Karel Makoň: 89-03A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Modli začíná tam kde člověk povznáší mysl k bohu a od ale od toho povznesení neus vstupuje. Upozorňuju vás na tudletu podstatu modlitby hned začátku protože jestliže ustoupí od z toho povznesení mysli k bohu a dělá něco mechanicky. Tak se podobá tomu dostoupil do večeře nad na kde se měla konat svatba a neměl pro moc o svatební. Toho co svatební je úd s tak tomu. Projev ústy k tomu nic ji než podle ústy k tomu který pozván na svatbu. My jsme všichni pozváni na svatbou na svatou na spojení s bohem tedy a jestliže nemáme svatební roucho no tak okamžitě se ocitáme mimo svatební svým nepokračuje ten proces svaté není ten proces zásnub ten proces postupu k bohu a. Je zajímavé že ten král tedy vyhazovalo tedy kde je něco ve mně okolo rez se jim stavěl velice s. Záporně to znamená nepochopitelně jim v jeho zavalen proto že nemají pro pochod způsobem který jem. Jak příhodný pro takovou maličko se nemálo ho. Ta a tak tam bude klas asi by mi z vo bude vás začněte potom zažívá protože toho prosto nová nemůže. Jak takle mysli tak svou hlavou ho a od s. V dostává se do tohoto do této pozice trpícího člověka. Kdyby ho nesu na netrpí kde by milé přítomen tomu svatební obřad a tak každá modlitba. Která nemá tuto povahu třebas jenom chvíli člověka vyčleňuje z toho. Pochodů nebo procesu přístupu bohu jsem měl tu výhodu svou vlastní vinou pochopitelně když to způsobili lékaři a pak to šlo dál Že jsem nikdy bez toto pod to jsem myslím nemoh existovat při modlitbě nemohl. Prostě abych to řekl takle jsem se začátku že se na světech myslel že když je při vnitřní modlitbě se člověk může setkat s bohem nikdy zde že si životě že to nejde ...to žiju mimo něj a-pocit oddělenosti a tak podobně jsem se celý den těšil se večer svým mohou setkat. Ale jsem se s ním že se z modlitby o nosil tak jsem se okamžitě setkává jsem nebyl v jeho zen nikdy ze svatební z vně takže když jsem předstíral že jsem si devět nesoustředil tak v čem jsem se dost seděl dal jsem jenom u denním s tak dělaly o to při od z oba přestaň na to než a pak toto nikdy z vlastní cety nešel jsem si toho že vůbec ten by se toto modlitba od boha kamenovali s tou byla a jsem o byla tak mocná pot. Asi do tak mocné se mu nemohl vím to ani během nebi se od ona konal co se aspoň těšil na večer a tak ani je řeč se neprošel jinak než tím procesem při-přibližování se k bohu ta odvar zapři by se bohu vědomím přibližování se k bohu se z následky chtěné bohužel působí depresí vně s. V protože to co považoval za sebe to se musí tu ve než to není on to jenom jeden z jeho oděvů ne ze svatební se rovná se kterým se ztotožnil a to je jeho tělo a. Toto je mu bráno protože on nemůže mít se který bych dva oděvy na sobě vespod ten který z souvisí s pocitem ode do si od boha pravost ten který souvisí s pocitem neoddělenosti od boha tak to nejde to jsem se do prolíná do druhého. Tak se od něho prvně chce aby v modlitbě od sebe odstoupil dokonale od sebe odstoupil zapřel sám sebe. Ale jakmile zapře sama sebe to bylo to za to ještě cesta on musí zároveň. Ještě. Dosáhnout toho že vezme svůj kříž při modlitbě na sebe při modlitbě kde jsem sebe to znamená tu tíhu od toho třích jen musí vzít na sebe že stát tím či onen těmi s kým který pomáhání víš to dělá a k tomu že dnes též jíž když by bez naší pomoci ten kříž nedonesl li se musel znovu o pomáhat zákon o tu tím že mu po poneseme ten kříž. to je maličkost ale my to velice těžce snášíme protože myslíme že my nebe na ten kříž že jednám nebo k stát byto řekl česky. Je to pravda nám nejenom od toho lidské malé se s odděleno oddělen od boha a to je třeba zrušit a jestli se nezruší takto spojen nemůže nastat. se nadto spojení těšil ale jak na přišlo tak jsem to nemohl snášet takto o tak tíživé protože s protože šlo o všechno co z tam dosud znal. To je to co on zná a co známe všichni vyznáme. Toho člověka který na sobě k buď negativně nebo pozitivní jedno a bojí se že o to přijde. A pralese dvojí protože o to přijde a jakmile o to přijde nic lepšího se nemůže stát než. Že začal nenávidět sám sebe a tím začal být hoden boha. Ten kdo nebudeš vně sebe nenávidět nevejdeš říkají v kristus to říkali vyslovila takle jsem z se to takže během modlitby se učí nenávidět sám sebe. A jsem to na viz nikdy nemohla hned se dostat do takových o vrátek že do sebe tak dokonale. Nenáviděl tu ani vás to se dostal jeho vrátek doby jsme dokonale na vidělo je do se do opustil a moc se tedy setkal sbohem který jak se nemůže setkat než sebe opustí. to považuje test svoje stavy za správný tříd. Pád začátečníka který neví co tím dělá vy věčnou nevíme co děláme kromě toho co víme že děláme víme že jsme padouši to v pořádku tomu víme že to tak děláme jako padouši se chováme ale ten málo je toho předpokládt abych moc od sebe odejít. Masy manana by jsem nikdy ne vrhla od nohám je že vím kdyby nebyla bývá tak zlá tak špatná za také o ještě asi moc málo špatný mít aby se mohl vrhnouti od noha. Že bude tak dokonale špatné se mu nebude bránit ten pocit na celosti nýbrž bude ho to o pro na tomu aby si tam ne jo. On vám tak o hosty ne li být okamžitě hosty o tom se začínáte přítěž je u o sporné že tiší. Se mu nebudeš žít vybízel z toho styk ulity ne protože nikdy není vjemy lid toho. Ani ty ani on není tak být jiný. Aby neměl v sobě zalíbení. On v sobě zalíbení pořád ještě tak veliké že když mu podle o to nebo bohu bude od toho aby do z toho dostal z toho postavení oddělenosti na tak mu to bude velice za zlé on zatím brání tím že není hoden dne ale to v jako kdyby to masy na ve na se takle bránila při ke kristu. A tedy stal doma a trápila se zatím ženě od na to musí před koho to musí být dr za a ne. Žádný hřích proti toho svatýho svými hlavě s procesem tam tele hnout a svými vlasy. Obývá se za oni vám nohy ježíše krista co on ježíš řekl jsem svaly domu který. Vizte mi nedali nic z ale ona síla takovým nohám se za mi z jez o mívala a odsuzovala svými vlasy to je projev lásky. A protože tolik milovat tak taky hotovo a vede jistý země že jo. No tak jako to ten moment mnozí lidé se překonají protože ho svou silou nejsou schopni překonat nikdo vás to nemusí pocit celosti prostě vám chybí jenom něco. Co se dělat si z zel jasně slovy prasnice bohu nohami křičet. A nemyslí přitom vůbec na nic na sebe především ne tak nemáš malinkou myšlenku na sebe zase se s se učí každou sobě tam do této pocit oddělenosti o to by byl vůbec ježíš kristus přišel. Ale o sebe s tam vydržel přesto svoji vyjdu co o do ježíši do toho že ta žena samaritánka měla pět mužů vůbec nic to když na to přišla svatá terezie naříkat tak je tady ten ježíš dostat rosy pro protože ve svých že svět že jsem neměl těch pět mužů vanem byla jsem tam a tak je tady pro každý člověka čili ona viděla přístup bohu skrze milosrdenství boží nekonečném nosem syn boží a von todleto ještě nevidí a nikdo. Do učí dát modlitby toto je nevidí neví to obrovské nosem si že mu dovoluje aby se že musí býti ano. Co jsem chtěl a to li tento charakter tak že modlitba je že se přistupuje ho z povinnosti do centra dotázán měl. A si říct toto jsem od těžce sled přibližně kdy jsem se naučil mluvit do těch sedmnácti se denně modlil. A dokonce bez nejmenší víry. Jenom z lásky své rodině a to byla pobožná vším se modlili jsem nemohl jinak než se taky modlit oni nepoznali že s že tomu nevěřím nám jsem to přeříkával se hodně rychle tak jsem se nemohl toho si myslel o to také do od o to kdo říkali tak se neuměli modlit. Ale protože jsem to dělal. To musí musíte nějaký princip sobě vyšší něco dělal z lásky k tomu bližnímu že voni taky jsem modlí že oni tomu věří tak to mělo za následek že jsem v sobě střádal poklad oddanosti. Který je základem cesty lásky. A ten poklad oddanosti ve mně vzroste do míry že se na světech vně přemohl. Z vnitřku přemohl a bůh stál přede mnou bych tak řekl. Nikoliv obrazně fakticky jsem věděl že jem moje podstata nesmrtelná. A teď nastala když on do situace protože kdy se jsem tíž že byl proti že že jsem nesměli oponovat co své zakázalo vnitřně. S tím moci která a občas mnou jsou mala a to byla moc boží tak jsem najednou slova těmi věřícími stal jsem vinen věřitele vizte proti vizte by se za bazi. Když jsem modlit ten nevíte co říkáte a tak jsem to viz stal všechno možný pojednali babička říkala co s tím krát jsem mám jsem říkala co se s tím co se stalo. On tomu dosud vůbec nevěřil tak jsem tady vyčítá a co mám nikdo ani se krista bylo on si troufám dostávat postranní kněze zase mně stoprocentně odsoudila aby si to s tím je jenom odsuzovala do to výborné a jsem potřeba tak odsouzení zase příliš cítil se neděl co ještě všechno čeká sebe začáteční tam ses žen proti těm ostatním na na úžasné vyšší tak to se nemůže vás slovy sta. Ale který oral jsem v tom se stal to bylo zlý tak řekli no tak to si zase tak by to o tento přejte. No když jsem přitom nepotřeboval jíst být spát a když nemuselo jít do školy posílat postu ni jsem nebyl schopen se hnout z místa. No tak to říkají tak to dítě se zbláznilo ponese maminka měla ten bude se ti se nezdá atd. Že nějakém přechodném stády vývojovém ve kterém ten človíček potřebuje pomoci dávám tu pomoc všestranně poskytla krmila napájela ukázáno úzko byla mně to bylo co o to nestál všechno světské bylo proměn marné marnost nad marnost svého jsem výjimečné postavení toho co je ve mně chycen bohem. Že vlastně bláznem božím přechodně bláznem božím kdy dané zachránila v li tak jenom jsem li otec co sví ale protože jsem kdy pád do blázince že. A ona toto byla o na mně vydávala za normálního dělá všechno aby to dal ve jako jsem se do školy ale jsem dokonce vyvolával málo měl jsem to protože jsem věděl co dostanu. Tak tam milost to prostě u tebe ten něco z že teď to si zase věty tak něco se ho přes nauč sil jenom neměl jsem čas přesto jsem si o to zase knížku dobra jako on mi to a tam jsem si našel ho chce na tak si je sice dělit třista let jsem si to přečetl. A bez se volán a o myla ho si zrovna ten ho ten kam pak a jsem to uměla o podle níž ti a on řikal. No člověče tyto umíš nazpaměť také od dosud tu knížku a to je slovo za slovem jak to teď když jsem jasně vizuelní paměť tak to protože na chvilinku nebylo těžké si toto hotova a či si to tak jak každému dávám tři od vás se to by nám jenom jednu protože když myš knížku nos pamětí to otevřel namátkou taktu učí co nazpaměť tak to věřím a u máš jedno mu to že ty se ježíšku prosimvás to si to on tak když vidí nedělali. Jsem si než to co ti věci byl již v ale co se neb potřela to se nepo třebas se učit vše ostatní bylo přidáme jsem se na to králoství boží rozumíš tak tak když člověk koná správnou modlitbu takle na králoství boží voni si k němu nejdeš kdo to krásy jsem dostat a mně se modlitba se u mně nebyla z neměl ani žádnou jinou povahu než jsem šel do toho království božího to byl pochod do krásy osel těmi prostředky on bibli jsem tam šel a pro toto. Nemohlo za zen nebo za dva mít ten následek že bych. Byl svědkem toho přiblížení se bohu po nemohlo vy za den na okamžitě na ty tam mělo nevěřit do že vizte a potřeboval ale že ta si své síle boží nebyli dali mi překážky. Takže se projevovala jako s to modlitba jako spojovací. Vědy do vivo neměnné hezké kdybych říkal že jsi byl u vás nemá to modlitba ten tu. Po bohu provaz dokud tato mistra modlitba ne. Je to sprá modliba ale jsou tady překážky a o by bylo třeba promluvit které nám brání v tom aby ten spojovací akt probíhal pořád kupředu ano. Odpověděl jsem tu otázku během dne přijde ne v oficielní případu modlitby touha obrátit si bohu a veškerou silou svou se k němu o brát tak to se člověk obrací k bohu ty se ty jím veškerou silou svou najednou jsou silou svou kde k tomu bohu to ještě i případ není to ten běžným ztraceným myslí duší nýbrž veškerou silou svou jsem byl vždycky veden touto veškerou silo. moje z pes dělit vlivem těch lékařů v protože toto nemohu to oni oni taky kromě toho že dávali typy du k věřilo. Tak styděl něco dobrý ho ti kdo tyto je to nejhorší co dělají oni jsou zatím posedlý při ti co ale zkáze za v ale bych a od zrozování a při možném násilný jak to co ty keltové typy se proto chodím tím pořád poučovat jak ty léčili násilně používali záření ale zemského záření přirozeném taková li to přesně. A v tom na rozum jak to zkoumali to ale jsem svědkem toho vrátilo počkat z tam si do vývoje přátel že jsem li to do dneska se to záření tam v jemném lidem klade důraz věta přirozeně nad na s nad o ale ve slově nebo a přeskočit z jeho z to list na ty lidi. Von se nad li například jsem milo se tam dostal odtamtud ducho tomu co tam šlapal to bude tam vinni li se že tam jsou od nové byl že ano těm se nestalo protože nemysleli na cit. No tak. Říkám že moji přirozeným mým přirozeným východiskem je veškerou silou svou. Tak je to dáno tím jsem se veškerou silou bránil těm nekladu mámě odporovali protože si mysleli jej zabit promiňte mi k tomu dítěti o lety oči toto myslelo slovem všechno je v pořádku. My je či jsem měl dojem že nechtějí zabít a to se tím stalo cestou ztrácel opakovalo kdy východisky. Váš život se není li bohužel vystaven tak velkému utrpení jako do pro dítě utrpení toho dětem a tak protože to východisko není tak jak nevíte vlastně nikdo z vás co je naším východiskem. Ježto jsem taky nevěděl ale východisko tu bylo a v tom východisko se pořád z dělá dál. Vy se spí z děláte přirozenějším způsobem ne východisku který jim které bych nazval lidský žid. Z daleko dokonalejší východisko než bolest v tom lidském život když člověk začnete život lidský bolest jako já. Tak je to východu se která vede ne po cestách kristových pochopitelně ale řek bych exkluzivním způsobem. jsem byl tím že jsem nesmírně moc trpěl a plakal takže se vždycky zlo milo země to vědomí bolesti neunesl jsem to v jsem byl plačící nesmyslu k horského kázání ježíšova blahoslavení plačící budou potěšení. Tak jsem byl do sedmnácti let a mezitím potěšen vám takovým způsobem že nikdo z vás není tak všem protože neprožil toto utrpení tak raném věku a tak do veliké tak velikém rozsahu v tak je to nezávidí protože to utrpení není záviděníhodné ale tak ex z jižní cesta a není to hodna pro všechny kdy máte dispozici lidský život a ten ustavičně vychází z boha ustavičně. Ne někdy to bylo stvořeno ale nejste dotvořování každým okamžikem ze s novou ve kde si od boha abyste moji vůbec žít. A byl toho se pořád berete od něho sílu tak se pořád dotvořování na cestě a pořád se přibližujete ani z víte tak jsem do se nás jen nevěděl se tím přibližuju bohu tím utrpením nad tím tou milostí síly ale přibližoval jsem se na to jednoho dne se přejde přes ten jsem vašeho podvědomí pro za se do vědomí i když to bude v okamžiku smrti kdy to nemůže být tak to bude. mám teď že na mysli třebas jednu dílem ku která skončila násilně tento život ale vězte mi to že. V okamžiku smrti se jim musel dostat milosti jako dospělý o člověku v tom smyslu že em. Přesto námi bolest jak při jako pracích aby čistě se jim mysl a tím se setkala na úrovni vývojové jaké byly zrady dojem nás sled li se dostala tak daleko že mohla přejít klidně na opačnou stranu v z ne tam mohla používat tohoto vzestupu k nic že je ničím nerušeného. Jejími nerušeného k tomu aby se tam objevila jako platný člověk. Pro tamní společnost to jsem normálně umírajícímu nestane. Že on tam odchází z balastem el toho sebeuvědomění a sebe vůdci. A. To ona nemohla a to o neměla si to to co přišli své aby se vrátila svému synu životu a opakovala si to říkal to jsem já. Na tam nebyla těle tím který se rád toho nýbrž na tam byla tím který sebe o po ti po že za je nás je tak tak se neopustí jako komplexní vesmír. Ještě nebyla komplexně vesmírem rození než se na jen nás světech odejde tak se do kom ve si nesměl ještě v letech jsem. Sto nenašel páru všechno se na třebas z na tam nemůže zastat úlohu duchovní velitel ty nějaký to nejde protože do toho rostla neměla tomu ten komplexní systém v sobě obsažen ale dorostla k tomu že že se nevracel nad k sobě ale se prut se bude od on od rod s o watts tomuto světu je to matka nebo do koly v protože bude tam nacházet sil uplatnění. Jaké byla zde ani po desítka let nedosáhla tato se stane tak tím jedincem nestane žádat si na to jsi matka uvědomí že ničem ne ukřivdil na nýbrž že uvolnila síly které byste volně volit postup je přirozeným způsobem přirozenějším ale doví kam byto došlo taje to došlo kam to může dojít který dost daleko tedy od seděla svůj život dejme tomu po čtyřicet let. Neměla dramatu soustavu kompletní tak že své se tam může mi třebas do konů k od roku nebo co co do ku nebo ale to bude tam společnosti dobře sloužit že maličkosti považujeme za tak je věci a velké věci za maličkosti protože můžeme být je velká věc se můžeme tedy žít na světě vůbec se k a. S námi to považujeme za tak samo v jedné ve že ani víme že ustavičně to od boha bereme. A kdyby to jenom takle bylo že od boha všechno bereme ustavičně nic se nestalo ale my to tak je to vás slovy ustavičně bohu nevracíme my mu v tom brzy víme že sebe o ale víme z pocitu méněcennosti nebo o něčem jiném sebelásce taky duch se do lásky citu jo nelze je to tak a tím ne uzavíráme oko a kdyby člověk jak to. Bere od pána mate tak se k vám beru tu vodu od pánaboha ne od vás ne přes den zk nějaký přehrady. Od pánaboha kdybych vší nevracel v podobě řeči kterou si usnadnili ju. Tím že z vrátím věr ty jak zase jemu kdybych to vracel jenom vám nedělal chybu že by nadto čekáte že na to řekl no ale je to z dlouhá cesta. když tady seděla na anička ku která li tu na čem po walt tu vodu takto vracím přímo jemu a ne nazpátek kdyby si to vlévala dohodla co by tomu řekla tady by tady dokonce byla mouka a že ano to není správné. to nemůžou bývá kdo jiný nýbrž dobýváno tato vrací samovolně vracím bohu čili vám mluvím jako k bohu. Jako by pán bůh poslouchat a tak se vám nemůžu dopustit nehorázných chyb nějakých ano ale takových abych mluvil jenom ze sebe teta největší chyba e toho se nemohu dopustit. Takže mluvím trošičku přeci nám z jeho moudrosti a to musíte cítit. Von se z toho obrazem pocit do o to mi dejte svého máte nebo nemáte ale musí to působí na vás syna nejsem normální řece tebe ano. F. Vy modlitbou vykonával mnou vědomě jako modlitba a protože to jsou říct od se modlit která není odlivu spojovací při po mně toho. To modlitbou od vy vykonávat kou vědom jako modlitba a mezi životem jen nepatrný rozdíl my bohužel nebo bohu díky nevíme že s tím že žijeme se modlím né. Že k bohu jdeme do si z že se modlíme o to by nás tam vzal za spát. Každým za každý krok našeho života je cesta k němu myslím si nejdeme k sobě a tak když to dělám abychom sebe nalezli a ne ho ale ten omyl. Obecný ale nevadí natolik. Abychom se mohli vymknout z z jeho rukou abychom mohli opraví k sobě a čím víc jsem jdeme k sobě jako třebas ten vás šla tak tím více bude trpět není to chyba v nějakém hříchu kdežto předek sobě k sobě ustavičně vrací on od se vede malinko a zase k sobě se vracíte malinkým okolo který přináší ohromný neštěstí utrpení na tomto světě. Čím bylo rozšířila věci jen by utrpení se zmenšoval takže tento život je li jej životem kde to dítě ještě nemůže ji za kým jevit věcmi jako dospělý člověk a proto je svým způsobem šťastnější říká svým způsoboval šťastné není od protože není smířil s tím že se dostalo v okamžiku narození z ráje ven a teď se musím se nestarat a to je nepříjemné zatímco v tom mateřském těle se tam matka o něho ve všem starala. Tak tady se oni oni nikdo nestala pro dítě a ono se musí po stal z musí najít to potravy bylo že ano napřed téma tak to jde dál a potom ku ti a to všechno se opakuje pořád dokolečka takže nešťastné z toho je to neštěstí je neštěstí pro vás sláva ženy spokojen s tím stavem ve kterém k výborné horší byly by si s pokojem když ještě nemá k tomu oprávnění. Nejlepší by to ne to nepříjemné velice ho lituju a dělat to zvlášť zle něho přátelům je že ty nevědí kdo se žití kupředu na zatímco oni kráčí pomalý ku přirozeně ale pomalým ku kratší nepřirozeně on kráčí u tokem protože. Sise s nechoď nechoď přeje si sebe aby ji tak my sebe se z nechuť s tím ona bude trvat možná dokonce života. Pod na něco bude jsou přidával něco umíral modlit vykonat života aby sám pořád líbil. To on nedokáže to je vrchol a situace která nastala u najednou se v nás světech že jsem nenáviděl celý ten život li jsem dost prožil. si ho považovat znám naprosto zrodilo chápejte v pohledu dnešního protože jsem patrně tak zvrhlý volit nebyl no odměna ale v ale kolik jsme se za by se mu tak odsoudit domě to odsoudil. Je to jsou boží není který tam pro víra o něm ve stádiu soudu a my jsme všichni ale tak pomalým ona se nemění kdežto vede silně si kladu za vinu. Toho si říkám že jsem budovou protože jsem ho přivedl na toho oko na. To by sto v něm takové vyloženo rodí ustavičně smrt těla jako nebe se bude moci od tou bible rodu kolik cit se chci. No tak do ho to přežije to přežil tak prudce se ve sám živit protože to nemůže předvídat se s ním stalo to nejde předvídat kdy stanou maličko rod předvídat se s ním stát tak by se to po sto ona dovolit to nemohlo stát jsem v vteřinu před tím než se se mnou be obrat vstal velice správné. A to je správné nic neumyl na cestě předvídat neboť se jenom divy než se pán bůh předchází. Toto jsem měl před do dělat on do udělat tam jsem se z dodneška nezmohl lásku k němu a on za miluje. A se z se na to nestačím z on za poznává a to nestačí dycky spůsobem poznávání. On za žije nestačím žít si jde na komet tví vedle jeho života který zažívá. To je ve všem předchází požitek křesťanu není vykonáváme jako on dva spojovací. Nýbrž začíná na to jakou modlitba prosebná ale jsem se vždycky proti prosebné modlitbě stavěl k u dost jelikož těmi víme nikud ale svým podceňoval ale když se si kristu ve vizte na zní as pracoval jsem toho pánovi z mléka tak jsem obrátil kartu a za to že ne nedění. Si on říká on byl zřejmě velikým obec syny věcí vůbec evropě jaký žil on říká když se člověk prosí boha třebas ale co si před sám pro sebe. Ustavuje poměr prostředníka dárci a to oni ten nejhorší po mně horší bylo by žádný poměrném je on poměr prosebníka dárci a to je poměr správný začátečnicky ale správný. Jestliže. Se mu nesplní ani polovina z toho co si žádá od boha naučí se správně rozeznávat. sami prvek. Takže rozdává co si pán bůh přeje a co si nepřeje ale tyto si s pánem pojem dobře tak se se na tu cestu vyslyšených pro zad a tam si v nás dopravy pán jeho tamas pokládat to. Tím se to vyslýchal je to nevysychá tak tam se na nepřeje mít. Tak mohu rozlišovat co je správné na cestě k bohu nad se nestane se správném v mém životě se stal ne to se mohou poučit pouhou prosebnou modlitbu ovšem musím domyslit vážně a musím to co od pravdu chtít tam ještě vůle na prosebné modlitbě hraje velkou roli a z toho se občas modlitbou ma od magickou protože asi prosme s co v tom lituju za slovy prosil co je to se svou vlasy se oné silou o zenu se do oné silou boží při no. Ale pak v každém při tak nestalo poměr moji bohu a jestliže člověk li jsem se to modlitby poměr k bohu ne tak je vlastně na cestě spojovat s i když to zas prosím předem nedělal nýbrž že v ale byl vyslyšen takovým způsobem než si z pod i vím ale za nutným nebo záhadným nebo tajemným bůh tu bát být člověka je sice se modlit jsem voleno spojité rodině. Tak je to v pořádku. Protože prosí slovy tady modlitby za všechno co který chtějí mít na tom světě a. Starý si poměr všestranný poměr k bohu tak v jak je modlitby za touto modlitbou prosebnou stojí modlitba rozjímavá ne také stát modlitbou prosebnou je přirozeně navozena. Nikoliv násilně nýbrž šel země před člověk potom když se mu z toho co o co prosil boha něco z plně něco nesplní tak se o tom rozjímat proč on se měl se rozjímat a přirozeným způsobem rozjímá o tom proč mi to pán bůh nedal a jak je tu jsem si zasloužil zimy dodal přichází k tomu že si to zasloužil co mu ten pán udal. A za druhé že neví proč mu to nedat. A jestliže si zasloužil tak se učí pokoře a na této cestě pokora je. Z nejsprávnější nejužitečnější vlastností kterou člověk umenšuje sebe takže tam nenastane pátku v nýbrž úkol zvětšil se od boží jak si umenšuje do tak narůstá vede kristus říkal vy svatý pavel že ano mně se zmenšovat ti aby ve mně mohl musí kristus. No a to dosahuje člověk při prosebné modlitbě takže rozjímání by mělo vypadat tak že by člověk po si po rozjímal. Když před říci nedovolil prosebně o tom proč nebyl vyslyšen v ale jaké nehodným toho v čem byl vyslyšen a tím se učí schopnosti rozlišovací čili ta. Z modlitba rozjímavá je daleko větší měrou přispěla daleko větší měrou k tomu spadl o rozlišení. Věcí které se jsem nebo události které si víru na této cestě pozemské než to modlitba tří v ježíše nebo když se člověk nemodlí. Víte že také dovede k tomu že porozumí snáze vedení událostmi. Že najednou ty události něco jenom událostmi nýbrž začínají být chce událostmi vytvořeným mi také pro toho člověka modlícího své anebo rozjímajícího. Že ten člověk najednou nebo postupně nepřichází k tomu názoru že není veden jenom tím že mu pán bůh ví. Do před milosti že ho vyslyší ale že veden také tím že vede člověka plynou nějaké události. Ten je dříve ale považoval za plynoucí vedle sebe. A nyní najednou jeví jsou to události které prochází jeho nitrem todleto vlivem těch lékařů v a lidem opakovaného by praze vaně své mysli jsem od čtyř let do těch sedumnácti ustavičně neboť časem zažíval jsem sebe vyprázdnil tak jsem viděl události které nebyly mimo mě. Události byly probíhaly ve mně vady nese prali ale to jsou záležitosti mého nitra které se ve mně starého a jsem od sebe odděloval ano že se věk k tomu aby se budovy čili že jsem toto smír v sobě potřeboval. jsem měl potřebu toho s míru kterou oni prorokovali mimo mně ten smír opak toho pro svou máme neměla jsem měl tu potřebu tak jsem kvůli sobě je smiřoval tak jsem svatou převede jen jako dítě se ve pozice jsem mnoho pozdní mohl pozice hleděl dělal kvůli sobě že ty událost ze si probírat mezi ve mně co probíhaly zdánlivě o pro vás prodělají zdánlivě mimo vás nic mimo vás neprobíhá se to události světové. I politické atakdále a tato co by měl máme li to jedno to probíhá ve vás stole nepochopitelné tekla za tři. Pro vás ale dejme tomu kdyby si přečtli toho wer v pracoval své cela čili cení tak i ten měl taky schopnost protože ty události těch kamennou který byli vím vyhlazeni z povrchu zemského těmi prvky na konci prý strava si že ty probíhaly v tom france slovy. Nemá ve vyšší pravdu nemá. Amen než ti hrdinové ale to je citováno prosím co ještě třetí dům stalo knihy. S tím než rámcové pra je to jeho nejlepších ve jsem si zjistil. A tam se pravým v pátek kapitole homme štít je kdy nové boji o zk lidskou bránu a každý z nich míní že vítězství při porážka jsou zůstal viny jeho zbraní o. O boji li jim však je li použitím se stal není boje jejíž nad nimi svádějí volající bohové aby rozhodl li o lidském u věru. Než tím bohové sami se nevědí že i jejich z vás. Jen za celý poli ty jej dávno vybojoval proti nejvyššího z něho už. Z něhož ten není klid a neklid myslím že toto z ku nově složen do z když to tam. Tato přeložen do češtiny lidské byl ve zlo pak si že to co se dostane do naší první z který muladhara. To projde těmi sedmi své rány který byl nená v nás zapsaný z toho vesmíru co z který vesmírové. Takže přes z vel sahasraru to projde jdou do muladhary a tam toho nevejde úplně touž bohové mezitím na úrovni páté a to se o tom rozhodli co bude u dělám toho člověka a tam dole na první úrovni a o to bere jako svůj vlastní záměr ale byl pro záměr bohu oni se vám přeli o o nějakou od bytu předními bojovali a. To sedělo nikoliv k bohu nýbrž v nitce v nitru lidském von ten člověk ten ležela je boj ale věřila dal tento v tuto přeměnu v lidském nitru že všechny věci jenom z by obě přechází do první své vynáší a tam tomu říkáme osud mile protože nevíme odkud to pochází kde to ještě osudem není je to ten věk kuje. Ani se dostane kom ani toho takzvaného tu tak se překonáváme osud rozumíte letem velice znali z doby. Ale po zabito vysvětlení abyste viděli že na každé stránce takový hle když můj o zcela světských věcech že rozumí z věcem on tím že ztratil sám sebe na zakusil bych dolu ano k tomu. On byl žit ne aby se dostal do koncentráku vím že utekl. Tak řekl když se mi to podaří u si je ten smysl syna sis tu ne tak zasvětil svůj život bohu to s před si nedělal. A stal se křesťanem který první co z toho období napsal ve prospěch tu virus nové že v která se stala. panenka který se zjevila panna maria a ne a v hezké dílo a na se na při todleto tele. Protože tam mohl s hrnou celou o prvním válku jako z by jestliže ne. E. Si jich vracení celých národu to bylo z obr nestalo na světě v této válce a není na tom dopadl co my nevíme amen s kým národ od těch zmizelo po o zemského milión a o li se celkem čtyři milióny tak to bylo pro z velké ulicí krve ne. A on si to všiml a napsal jejich prospěch tohleto bylo velice pěkné dílo je psáno s otcem. A tak jsem vám prozradil vlastně co si neuvědomujete že mi do tohoto vědomí svého dostáváme jenom. Tady se mi mně vědomí o tom o čem se rozhodlo na vyšší úrovni. Takže my můžeme nadto se dívat jako na osud nám předepsaný se tam na rozhodlo a který om zaprvé že máme se bohu vrátit oni tomu žádný bohové se nemohou postavit. Jestliže e zařídit tam na nějaké nižší úrovni nějakou lidskou tak nemůže by vyčkat tak za u zela jako o lidským tedy vedeme rozhodl že my to můžeme rozetnout svým životem. A no to je důležité vědět že osud existuje nám v jediný dvou se musí vrátit. Takže ten život který žijeme je udělám tak na této úrovni abychom se jim musely vracet. A jsme hitlerem anebo nejdu bože liším když on nejspodnějším ale nejí s pod svá vnějším způsobem žijícím člověkem na této krále ti všichni tam míříme a všichni jiným pomáháme a ve svém ve velkém měřítku a pomáhal těmi vražda měl který or zrozování lidem pro třebas k tomu aby tyto věci poznali ano bohužel věčná jim není schopna těm tolik ve tento věcem při na u. Z nás si to se mezi za přiměla či není to vzor. Vzorem nebylo by za to nenásilně šli co prosím že naž jak potutelně. No. Když je násilím království boží dobýváno to změn to po stránce stvořeného abychom se od obou o to vizte ve do ve cena co jsem prožit pobyt v z tady u vás a tu si může dovolit z budu v tom v tom budeme v čeřínku v tom můžeme se o tom bavit jak semen dlouho ale tady o deset vinu v něho. Tak jakým násilím na to krásy boží je dobýváno protože se narodíme na tento svět tak ta příroda byla to o sobě matka. Provedla veliké násilí neboť provedla zkratkou dejme tomu několika miliard let vývoje života na této planetě. Zkratku kterou provedla devíti měsících. To je královna fantazie jaký nazýváte em o to ten de toho filmu. Kterou se ve na viděli jste ve vydáno máte to protože to vydáno pro děti hlava pro tu. A zase nevyjde protože o to vysoce vánoce nějak to bylo to bylo pochopitelné a je to daleko dokonaleji popsal jsem v něm to si přece na svět dostat do ruky a v tom. Máme ho. Ono to tak je to dobrý ten tady kvas panně při tak tam jsou z kapitoly který toho čemu nejsou co jsem z domu do tam sto nevejdeme. Ale je jen o to ovládal dokonale celou cestu k bohu je to soustava hlásil dosti a prvním násilnost spočívá v tom. Že člověk se narodila tento světel největší násilí ježíš kristus nejvíc trpěli tím že se musel na světě narodit to znamená šlo o to tu z děláme jako přesto ji utrpením na kříži či prosim svěřil spasitelské spasitelské toho že se bůh zrozuje do člověka a ten bůh se do člověka zrozuje při každém narození člověka. Čili taky to se rodil jako do ti víčka ježíš oba stejně tam jsme si ještě úplně rovni s to on si úplně rovni při v to tom jo v tam jsem byl bych s kristem ježíšem. Neboť aniž to víme narodil od něho se se me nuceni že pomocí tohoto života kdyby bohu. Vracet se do hospodářova domu nebo tak nějak do otcova domu. Ten člověk který promarnil a to děláme všichni na tomto světě všechno co dostal od boha nejvyšší žili míra milosti bratr že se do nás něco nezrozeného vtělilo nesmrtelná duše jen jako do toho jako u toho ježíše ne. Tak to o to nám umožňuje abychom se tím nezrozeným vrátili do toho boha zrozeným se stáváme rád.