Karel Makoň: 89-05A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Tak je toho dost pani bylo horší než u nás doma. Do toho ne ne si nezasluhuje babičko abych ještě okázale ten strom. A ona říkala chlapče děláš špatně ty musíš taky jiným lidem pomáhat a abys mohl pomoc získat. Pro sebe musí taky něm vjem pomáhat abys mohl pomoc získat pro sebe. Ale on šel nedával ho a přišel k černému radu tomu radu jak seděl černý čaroději. Říká taháš tajné se další kloub člověk a toho názvy ním na to o men komu vykonalo a to z li proto do pod do než my na kámen co jsem si ho udělal z o nic nosem neudělal nech člověkem ano. A ten čaroděj řekl ne ne a člověkem ale musíš vykonat při služby. Ty dosud nikdy nevykonal nikdo a je tak je to váš tak za tělo v tom příležitost aby z neřekl. Sama přel toho svého bratr byl také místnosti nedal mu tam vůbec jíst. To rána on tam byl v římě v místnosti rád li se probudil tam za ním stál čaroděj a říkat tak jak se z vyspat již tak tady zima posel byla tvrdá ale zato přinesou říkal čaroději tu službou kterou projevy koná tady máš pytel přečti když jsem se přečká atd. A v tobě tak i zamíchá k a. To roz děláš znáš zkus pláž běda když bude mák a pohromadě s nějakou před z kou. Tak večer je promiň jinak kámen a. Zavřel za sebou a bratr z s to s tou před škol o s tím jsem pohromadě v počal přebírat ale o to šlo pout palubu tu sis po měl kdyby tady by mravenci kdyby to z nebrali ale se nemohu i dovolat protože se odmítl. A tak pramen si nepřišli on přebíral novou hladem vešel přišel čaroděj a říkal máš málo. Na sbírám ho proz ostří promění.