Karel Makoň: 89-07A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

On to považoval v chvíli kdy o to chvil osvícení za největší hřích a to vám na tom dodnes že si pro sebe. A pro své je tak velký říše udržuje však na této úrovni a nemůžu dál a to je přeci když ne že jsem tomu o čem nemohu dát. Ovšem zůstávají otázka jedná ne nevyřešeno a ji sami nebudeš si na to nemám čas. A svým vešli do tak že jsem možná se k tomu dostanete ve četbě za otázka když se s okamžikem smrti protože my jsme měli v napojen živých umu od považoval pro chovalo mně proti nábožensky založen ho člověka tedy do poctivě myslel že to je blud to se to prostě o budování lidí to na bodem svým. A když umíral umíral pomalinku. Tak se mu zjevila panna maria a s ježíšem a se všemi svatými nebe otevřené krásný do blažené od zažívat tak blažený stav. A oni ho zvali k sobě a on se stal v tom zjevení pro jsem byl proti vám proti nám nikdo nemůže být protože tím že proti nám nám slouží někdy víc než že s námi. Od dali do do nebe umím takže v okamžiku smrti sedě všelicos. Nadto nemáme o tom zprávy protože v okamžiku smrti na nedokáže ten co ji přežil že se dostal do nastalou vůbec něco říci a to ještě oprávněné že tam na nemůže podat svědectví co se v okamžiku smrti dělo v okamžiku smrti vám o tom mluví ten astrální dvojník takle o byl do blažený stav veliké světlo které pominulo ale kam jsi jsi li ten tanec na duše odešla on neví ne. To co od něho něho pryč čili nám nemůže podat svědectví to bychom museli tu smrt zažít abychom věděli že tam člověkem jsem s prosimvás s tím jedním z mrtvých který do zažily ve dvacáté nás si sice je to na mohu říci sedět co kam smrti vody do smrti se když to dobře dopadne. Se člověk vzdává se musel protože že toto světě nemůže se děloze taky vzdal protože jsem věděl že nebudu žil to nebylo jasno tak jsem se za zatím se zatracen nabyl poznání které se jinak pracně dobývá jen toto života. jsem kdosi něco předtím dělal pravda ale to bylo o nic proti tomu co jsem tam nabyl a bezpracně jen jsem vzdal svůj život kdo. Z ztratí svůj život nalezne ji ještě nebyl v při tak jen duší let se pro okamžik smrti že si pro svýho uvažte do hlavy do paměti a držte se ho protože ta žilo z nás čeká smrt. A toto je obrovská a je to okamžik smrti no hranice vesmíru jsou v lidském nitru či nikam není třeba putovat obrať se se se honit která do komu je říkala svého nitra říká ne a ty komenský a tam u toho boha najděte v obecné ceta význam obec kde se tu nedám z něho na strom domy temně a znamení vodna. Své tele nebo kteréhokoliv měli to co od čehokoliv ten název tím byl dána někdy ve starověku když se ta a obloha celá bralo jako plocha a nebral se v úvahu ta hloubka takže dejme tomu když se po děláme na znamení hodná ře atd tak ty. Vězí které tam vidíme to je součást nějaké drak sie jiné než ne a ty jsou od sebevzdání stovky světelných let tak jak to dohromady může dát s očima než těla as co to nějaký celistvý vliv nemůže kdyby to bylo pro svá o to zdá v do z jedné to je na stejné úrovni. Tak bych tomu věd na deska víme září různých mnou řek který ze se o nemají společnou by bychom se děly než stranou tato vidíme v jiné pozici pod promítne se to úplně jinak. Ne tak že bych jako řekl že i těm naším planeta nám. Nekladu takové ky že na tak velký důraz nebo u tak velkou váhu jako třebas prostoru povede z toho důvodu že jsem si vědom jakože nebyli když prodělali si toho vědomi že mezi námi třebas a slunce město padesát mylnou kilometrů. A my jsme se jim škod tak malé že kdyby se nazýval někdo trošku vzdálen od naší soustavy tak nás neuvidí nový vítr slunce vidíme na na obloze jenom slunce kromě naší soustavy žádnou plato nevidíme jenom slunce co al to jsem dovolil nejbližší nám slunce a to nevidíme její planety tam my půl rad o tom se že tam jsou se to takhle vyd zase nám to svým před prozrazuje ale nevidíme je. Čili je to všechno nechci říct zbytečné ale jen ti li že se drželi starých tradic. A přitom ještě je to nemá jo svých a to bylo u pak chovat věda před to nemá dost poprvně na rozdíl od starších naopak na považovalo. Zemi za střed vesmíru což tedy vůbec není pravda a v tom smyslu o se ho chopit dělal v tom smyslu svého z chopit dělej jako země střed nás soustava. A tedy to je za vlasy přitažené musím vás upozorňuji že sto pro po četl pro sebe nikdo nikdy nevyčerpal nic víc tak jako dělati horoskop nebo někomu dal od z milost ještě cet a ale to jsem byl vždycky tak vyčerpaní po že od kdybys těch než číselných že stavů měli byla člověk ty rozhodující pro člověka tak tomu vůbec nepotřebě vězí nýbrž intuici. Takže ten s as tohoto li za cením krycí všechna čest ale neví že to nevyčetl z měst ale pomohl si aby se od sebe od sebe a boha. Jako třebas někdo do karty vykládal z karet uvěří těm tatam že se o to nebude od sebe a tím z těká let řece co řekne své pravda. Říkal tak to není ale v tom odpoutání se od sebe no z z v jak ho a teď to tam řeknu na ho ale voni ho u tu mi že od druhého prosí devět set osmdesát devět v pro v no a to stačilo k je k matku. Kterou by ten dotyčný který sto věnoval nestane a o také a to musím nazvat stavy slovem jak. Ad odstranit překážky z rozšiřování vědom stává řeknou one to jste ku že se musím swámi pořád stýkat na úrovni učitele. Zatím co vy kdybyste to odstraněny překážky protože řád vědomí by se to věděli daleko víc než já. Ale pak dnes tato přednáška taky nechápejte jako nějaké poučování nýbrž odstraňování překážek při rozšiřování vědomí tak by se měla nazvat tak jestliže jsme si řekli že lidský organismus je transformátorem v. Který umí transformovat celý vesmír všechny síly vesmíru existující na tělesné. A z tělesných zase nahoru do semene ho o poslu a potom samozřejmě dál ale to jsem předělat tělo to se musí tělo použít ale musí se to jinými prostředky než tělesnými. Tak jsem než si říci jednu věc. Že to propojení s bohem tohoto organismu který je soustavné který ani vteřinu nepřestává. Musí zhora dolů a protože všechno nebes smiluje uzavřeným okruhem k tak musí také je zdola nahoru. No ovšem musí ono jde tak do daleko od kam mu to dovolíme. Protože máme systém myslící tam vjemu a smyslový rozumový a ten brzdí tento rozvoj směrem zdola nahoru na úrovni a to je ten dobře víte co to a nepouští pro dál. jsem měl možnost do právě vlivem lékařů v to jsem z tam si nevymyslel při lékaři by měl do vady čtrnáct za do vědomí el uvolnit z tohoto úseku a be to dělil lékaři ne ne já. řeku do jsem uvolnil neb před tou ve mně uvolnilo ale prosila budu tolik jako chlubil měla to nejsi dale tak na to o to uvolnil jsem ne tu horní mez rozumovou. Protože se protože oni uvolnili napřed mez spodní smyslovou takže zbavili smyslů ale nezbavili měr rozumu. Ale jsem pořád byl vědomí na této úrovni ale. Protože jsem neměl možnost dodávat tomu rozumu materiál to dodávají smysly. Aby moh po zpracovávat tak o neměl co dělat. Tak on se dokonale uvolnil a tím umožnil aby se rozšířil za rozum takže když jsem se dostal jsem před si svůj situace a jak se k tomu přišel protože tak byste nevěřili. Ale když jsem přišel z kterékoliv operace v tom vědomí tohoto světa a tak jsem on nechápal jako svojí. Protože abychom ho chápal jako svůj ji k tomu je třeba aby vjemy které přichází nesmyslu se od razil li rozumu a zůstali tam trčet a nemohli dala museli se potulovat v tom rozmezí a ne nám. A pak tedy vnímám jenom tento svět ale jsem ztratil rozum. Ten se uvolnil byl velice v aby tak na nad se mně je to čil se o něm vůbec nevěděl. Tak když jsem se dostal z operace tak vždycky čtrnáctkrát přestalo jedno a totéž protože jsem nevnímal ten svět jako svůj. Zase kdož světa daleko širšího takže potom je nesmyslné chápat tento svět jako osvojit. E to je tedy ne nebo mám pocit že to moje tehdy když dál nemohu. Z tam za kód ti ma říkám tuto jemu lidu a tady jsem ne což není pravda omyl z toho oděli někteří indové že to předpokládt všechno není to pravda jsem se tady usadil a pro toto chápu jako skutečnost a je to pro skutečnost ale jsem se tam neustal byl někde v těch lékaři wu nýbrž jsem se rozběhla svým vědomím to vědomi prostě procházel jako po řády procházelo kdyby tam nebyla tam mez rozumová procházelo směrem dát nejen k bohu. Takže jsem se ocitl v nebi přátel v chvíli čtrnáctkrát za sebou el poté operaci a tam nemá člověk domova ze na zemi. Že nebi když jsem byl v nebi byli zajedno s pod jsem a proto neměl tady domova i let. By se byl rouhal by říkal nemám matku nemám bratry nemám tady domov ne syn člověka nemá kam by hlavy sklonil ne ptáci mají jíst není zdálo s začnu s pata ale člověk syn boží nemá kam. Těchto vymožeností. Že jsem mu uvolnil rozum že rozumem na věci nešel šel nadto shora dolu od boha přijímal i formace ne. A ty tady zpracovávat třebas úseku a be touž jedno kde al. Je nebrzdilo od toho v tom přísun mu informací od boha přímo. Organismus lidský není něco své vyd svého nezávislého. Nýbrž závislého je ten se závislého na ceněn vesmíru ale nejenom na se se svým nýbrž na přísun síly. Od boha těla který udržuje nejenom celý vesmír ale také ten organismus. Lidský na úrovně které je to je. Kdybychom to lidsky pojali daleko závaznější ale těžší úkol kdy toto měli lidsky zvládnout než třebas ovládat existenci kamenném nebo a celý do vesmíru který složitějšího ve vesmíru pokud my víme a pak dát za složka vyžaduje ustavičnou obživu zhora a pokud oživím něco zdola tak také ustavičnou obživu zdola z hora tedy i zdola toho to je. Pod mít věčné od otroka se dostali ale zhora to je neb oni věčné bůh si nemůže odpočinout od toho z ohledu na vás čili bůh nás pořád na zřeteli pořád o nás ale nejenom co si myslím a co děláme ale vnímáme tento svět. Ale také o tom kam jsme se dostali co máme otevřené a tam je třeba dát víc síly a kam mne mně a tak dále to všechno nebudu tady rozebírat protože to by měl začít přednášky. A když jsme si řekli že toho organizmu s. Ten lidský do nemůže takovým organismem že musí být ustavičně živen zhora. A musí být tam kde se ocitl na konci toho otevřeně pro je tento svět hmotný se mi říkal muladhara do jsem budeme jasný tak jestliže z muladhary vidíme mi tento svět tak musíme zase bát na toho aby tam muladhara to znamená lidská tělesnost byla také živila zdola a když je úměrnost v tom živení zdola. A to ustavičně dohledu od boha shora el tak ten člověk pokračuje v tomto životě na na tomto světě jinak by nepokračoval. Zanedbat ani ta péče tělesná a proto nemám nic proti lékařů myslí je tak med z se mnou se to nesl. Vy zaváděli ale tak ale protože to je nutné pečovat od tento organismus zdola i zhora. Teďka dávejte pozor a jestliže tedy je to se tu úrovní které jsou zamontovány do lidského organismu. A jestliže pořád po těch úrovních uklouzla a ta síla od boha. Tak že při nesejí něco na boží nebo přinesly něco spotřebuje. A ten zbytek dojde co potom spotřebována dojde do budou odhalit nespotřebuje na život zde na světě. Tak pak taky platí. Že to co jsme tam zanechali na těch vyšších úrovních a nemohli jsme nezanechal protože to je zařízení od bohatého tou od li z mu z kdy musíme živit všech těch sedum úrovni vesmíru. Že svět cestovat do třebas na osobně jako indové pomoc nějaký obraz tu osobní obrazové znázornění prany pravé to je pravá úrovně nýbrž to je obraz úrovně o ji pomocí těch obrazů úrovni tam udržuju svoji představou nějakou sílu vědomi tam podržel od tím se dostane nějakého poznání. No to nebude by se to. Ale jestliže tam za necháváme určitou sílu aleno zbytek potom z toho z ona se a z toho by tedy žijeme takto vždycky ten následek že nezbyl ze síly nikdy tolik abychom ji plně otevře li tu o na takže nikdo z nás nemá plně otevřenou muadharu promiň musím všechno z od píky job říkat jo. Takže a když nemáme otevřenou plně muladharu let tak do vyšší úrovně třebas svadhistany astrálem k tomu říká anebo nedělání stát se tam může dostat člověk mocí jeho ne. Ta vyšší úroveň třebas svadhistana jenom o ten se na jenom když utlumí jíme tuhletu mým plně otevřenou pasáž. A jsou nedostávám od tam si to moc deme nebo nepamatuju anebo se staneme vjem a pak nevíme osobě co děláme to je ještě horší stav než ten spánek. El tak. Nejsem ani proto se ten do spánku nebo osobě nevíme nebo vesmír nejenom ani pro mediální stav to tedy to mně proti srsti protože to je řek bych degradace člověka tak i ten spánek jako zažíváte všichni ve řekl se člověk nevracel jeho vědomí jak přijdu k tomu že najednou nejsem si jenom sebe. To se nemělo vůbec stát. O naděje se v a protože nedostatek je v tom že nemá otevřenou muadharu ještě za z s. Od ještě to že to jde ještě nemluvíš pořád tak budu pomalu vámi ještě vzal vizte strach protože nejde o to abys abych to vysvětlil na aby to jednou definic do z próze na ze světa. Toho jsou při do ji dělal z mi to bylo z jako za k a byl jsem za dobu jsem s polo od ze se za z jedné strany bylo to jsem na to. Vy klid a tak jestliže bych plně otevřel muladharu. Tak bych nemohl vstupoval do spánku jako polovědomý nebo nevědomí. Nýbrž se jen vědomím bych moh vstoupit do spánku. A do třetího lotosu manipury. A částečně dost do tohoto su anahaty částečně nám ča ale malinko to. Nepatrně ale do těchto úplně to znamená že je tady podmínka žijí plně tímto životem. A jestliže neživou plně tak neotevřu muadharu abych prostě jsem to že dělal všechno pořádně tím nutím muladharu a úplnému otevření úplně jsem mechanismy bral pořádně všecko dělat pomohl hráz se musí chudinka otevřít a když něco dělám polovičatě tak to jsem jenom část síly muladhary rozuměl se neotevřete stal z není a potom třeba se by se vůbec schopen i otevírat proto jako hlavní devizou života. Od zlu něco co čemu říkám dělej všechno pořádně nebo měli když to nemůže všechno zato za co se nemožné technicky jej aspoň nějakou zálibu takovou která drží jako něco držela chtě myje a udělej pořádně. Abys jako něčím on miloval abys něčím do váže na muladharu aby se otevřela úplně takže když jsem dělal pořádně jednou věc. A kolem jsem se celý točil a neměl jsem žádné jiné lásky do bylo důležité tak jsem mimo naha na otevřela tyhle ty. Když z něho jsem se tomu dal volal nadán nebylo překážek aby se neotevře rase aby jsem do beze sedmýho to z takže jsem od sto nás se jeho od sedmnáctého roku v z se do života a při otevření všech lotosů zhora mohl se stýkat s bohem. Tak dokonale jako jsem se dokonaleji než jak se stýkám teďka swámi el tady. Že pán ty pán nebo pán ty paní nebo tak nějak. Tam když se takle spojte sbohem ta on jediným ba kom ho ukazuje že vás nesmírně rád a že vás nepustí. Takže jsem nemohl například řešit. jsem nemohl patřit sobě jsem se štítil toho dělat něco i třebas nejmenšího pro sebe nebo pro své. Takže jsem pro tento svět byl mate. Kdo ztratí svůj život o ztratil ten život nalezne a v pravý život nalézt v jsem pro tu chvíli v sedmnácti marnost roce z toho plně tomu říkat byste se velice rychle el ztratil tento život. A nalezl jsem život věčný. A ten byl tak vtíravým nebo tak náročným že nepustili ke světskému životu takže jsem nepotřeboval jíst ne to co se spát nebo vzorcem pít. A tak dále maminka mně musela než to přešlo osudu dní krmit no aby věda nebyl na tak jsem umřel co o co jsem před byl byl s tím ve své tak je tak muselo se do školy o musel se mnou učit dělat za ne ne tou o vzpomněl na to všechno musela zastat maminka a že se tak do anděla stal jsem o nad sebou to do výborné ale každý toho děla takové jak do potřebuje a teď. Ale když se toto stalo jsem nechápat zem udělal veliký skok k je to projev lásky boží. jsem se snažil naopak aby toho boha miloval protože v tom von byl jsem mnou ale jsem ho neměl vůbec žádný poměr jsem zase o nemiloval no to se vůbec nemůže v tom případě z postavy člověk vedle lásky boží jsem nemohl vystupovat nejmenší stopu z lásky protože on miloval pro vedle toho láska co z člověka nemá vůbec smysl když bůh miluje tak člověk nepotřebuje milovat protože milován a tak mocně milován přesto nemůže vymknout. zase hrozně bál že bych začal zase něco dělat pro sebe anebo pro své jsem nic nedělal pro sebe na jsem pro sebe nedýchal jsem pro sebe nejedl jsem pro sebe nespal základní potřeby který člověk jsem nedělal pro sebe nýbrž pro boha aby se zachoval pro něho se s tím zase znovu setkám se s tím setkávat každý večer při koncentraci mystické. Ale protože ten jsem nesměl jsem se musel do světa musel tam sloužit světu to tomu do od svět a jsem s tou v jenom proto jsem se do udržován tou radostí se ve se setkal s pánem bohem to radostně udržovala v tom že jsem dokonce studoval jsem to o co chodil do školy jsem nejedl a postupně se todle všeho nad ale. Co to vlast našla ostuda v škole ale pak se zase ze všeho a no ale mířím někam dál že totiž bylo třeba vyplnit tu mezeru mezi tím. A to tady jsou lidi který to mezerou pro něho nemají nedonese se tak vysoko jako tedy ale přesto tu mezeru kterou mají mezitím vrcholek kam se dostali an mezi touto úrovni muladhary vidění tohoto světa tu nemají vyplněno představila za došli jsem řek ne astrálem no zbytečné a tím taky řekne že všechno ostatní výtečné chce mezi pánem bohem a člověkem kdyby tomu tak bylo tady bylo mez. Jsem aby existoval vesmír. A se vší tomu o rozhovoru rozloženo mnohostí se všemi těmi úrovněmi které jsou živé které si můžeme personifikovat nemusí ne to nepracovat mystiku. si zase osobně přesto se o sobě třebas stýkám někým el tak tam z těch úrovní nechtěně. El tak si to nese osobně ale on se chovat jen jako osobnost. Dejme tomu ty jsi byl svědkem v mám tady dneska svědka který opomněl nebude a dokud něho bude tak si strašně vážit protože může se něco něco co za nevím ale tak sis se jen toho že jsem byl nás si s jehož k v. A že mně bylo strašně ji do těch lidí dole kteří neměli několik nedělo možná že dva měsíce žádný jdeš a jsem si umí měla tak jsem jim to prozradil kdyby potřebovali jdeš a nevědí že tedy mají metodou dáte mi k tomu se se snad. jsem říkal teď se o to neb pokusím od všechny řeči se nemůže konat od ale že se o to neb pokusím ale bude připadají odchodu el tak se pokusím se s tím domluvit. A to je přeci úroveň s to je manipura aby ten jdeš se na poslal z takže tam jste viděli jak jsem spolupracoval manipuru se s tak je třeba ne u mě. Ale spolupracovat se všemi úrovněmi máme li být na takové výši abych mohl být někomu prospěšný. Že nepotřebuju teďka tady snášet na váhu než v nýbrž potřebu vidět co anděl. Tak do úrovně na páté úrovni a to bytosti nejsou nad těmi vodami v páté přes se na sebe úrovně o nemáme pojmenování máme sice od slovy to říkal na pojmenování nezáleží. Ale musím si spolupracovat. Musíme ale jejich těle úrovně dokázat dovést do úrovně mého myšlení na artikulace to znamená jak rozkouskování. tomu říkám do úrovně do z kost na tom říkám devi otce byl na to se oni jednotné abych to moc i kterou atd s tím jak to tady říkám ten ptáte staňte hladce no a. Tak protože to takle musím dělat tak jsem nemůže cítit třebas astrálního světa. Protože ten nená nejí blíž. A z toho aniž dovíme u stavy ještě jsem vám protože z jednu třetinu života žijeme tam aby třetiny žijeme tady když spíte z te. Přibližně řečeno. Své z vady straně za astrál abyste tady tak jste muladhaře v tomto světě o to neni u by je pravda že by nepatříte do přirozené řady čísel jako my že si o mém svou mn zase nama ty ku. Vizte takový rodina jim číslem v tom vesmíru které se chvěje. Které není zasazeno u byl do se chvěje se blízko řady kdyby byl v řadě zrozeno tak jako jiné pro o kámen nebo rostlina nebo zvíře tak by nemoh zdvihnout hlavu. Z úrovně ale protože tam není tak zasazeno může svobodně přijímat ze všech úrovních vyšších. Mu ty úrovně poskytují ale to jen maličko vedle toho co může přímá přímo od boha a bez těch úrovní ale vězte mi to že většina těch vědomostí které přichází od boha jsou takové povahy že kdybyste od boha za li tak jejích vyjádření by vypadalo tak ale mate z toho něco. Nic a také nemá vypadat tak musím to nechat projít mozkem tou úrovní mocnou třebas abych pro nějak dělat to co za ten moment jsem poznal byl s přitom meče přechody aby poslouchají chce a neslyší cenit vůbec nit a něco sedělo protože to co se děje když člověk mlčí. To ději našeho smyslu. Podle našeho pochopení je na a ději je zasazen do času a prostoru. Ale ten ději někde vzniká ten vzniká u boha a tam ještě není v času a v prostoru se nedá ani vyjádřit ale kdyby tam nevzniká tak aby něco mohlo být bez pána boha a ono to nemůže být. Všechno nezávislou na něm jak je ve jako bych úroveň a kdybyste jako své. Spojili vědomě text na velice snadno dělat. S když jsou malá daru boží víte tak se bez těžkosti z říkáte z na při s astrálním světem bez těžkosti u to jde s třetí úrovni dělat ještě může andělskou ale jsou astrální které velice snadno protože oni na nás snadno vidí a my když otevřou ona na to do vidíme na o můžeme si za mně pomohl jsem ustavičně svědkem toho že roveň na den na něm nade mnou ve žiju s k se v též nejzákladnější věcech jako bych byl ani. Si těla omyl se museli ztrát to si připadám jako u mně konala syny kteří se o od rádci. Tak oni se takle o mně starají ale daleko pečlivěji to nám nemám za zlý to bych vůbec se nemohl mnou stole ku ale je to důležité aby toho li že může na kašlat na nebo si může všímat jsem pořád na nich závislí před celou jednu třetinu života si od žiju u nich. A oni o tom dobře vědí abych je při ranním proto stezku po u tohoto světla el tak tím způsobem jako člověk že opouští vědomí tam značná vědomým tady nýbrž se svým vědomím nás provázejí se přešli napřed své mrtvé manželky že ona pokaždé nenutí a nejenom ne ale tes celé rodiny protože s nimi svázaná nějak v je dycky ještě pořád. Zkoušel v tom je vnější jane ale to bylo velice silné začátku. To jak nikdo si jako někdo v plzni říká a to neberu vážně toho makoně v prosta protože on je ve styku s astrálem no to strašná proti tomu božímu to neni pravda. On nemůže nebýt on musí být ve styku se všemi úrovněmi v je si že chce být ve styku sbohem tak to nemůže jak by doby se zabil mezi touto úrovni a bohem být plynulé. Vzít od boha to co je oděno třebas na nižší úrovni jelikož tato řeknu lidově ne to obtěžovat pána boha když to zastane anděl říkám astrálem anděl z dostat. No tak to by se to že to pán bůh jeho tak to neni tato lid lidově není to li osobnost to není něco nad osobní nám osobního. A takže když třebas potřebuju nějakou vědomost která je na úrovni andělské dokonale uložena a ji pořád celý život dodávám sílu k tomu aby byla jasnější aspoň pro mě. Tak samosebou one mi ta úroveň vděčna. Těmi věčná za úroveň astrá když tam jsem tak si nesmíte myslet v když se tam od žiju a odejdu jako jsi tady my jsme od žijete ani by za něco zanechali tak dělá v v a tím pro ten svět zdejší za necháváte nějakou stopu svého života. To je v tom denním životě zná byl on pro vás že to taky v tom astrálním životě jsem taky nechali stopu. A že za po stopě jdete do nového spánku do se mu začít od píky nýbrž znají jako někoho do jej nějakým způsobem prospěšný a tak nás tak znají všechny protože byl znáte tak proto nesmíte příklad co neznám to není nebot to je to zbytečné to neni pravda. To byla věčná amerika a že vy taky nepoznal že ano taje přesto ji poznali tak jsem poznal tudleto v to jim zatím se do takle je že jsem čím že jsem živ tím víc jsem závisí na těch úrovních do který se dostanou po smrti. Protože to musí být organický. Proces který smrtí nesmí končit nýbrž se musí e dejme tomu u vůbec ne hladce přejít na jinou úroveň kdybych se dostal během tohoto život do na astrální úroveň tak si tu hlase když to dělám dobře když otevřu muadharu o ven astrálně jsem tam okamžitě vědomý když jsem vědomě do světě protože snu tak jsem vám tam ještě vědomý taky ta takže když přijdu třebas do astrálu tak za okamžitě vědomě do vás vím ji řiká říkáte si co. Ten člověk do toho ne todleto když on je tam vědomí. Je vědomí u těch andělu kdekoliv potřebuje vědomí když to potřebuje do potřebou listy dobyl vědomý v astrálu taky nejsem vědom to by mně překáželo nastat u rady se nesmí bez. Do hlavy oni vědí sela říká kdy o tom i celá říkám že se nesmí bez. Ta nemá co dělá ta úroveň ale mu ho si poslechnout jako marně toho novým pásky že ano a vám řeknu slyší to dokonaleji nejsi li co látek na tedy říkám přestože nemluvíš česky do třebas a on by se mi dejme tomu. A nemluví ani antické ale zajít obsah mého vědomí když něco mluvím vší věc že to nepřemýšlíme mám nějaký obsah ožení ve vědomí a z toho obsahu byla tak bych ho dočerpal jako do nemožného do se nad tak bych musel přestat mluvit ale protože máme dočerpával tak by to nepořádku před ku a oni tedy mají tu schopnost protože se stýkáme obsahem myšlení kom vím že s tím obsahem před hrají v tom co já. Svěří s. Takže oni napřed co budu říkat. To když si to když do kód proto vím tak to na plně úžasem co takový as třebas si myslí o nás. On si myslí že jsme nešikovně. Že to musí napřed se myslet a musíme i a to musím šel do řeči protože na tom s tou obsahu vědomí bez řeči. Takže mně může rozveden on jsem z toho astrálu tady ne ale kam se musím při tam lidského se musím učit česky. Tak myslím že jsem řek začátek dobře je tady s to mu něco tak tady se známa taková moc dělat tak dále ne jsou u vzdáleným odrazem nesmíte daleko se ten vědět ví. budu muset. Byto o se prominout tady jiný člověk který to neslyšel tomuto bude za dobře. Ale zatím to bude dělat zle. musím nad viz vysvětlit znovu asi vjem se s tím bylo z jak to s tou smrtelnou je. Okamžiku narození kdy člověk. za základ li s kým to znamená kdyby svých rodičů my tomu říkám z koho mi k lidské které genetický základ svým následkem kdysi po rodičích a po před svých a tak dále a potom po tělesnosti. Vědí vidíme vlastnosti pod tělesnosti lidské nejenom od těch rodičů. Jeden základ a to zákaz máme věčný neboť z dříve jsme se narodili z ne. To se nás ne byli jsme své nezrození jsme věčnou individualitou která a od věčnosti příbytek od boha u boha. A a tato v okamžiku narození si nemůže zůstat v tom příbytku taje z něho vyhnána protože úkol ze sebe vytvořit zástup ky. Na které řiká svatý jan velice příhodně ze vězení velká nevěstka rostla a nevěstka pro stopa nitce a. A toho kdy si na to se nebyla pro mysli se tak to uznáte k tomu tak je ona se ale zpočátku chová velice slušně. Se nedorostla do vrcholné prosto váš nic jsem. A způsobuje že vlivem toho že dostal z duše ustavičný příkon síly. Který používá přes smysly. E na území úseku a se a be používá ho pro úkoly v tomto světě pro činnost tomto světě. A způsobuje že co se jevil vede na tomto s nebo nevyvede něco udělá co neudělá něčeho se štít síla oni se vám o něco zájem tak to dopadá ji způsobem že když se rozvine za celá bytost lidská. Tak míry že s velkou potíží jednání mohu něco nového přidat. Že vlna vlastně ta lidská bytost přešlapuje na místě takto bývá s každým člověkem že. jdeme tomu když se dostane do ten ze tak nemá tady co dělat na obyčejnou umírá nebo úzkou dělám nebo tak nějak ano to je to ve přirozeném a. A. Tak ta smrtelná duše když se dostane na vrchol když rozvinula toho člověka úplně. Tak v tom případě a třicítka ježíšova třicítka měl kristu. Že tam to bylo kombinovat nějakým jiným vědí než tělem měl jiný úkol než člověk. A tak začne se projevovat jako vládce ona by že ta smrtelná duše ještě na úrovni vládnout. Nechtěla by umřít pochopitelně být věčná protože ten pocit věčnosti denně oni přirozený pocit o na věčnosti berete svůj život z kde jsme své duše v že na se chová jako nesmrtelná každý z vás se chováte tady jak stane teď jako nesmrtelné bytosti nemyslíte na smrt takový ten věčně měly být tady na tomto světě a amen nejenom poslouchat dal pro se tady existovat ta tady provádět v to znamená tele. Pravou počestný pocit nesmrtelnosti který se tedy jsem tady pro je víte že si nemyslíte na smrt protože mysli jen na život jako byl věčný známe vadí do že dříve nebo pozdě. A. Takže tahleta duše která se takle cítí nesmrtelnou fakticky nesmrtelnou. Se cítí být jakém rádce. A tak se představovala potom ježíš kristus on rozvinul celý světský život jak se nejdokonaleji a jako satan tedy toho že o po byl pokouší na poušti a. A chceme hodit jiné jsem svůj vládce a ty se klaní co on nemohl přistoupit pochopitelně to neni pravdivé tento stav ve kterém jste není pravdy stát tak to je mámení kdybyste byli na úrovni svatý terezy je tak vizte. Nezapomněl na smrt z této smrtelné duše ano oči se dalo ve konaného suso protože toho pekla a my s dále a ten očistec který staršího nově protože byla poctivě myslící člověkem voni máte čím se na dál než myslíme my my jsme jenom za o veni do sebe. Nejsme se potom přidaného kam živa za boření do sebe k rozdíl s no a teď jestliže se nám nepodaří přemoci toho satana znamená nezbavíme vlády tu smrtelnou duši tak ona pořád sto by si vládkyně a násilím v okamžiku smrti že z toho prostě vytažen nebo prostě du. Si dokončit né. Tohoto s o to není takle jak to u plně říkáme si pomáhám jenom v krátké ztráceli kryl s takovým bodu om abych jako se dostat kupředu. Ale upozorňuju vás opakuju na jednu věc. Že když od boha a to my jsem se opakovat se to musí být plně se na přijali od boha ustavičně vedu k sílu k tomu abych žil vědomě na této úrovni na muladhaře k tomu šli do. Tak nemohou zabránit tomu ani svým že pro děje. Abych nezanechává přitom pochodu síly od boha do indové umí živou sama stala pro umístění ve obrazné umístění a s odtamtud dolu to všechno obrazné když tyto síly v člověku tak neprobíhají on není obrazné ale to co si z nich uvědomuje člověk jenom to co sedět ona se ve strašně málo z toho v cestou silou děje na tom pochodu zhora toho že na sahasraře musím při živit. Ty mudrce který tam od věků do věků že musím jako naše z úrovně na páté nese se na druhé. A že taky musím něco nechat pro tu úroveň zdejší ne na musím být česky řečeno nějakým způsobem prospěšný lidem na této úrovni oni mně tady vůbec netrpěli kdyby byl tady jenom pro sebe. musím být platným semen této společnosti a tím je vlastně velice dobře znázorněno co přinejmenším ve stejné míře za necháváte vyšších úrovních ale říkám přinejmenším že kdybyste řekli kdybych se ode chtěl jako nemohu vyšší slib ale pokud jsem se o to jenom tak pokud směle tak dvakrát tolik necháváte toho co používáte zde na tomto světě na úrovni astrálním. Čtyřikrát tolik na úrovni elementární many byla. Tisíckrát tolik co tady necháváte no rovně andělské tolik věk co ano o tom věčný. Čili tam tisíckrát více i dnes plete než tím že se že jsme po této zemi a nevíte o tom vůbec. A to pak se tam mudrců kteří ustavičně pro mívají v tom vjemy tapas samadhi těm zanecháme všechno co je stvořené aby o aby si to nebyl todo v pod nohy protože oni se nemusí snižovat tomu stvořenému a vůbec se nestarají pro tento svět. Protože mi do nich tím nedosahujeme ale jakmile někdo si je vědom toho co tam nechává tak oni jsou moudrosti přispívají k tomu člověku. Pro pomoc tady dejme tomu jsem to tam nená mi to šlo do celého organismu to co oni se mnou udělali. E nějaký do to si a mělo to způsobit další míru odosobnění při které byl schopen dokonce ze své choroby. Udělat z toho co se na chtělo aby bylo u děláno protože ta dotyčná která mě.