Karel Makoň: 89-06B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Víme žene jistou zaprvé a ženám nepomáhají a semene pomáháme jim nevíme ani by o máme ani nevíme že o něm po má. Ale oni nám všichni musí pomohl podle tady spojitost co pak je to co za mládence ne protože my jsme jim pomohli. Oni na musí pomáhat není do tedy pouhé karmické pout po jak se tomu indové jednoduše bývají odpovědi dotek karma jak se někým takle z váže u tak musím zase pro něho něco udělat tak to slovo při takto bych jako nebrat tak jsem moc se duch je to hezky je to z nad mi něco chopit tele ale není to úplná pravda je toho kousíček malinké kousíček pravdy. A s a tak. Čím totiž jde o vyšší úroveň a co jenom potem na astrál o to o tu svadhistanu tím víc jsou ty lidé nebo ty bytosti tam existující vědomi toho co neděje na těch úrovních podivit sledem na ni mi to ne. Ale třebas v svadhistany se vidím jak ty lidé vědí o všem se tady děje kde taje mně vědí o všem jakoby tady s námi žili takže. Ten člověk že se. Ne odnaučil sat první nit ano ale potom se to vrátil na ono jsem se vzpomínce být svázáno s touto oblastí. A protože si nic svázán takovým jsme jeho brát o hlad. A když se něho berete ohled vám řeknu tak vám daleko lépe pomáhá např je na svou manželku do rukou let. A o námět pomáhá daleko lépe než kdybych se mi pohled nebyla. na ni denně myslím ovšem nějak na není nemyslím jenom není všichni to jako by zemřeli dříve než jsem zemřel fysicky nad tak s nimi mám tento kontakt. Ale ne že se mi jede objevila již kdybych chtěl ale že tou myšlenkou ji oni si do dobra jemná. Jim pomáhám a oni opravdu to cítí a tou věčnosti pomáhají. To nemusí dělat zázraky dále. Takže dejme tomu bez anděl musela smích se to když volen bych se vůbec by se nikdo z nás neobešel. A k velké u podivu davida mu řeknu že máš věří že tam děly dále. Ste si to jak visión tak že musí tím že musí čtyři andělem výklad a někdy ještě nemohli dali no. Vypadal jako beránek ho ho a a každý z nás a když ty anděli každý tři se stejně on jako jsi ty distance dělají že jsme v a že nejsem david nebo co na tom z muss. Než ty a jsem karel ale který při to byl strašný vochlasta. A proto si žádný z zasel na svém začátku protože to je taky duší sví toho cítíš každý nese slovo to jasný prosím. Stalo. od protože se napsat celý dlouhý se vždycky z abys nás pak toto to se ale u. jsem proč jsou jsi jsi anděly protože jsou ty si úrovně které se musí hlídat. Protože to za nás smrtelná se sice a nesmrtelná tvořil z trojice které tvoří celek lidského člověka člověka jako takového. A kdyby každá úroveň neměl svýho ztrácet tak by se to ne vůlí dělo a oni mu známá najednou stal se astrální druhého ten mentálně byl rajská nižší taky přijetí jsem kterého tebe za vyšší rajská která ti ne k bohu trvale tane pro své strážce. A že musíme si se sice ještě mi anděly co se při tato věd jsem byl protože tu a matky. A tak se mu jako děl sekundární ta ale jsem proč je miloval ale přesto jsem nesl těžce ty následky. Těžce jsem to odnesl oné a ten dotyčný který takle pro na se o za to z oblasti říkal. Přineseš na jsi ty potože máš tři schopnosti se dostat nad nás a mistři se ještě vážné a od a dále od ní. V tom moc jemným med o kloubu vymazal a ale nebyl to magik. A že to žije a as. Jsem nerad že jsem to muset on to asi zkusit tele jsem to jednou zkusil protože to způsobilo že se co se dověděl co by byl mohl snadno zneužít. Moc kterou jsem mu mít kdybych to byl zneužil komu to za i dneska a je tak velká že s každým bryndy dostane takže když jsem se ocitl v koncentráku tak jsem jsem ho okamžitě za z koncentráku ode všech těžkosti by byl tuto moc poruše. A když jsem to nepoužil že on centra u tak chápete tohle tu už. Se s o to odkud a to byli lidé kteří patřili jen toho. Z seznal z ku ku. A omlouvali se s tím svým počínání tak že tam beztak u ze znát taky listem ve než a který se nemusím co nesou u žádný padouši děl že to není nějak sví ne mu. Jak se to bez ta se nadto nebylo to jsi mne to si ten pro nic neznamená to že to vědy se působí vůlí dal mu vůli nechci působit. Se zen buddhismus spočívá v tom že oni nutí toho žáka aby byl stromy v klášteře a tam sloužil tak dlouho dokud se ten mistrem mez lituje zatím žákem a ne zasvětí ho no takže oni vlastně neumí tou prostřední cestou vůbec jít. Tou cestou metody umí li mistr jsem se to dověděl ze se na konci sví cesty a tak dále. bych to řekl takle a kdybychom se mi ocitl kdyby dob koly z nás z takové škole jsem buddhi z mu tak bych vás učili rozjímat se pravda ale kdybyste od by jeho ji svým svou mozkovou činnost životu rozjímání tak vodu o zpoza dech nastal zen buddhismus si přečtěte přeložil jsem češtiny a. Tak jak to nepovažuju za správné tu prostřední cestu odbývat ranami dostat protože oni si jenom jak mi toho člověka se přímé a tam u od ram osudu nemožná pravda možná prvého tomu nevěřím že to pravda že stranou s lidskou bolesti se nedá odbavit duševní bolest. A tato následek každého člověka když se nedostane k tomu čemu se chce dostat. Takže to moje bolest fyzická k tomu k zlem mládí ven jako menší kdežto bolest duševní to z živa postily. No tak. Takže nevim jsem přeložil ty zen buddhistický spisy dovíte ne v k v. Sv co co a. mám na mysli ne ty spisy který se o to zajímá by se si měl přečíst. A cesta zen a nebo tvar se s když jsem bez komentář a a ne do doby stromem za se to je moje a že jsem to psal z domu z komentář jeho a a tím co tomu říkáte a no tu být od ano. Že z s i řekl li vím to ono mu v rozumu a při si v svítí mu tu a kdy visí do vás že co v z s. Si co to na a a z. Je dobře tak před co se od téhož matce moudrost nejistoty že se nemohou mu v dovolit si nemohl by rozšiřovat z o je na zastánce v nemohu vás navštěvovat. A to je mi velice líto u vás velice dobře. A protože u vás dobře je jemně známkou toho že on taky dobře. No takže to je dobré ale s ze se s tím že jako jsem tady na světě jenom jako ve službě ale ne protože mně zbylo kousek života. Ale jakmile tu službu dokončím tak ani vteřinu tady nebudu jakmile nebudu moci ze svého života sloužit nýbrž bude musel být slouženo. Tak to nepotřebuje to nepotřebuji to lidé také nepotřebuju takže odvolali jo. Kdyby se mu nic o proč to bylo dole do tom o ale o nic si z tomu mezí a musí si s tím zvuku z tu jsem kdy ho jo. A všechno od za tři z bohu nejsem že i se dva jsem z mám z svatý od nad na být a to pak o osob a stal se nám co ho tak ho že jsem u okna ono svítící on je si od věku cest se co to co od ho a no a protože ono přichází cenu kost a co vlastně jsme. To ostatní ho z ti k bych si onoho říkal dost a ono no a říkal to svou není nic jsem vás co se bylo tak učinila ona že stačí ho při sví sví sví. A když ono no a od no totiž těch spisech ty jsou popsané nýbrž jsou v zkušenosti podložené tak jsem se lišil od normálních spisů takže kdo nějakou zkušenost. Ne z toho hodně ma a tak si do oni se nemá a tak s protože nemá i to co mu bude za to čili vizte případ který a. A proto to nepovažujete za dobrodiní které přináším nýbrž za je to dobrodiní našeho osobního pokroku. Víte to není z mistra je pokora ho nýbrž to je vědění na který budu trvat říkal toto proto o ji to mám tak takle to ještě bože co to mně ještě víte a v za čtyři ještě se o to mi tu tomáš se to čas a je v nás mat na duchovní cestě to nejde bez partnera. No tak nemusí doby tři muži žena to není třeba ale musí stavy pád né. Například dejme tomu kdy byl osobě tak prvním partnerem na cestě byli lékaři který trápí li to byl jedinečným partnera kdybych končil ten výčet jenom tím konečným. Je tak nejlepším do z daleko nejí byl nejlepším partnerem ne v životě byl ten esesman kterými se zabít kdyby toho nebylo dneska vám nemůžou vůbec mluvit se nevím nic jsem tam s a když jsem se vzdal toho života protože věděl že jsem dosud že nemá moc v tou v převrátit na nevěřila nezabil když zabil toho prvního říkal počkej svěřil do bídu tak zabiju tebe. Ale tak jsem vzdal ten život. Ale upozorňovat se nově zda jsem ho že bylo zbytečné se litovat. Bez lítosti ta se semene litoval nebudete život končit nedůležité přitom a proto jsem sebe nelitoval. Tak v chvíli se mi objevilo vám to říkám v pořadí se trp po řady je o dem ode vymyšlen ale vím že takové to bylo. Na od tam nebyl za to byl všechno najednou to s to byl bezčasový okamžik které zabral ani jedno vteřinu a říkám že tam napřed bylo a konec světa a. Konec světa příště dobře konec světa ten nemožný toto on šel jsem začlo potom stvoření světa ale jeho udržování a potom všechno ke mně do toho okamžiku jsem ve život zdál takže jsem rozuměl ke mně třebas k tomu vystoupení do o ježíši v tom v z ale li tak se stal jeho žákem. Na to vteřinku který si pro chodil a po celém tom u zemi z ale u každého zázraku byl přišel i že by ho od toho šel s kou a se na to se nepotřeboval ani zlomek vteřiny přátele. A z toho pořád žiju a to nemohu zapomenout nadto nenosí hlavě ale kdykoliv z toho něco potřebuju on toto objeviti. A dokonce jsem tam zažil moudrost jiných lidí kteří ji novou nebyl se nikde byl jimi. Kteří doprovázejí na tom nese o to nevěděl že nedobrali v tomto životě a jsou v tom arabové přestání lid byl v nové as řekové všichni a indové al zen buddhisti tělo buddhisti a všecko dohromady. Že nejvíc překvapilo teď tehdy že v takovém malém tak státu. Mystikové křesťanští v k o lásce nebo láska visí v křesťanský mystiků který vyšel roku při se sedum přece třicet sedum. Cože. Medik and co vydali jako poslední jmenován co ona že byl u pochválen. Hle odvaha o něho tam nazývají jiný z mi větších světců tečka ve za ten století to jsem si říkal to to je pokrok který ale nádherný dílo je opravdu jenomže oni všichni. Se staví jenom za to utrpení ježíše krista a v ve svých stání málo k tomu nebo ověřit ani ty indové protože neví o tom začátku styk jsem taky zažeň to je n ne v nutím říkejte důležitý se jak to důležitý když nevím co před kázal kdežto vím. Že ježíš kristus. Žil a abrahamovi ale že by vlivem toho jednou v okamžiku kdyby ten abrahám byl nemohl nebyl jevit sílu svého jednorozeného pro zrozeného syna obětovat kdyby mu to nepomáhali ježíš kristus. A tak dále na tak dále. A že von již co se pokoušel o obnovu a myslím mi budeš ty z toho co se tedy dověděl obnovu ty cesty existeční kterou při ve starém zákoně henoch melchisedech eliáš. Není. A po stránce se mu podařil dvojí žes sám v těle odešel do nebe a panna maria a jeho mu jeho matka tak k. Je. Ale byl ale žádný z jeho učedníků ani svatý jan který neumřel násilnou smrti protože se neprovinil proti ježíši kristu tak nemusel nás do smrti umřít protože jenom pro ve se provinili proti kristu ho opustil nejhorší okamžiku. Tak na to nešli nesli časnou odměnu tedy z ztrátu něčeho a ale ten jan ne ten byl na správné cestě existenčního mohl bytí i v těle se dostat na nebe kdyby byl pod křížem neodevzdal tuto možnost panně li a o na potom za ni přišel do toho nebe v těle tak no.. Tak to je na tomto na tom zjevení bylo nejzajímavější kráse nevěděl že tam jsem se na to předávat takže ve dvou případech se to ježíšovy podařilo že on a panna maria přišli do nebe. V těle takže když se svatá terezie třebas deska stýkat s pannou malý a ona se z stýkala o dvanácti let s svýho života tak se s stýkala tělesně protože v tom nebi je tělesně tato nám na a to je tedy slovo do pranice protože eva byli někteří potírají. Na tu ba doma je naše to nebe stupeň nebe ze ti to tím nejde. A bude ti svatí tělesně to pociťoval například svatá a. Terezie z lyzyjé se tam je že škod jsem se na tu beru si že se o cetě letech. jsem se od atd bohu otci bohu sino ke všem svatým teprve panna mary jsem ujala a do ve na k smrti proč protože panna maria není něco na nebi nýbrž to jest tělesně nás naše nesmrtelná duše. A to je v nás tady jinak individualita panem na viděl dokud jsme živi musíme ji mít a musí s námi žít pro zákrokem s námi kde panna marie a to znamená naše smrtelná duše a. A konkrétně pomáhá. Mně byla vysvětlena a jenom tak jsem zjevení jako s po na mezi bohem a mezi člověkem. kdyby nespí měla tak se to nenajde vůbec vzájemně tak to je myslím statické měl by nebo se že toto on jako uznáván. A že nutí k tomu abych ty věci přeložil a vysvětlil. Jak on z posice hinda nemůže to uděl om dale přestat křtěn. nevím co mám k tomu říct o ty doby li se v tom koncentráku neměl utrpení se na neměl jsem hlad neměl jsem žízeň a jsem jenom proto aby na mně ne ukazovali ten malinkým tu malinkou část chleba musely být tak tu po li jsem s měřil ale byl jsem rozděloval čem potravin musel rostou tak jsem si vzal dycky poslední věc znamená nejmenší a nebylo v tom do na po konali protože jsem nepotřeboval jíst. jsem taky nemohl a nemohl o mi to nešlo činni byli z třídenní denně jsme viděli sto po prach kterou maličkost. A že ti kdo co to co je most hlavně těží do dost než se to co tady když to židovský du tak se musím na věčně vzpomenout co ty li ji tam by trpěli jeli poloviční stavu než my abyste měli jenom hlad měli poloviční se od kdy zredukovat na mi jenom to bylo taktiku být škod neštěstí který se li k do kolem. Ale promiňte tentokrát nebudu pravým věčně takto berte vážně že jsem daleko když ježíši kdokoliv z vás tak jak mi tady vidíte a to oni pokora vědění. Taky svatá terezie se pod za velice hříšnou ho považovali to zná v při jsou pokoru u to oni pokora umět to vědění a on to bylo taky vědění že takovým prvý ten o na byla totiž jestliže třebas ona aby dělat ten obrázek u tví z to mi s tou samaritánkou dva mají v on ježíš v nabízel život věčný a ono bylo ženou pěti mužů tak z toho nerealizovala. Že taky pro je to o pro každého člověka tam milost či vás se postava napřed na nohy duchovní tím viděním milosrdenství domy když my my vidíme ten obrázek atd teď to o něm například víte tak vás z toho nepřiměl k tomu aby ses. Tak věřili tomu milosrdenství božímu a že byste s tím milosrdenstvím božím chodily a konkrétně bůh je milosrdný a tak se chovali tohleto a tohle vlastně nejde za dlouho nená světech při zemřela matka a ona k při smrti se matky říkal jsem to dneska ze smrti matky moc plakala. A nakonec se s mi že na s tím že matku jinou nebeskou pannu marii a zvolilo si za vlastní matku rostou matkou se v vší dobu několik nestýkala do doby a potom to u vás to protože na žil na znát ve celém dvoře. Než než tisk jem kde nutili k tomu způsobu života a na všem musel koly na ty za oba aby na všech jeho byla velice k stát o to nám a ne tam bavila způsobem ses celý sahá vše to protože svatá terezka mu a to byl jeden z ti ale ne z prostý lepší než druhý a chopil rajtoval jako na že jdou do taky ruku tolik poletovat poslal k naplní pravou mně uměla jezdit na koni po všechny ž přes dycky je ctnosti měla ab. By světské ctnosti. Takže vyšší zemřel rasy by za nás světech otec ten. se teprve s máte na než zemřel uměl než dobu tak od u moji prozradil že chtěl být sil původně mnichem tak ona ho chtěl dostat do se k tomu svatému předsevzetí k aby se s bohem setkat a ona ho dostal do takového stavu že zemřel pod pověsti své světce a ona se mezitím nemodlila vůbec přestože takovým měla milosti začal se znovu vnitřně modlit a dosáhla určité výše a i to nedalo. A v jednadvaceti nevstoupil do karmelitánského řádu ty karmelitánské jeptišky z mají dojem že obé který to jsou chop panny marie a řekla jsem byla tak pro znát že jsem ve dvaceti letech neměla ani tu matku ani toho svýho svatý do otce po ruce nýbrž jenom to dvou ó ty panny marie se strašně málo v ona tady začla něco. Co se devět století přednášíme to post se stalo který je se ovi elíšovi žák může od sil pláž toho svýho mistra od tam končilo zasvěcování ze stavem mysleli a ježíš kristu to protože obnovil a ona říkala co mně dalo práce než jsem z toho pláště panny marie dobyla celou pannu marii. Tak prosti věc řečeno ji vlivem toho bych za sebe bych považoval za daleko horší ženu než byla třebas maří magdalena. Protože měla obrovskou milost kterou maříme velel před tím neměl před si to u toho ježíše ne. Obrovskou milost z toho obrázků ty studny nebo z smrti planým mne s tvým matky tak omyl že se mohla o opřít a kdyby nadto byla nezapomněla se na tak neobe říkala jenom pro oh o panny marie nýbrž obr výkaly jich celou tu dobu. To se nestal čili abych řekl že plným právem protože ni do takové milosti neměl jako ona se považoval za horší než nejbídnějším hříšník než než říma vede na nebo než kdokoliv jiný než na žena pěti mužů daleko horší měla pravdu ale vyšších srovnávám za sebou tak jsem ještě větším vede být než ta svatá ten svět bylo na potom nebylo od as mesiáše jsem po lesy setrvačnosti. Kus vám. Těžko vysvětlena ale provaz protože jsem měl daleko větší milost než ona lékaři mně přivedli do stavu nebe na s nestane oděl ani víru boha nic z dobra jako takové berete tento život když žijete v cestě vaše za to z tu o ono to se který vědět. Ne to z rukou boží kdepák a vede to z stanice s tím že vých máte dvacet to funguje jakkoliv je to vaše li si tu co. A zjistil že se o mně takhle ukázal do bůh. A jsem na to nepřišel ani jsem na to nedal a po vás všechny se k vás jenom že nedospěli v tom okamžiku sis to uvědomil že si to uvědomoval vlivem milosti boží tak dokonale že jsem nemohl se že jsem nehřešil kdy on mi to než to co jsem se mála přetváří božím. Řešit přešel který dělání zpovědi tak jsem tomu říkal jsem po domě nutil li to vše ještě podruhý na nějaký čas jámě nejde řešit co se čemu s mám modlit třebas mám zpovídat si za tu věc to slyším ale jsem říkal před tváří boží přetváří toho o do všechno do život jehož náš život je. Nemohu přeci před proti tomu pro bych ho říkal všem proto přestane o to přes toho protože to je milost která udělat četl jenom do ty doby k aby ho tu tedy měla co u to že toto se postoji na jeho do li aby jako musel něco do po jeho bez lidského života není možný pokrok. To je absolutně nutná záležitost být člověkem takže jak jsem řešil jsem řešil napřed tím že jsem se po satan hříchu. Že se z něho zpovídat takhle tomu knězi atom přechodu jsem to poznání měl. Důstojný pane mámy než cizích. Ze kterého potřebu na byste vyzpovídal aby si osvobodil byste řekou osvobozující slovo tě. O to o stolu na ne dost ano a s tak na tom o rozhřešení to řeknu česky a. On řekl tak jakýpak je to hřích se říkal že jsem jednou v životě jenom pro sebe a pro své. Příklad ono ono osvobozeno se to ani žádný hřích. Protože říkal důstojný pane si myslel tone viz o byla tak okamžitě svých boj se vystoupilo odejdu návod o jen si je protože potřebuju tohoto provinění se zbavit toho pocitu svými jsem potřebu zbavit. A on říkal jsem ho ještě dohadovali vší do od pak řekl dobře tak že to pro tebe největší hřích tak nemohu udělat jiní ho nic než s. Dávat absolutorium že si to jako těch zbavuju po mně tak dokonale zbavil toho hříchu jsem bez toho boha nemohl vůbec svět se nemohl dýchat jsem nemohl přijít a jsem dělal duchovní modlitbu jenom večera všichni spali dělání do o tom nevěděl. A jsem se celý zen nadto těšil potěšení bylo tak velké že bylo pravou modlitbou. Cit těšil na setkání sbohem tak dokonale že když jsem se dotek o stal se dostat tak okamžitě ne tu víte okamžitě jsem do toho spojení s bohem vstupoval ale ty se stal něco. Co ho. Je pravou podstatou hříšnosti člověka v vám to říkám ze země z takže přijdu o život s ten pán bůh si bere člověka takovým způsobem že mu to nebe nejenom nechal nebem pro celý život a nejenom život z jeho ale život z jeho ve vesmíru v onomu toho promítá toho člověka do vesmír radou všeho takže on ztrácí ztrácí obzor ztrácí všecko ale neztrácí vědomí. Když ztrácel vědomi ten by to bylo bezvadné ne jakou těch řekla že se vědomě stát se tady jsem zase ztrácel domy v k o na naší úrovni a ne tak jsem do ustrašena teprve postupně jsem si říkal takže dneska neutečeš dneska neutečeš tak se než čtrnáctkrát utekla pak se neutíkal dostal se do extaze ne na se ho vzal jsem jsem extazi začátku a potom za čtrnáct v asi mu. Tak je. Tam bylo největším hříchem v době pro strach o vlastní kejhák v už. Čili tady dycky to něco jiného a co se mi hřích čili jsou žádným s povinným přece sebe jak koly tomu se to by věnoval času a ta čtou porozumíte ne tak pak ano v katolická si ke říká. Jediný kristus ježíš tedy byl zrozen bez pohlavního styku pád jenom věren své. Ale když se tomu říká před zk protože to znali například pallas tak jemná a byl zla z mozku ho kdy jede zdroji kou hotová celá předáno bez po nad za to byla tak od toho jsem naň díváte obec a cela spát jenom znamenal zasvěcený ten páně a ne na pás nadšeně. A tak to bylo jinými jen tak my příteli ze s báje slovy dětského. Totiž do člověka nevstupuje při jeho narození jenom tělesnost toho člověka nýbrž tělesnost matky. A tak těl se z matky si za dala s tím mužem pochopitelně jinak ducha svatýho se ten člověk neradi. A čili. Tak tělesnost matčina které také při zkáza prany podstatnější část je lidské základny se kterou ten člověk potom žije. Takže vztah tento jsem jim potom objeví i ty všechny hormony hle vztah k druhému pohlaví ale nemohl byhom mi ten stav kdyby byl narozen partenogeneze je bez toho soužití s mužem ženy na tak dále jo ne takže li je to že něco z toho musíme. U mně v sobě překonat nejsem že příkladem v tom smyslu protože jsem se střílet dvacet třiceti mnou v letech oženil. Z donucení protože se že v koncentráku ten den co jsem zažil to odosobnění že se vzal sil života je taky bylo co se do věcí nařízeno žena se žení byla ožení již všech noho jeli to bylo pro to byla pro ti na protože jsem jista jeho nechtěl jasem že by se byl walt většího ženy to ne na proti že na nic nemám dovíte jak byl jsem na vás dívám jako na muže že mně z který ale. Že se nechtělo ji do něčeho co prožil jsem považoval za něco se pod tou úrovní na které jsem byl a jenomže jem. To jsem moc promeškal jsem se do toho ženění nedal hned to se poslouchali že to příkaz od boha dneska vidím jak je to dobré že jsem to poslechl. Protože jsem si moh tu ženu vzít jako ženu. Jako tedy pater u pohlavně ona mu životu ale jako vyslancem božího z ona byla to žena byla to žena ale byl to vyslance myslet boží zrovna jako ten esesman. A skvělý partnera jen protože ona když se to dověděla představu jsem musel dovědět žáci nebe do jako ženu nýbrž jako vyslance který mně bude učit. A ona do šesti let bojovala svou představu může použil mnou k se mění mužem teprve měla tři děti domino z takle dal se do pohlavního života tedy musela další ještě roky tím trpět hrozným muka od trpěla ještě do věc takle vzdala protože na dorostla k tomu se to bez tři roky k tomu dostal a ještě vlivem pepíček který ji převrátil. No tak jsem to pověděl ale víte že když to srovnávám ženu s mužem k tak že nám velikou výhodu na duchovní cestě před může jen v prvních fázích a velkou nevýhodu v těch posledních. Kdežto muž dokone vědu v prvních a nazýv tato jsem poznal nebudu potřebovat tam toho partnera který mi pomůže. Přes toho vidění toho světa hmotně takže vychovat děti je tak dále to všechno s touží čistou manželkou způsobil že jsem. Jako on to potřeboval potřeba je to moji přátel protože říkal tobě se to v mluvit o duchovně se když nemá ten starosti se potom při vidět těl starosti manželkou. Tak potom jsem od nich pokoji tento příklad jsem potřebovat ale protože se říci ještě něco jiného a z mi jsem to zapomněl. A to je dobře asi že totiž šelem v asi přibližně před jenom přibližně že totiž z toho partnera potřebné také pro toho že na něm že toho pro vy partnera se učíme nebýt jenom z ku kdybych a psal někomu k svatbě ano v z s a dal že je ohromné že se z sis někoho vzal protože nebudeš jenom z vůli. A tím se roši že vědomí tím že člověk pátera se který se musí stýkat. bude na nervy nebo jemu blaženém ho při něm tak je to dobré protože on není jenom z vůli. On je polovičně svůj na tekou veliký krok kupředu a když to dobře děla tak mi že to jsem vám ještě říct že v. Si vážím stavu manželskýho velice protože hle mnou z za neměnnou cestou obyčejně ne ale jsem po dobrém o po z jen ten člověk se naučí dělit se po své názory se život byl byl s tím partnerem postup a. To jedinečná věc je to musí začít prosta nad vším. A když jako oni v víme že v takovým jsem je tam jen o své ale co tu k se rád ani na vstup kráva ale je to hodí se nový že nejsem si a to je jako že jsem zase dal při skalách z vedení hostí a oni on lásky prostě dal se do jeho do cesty se v je že v ale to je třetinu duchovních je že jsou mimo nás a mám tak se jsem se za dost ostrý a vyšší. Se že v el hledat je při kdy on byl jako tady lásku kde jsem a ty si to ta ona asi na jsou o žít a toho ale bez jak on zase je že se to že jsem se o to se. Dala tak a otázku mu je na ras na zastala za s duch. To k a co to ta nebo on se jako jako jako jako vší a co si o co se mi zdá a. Svítí na to a když jako je a ale jestli jestli na je to oprávněné tak si to o právě tak si z si ho budete se se je to tam tudleto a ten ten na vlas na dobře tak bych to řekl takhle protože mužové jsou jenom v měřit. To je starověký přežitek neměla co o. Protože ve starověku a o tom o této li si izraelské my mužové těmi knězi ne nás těm ne a a u ženy ne. A než jsou ty ženy nebyli rovno prázdné vůbec nebyli. A teprve je ježíš kristus učinil rovno pranou ženu. S mužem že katolická si ke v nadto nepřistoupil tak dělal jako když o tom neví jako ještě liší neudělal. A následkem toho deště ve třináct ten století. Koncil jeden a to proto proto dvěstě takový dohady to děl že žena není vůbec člověkem. A tróje tedy se než přišel protože člověkem mně některé z tam se nežili v doby to byla radost tedy dnes víře. Protože sloužit při víře ukájení zvířecích pudů člověk toho člověka to byl jsou tu byl muž. Tak je to je dneska překonané ale jenomže sil ke katolická je velice taková řek bych od no a to je s těžko sice ne konzervativní ne takže samá nedává přímou ho práva a dneska ty ona dává aby dejme tomu tažena vykonala některém úkony z toho nic nemůže. Ale takovou měrou jako by třeba přesto smyslu dále ale bych považoval to za správné na jednu maličkost. Že totiž to je málo to řeknu podpor opačně nesli by takže na moc deska ale nevím moc dát. Protože pak ty može pak nebo nerozeznává je si tím berou vážně nebo jenom berou vidí. Ne že je daleko chytla vyšší. Než si myslíme na ty mužský než muž tím na ty ženy o to neni pravda ale to ta žena citovou oblast daleko širší. A stačí je se jim dobře chovat a po na tomu podlehne kdežto svatá terezie taková nebyla. jsem se tvrdé říkala a takže nemohu soudit říkalo ona otčenáš ostatních kteří v které zřejmě nemají tak které jsem se jako mám co se jako z kamene a měla as opravdu to bylo muž nad ka v tom smyslu. Takovým by se nadto hodili. A těch je opravdu poměrně ne než může mu téhož věku. Takže se podle mého názoru a pomalinku opatrně na to jít takže ten poměr ještě o vás že asi v pořádku nou ne nejde na to taky dobře protože měl nos v. Nemůže se osvědčit ona nějak joze jsem se nýbrž prostě to jsou z těch lidí lidský soud na takže dochází zaručeně nějakým anomálii tím na koho o tom božském ten duch co strasti. Mohameda pro jednu větu. Po za že pro vím svět ale pro jednu pojedl tak ještě nad svým ne nemá nezapadá slunce z mu to kdybysi ve skal uvědomovali ty malé nejsou stalo s tím. A tak se nedivte tomu z by do vy který je pro mně se měl mohl mohamedány ručit semeno je že do ind původem že ho proklínal chovej nýbrž to je pro ho ku u a ten ho žije pro mi jen o tak se nemohu tohoto s jenom zbývá zabít. Ale to jsem nechtěl říkat se ještě říkat že ten ježíš kristus byl no ještě co jsou u toho mohameda. Že pro druhou myšlenku kterou si vážím mohameda proto ve další myšlenek ještě víc se ty jsi taky vážím ale cely one na neberu v tom. Ale tam u to nemůže do mít za zlé protože nejsem mohameda. Ale do ha myšlenka je kdosi vykládá písmo doslova dopouští se největšího při chutí to by byl neřekl než to na toho tak řekl s co se nesmí brát doslova. Vyžádal od doslova písmo tady museu utíkal do egypta nebo onen co všecko nechtěl poli že zařídit po se vysoko nad vší jíž a to se nesmí to dělá za nás v se nesměla na spasitele jaký by byl na nebi se si myslel že jsem to citem jsem při z šel v kdy se mnou přišel to jiná věc ale nejsem žádný spasitelem ani žádný z ale zase jsem jsem to jsem li jeden z vás a jak vám říkám vinno to vysvětlil ten by se k nám. Je zpívali takto ještě říkat nebudu. E jsem ho než nad na ten svět to je co říct dobrat pět nejprve být při že vedl cetě let. Kříž tak by milosti za šlapal prosím vás jsem soto větší milosti o ten šlapal do se z nás stačila to ještě dřív větší milosti než ona tak kde jsme vám řeknu jak tady jste všichni v kdybyste měli ty vel sico tak si neodváží se po nich šlapat jsem se odvážil jenom proto jsem nevěřil v no a že jsem jako nevěřící to lehkomyslně dělal než tu lehkomyslně jsem žil. Ale přeci jenom celá te dobra když dosti. Měla jednu dobrou stránku že jsem vždycky pojí jediném toužil světském nepřeje být těmi jem. A tím se na to věnoval víře v jediné všemi. Tak jsem pro to co on ho přišel přešel do že je li boha jediného. Takže člověk který je tímto životem na život věčný pohromy které ming ale jenom prosimvás. To je mi z od do z na nic tak vyčkat to bude na vás že semen než si z víme ne z vás honza nám jak na toho na pudem a teď to cesta nehodě mi ten život zvláště v tom člověku pozdě tu na tom tolik nezáleží že vše co z tažen. V ale v tomto věku je třeba aby člověk dělal všechno pořád mně. Ale stoprocentně. To drze aby se zapíral tím že to dělá pořádně a tím se připravím na vyšší duchovní cestu a nemusí se vůbec honicím dostaneš aby děl věc pořádně on se samo činně samovolně dostali duchovním věcem tím že dělá světské věci pořádně. Ten nejlepší způsob přípravy na duchovní cestu ano takle naplní ten minul míru břicho řekl kristus li zeus. To znamenal víte si do doby dokud do tady pánem bohem trpěti zem asi v tom smyslu to je ale bych mluvil za svůj hřích. Když jsem považoval za největší hřích že jsem žil bez boha. Tak nemyslel že jsem mýlil protože žijete bez boha bez potřeby ustavičným potřeby bohu sloužit tak žijete v tom největším si skutek nemůže vůbec žít.