Karel Makoň: 89-04B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A. Že ona na tak to byl čím dál horší ale jakmile začnete v do brát z rukou ožila ne o to všechno je někdo o dokud si že by byl poručil ani jednou na poručil. A proto se věci utvářely ku jinak že poroučí on když je poručí on tak o mně neporoučí moji nějaký vše tato provedu ale je to poučením od toho. Od toho boha u kdyby to říkat co vás mi říkal na jsou časné pracovní náplně tudleto ho aby se mnoho z a z. Jestli je na tak prosim po děláme se toto je podle zase prát se a ten dovím dovíme se o obsahové krás ze taktice se si to jsem věděl že volně parazit zem v tomto případě tak to neberu z rukou boží nebo z rukou parazit ta. A tak si k tomu chovám když to potřebuje hlasem. Bližní jeho otatní po mu co by si roku mýtus se parazit s tvým využil toho prosím to je možné ale budu ho držet se v určitých mezích člověk. Ježto když do poznávám o tu schod rozlišovací nabudu to poznám jako působení boží z rukou boží k tomu brát bez postíš vně tak pak el samozřejmě on odpadne a přestane prodělat. Proto nemluvily o paměti. Která je totožná s pamětí semene třebas jabloň mně. A to je paměť o kterém nevíme také do semeno nebylo jak u nás to semeno je z našeho vědomí také nic neví o tom odkud to pochází. A to je jiná paměť než kterou máme není. Protože o tomto nevíme o druhé paměti o které víme odkud pochází všechno co je naší mysli byla naše napřed našich smyslech nic není v mysli nic není v rozumu co nebylo předtím ve smyslech. Takže my si vzpomínám nejenom co jsme smysly od narození vnímali a to není ani zdi v nejmenším tím že co je obsahem paměti která ze smyslu nepochází můj jsme osmi se o paměti dal smyslu pochází nesmíte a. Teď jsem totiž nepocházel lidmi nebo po mizí které smyslu pochází tato mi dát kdesi vstup pochází je paměť kterou známe. A to způsobuje že nám blokuje cestu k druhé nepaměti ve které není nic co přešlo z mi dnes nesmyslu či mimo nebo na smysl záležitost a nepaměti nad smysl mnou nebo mimosmyslové je dneska dobře známa jim u z mých je dát naši jich as této paměti bereme z po mým u taky na svůj věčný domov. O to se mohli do poledne. To z ta paměť která příklad chybí tady k tomu není školy a nám tu jsem si taky chybí ne tak to je paměti na to se vzbudit vzpomínkou tamto není z po mít na trvalý stav například semene. A to o jista našeho nitra že poměl z tomu otcovu domu kdyby tomu tak nebylo to by bylo křivě napsáno nebo z jenom vy bili to podobenství omar na ten synu ten to byl jsem přišel všechno promarnil čili do z rodu on byl přivítán zvl kor dost jaksi jak si to zasluhoval protože všechno promarnil ano my všechno promarňujeme a zase me si proto promarnění el ten otcovský dům znamená tento život jako žijeme to kdokoli. Z vás nebo vy promarňujeme každý den protože onom nebereme byl o boží bereme od u z události které s nejsou od boha jak se nám zdá prostě tu je událost měla za druhou a. Bereme jít s odtud kde vlastně ty události nevznikají. My se všímáme jenom následků toho že to odněkud kde nevíme odkud. A toto že nevíme odkud. V záležitost truhle paměti neboť tato je na ani jako naroubovat na ten vše pamětí jenom není v tomto mi i v původním ne je to s tím co je zatím o dubem dále ne co nový strom nebo v tom něco. Ale není to vznik toho stromu z toho se mí. Pže to život ustavičně ustavičně vzniká z toho věčného života. A i ten stavěn když se říká z věčného života svou. To si buď si to dobře vědomi že to není z méněcenného jak se nám to jeví. Ale. Jsme se snažit samosebou i sobě přijít věci jako kdyby například emmet tomu dokone z vás rodičů ti matek tím když dokázal se probojovat paměti základní na kterou si dnes pomineme dokud se vrátíme do otcova domu a dokud že není taková aby dal než tím kraji že všechno promarníme na jíme s vepři ne tak nemůžeme z onoho toho co z ky dům všechno bylo špatné že si že neměl o co se o při tom. Světě tak nemusí spojeno co z ti v podmínka kterou ježíš krista na či daleko mír i vším způsobem a životem učedníků když se vzdali svých rodin vnitřně myslím a vyvodí utekli pramen oni ten rodiny pořád následovaly v když jednici za li to nebylo jistě nebyla to jich rodina nýbrž bylo to jim svěřené bohatství rozdíly oni se měli stát v prach chci a nikoliv maje k ti by se máte. Vy máte by správcem manželky a svých dětí a tady dále a ne jejich majetníkem ale to samo osobě by znamenalo veliký převrat i životě toho janíčka protože nemysli že se oddělenou bytostí od něho to z nikoho z vás a nějak na tom máte mi by prát on nejlepšího vlivu nebo nejdokonalejšího nebo nejzákladnějšího li se s tím koše z osy malinko od k oči abych nemusel by pochod v. Brzy po skočit tato dělat nebo dobrou paměť znamená zablokoval si přístup k věčnýmu životu k vědomí o věčném životě. Čili největším uměním člověka je nikoli jsi všech zapamatovat ale umět také zapomenout na co se za po mého i toto my nevíme že to nejvyšší mění pamět paměti když mi pane ti zapomínat. A zapomněl ovšem na toho na co se zapomenout výběrová záležitost ale člověku obyčeje v jeho od chce chybí tato schopnost výběru. Takže neví jak si vybírat a co je pravé a co si ponechat. Takže dejme tomu když učí se náboženství jak jsou si na boha nebo modlitbou se dostat bohu tak se do ji abys ztratil paměť než aby me výběrově si o to co si pamatovat protože pochoval si od tohoto dále. Co všechno ale to je velice obtížné beztak kdežto pravá koncentrace mystická nebo co si na boha vždycky a z s vypadá jako úplně z tu byla ztráta paměti tak že když jsem třebas o těch dvou do čtyř let do operován čtrnáctkrát při vědomí. Tady jsi neztratili tuhletu fási nebo tuhletu stránku paměti protože jsem viděl všechno jakoby po operaci při vědomí. I jsem všechno jakobych ale nebylo to moje moje matka nebyla moji a tam jsem tupost za bojí se ztratil a tohle to. Byl mám matka nebyla moje tento svět nebyl o nic nebylo moje jsem to viděl jako něco cizího co vidím poprvně v životě. A museli dva nebo tři dni maminka učit kdy poznávat jako svou vlastní matku v by byl umřel takže to jsem tedy zažil co je to správná modlitba ovšem tak jem nad ani věku ne to je toho janíčka nebo tragicky by zažíval jsem to zažíval nebe pod lidem lékařů apod lidem nemá v ti. Jesi dohromady věděli jak na to. Dejte si kde jsou vždycky sebrali paměť o nepovažuje pod co vidí před sebou za své ex to matka atomy když nebo v pro tento svět a matko vy musíte to při bez nazpátek k tomu aby tento svět považoval za svůj. Či nebo že to dítě plně to se musí velice pořád jsem tvoje maminka žilo o něco od nepaměti čili tato stránka by bylo velice snadno překonatelné návod pro dítě by se navozoval poznání duchovního světa. To o jedinečný tedy je že bys do proto netroufal protože vím že s v tom musí vět u dospěl člověka. Dělá při tak to dítě nadto jsem že se na to nezemřel tato doví na něho pro že jsme nešli zatím abys to poznávalo nýbrž zatím to byl vyléčen ne to dítě mohl nebralo tak k ale v nebyl tady ten u mysl tak jsem poznal věčný život naprosto ne. jsem taky nevěděl že poznám věčný život jak se vystoupil z operace. A být tak dobrou matko tak jsem nadto zahynu že i teď záleží řeka řekli záleží na vás matko když do dítě naučíte vás poznávat jako svou matku a tento svět jako svůj svět tak honza chráníte on začne jíst. Být spát a tak dále a dokud ho bylo při tak nebude spát sví pít nebude mít pokud po tomto životě. I toto dítě jenom poloviční i po tomto životě by z tomu od nevíra pokus zase toto podle od ode přít mu potravu. Kde je po na nevíte ho be tak on tuto paměť a a stojí o tuto paměť čisté výborný tak že. Ale kdybyste mu to možná odepřena nedala mu jist toho dnes si mám mu co samo se o to taky nedělíte. Byste možná ale tím způsobem zabila protože nemají tak styk se ono jako oni kdy bez jídla nedokážeme být s s že anna máme hlad máme řízení. A si o nad do že když jsem měl nazvat to je na s tví byl v třicetdevět poznal v tu druhou stranu pomni tím ten domu otcovský tak jsem neměl chuť k jídlu pět měsíc jsem nepotřeboval s se mělo je kudy těm spoluvězňů aby neviděli že nepotřebují jist ale nikdy jsem měl chuť dají do mně se milovat začne se velice málo tam dávalo přijdu tak jsem ani na tom málo nemělo buď bez tento svěřen aby do po že za normálního ne čili. Dober ale tato paměť navíc otcovský tom bere es schopnost chuti po tomto životě obecně řečeno ale protože dostane misse toho chuť životu věčné nebo člověk a ty dvě chuti si jak si to dobře nesnášejí. Kdo měl chuť učil po věčném životě ten kdo obyčejně velice na tom těžce při styku s lidmi a s potravou od tří nad tím a tak dále tak máte k tomu nějaký úkol tvůrčí chtějí myst něco událost čili to je vlastně em. Označována v děje který probíhala mi konkrétními věc mi ano před jak tomu říkáme událostmi. A. To znamená e tedy děj probíhat tak jako tak když to nemá v sobě nějakou událost pozoru hodnou do k ve že by jsem k moli zastavit. A to tedy děj je. Ten ději vyplývá z ne jejího hostí jako todleto základna pamětí není dějová. A ten druhý konec jedinou jak to vyplývá z toho neděje do toho děje tak taky tady v tomto případě jen. Všechno probíhá zvnitřku navenek všechno čili kdyby jako o tohle dostal byl do toto dovede a působil zvnitřku z jeho nitra navenek tak by to navenek. Z okamžitě upravil jsem znal anebo znám tak pil člověka který to dovede při době mičanem za. Skoč taky strast tady jako to takový pacienti nebere ale když se ho zažil proč nově podal to těm tak on vztáhl ruku na toho slepého panovat k a. A ten pán válek podobu když držel na ruku viděl v a na že mi říkal tak jsem si vás celkem představoval ale na ten nosem samo li se to jedno ale viděl detailně do všech podrobností. A říkal toho málo o jsem na za to se stane s přesun vám za přestalo. Kdyby on not to je taky záležitost opakovaně ko oni se museli čtrnáctkrát se chovat když jednou si plazy nad mysl. Ti pro ty operatér říci. A on kdyby moh opakovaně toho janíčka při bezono pomalu a věřím když čelil panovat na ten předmět jeho to úplně ono málo by ho sil jak by na něm držel ruce tak podrobuje byli držel ruce na něm tak ona by byl normální všechny úkoly by se mu vrátili které nemá nebo by se doplnili z toho trpí čeká ale jak by odešel tak bys to zračilo z pátek ještě možná silnějším způsobem o že by to opakovat tak by to u mír. Dalo ten návrat aby ses ztrácel a om by se stal normální. Jdete škoda že my máme tak byli pohromadě a že nemůžeme z mi disponovat že bychom bych chtěli kdybych trpí školy poradil anebo poprosil tak on na mně nezklame dal polepší jenom rakovinu a k li s. Si s protože z by k dovede v sebe přenášet tu li v. Mně říkala mám manželka ještě o vyléčení jak sebe v přes cítila ten vliv na sobě tu jsem za odpor nepomůže jsou ale může tu voda proto pro tu prodloužit kdy život. A to nešlo. Tak je moji by se prodlužoval nýbrž by nahražovat to co je mi vzoru provizorium mil do novým sta no to bylo užitečné. bych se měl váze od toho abych někoho našel kdo by to dovedli ale je třeba ho takle li stavět vlivu nikoli na ale byl tou od moci se trošku jiné ale skočit z jeho li to ne než o tom nebo s nemoc stal těžko pak v když se přeměňuje v něco co nemá ději. A to je například i život. Život jako takový nemá ději to by mně to je něco co je jestliže to musím vysvětlit že se z listu řeka jsem pravda cesta. Cesta pravda a život. Tak mluvil o třech nečinná které jsou ve tohle se jimi taky může stávat stavěli věčné při let cesta se může stát pro z s o když oni jdou. To není ta pravá cesta po které se kráčet. Nebo život se stává mým životem tehdy když si ho žiju to je ten pravý život jako takový to při tom nepoznáte z jakého života. Stálého bez proměn ty proměny ustavičně pocházejí to je vlnění na hlubokém oceánu ticha. Tak a tyto události a za tak to platí o pravdě. Kdybych například on tou cestou pravdy pro se mi tak desky že žena na tak v rohu a za nejsme s mylná jak el do na tak byl v ale to jsem tvrdě potrestán semeno pro to jak se věnoval tomu indové tak jsem byl pět neděl mar od se z toho není to moc slibné u mě. No tak takže dejme tomu vezměme si život který žijeme to je soustavným pohyb my jsme tím životem kterým žijeme vychováváni k činnosti a činnost spojovat ale do života nejenom pohyboval záležitost života to není život samotný život samotný je bez pohybu v nepohyblivý základ stroje tak ten se všechno točí jeho klade ale proč on s tím děla ale mostem co je to. Vyrobit ale za to musím dem tak život je pevný základ toho co se v tomto životě pohybuje co se děje událostí takže jestliže chceme rozumět událostem nebo chceme svými jím vládnout nebo co. Je ovlivňovat nebo chceme se pomocí z něčemu naučit tak musíme umět se dostat k tomu základu života a ten základ života. Je bohudík as takže nemusí nedaleko chodit nikam se nevyšla kuje nýbrž se z dale vlastním nitru nemůže li pozorně vás na to. Že to není nitro který byl nějakým místem nitro naše nemá místo indové tedy o něm říkají že toho. Od nehmotný uprostřed prsou a nic víc tón bindu tomu říkali. Sanskritským slovem a tak. Je ten život který neplyne nýbrž zůstává v sobě životem. To je něco čemu se máme vrátit ale nemůže bez tam vrátit než pomocí událostí pomocí pohybu a ty události začly v okamžiku narození a končí tam kde jsem od těch událostí člověk distancuje. vám řeknu ten konec protože v tom voze na to se distancoval událostí on ten nese se s vám řekl počkej si dobiju tohoto před tebou tak zabiju taky tebe přede do vynutit tak jsem musel čekat zabít je tak jsem tam stál čekal ještě za by o tomto zabil přede mnou a teď se vrhá na mně nebo to ale vyčítali chci jenom říci že jsem se odevzdal zastavil jsem svojí kdy oni stráž a když. Ale aby přestal jsem byl být na sobě sebe s říct v no a ten s na nezabil protože jakmile přistoupil ke mně na znalost kde byl tomu všeho panna manžela. Ještě když tu něco z také ale zastavil z by se ještě mnoho č o odešel pryč ne bez bez málem od doby nemohl dělat esesmana. Museli nezastřely protože nebyl schopen někoho týrat o na to přišli protože nás podporuje o zkamenět vším možným abychom nezemřeli a v takže když například dítě začne zažívat události a tak je zažívá pomocí smyslů. Je to smyslová dále do s u dálo ostří že o koho přesvědčil o to je to děje tak. Všechno co se děje se nějakým smyslem zachytit a takžé. Začátek z smyslu těch u zralostí je těžko vysvětlit s a ten člověk byl. Prochází doroste z toho důvodu. Jemně řečeno a tak všeobecném jsem se stal nikomu aby se otroka. Aby ty události na něho nepůsobit potom tak v drasticky v ní. Aby bral jako něco co samočinně vyplývá že to že to automatismus v z něčeho díla samozřejmě nebo samočinně ale že třeba. Dosáhnout toho aby ti kdo se stáhli nazpátek. Tak přes tento děly tím je duch tím způsobem že si že věřili ježíši kristova mysli žita události o rosy z ježíšova života taky ve kdy ho jeho do věčnosti a taky že vy mohou v lesku vás tak to bylo velice již o pádné protože tak ses do ve starověku ve představovali ale beztak to vycházel řím kteří ve se do toho tak myslili že odcházeli z ježíšem vnitřně odkud on přišel do toho věčného život to co já. Jako toto radím protože se nikdo s představou tyto věci nedělám nedělal věci přes které se pomocí přestali vejít zařídit nejsou těmi pravými věcmi protože představa je následek něčeho co. Přesto nemají společně el to řekl česky jednou byl to tomu se nebude vadit o pod a na si to že to nebudete chápat el. Je že bůh nemyslí neplánujte nemá představu nic tak o jeho nemá tuto jsou lidské přídavky pro boha ale neplatí si to výmysl boha podle člověka. O to opačně člověk proti podle boha člověk podle boha je takový že. Přestane mít představy za že se za hloupá se do toho nic boží přirozenosti. A zůstane tam natrvalo tak události králoství všechny vyplývají z věčného nitra či ve všech událostech je věčný život v bych radil jednu věc abyste si třebas koncentraci dokázali zastavit mysl. Pomocí zaujatosti pro ten předmět koncentrace by si to co by se z toho schopni tak je to zaručen systém jak se dostat k vědomí o bohu o věčném životě. Ale jestliže nejste zaujati tím svým ideálem který nepře že to třebas jenom vaše osobní představa za ním že zde na to není ještě cesta k bohu toho. To nosu pozorně ale. Události které se dějí nejsou náhodné protože všechny pochází z toho věčného pramene to není náhodný ze soustavný. Soustavný proces od boha k nám ale ten pro jsem taky nazpátek takže chop pochopit byla asi znamená u toho se také my přicházíme těl dělení člověk to nedal z náhodná ho chápu jako událost na protože nám že to událost která mně někam přivést kam asi west nevíte že jo nevíte a proto se ty nemusíte řídit ale. Toto co víte z tam tohleto při z aby se mi že se budete poctě dotazovat tak taky dostanete odpověď. Jsem to od pojď osobního když protože on není z toho z pokoje není s tím vnitřně spokojen se to se s ním děje tak si ho toho nemůže pomoci. Kdyby se o to pomohla vy se po taky jem. No myslím že to jsou vody které jsou u naprosto nesrozumitelné a že jsem na tom. Čeřínku na to sednout na s tam aspoň deme v povídání o událostech abyste viděli že události pochází z vašeho nitra. A vašimi třem jsou zpracováním na jiné straně a my s k tak je s či to je správné cítí věčného života ha ale abych ji. O tom řekl že to správné nemohu protože jsem nevrací teď tím ta stránka to z toho bezčasového do toho časového do prostorového dosti to je správně pochopena. Ale není v tom pochopením tvým vůbec něco řečeno jak se z toho času do sto spát. A z toho se kupodivu ní. Něco vyvodit jenom tím způsobem že vám nezištně pomáhám bližní ten to by byla nesrovnatelně s že to není z to nesouvisí. A pak a a. A ale ono je to tak úzká souvislost na blízká jsou viz to že například který není že jsem svým dítětem cokoliv pro něho uděláš jsem byla kolem tak mu prospívá to víš dobře a on tím z rozum stát nejsnáze by se to dalo řešit tím způsobem že by z mu obětoval svůj život s. aby z z za takovou v jako on ale slevit hodně z vlastního života do meč aby se mohlo vejít do života toho druhého mně to řekl krás je ten celník hranici ita skok z čech z kou zk je si říkat jsem ve vás poznal bratra. jsem říkal tedy jak jsem vaše nad nám proto někde v kap kuje ale to není můj bratr a to je pravá vystaven v pravém datem říkam nejsem se jak to zase naši nad jsem že jsem mi bratři a si od toho slibuju systém životní který způsobuje u vás vše najdete snadno přítele bylo pomůže věcem li vím že mi nic nepomohl a. jsem vysvětlil my jsme bratři pro toho o mi vepři toto děl či jsem s vědou vzdal svého života tam v tom koncentráku když že ten esesman chtěl zabít a potom schod postoupit jakou oni člověk kde se vzdal sama sebe života druhého kdybyste byla kdysi byla volná. Vstoupit do není kraje po jeho těžkostech ale ty zvolna nejsi ty jsi zaujata rusi způsobem jak s dobou k s tím není jen no není věcí a proto tomu s a tak v asi vší do stavu poznání tak bych to. Zařídil tak svět mu říkal do takové míry jak jsem vzdal sama sebe poznatku druhy. je to prosím li a zen se na se je ochotna za ten míli aby postu že tomu děti to je ten dobré a není to konec věcí. Pojem matka to udělat takle jedinečně dones je to na vidět ne. Předškolním věku při těch operacích pokaždé jsem se od oko stal jsem si zjistil při po se na svět praze nebyla v kostele svatýho martina a tam obětovala vždycky poctivě bohu neboť když při první operaci měla bude za do rukou lékařů řekla do od temně ještě ve se svého odskočit od kód silám se vrátím z že jsem obětovala upřímně tomu bohu říkala na oni mi říkají že asi umře to dítě em. vědu bože toto je teď ti o tyto svítit vět boje a nechám se překvapit je to tvoje dítě. A obětovala k bohu. Ale bez bez sytosti když se nepřijde tak prostě je to s místo jít světovým je to dítě boží je to nemůže být s pak ne a. Tou dělá z nás já. A svatá terezie po o noha ale teď mně řekla nemysli si že byste vydržel o těchto věcech myslet nevím to říkat a. Tou cestou pořád jít kdyby byla pojem matka třebas za neobětoval poctivě bohu. Tak obětovala a proto si takový jakýsi není z vlastní síly z vlastní světy nebo tři schopnosti. Kdybys toto oděna. Poctivě aspoň čtrnáctkrát že ona byla tomu on se na těmi lékaři se vždycky li že je to asi to dítě si zemře ale z to přejete matko v ve do opravám tak mi tady podle šesté se vrátí se z toho svýho od pokud sis tím že jsem že z vlastní že si měl tolik věnovat se prut dělat že budeme operovat bez toho na to jak to dopadne si umře nebo neumře a tak o to podle psala ve to německá list syna zraku skok lesk co tak co co v německé byto před rozuměli žene že se že je. Že nezabili dítě měst takže za vírou nebo když se jesiže rozuměno. A tak je nezabili dítě nám jsem se z toho dostal. Vždycky jsem poznal potom nakonec sil matku jako svou matku a tak dále ale o do boha bůh jej ukázal jako svou matku ne svými smysly cení poznal jako jako svými kdy jsem nepoznával jako matku jak jsem se obracel vycházet tak to nebyla moje matka daleka z marně říkat před toto za paní v na protože jsem věděl co to za polem své nezažil na káže na tam se. ale od tvoje maminka jsem zase nic. A lékaři ty musíte ho přivést k tomu nebude vás o jsem do se za svou k k ku. A tento se za svůj život a když to dokázali když to maminka dokázal tak když tam vstoupila nanovo tak jsem začal křičet ne do toho bál jsem se že nebo z o operovat oni říkali není pro dítě pláč né. Je své a toho muže operovat ne čili. Zachránila matka ne k a že nebo společně lékaři s matkou a říkali poloviční práce je vaše. Takže ta poloviční práce s chce nás k v k v ale když něco řeknu obětovat to dítě bohu bez výhrad co vezme nebo ne od dal ale viděl nesmí být to je pro milující matkou velice těch když to ale dokáže jen v. Tak ten bůh vstupuje do modlitby toho člověka matky konkrétně a působit tu změnu v tom dítěti když tam mezimi páska. To je dobře když po pase se to snese nadto dítě. To dítě by získalo tím že by si si nebyla tohoto vědomí mostu k bohu. Ovšem musím dodatečně přestože o to by věnoval tu dít něco drží myšlenek k bohu protože prostě jenom nezastavím a co s tím se na to nitra a tím se to káže. Matka prokázali tak že neznám skoku centra cit to je velice není nové. Dokonce ze smrti zachraňování a přitom chtěli pro sebe spásu a ne těm bližním pomáhat tak to dělali naprosto z nezainteresovaně prostě sto do ale ježíš přál mu vycházeli sice atd léčili při nemoc nebo tím. Ti křísí za si to podařilo předem při to z svým mu v nebo rozumem se na ty věci přijít tak ano. A protože z milosti boží kterou jsem na to přichází je třeba jenom disponovat tak jakoby nebyla moje nýbrž byla propůjčena jako s darem pro myšlením. Vinili povýšením do užitek třebas sebe na operace jsem vyznával znovu. Jsem nechtěli do prvá že to nebyl trvalý stav v kdežto když jsem vyšel z operace tak jsem nekřičel nepoznával jsem lékaře jako svých katany. No a tak je a no ano. Nejistot se matky nebes to jista el protože ona mi sestra skal obětovala ale kdyby to bylo začlo jednota tu by to jenom jednu a ona i poštou nás oběti kterou poctivě měla do byl to rad tak dokonale že třebas potom přestala si tedy se se do koncentráku v jsem najednou věděl že když nebude mít že na záda nebo ještě dojem tebe než pána o takže rázu jsou naživu a. Když mně bude mi která dát jako o něm měla li víc než pána boha v ten takže sem se o to že jsem najednou věděl janem proč jak z na tomto vědět souvislost tady je mezi matkou o dítětem a ona se se vrátil z koncentráku říkala co pak se to s tebou stalo jen na dvacátých nás si sice nevidět se říká. Jsem se vzdal života ses tady v plzni také vzdala svýho života na nová v to svět nebyl co setrvalý stav na po tolika letech se musela znovu vzdát toho že kte protože o měla zatím tak ráda o čeho se mi tak ráda s to byl myst namísto boha první při některých měla ano. V co řeknu vám něco řeknu v krátkou pohádkou nebojte se ve jen král a ten neměl královnu tak si zavolal svého a své moudrého chu. A říkal mu jak to mám udělat aby dostal pořádnou královnu. Protože kdo o to bylo seděl vedle nad vůli tak že to nebyl tam sám. A tak. Ten moudrý rád se říkat oni se hledal jsi pocení světě nenašel si žádnou ženu která by se tobě oděla ti radím aby ses aby si zdál vzdát se bude zdát spoje toho se zařiď se tam objeví v tom nějaká o na tak si vezmeš o z tohoto mohu nápad a jsem říkal ten práce tak si taky nechám vzdát tentýž sen jako ty. Oba vlasy večer le li a sotva usnuly tomu králi vedu vám tady k tomu králi se zdálo tohleto přišel na poklady les tak atd ten pokraje se dobře znal a říkal. Že tato hoch na to vy o to hana nebyla tam na od hrát chaloupka tak rád a. Tak zaklepal ozval se stalo tak on vstoupil a to byla babičko s tak rád ve vám obrat li s ne a říkala jsem tu olejem budou vší královna. Ku rukou no oko stará o to a když jsem ještě mladý po se nelíbí již již mám ona řikala tím koho vládní není všem z koho toto jsem moudrá a. Podívej se po ji rád se si taky nechal dneska vzdát dejte hlavy dohromady a pro se společně ráno stanete prána vstali. A ten mu bez vykládal ten jsem podobný časem do od jsem se v tom jsou na pokraji les a tam byla chaloupka o to tam na kterou jsem nikdy neviděl zaklepal jsem otevřel jsem a byla tam toho bylo libo od toho v že byl nás povolil ne jsem říkal o boby škol dobrý kde on se např je by proč jsem jdeš. Ty že si byla královnou prosty jeho prosty tu krále ale ti řeknu něco lepšího. se stanou boji družku životní z toho svoji manželku a nemusí být pořád jenom královna za dva za dvě taky a to potřebu někomu patřit například tobě o říkal babičko od se strašně milá a v. Ale mně se neví být nevíte. A potom nemáte asi žádný majetek na potřebu někoho boha či ona řekla když toho. Moje cesta toho být. Ale ti ukážu otevřel zadní jiskra v tom své v chaloupce podle ho do krásné místnosti. Bohatě ozdobené osvětlené. Krást najít na stole a tak dál ose přitom z najedl a řekl řekla ta babička tak citovat o jeho a poraďte se na mně a na moje ses před moje sestra v této setkal ve snu el ten svoji král. státem moudrost a říkal zrod jako přišel o starou paní jsem tam viděl a tak těla by mojí ženou se o mi ale ona řekla není všechno krásném moudré ale moudré nebývá ani by krásné zvolal ze dvou věcí krásu anebo moudrost se přednější. Tak se poradili a říkali že ta moudrost je přednější. Ale bude to veliká ostuda tak vás ta řeč syna vedle se vede nás se na tuto bude hru za. Ale říkali zkusí metod se na tom pravda atd. Na tom snu tedy na tu o kterou s tou svou viděli ta tam ta chaloupka malá o to od rána chaloupka vešli do dní. A pozdravila jedná se nám nada princezna a tenkrát říkal kde zastala baví zná. A on říkal to říkal víš jsem toho ale se ti dneska představuju v podobě krás si kterou mezi děláme moudrost jsem moudrá a ta dáme tak krásná přenosem protože se ukázala nese tělesnosti tak krásná nebyla ale po stránce je moudrosti jsem takle krásná pojď se mnou dozadu do této mystos otevřeme blízká a podíváme se tam byl na předem pallas a tam v. F. Byla s místnost z po to zatím v ten ten byl královský tu mu mu ten byl prázdný a ona řekla ta princezna než ses sis se do na ten trůn co z tam sedla on si taky sedl. Tak říkal ten nechci kdysi krásná a o na to přestala vstoupila ta sestra s tím mu byl jsem tam za li se aby ještě syna do smrti ale to by držela veď no rozuměla z toho a byli jsme o jeden malý do meče k o tom do meč ku byla maminka s tak tím jsem am měli dva syny. Je kdy byl dobra ale ne z nich byl z proč byl dobrý ten jeden protože když od jeho někdo něco chtěl. Tak on to udělal nikdy neodmítl sem říkal víš to potřebuješ ti to udělá. A ten byl proto z ví. Potože nikdy nikomu nic dobra ono udělal o to mi do todle říkal to boji nemám pak je na po sobotu atd jisti neudělám v do masem mi nelíbí a u z domova klid. Budu hledač s tím ve světě a ale do hodné sis pak okolo pár bůh let na zvládá aby dal se do světa hledat štěstí přijde na pokraji tu o k jeho nesahá a kam vidím mraveniště když se to mraveniště. A ty ona si tam homo žije a z snaží se tam do tlačí na tom mraveniště. Takový mají viklat si který potřebovali jako u z výšku na svoje klid říkají tomu s vjemu bratru. Potom pomoc doby člověče oněm velice oni ježe z doby se že pojď tam pomoci sv. My potřebné tohle toho pro své úklid aby na mně neprošel dokonce by do vás když to nemůže do u táhnout tak tuto nedávejte. A on říkal ten mravenec bodě se pomoz sami pomůžeme tak proč mi do do jakže slyšel že by mravenci pomáhali člověku tyto že po mají mravenci člověku ale on to nevěděl. Nikdy nikdy žádný mravné člověku nepomohl a šel dál. A oni řekli budeš litovat budeš potřeba našich služeb býti nepomůžeme protože z nad nepomohl taky. Přišel dál dole stát a tam plakala ptačice usedá v je plakala. A byla král a a říkala mně spadlo moje ptáčátko ses tomu ale z tají dostane přesnost pod stromem toho někdo se žene. budu mít po jediném jsem ptáčátko dobrý člověče vezmi to ptáčátko do kapsy nestačím jsou synu aby něco nahoru do toho nic tečka to víckrát nepustím aby mohlo spadnout. Pro proč ne co ho když si to se tak si to udělej sama může se ho tady hlídal doléhal neznám řekla on říkal. A ani žádný tak není hoden člověka ti nepomohou. A tak si říkal když pomohl bych je ti pomohl to mi říkali rád otálel mravenci mně pomohou ty my taky nepomůžeš nikdy jak nebudu potřebovat. A šel dál přišel na pokraji rybníka a tam se prát kostí tuk na mlátil jak ji ba nemohla nazpátek dotoho rybníka a protože se vyšší na o nějakém brouku který chtěla přít noho při nebo o muž jsem zůstal viset v tom rád a to v rád kosit a prosila ho směl sval dotoho rybníka tady jako mnou když je tam nebuď jíž a on si k o to by ses co do z staral a když se do ve na vyšvihnout ven tak. Převyšují ni taky do rybníka a li kam mu řekla budeš litovat nebi tak i pomohla ale to mi říkali mravenci to mi viklat tak sice kdepak bych potřeboval vaší pomoci. A z bývalo z přišel na pokraji lesa a tam byla chaloupka o to ba nás staráš ho k k k a on ne no. Vůbec se snažil zaklepal nebo poznaly v prorazil tam je tam starou babičko jako ba koho dej mi tady spát a on říkal chlapče nejsi moc spustí no ale vyspat tu nechám a tam si dokonce najíst ale ráno nejen za zase z porazí žen strom a za to mi na a tak a již ten strom tak řek. Náš a pro překážky ho doma než tam ky abych měla na zimu co topit je to s sluší strom tady roste uměla ještě by nám nemohl padlo ode za po na to jak se vyzpy a ráno se vyspal do se najedl a babička říkal nezapomněl.