Karel Makoň: 89-03B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nic že pomíjejícího nemůže spojit nepomíjející čili do toho pomíjející zrozené můžeme tím životem jenom promarnil v. Jen proti sobě nestojíte kdy říkáte teď jsem toto promarnil teď jsem to prosba bral nebo tak v v pořádku promarnit se musí všecko a tebe se všechno pro mar ani tak si člověk vzpomene za není oko kdysi neb ve z po me ne když si vzpomněl ten ví. Člověk témata visím když v krajině bylo zlé to byla zevní příčina. Ale když on museli s vepři to plaví si přišel dostávat do dostat stal. To to z les z toho vnějšku dostával do sebe čili to přijdu vnitřně na všem vnější ale je to v každém případě příznak promarněn dosti. A ten příznak zvláštní výhodu že při při něm vzpomínáme a také dovolte. Abych teď že u k tomu bylo o spoj se od vědy ne zatím budu pryč. Že chlastám za se zase ta i on tomu svod a paměť srovnáte dohromady jo výraz pamětí jsem to na st. Protože by byl rád z nás ti si v tobě s kdybys jenom začli věřit všem zatím nevěří protože oni ho názoru s. A to ale si vysvětlit nejste ani v jest jsem si byl jste tu o nevadí měl je s tím nezklame ten víte k jsem ustavičně nevěřící v tom že jsem soustavně jste se občas z od li v porovnání víry s pamětí. Potože ježíš kristus celým svým životem ukazoval na toto porovnání jako na něco velice důležitého. On totiž víru nazýval pamětí. A vám to připomenu abyste to dobře chápaly co vám o tom že ano on říkal kdybyste měli víru jako malinké zrníčko po novou přip doma o č nemocen jako on nýbrž třebas věčnému jsem ku že. že kdo mně tady bylo mně je to obsažena jakou paměť a takže když se narodí v st. To rození škále jak věčného nevznikly nic jiného než jak bylo by nikdy se nestal se nebude z toho dub nebo něco jiného jo. To jste ale ti kdo ji úplně fixováno to tam bylo tak ten je zakotveno že nic není ten vnějšího než tahleta paměti v zárodku lidské ten zámek lidský prosimvás pro je vjem devíti měsíců prózy fázemi vývoje života na této paletě ani nezůstane stát někde opic nebo mu tu oku napřed nebo udělené buňky nic od se zastaví až. Při člověku hotovému který s celou soustavou transformační přichází do tohoto světa pro sebe zpět dnes plete protože tady paměť která je silnější než cokoliv jiného a ježíš kristus tuto paměť nazývá víra ho kdybyste měli víru je víru jako toho není škod ona tu paměť jako od no. Tak byste sis po měli viděli byste s nebo nejsem otců om kde by se zázrak i touto z pomíjím ko. Proč tak oni se vrátila se nás světech a od doby jsem byl s přístupem k těm zázraků božím který ve mně probíhaly neříkáme se dělal ve jsem přístupen jako byli učedníci páně přístupni těm zázraku který konali nedělali kde byla mně jako by to maso třebas. Nýbrž to byly hotové věci jakou to ježíše krista hotová věc on se bez námahy zmocňoval třebas mrtvého dělal oživím tělo ano to znamená to bylo o hotové tato paměti hotova v člověku. A může všechno mrtvé pro mi živé nebo ve zdravé a tak dále el se to doby prosimvás bodem lékaři ty by dělal strašný divy a postoje li celou lékařskou nebo na hlavu protože by byla zbytečná protože by mohly zásahem na. Zvnitřku navenek způsobit co vás sem zvnějšku do nitra působící v každý člověk na kterékoliv úrovni mezi těžkopádným způsobem buď o to vůbec nejde a tomuto let za takových těžkých podmínek žení kolikrát z krav kuje a. Za mít tento nebo. Od odejde od toho nebo nevyléčí na to co je a pro se ježíši nestalo ani jednou přestalo jedenkrát třebas těm učedníků protože jim to nešlo proč čím to vzala. Proč se tato víra v tato paměť mohla u nich projevit protože aby se u člověka projevila. K tomu je třeba to co provedli ti učedníci že se vnitřně vzdali všeho svého a všeho svého neboť když se symbolicky vzdali svých rodin. Které nejradši. Ten tak se vzdali taky pochopit že toho co my víme měla na dělat co bylo podstatné a a čili oni přicházeli i k tomu ježíši kristu jako někdo kdo se vzdal vnitřně. Sounáležitosti jednostranné sounáležitosti s tímto světem. To nená tato sounáležitost tímto světem jednostranně pojata způsobuje že svůj zrak obracíme jenom jsem. A následkem toho že to je zvyk. Svatá terezie z aby to krásně nazývá než ona ko vstup ode rez to je. Takový silný zvyk že mi z něho ani na chvilinku ani na moment nevycházíme a pořád. Po krocích svět této tohoto zvyku se ubíráme na ten do toho zevního světa a to znamená na opačnou stane toho vnitřního nemůžete nic si vůbec postihnout a to je v podstatě způsob našeho promarňování a že promarníme tu schopnost sebou se s tím zevním světem stýkat pobývá v okamžiku těžkých chorob nebo těžký případ. Životních nebo v okamžiku smrti nebo tak tak se tak se obracíme el do toho vnitřního světa a tam nacházíme svůj pravý domov. Takže když jej nevím jaký jsem po tomletom se s tím toto mně byl s vám říkám jest jiné se ochota o tom že naši rodinu mluvit ale vězte mi že. Pravý způsob promarnění během života ten správný způsob je mějte víru jako zrno hořčičné jako malinké jsem k k a pak se nemůže to je s ve s a musí se z něho vyvinout strom do kterého se dají ptáci a nachází tam odpočinek s tím říkat znamená je. To. Něco z toho nepůsobil ho uvnitř ve vás nýbrž způsobit navenek jako z vůle byla pro ostatní lidi ano. A tohleto je víra čili je víra ničím na učeným jak dnes nese bát přijmout naučenou víru. Protože naučená víra je víra která si tam dostane pomocí smyslů smysly nám předvádějí že toto je hodné víry to je skutečnost je jediná ale skutečnost to neni na to se váže jako jedinou skutečnost. A vy tam toho. Jsme schopni všechno ostatní co bychom mohli vidět to je kromě toho co ty smysly předváděl sama rozpracovává pět ostatních šest úrovni tato nevidíme protože jsme při vracení čistě nám k tomuto zevnímu světu a to znamená z své víry která je všestranná která nás může dostat nahoru za všechny ty úrovně za těch sedum úrovni který tady třebas indové na dně et kam se dostáváme protože ta víra. Je promarňování dál. Čili že my žijeme jenom pro tento svět promarňujeme tu paměť. Te to bychom mu to rád víru kterou bychom mohli být o tom jsem věčném původu ho jo. Toto by byl rád kdybyste jako přeli zase protože je kdybyste to přiznali kdybys to uznali aspoň co se rod sice tak by to byl první krok k tomu abyste se pole to moli zařídit tři že vnímám tento svět jako jedinou skutečnost a po letos se v něm je to dobré protože to potřebuju do doby kdy dozraje jdu k tomu že se budou moci řídit něčím vyšším jako učedníci páně dozráli k tomu aby se moli řídit tím ježíšem o chod tím co do nich. Vláda a v síly toho co jim č k a z víry o učil víře. A o učil tím způsobem že říkal opusťte tento svět a najdete svět jiný jinak to nejde oni museli opustit tento svět a ti svět svatý vše vně svatý terezie je že si mysleli že musí ut v st že to je tedy se ti musím z a ona se z deska z na den se mnou s tím žel že to u nikoho nepomohlo o na nemusela naučit modlitbě. Která a tento dostatek zahradí nebo nahradí nebo zastane po přemění něco jiného a. Ta modlitba totiž způsobit že člověk uměle odchází od sebe k do jiné oblasti do vnitřního světa. A tam se setkává neskutečnosti kterou ze své paměti vypustil. Čili je to modlitba je zvláštní způsob promarnění. Velice u výtečný způsob promarnění když člověk ztrácí vědomí tohoto světa a nahražuje ho vnitřním světem vědomí vnitřního světa to od mých žijeme ve dvou světech vědomě živou byl v tomto světě a nevědomě v tom vnitřním světě a protože žijeme nevědomě jen to neubírá na tom nic v na krise z vinice že odtamtud všechnu sílu k tomu zrození u životu bereme. Tento život v zevním světě možný jenom protože zvnitřku pořád bereme znamená od boha bereme sílu k tomu abychom žili abychom to je miloval nebo tady poznávaje a mnoho věcí který nemůže se od který se nemůžete se čit existujou přesto se mi se přesvědčit. Když jsem žil nebo se řeči že existuje kostele do tam nejste ale jistot potom se čili tam že tomu věřit tak tělem následkem toho také čteme dvě věříme že to dopadá takle a že přestože se nestýkáme v z s tím ke komu jdeme nýbrž k tomu věříme tak promarňujeme svůj vztah k tomuto svět pro svaté že to byla doslova u též se do kláštera bude to dobré na otázka protože otevřena tedy protože někdo již uteče do kláštera tak co. O prou zdá to se praně než teče do kláštera do světa tak to jsem se od vás se takovým způsobem nelze nezřízené víme že ho má. Víc se než připoutanosti ke světu než když to si ti žili kdyby totiž člověk na počátku takového vstupu takové řehole udělal toto že by se upřímně vzdálené slovy to stačí vnitřně se vzdal bez nároku na jakýkoliv. Nějakou odplatu bez nároku na jakoukoli za nás sluhou bez lítosti nad sebou se vzdal tohoto světa tak v okamžiku vstupu takového krás které takové řehole. Okamžitě setkal s bohem prosím to mám za svým zkušenosti když se jako on co stalo jsou časně když jsem se dověděl že vnitřně ve z od ale boží tak jsem odstoupil od všeho ostatně si to o napřed nebo pozdě o to bylo současný takže jsem se nemohl do toho ceta tak v něm být tady jsem jemně tady chlast tam třebas takovou misky dělat všechno možna jako vy byste rády by bylo to vědomí při dělat za dodávají zadarmo. To co mám za o to děla moc rád. A el tak protože ve si taky domy do při zvuku že přistupuju dobro přistupme španělský. Ta jakou dobu co to se pořád zabývat to panně ještě no tak nemohu říkat z panně ještě na on panně ještě mnou a pořád to říkám španělsky na svět nad ale za to teďka by k k jiné ano tak a z víte že to mluví španělsky. To neska překlad ze španělštiny s námi to neříkáš španělsky ale to by bylo pod její čest a řekla mně to strašně málo ale mně to viklat a beze slov co tady vykládám. A říká kdyby kterákoliv jeptiška v okamžiku vstupu do tvého le. Se dokonale vzdala a bez nároku na nějakou zásluhou a bez lítosti celého života vnitřně se zdál el tak by okamžitě při vstupu do kláštera zažívala spojení s bohem kdy do spojení s bohem když jsem se toho stal se v nás svět ze jsem vstoupil do se pole v tomto světě tak se okamžik zažíval spojení s bohem a z dneška o to o radost do ona píše že úžasná slastí bych tak řekl. Že jsem mohl tohleto udělat a. Co osou o to i s to ještě výjimky například co např je že se také vzdal měl ve nepřijel z nebe přijat řeku učedník páně ale pak je kritický postoj k tomu co ten ježíš kristus dělal mi že se vždycky po tomto sebevzdání nesmíme mít kritický postoj k tomu se s námi děje. Jsme víte vědomí toho že ty události které oko nás z toho. Že jsou způsobovány u dávných by se říkáte nepřál muž zato že někde lid dar nám míst my tady máme právo být a podle na toho vlivu třebas tolik rady ho. Vivo o něčem za to že to z ka aktuálně politicky čela no takže jsem například nebyl schopen od ty doby na dávat zapomněli nebyl. Že by se proviňoval ne proti duchu svatému to ne tak daleko to nejde tato se proti tomu poznání které o tom že všechno od boha pochází i ty události. Ty ji dal jsi se v životě každého člověka tak hromadí okolo něho el žes nezná vybřednutí aby si že to jejich osud jeho osud ale není to jeho osud je toto tažení boží. Od. první kategorie poznání na muladhara po staň toto světa do nejvyšší přesně dál k bohu. Ale nemají pravdu v jedné věci indové říkají ty čakramy se musí otevírat. Jsou otevřeny směrem z poradu pořád od boha pořád tam všechno jde za síla pojem využití tohoto světa je zhora jsme si nevyrobili. Jste ustavičně vytvářena bohem tím že on v nás žije. V každém naším hnutích ke všemu dává sílu k tomu nejhoršímu co děláme dává asi do abychom to mohli provést či on nám dává sílu neutrální která to znamená to co ještě si to atomu které jsou kromě těch tří prvků jak jsem řikal. Je tam taky šestou toto nitro atomová síla ohromná asi vite a tomu batra způsobil že se před je aby se totiž mohlo něco odít aby například v tom a to mohli kolovat z při ní. N věci kolem jádra ne el tak tomu je třeba obrovská síla. Nitro atomová a to je síla která působí v celý svět těla ona působí zvnitřku. Něho to nevidíme takže když se vyprodukuje z této síly nějaká host mimo vás také kdy prorokoval z našeho nitra prosila toto říkam s. Přístřeší že tomu tak je protože jakmile moje nitro bylo jinde. Než na první úrovni tak se nebi produkovat ani jednat jíst není ani jeden strach a ani ani jeden jim ani na bolest ani nějak nedostatek potravin nebo cokoliv během pěti měsíců od atd se to děje pětinu tu vodu bit viz tak to není náhoda prostě nevznikají ty události co ve temně pro všechny vznikaly se dostal protože postavení fyzické jako oni ale na mně to nedopadalo čili proč to tak. Každého dopadá protože to jeho stále za to z jeho nitra jeho úrovně honit která víme úroveň to je ta byla jiná než jejich takto nedopadalo. Berte toto na vědomí že není osudu ženou úroveň vašeho nitra. A čím ta úroveň se zvyšuje tím jiné události na vás dopadají zdánlivě zvnějšku aby jsem si to zvnitřku dovoleno zvnitřku aby to dopadlo no to dovolil tak musí bit bez dovolení panně se nic neděje. No. Ale jestliže jsem zažil ten o z takže tomu rozum do tvrdit sví svým vlastním postojem a tím se tam děje čili co je to lidský život. přetváření neděláme podstaty boží na dějovou podstatu například tohoto světa. To jeho podstatu přetvoření nedějového na dějové a tím do stvořil vadilo na dělo tak se to jeví jako mimo nás. Dosti se to vytváří zvnitřku navenek tak je to v nás taky takže o to o k jo mladí jsem považoval nebo jsem viděl události vedle sebe jako něco co je míním když se zen v mém nitru o na to právo za určit okolností sahat pozměňovat tak jsem ty který se ve jsou těmi prát otce nedostal by se o je nemohli prát. Toho nebyla troufalost toho dítěte nýbrž. To bylo nutkání z nitra tak obrovské že jsem tomu nemohl odolat a že jsem se musel ne ty dva z vás zející se lidí postavit a pro spojit je a naučit jej jinému způsobu to dítě nauč do jiného způsobu jednání naučil pro dítě ka. To nitra které bylo probuzeno a v nás ve všech ne nejinak ve probuzeno působí daleko mocněji že přemáhá to co je jako závidět vnější. Do od pak to před pata protože v. Vidíte dostane se ke zdroji toho odpadu a ten odpad nemůže těmi kanály těmi směli ne který by bylo kdyby šel kdyby směřoval ten se z toho zdroje ta síla někam jinam. Jako v tom vyspělejšími nitru. Tato tím s kód takže z toho o víře je dobré že to víra chyby veskrze chybná si myslím že takový jedinečným. Člověk to byl čas který děláš absolutně od trosky věřil starému za koho. Že věřil ceta napsáno u toho mojžíše jako něčemu co se stalo ačkoliv mojžíš v tom nemohl být s neboť to jsou ve dělat těle který stále ještě svoření mezitím je vytváření toho tento pane ty a jim to on to říkal zašel z dni že to z to dal. Tomu náboženství pudu s nevědět skok z čih. Bez bez je to velice vědecké protože tomu o vnitřním stavu toho eliáše. A i toho mojžíše a onomu po mojžíše to nevadilo že to takle přesně vzal že onomu stačilo vědět. Napřed pán bůh jak ho člověk za zlý kdy a když bylo o to v měl ten pak bůh vložil do těla do toho mrtvého těla duši tak tím on ožil. Takže hlína pocházela ze stvořeného předtím stvořeného všechno váze od boha ale něco bylo předtím svatého než byl stvořen člověk. A to je to je jeden měsíců kterým prochází člověk v matčině těle a když bylo dotvořeno od toho tělo z tvých linii z toho těla z toho. Z zemi matky bych tak řekl živé ženy země matky v tak potom se tam vešla také ta duše ale ta nevznikla v okamžiku narození člověka nýbrž tam byla dech tomuto od boha se u bohaté věčné a co od něho při do pochází taky věčné takže máme věčnou duši jejíž věčnou začla okamžikem narození si při stovek katolická si jeho pět li jak se k přesto může udržet do dvacátého století ale co na terezie mně říkal o to při tom jak to mi komentáři toto co tady tak nebe nemusí. Cítili že by o tom nevěděl ale než toto začnu psát tak mám tak strašnou bolest že to musím nechat do musím to škrtnout jo protože bych to umřel on si přeje být stezkou církve atd svědkem říkat tomu doroste za dvěstě třista tato bude psal si dojít jsem věčná tak tomuto se dalšímu bohu ty pomine čela proč tomu proč se diktovat. V potopí tak v na vzdálenost dvěstě let maximálně třista pak to co říkam bude me mně cenné toto od velikou cenu protože člověk který je v řeholi jako pro si představuje že jsem a v. Když v tomto světě věčném tak ona si je přesto jakože horní výklad který žil v zevním světě ne a proto mně to bych se protože říkal že od i u tedy to takle na sebe vzali toho by se nás je ještě málo protože v. Kde vlita k tomu donucení a kdyby byl nebyl býval donucen tak si pro toho taky vstoupil nepovažuje sto zaručil za svoji přednost nýbrž za přednost jsi se dostal do těch pak žáků řekl. No to je veliká před z od vypiju při městu protože dávali když se mi zároveň poprosil a jenom jednou víckrát ne když tobě se to co hotel hrad nitra za pět měsíců. Když si byla s s ti měla sebe nemohl než ty pro byli dej mně ten maličkost. Přitom vás oni rub její modlit. A na dávají tělo k doba vodu málo to bylo tak do něco kdybych měl takto mám za pět měsíců také hotova nemysli si jist tím komentářem i s tím do ve nemám dvacátého do svatého století a jsem teďka od u boha a skoč do přede do řeči ona řekla překladu byl v tu jsem skal říkal hu se říkal bych tady že se musel říkat budu že už. Jako utekou uteče se muselo říkat prosimvás jak to bylo chybně oblek kuse oblečen chce jsem na zemi to ještě mi škol musely na do učit a vel tak je li za ona řekla použil tu český vode řečeno mi že dáváme příležitost aby z za těch pět měsíců že. Když si to přeješ této upřímné tvoje přáním splníme i ihned jsem padl na tu ruku z lámal jsem sví a měl jsem tolik času že se mohl než se celého přátelům jsem jak jsem nemocen do z onoho zase samozřejmě nemůžou vláčet do mužů bude psáno nemůžu styky se zbavit nemohou vám připravit ani to nejmenší občerstvení umět co by bylo slušné když ke mně přijdete protože mně to prát spojenou rukouto všechno dělat. Při budu zase normální ruku. A s tím bude něco jiného z to co před pas byste nebo že to správné oboru se věnovat z které své kdy se neřek než které jsem to do toho rozrostl říkám víc než todleto. jsem to opravdu za těch pět měsíců udělal co celkově z se s to je jako za svatá terezie to byl nikdy neudělal kdyby to pro další dva roky. Teď se dívejte na můj život jak bude vypadat dva roky to bych to byl nikdy se do děla nikdy mi to do budu ale po jsem zkoušen takových se byl místa před to byl ještě sedne vnější a to vás ty se k zatím ano ní. No to vám dáno a to dávají ještě v do o pluky mýtu který bych absolutně zbyl byl že ano si to nesou o nich kdybych byl tu kriticky né. Ale byl že toho důležité abyste věděli že jsem to považoval toto za požehnání o začátku ovšem nebyl jsem si tak úplněji že jsem měl právo do toho tak svou prosbou zasáhnout. Prosba lidská jak víte kdy je trošičku nepřišel svého charakter protože neví člověk o co prostí že nebylo příjem nože to bolí vizte ne ale že nemohu udělat sliby za ani liší věci protože v jednou rukou se nerad přítrž svýma živa hlad hrát byl třebas ho drsné kterým mediu celý du jsem to musel dělat při do za neudělal. A tak že by po na to podle toho pochopitelně tak jsem to než díval jsem to jenom takle tou u jednoho roku kou prožíval a bylo to dobrý domu z o to dobry. A tak el. To nedělal dobře ale co co co co je to proti tomu že jsem to mohl napsat. A teď si představ živé oni jdou ostatní dovědí. Že za pět týdnů k lékaři říkal noho roste to dobře co dostává to dobře ale proč je to posunují této šesté nemohl dát tu ruku tak pod semen jen abychom to dobře vidět že to neroste způsobem byste to trošičku postu ale on dotoho o po uzří udělal se vel z větší pout bylo tak sestra v při do znovu k citovou to je. A když bude tak vám to od váže me. Bez telat do tou zase to neděl potom zraněním jsem tam přišel ve mně potem jen a říkali toho ono se to o pokus žilo už. Tak těžce vás dí. A v v tom případě jsi tady jak je to možné při našem věku se neztratí šesti let. Říkali nevim to jako lékař vy byste nikde kou se. I ko systém dobře dnes jsem milou když jako člověk kou při jsou křehké i jsou pas zk tě. Aby která sladký ano a toto oni způsobí pláč z kostí. A on to řekl jsou pláč a na na tom místě kde se vám to zlo se to nikdy zlomí jsou dokonce tohoto jednal tady nikdy a ale kdybyste chtěl mít tu jistotu jako pekař chci mít. Tak když si ještě nechal vás o jenom o to prosit ne kristem sál či ještě tu stál druhu čtrnáct s a pak zaručil vám to o z od vás ve třebas jistou onen věnovali na při se že zaručeně mohou. Dělat tím co chci že tam pro nezlomil tak tak dokonale věříme lékařské vědě. Že ráno od vás dali toho brnění na ruce a jsem odpoledne dvacet jednak s vývodů. Spotřeboval od li se z měl vše na mně abych ho uklidit po zevní svých naprosto zde si ho moji celý ba návodu tu byly o zhora dolu v tom do op oporu nám on výtka ho od oka ku o tak od no rozvoj pro z prostě je na to za z první odjel potom musel do práce tak jsem to potom byl do pověra si noci viset musí brát co on do spojení. Jsem to provedl a zjistil jsem opravdu že se to neslo bylo kdy to je moje víra v lékaři to je veliká víra ne že kdyby měli nevěřil tok v z toho zlomit dne a jsem věřil neměl prvého sester přesvědčit že měl pravdu to jenom tak dovětek k tomuto kovy. Se vědět že jako týká protože ty bys tím nikdy nesouhlasil jakkoliv byl byl lékaři tam k tomu tomuto by kovy a tak od pod nebudu jednadvacet s kým budu nosili když ji z a uvidíte je si to praská nebo ale kdyby budu se krok prosimvás to by se to neví že nevíte je to přeci mám ještě mohl o prasknout. A on říkal jež se to noste čtrnáct s tak se mi s tím obalem prodělal ještě v na tom či jsem jsem barák. A proto jsem zkoušel tekla protože se jenom zkoušel jsem nic jiného no oni obstáli musím říše ve kast ano vstává jsem to ne jako ale na to nestačí prostě prosí a ono ho pak a a a o. On to nejsou pokusy o vás to k tomu dokonce mají již kristus miluj pána boha svého zcela se ze svého z celé mysli své z celé duše své bez je si své z veškeré je to možné lidský to lidsky možné není když nemilujete když jako jsem bez a ne když jsem se miloval když jako sebe sama v boji druhé větě říká tak se do učíte také s veškerou silou mocí a tak dále myslí. A takže to nejsou pokus ti to je návod co od ježíše krista který je bez več něm vyzkoušel. Ne takže když přišli učedníci páně k ježíšovi do učení tak tomu jsou tam při tom za tím účelem aby se dostali ke spáse to byla osobní spásy je ale byly věčně svobodným a ono okamžitě učil miloval bližního ale zákaz tím způsobem neobyčejně ale zázračně dokonce milovat. To znamená do či nás co máme dělat vých. A stalo li nás učí že se nemáme chod jako jidáš který se také dělat tytéž zázraky jako ty ostatní ale měl své výhrady vůči číši neboť smíme neměj jsme výhrady vůči dění na tomto světě když se něco stalo stálost. Vy mně výhledy se pán bůh tady nějak z pletl nebo aspoň trošičku uchýlit pod toho co jeho moudrost čem by se s tak nesmysl moc stát na příklad jak se na ni jen byly tu mast dal nám měla cenu zlata to se mělo dát chodím aby se měli udílí not to bylo hezké od toho. Jidáše no ale byla to kritika boží všemohoucnosti vševědoucnosti a ten kristus věděl víc než on ten jidáš naše schopnosti lidské i ty největší ty mi lepší a jidáš kdybys mi lepších ale ne neví to co ten mistra není žák nad mistra v čili my se musíme když se něco stalo ho vedl. My se musím podvolit tomu se stalo nelitovat to se stalo to se nestalo bez vůle boží prosím vás. Za barborka se nadto chystá aby se to stalo kdyby se planet nedostalo tereza po do polohy k strany kde ten náraz nastala tak se nic nestalo tak vyšla z otcova z rovnou rukou nebo nějakým šokem jako tají sestra o jako ji matka ale nic víc a o nás nadto připravila protože ona byla připravovat vám aniž o tom věděla co taky nevěděl na to aby lidské schopnosti uplatněna n na jiné úrovni. A vám řeknu uplatňovat lidské schopnosti na úrovni jak to dělá barborka a pro jiné vzdát takovýho že tam nesmírně váží. Protože tam byl vzat násilím na tom nezáleží na protože je to dítě nezkažené a ono tam bude moci uplatňovat z ty schopnosti lidské způsobem přímočaře vyšší když tam někdo přijde ve čtyřiceti nebo padesáti nebo nestačím věku ale ten bude pořád šilhat pod o světě s zde dole. To oni tím školení které tam prodělají ji prut se odnaučí myslet na tento svět to jejich smysl u. Je li toho školení který tam prodělává a ona když dali potom možnost hrát. Potem volal de do školy a potom z každý den ze školy zase nese s dětmi tak ona dej mně přichází k novým tváří se kterými se hraje a nově z vyhraje ale si s těmi dětmi novým způsobem kterým si nemohla hrát a proto se s nimi nesetkala a teď se setkává protože se otevírají smysly tamní ve kterých může vidět někoho koho před tím ne dvě. Neví nezná nepoznávala že sis měla ona ho neviděla tak krátko do na hra a teď najednou ho vidí dalšího člověka bytí. Takže si znovu začínal je do pro objev nade zen den ze mne za dalšími objeví not na vám řeknu tak požehnaný život že u dospělého člověka se toto neděje z víc například když zemře osm vzati myslete zase tam jenom s těmi kterými se kterým se znal tady na tomto světě byl z toho z šťasten ale nic z pro ty měl to nebylo na kdežto on do je to pro ty v je onen vrcholně pro ty věku i na tamní úrovni ano. Tak to jsem chtěl tomuto říkat janem jsem spojen s a zk v paměť o věčném životě pochází z věčnosti a co pochází z věčnosti je věčné. Tak naše duše které nám přidána v okamžiku narození nevznikla s kam se brzy se pro být mysli církve taneční ale to s tou terezií říkat že neposlouchá. On do vody do říkat ale nesmí to napsat nemáme to napsal že. A není to již je vydáno samozřejmě to skončím ještě skončím tuto předpisovat tak potom za s se pomlouvat. Toto indové neřekli k k si to řekl jinak do po mně nebude trestat smrtí jak od chtěla udělat během toho co jsem psa a no ale. Je to věčné zkrátka na paměti věčná by si k s a teče veden nesčíslné novostí pomíjející věci který jsem do doby poznával najednou poznáme něco věčného věčně platného základního co držím můj životu vůbec. Co mu umožňuje tomu životu abych žil abych poznával abych miloval no prosimvás to je rádo z toho tak velká že za po naše dělo si tohoto světa jsem nemohl se provaz tohoto světa to nese za do vás této věčné paměti. Takže to nemohu nazvat s ze jsou li jako víra ale ježíš kristus protože učil věřící v to nazval jako víra vaše víra budiž jako víra toho malinkého se ka že ano v čili to je víra tak velká že z vyroste vždycky ten strom toho poznání ve ve kterém i jiní lidé mohou najít útěchu ano nejenom ten člověk sám pro sebe řeka s. Čili paměti věčná se rovná správnému základu víry i když ta víra je velice primitivně při jasem vero řekl větu že takový nevíra při proč nemyslet do přes stalo proč ne tomu nevadilo v tom když v tom viděl že zlá byla dána ještě duše je a že pak příteli tomu bohu nazpátek i to co u plácá ze kdy i co do toho vložil potom ze sebe to co on proto se ve dobra duše on pomocí k věčné duše. To pomocí boha se tam mohl pozvat nazpátek i do tělo on tam pozval nazpátek i toť tělo a jsem to ale věda a podle eliáše dělal od prvního okamžiku veme přímé cestě jsem ta před mystik a nikdy nebyl jo prost. A tak od no a on mu a to mu ku no případná jako od a ne o ho ho a ono ho jo no tak s tím ho k a. Jak to to byl to bylo pravé naopak velikou výhodou že ty duchovní si jsou z materia závanem tak daleko že jsou použitelné v běžném životě. Kdyby totiž nebyli zmaten je za ale tak nadto si nemáme právo žít že bez boha aniž to víme mater je zvaně abychom na této materiální úrovni užili to co je věčné ten bezvadná vymoženost. taková proměna zhora do u ta proměna lidem božím v jeho velké moci všemohoucnosti za řekl proběhla dokonale takže my podléháme pokušení božímu neboť na tuto pokušení že ano že je to vaše. A že vnitřního není. Ale je to správné ne je to pokušení správné to o tom se máme postavit ale do tak pociťujeme jez správné. Že totiž můžeme z boha o žít na tomto světě v že všichni z boha žijeme když tohleto ho předložím třebas naposled jsem toho předložil vaší barborce by se o tom nevěděli a jsem na dal ruku a přeložil jsem to svoje poznání pomocí spojitosti a do bitvy. Jsem to co by se jak tuto přednášky tónem potřebu při tom. A barborka okamžitě se odvrátila od své matky zrakem jako ke své matce co jsem okamžitou zrušil se nechtěl nebyl matky ne he bez se hned tu o dal pryč aby to přestalo jak jsem jak jsem za ruku bych u zase byla normální ale kdybych ji byl to ruku nad držel tak on ch chopilo pro dítě ale nebylo by bývalo své matky. jsem byl věčnou matkou a víc. něco co se stalo malé které se ve vás světech při zemřela matka zemřela jím matka stech vědy zemřela matka fakticky. Vnitřně pro ono by se chopilo matky která je živá ona se chopila panny marně a s opanoval je jmenovala svou matkou. Z jinak než že to stav vědomí je to ale že bych toho že je to stav proměny stav proměny že vím že se všechno proměnilo hmotu. Tak aby byla komplexní se vším ostatním s tím transformačního pátek který uvnitř toho aby se mohlo jít nazpátek. Ona se tam totiž nedají ne než zdola se tam mít z úrovně kde dneska barborka a ne dále. Tam může li člověk úkol skvělý úkol který mi vede nikdy neměl třebas ale nemůže se na něj nějak jako jsme st bude vrcholně spokojena s tím životem který tam žije v z po k vyšší již byla životem tady na světě ale u podle mýho názoru ten názor nemůže dál ano. Oni mi všichni opomenout všichni ti teď to oni pravda on tomu se mnou se vtěluje taky kdybyste chtěli tak se tam barborka znovu vtělí ale ten balík v ten ten její u mysl z ti co udělat s tímto světem. By se vtělil takže by tolik rad oba o jako ty vím ky jsem říkal a k tomu k padat ano vedení. Ale považovala se jeho jim ku poznal toho lékaře přibila který který léčil. Nauli se nekladu dobrý den pane do toto a nikdy ho dnes v tomto životě neviděla a tak sto rodiče poznali že o přece přestal si vtělení prát. Ale věděla poznala za něco jiné se od poznával není který vtělení za hostí kupředu to bylo špatný neboť jde do je na světě nevědomí o těchto věcech duchovních a jde kupředu. A proti vlastní vůli vlastně protože to co dělal z vlastní vůle minimum vedle toho co dělá bez vlastní vůle všechno v jeho organismus seděl ji bez vlastní vůle dech všechny vnitřní pochody jdou bez vlastní vůle z čeho by ani jste si nebyl živ z vlastní vůli kdyby s myslemi se na svojí na svůj dech kam aby si došel abys během než kdo do po neumřel na. To není možný ještě ještě den vinném dnešního do pole let. Viděl nemusíš by se z ale automaticky své bez vám nám rase duchovních jenom o to roši v jen to o tom odlivu z za hranice a za nic ze smyslového vnímání a rozumového zpracování. No novém jako my as to li tak jako on. jinak bych vám novou nad tím janem ne nad tím malým není č k jem a byl bych ochoten odvolat protože života kdybych to chtěl dovolit pochopit jsem si dovolit protože ono úkoly jiný než normální člověk a že se zmocňuje aniž to toho pokladu který neužívá pro sebe. Nýbrž nevědomě ho užívá tak jak na úrovni na které je se užší nad domy lidi nemůže přímo jako něco správného co vám. A on ho užívá jak na to vám že to nejde pod svou si si to že se nemůžeme smířit bože neznáme cenného taky že je ale takhle méněcenným ten z tak méněcenným byl a byl by do ze kupertinský. Naprostém méněcenný jsem ten nebyl schopen nic provádt provést tak aby svými kdyby spokojen jámy si vzal do hlavy že bude knězem to bylo taky nesmyslné a co je nesmyslné nemohou být to se naučila vždycky. On se jím stal. Říkam do dostane se v ničem ale si s by se dožije puberty k že tam mnohé z nich hned že jsem se konečně byl aparát transformační doplní ono nemá ještě úplný. Takže nemůže tam nic pro ve z podstatného jako třebas sedmnácti letech tak jsem musel počkat se doplníte od organizační systém. A ten není organizování dokonale dokud tam není dokud není celý zkazit skal kamennou značným prvek ven. A pohlavní život z dospělost pohlavní a jiných věcí že zase někteří prvky upadají na příklad dejme tomu schopnost růstu postupně upadá a s tím je spojeno nic na vnitřní sekrece která musí odpadnout protože jenom místní účely u z provedené a kdyby neupadá tak je to rozhodovat choroba hned z toho nemůže si dovolit a to všechno tou stojíme že u něho odpadne jako u normálního člověka. A že naopak se národ dostane něco tam vůbec není deska vůbec není. Takže se může stát neříkám zázrak ale kdyby jsem přišel nějaký pater jo. Tak by ten zázrak není jsem provedl v upozorňuju nejsem kompetentní ale zavolej ze si to v tom příprava bude v bude mít vůbec tu. A on si dovede k a vytvořit do tvořit ten systém transformační tak například již u dívenky kterou naučil vidět. Nebyli nutí zrakový nerv takže nemohla vidět se jenom za základ tam byl nemohla vidět s těmi těma očima se nedalo vidět a ona těm s tím zrakem viděla a lékaři sto si z toho se nemůže takže nevidí že když se na oči se třista psát tak každého poznávala tak museli za se víc stal přiznali vás to zač ta ještě žije a vidí ale očima.