Karel Makoň: 89-06A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že ta včela umí něco co člověk by nedokázal, ne? a a a a v tedy co tím chci říct, že taky v lidském těle je moc těch čidel decentralizováno. To je například hmat na konci že ano a jinde sluch ne a tak podobně je to decentralizováno. si vzpomínám na Pepíčka Zezulku, když s navštívil v Rožnově viděl se s pánem Křístkem, který vůbec téměř neviděl , von na něho sáhl na hlavu. s Válkem, sáhl na hlavu a pan válek na tu po tu dobu co mu sahl Pepíček na hlavu viděl. viděl a popsal mě, říkal takle jsem si nepředstavoval, tam máš nějakej pucetý moc nos atakdále či on viděl. A to neviděl rozumem. To rozumné před tom nebyla potom zase bylo to zase nebylo to je vidět že to decentralizováno i lidském těle . Pokud si lidská věda myslí že všechno pochází z rozumu z mozkové kůry to se mýlí to by koukala co vodtamtud nepochází. A o co bychom byli obráni, kdybychom neměli decentralizovanou schopnost vjemu a decentralizovaný způsob k přenosování toho vjemu dokonce Nemáme to v takové míře jako včela ale do určité míry to máme. měl všeho moc škodí. tří ti Ale si vemu zase, jenže taky povídám. mu s tím budu ještě že ano no. No kdy si od toho co v s v to že to z od krise je čím jste zaměstnán? že se na tu zu Geolog, mm, geolog. A co to děláte při vaší geologii? Děláte vodu, to je ohromný ! A jste taky proutkařem, mimochodem? neumíte to? taky ne, ale obdivuju je. oni to dovedu . Já to taky neumím. no tak, no to jenom proto že mluvíte tak rychle , tak geolog tu řeč nepotřebuje, to je jenom dovětek k tomu co dělá , že se vrtá v tej zemi, mu no to slyším dobře pro než jsem to z vedu no z z z s vím, ale potom někdo není není každý tak -e, založen jako že i když nebudete mluvit tak tomu rozumím jo krise tím na no. A za nový citem jít k u a kdy mám z od z kdy jsem nic jo rozum o b s a musí tu tu noc o tom co vyd u chtít ano prosit z ku tak jsem tu vzniku smysly ano ne nestranně. Z z dře za od ó ano mám v že by ho. Ti z li v ti budu vám že když si zažívat drž vidět z ven života s s že byl že dík smrtí když si být řekli dosti těžko jako si příklad. Ono se musí tak a ten když ono je s tím za tisíc let jak ho si ho kusu but kdy musím si boží ano. Von si ji nedobří kristus v před svým k k k k že si že ani okamžik jen byl to tu mám dát a když tuto u o z muss ano jista ji tu vyšší dost ano ho ano to je. Ovšem v tom smyslu, že když normálně umřete a nedostal jste se k tomu vědomému spojení s bohem. Tak umřete podobně jako zvíře, nic z moc jinak. Takže tam na úrovni, na které jste. Se můžete rozšiřovat s- se svým vědomím jenom horizontálně. vertikálně, ne směrem nahoru. Takže na úrovni , která je obsáhlejší než úroveň tohoto světa to znamená než celý vesmír hmotný , který vidíme, je obsáhlejší, ta první úroveň se musí rozšiřovat do nekonečna bych tak řekl a nepřijde vám ani na mysl že byste byli o něco vokradeni, ale jste protože nemáte celý ten aparát transformační a následkem toho nemůže jít směrem k poznání boha po smrti. Nemůže to se může jenom zde na světě tak vám radím , jestli jste toho schopen. -e, přijmete názor indický že se budete převtělovat co neuděláte tentokrát, uděláte příště, se znovu narodíte. ovšem toho názoru nejsem , to nevadí že nejsem , vy se s tím nemusíte shodovat , že jo, si myslím, co nedokážu tady , že vůbec nikdy nedokážu tam se mohou rozšiřovat do šířky, ale ne do výšky ne směrem nahoru když jsem třebas v Svadhistaně, tomu říkame astrální život tak se tam vopravdu zabydlím a jsem tam dokonaleji živ než tady a mám dokonalejší schopnosti než mám tady, že mi nebrání to toporné tělo. Jako mám tady. Že jsem třeba co manželka že to předvádí tak říká se po vás se nestýská. Protože si mohu podle své libovůle sahnout do paměti která mně zůstala, a tam mohu vyhmátnout kteroukoliv událost našeho společného života a ti to předvedu. No tak třebas přivede na barák o dovede jsme chodili s dětmi si hrát, a ukazuje mi scénu tak daleko vode mne jako ten cíp této místnosti. Tak daleko ta scéna s těmi dětmi se odehrála, my stojíme před tím asi v této vzdálenosti od toho cípu, A jsme tam v scéně mladí, hrajeme si s těmi dětmi, zlobíme se s nimi, radujeme se s nimi atakdále a se uvědomim že tu scénu taky tak trošku poznávám ze svého mládí. A podívám se po sobě , kdo se to na tu scénu dívá. se nevidím , podívám se vedle sebe , a vím, že je manželka na pravém boku a ji taky nevidím čili kdo, kdo to vidí duševníma očima, vidíme , -e na na druhé úrovni daleko více. Než tělesnýma očima zde na této úrovni ano či ona si může zpřítomnit událost z tohoto života ale nejenom to protože hra nehraje čas ani prostor u takovou roli jako u nás , tak ona se může přenést podle své vůle bez potřeby překonávat nějak prostor kamkoliv chce prakticky kamkoliv chceme, asi není nekonečné, ale dejme tomu plzeň praha to nic nedělá to je sto kilometrů vzdálenost. Ale to vůbec nedělá. Ona mně ukáže třebas , že ze začátku instruovala po smrti , já jsem ji instruoval před smrtí jsem ji do těch oblastí dovedl než zemřela pomoci indického způsobu jednání a ona na po smrti mně to oplácela. tak říkala , víš mně se nestýská ani po vás , protože o každým z vás vím . Tak popadla tvář dcery, která spala. A ukázala mi že tady nějakou vyrážku. Jdi se na to zítra podívat, že jsem ji viděla. Byla tam vyrážka. jsem ji neviděl, mezi tím. A druhou dceru ukázala v praze sto kilometrů odtamtud , že tady za pravým uchem nějaký mateřský znamení, kterýho jsem si nikdy nevšíml, ona jako matka o něm věděla . A běž se tam na něj podívat. A jsem tam asi za týden přijel a to znamínko jsem tam konečně našel nepatrné znamínko, ale bylo tam a jsem ne- nevěděl o a tak ukazovala mnoho věcí ukazovala, -s, jak. Ten čas a prostor ji nebrzdí jako ji tady brzdil, ona cítila a ještě dodneška se cítí tam velice svobodna. A nestýská se po nás, protože se může kdykoliv s námi setkat jo? A to není, to není nic velkoli-lepého, to je z těch sedmi úrovni teprve druhá. Jenom, že jsem ji naučil před smrtí oživit úplně muladharu takže ona tam potom vědomě tři neděle před smrtí vstupovala. Takže ono se to nezdálo a taky se dneska nezná nic co tam zažívá a nezdá se jí, co tady by nebylo to co tady je to ona o tom . Ona například ví, že dcera se rmou- rmoutí nad její smrti nebo tak, tak musíme zakročit a jdeme zakročit to všechno se hraje. Prosím nic v v no ano o tom co si to o nic víc větu z s z že ano. Nejenom se vyčerpají, ale jsou na určité úrovni takže správně tento muž zde vo tom nechce ani slyšet , že to je úroveň která není e- ta není progresivní. Že budu v u mýtem to že mu si si z no kód ti jsem ti je v dostoupil že se řídí tím minut li ano ano o že u to o a budu si na to od od ho v když jsou v u ho si ho pro s tím jít sum s. Že vy tento za asi tak od ctností že cítíš se mu bůh jsem o vyšší míru. Nic Podívejte se, bratře malý, ten je drzej. Kdybychom my, křesťani on je země pohan, mu vod- na to chtěli vodpovědět, tak řekneme my s- my sami nemáme jasno vo tom, vo tom vo vo těchto věcech a on to na mně ten pohanská duše na mně chce on on no jo, to je nemožný! jít o něho tak co s tím mám dělat co s tím mám dělat Je to takhle, podívejte se. Církev s tím neví rady a, a, svatá Terezie taky ne a říká, se snažím o to, se dostat na konec cesty v tomto světě jenom proto. Že vím, že po smrti přijdu do očistce když to nedokážu a mně se tam nechce. Protože tam budu mít pocit oddělenosti od boha o tady nemám ona pořád chodila s tím kristem tak proto se snažím pořád chodit s kristem a nic nedělat proti němu a nestavit se na vlastní nohy nýbrž být mu poddána aby do toho očistce nepřišla. Ten očistec totiž hmhm, existuje. když mně, e- říkal páter Urban, který byl mým duchovním učitelem , je to významný teolog katolický, Říkal tak jsem tedy věřil na převtělování ještě to bylo než jsem za do koncentráku jsem ještě nabito to nevěřím a tehdy jsem na to věřil. Říkal věříš na převtělování no tak jsem řikal nedostanu rozhřešení protože věřím na převtělování a to v katolický církvi není a on říkal no pojedl my věříme na nějaký očistec a tak se o tom promluvíme to rozhřešení dám a my si o tom promluvíme po zpovědi za, v sakristii, jestli chci, nebo v kobce, že to bylo v Hájku u Kladna, kde on měl klášter jo, on byl představený toho kláštera. On mně říkal no, tak jak je to s tím převtělováním , kde jste se to dozvěděl? jsem řekl, z Weinfurtera, no, tak to není hřích, to je to jsi vyčetl a, a to můžeš vyčíst jiný věci, a to.. To není tvoje osobní víra ale kdyby to byla zkušenost. Jako třebas u těch svatých s tím očistcem, tak je to něco jiného jenomže oni nám nic jasného o tom neříkají. je nejjasnější věci je tahleta nějaká svatá Růžena, která -e, žila -e, v Limě, jo v Bolívii, a je tamní národní svatou svatá Růžena. Měla výborného učitele duchovního nějakýho arcibiskupa, ho neumím pojmenovat už. A ten se po smrti zjevil a říkal mně jsem se si celý život modlil, žil jsem ctnostně a tak dále tebe jsem například vedl ale nebi nejsem se cítím oddělen od boha to přeci není nebe. A to je ten očistec zřejmě. Takže očistec je pocit oddělenosti od boha který člověku nedělá dobře. My jsme všichni s tím pocitem si žijeme a my vůbec nám to nevadí že jo, nevíme vo Pánu Bohu, tak prosím, nevíme. Za to přeci nemůžeme ale když jsem spadl z první extaze poprvně v životě v sedmnácti letech tedy to bylo. Jsem se cítil vyhnancem v tomto světě poprvně . Tak vím, co je to očistec. Vod doby zažívám očistec a to je nějaká doba To je roku třicet, né? a e- teďka ho nezažívám, ale zažíval jsem ho tak dobrých čtyřicet let cet sedmdesát no čtyřicet osmdesát no možná že míň, a na tom nezáleží ale mám tedy zkušenost s očistcem z tohoto světa. tyto věci e- nekladu někam stranou protože všechno je v člověku obsaženo všechno všech sedm úrovní i ten očistec víte. Takže pro to jasná věc, je to pocit oddělenosti který člověku vadí. Kdežto tento stav, ve kterém žijeme z to neni očistec protože nám to nevadí si cítíme blaženým že si tady žijeme , já tady m- popíjím a pojídám né, to činí blaženým že ano a jsem v takové dobré společnosti jako tady ne kteří trpí. děkuji vám za to že trpíte prosim dans. Vy jste krásně drzej, prosím. když jsem si že při z toho že by ho on č svět ale kost musel být živa z li Ano, jistěže ano. se od ho z ano to je všechno je v nás, všechno je v nás, všechno je v nás. Takže nic novýho po smrti nic novýho. A ty nevíš co je peklo říkají někteří z nich tak se za modli, jestli je ta možnost být něho viz myslíš vysvobozen Zajímalo, tak modlitba za zemřelé musí mít zvláštní povahou aby měla nějaký význam pro toho zemřelého měl jsem přítele Mertu. Mimochodem je to právník, ještě žije a ten měl otce který ho neměl rád . Toho Mertu, toho mýho přítele měl radši tu svoji dceru no. Protože toho považoval za méněcenného, vedle dcery, ačkoli ta nikdy nevystudovala jako von, no tak.. otec se prostě netrpěl na toho syna. A, když ten otec zemřel. Tak přišel ke mně můj přítel Merta a říkal, mám špatné svědomí že jsem tomu otci, přes to, že neměl rád, měl přeci jenom více vycházet vstříc. Von byl ve druhým poschodí bydlel a nosil uhlí do druhýho poschodí. jsem mu málokdy pomohl moh jsem každý den přijít a to uhlí mu tam nanosit a mnoho věcí jsem mohl udělat to jeho manželka taky byla stará nemohla mu to udělat jsem to moh udělat já. Jsem to neudělal co mám teď pro toho mrtvýho udělat? jsem říkal , no není nikdy pozdě. Na to je zvláštní druh modlitby. Máš tam ještě tu maminku v tom domě , Hálkova čtyrycet osm, Plzeň, tak prosím , choď pro uhlí, ale ne jako to děláš ty nýbrž jako že to dělá tvůj otec. Choď pro to uhlí choď pro potraviny a pro všechno co vona potřebuje , služ jí. S- musíš sloužit, ale ve jménu toho otce a prozraď to, že nemá být vděčna, není vůbec vděčná je vděčná za toho za to om pro toho manžela že von to dělá že, že byl inspirován ten Merta tím otcem k tomu a rok tohleto dělal v s velice poctivě chodil své matce pro všechno, ona potom zemřela za- záhy potom ale ještě za ten rok né. A za rok se mu zjevil ten otec ve snu ale v tak nádherné záři. A radosti že říkal synu , to jsem od tebe nikdy nečekal že za budeš tak účinně modlit tím že budeš dělat to co jsem dělal. jsem měl špatné svědomí že jsem to nemohl dělat dál a těžce se mi žilo tam posmrtným životě a žes to za dělal. Tak ses modlil správně Čili, e- každá modlitba nejenom tahleta. mít praktický dopad . Jestli se za něco modlím o nějakýho člověka tak se proviňuju proti vůli boží protože tomu nemáme radit , přeci Pánu, ten, ten to musí vědět líp než já, co ten člověk potřebuje . Ale když jsem ochoten stejnou měrou jak se modlím za toho člověka taky tomu člověku pomáhat tak to není radění pánu Bohu, to je rozšiřování vědomí na toho druhého a celá celý pokrok duchovní spočívá v tom že se zbavuju sama sebe a tím roste sebepoznání. Takže nejvíc z toho měl ten přítel Merta ale ten otec z toho měl taky dost . Tak je to jako. tak zbytečně se modlí. Dát sloužit nějakou mši svatou a nedělat pro to nic. To není to neni řek byl k ničemu ale je to málo . No prosím ještě tak prosím to z sic o z vím z ku z li a o ho z od od z s ho Jistě, že jo. z s to se stalo moc lidem. A ne to není to není výjimka takže vám jenom můžu potvrdit že ten člověk se cítí -m po smrti ve z- velice zoufalém stavu, neboť e- tady na nikoho nedosáhne, ty vo něm nevědí a tam se ještě s nikým nesetkal. Na každé úrovni, na přechodu z každé úrovně z předchozí první na druhé, na druhou úroveň jsou mezery. Takže když třebas Ježíš Kristus na daleko vyšší úrovni umíral na kříži a tam byla nápadná mezera ztratil to spojení s bohem takže říkal Bože proč jsi opustil a trvalo to tři dni než se z toho dostal no a na poušti čtyřicet dní a tak dále jo a předtím čtyrycet- třicet let. a no tak prostě e- ten člověk potřebuje pomoci a kdyby byli nepomohli tomu ježíši třebas mojžíš a Eliáš na hoře tabor jako mu pomáhali ustavičně jenomže ti učedníci to viděli jenom chvilinku , tak ten Ježíš sám o sobě by to byl nedokázal co všechno dokázal, nebyl se byl moh' stát sta- Spasitelem. On potřeboval na jedné straně jidáše , na druhé straně potřeboval ty světce. Relativním zlem každé zlo své dobro relativní zase za sebou al si musím říct že proti vám. Jsem na tom tak zle že kdybych byl zdravý jako vy , tak vůbec nebudu toho Karla Makoně poslouchat. co je mi do něho co si to kecá? se přece jsem si normálně živ a nepotřebuju Pána boha jako von ho najednou potřeboval. No jo, tomu jsem jsem to štěstí neměl že někdo čtrnáctkrát operoval při vědomí že jo, že mi obrátil život naruby obrátil ti lékaři obrátili život tak dokonale naruby, že jsem shora dolů pořád přicházel, shora dolů jsem přicházel do tohoto života kdežto vy zdola nahoru , vy se zdola snažíte nahoru, to je strašně těžká. Věc Nezávidím vás, vám. ale pro to strašně lehká věc shora dolů pořád. Ne se snižovat, ale přicházet tomuto světu jako k nejdůležitější části života tento svět bez toho to nejde Ten-ten aparát není celý nikde jinde. Ale že není nikde celý e- to ty jiné úrovně neznehodnocuje. Nýbrž to z nich dělá nepostradatelné pomocníky této úrovni. Rozumíte a celého vesmíru. Kdepak my bychom se mohli postarat vo počasí jako se starají, třeba jste viděli na Skočické hoře, že jo. To my nedokážeme a tam stačilo říct, vono jim tady neprší šest neděl nebo ještě dva měsíce tak nějaký deštíček. A oni řekli rychle do aut, hehe, m-, my jsme to nestačili, jo. a pršelo po šesti nedělích. Protože tyto lidé kteří žijou na čtvrté úrovni dokážou změnit počasí, ale na to šup! No a to jsem mluvil jenom o jedné věci o které jsme si tady osobité mám svědka jsem co v tom se či že najednou začlo pršet. A se s nimi provedl ještě tutéž věc opakovaně na Ssvaté hoře. A věděl jsem zase že musím být opatrný, protože se na hned tam z úrovně vrhnou. Že o mně vědí jaké jsem projevit takže když jsem řikal máme auta blízko? Tamhle je vidim. Tak prosím vás, přichystejte se k velkým útěku vám něco řeknu co na Svaté hoře děje. to bylo keltsky božiště a voni si žijou z to, z ty prany co tam nosí ti, ti zbožní panně marii voni si z toho žijou. těm se daří , panečku, zadarmo takže voni proti křesťanství v tomto smyslu nic nemají protože z toho tyjou. Jak jsem to řekl hrom a blesky a strašný strašný e, m, déšť. My jsme utekli ovšem zmoklí a i do hospody naproti jsme museli dojet autem. Přes náměstí, to nešlo líp, to byly provazy. Tak prosimvás tyto úrovně nemohou se dostat tam kam my ale jak jsem vám ukazoval ve zlém , tak oni také pomáhají v dobrém. Například dejme tomu mýho jinýho přítele Ladislava Fišera nebo došela josefa z Budějovic, Zasvětili tak vysoko že se dostal do li jejich vlivem to nejsou dva tisíce let u nás na úroveň čtvrté, na úroveň čtvrtou. Takže mně temně otec do toho Došela, s tím synem jsem byl v koncentráku vyčítal že se všímám mystiky protože to je moc něco vznešeného zabíjení vlastní vůle. A tu vůli boží nepoznávám takže bylo dobře se týkat těm Keltům kteří to znali s pomocí vlastní vůle a bylo to velice konkrétní a tak vám řeknu jenom že nejsou zbyteční ani dneska. zase půjdu teďka na ten Lomec se podívat mám tam teďka protekci ty jeptišky mi to budou vykládat, e- samy a jim zase vyložím o těch Keltech, co tam bylo a půjdeme taky na Skočickou horu s těmi Plzeňáky, nezmokneme tam, nezmokneme. Buďte bez starosti, to se zařídit, tam. Tam byli taky psovodi a nezmokli, že jo? to- Jak myslíte na ty Kelty taky, tak jsou ve vašem vědomí o mají schopnost úžasnou co my nemáme pomyslete si na někoho a jeho vědomí se spojí s vaším to se nestane. Pomyslíte že to nová haha, hnali k Chvalnicím u plzně jo. A to jsme museli zastavit auto s milým přítelem Kalibánem, a domluvit jim nechte toho , my to nepotřebujeme, aby v Plzni taky bylo krupobití, nebo. A voni to ihned zastavili a bylo sluníčko. na jeden na jednu větu z samozřejmě , samozřejmě, samozřejmě že od li za nic v ku kdy on s tím li že v li chtít z boží nic víc s tím že si z toho. Budu s s v onom svítí ut. Že Ano, je to je to tak je to tak to je to tak ta svatá terezie řekla mám podobnou cestu protože ona v mládí poznala milosrdenství boží na něčem, co my bychom nepoznali našla obrázek e- jak ss- ježíš nabízí věčný život samaritánce ženě pěti mužů a tak z toho vyvodila, když takové nehodné ženě nabízel věčný život tak ho nabízí i mě. A to stačilo k tomu, aby celý život následovala krista a to by nám nestačilo to byla úžasná milost po stránce jsem k milosti zrovna takle poslepu došel protože nevěděl jsem že mi lékaři tam dopravili. Ji tam dopravil obrázek tam dopravilo násilí. To je obdobné není to stejné ten můj život je obdobný protože jsem šel svou cestou e-e- moci bych tak řekl ale kdežto ona šla tou cestou srdce lásky ne z tu vůli ano jaký s kdyby jste vy led co co no ne řekli že v z li v tom v tom byl v nic co onoho n Kde jste ho sebral, ten termín? Čeho? ví. Z jaderné fyziky, jsem o něm slyšel od ale takže vím přibližně, co to je ale takhle betelně jsem to nevěděl tak to je dobrý .-e Tam totiž ten ho jo no on musí od sebe nic víc. To a ona ho za to pro v no čili nos ano let a ono ho to tu mám od no a ti co to je li mysl musí kus je budu kou v i ti z li v no ano. jsem po smrti to bylo ještě před smrtí, šel s tou manželkou ji osvobodit od smrti. A tak jsem se s soustřeďoval a ocitli jsme se v tunelu. V tunelu, kterej se zužoval a vona klopýtala a potom dál nemohla a pak po smrti vyčítala, jak si to představuješ, že to z vlastní vůle jde to zvlastní vůle nejde. To se musí našlapat jiným způsobem než vlastní vůli . To musí k tomu nějaká milost, ne? a tak mi to vykládala velice duchaplně. Takže to, takže není tam tak plně hloupá nepřišla o nic z toho co tady slyšela vo tomto světě. Mimochodem četla všechny moje spisy téměř všechny nebyl se nedostaly do ruky neměla na to čas. Ale četla třebas e-, Sladké jho. A v třetím dílu jako se zdálo být nejpraktičtější a tak vám to doporučuji taky protože patrně je to nejpraktičtěji napsaný třetí díl, začátek po ty sstupně modlitby to jsi jako říkal to je pro mě, no. svým s spojen s tím velice oblažení velice se radujou z toho, že na někdo nezapomíná protože tu spojitost s touto úrovní, ta jim zůstala. Jenomže po spojce nic nepřichází a tou modlitbou přichází jim posila Je to výborný. že když tu výše. My ji ti to není nic s tím jsem není z velice budu sví třídní s tím svým své jsem se cítím že bych si v něm něco musí ji sino on byl totiž trošku dál než byl bratr Bubik. a tu si s tím chodit jak ji mít k tomu co on na to vzít z mít za si jsem tím s a budu vám to říkám teď to vysvětlím, dovolte není všechno v geologii obsaženo. Taky v Indii a ty indové říkali, ty mu radili nikdo se nepřevtělí, to my dobře víme ale myšlenka je silnější idea je silnější a umění je silnější než ten život hmotný. Čili ta přežívá tak je a je dobře ji lapnout a pustit ji do nově se narodivšího člověka. Takže když třebas jste v rodině že- řezbářů a potřebujete mít e tak dokonalýho řezbáře, jako byl třebas váš pradědeček, Tak myslete na pradědečka řezbáře, všichni, když se to dítě rodí a přejte si aby se do něho vtělil. On se nevtělí, ale jeho idea se vtělí. máte ideu na stejné úrovni jako je idea toho pradědečka a takže rovné s rovným se přitahuje rodí se tam jakoby pradědeček dokonalý řezbář. A tím dodneška voni umějí stavět v Indii. Například voni takovou vrcholnou stavu třebas jako vidíme někde ty chrámy staví vod střechy dolů. To by se bylo dávno ztratilo kdyby se nenaučili převtělovat tu ideu převtělovat. Tak jsem říkal, že jsem napřed věřil na převtělování, jsem nevěděl, že to idea, která se do vtělila nějakýho spisovatele francouzského to nebyl on to byla idea a velice silná a velice mně pomáhala. ta idea mně pomohla od tolika neštěstí a od tolika zbytečných zákrutů, e- že nemohou to zapomenout teprve, když jsem se dověděl, že de Gaulle si myslel že je převtělením téhož autora jako já. Tak jsem přestal věřit, že to mohlo, že to tak se mohlo rozpůlit a mít de Gaullovi a ten de Gaulle byl katolík a přiznal to ve svém jsme životopise že on je narozeným tím básníkem Chateaubriandem. že ano no a tak to urazilo a začal jsem pátrat dál a potom toho jednadvacátýho jedenáctý třicet devět jsem se dověděl že se převtělila idea. Jít cítí od s nic víc cítí od s u z nic na otce a co nebo že si ho tu se dostal. Tom a svou příděl ji dal vystopovat výčitky tady toto. Od z u vás musí do toho mu ho být. Ano čí tu s to je on z toho co on z cítí jo z ma že ano, ano, tak, tak je to. V jsem tam byl svědkem toho. že čtyři dni, když jsem tam byl v tom koncentráku jsem byl bit jako žito, víc než ostatní dokonce povalil ten dotyčný, kopl do hlavy , aby se přesvědčil, jestli jsem mrtev a vodešel vode protože jiný ho napomenul že nemá zabíjet , ty studenty neměli zabíjet. A jsem byl sedmnáctý listopad. jsem v no a když ale se vzdal svýho života tak se vůbec z celého utrpení nic netklo. vůbec nic a ostatní trpěli dál čili na úrovni toho tvora závisí míra utrpení. Například když jsem si zlomil ruku jsem tím netrpěl. jsem měl z toho radost, ne? Hned potom jsem dostal zánět močovýho měchýře, jsem tím netrpěl, jsem z toho měl radost. Opřete se, mohla byste přepadnout dopředu. Prosím vás, dávejte dobře pozor na každé slovo a není v tom žádná a neslyšíte nějaký klam! jsem nevěřící ! Není vám to jasný jsem nezačal eště věřit a nebudu nikdy věřit prosím a vykládám o tom jako věřící! Protože, co je co je víra proti tomu, že tady vidím bratra Budíka, Bubíka. ho vidím v něj nepotřebuju věřit. Takhle se stýkám s bohem vod sedmnáctých let. Takže jsem z nevíry z nevíry! přešel do takzvané víry, lidi to berou jako víru. A vás nedonutím k tomu byste to nebrali jako víru berte to jako víru, mně je to jedno ale víra to není, je to vidění, je to vize! je to vidění spojitosti s tím bohem rozumíte, která se určitým způsobem buď zvětšuje nebo snižuje. Prosím. Ad jenom milosti boží ano ano , to je jedno. To je například svatý Josef. A to je osvícený rozum . Kdy von byl osvícen jenom v několika málo případech a to mu stačilo k tomu, aby zachránil ježíše krista , viďte, aby zachránil Ježíše Krista. Čili ta metoda spočívá v tom že zachraňuje ten rozum zachraňuje osvícený ovšem rozum zachraňuje toho tvora který sse utíká k tomu bohu a nic víc nemůže udělat. Ten Josef není dále zmiňován, patrně zemřel , byl starý a čili von moh' to moh' s pomocí Ježíše krista aby vůbec zůstal naživu. Čili rozum s metodou je proto aby ta věc v nás zůstala živá píšu vlastně jenom pro rozum pro nikoho víc nemůžu psát protože to se jenom vnímá rozumově co píšu a nemusíte z toho ani vyvodit nic dalšího nemusí to být závazné , to nemohu nikoho mu dán nutit nemohu u nikoho stát. Ale za tím rozumem to musí jít bez metody do- dojdu rozumem tak daleko, kam se s ním dojít, musím opustit veškerou metodu. to znamená. Byla metoda v tom že byli učedníci vedeni k zázrakům, to znamená že ty svoje schopnosti používali zázračně. Měli tytéž schopnosti jako máme my jenomže použity byly zázračně proč byly použity zázračně? Protože se vzdali toho co měli nejradši. Kdyby se byli nevzdali toho co měli nejradši tak neudělali ani jeden zázrak je vám to jasné ti se vzdali svých rodin, nikoho si nevzal než toho kdo se vzdal toho co měl nejradši. A proto byl schopen aby toho aby Ježíš Kristus na něho přenesl začnou moc napřed uzdravovat. ale to bylo všechno co mohl udělat další co udělal duch svatý po něm po ježíši kristu nemohlo se osobně provést Čili, to je všechno záležitost osobní a za tou osobní záležitosti je něco neosobního vedení neosobní a to je vedení Duchem svatým. O kterým Ježíš Kristus říkal, nevíme odkud vane a kam vane. Nedá se mu poroučet vůbec s. To znamená nedá se metodou žádnou jít. Jaká v tom byla metoda že ježíš kristus byl popraven Byla v tom jedině první věta metodická. Že totiž ten kristus pošeptal při poslední večeři do ucha a tomu jidášovi a dal mu první sousto do kterého vtělil sílu k tomu uskutečnění sílu mu dal aby ho zradil, dal mu sílu aby ho zradil a proto ho mohl zradit ten Jidáš. Jinak by ho byl nezradil, kdyby mu byl nedal tím soustem tu sílu a nebyl mu řekl co chceš udělat udělej rychle. Tak to je metoda sem jde metoda. Ale dál to šlo bez metody to je že ten sta takže on si nevěděl rady ani z od- ani s-, s tím křížem který nesl na ten na tu kalvárii. Na tu Golgotu a museli donutit Šimona Cyrenejského, aby mu pomohl. Takže jestli je potom ještě nějaká metoda po tomhletom, po tom prvním soustu, tak spočívá jenom v tom že lidská přenos donucena na úrovni aby pomáhala. Sice je to malá pomoc ale bez by to taky nešlo čili lidská pomoc je nutná. To je, to je prosim další metoda ale ta končí na tom kříži Bože, proč s' opustil tele. Všechny metody při z ano. Čili ta metoda se neopouští najednou by to dneska bez metody to nejde takhle to se musí postupně pokračovat jako v tom životě Ježíše Krista. Bylo by třeba opravdu m- tomu kristu rozumět na jeho cestě a pak bychom rozuměli taky své. ovšem je to veliké riziko tomu rozumět, protože je to závazné tak proto tak váhám to všechno pro to prozradit protože pro mně to tak závazné že kdybych jednou na to nedbal tak se to, ta stavba celá zhroutí. e- Nezhroutí se v tom, že by to někdo poznal, ale bych zemřel, tak prostě bych zemřel. m- To je s- hra se smrtí a ze životem , co dělám. Vono totiž e- to tak jednoduše vyjádřit jako se mu nedivím, tak jedno- zjednodušil. mu to nemám za zlý ale je to strašné zjednodušení. v každém zjednodušení nevidím výhodu v tomto například nevidím výhodu považovat alchymii za magii a považovat mystiku za mystiku, to bych nepovažoval za správné protože celá alchymie mluví o mystickém procesu celá. A jenomže jen mluví o metodě a tou metodou jde dál nežž dejme tomu mystika. Ta tu metodu opouští dříve a že metodou to ale dokonce nejde no ale těch alchymistů který se dostali tou metodou dokonce bylo tak málo. Že můžeme tuto otázku pominout a nemusíme ji tady řešit protože my těmi alchymisty který by došli do konce nikdy nebudeme. Ale dejme tomu mám tady přítele vedle sebe a můžu to říct na tebe? při k Je alchymista ho a on vo tom neví A, jak to? e- Stalo se mi e- v době kdy jsem nemoh psát tou rukou a on mně věštil jako doktor, to jsou pesimisti, víte že hned tak psát nebudu. jsem to nemoh potřebovat ale on řekl ve snu my jsme, u nás se narodilo nové dítě , já ti ho přicházím ukázat. Von vám se protlačil tak zvanou brankou, to je zbytek plzeňského opevnění, teďka v tomto stavu v jakým je, je z šestnáctého století z toho století, kde ta svatá terezie psala ten svůj spis přesně tam jsem se viděl očima duše jsem se viděl. jsem sám nebyl tělesný. Viděl jsem tělesného karla Makoně, jak tam píše tu svatou terezii a on přišel tím autem pozdravit toto červené auto to bylo , já jsem si to teďka prověřil. Že jsem si to ani neuvědomil ale bylo červený jako tohleto a říkal, nesu ukázat to dítě. Jak se krz tu branku potlačil , to mně není známo, protože to je úzká branka, tam se to jeho auto nevejde Von se vám s tím autem zploštil takže se tam vešel a projel tou branku napřed na jednu stranu směrem vně těch hradeb a potom zase to vycouval nazpátek a když to vycouval nazpátek byl pravou stranou ss- vedle mě. A podal oknem to dítě který se u nich narodilo. Když mně ho podával tak bylo celé. e- Když mně ho podal a dal mi ho za krk, tak to bylo jenom sluníčko , tvář sluníčková. a jsem vod doby neměl potíží s tou rukou . Tak co tomu říkáte? a takže my tou cestou jdeme aniž víme . Ta cesta je starší než křesťanství a byla vymyšlena někde na blízkém východě u Arabů a ty křesťanství neznali a ani ho neuznávají , no ale toto o- alchymii kterou zná například od Fabera doktor ryšánek ta uznává křesťanství a takže to není žádná magie, to je strašně zjednodušení. to se mu hodí do toho výkladu aby nemusel moc dlouho to vykládat. Že to a as jsem v to tak a co to nějaký osud nový k Vůbec ne. jsem ho od ho on zatím se něco z Buďte rád! to jsou samí, to jsou samí švindlíři! jsem kdy o to jsou sami šarlatáni prosimvás nemluvte mi vo tom, je nechci ani vo nich slyšet Žádný bratrstvo neexistuje existuje úroveň a když jste na úrovni tak jste v určitém bratrstvu. ten na úrovni a to se nemusí jmenovat Bratři růže a kříže, to nemusí mít žádný to taky žádný pojmenování nemá ale bylo to krycí jméno, kterým se kryli před církví a berme to jako historickou záležitost která nám vůbec nic neříká jsem ty jejich spisy s- četl a dokonce ty obrázky jsem luštil, protože máme v plzni vydavatele toho, těch obrázků alchymistických, obrovskou knížku, nádhernou latinsky psanou, Takže mohu říct, to je pravda pravdoucí, ale že je to mystika od A do Zet. Ale jenomže tou metodou jdou dál, než si s- křesťanský svět jako dovolil v k v. No tak to co jsem jsem vod něho by s nikdy nikdo dožadoval To, prosím vás, by to je pravda co profesor tady že nejsem tady profesor. no proto jsem poslal na křeslo, protože že mi dáte pravdu jednou. do tak se tak visel jen jako mistr taky nejsem prosím vás. kdy její život je S Ryšánkem domluvil že na tu jeho alchymii nestačím, e- protože to chápu čistě mysticky a von to chápal jako chemický proces. A v tom se sice nelišíme je to taky chemický proces, ale kdybych to chápal jenom jako chemický proces tak bych to musel zařadit někam jinam než do mystiky a to jsem se s tím v tom nikdy neshodl. My jsme se proto nerozešli, ale alchymii nepovažuju za nic jiného než za mystiku velice prakticky prováděnou velice daleko praktičtěji než jak to prováděli třeba svatá terezie z Avily a to je co říct a tu si velice vážím, ale ty alchymisty si vážím ještě víc protože za velice těžkých podmínek prováděli tento proces prosim vás, přečtěte si znovu. jestli můžete, je tam toho strašně málo ale je to pochopitelné jitro kouzelníků že totiž Jak jsem vám říkal, jestliže my od boha bereme všechnu sílu k tomuto životu. A po cestě jak nám proudí ji rozdáváme to je lidově řečeno ne na těch jiných vyšších úrovních. Tak oni jsou nám za to povinovány zase sloužit. My nerozdáváme jenom pro samotné, ale protože nám opravdu aktivně slouží ale především trpně slouží protože my vo nich vůbec nevíme např vo andělích a voni nám slouží. jenomže nesmíme se v žádné úrovni shlídnout a chtít do patřit . To není smyslem lidského života takže když se mi určitý , tobě známý člověk.