Karel Makoň: 89-04A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Jo. Za to a ona do on který je u každého i do toho let to nebylo to co třebas v čili vidím než kolik od normálně ale víc než my o na by byl toho člověka ze základu s jeho základu učili o na by mu na dneska škoda že nemá se při to z se s setkat. Být sil platnou osobou při vedení duší směrem nahoru. V k v. Ten kdo se aspoň jeden orgán který nepůsobí z vnějšku toho koho příkon co ty kdy nýbrž zvnitřku od toho základu směrem na ve navenek my všechny orgány smyslové můžeme takže zvnějšku z těch dělo u tak vjemem že k u k o další a tak dále na zvyku co tam je naší že ten tam osud chutnáme tento svět pokud ta máme tento svět. Kdežto ona ho ochutnává zřejmě vlivem toho poznání zrakového nepoznání zrakové vnitřku navenek. Protože se zkáze na ve daleko dán aby ses mířil s tímto světem. To děláš býti a nedělá to třebas jsem vás slov mentálně nesnaží se od toho na by věčný případ když to není vím věčný el ty jsi postavil třebas barák nebo z kvartýru ano přičemž se musel pomáhat nad celým baráku a on to bylo pro sebe uspokojení. To nebylo z nějakých vyšších s v k v při to co by to je pěkně. Všechno co v šakti prosím že kdybych že řekli že tyto kam od i jsou moc desky ji ve srovnání s nim jsou desky tak bych to oni do pak se zu jistě bys mi že to se viz to chápe jako nepříčetnosti. Tak něco špatného před tomáš prosil uspokojení to jsi měrou než že pěknou kam od máš co se dost kojení při oko přiměl a se s se nemusím se s pěkně z ano to v vel to je velká oddala je že je uspokojen moje nemůže ji do takové míry z kupředu jako u tebe ale v podstatě dělá všecko aby svůj život v uspokojovat. Toho není účinně vede k poznání boha než toho a k o nedělal nic pro sebeuspokojení o padoucha od toho zůstával že tak než si to schvalovat ale kde prudčeji všem bolestně a to není pro něho správné všechno co je co pod tam je nějaká chyba. A jesiže ten napřed že se ti si si umírali celý život za velice bolestně tak tam je nějaká chyba. Ježíš kristus sil přivodil asi jak umírali ne o jistou udělit celý život a nepodaří se jím umřít protože z vlastní těl kdyby člověk neumře. Ta nebo na kdekdo z výčtem otčenáš ten říká neuveď nás pokušení se to za pořádek v že nás bůh uvádí v pokušení. Ale von nás musí uvést pokušení abychom mohli přesto pokušení jít dál. Abychom mu ho překonal o to zase musíme modlit abychom mohli překonat a tím se dostal za to pokušení tohoto světa. Kdyby bylo možné aby do bez tohoto šlo tak by ježíš kristus neukazoval. Podobenství omar na ten synu jako něco z s u své oslavy hodné neboť ten otec když přijal toho syna marnotratného tak dělo velikou radost mu udělal kosti tohoto ode vší pro chovalo pro stranou všechny důkazy své radosti mu projevoval ne na tak překonáme toto pokušením. A bez toho nesmím setkám ho nemůžeme konám v ono to ani potom pro spor do musel se zažívat nad jeho vůli překonat tak pak se znamená toho spojení. Ti odkud tu potom může si v proto aby z toho překonat tou může říct klidně mu řekni ale to že on si to sebrat po svém nebojí své on o to bude dělal velikou potíž to překonat a výborné bude budou syn další jste si spojené. Ale tak mu řekli přitom ještě jednu věc že znáš člověka nebyl dojmu že jsem to já. Které který ne jenomže neměl takový těžkost jako on ale kterému celý život kterého celý život nikdy nebolela hlava. Proč ho nebo na protože ta psychická rovnováha nebo jedna duševního života byla patrně správná. A on nemá s pannou jenom protože milo tam musí si na učit a bych mu radil aby si před byl lékařský spis. Napsal ho nějaký doktor ma a č ho od k od lékaři byto měli mít někde v jeho práh lékařských je toho naše nešika ocital nešení proč takových psychicky založených lidí. A o tom taky dva svými nádherné rase viděl když tím povídáním k tomu velice odborným od lékařem. Že si budu snažit tu k výšku dostat protože chci aby to jedeme čas přednesl a nemohou chtít od něho aby to nastudoval protože to bylo moc v on jiný práce on ten lékař třebas za z vás taky nejsem ten sis na že. Jak si toho matka čem do pád tam copak tím za to co bude třeba k o by roky jim druhu plzně a kult rad pražském nevěřit ty lékařské takže tamto co učedník ničit že tam mají a tomu na čem mají pro zen ne než kdo by byl jdou není z něho ne pražský a z moc tím se toho máš začne na píšu o jako přednášku nějaký doktor či v vysloví kterou uměle assisi vizte a poznamenal jsem si takže tak nesl jsi nám a. Když vjemy jsem taky viděl takže ve řeknu též li co nemusel tam ani chodit ale za vás přednesu přednášku co vám teďka z dál a v postu to poštou a zase se mně osobně znám tak nemůže protože jsem taky setkat bez ten který od bo o nevím ale doposud listů božskou a on na něm buď dát své svolení nebo né. Mně se svolení. Tak to řeknu jejím jménem jakože nadto před nestát nemá často víří výklad. A ještě dát tomu svolení el tak to řekne jsi jménem doktor procházka který je můj od že kastě na starosti z kosmické ježíš to bych od vod. A tak s za to jedno totéž pořád to a to přednesu prostě protože duševní ji ženu považuju z ale vím velice důležitou záležitost kterou do které normálně člověka s kali dán ne to nedošla. Kdyby se měl stát lékař obou vodní například duše vidí jenom svýho pacienta kam pak aby došel tady vůbec nedošli chorobě kterou chce ale čit. Ten je ten pacient si přeje aby leč jen následky. Špatné třeba duševní jeli říkám třebas případně ale on pak se o to nestojí ose od aby neměl třebas bude měla nebo neměl při pod nebo ta a ta tam napolo si tak i prášky jedovatý žilo ale to v pořádku ale to tedy neuznával za správný te si v tom mat vždycky léčit to protože to je správného není. Prosím měla která na tom že je to si to magická leč tam kde se předpokládá že u toho pacienta a ten virus je. A tak se za nim kde protože tam zjistil a kdyby tam nebyl o prosím v tom mně ne odpor protože mekka skal nad námi nestačí v tom měl neodporuje něco od podle do tom ne ten virus je všude. A aby ne nedopadl na toho člověka to je m pro z těla se kterým se dali dobiju čili not tak se mu typy ruky dají za to ale kdy jsou za takle odděleně tak je to prosila před ale to takhle oddělit neberu znám závislosti protože člověk je živ z bakterií a z mi kroku asi jedu aby by nebyli tak by okamžitě zemřela. Tak jsem. Jaká oprostila se je nemohu to dokonce ani by o byt nesmím se musím z mizí že jsem ze života pak který živ přímo živ. A když děláme třebas pokud sis z že z jel s takovými tím kolu by ale dále sterilní potravu tak oni zemřelo oni tam potřebuju ty bakterie třebas promiňte že za to byl pokus kolu. Že že máš pravdu když toto tam nemáš toť nebudu říkat dále v tom vštěpovat protože nezastává ten názor. Těch mnohostrannější jsou rostou soustav vlivů zvnitřku navenek a zvnějšku na do nitra. To je soustava která se ustavičně pro jiná čili nevystihl se i tady při tom třebas. Ne protože vím kdy najít ten tu byl odjakživa ve životem lidským životem ostatních tu z na to nepřišlo. My jsem se rozumělo podstatně ve dva osvítil te před z to padesát těl ty pak se o na toto přijít na to co ten člověk dobře to se neví že ano. Ale jisto je že vím že podle vůle se života. Protože my žijeme tak aby moji znát být živi než čisté ne nižší organismy aby z nás mohly být živi. A zase naopak že ano ano to všechno je souvislé. A zatím vším jeden styčný od atd věčný život který toto co tady produkuje tento tento produkuje den tón časný život je dočasné proto aby to bylo dočasné. Aby to nebylo věčné aby časového časná abychom volit tou časnosti. Tou tělesností bohu čili tělesnost lidská je nepostradatelná ničím nenahraditelná není na hrají která se zvířecí tělesnost. Tak to musí lidská tělesnost která je pomíjející aby mohla člověka dovezl nepomine co se protože a jak sis všiml i přes všechno nadávky který se pomocí tebe svěřil celé lékařské vědět el nejsem proti lékařské je naopak velice ji potřebu o do úvod uznávám její potřebu pro lidstvo o čem bude do konečně tím letech. Jenomže musíme se u vědomi že to oni dělají to je pohyb v kleci. Usnadňují pohyb z klece by tam například když řekl ve ve služ o do tam s nebo tak to je hezké to uznávám že správné o do tam měla do toho do tudleto na bolet toho ruší přeci v tom vyšším úkolu a o nemuseli osobě neví ten může i ty víš vyšším koly zastat když o sobě tak nemůže zastat máte ode bolesti rozum bůh nemůžete se jsou si na pána boha to není možné.. Z do násilně udělal jsem patrně poslední člověk máte velikou vymoženost jevíte posledně čekala zdá to je ten mu se proto o dostavil skoč obé antibiotika skupiny k je jen v je tedy neměli jak totiž mně nemohli dávat čtrnáctkrát za něco co by mně bylo zabilo vědomí moje vim do posunul někam jinam a tak v něm museli z operoval při vědomí to způsobilo že ve mně. Objevili tak že by k jako bych mluvil třebas způsobem živou novým jak který způsobuje že si vzpomínám na svoji jinou podstatu a a hned od východu od těch člověka jsem si vzpomínal proste způsobili. veliká vymoženost protože jsem vodtamtud vyšel a jsem nepoznával jsou matku jako svou matku se nebo pořád s tento svět jako svůj svět. To bylo z než cenné oni to ovšem považovali lékaři za nepříčetnosti v protože čeho zbavili čeho zbavit nechtěli o tak se to před bralo v to je něco jiného z že jo no takže oni mně způsobil jsem se vlastně stýkal s čistým vědomím. Po jim zásobou a svým dneska a že netroufám si to radit obecně. Že že způsobit přirozeným způsobem čisté vědomí člověka by byla nejlepší léčba. Ale není tíží ale tam by to byla prevenci tam by to byla prosila chce protože ten člověk by nebyl schopen podlehnout jakým bylo který by kolem kou a protože nebral dělat dobiju ky ale brát na to svoje poznání svoje poznání mně umožňoval země nezasil ten který k a po každém stříleli když tam spor okolo něho vyšel a na měl namířeno zrodí tužku ta neviděl žádal psal si stokrát proč se dostalo protože se měl ochranu. Ho tam zhora. Ochranou v sobě obsaženo ano. Von nemohl zabíjet co nebylo zabití jsem byl nestvořený jak jsem se tam projevovat. Jo. Jak to bylo dávají je k dispozici člověku aby ho vyléčen nebo by něco způsobila ve ven ty měla by se stalo to je stejný působení dobře li jiným směrem do ale je to nepřirozené. pokud možno používám byl ruky například ve svoji ty místo místo a svět nebo za tu velela ve. A říkám mylně prosit za jsem z od prožil při že se si při nepumpoval řekl ale von ten děl prý působí daleko lépe než typy ruky podaný anna z od dál ne radu deska na ve lid se jsem si z zase vzal rodu do protože mám to je ten to. Do zkažený citován jsem citlivá bytost když roste tak musí být ve děláme asi ještě tu dobu k taky by nebo podle mne nebo někdy z toho. No sice ale vzpomínám svého co s kým dům. Po mně a takže se mi nemůže narodit nic jiného než ten věčný život vědomí na mladíkovi nese se ctnostní život k tomu když věřil aby z tomu vírou byl spasen tomu tomu začlo z toho důvodu ježíš nejenom věci ukazoval na lidech např na tom o ty mladíku nebo jinde nebo svými výroky jinými. Ale taky žil a tím životem ukazoval co člověk je ctnosti ještě příkad kdyby byl neřekl větu a my nesmíme ježíše okras dopad o něco co řekl. Příklad svůj dal jsem vám tak by to stačilo že by byl člověk ctnostný. Ale o to stačí on dal příklad aby se pole toho příkladu musíme zařídit. Teprve potom to semenem koho víry nepadne na cestu do sebou ptáci nebo na zkázu nebo do trním nebude že ano nýbrž padne na úrodnou mu do nese stonásobný užitek a tím musíme vzít jeho život k tomu za tím účelem celý. Na pod as abychom mohli z toho vyvodit z za jakých okolností je člověk spasen jedině úrodné půdě atakdále a zdali pak si nezašel nezasil let ty hospodáři dobré semeno aby rostlo taky jsem taky. Oko a my ho podle by trhat řetěz služebníci říkal nevytrhávejte nechte a růst do vší čili my jsme svědky toho že pro zlo. Opatřila mělo u vás sláva roste drž v on se ještě příliš nedočkal to je v musí mít trpělivost řečí. A že když nastanou tak bude ale teprve potom neomylně správně aniž by se pšenice pošlapat bude ten koukol spálen v s a ta při nic se za do stodol a podle určit řeč. Ano takhle na ježíšův život o napřed ukázal že musíme zvládnout tu třicítku z jeho do čisti byl oddán rodině že je oddán dneska lidem který jsou před učení být semeny k smrti toto je třeba vám popravu oddanost v tak stoprocentní k tomu životu aby sloužily tam je to beznadějné. Je že se mu stane že zapomene že každý že touto chorobou postižena a v atd zemře jeden si v nebo později v tak že slouží jenom tomu před u tedy pod rukou každého lékaře umře. Ale č dal do daleka skal přijde nebo nepřijde prostě není člověk jako hmotný není protože hmotný není věčný že ano. Takže my s to neměl dělat s žádnou ní. Těžkou záležitost že při beznadějně nemocné namnoze. Nýbrž že by si to měl brát jako tu běžný proces který probíhal každého člověka o někoho dříve například v ti učedníci páně skočil na to že se věřilo že bude do konec světa tak chtěli uniknout své on je při postaví se konci světa tam v těch pacientů no tak to ježíš se z toho za nesmyslné jako se ta nastává uvnitř člověka a tak je odvedl ihned od myšlenky spásy pořád odváděl k tomu k té. Moci bližnímu tyhle se při přít při posledním soudu ke spáse tak musí pomáhat bližnímu nic jiného se jít dál. A nemusíš vůbec znát pro koho pro děláš nemusíš vědět děláš pro toho boha co jsme pane udělají říkají do pozice kdy jsme viděli nemocného by jsme ježíš nic těla dále do koly jste udělali pro mi nejmenšího z bratří svých mně jste učinili. A jak potom že jsem potom poslední co staneme dal potíže žal nebude mít ano a protože to je věc která jenom bych z jeho představ. Po stejnou mělo neboť živa jsem metod jakou život před tím je že toho není do schopen vložit svůj klid z této méně co na tom ví. Nemůže to se. přes přistupuje tu pak jen tu jak k někomu do je určen třebas pro smrt ale nemůže se u sebe toho zbavit. Tak se nemůže ani toho pacienta toho zbavit a při že to choroba jako třebas jakoby nad na dušeni stavu velice záleží to se nejenom prodloužit život a taky se dát u k je napravit a zvrátit ten proces nauk něco jiného. To on dobře pozná. Ale to neumí nikdo jiný lékaře že on to uměl začátku. Dokud byl zaujat tak diskuse jako dneska není jenom ten míra zaujatosti a pak to co on se rád či ten vlnění je na oceánu klidu v. A co považuješ toť skal dovršuje se o řeč musíš to řešit konkrétně to musí řešit jak dokážeš nejít řešit. Ani teče do toho nebude mluvit za chtěné z pozice klidu ano protože bych to řešil klidně. A jestli nejsi schopen bez si do zneklidňuje tak o toto bude o horší řešení a to nedopadne jaksi představuješ tím že byl přitom vnitřně klidem šel na to jenom pečlivě ale nikoliv starostlivě tak byto bylo víc těma řekla se sled života se mnou říkala když byl než starost liší manžel se říkal ne jsem byl pečlivě nám. Viz provedl na teprve vozil se vyslyšena protože to byla pečlivostí rozdíl petřík všechno do pro cení dětem pro viz jako udělej co je v pořádku proto jsi člověk který to takle věci dělat tím že toto při je udělati odstupuje od sebe maličkostí drží při sobě a když to maličkosti věnuje v věci za tak se dostáváš od sebe pryč vnitřně umírá když si přitom svou starostlivostí tak je. Se od zrozuje bohu. Pečují tvé ale nepečujte více než může pečoval bůh. Ten pečuje od své věci takže. Do toto širokou rostl na poli a krásnější než bohatý šalomoun těla říkali. V st. Když trpěla nemyslel že jsem trpěl nějakou tou bolí z kou tady někde jsem toť to ještě jsem všeho co všechno dělo do ten s s že ho v no a když v tak je to mně jako nebe nebo volalo to bylo vedlejších ta slast že to mohu to dělat s krátkosti že jsem že jsem cesta svaté že měla pro že vyslyšena okamžitě ne z lámal tu ruku ale vyslyšena abych měl čas co prodělat jako se jednou měl čas. Do dělat překlad se jesudianově joga dvou světu v tom. To byl nikdy dělal kdybych byl roku šedesát sedum v neměl u z s tu omezenou roky ono li. Ale tam na rozdíl od tentokrát se to stalo takže jsem tomu yesudianovi vzala a těm se nesměl se to teď to to nedělám pro teď terezy sen ve ha po za že potom by se mi to stalo že jsem trošičku litoval jsem nevěděl že ti svatí tak dech je vyd vyslyší člověka. A zase ne prosta sekty přišel bych tak řecka a ono okamžitě dát čas a od se jako kdyby byli zření všechny sis z cesty si ale po se o se to temně des cesty samočinně se na nemluví že jsem no to je výborné si do. A tak je to zase nelhal nýbrž jsem si přál o to jsem viděl že trošičku tvrdé přehání vše. Mně prozrazovali potom hlavou vodu č no víra jez pomíchání si na věčné ale s tím ona s tou výhradou že jsi pokud mám naučenou víru od někoho že si zpovídám patřičně ty z po nám jak je toto naučená víra ve lid. A že s po mým jsem tak trošičku neskutečná na něco neskutečného neboť velí aby si představoval. Boha jako s stvořitele světa do jako spasitele nebyla k o ducha utěšitele nebo si přesto o nějaké přes z měl z nějakou představou oněm jako třebas světle. jsem neměl představu o bohu ani jako o světle čili moje víra. Byla způsobena a o na jako přímá paměť a ono ho protože jsem z například z moci boží nejednou chvil kama dělal něco co by byl lidský nikdy dokázal byla vzpomínka. Na otcovský dům a to si uvědomte že patro nikdy prost podivným. Způsob vyjadřování nebo po bohu protože jak si vzpomínal tím jsem to prováděl. Víra která je pro viditelná. Která a u možné člověka aby se podle zařídil když v sobě s celou pravdu bludů třeba našel zle zase z byl stvořen svět na tom vůbec nezáleží tady se bude ty si vážit že stylizuje život že ho odvádí od života pro sebe je k životu pro boha. Že správná víra přestože tam třebas sto procent budu to je na tom nezáleží tady řikám ten eliáš myslel třebas zcela buď třebas věřil doslova tomu s tady u zákonu to nepravděpodobné atd. Dovedou toto bohu is těle protože vrchol co prožil nohu ku v ježíše krista po tou panny marie i u nikoho jinýho a to von se bez texty od nás které věří jim spůsobem ne které jsou pro vás ty způsoby jsou pro nás naprosto nepřijatelné. Při třebas aby jim věřil kázal přeje on tím synem člověka který přišel na svět not to je pro nás nepřijatelné potože dávno po smrtelní se nestal jsem si člověk rad měl udělat. Ale jiný se chtěl jsem myslí jinak pak tak i tady víra je všestranná způsobem nerozumím. Je víra by neměla být nerozumná abych doporučoval kdyby sis přečetl něco o víře a to jsou dva spisy především spis sil do pravou ona nebo ji dali duchovně rádcem který semeny k bohu a a tam se o víře v zásadě mluví tak aby čech pochopil co to víra být a druhým daleko lepší spis. Že říká jenom víry je ty pavel toho hrst tohoto do dělat. El věřím jo. To ježíš byl někde vyčištěna plně tupit cestu povaze dostatek ještě vyšlo jednou. No a tam je popsáno co je to správná víra a kam vede a koneckonců wu by se toto vše o předčit také své epištol. Svatýho pavla atomu vinného o věcech které jsou jaksi nejsnáze bez spekulace přijatelné ale kdybyste chtěli špekulovat o tom jak se přestali že do z dopracovat také dovolte abych víře věnoval čeřínku tolik kolik bude zapotřebí abyste od chvíle správně aspoň věřit protože když ježíš kristus vedl cestou víry z tam do poznat li sám nevěřil nepotřeboval věřit. Tak když se takle zapřel ho kázal víru a správněji kázal svým životem asi mi životem žil podle víry tak jako člověk který se obětuje život nevíře byl pro člověka jako byl ježíš obětí protože byl to člověk poznali nepotřeboval víry a on žil podle víry svých před ku a podle víry své rodiny takže mně říká svatá terezie on ten pán ježíš. Dělal něco co ty ve těch sedmnáct je že si to o nevěřil že on věděl na ty si nevěděl nic. Ono chvět sama z něco věděl nevěří že od pánaboha on věděl co dělá a že třebas se obětovat víra chce oběť a živé skutky jak nemá tak hasne. Jak tak pozor li tu a že jsou to co mi to je řek oni na tak s tím co jsem do napoví do že nevěří. On si to neuvědomuje ale je to napověděl jasně tak teďka do nevěřící ale po je každý z vás chvil kama věřících výlevy nevěřící protože nemá tu víru boha. Aby věděl že on vede po cestách spravedlivých a když pečlivě vykonáme ze sebe co mohu mám právo na jeho pomoc jinak nemám když se maličkostí ne pečlivý. Něco malinko vynechám protože by tomu za udělal pán bůh hle č k u chyba ni za neudělal musím všechno bez je vykonat jako člověk který se nevěří na boha myslí jenom že sám to musí viděla a najednou přijde pomoc od boha která se směřuje někam jinam nečekal jsem jsou ve při dosti mířila ale to nevadí je to pomocí jeho ale to správné. Že se přitom zároveň naučí prošla správného nesprávného. Jste při věděla své věci procent martince šel sil aby se v něčem pečlivě snažila o to aby to dělat správné třebas školu nebo. Pak něco ve škole nebo protože to způsobí a že ses zbaví sama sebe. A dostane se dál takže to nebo platit ty vědomosti zde na si nebo převod proto odejít a berou z ano. Kdežto tady barborka cesta zadal při či berana ono přidá nestačilo. To co tady dělal velké lidská byla velice živá pohyblivá a teďka to může použít be dal ztráta času kdy tady by byla řekla. Vyčkat promiňte neznám ale soudím že daleko říkal vyšší než tam tak a proto jim tento svět vyhovuje máme jednotku vedle všichni miluje život tomto si to všechno přirozeným způsobem to znamená i toho kdo toto pole uvěřila ano. A to z že ho z toho tak podívejte se když přirovnává tu víru k se mým ku jak je to sedmý koš have z ani se si není si že pravé takže o si jste tam chci. Ta není z toho člověka když člověk je pro něco zanícen např jedeme tomu v jako jsem byl proč všemi tak nestavím že to nebylo zanícení pro chybí. Nýbrž zatím bylo tažení boží že to jsem měl vyvodit že například atom později jsem tomu protože se měl ten základ všemi je ty tři prvky nejmenší negativní. Náboji náboji nejmenší pozitivní náboji ale neutrální vnitřku toho atomu vzniká trojjedinost působení trojjedinosti boží jste na tomto světě to uměl pomáháš těmi je a všech ke všemu mnoho římu ještě mně pomáhá je zatím pro všemi je ukazatelem takže jsem jaksi nepřišel oni že jsem se na všemi protože si při čtu du s velkou rozkoších těmi novodobou která pro toho. Toto moje ještě pro nevěděla a to přijmu jako správné tak je někde velice prudce k tomu bohu. Protože tím zažíváme že žijeme v bohu z prostě to je veliká vymoženost a v protože se nemůžeme v pro s. Ten vás to se nemůže pro něho protože neví že žije v bohu že to nelze se s provinit proti duch z otců to nelze prostě kdyby to dokázal tak okamžitě. Přijdu na to se mu klanět o dveřích a do tak do bytu to dokáže v takže ta nevědomost také nás vede. My jsme vedeni od začátku svého života nevědomostí naprosto nevědomý vstupu ve do tohoto světa např se k věčnosti z vědomé věčnosti a ta ne li nesmrtelná duše nás po malinkou připravuje k tomu vědění. Či si ose nás smysly a. A způsobí že si dokážeme z těch smyslový vjemu vytvořit obraz celkový tohoto světa ne po do toho se řídit či udělat okruh u. Založení okruh malé od sebe k sobě vše dokáže udělat se usa o zavřeny oko napřed proti němu založen jakou slova slova ale tak je nešťastní ale dokážete to dokáže to okruhu uzavřít uzavírá sestup bohu. Ale ten okruh malý se začne rozšiřovat. A to ježíš kristus dobře dokázal svým životem že ve vedl ty apoštoly své učedníky kde ještě v k pomáhání bližnímu. A. S tím že oni s své odhodlali pomáhat bližnímu ze svých normálních lidských vlastností co je symbolem při vás tím udělali zázračné schopnosti. Jenom tím že sloužili bližnímu tak moji sloužit zázračně myslím protože si přáli zázrak spásu a na mysl na to on dosadili todleto ovšem bylo třeba dalšího vývoje na tu č to ještě pořád. Pořádně vysvětlíme ale vysvětlíme co tam zase znovu promiňte v protože si sebe neopakovat ale zase jako se se neska opakovali a nový do se se před jenom něco málo dověděli tak musíte projevovat nemohu přistoupit k nové látce když dokonale bez do po za pokrm z opakuji to předešlé ono je třeba budovat v nějakém solidním základu. S tím o duši než že je to krav. A onoho svým způsobem není to absolutní že by to byla které v tak vše. Ale duše je je také v krvi od kdy člověku které on ztratí duších a to s za v přestane být živ. Totiž ten starý zákon je psán volají k není sám pro duchovního zasvěcence tento tak jak se potřeba od s. A to jediný li pít vědy přiznávají že jsou pro začátečníky psal by byl to neříká ale spíše pro začátečníky. Takže po dávat si své v jeví něco víc než po rádci lidským životem je to om prostě parazit s životem jako takový. Který je být s něčím u z něčím víc než normální život takže ona se byli živit že jakmile zapadne do oblasti troubě ne že si bude rád. Z povahovou lidskou ti bude měnit proveď že transfuzi krve a k tak k aby v vy celou jak ten člověk ve jiný. Ale je to duše která se měla ale duševní vlastnost musel nešlo od duše dostane získá nově duše ve si které předtím u sebe vůbec neznal a mnozí kteří prodělají jenom částečnou u krásu říkal ne ti tedy ve mně teď na působí někdo od ko jsem to asi vzal jsem ji neměl ty jdou jako on teďka to říkají ruky směr rad že to je dobrý a se všemi to nežádoucí nebi tak se. Ten člověk dostal do posice jiného člověka nepřevtělil se toho člověka to jenom nějaký balík který na něho přešel ale ale toho co ona bude svědky před kemp. Ty by nematou ji dokázala které budovat a to za čas bude možné li o bohu. Regulovat. Příjem vlastností žádoucí a eli milovat příjem vlastnosti za rosy při transfuzi. To za čas myslím tak za deset let bude možné pole to jak sledují lékařskou vědu tak to bude umět. S tou dovede či jist v de lidském záznamu a toho tedy je veliký pokrok a. Doka z začíná dokonce to byla genetický záznam podle svých schopností je tomu maličkých začátek ale a není to taky žádnou těmito dokonale podceňovali protože em. Neví v čem by to mohlo vést ale ona to jim bude moci daleko dokonaleji než pozměňování obrazu nějakým ta mně vždycky ho postupovat s tak aby se člověk změnil lepšího tvora. Od toho atd na jenom na myslet tímto dělat nemůže se musí počkat vší do honí ostatní věda vší to řeknou odněkud myslím že v tomto oboru co nejdále samé sice. Takže odtamtud víte nematou ty popud k tomu aby krví měnily povahu člověka. A tady ta tak jsem si pro čím předčil. To je pořád dnes se odvážil to sic protože si proti řeč čím zdánlivě pořád. Protože od člověka se v podstatě se vždycky dvojí. Od sebe odstoupit a k tomu bohu se při již to jsou dvě různé věci co se to dělá aby přes tu postarat od sebe bohu a tím přivolal pomoc boží od boha k sobě. Pomoc nebude muset ani přivolávat moc protože ona pořád člověka postihuje. Boha všechno pochází. Přes ty takzvané u za svého cosi pořádku do nás proudí síla boží. Tak abych tomu řekl jenom tolik že když člověk se ztrácí v tom co dělá. Tak je to správný postup protože představami jsem zase na sebe nese myslet na věc a tím se rozšiřuje svoje vědomí ovšem rozšíření vědomí není konečná fáze vývoje to se vám mělo o tom být poznamenat. Protože měl domě třebas malinké na nutí za úsek a rozum smysly. Čili je to dobré ale není to všecko. Kdo lidské domy co nejvíc řeší ženo a nikdy obsáhne vědomí boží a toho si člověk být vědom a na nemá. Se stavět do pozice člověka nezávislého na boha. Si uvědomovat že čím více poznává duchovně tím ji v z po zázraky závislost ničí nebo ho. A teď pozor či větší z hlavy do z obou poznávati svobodnější. Protože něco je horší viz závisí na tomto světě doby závisí na by za si na bohu je daleko lepší protože být závisí na svobodě znamenal být svobodný. Aby závisle nesvobody znamená být nesvobodný jo tak je třeba tomu rozumět protože oni se který člověk vykonávat z z celý veškerou silou svou způsobuje že nezbyl žádná síla nadto božské toho je mi jasné ale on se učí jedné věci náležitost jedinému. kdybych se byl nenaučil dál sto si v všemi tak jsem nemohl přeji tak snadno led jsou daleko a po na rozumíte a mělo to bylo to nesprávné ne nad ten pramen to z vůbec schopnost se s tím bohem setkat. Ale. Situace taková byla taková a u každého je taková je že člověk tu o nemoc ba nebaví nebo nemůže bavit nebo je mu znemožněno mého bavilo pořád to co jenom host jedno co mě. Že to z jeho ceně prostředkem toho by se s jednotě bohu. A tam nějaká mezera a padá člověku zle a kde jsem ztratil najednou touhu potom přirození sbohem to jenom mezera to ztráta touhy že člověk v to cítí těžce věření se ztratila kdyby mu to bylo fík no tak je to špatné. Ale to cítí jako s ztrátu to je dobra ale on se přes tu mezeru přenese ano. F. Konkrétně o tom třebas okolím skutek odvádí od bo o nebot takovým od událostí tak co bych na pracovišti nýbrž z toho s pohledem o kterým vím na tele na poznání boha. Když o něm nemohou pořád o to od rozrostl ku ale mám na mysli toho především. A to co říkám prostředek k tomu o čem vím ano. Protože jsem vím že například tak se byla dobrým prostředkem na svět je držela rozum ve že jsem nemohl na boha se nepotřeboval jsem víru boha vůbec né. F. To jest do se zbaví nepovažujte to vás právě buďte tak dobří všichni. Vzala zábavu prosebené. Nýbrž do toho vložil bůh sebevíc větší měrou vlivem naší. Připravenosti než do toho co vás nebaví takže co vás ba když to není špatné vyloženě pochopitelně. Takto musel věnuje víc než čemukoliv jinému protože v přirozený způsob ten makoň v s kým násilný přirozený způsob jak sto jde kupředu s každým člověkem. Kdybych byl nedělal to co jsem měl o mně vrcholně bavilo a tak jsem nemohl potom se dostat k tomu přijetí boha. A jestliže jsem potom se na školu kde nebyla tak jemně tak se mi udělal člověk který jako neb povinným světa vylučovalo ním před lidského o to své jsem pro něho chodil ale bylo když jsem maturoval el. Tak ten. Člověk který to pro prostor který psal to vysvědčení říkal se omlouvám mal jsem tam zapomněl to nepovídal protože cvičením a jsem říkal to nevadí z toho nic pro sebe nemám mít. A tak to nebudu to jsem cení proměn neřekl tak že se laboratorní cvičením musí za lidskou všemi jata ze cit. Nad tak bych byl mohl být musel být obyčejným učedníkem vobis tomto prodělat někde v nějakém podniku ne. Ale jsem nechtěla jsem prostě se smířil s tím že budu učedníkem ho nebes. Tak jo tak za fáze sie sich která se nedá provést kterou považuju za nutnou provést. A nemohu s objektivní příčiny to prost protože vládne to okolí to se podobá tomu jako když chci třebas překladatele z ku a musím jsou toho u krize se lidu po ho uklidím ale do jež je nad zase že ano on svou li napřed říkal do jsou tomu je malíři třebas nebo zevní svět. To je to zbytečné kdyby to o proto zbytečné abych chci o protože je to vězte rád je určena jenom dočasně něčemu protože to nemohu použít natrvalo že nemůže říct jedna z obou byl ho o takové roků krize nám k tomu říct vystaven znovu potřeba tu chodbu uklidnit každá žena aby měla dobře rozuměl v tom co spisu protože ona u vaří obětovat se s ní. A když jsem byl velice slušně vychován nebo že jsem byl konat tak jsem řekl manželce jsem je horší věci. Což tedy znamenalo bylo to dobré a ona si to dovedla převest do svý do slovníku říká on dneska pochoval je to mně připadá jako svého učil ten je dnes rovnou čech s tím druhým a narostou učení ho kopl i z toho na či ne on říkal o listě než že rád o se o že ten mladší ho vybídl toho staršího řečeno tam or proto se se mnou onoho op. On zase vzal a říkali jak mile se se mnou se cele se přitom rozloučil také se muselo učit těmi věcmi o vás to k o ale. A je toho. Učí se učení kde se musíte rostou si s tím že jsou nejlepší osobní vůli nesmí se považovat za něco o ho mého nýbrž za prostředek k prosazení vůle boží.