Karel Makoň: 89-07B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Si nepřála to si nepřála abych to opsal ale abych to napsal tento napsal tak že byl spokojen dost něčemu nedoví jenom nenutí. Ale kdyby byl nebyl v ale měl tu míru dalšího. Sebezáporu větší míru sebezáporu než jako jsem byl předtím tak jsem dodneška svým za porubal a to jsem to jako teďka například to jenom popisuju a to co jsem dělal za dva měli přitom že jsem to nedělal z vlastní nic jaký kdy. A vlastní silou a vlastním o odsobnění vím kdy za od osob měl pán bůh. Tak to jde samo ale teďka to samo vědec zase se sám musím osob ano. Odliv bylo takovýho brna tak to stane s osobním nech ne v než se ale když jdu k tomu opisu byl přestanete k musím bojovat s každým slovem svýho komentář k v. Tam psal protože ono sto ukazuje být nesrozumitelné jsem napsal. jsem tam tomu rozumem ale že to nemá tu zkušenost kterou jsem při tom díval jsem nevěřit jim dívám protože to nebyla moje zkušenost. To zkušenost vyšších oblastí v tak tento na rozumí tak musím rozuměli něco musím škrtnout úplně do tam vůbec nebude z byl to velice důležitý ji tak když to přeroste přes hranice který někdo vyšší uznal za nevhodné abych před proč to tak dale z kost mu. Se moc stránek přitom za chodil přitom jsem to předpisovat tečka. A nebyly špatné kdybys tam někdo byl jako třebas tady levý s tak je bude sbírat a s. Byl říkal proč je to neříká než on protože hře. Tak on ber paty zlost našeho myšlení to nedovoluje to by bylo proto myšlení přísloví skok a oni by říkali že z tedy byto četli tam udělal z kukla ten nám nevysvětlil. To se tam bez místa atd. Svatá terezie takové skoky ve jsem vítr nedělá ta trpělivě vyplňuje ty mezery postupně pomalým ku. No tak zkrátka jaký já. Je ve studiu i zdola kam dosahu svým vědomím do těch vyšší úrovni třebas. do manipury. se asi dostal tak hora když ta svědek jemně a jenom kvůli je že v ke mně hlavně při měl by za kód byla tedy muladhaře abych neztratil vědomí tohoto světa aby mu by člověkem tak musím zanechat za těch vyšších úrovních něco takže lid nějak něco z síly aby tady nebylo příliš mnoho aby tento život nepřeroste přes hlavu abych aby je prost něco hlavě praskl jak se říká. Abych doby držel. Ale pak jsou mi daleko věčně již ti jsou na úrovni druhé a to co my méně věčný než při se na horní čtvrté anna o rovni páté a tak se kristovými věčný vší. Takže tím si říct spolupráce je čím vyšší úroveň je pro snažší s tou vyšší byl jistou nižší se oni jsou věčný vší pojmy je v věčnosti stojí za mnou. Za každým člověkem se o tom neví. Takže vy tam necháváte stejnou s tou na těch úrovních nejvyšších jako já. Všichni stejně vší všem jsou vám stejně věčný jenomže kteří jsou v ale koukají nadto o tom nevíte že jsou věčně a že by se ho život je či bez rostou do politoval to lidsky lidská pomůcka řečnická a když do sto doufali ale vidí že to prostě nevíte. Prosím totiž a jakým způsobem jsem mohu dostat z této úrovně dál. Zdali pořádnou činností to jsem říkal že ano anebo nějakým druhem modlitby to jsem neříkal že ano ale také to nemožné a nebudeš nějaký jiným způsobem bychom potřebovali znát systém. Který mně přestanu civět na této úrovni k tomu řekl ježíš kristus tak ta. K tvé nechat mrtví pochovávají mrtvé to znamená všechno co dělám pro tuto úroveň. Jenom prostou od kdy radil pro tuto úroveň něhož byl před dokonaleji vyjádřit. To je jednáním mrtvého pro mrtvé je to pochovávali do tohoto co udělám pro toho živého. Toho krátkou životnost on potřebuje v když se někdo nají ji pomocí mně znovu jídlo za chvilinku přímou nové a to není to moje třebas nebes jo jediné čili to je si ho z práce když denně žiju denně vých nám denně se krmí nad tímto způsobem se nemohu dostat dál zůstávám trčet na úrovni muladhara. Je na úrovni vidění tohoto světa jako jediné skutečnosti. Čili dělat to pořádně je důležité z toho důvodu že abych dělal něco po se to úrovni tak musím se na to plně soustředit a když se na to plně soustředím. Tak pro tu věc kterou dělám zapomínám na sebe si rozšiřuji vědomě a tím se dostávám horní hranici el v muladhary a dotýkám se těch vyšších. Své. Čili zapírá sama sebe aniž myslíme sebezápor když to dělám věc se zapírá sama sebe když například vím a nejkrajnější způsobem je to miloval bližního bez o na sebe cokoliv rušeni mečem bratří mně jste učinili žena tak v v pořádku se dostáváte za hranice a za hranice svýho vědomí takže činností se dána dostal nahoru a nemusím nezná. Vůbec žádný jiný systém protože v činnosti není fakticky nějaká metoda. Kdybych to chtěl metodicky v řeknu dělej to pořádně tak je to metoda. Ale pro seděl něco jiného takže i za pořádnou ost musí vypadat při věčnosti jinak. Ale to by dycky děláno tak abych pokud možno nejméně dbal na sebe ani bývá to by to bylo učiněno. Ze při tím se osou nejsem na i tam před jsem přitom také abych to vydržel no ale jenom udržet ba ale to hlavně že to dělám ne.. Tak je to je co se že činnosti činnost může by posvěcena opravdovostí že se věci opravdově věnuje takže o to se dokáže nedobrali čemu věnovat to nebo dobře kdyby dítě mládí od mládí se učilo nějakému zájmu vám kterému se o tomu od trvale věnovat tak aby zapomnělo na sebe aby ho to o bylo by to. Že v tom byl no tak je to jedna věc druhá věc modlitbou jak se modlit pomohou dostat kupředu modlitba bude jsem víc než boháči nás tak se aby viděl co modlitba je že toho obětování napřed po ve si mysli k bohu a když překračoval. Ten přát prosim otčenáši ale je to především. V hledání království božího zatím bohem lidu k vůli němu. A ne kvůli sobě proto na třetím místě nebo rase ten otčenáš je teprve při království tvé a je tam posic semeno tvé buď vůle tvá pokud vám na tu vůli o nadto po si ceníme na tak se nemůže dopustit toho aby hledal králoství božím pro sebe tak se nemodlili taky při pro království boží neboť při králoství boží obecně že se si co není žena chyba tisk ku. A tak to nedopadá když to dělal z vlastní vůle sic. Spojení s bohem mít pro sebe osobní spásy jako dělej indové ten základní chyba. No tak těle modlitbě musí jim že pokud se zná a jak seznam a do míry jak se znám to musím přestat počítat s tím že mi kudy kudy to nějakou omezeno do míry jak se znáte. Všechno jak sobě poznáte že to vy tím vším musíte k tomu bohu modliby jsi modlitba nemá tento charakter ta ona ani zdaleka nevede také rychle k bohu jako činnost. Které by být činný než se modlit. Ale když se dovedete takle modlit se celý bohu odevzdávat jak se znáte tak se to mně dokola o dobře neznáte kdysi nebo znáte tam jako tělo a co to vokolo toho kam myšlenka. Anebo nějaký pocit. V tvém málo ale když postu budete postupovat poté cestě tak se budete do konali poznávat to budete obětovat tomu bohu víc než toť tělo. Se vlivem těch lékařů jsem nebyl schopen jenom tělo obětovat jsem byl schopen od daleko víc než. Tělo jsem byl obětován schopen obětovat myšlení takže když jsem třebas se mi rozděloval tak to byla ona je bohu se neděl to oběť bohu zase obětovat i myšlení jsem nepotřeboval myslet že se potom dostal do koncentrace tak zvané mystické. Tak ani jednou nedělo potíž zbavovat se cizích myšlenek se kterými jemuž se spojovat to vy potřebujete na tom všechnu svoji sílu je při jsem nikdy neb potřeba aniž tak u síly k tomu o by bojoval svým myšlenkám. I tam prostě nepatřit protože jsem jednou obětovat. jsem se obětoval v modlitbě takže obě to myšlenku to byla samozřejmá věc kdy se mi poctivě obětoval ne slovně nýbrž fakty se se zdálo ta ona tam neměl přístup ona nežila v chvíli pro do byla zamontoval toho úseku a to jsem byl za takže neměla temně přístup. A nemá dodneska takže žák vám třebas teďka mluvím kou line přeruší tak mluvím s prázdné myslit úplně prázdném mysli. A tam ta myšlenka nemá co dělat. Dělají teprve obor myšlenkou tato jediná potíž která existuje a čím dál bude větší protože tento dar buď vůle pokornější cenil vnější. Ne je pružný takže mně se to bude tíž čekal do češtiny. Ale budu skok tat čím dáti víc tak to ne vězte že toho nedostatek poznání. Nýbrž nedostatek trans skryt se co z proměn osobně bude vedlejší ale pro vás ne na přijel projevy deska bylo ještě lehčí že snažší mluvit o tom španělsky se momentálně pořád též panně štítné ale co by se z toho měli v že by ten člověk se vytahuje zemi tomu rozumím. Ale byly doby kdy jsem v něm byla vyšší to co činna jak okolnosti lidské země udělit takle pružného člověka kdy jsem se láskou z ku italštinu tak jsem byl ital napřed jsem byl v pravém než se na tu zkoušku ušel. Že třebas panně ještě byl jsem španělé se co to na co ještě jsem vám soud řekl. A tak dokonale to co vozem jemně od pustili i písem ku hlasem na šlo s ke pokud že jsem vyjímkou udělal státnici ne na naší škole ekonomické dom proto se uměl francouzsky tak dokonale že neodpustili písem ovšem byl přitom je člověk se takle něco své za který je přemluvil světa se v tom li né. Tak by to byl za li to za jednotku zadarmo jsem nic neuměl než u ku neměl co jsou z ko. To prosím není se za zázračného jestli on by kam ho u českou to nepojedl za za zázrak tak být hubou to co spoje stejné hře. Že jsem z toho žil celý rok o mně dal takový mohou již tu do žasl neměl na školu oni z pro tu vlastní školní. Voni se o to nestaral tam se mnou dělo zkoušky. Ale to jsem se učil v ve jsem za rok nebyl schopen třebas ani česky se vyjadřovat. Jsem schopen si dneska se mnou v to co jsem z toho prost to je dobře se takle člověk to by za všechno plato dohromady to bylo v pak ne musí ustoupit do tomu co potřebuju. A. Tak chci nevystavuje si ale jama si že se od nemusím musí být prošli aby ostatní z toho něco měli. Ale to co by z toho máte stoje vlas jenom druh o záření nic víc nic z toho nebude do u z udržoval přitom su svatost zatím tak že budete tak tu k jako jste byli před tím od a ode nebo vědět ale bude vám chvilinku desky. Že jste byli o záření z úrovně vyšší nebo z se beru a vy již to nevíte zní beru nemůže se vyhnout tomu za zřením které se tady zpřítomňuje které se tedy v vtěluje do české řeči. Ale je tady veliký odpad od za řeky a to ve okolo pro pročistí deseti z jeho metru ale se nejí blíž tak jako n na při vedeme tomu paní brtnová. Byla přítomna této řeči takové podobné kterou jsem ve do ve vrčeni úkol neb po mu ku čtrnáct lež protože s tak do metru jsou čarou od kód sval nová a o návod o to trval detailně za si těla všechno co jsem ti tam říkal takže todleto úrovni čtyřista do metr li se to živá aby prosta na na ten na tu posila si na ten mi trčet na měřena nastal žena tak na to z třebas cítí na opačné straně světa. Ale to je jim krabice tak deset do metu by to osoba která by tady chtěla být s s námi k tomu hlad cítit. A ta nezáleží na tom si vo tom nevíte to existuje prostě v tak a teď si prosím váznout. Nemůžete zabránit tomu abyste podávali do těch vyšších úrovních. Zpětně všecko podle toho kam se dostanete když bych se dostal tak jako teďka se dostávám né. Tím že k vám mluvím ze sedne úrovně al realizuje toto z té. Tak se dostávám následnou úroveň et tak momentálně ty všechny úrovně země mají víc. Než když bych to vám nedával. Čili mít sil jsou s bližním nebo v lásku bližnímu nebo dělat pro něho něco znamená tisíckrát jo krát dělat víc pro tam ty vyšší úrovně přátele a oni jsou nesmírně věčně kdybyste nemohly vidět tak v této chvíli se klaní andělé ne ale k tomu že to se to um u je že oni jsou o něco o ani kuse tomu ne hravé tam byl taky hlavou ta bytost od ze si to. Že to nevíte byste si ani potom naváži jo co to mas nad hlavou ta hlavou vší no je to všechno obdobné tak prosimvás nemá cenu se stavět proti tomuto přirozenému řádu věcí. Kdy do těch jen vesele do těch úrovní a oni nebem toho protože nejsou uzavřeným okruhem a čím dal svou čím jsou výše tím jsou me vzal zření tím vědoměji jsou otevřeni vůči o ztratím pokoru mravně těm nižším tak taková astrální úroveň el. Ta s velice mnoho z toho že to tady například říkám. Ale opomenout se z toho jsou horší než ten li protože oni své to přeci nejsem oni že odtamtud převtěluje wu men. zase by mi z vo vám bude přeleju to pól projevem dala toto od ale my to víme sebe rub u anti paty učit jsem že to měl jsem ale je to antipatie učit oko ho. Ten okruh to musí to sis neuvědomil do oko musí u zapře a se v ani jak chceš ten oko tady v tom kuje ale my nefungovaly tak si neúplný člověkem tak nevíš mnoho nemáš například mnoho tušení které vedou nebo před předvídání nemáš ani tu míru inteligence nebi kde je ses ve mně způsob předvídání nebyl by si ji by jim kdybys neměl tuto schopnost přijímat zhora co z tam investoval neztrácí se. Nic z toho co tam živé svět se to se vám vrací trošku jiné podobě na to ani nepoznáte že se vám to vrátilo ale proč se vám vlas jenom co se tam investoval stany ve své veni za si se rád a. Taji když máme věčné vědomí věčnosti to vědomi totéž co tedy naopak by ho užíváme vší vyšším způsobem než vy kteří mi jsem můžeme na něm dávat více záležet než vy. A dokonce s tím protože s ním můžeme dělat víc než vy takže dejme tomu el my si můžeme přivolat svatýho který nám tady může něco vysvětlit o nastal nemůže k sobě vzít on to odejde a je po něm veta ale to my nebereme tak tragicky jako vždy tele že svoje jsme svého odsouzení k zániku nýbrž že prostě na tu úroveň zatím nestačím na že tam máme do ustal takže nás nepřišel poučovat. Jenom pro nic za nic nýbrž že nás těl přiblížit k své úrovně tak dobereme no a protože své bytosti nedokonalém tak se musí neznovuzrodí tak tady se očistíme jak se na to moje jediná a to domem zase proti mně tahleta prosila by se tam očistí te a zmizí že tam zrakům všech kteří za z tam viděli. Co tam není něco když se tam když se s myslíte el tak byste že to přes že se ten člověk vtělil. Tak jsem přichází jsem se hotový anděl úplně čistě je to popsala tam vůle tou terezy tou k lety kou lid byl těch rodičů to byl za ty sklony těch rodičů že ano všecko takže není vidět nic z toho čistoty do o to zastřeno a je vidět. Tu mrtvolu lidskou tělo v tom ze které se v tom narodilo. No tak na to nemají zase rozumem oni takže my se rozchází ne vždycky po dobrém je to on si nevynáší mne k i pro tu si nevynáší protože jsem do toho nebe. Oni si myslí že se převtělovat tam v si myslím že ne že se převtěluje jenom viděla a ne oni ne moc tak ani ta astrá. K jeho o převtělování je to o tří mater jest dycky pojatý způsob myšlení ten mate li z mu do myšleným dokonce jenom mater z mus nic víc a jako motto se zase jako motto tady opět ne. Není pravda. Nikdy tam o tak těla tady jednou byla se tady neobjeví to nejsem hmotně tělesně nikdy v to bylo strašně špatné nedokonalé se musím objevit v hmotě která mi po rodičích dána po že musím si s po pro co se s jistou úrovni ze které jsem vznikl nově ale nějakou indickou dobu minulou nějakou janem vím to ne to je mět cizí a odtamtud si musím nějaké zkušenosti to. To by jde k ty se z domu dvou před vtělit nadto šli jedním způsobem ti egyptě ani ani způsobem s tím převtělováním třebas si indové že ano. No ale prosím ho. Ono totiž tělo věd jsem z tohoto se to pozice rozumu a be nemůže se vůbec rozum na protože ten výběr proto zrození na tomto světě věděla jiným způsobem. Jsou při na kolik je li jak se vám říká jedna ježíš kristus. Která z vůle otcovy ten v z syn přichází z vůle otcovy jsem na svět aby se to mohlo stát nesmí přitom fungovat dualismus jako při zrození jiného člověka. To vona maja nepoznala může za nepotřebovala aby dualismus takovou ose zasáhl do toho zrození jako při z zrození člověka. Takže k kategorie prvních že panna mary si nepotřebovala přát aby se zrodil z ježíš kristus. Ta panna maria ani o to nevěděl že je schopno něčeho takového že jak se rostou přestal když může nepoznáváme. Ale stalo se to protože si to nepřál a dokud si to přála tak se toto nestalo na se musela vzdát sama sebe tam do z toho a z. Slibný od a začátek že se vzdala své vlastní vůle a tím se stala matkou boží v první kam vede do nepatříme plakat kdo je svatý jan křtitel a tam si toho konal rodiče přáli aby měli dítě. Toto by si ani ten joze ani to znamená nepřáli do toho se věže mají být to o syna božího to v kdy se je tou volit ne. Ale tam. Ta alžběta manžel tato zachariáš že byla nevane státi předvedl desáté stará a tam nemohla mi z genetický důvodu dítě nemohla takže již anděl se zjevil tomu zachariášovi manželovi ale věky tak on tomu nevěřil říkal to tak může být moje žena dítě když jem neplodná nestará ne a tak dále a on říkal protože jsi nevěřil do chvíle když se narodí ti svým který bude u toho. Cesty páně. Budeš němý. Takže tady nastalo nějaký úd om v dvojnosti a proto byla mně mám symbolicky řečeno a. Do tekla do je také nepatříme protože ten muž který je že není přitom němý je přitom dává svůj život do toho do ženy že ano vkládá. No tak to je druhá a to je asi tak to je člověk. Který se zrodí z vůle nebo proti vůli to je stejné. Rodičů proti vůli to jako si to přeju že taky projevu vůle čili z projevů vůle těch dvou se ten člověk narodí tak bych to měl zprávě as se do kladný prvé nebo zápor ano a tam tedy partenogeneze narození z panny nehraje žádnou roli ale ta a ta jenom tak panna. Jak se najednou objevuje na konci tohoto vývoje genetického kde ty měsíci při porodu. Na pravou života pozemského a vkládá do toho života pozemského své věčné panenství které nepotřebuje dvojnost rozumíte tu ne dualitu tu neduálnost tu neboli dost skládá do lidského tvora jak bude se člověk narodí. Takže člověk od chvíle narození všechno co měl předtím ježíš o sobě předtím rozumíte ten je že to přijde nakonec a to vliv na celý dvojí lidského dali z mu potože to o radě působí do hmotného potom druhořadě set let co s tak. Je jako přidáno co tam to bylo to od nade u ježíše krista budu do byl to tak je to jasné smrtelná nesmrtelná duše s přistoupí k tomu organismu v okamžiku narození. Tak to dítě nenechává na pospas jenom genetické stránce matky nebo toho rodu. Než přidává okamžitě k tomu určitý sklon který je vyšší než genetický a pomocí a to pochází z příbuznosti. A myšlenkových smíme a tu říkám balík ku že kovy oblastí. S tou lidskou základnou vědy toto rozejde někdy více někdy když to jde most tak že zemře na to neni zem. Takové jednání aby bylo vždycky bezpečně vedoucí k s plnotučného mu za dale mu a dost dlouhotrvajícím u životu. To jsme viděli tady přese nesetkali. Se to zasáhlo nějakým způsobem nežádoucí ním tak se to nemohlo setkat s pro ten na radu při zásah ježíšku. A jenomže o ten zasel ježíšku u každýho člověka více ne existuje jenom tady u toho se do toho syna. Ale protože ten nikdy se člověk nestane v útlém mládí i vědomí v bohu a jsem byl taky nestal vědomí jeho by byt za sahají bývali lékař tu si s tím se nemohu byt či to byla náprava a to je lidské nedostatečnosti. I spolupráce se všemi úrovněmi proto máte organismus tak zařízen. Ještě dolní do které jsem menoval v ze sedmi všemi sedmi jen nutná z toho důvodu aby se usnadnil přechod ano tvé z boží síly do člověka. Kdybyste ovšem neměli dostat tekl zaujatosti pro boha. Tak by se mohlo stát něco nežádoucího že vizte tu o li třebas v astrálu na úrovni jsem vaše. Zaujatost by byla nasycena že by si měli širším moc nos z možnosti než na této úrovni a byl bych ti dokonce života spokojeni ale kdybyste se osy jako třebas z za nemá tu schopnost se při z na vodu úrovni čtvrté. Tak by z z s jsem to eště odtamtud pryč nízko. Tak byste se s tím spokojen celý život tak tím si znemožnili spojení s bohem vědomé takže opravdu je v tady v to v nebezpečí že kdyby se se jim formovali. Voni které úrovni a o vstupu na ani jako třebas ten došel otec tohoto člen kterého se v koncentráku čili i zformovalo vyveden keltů jak sestupuje na úroveň čtvrtou a viděl lehce tam vstupoval a bavil se tam třebas celé hodiny na celek ni na rozích těch boží vší s těmi kelty tak ten bojoval tvrdě proti mystice se říkal tam nemusím svou vůli s se musím se volit zříkat na přirozené. Lidská ale tady proto aby se aby se a ne aby si člověk se stravy který mystikové se říkáte úrovně mu polní nad tak vlastně nepřirozeným způsobem si počíná dáte není to pravda že tato u úroveň lidské vůle s pocitem oddělenosti spojená pochází ze sice od boha ale protože spojená s pocit oddělenosti k bohu se nechce vrátit. Taky se vědomě nevrací s a na či mluvím sám aby se to ne pro dost a. To je nese jaké míry se ten astrá a toto musím opakovat totiž jednou větou dostává do věčnosti. A vám řeknu nedostává se to když z odpověď na to je tahleta. Jaký z vůle jsem se do věčnosti dostává vaše hmotné tělo v prach jsi a v prach se obrátíš. On ale sice jemnější ježto tělo ale také je tím prachem rozumíte takže zase v prach nějaký astrální o rád č. To je to se neděje nic horšího než že umřete tady tělesně buď se dáte z pálit a nebo se to s ničí všechno nata který to není se záhadného ani se nepřirozeného dobyto nepřirozené kdyby to bylo jinak kdyby například anděl když si kdo žije mám vám vládu. Jsem nerost tvým no to je po něm veta a to anděla. Protože to je taky stvořené co je stvořené to se musí rozplynout činni do nestranně říkají všechno stvořené se dospě a proto jsem daleko tíže z stýkají s astrálem než například ty by se tím zabývat když to je stvořené a to se musí rozplynout. Zemi oddáváme spálit a toho mrtvýho a ne protože tím taky pomůžeme k ku abych se odosobnil aby se zbavil toho astrálu a ten a stal se potom dožije byl koly rychleji ten života. Tak tak je to ale v. bych ale než při nevim ode další detailní od pojď prosím nechtěj ode tam mám zakázáno ji říkal ne že by činem na ale tak ta. Ty na na ras ne tak. Konec mám vám tady neexistuje to je pojem který si vymysleli aby bylo pochopitelnější že něco ve vesmíru existuje představa to nesmí existovat pro jela dvě smělo vánoc manvantara vesmírový i v k ten dech i dech boží a výdech boží to jsou všechna termíny který nám mají pomoci k tomu bychom tomu z snáze rozuměli ale je to obraz pravdy není do pravda sama. Pravda sama a toho řeknu jenom jednou větou od a nechtějte ode při z přesnější vysvětlení. Na sama je taková že se nikdy nestaneme z milováno z že když on přestal kristova atd nikdy nestane konec ano mám vám dávali začátek nosili ale nikdy se všechno neztratí nýbrž šel prostě to. Jenom na nějaké úrovni na které jakkoliv úrovně přestane být na kterékoliv vody přestane že bůh není na úrovni mně nad nimi ten nepřestane ale všechno pomine nebe a země pominou protože na na kterékoliv vody to přestane být ale u boha ne. Takže to by potom. A tou tam nemá být měl pravdu platon jsou ideje který jsou věčné vztek ideji z tomu vytvoří svět třebas. Z to zase jenom po do pravda. Není tomu tak ale pomáhalo pro dobře tisíciletí těm řeku vadit jim k tomu aby pochopili. Jakým způsobem že to z na sice prostou pomíjejícnosti tak prosím abych to řekl tu větu budu opakovat ve zkratce ještě jednou se to neřeknu než jednu a tutéž. Nikdy nezačla stvoření a nikdy stvoření nekončil proč po že stvořitel je nekonečný. Ten začíná do stvoření nezačlo do s to by nekončí ale do podoby jakých se dostává a to je vždycky něco nové a to není opakování toho straka ano tečka se s tím kdo to s k a brání že jich ale nebo jmenovat dál vizte nedali podělit se na tu ruku roste zavinili by že by vás tak. Jsem mrtev poměr veta to by byl tedy umřel. On byste tady za krále je jsem tady to jsem dělal to z pouhou protože otrava né. A to jste vy které bych ti a no cestě nesouhlasí od tak při tam nepatří že sídlem že do od sebe deme těl dělej v no tak budeš na on ale k ale kdybys. Se starali poněkud víc od toho že od boha všechno vede k tak by se tak i otázky vůbec nekladli. Neděli by se s tím hospodařit jako ne se svým nýbrž jako zboží a to byste měli všechno odpovězeno co na jako kdybych hospodařil se vším jako se svým v tak bych nevěděl tak by byl tak do viz odpuštění jako s tedy ba k k prošli jako jsou při ti ostatní. Jsem si že za ručičky a těmito to na plný jak do hotovi držíte se před. No tak slepí slepě se kteří oni by si k sobě patří tato se a z tohoto z po čem sycena se čte. V nesprávné neboť padnete do jámy zahyne be dává stanovit byla mně nebo tu. A protože o mně platí jenom jedna věc že my si slepými jednou o kyj králem no jsem tím jedno ky ale vtělilo říct z pole mně ten si že pán bůh k tomu nerozumný ale co dělá daleko lépe než by se rozumem dalo rozuměti. Že tento zařídil takže nikomu se nekřivdí že ta nepravá indy byl tak která vznikla zde na tomto světě a dohasíná někde z astrálu o na jiných úrovních. Nená v jenom na tele že ta právo a povinnost zase se jít jako jsem přišla neboť začla ze začla před tím nebyla tak taky musí končit. Že nekončí stejně v okamžiku smrti všechno je to zaviněno jenom tím že všechno je závislé na jiném druhu moci. Co je závislé sto našeho vědomí na jemnějším domu tyto vydrží kdy jen za lidskou smrt. A co je za méně závislé na moč je třebas astrální jako let své semen tam to vydrží ještě věc nezávisle na čtvrté úrovni jako třebas v tys z esenci. Leč ty kteří si tisíc sled tady svázáni jsouce ze horou třebas. Nevadí tato vazba naopak sousto krásně žili. Tak to na věci nemění se to všechno zničí této spravedlivé protože to vzniklo tak to musí zaniknout co vzniklo co za tady je jasná odpověď jsem tady vznikl tak tady musím taky zaniknout v ale co nevzniklo této nese za na moje duše taje je tají je věčná tam nebyla před narozením tají je pořád. Tak to nemůže řeky zatím přitom aby moje starost abych co nevidět tu smrt se ruší nepřešel do s a tam na to pozice to znamená nýbrž do pozice oddané duše která se obrací k bohu a s ním s k jiné. Udělat to včas jsem po jordánu. Utkat se s tím satanem a si tuto moc ne klanět svému nepovažovat ho vzala svého vládce. po za za svého vládce boha jak ty musíš jednat jinak než ostatní lidé. To jsem se na tebe od tebe navíc čehosi občas zoufalá není to dávno co se do tak pěkně zoufala tak podívej se to je to je ten boj s vlastním který musíš potřít který ho musíš potřít. Tyto dvě nebudeš teďka ve se řeknu ale kdybys potřela. To svoje zapomněla na někdo z měla na svou že toto budete ty zen nic není naše ani našel dost ani naše ty zen ani náš ten člověk všechno od boha. Tak bude toto břemeno s nějak pro jako sebe když se ocitne člověk jenom na úrovni anahaty z to v v k v. Tak nemůže mít bolest ty keltové říkají a co ta co nám to být týká že mi nezůstane to úrovni trčet mi necítíme žádnou bolest nás nepadly visí věr mávání. Se to česky býků učili nazve li co se cestě z s protože to co horus o ten s s zrozen si že když to z existence ne na to se opisovat přemysl tato z přečti nemám co to je význam který slova o vykořenit být tím dožít jich co před si to ještě věděli říkat z ky a to miskou dala. Ne že my si m po byla janíčka vůbec to řešení neznáš ale. Nebylo pro potíží když třebas děti zloby li. A to byla třebas manželka aneb poslouchala šest let vůbec neposlouchal a dělal si s těmi dětmi co chtěla. Dále mělas ve mně to kolikrát typ dělo protože jsem přesto tu výchovou k jinak než čím všechno pomohlo v atd. A tak vono to přesto dobře dopadlo ale. Netušil jsem li jaký závěr co se to stalo tam manželka na těžce sled se obrátil na jinou víru to na opustila sama sebe neúplně na do tak jemně jak bylo zapotřebí a který zbavilo potížích zase do račiž tři roky celkem to prošel z nevěl zase ve tento vývoj než opustila sama sebe takže nebe netrpěla ona ještě dneska po smrti říkal jak to jsem a vedle tebe tak se tady nemám a tam nic z toho utrpení. Zde na světě nemá tam po tej krásné domácnosti nikdo než šlape tady mi to z ky za šlapal ji že jo o tom svatou krize tam bude do tedy do dost koukal jsem opravdu vstoupilo na práh a od svých že jsem se o zemi abych se mohl vznášet tak deset cety metru nad zemí a tak jsem chodil pojí nemá co si že jsem se bál tam šla hnout. On se zjevila v tom. Od tvoru ve vnímá říkal pak po na oka a to by zasluhovala kdybys byla hmotná jako dostane na za řek podruhý životě protože tady nemá taková domácnost takovým lidem co dělat na řešíme něčem jiný jeho máš jiné starosti máš povinnosti směrem dolu ne jenom ne úrovně do své ale nám vším nejsi nás více a ve vjemy bytu po co dál. No tak jej podruhý neukazoval v a a a a a a od ne ne u ho a o a do k jak něco prozradit. se měl z ku by slu nebyl v dát za mýho syna jenže on se neměl k ničemu ty ses neměl a k čemu tedy jsme se viděli tří v do se o sebe nezavadil. A to způsobil že se dohromady ne dál a kdyby byl vás na to pro mat ti tak přiměla děti a neměla si s nimi tyto potíž ovšem tak výbornou krátko by si neměl za naší doby jsme na to je ale duch ty nevíš ještě on je ale daleko nejlepší člověk z z těch co znám když bude dělat co v vylomeniny hrozný tak je to pořádný k očích ne při člověk. Protože ona musí by vážit z nerovnováhu odkud mi to tím bratřích kemp a musí to a a stejně dnes jako ty. A kdyby to nese ještě líp než ty. A protože si neklade žádnou v jenom lid si nás nemůže a nevím na tom líp v tom smyslu jiném než že si nemůže plazit no kdysi můžeš o přes popsal takže v tak jaká aby byla prosim tak to byla jsem jsem si kdyby si byla za to o něm du neměl by si dítě takle chorobné neměla. Protože to je vazba věty z ka za kterou nemůžeš. svázáni nepatřičné s nějakou genezi nějakým něčím na tento o manžela tvých ano to byla oni nával ba nebylo obava jim byl silové možný ale nebylo by to takový jako věc jako teď ale o to aby se zase vinu protože si taková co takový člověk tedy všechno svede na sebe že takový hromosvod to nesmíš dělat životě nejsme hromosvod zem. Ne jedno od hromosvod zem. Ne nebuď tolik ženská tolik trpná že všechno musíš se bez na sebe to není pravda. Jsi oděnou bytostí. Přijmi něco by si oděnou bytosti ale čím více tvorem vesmírovým tak tím snazším bude svůj uděl. No to by osvobozovat tvoji ničitel. Kdyby ono závisel nejen školy tak se vůbec nedá nic dělat ale ono závisí na tom mnoho je důležité to že by se byl byl na vědomí že to jen v živém prostředí dělat taky za by si moc na tom prostředí že se on dojde třebas do ty nemocnice je to moj třeba čtyři neděle a on jede potom dobrých a za den ne zas. Z toto to svým nebi kuje a to se musí z při snad to je tvoje vina ale jak tomáš udělat jinak to nejde. A nemysli že kdyby si zanechaly tam trvale že byto udělit trvale jinak oni bylo ubírali oni ho on byl proto ten dobrý protože měl v sobě ut du. Utlumí ho a a ho a o ho ho tu li mu sebrali toho co který se při cítí sebou a tu se cítí s takovým člověkem na to nebo se jsoucím sebou tak je to co mám dětí. E budeš že šťastná a ten není vše k tak a doví co se všechno ještě stane protože on před soud pletu za k o a to se po s ods věci. On byl si to dělá to co individualitu bylo na není ve dělat a co by se do děláme šli do člověka to je jasné ona bude u od toho nové znamená o pohlavní život bude bude obohacena tři to bylo veliké obohacen jako pro jiného je toho města a tam měla v takže u něho to bude ucelení bytosti jo věřit ve skutek tím začátky tvrdí něco je že jsem si tu nic v do doby než se to bude z této s. Ve své žil v jako ne no. Všechen omyl který si tomu choval je způsobem pocitem oddělenosti od těchto pro ten pocit zůstal jenomže že je nesprávné to je málo. Takže s tím budeš podá pro po watts pokud s ten pocit oddělenosti budeš mít tak na radím do se mou úroveň a budeš mít po těchto potížích no a my jsme pět te a potom s vývody líto na to od bídu všecko co to je.