Karel Makoň: 89-05B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

O to bylo moc rád by se byl se dostanu dokonce tohoto prvního nanečisto u tak se na a s el tak. Jestliže je jím bůh byl. Něčím někým kdo z tento od toho tys z vás udržuje v chodu. Pomocí lidského organismu pochopitelně. Tak bychom měli za každou vteřinu by věčný jemu ona si nejsme tak to děláme všechno k a a to je to proto svatá terezie říká na každém kroku a k choval o hospodina chováte boha chováte toho velebnost jeho majestát atakdále a oni na to při tak by mi ty ni způsobem malé při na to dobře ani nevěděli že ty věci neznali jogy je neznali že si toto nemůže člověk že to to z to dneska mýlíme nám věda den na ruku ne jsem říkal. Nedávno s tím mohu naučit ti. V praze který měl anti paty proti všemi asi sice tak čemu je to dobré a jsem mu říkal ukaž mi tu dvojí fyziku a. U mně tam přišel na o stavech z on přišel na odstavec. Který z nich takhle. A to není nejmenší částečka nýbrž se dělí na tři části elektron neutron a proto. Jak to tam je nejmenší zápor nás součást hmoty. Proto mně nejmenší kladná kladný náboji tak se kamenován ho motyku a neutron zprostředkovatel mezi oběma. A jsem říkal podívej se pavle nosem pavel jak tak nemírně ti vykládá a něco se tím dali a ta fyzika taky nosem tak ty přitom všem jak je věta jsem taky vysvětlit. Ona vykládá o trojjedinosti boží co je pro nás nepochopitelný jak je bůh trojjediným je trojjediný ve všem i v tom a tomu je tato mnou jsou částí ale pro jem které ježíš kristus který trpěl na nás a trpí ustavičně ne na kříži ale soustavně co svět světem vládne co existuje vesmír on trp s kdyby metr nebyl byl ochoten trpět ten bůh by nebyl ochoten trpět tak by to ne existovalo. Vůbec by svět najisto hle a je taky pozitivním nábojem to znamená že je s spasitele je stvořitelem který něco děláte něco. Provádí který tvoří přinese se tvoří tato nestranně se toho neutrality vět v pomocí toho ducha a tak dále o to vám krále ale je tam krásně vyložena podle dnešního pojetí fyziky ne atd náboženská trojjedinost boží tedy to jedinečný. se mu to vysvětlil na popravě toho co se musili nebo někam ona bude jsem říkal dědečku jsem tu fyzikou budu učit. On pro nezi pro v koště kou o on dostal další týden při jej ničí ky. Že vyložil vím ten atom tak nenábožensky ale tak vědní tam dokonale tu trojjedinost boží a říkal ty to je tak praktická věda a říkal jim doporučoval od těm svým spolu žáku on i po přestát své budu asi všemi těma si zvykem a o ty doby nazí sami nic jisto ho a ty tím to bylo mezi pět kou ještě kou. A. Že on se dověděl všemu a to je tam moc ta nastává hmoty k čemu je kdyby to si uvědomit nastává hmoty stojí na bohu. Že jsme máme viděti za každou vteřinu ne na každý den. Vy to je jenom ten věčnosti tak u se takový pokrok na své cestě možná mít nebudete potřebovat než věčnosti od z na si to na živu. Dobrý pekař velitel tekla z si ten kód sval do vět a ten svět dal ví. Líbit špatný chleba a to ty tekla tyto museli všechno dělat znovu když se mu to není. Ale ten vše cestou že ten byl vděčný za to že může těm můžete kde ti ne že co bude po smrti jo to nic nebylo ale prostě bylo mu do toho ne který žil dal o z rukou boží i to beru z rukou božích ten de s. Jděte se nastaví je nepodceňujte se z napřed tomu třebas jednou věci a v tato z představ a když jsem nevěřil do sedmnácti let tak jsem byl z toho jsem ztrácet ze sebe ve spojení nejsem že to bůh napomenut nestal se proti víře svýho by to bylo vrcholně věřící nikdy nebyl neboť proti takže jsem dělal všechno. Co oni jsem chodil do kostela babičkou. jsem jsem modlil ovšem to otčenáše se nebesy pozice mého své sic za takle v je to co říkám protože se řekl příval jsem modly vám o že něco oporu vrcholně křesťansky pro tu ono protože babička ne protože to oděl do kostela a ty se mně stala. tomu kdo tomu věříš a jsem měl zakázáno taky z toho centra této věci nelhat dal tu do mužů a tady nelžu ale vám ne protože to nesmím abych rád ale nesmím a protože jsem vás kdy prorokovali ale nejde mi toto je dnes neměla mám zákazy a. jsem si mnohokrát leží pomohl takovým pravdám kdyby nebyl nevyslovil jen člověk a neprováděl tak jsem k své pravdě ty lidi nedostal. No ale to by se to na potřebu dělat takže vám doporučuji nepodceňujte představu nepodceňujte víru jiných lidí el když třeba by se schopni tak věřit jako oni jako jsem nebyl vůbec schopen. se v ale se nutil dělat to co oni chtěli tak svatá terezie řekla. Do sedmnácti je v s s s s s si myslí že si ten život promarnil ve se nevěřil na boha. Je to pravda ty ses obětoval za rodinu ale nikdy si nedal najevo že nevěříš a přesto koná všechny náboženské úkony všechny své konat bezvadně jsem kolikrát při při svaté om kdy díval protože jsem nevěděl proč tam jsem. A dítě které se nutný nudí je a ještě tam musí stát protože ty stačí seděli tak mu bylo mi to. A musel jsem byla odejít se zprostředku všem ven nebo co se se mnou nějak na zem abych to před držel bylo to veliká ale babička se neb pořád ptala. věříš jsem si říkal nevěřím pro že to co mně řekla po nebi. To se mi nezdálo to jsem věděl že není pravda na to nebe jako ona věřila jsem nemoh věřit svět před pádem budeme jeho svatým a klanět celým a být šťasten být blažený. To se mi zdálo o tak jsem babička řekla. Nemá se která myslela že věřím že všechno jsem dělal jako věřící člověk. Řekla z toho ruka nikdy nic nebude protože ona do nevěřil to považoval za ani z a v jednom a jednou se stalo že. Nebyl nikdo doma babička zpola zadní pokoji a jsem bylo u desátky a zase musel modlit v že jsem to nikdy i když sami do ne hleděl nezanedbával na jsem byl poslušen tomu příkazu z ti víru své rodiny. A tak jsem se moli tentokrát otčenáše se nebesích nýbrž otčenáš nese musel pořád případ ne jenž jsi na nebesích. Posvěť se jedné nad maminka zatím přišla z ven tu byla divadle. Pod popud desátý přišla domu a poslouchala za dveřma slyšela jak se modlím jsem tam sám jsi mi dal ne kontroluje že se modlím pořádně je mi slyšet. Se modlím pořádně tak v to nade nečekal do na konec těch i modliteb starat tam z budila svou matku a my mu babičku a říkají teď si ji poslechnout jak ten můj syn se modlit tento nešli ve vypořádt říkáš. To si to ji toho asi těch se zrodila nebo co nemáme vyvolat on věří protože nebyl nikým on pro vana model se postil na protože z toho kladu urazil u ras no a. Pro babička ke mně přistoupila do spala a říkat takovou kou věříš. A kolu ok ne odpověděl když utekla před jednou místo pro ty její postele. A tam se svou měl. A ona řekla matce podívej se toho ruka on nevěříš doby neřek nevěří jiné a on utekl doví kam vám jsem se bojí ještě se boji bylo a o výborný ale od utekl a teď mně našla v své posteli to jsem za pět bitva protože znova. Ona prostě si postele vina ale ty beznaboh o jenom přes bude jsme posteli vzývat do jsem pryč. Maminka mně po pravdě řekla vím že to tak li není tak zel nemyslel maminka no ale to oni špatní ano no. Ne tak že prostě je svatá terezy je měl za mnoho mnoho za padesát ve řekla co pak si myslíš že by si byl těch se nás sled nepromarnil kdyby se byl neobětoval za svou rodinu žes o by praze jejich představou. A dělá z toho jako kdyby to byla pravda ačkoliv on neuznával vůbec vůbec za neuznával čili že se se si z let do sedumnácti modlila a dělal všechny úkony nám jsem hodil všechny proces všecko panně se před křížem na říkal při příchodu domu pochodu pán ježíš kristus vše zk jsem dělal jsou oni takže na babičku měli o mně nejde než před jem. Ve se tak ne špatně modely jako pravém tat tyto znali. A mně nebylo slyšet jsem to před říkával oním to možno jenom tak si myslet že jsem buddhi. A tak že nebyl by si býval. Se převrátila sedmnáctým roku na víru kdybys byl jsem neobětoval při nás sled za tu svoji rodinu a další do pomohl bláto je matka která upřímně obětovala bohu když lékařích řekli že beztak při operaci umřu s. S. Že my musíme je to tam to byl moc rád k do jsem do je to tam jak z že totiž žel je důležité si uvědomovat. Že to co je líčeno kdyby jako stvoření světa a potom poto a mezi těmi nadání za ráje kde to jinak za sebou jednání dale potom potopa. Ale to jsem lepší se co jsem zažil a co prožívá každý z nás nepovažujte za fakt že svět byl stvořen. Z most to ne. Katolická světě a všechny tři ve ostatní trpí jistou věčností pojetí toho ježíše krista. To oni boha prostory. něco tak aktuální protože každý tím procházíme v okamžiku narození jsme padli z ráje a teprve vám každý z nás čili ne příkaz o nějakýho adama a jevy nýbrž každý z nás od okamžiku narození el. V tom mateřském těle e jste byli jako v ráji. No protože tam k by byla matka nebo velice pýcha nemuseli bojovat o život. Prostě to byl já. Abyste se dostali jsem tak ten svět to dostal z vylučování proto dítě pláče jeden z důvodů proč pláče. Ale dokud se týče potopy a. Copak si myslíte že to dítě v mi dovíte že že to tak neni nebylo v tom matčině těle na suchu. To bylo ve vodě pro o do pro ve vodě. A dostalo se s vývody v teprve při porodu v tom co družičku jako mění. Ale nejenom toho vy všichni jste pořád vodě krve v tam podal vy máte vizte pořád ve vodě krav. Si pořád vnitřněs ještě před potopou takovou která aby tak s co zvnějšku. Ale to nejsi takle rozvádět protože to by byla touha přednáška jenom vím že je třeba o toho ježíše krista a celou by byli umět aktualizovat před u to stáhnout na sebe pil klidně a kdybyste četli moje spisy smím takto nebude pro vás potíž ne časem do měl čas rozrostl o sebe si tisíce stránek klidně se ses vesměs přes tím že mi prodělává ve stvoření na sobě. Svoření svého světa. Prodělával ne na sobě pád z ráje a všechno ostatní co tam je bibli např. A potom samozřejmě se narodíme zde jako malé děti tak poděla potom život ježíšův a nejdu než tiší kdybyste na tamto všechno nedbali. Tak jak se narodíte tak začínáte životem ježíše krista k vnitřně bozi nevíte o tom ty děti jsou velice blízko nechejte maličký příti ke mně neboť jejich je ještě království boží. Jsem si prověřoval na svých přede mnou šatech a ve všem v to souhlasí ale jenom mají k tomu tak blízko. Že člověk jako on musí když když kříž bez žid aby neprozradil co všechno vědí věta a co všechno jim tak k k. Ty by s v a teď jestliže by člověk žil po ježíše k čistá a tak by především dal na vědomí že se narodil nestáli. Ta toho motá lidského jest tam nic něm to je odpadávají koš tu. To si muset přiznat těla k tomu říkáme česky ne to boží muž znal no a v ale do stále. A potom v stáje se odstěhoval proto nebudu líčit celý ježíše krista protože to za ten nestačí. To se o to napsal spis umění nás do krista ale velice povrchně ale i to by stačilo jen tu moc stránek a to nemůže za dnešek říkat si s s s tím co prosim a tam neprší čili milost nepadá zhora nýbrž zdola čili začátku člověk musí ze země rád tu milost ta vás praze. Jen lidské tělo je ztotožněn s egyptem rozumíte a musí mít tam plné hrnce. Nesmí ji jako strádat to by pro toť těm bylo tragické kdyby se nerodí st takže zvláště u dětí byt je zapotřebí vás na to aby v tom prvním roce v jedno normální živení nese to jako to na za jsem do strašně před živen. Ale v tom v k k k takže ten egyptě vám doufám jasný že v není co na na to není jasno že se nic jo v v v v v v v s v no. Roste duchovní ale li do tam není jasný utíkali přede berte to jsem neřekl. To znamená pro dítě nesmí být hned od krmen no rozumem. To by jen do střílet zabil ten rozumu všechny možnosti duchovního sestup do šíje by na to stačil ty první tři roky jsou strašně důležité pro duchovního člověka který se o těch věcech člověk tam nedoví tak potom velice těžkopádně vše k tomu dostává výtek tomu nese se dostali bychom vychovali dítě do tří let. jsem byl vychoval těmi lékaři velice ve když do střílet k a do ty si ještě dokonce jsem do přestat to v nás kázal jsem pominou podali svědomí a co dycky dělali. Že polovině operace jsem přestal křičet nená zastavují se smysly. Smyslu ne si ti jsem. A když se cesty dostane se dostal nepoznával jsem svoji matku nepoznával jsem lékaře kteří ztrát i. Takže on se celek nastal byl to doktor kafka zase do jsem a my oko jsem. A v let todleto paní věc nebyl neměl jsem matku neměl jsem tady v oni nevěděl jsem také viděl do toho jednavacátýho jedenáctý třicet devět to znamená v v v v v v dvacetsedm jsem věděl že převedli do věčného je k čtrnáctkrát za sebou do věčného vědomi že to dítě nemůže z tovzít myslet než to věčné vědomí a tam nemáme zde domova v tom věčném vědomí tají nemáme matku. Se se se si byl po třicítce dělat kde matka kdo jsou mi bratři a teď že důležité je vědět. Že tohle toho překonali symbolicky tím že jsem do egypta kdyby byli zůstali u toho rozumu rovná se herodes taktem rozum by popraven toho ježíše zrak od ti vláda ska všechno byl ve opravil a budovy po křesťanství. A to jsou mez nedovolit. Čili prosila dnes pád z to není sprá na vychovat nějaké rozumové důvody do dítěte v takovém věku do střílet protože když hrází hračkou vozem. Tak je to v nejlepším pořádku klidně trpěli v její zvedněte dejte ji do ruky oni zase ještě s tekl ji třebas do hodí nejlepším pořádku. A kdo se z vás o nový musí v ten pro práva na takže to děs se musí o na vymřít neživili nakonec tu na to nebo nezavazoval jenom třebas od se čí je to v pořádku v protože říkám dycky již to vykládám jenom tak lidově před řeči je mou tíži věděla mu to na žilo do jako padá domů nebo tak něják je to něco potom ale není to všechno důležitější je proto dítě. Že ono se smiřuje s hmotou a to se nebo viklat dlouze je že s tím herodesem se nedá smířit. Kdybyste on učili jenom rozumově například při tom pádu hračky aby neházel tu hračkou tato poklad nebo mnoho duchovních vlastnosti. A něco musí trpět a něco mu nesmíte trpět z toho dne všechno mu trpět no těžko vysvětlit co protože toto nebyla zvláštní třeba škola do před z s ti. Musí prosimvás kdybyste byl ten dobrej oni ne vůbec ne jenom a to chápu ale kdybyste řekla profesor. Že to teďka řekl proces a to němec tedy jsem proto slona jsem naším sluhou. Tak myslete posloužit považujte ve čili do ve jsem sluha a s to to město ještě do po do hlavy aby se konečně cítil mezi svými svým ano a to ne tak bylo o si být si vymyslel a víckrát ne si vidět že to nic z z z z z z z si k a no tak prosím. Co si při v v v v v když si v i ti dítě ruku mít ty k k k že s z s i to že bychom si toho dosti lid dík v v v v v z no od z od z situace zbožného od ku kdy kdy bůh nic se ti tři jsou rozumu z říší v na a pak tedy lidu tomu z je. A vniknout ale není to možný protože pro dítě přirozeným způsobem utíkal do egypta. Jsem li způsobem každý dítě nos to sme se musí z vás jít zpět z s v duchu ano a s proč se při joze zem. A on ještě osvícení rozum správně jsem byl doplněn teprve postupně tento osvícení ztrácí takže ještě nečekat vůle tech můj světem. Je to dáno jednou přepadl a řekl tak tím bude je to možné ne shořel na odešel jsem viděl že bílého při a zase říkal tak si za hojně máš věnoval on hořela s to by mělo vidění e temné nejsme modlitby v ní. A ještě nepřestat vůle dech. Tak jsem se na vidět toho zjevení toho mýho syna psal to na dostat sil na dobyto do podnět. Š něco k tomu ani bych tu představu jsem tu představu nepřijal kterou kristem vůbec odmítla. Ovšem vědomé kartu ven pokud nejsou tam při těch lékaři to bych měl říct že jsem to nebyl ne ne a. Ale na to brzy se musíme dávat jinak stav do odtud odejdu a tak si jenom všimněte jestli ve vás něco zůstalo jako do jen na řek bych blažení dojem z toho setkání to znamená jsem přesvědčen že si nemůže po to za jednu. Že náš tu co tady říká kdy si to přeje dávali ale jsem řečem že se vystavujete záření toto jsem se dostal vinen nějakýho pokroku a to vám měl nádoby při za řeknu se ocitnete mimo tento svět tak někde v záhrobí tak budete poučování jenom zářením. To není škola kde byste byli poučováni ano ve násobilce anebo vám co přečtení to se tam nepotřebuje. Ale tam v tom světě se potřebuje. Rozšířit vědomí od tam ten svět že dostane jenom do toho nejnižšího světa těch se z těch sedmi do tohoto v jeho a i tam potřeby do rozšířené vědomí v tom smyslu že. Nepotřebujete slov k tomu aby se s někým setkali. Tak by se možná setkáte se mnou daleko dokonaleji když o nebudu mluvit že jste byli o záření. vědomě o za to tady tady provádím takové psychoterapii tohoto jo. A věřte mi to tady ti lidé mi říkají tolik klec nám přednáší ty věci kde bereš tu trpělivost když víš že moc z toho neuskutečněné ale říká protože to na tak dále při ba svým ale když se mi to říkají a jim říkám jednu věc že nemám trpělivost žene potřebu že vím co dělal že to záření zanechává nějakou stopu. A ta stopa se nesmaže je tvé nese za ten na stopa je to jenom stopa ale i taje dobra jo. Takže ježíš kristus dejme tomu učil ty učedníky zázraků no ale. A. Nakonec zázraky jak nemohly zůstala ale na stopa oni se rozutekli přestali mu věřit protože když tak potupně zemřel na kříži za svatýho na tedy věděl jak se to stalo se se tam s mařil. Že nebyl tedy vzal zabit. A tak všichni se rozutekli a přestali mu věřit ale stopa zůstala protože oni se shlukli dohromady je čekali co se bude vida často opak která byla silnější než krajích nevíra. E by vás po aspoň u bez do toho. Do toho záhrobí trošičku protože život jako nekončí tím co prostou z mrtví. Nýbrž pokračuje v záhrobí a tam ty lidi vykládali především je to svět který zde na světě nevnímáme a tam ho vnímáme ale nezačneme dále vnímá tak musel bych o záření to prapodstatě šest neděl k u každého ta mu k se pod co na nás čas než tam neseme trošku vnímat. Ale se zařídit jsem to zařídil několika lidmi aby ve si vnímá hned když se mu ozářil než se tam dostal. Nebo po smrti ale než byl třebas popraven tou kremaci nějak by se tam dostala dejme tomu. O těch o čistý křičí nějaká dívenka a na bo kdy neznáte tak že nebudete moc z toho nic vládě. A jsem si dal přede les co tam dělal. v tomto nechodím sám no ve vedlejší ale el pro úplnost svého výkladu potřebu vidět co tam dělala taková vás o kaje vás světa telat nás jeho smrti byla přivedena z tohoto světa ne na a. Ona nám prozrazuje denně musím chodit do školy. A tam jsem neučíme nic si žádným jazyků nebo tam se u nás nepotřebě vůbec mluvit. Ale učíme se tam rozšiřovat toto vědomí které vnímá jenom tento svět na vědomí které vnímá tam ten svět na když si školy při ras první den jsem přišla tak se mu začal vnímat kama rád ti které jsem den před tím neviděla to bylo pro temno a když jsem tam byla třebas klidem čtrnáct v za měsíc tak každý den ráno poté škole jsem našla nové kamarádů matky znamená jsem rozšířil svoje vědomí. A bylo proto bylo dokud celý svět tamní ne obsáhne obsáhne takle tedy úplně zmizí dneska si máte nezemřela že zdání její matce dotud po smrti e. A tak barborka říká jsem umřela ale říkají to ale živá. Jak to musel na divy nevysvětlí když tam vykládali jsem živá jsem mrtva pádem a je živa. Tak vjemy živa nově jinak novou do tam musí člověk tak dítěte na dobu se musí narodit znovu všechno provést jako tady v cestě. Že máte daleko jemnější tělo takže mu to jde daleko snáze překonávat čas a prostor. On si ho on dal z toho jít za spát a tak i to co od od od ho ji od od stal pak o když jsem vůbec nebo horu li vůbec je to z mu z shoduje. To se na vědou jsem něco říká no pro věnovat na ale pojede to vysvětlím tak my máme v sobě zamontován celý vesmír. Všechny úrovně který z života který se mi kdo věčnou který jenom zdání že když k jeho jejich sedum těch sedum lotosů vás to jsou úrovně života který jsou ve vesmíru nezranil takže otevřeli joginem indický sedum lotosů byl na ty nese ve svobodě. Než jenom ovládá tento vesmír a o tom mnohými z nich věčně stačí pomysli že jsou mistři nejsou vůbec ne a tak tenhleten člověk který si tady žije a vnímá jenom tenhleten svět. Tak nemá dokonale otevřenou ani tu s nejspodnější. Tomu říkám no el tak je to prostě. Muladharu muladhara ani tu malého takže vnímá tento svět jenom částečně ne úplně. Takže indický jogin když by to byl tak vím na vás povede tak to napřed otevřen muladharu a kterou nemáte otevřenu a tady by se podle trojího jsem si tak to vás provádí dalšími s těmi lotosy jo který otevírat zdola. Ale neotevře zdola dokud nemáte nežnou muladharu. A nikdo z nás tu volal na otevřenou tomuto do tomu vědomi práci než my do protože muladharu a protože ho mohlo tato tu bylo všechno všechno to je jasné. Škod došlo samovolně bych tak řekl přirozeně ale že jsem si že ten vědomí spánek se dosáhnout v jenom když máme otevřenou muladharu úplně protože když jsme nezvládneme tu muladharu tak nemůžeme. Tím celým vědomím přejít do toho spánku nýbrž jenom částí. A málo tu zapomeneme to pomatený sen. Ježto když otevřu celou muladharu tak neusnul normálně nýbrž usnu vědomě rozumíte přejdu celým tím vědomým tam do celého vědomí. No ano no to se tak mohlo ano a to že tou u nich u chtít je a jak se musí a on to ano je ti dále je tak ale s a tak to ctnosti kdy potkal u nich o a že tu jsem vám to od. Tak je no tak z že jo tak on něho tak jak bůh mým v. On v nemožný jenom na straně nemůžu protože ta moje ten můj rozum který nadto na motto neosobní vůle kterou na to tu ta není stvořena k tomu aby zasahovalo jiných úrovní. Tato na o to abych moh tady v tomto životě žít aby pátým semen tento společnosti. Takže to chcete od někoho něco co není v jeho kompetenci. Takže ne to je třeba odevzdaností na této úrovni odevzdat. Tuto úroveň vědomí do úrovně ze svadhistany ovšem upozorňuju vás na protože tam se jdou o neudržíte tomu co spadne te do anahaty se propadal du či je opravdu problematické tímto způsobem to dělat. vám to osvobodil od říkat jak se to dělá. Že nechci mi jednoho blázna na svědomí to by se zbláznil také zprostředka se nad li vůbec né. Ale je to velice snadné ale chci vám říci že křesťanská věda a třebas svatá klára nebo blahoslavená anežka česká a ty znal byli v jednu věc kterou indové opomíjejí. Že totiž tam o li to z navíc věci myslí na tomto světě že tělo prosí které jsou dal mně zavřené je třeba zdola otevírat jsou zhora o ne pro boha svou otevřené čitta síla od boha přicházející ale to je k po těch kde od svých o to své a rod nebo na dali nadal nemůže spadnout pokud je život živé tělo a tam se usadil odtamtud vidíme asi jen pro tento svět jako i ti mystiky skutečnost jo. A tak tele co se děje v při zavřených proto se po na zavřených. Když jak ta síla od toho boha jde a napořád do nás proudí upozorňovat protože to je z tu sví skála emanační dovoluje kterou zastávám. A kterou například evropě ovládali jediný svatý jako byl stanoví zbroj protože byl na blízkém východě seznámil se s tím přijat jako za správné všem nebo o tom také od se jako dále dokazuje že tomu věří že o tom a no a a když tomhletom sestupu síly od boha to dopadá tak že na každé úrovni tohoto svou emmet tomu tak. Tady tak a potom v níž. Za nechávám kus síly takže k tomu přijde jenom ten zbytek co zbyde pro částečně otevření te odhady abych vnímat tento svět jako jedinou skutečnost. A co se tam děje v těch proto se kdes zůstávají v s s si z by k ky. To okamžitě se rozdává na ty úrovně v tom vesmíru který existuji toto my nevíme ale kdyby se vám stalo. Že ze klas andělem chce li strašný kdy byl že ten anděl se vám klam ale by se za ptala toho už. Protože daleko víš než vy stýkal se sbohem řekne ale kdybych dostalo ustavičně od lidí pokrmem netrapte se nektar a on to svět který pochází od boha jak na úrovni neudržel na potřebu člověka který jak žije když o tom neví ustavičně nedával synu protože ta síla od boha pořád plyne dolu. Sílu k mému životu vědomého mu životu a tomu viklat všichni na kterémkoliv úrovní. Na druhé na třetí nesmíte všichni žiju z nás z tohoto transformátoru o které o kterém dlouho duchovnu kromě těch vyjímek nikdo nic nevěděl ten li ve o tom věděl. V ale myslím že my míříme k tomu aby se do toho o li z prvek a ty pane jsem tam nepletl dohromady atd panuje podle napsal žilo o prana o tom ozdoba duchovní svatbě. A a po překladu ty které do svatý terezie hrad nitra. Jsem dostal do ruky toho od zbroj kam pochodem živý že se mu dostal toho bez námahy dostanu cokoliv potřebuju se dovede duchovní ti která tu byla to okamžitě mám na stole nemusel vůbec namáhat toho stalo jedem. Měl neznámý lettres tedy tam na trati il u do rok tam v pod praha a koupil v tom byl v v v ve prapor tu k a tak mně to sem při hráli na jeho příbuzná tak ten stanuli prvek vykládá z toho podobenství. Od těch pěti pannách moudrých a pošetilých jenom jednu větu jenom jednu větu které tady na stránek jedno vět to byste pohleďte ženich přichází vědom musí jít. vám řeknu tato kdyby si to přečtli ten spis. Tato věta stojí za jenom za přemýšlení a za následování jakmile se narodí člověče tou chvílí přichází k tobě ženich tví duše. A láká k sobě a ces se chce abyste byli jedno konec. Napřed se to děje činností to být. Tím pochopena tak duchovně ne jako se to dělám pro kou do mi to nařizuje a potom modlitbou a no potom nakonec tím spoje spojením takže v. Těch deset pane. Ne to je to jsou vlastnosti lidské které pochází od boha jsou pošetile nebo neb to jenom nepřesně v jedna buď pošetile nebudem nebo moudře. A dohromady to dává celého člověka a ten člověk poznáte těch deset vlastností znáte ten nemůže se stát nevěstou. Jenom věčné se stýkal věčný to věčně nezrozenému se může setkat s tím věčným bohem. Čili taky si že byste z toho podoben si tane nikde nevěsta ženich přichází dělily je že ty moudré jeptišky dal. Moudré panny jsou tam přijaty a tam s odkázaný pryč že ale. Je tam zajímavá věta na konci ježíš prozrazuje že tímhle tím mluví do konci světa dětem neboť nevíte dne ani hodiny tak říká na konci a když to vykládá vlastně jiným podobenstvím konec světa. Kde je lidské rovnosti o by pouhou ozdobou to vykládá například si život nemáte třeba umět vysvětlit. Říkal svým životem za rady je se mám zk je kdy je vším vlastnosti si vzala to řezali jak se z modlil oni o tom školy a. Jako všechny páně i ty moudré i ty nemoudré všechny usnuly nejenom ty pošetilé všechny usnuly ale. Rozhodující bylo by ten olej v za zaujatost jo která přesahuje meze normálního lidského života. No ale ještě to něco jiného na to před tím později někdy jako by v tom mám vědění nevysvětleno přijdeš budete za přítěž něco jiného že mně že ten moc k se mu být velikou zásobárny se vod teďka bude od opatrovat jít mast na starost když to již díti v u k při či z to není tak von von tam nešel jako mladík. Proto aby se dověděl co ho potká nýbrž otázkou jak žít aby žil správně a onomu odpověděla poznej sám sebe. A na tom postavil celý svůj život a to letos nad celá řecka jeho slov. Poznej sám sebe tak například dejme tomu rok těsto se nestát pět naše metod počtem slavný zakladatel to je vědy je. Řecké řekl a jsem toho svědkem že že to pravda pravá moudrost. Hází jedině branou utrpení když jsem velel v byl jako mládí tolik musel trpěl jsem se bych křičel oporu viz vyslovil a. Tak platilo na že to pravdivé. Neboť ježíš kristus řekl a podal dokonal shoda s tím že jsem. Do semeni plačící. Neboť oni budou potěšeni v nejmenší blahoslavenství sice ale jsem byl dokonale potěšen a jsem pořád potěšen byl jsem tolik na tak že bych se byl tolik na to ptal anebo o tom co ten doporučovat v ale vím že je to jedna z cest k u to byla že jsem se dostal k něčemu z koně. Totiž ježíš kristus doporučuje tu cestu a ještě mi způsoby. Milovati budeš pána vás svého z celého srdce svého z celé duše své z celé mysli své z celé síly své. A je že musí k tomu mít nějaké předpoklady nemůže chvilinku srdcem chvilinku tím nebo tak musí někde začít měl jsem to štěstí že lékaři nutili abych se veškerou silo bezezbytku bránil jejich operací za vědomí a protože jsem se mi jim bránil čtrnáctkrát tak jsem se naučil soustředit se. Tou silou od člověka s. Je to on tak na tu cestu takže jsem veden od doby vlivem těch lékařů. Ježto tím způsobem veškerou silou svou rádo vše hodu veškerou silou svou takže tady vidíte jsem tady s klidně vykládám něco. Tak to dělám veškerou silou svou jsme ve malá třebas ve věku tak že to neví že pravé chtěla sil ale je to veškerá silám dál. A tak takže dejme tomu. Někteří z vás jsou citově založen a ty nemohou li veškerou silou svou při musí jít. Celým se jsem svým ale některé se říkali jinak že ano takže mu nedá se kopírovat nikdo jakob vylité nikoho než ježíše krista tam je obsaženo všechno krista nemůže najít co potřebuje. I toho je třeba přebírat lišit krista protože něco potřel víc něco co se mým v ale tam obsaženo všecko. A. Naše vyvedli ten napsáno v čelo naše zlaté na všech těch druhé musí nahoře stalo poznej sám sebe. A dodnes co tam můžeme někde číst že s když tam přijdeme. Protože bez sebepoznání říká svatá terezy že bez znalosti řecký mytologie dal z z všecky se do svět bez poznej sama sebe se neudělá ani krok na cestě například byl by když víte jenom osoby jako hmotě jako těle není žádné sebepoznání. No naopak by se ztotožňuje se s tělem jako se pro vy to je ohromná chyba to nejste vy se sluha náš. Je to ten co myslí čím domyslíte mozkem říkáte mozkovou ku od nebo jak se těžko kdysi či myslíte. On totiž že ta schopnost myslet je dost dobře ě n ne u mu v nich citelná to překládám z assisi měl říkal kde jste stádo se španělštiny. Tady to bude mi španělsky než česky ne tady že nejen promiňte sto musím někdy překládat a taje tak je pro z místě na že jsem v nějakém smyslu porovnáme včele než ty řekla starší než člověk tedy ještě z krát než člověk a ta nemá mozek.