebas tady jsem říkal že jsem byl zraněna mnoho jsem se jenom jedno také vědomí jsou tak ty smysly jsou soustředí například v bolesti na jenom se z toho důvodu aby ji. Pomohli k tomu člověku světsky sjednocení přes mystiky ženo svým nižším vyšší a ten smysl také takže se někdy nás dostalo přes nějakou marně dolu o vás vzít mělo nazad stavy v bo překonal atd. A kdo toto nemůžeš na protože co do před svým bez to s veškerý světem s těmi se svou svými známými jsou si spojení víc tak on oni se pomodlil za tebe kdysi byl to nezmizí jenom proto že to spojení s ním a s tebou je dokonalejší k ní. A tam manželka pociťovala vám. Cosi zažíval nevěděl on to je něco si zažil ale věděl co ve nad je z bytí protože tak byste po více spojena ale to spojení s tím není vysvětleno. To spojení je na jiné úrovni než hmotné. To je spojení je dvou duším nebo s tím nebo více let které se spolu jenom proto že jsou si blízci ale že bez toho spojení vědě mohli jedno vůbec jsem nebyl by si k ničemu li by se antonínovi a nedá se k němu jako ke svému příteli od bistami zbytečný. A považoval bys ze sobě se hnulo hlavě nebo že jim to na vás prostě pořádku a on se s tím si být přesvědčen o tom že on je do mýlit citlivá že o tobě kdy je když na to vůbec nemyslíš že vina o to myslet. ale jesi by to je za tak jak je u lidem které před říká si toho osoba jednou osoby na druhou mne a vytváří takovém celkovou toku celku atmosféru za o že tomu se u překonat něco špatného a s nebo něco dobrého udělat z bot tak myslím že více o tom nedá mluvit protože je to víc z vedení událostmi a to pořád se jako po jim do toho bylo to co jsem když si dneska se za s tím skončím. Ježíš si byl tak dokonale ode událostmi protože byl s tím bohem spojen když by se o jsem spojen tak těm o dal jsem rozumně kdy byl nebyl spojen taky nerozuměla čili míra vědomosti o tom jak jaká je tady spojitost jsme ve nerozdělené bytosti od ostatních je dána tím že nemám disciplinou splnit z toto spojení jít za nim a uskutečnit je a si myslím že. Když se vám to ani nebude co manželka je si troufá splnit pro daleko více stop pro někoho jiného a že tedy že proto se tak jak je bujet. dáno tím nic jim tak strojem že není lehce vysvětleno pochopitelný mysl řeklo. Tak se proviňuje proti smyslu toho co jsem tu doby lidský smysl příteli do který neviděl protože od od jak je mi že hra že to nespravedlivé co je nám o tom nerozumí. My vystačili že pochopí všemu je toho co se stane ano to ještě z že jo který poznává boha je tak na něm závislý poznal že absolutně z po od ní. Jisté je závislý na bohu je ten velká nesvoboda protože nic nemůže vědět o tom co on s tebou za myš co o sto děláno a z jaké jsou jak ale pozadí toho co se vodě kde takže jsem byl byl by pro na temeno vyvolil něco co se byl nečekal na této cestě se toho nestálo přijdeme sousto rukou tato jsem záviděl v co si tedy že se do vás že ona visi čeho ponořit že. Její nemusíme žádal se o to není jak to málo z od ale ne když třeba dejme tomu o na píšu špatně jak si to představila jak se z nového na okamžitě začnou mi takovou bolest že to z do nedovolí stát a se musím třebas jsem spolu v kdo omyl za dovolit spát a tak musím včas povstat podíval jsem se s napsal škrtnout toho co to jinak bude okamžitě přestane že vysychá zvláštním způsobem. Jako jsou vystavena kolem násilím do tu s vámi to tak asi nebudem protože snáze. Ale se mnou který jako trvá tolik z s. Na svém na to že při to se před si že jsme nemá mít. Aby prosadil když že svou vůli o věřím že do vůle správná a to bude božího boha a tak dále tak potom se měli řízně. No když je motto z vůlí je takle napřed tu vůli musíme umět poddal bohu nesejí říct teprve je podaná bohu tak pak si můžeme říkat jenom z vůle která podaná není asi tak. Ale vůle musí zůstat dokonce když se to náš že k bohu svou vůli tak první co z jisti že on větším způsobenou od se nám vůbec nezdálo či mysl ve se při provaz jeho činnosti. Ale si myslel při podat jeho činnosti tak musíme nakonec k pro bez. Toho čemu se říkáte mi svůj kříž zapři sama sebe k této odevzdanost ale mezi myslí že na se a hned hned mu vjemu ten s tím co musí následovat těsně nese víme tu sílu. Je že boží jenom není to vůle boží to není to jenom trpnost to je. Mně by mu po dělám to jenom víte mění nýbrž je chtít se zařídit nebo zařizovat se podle jeho vůle. A potkal se za kou v v v v a a k tomu řekla honzo a sv. jsem v ochotná a je bez k skvěle jemu pokladu. Takový nás ještě vůbec není. Ale máme jenom pod mým kou on říkal jsou veliký poklad splněn každou omyly ku osoby jsou spolehnout a ta podmínka jen. Aby sis za za radostí. Zatím pokladem o bych nešla z radosti za pokladem to oko člověka že musí za dosti že na hle pozor na to asi nebude se za k li kost ale jak se bude za rosy tak tento znamenají věc. A všude a ale to za to vedlo po cesty se to bylo krás li. A najednou se skoč za deníku. A on ten honza říkal mu na tele bych obr jedu dal tu v tu porod pro viseli vody ve oblečen dal říkal povedu. Ale že nastane lid na bude jisto je při sklad říkal noho vzniku v tys radost je že by byl nešel do vývody. Kdyby byl vyvolal než zase sto z mu z skočit z ve sat vedou jsi č. A tak i teď se mně je již jako radostní protože se muselo lid veliký rybník dělo z toho z práce a poklad se v těle přiblížil. Tak podívej se dneska to necháme bože ty si vyčerpal všechnu svoji radost nejsi radostmi jsem říkal jednou pod malinkou že bude se dost lid nejsi tak končíme a tadyhle se podívej nad na ten řek že tam jsou oka tam před spi a ráno těch navštíví jim při první k káni ale tak to musí být tělesný jak nevěsta rostlinným. Tak dal se nepovedlo ráno se probudil. Říkal tak před co se setkal tat za ba ještě power jak ses o li se z do li se na nebudu nic z toho z ráno o na dostal zase co skončí. A tady říkal ne ty měla by se poradil aby byl do snem a kde se vzala tu se vzala na tam babička a. Stanou honzy kost tak jsem již již že se jim to k za to mít ho on to rok mámy do velkým pokladem. A mámy přitom radostí a říkala mně chtěla bych byl bez li bych se to bude si zase deska z ale je zatím kdyby toto nechtěná jen tady sela věr zase by se věrnosti ale tak je to beznadějné no. Na vyčkat řekla si za ta radostní tak musíš jsem poklad dělat pro tu statku pro tu s a ku co se bude za s pokladem nesmí přítrž říká si to pro hle to z toho o to nesmí věc ale i chodu jednej také to by se měl vůbec pro sebe nýbrž to tu zad ku když to kdesi do večera u vítat přát to pochoval. byla z el v to se setkali jsou za takovou šli a ten si zpíval. mám hezkou zad ku ale ji přeju jste svoji pokrok na prom pro doma dali do sledu kdyby tady byla měla ten poklad tady dělat tak jsem dostal jako a mám jdou z mám na dost do ruky ale pro toho nemá co tak jako by mohla mít ale že by ho mohla by to byl byla radostná její je bych to tak přáli radostná atd tak si pořád zpíval tak pořád se myslet celý den a u věr tomu cesta vesel se ocitli u dalšího rybníku přece deska kali do z tam další chaloupka. Ta řeka se ze stavu bájí si spokojena. Protože si že jedná jinak než člověk sám civí. Protože ve jsem se na při tu moc vlastnosti které neumíš které neznáš ak které li již než ten poklad najdeš. A třetí den visel probudil tak. Tam byla babička zase ta není a říkala si to viz honzíku to chybí to bych rád věděl že ona si to za že se u mužů dělat z s po že se den zpívat to co vám dovolat kolem věřit ale to řeka. Jsem ku doka psy. Řekni taková malinká slepička kudy mně to dělá a samostatně zad ku není ne ta je mi do ta si to on který jsi překlad z kam se jít z ale ono rozum bude kap pata o to to viz ona oka a od pak nevěstou oni že začlo z že odložit ku k opat ale který se říkat si. A tak vzal honza tu za ku do kapsy a za koho na podal pravou vlevo o mně ne čili aby zase večera jako o řekla jsem není získat příčin ven a jsem se o že spokoj nižší ještě něco potřebuješ přidat v tom mám za to by se nesmělo se vedeme něco ještě v tom mám přidat a to ti řeknu. Když tím se vás poradit on usnulo toho tam za babička a říká mu když to život toť ještě vadí že si jenom ne za tou za konati ukazuje ale sám nic z toto neděláš aby jsem poklad našel v udělej něco proto abyste poklad našel taky sám ze sebe a o viz z koho že tady že nám motyku. A do patu podle sis tím jak chceš dala mu ty kolo sportu a on začal pochopil že tam kopat tak tam opakoval přišla s tak a říká on si o toto děláš co tady ko vám poklad dělá tadyhle na ten poklad a on jako řeka a že dělal správně tady ten poklad neboť ten. Poklad je hluboko v zemi. El tam kde ho lidé hledají na povrchu není a tady počkám než ho najdeš a on oporou metr opálen dva za nemohl a on řikal u vás říkat tak dost ne z nahoru. Žes nahoru a podle říkalo ty které z babičky v v to na tam nebyla. On se toto nevadí že tam neni tato stanout u postavit za unikala nastala tam her nás a rupa pořádná stalo po ono se vždycky ku říkat tak to tak ale nemiloval při tam do najedli své ona řekla ale již e kdys s takovou buňka kou konec příjemné jsem se nějak proměnit v. Pro zase v obrovské opsala. Který z měl nejenom pod slova kou v tom bylo před něj předloženo tyto co měl kterou honzy z s. A. Žáka říkal zlobí se na nezlobil ale zase z na jedla měl jsem za za pod a říkat ještě jeden den kdy člověk ještě ten den co ještě děláme. Takže se probudil a byla tam babička a a říkala ty na zemi ale že si zapomněl hledat sobě k tobě poklad o který víc. jasnou cenu ale je o něm vůbec nevědí toho kam jaký kopat ve se mi tu nebo co on dělal na řekla ne ne ne nic nedělej ale že tyto za ce co jsem ti řeka že to tak se řeky na před jaká řekla to budeme dál po ne ne ten babička jedna mi řekla že ten poklad je země takže tam ho mám hledat pak ty se zříkáš tím neseš tam ještě se vám ta těmi zabezpečit v tom po k. On od když to doma sobě je to nemožné to by potom z něco věděl ó pane nebo by se věřím a jsem poklad v sobě budu hledat jakoby se tad. A von nevěděl se po sobě ne co by čas řeka máš nohy máš ruce. Máš tělo vás hlavu ale dobře že ono se to neni to vlohách to není nikde to atd ukáže za co chceš tamto není tak je to v tobě je. Co vizi řekl mu říkám. Když není nikde co vidím že by to mohlo být tak to musí být někde kde to nevidím že by to mohlo být. Tak ona řekla visí létal za k atd zavři očích co vidíš tak těle že vidím krás hrát a v kde ji tam jsou do ve snu a tam jsem pokání byl když se probudil hlad pryč poklad pryč a za ka říkal takovou ukáže věc on ten poklad je i není v je něco co je i není. A on říkal on za a a ale ono je mnoho věcí o který si neví že jsou a přeci jsou podívej se když říkají že jsou o že amerika milost dáváme li se byl stáváme se nebyl existuje snu bylo moc lidí tak vím že to existuje takle existuje ten svůj vnitřní poklad moc z lidí u něho byl bylo tak i za nikým kdo tam u toho pokladu byl. A s sebou učí. To bylo pro jeho velká z krista je do to do tam bo o to o tom pokladu o na babička to věděla. Také na to babičkou za tam bude nějaká nastalou zase závad toho za nebyla tak se pořád hlouběji tohle z na. Zase do vyčkat toho nám vám bez by díla nebo z toho všeho okolo o lesa přišel tak takle by se do se nemohli křoví samého to není ne soto dál tak za únavu usnulo. A když se probudil stane li babička a říkala tvůj poklad syna šel on říkal jak toho nic nemám z nic nemám v ruce ani halí z nás největší poklad že ses naučil beze stání hledat z život je takový se pořád hledat něco lepšího. Teď pustím a ty najdeš všecko v tom životě se svým pravým poklad našel do všechno do dobré zaměstnání dělat že mnoho nebo o tom děti aby si spokojen a to bylo praví poklad. Pohádky konec. I ty jak pustím na ve se sine dvanáctého druhých set osmdesát devět ve ano. A pár řádek provádt sláva tam homme od koho ale že bych si mohl říci že je absolutně chyby po stoly v když si člověk myslí že jsme se nějak proviňuje pořád s tím svým životem o a způsobem jednání. A že není hoden třebas těch ostatních lidí kteří se takle neproviňují jako on. Tak to je krále jiní pocit oddělenosti. Který neexistuje ze strany boží protože jestliže člověk je živým tvorem a teď jsem to ale je taky součástí základní milosti nejdůležitější na ve vesmíru protože je člověkem a když dává člověkem a tak není vrahem protože kdy byl jeho vší mezi lidmi a tak když ho tam tam bůh udržuje na životě této hlazení když tuto ne odnímá. Tak je tady důkaz že tady někoho. Od boha o kterém nevím v ne od lidu vody do si koupil jsem přestal lékařem že ano ale zvnějšku všechno pravé jsem ji zvnitřku k tomu pravému ten rovná volný přístup protože lidský život a tohleto je sis si ne vštípit do hlavy domem pořád pocit me že jsem si z cela asi že v který pochází z chybného postojem vůči tomuto životu. Jestliže člověk v tu vesmírnou vymoženost oporou bez měrou je bože dost být člověkem tak je nejen největší milosti od boha. Jaké může být nějaký tvor. A takže je tady třebas pět věr lidí tak ony jedny z těch pěti miliard pro v do právním členem této společnosti vyslán jim od boha jsem do světle celek nějak zatím kolem o jakému úkolu který vás plně nemusím porozumět nemusí to dělat takže by si z je na pak je dobře že si z pokoje není nespokojen tak ten přestával žít umělecky u se si být spokojen se svým dílem na on si není spokojen. Tak on žij jako umělec po je těžký život umělce protože umělec není nikdy spokojen jak by byl tak konec umělecké let tady je li. A on nad se učí umění žít. A to je velice těžké umění a přistupuje se je k jeho realizaci zase zvnitřku. Ty ji škol stane další milost kromě toho že žije že v ten obraz se stane vědomě součástí boha. Tak pak se podiví že najednou všechen ten pocit celosti odpadl. se měl ještě nebyl pocity vše jak jej ale že se nemoh by tím co s tím jsem chtěl být to se měl být sil takový důvodu abych také mysl jako on znaky jsem tak mysl nebude se dostavilo to vědomí vnitřního života že moji pro o základnou je bůh v takto všech dopadlo ruku přestal jsem tu chtít se něco provést když to za provádí beztak bůh. A to co jsem mu v ničem dosud nedovolil toho pána boha o to všech na příklad jsem nedokázal dosud milovat protože on miluje li se dokázali protože on žije lesem dokázal pozná protože on poznává no o složku neodvozené jenom. Se s to s to aby tam bylo tolik jako opustí žel s u z by stalo nespadne toto pocitu méněcennost tím protože se v tom za byl to jsou zabil do ty kanály ten při že jsou zabil ty nejsou pravdivý ale jsou za bylo dveře samovolně se nadto kanál se pouští tam tam je to správné krista v. A zase k tomu pocitu me je se rosy za své ten tak dělat ne každý do který je správný je správným tokem ale protože. Řeka správná může také si třebas do nesmím končícího jezera slaví ho dělal do proč zbýval třebas za velice dejme tou v řádu takový je zraje a dale pro tam toto poteče ne v nebo ho voda sil dali že ano kdo starost protože to není pravý tok ne který by tekl do pravého moře a o je takovým tokem který do pravého moře neteče atd v jeho neštěstí do že tohle teče do toho pravil moře se nespojil. S tím věčným a to nemůže dokud zachovat si ten tento neřestmi způsob co je jeho chyba ve myslet si že me je sen to to by byl ne každý člověk me jsem který si to ani neuvědomuje že je protože nikdo nejde vědomě v toho boha že. F. Takže že jsem si myslel koncentráku když jsem viděl ty než četl oběti který tam existovaly do vědom koncentrační tábor tam o tom úrovně čtyřicet v německo ještě některé větší že kdyby nebylo nic jiného janem oni o důvodu proč tedy který je se také na pravém místě proto že je těm letem ve lidem mnohým z nich ukazuje cestu do věčnosti těla bych se byl velitele do cesty nedostal ale ne. Co se tedy k tomu aby sebe za vůli mil zvláštní válka ale že se mohu podílet na tom že ta relativní zlo a jaký on představoval nemůže samo osobě nic provést bez na dvě dobra když nastolí relativní zlo a ona stol veliké relativní zlo tak na sto radila tím dobro a takže do pro které zasel u mně tím svým zásahem se to nešlo jenom tak daleko žil když končila bylo s pak zase vraždu. Tak je u to přestalo mně to pokračovalo dál. A to způsobem o no to si uvědomí že to úplně opačně se tam mysli je že všichni musí mu také po jsou třebas policajti tak mu pomáhali ne že mu podal jenom nohy protože kdyby mu svět nepomáhal tak je tady ve vás stal zbytečný. Ten že se tady je a on si vjem jenom proto aby si vzájemně pomáhali a když je proti tomu a tomu nevěří na tom nic nezmění že mu pomáhá to bude tady je tak že mu po vás ano. Že my totiž nemůžeme se ocitnout mimo oblast působení boha čili tímto způsobem že žijeme v jeho silové em poli bych tak řekl že žijeme v něm. Ale nikdo nikdy ani ten satan se mu nezve do toho byl že mi pán bůh a on stvořil dobré a zlé a tak je to by řeky napsáno stvořil všechno ne bez vím tyto nestvořen je satanem vizte stvořil a teprve my se díváme do pozice zla když na nás při doléhala takže svatý petr a to byl nějaký kabel nějak o že který si jdeme tu postaven celý si je bez u postaven a nad nestranně že nic není na světě sobě. Stvořeno bohem ale protože to rozum postavena beze to postaveno proto že my nepoznáváme. Toho původce. To je to zlo čili on z to špatně dával dohromady svoje nejdeme že v je schopen toho a není schopen tam toho neděláš pak měl jsem nedělal dobře kdyby se spočíval v tom že se se nestýkala nebo že neni si vědom svého původu který není nějak jisto li si že něco někdo v tvořil tu nýbrž který je aktuální pořád se všechno vytváří každý moment který on žije se jen znovu bitvou. Jsem a jestliže dotoho on při svojí ví. Malomyslnost abych tak řekl ale tak degraduje to poslání které od boj jako člověk. A to je k bohu se vrátit není jiného poslání nejvyššího než. Č toto jediné od boha jsi přišel k bohu se vrací č. Prosim i ty si od ba přišel o ty ty se o to bohu vrací ž jenomže někdo vlivem své povahy přitahuje negativní kdy vyd tak že s spíše negativně veden negativními vlivy veden deštěm pozitivní v jsem o začátku sil života byl tak těmi negativní li veden jakou podle názoru toho malý do dítěte jetě lékaři život brali on to nechtěli dělat ale mohl by mělo byly sebrali kde sebrali čili. jsem se řídil především negativními vlivy a ty na působit tak mocně že žádný pozitivní vliv nepůsobí tak mocně z toho odletu co je ten svět že si člověk přivlastnil od daleko snáze ten pozitivní vliv než ten negativní o to se se parou je to proto dejme tomu svatá terezie z avily říkala je vší základní postoj je se považovat za takový ho mi ze. Dovol čehož větší ve světě není. Prasknout sebou když do nohám kristovým děly se ho co chceš děly se mnou co chceš. A když odtamtud odejdeš ale ještě žiješ tam on říkal žiješ pro z ti. Z není ne to se nedá vysvětlit o na potom žila pro toho ježíše krista a proto rušení a pro ten život věčný. Když ale myslet si že se věděli co bůh od člověka chce a nevěděli jste se proti tomu o tom podle toho že projde proti ducha svatého to není pravda. Prože proti duchu se tomu se může provinit jenom ten kdo vstoupí do tohoto vědomí. Pomocí boží ale ne z vlastní svět síly a vlastního poznání to poznání které on to jenom uznání těch věc. Ne takové aby jsem musel pole toho řídit když uznávám že je bůh to je všechno stvořil od něho on to všechno el tak to je pouhé uznání v když se s tím že neztotožnil do míry že jsem ochoten disciplinovaně pořád do používat. E tak se stane vůbec nic se nestane do budeš když se proti tomu o nic se nestane protože jsem to nepoznal silou přímo pocházející od vně i když přes svoji intelekt. Přes svoje osobní uznání v co ještě jako nic. Toho ve srovnání z poznání od něho prany nic a to mu vysvětlilo věděl co to je když jsem v sedmnácti letech v ty jeho silou poznal že on je mou nesmrtelnou podstatou i všech ostatních. Tak jsem nemohl. Dělat něco jiné jsou on chtěl nemohl to nešlo no protože on měl přístup svou láskou ke mně o miloval tak jsem tak nesmírně jsem se mu nemohl vymknout. Kdyby tam by se byl mimo moh do do doby v dělat drží proti duchu svatému to by byl býval mohl kdybych to byl vůbec dokázal totiž je ten říše proto jsem potože již to je to ještě dokáže pro na kabrňák tedy ale to v neznám tak do čekal dobyto dokázat a on to je vůbec nic nedokázal po že on toto poznání neměl kdy se mu stalo to co on v sedmnácti letech tak nemůže. Za tím lépe že si že bůh nemůže tedy byl stále v ne tak je tady ve službách jeho a ne ve služba svých o je pořád ve službách toho padat ty kterým říkávám slov ne tak to ne tolik proti duch svatýho sobec syna společného tam se bude proto je tak vyjímečné hřích přesto téměř nikdo nemůže do ale budu nabyl řešení je to protože může být by to co jako neodpustitelný. No. A he ne že totiž jak meze člověk je na rodí tak se tady objevíme světě. Potom kompletní soustava transformační. To znamená všechno co ve vesmíru existuje je připraveno mi tu jsem v tom člověku aby se z toho z celého vesmíru málem po ve dostat do ho. Věčnosti to není u žádného tvora čili taková vymoženost že když si to neuvědomí tak že neví co to vlastně. Si říká a jak se proviňuje tím do se proviňuje že toto necháte že bez jeho vědomí aby z jeho vůle se tady objevil ne. Neboť jeho narozením zasvěcen dovršila jsou stávám v tomto individuálním případě tak se nikdo vizte jak do narození se to děje to jsem soustava vesmírového vývoje jsme si říkali kam on byto měl znovu si myslet že to mateřském těle sedět ten zázrak že z nedělené buňky se stane člověk ale že přechází přes fázemi vývoje ní. Život na naší planetě ve který trval miliardy let. A tak když on to prožije vzali měsíců ale nemůže vlitou postavit protože se prostě narodil hotový s touto celou soustavou no tak to je prostě taková milost. Že si ten ubohým vás za myslí co chce oni tomu nemůže ani prstem hnout z ve že by spáchal se dal za tímto nevyřeší. To to nejde řešit sebevraždou. Proč se to tady je a to se zpráva o z povrchu zemského v od nebo z po roku vesmíru znamená nesměl sestoupil do lidského nitra a odtamtud se děje let toho že touží nebo všemi silami se snaží přejít vesmírového trval dualistického řádu do neduálnosti znamená do boha. si myslí co chce tomu nezabrání si myslí že to smrtelný hřích nebo nebo neodpustitelný věří duch volit do kolu od nebo to se může něco chce na věci nic nezmění pojem narozen a zůstává narozeným ale je nenarozeným a zůstává nenarozeným ano. mu no si vší na toho faktu že narozen. Ale co je důležitějšího nemůže by teprve nic na tom že nenarozený je do narozené vně myje takže tam věčné a že si to troufáme něm přebývat klamem božím jste pádu požívat na něm přebývá říkal aby o na tom to asi dobře rozuměl no a protože tomu takhle je tak po že si myslí o celé takové špatné věci to se podobá jedné jediné věci dokonale pak ba je to stejné. Víc tím psa na měsíc. si je jak celé měsíc spoje svou branou. Který nesmí to je jsou za pout bez v něm bude jsou branou bez měl v něm bude působit k tomu aby se dostal do věčnosti dokud bude živ tak ten vesmír bude v něm pořád jsem tyto směrem pokračovat ano. Tak prosím řekni mu dopřej si klidně těch nejhorších myšlenek je je toto vidí psaná měsíc nic ti nedokážeš jenom z z z s kalich svou mysl atd listy komplikuje život ale jenom povrchním do nitra pro nesahá tam do toho nestvořeného nemůže vůbec proniknout do pro svou povrchovou myšlenkové a tak do ko kdesi v tom pokračuji ale ti to nemohu doporučit osobně protože. Bys moh mezitím pokračovat něčem jiném na než ti vším. Ne tak jak vám známo od s. Před sedmnáctým vel rokem svýho života k s jsem ale jsem nemodlil vůbec jsem se denně modlil. A on v něm modlit se jsem přeříkával se jak se říká a o to není modlení v jsem to proti své vůli abych byl poslušen své rodině a oni si to přál abych se modlil tak jsem se modlil z to se ta oni byli spokojeni je to se říkávám mne. To ovšem nebyla modlitba modlitba začíná tam kde člověk. Poznáš čí svou mysl k bohu a od toho povznesení své mysli bohu ne ustupuje z s v v v v k v..