Karel Makoň: 89-08A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Když se podíváte nestranným způsobem za člověka v tak je to to porta či z nás. Daleko všestranněji činný než například zvíře to si podle pudový zásad volil to své a aby mohlo být živo aby svůj rod rozmnožoval aby dnes pud sebezáchovy a pud rozmnožení nebo udržení rodu. Asi si stačí na celý život čili že si nestačí musí pracovat pro společnost a ještě s tím se stačí ještě musí uspokojit své vnitřní potřeby a ty jsou třebas dělat sklem nebo jiné a. A taky se nese no tak já. To všechno dělá člověka někoho jiného než s pak s tím je zvíře zvíře může nenutil pracovat ale když to nenutil prostota stojí nestáli litera nic tomuto nepřekáží v kdybychom k němu to nevadí že my bychom stali nestáli jenom na tomto světě tak zaprvé to nevydrží ne nemáme trpělivost kdybychom ztratili člověčenství bychom přestal být z člověka našli bychom zvířetem jsem vše. Konec krmit takový lidově takové kdy vidíte na vůli si že jsou pak prací v viz jenom myslí na svůj břicha sám. To jsem taky chyba že jim jdeme do byl jsi li snadno vysvětlit a zákazy měl látková kam vás na že z řečeno lidsky. Takže třebas toto nemohou ale když ji v pomoci jak se od osobní taky nemůžete pomoci a nechce se při k nějaké víře v ježíše krista z už. Vy třebas nedopadl dobře do byste museli základu přečíst aby to přijaly tak jem přijměte k tomu aby každý něco v tom životě dělat a stoprocentně. Že máte rád přátele si vás mají oni rád ti kteří něco dělají pořád. A když se dají pořádně rád je tak se k tomu při dejte přece není váš obor a pomáhejte jim aspoň zpočátku aby s aby viděli tu váhu která pro kladete vaším příkladem to vidí víc než na sobě na za krku protože nemáte ten zaň jako vody bude budeme trnem v jejich očích a o ze že to děláš nepořádně do dobrá známka že to dělí le. Abyste dovede na tuto co tak si pro zrak se kam svíčky obraťte je a řekněte jsem váze tou proto by se něco dělit pořád mně. A jenom tím nejdu jakými prostředky a kdybys než časem nýbrž jenom tím pro s tím prostředkem k činnosti. Protože my jenom činím člověk činným člověkem ale je taky člověkem myslit svým a tam mysl líc ako k v. Kdy jsem v mysli je že myslím na to nebo na ono a muž to taky provést a rubem mistrem mysli je toho že. Když jsem jako mysl se myslí a tam nemá vůbec se do konkrétní potřebu něco dělat nýbrž potřebu být. A ta potřeba být je to vyšší které jsem vejde do toho čím se člověk pořád stává na tomto světě jenom protože on přidává k tomu co se stává a toho svojí jak. A napřed to přidávat a pak ono to co je přemůže to co se s a a to je celý ten pokrok čit ta tak existence která jest přemůže jsem si tak s tam či že za nevědomí tomu čemu se v na protože říká a bohu boha k vědomí boha nemusela tolik nábožensky v tom vědomí při své podstaty mysli. Pravá mysli tak která nemyslíte nepochopitelný do čát řeči říkal to je tímto vývojem s tak je to sela co jsem vitalita kdybyste si například přečetl cestu zen od allana wattse doporučuju cele. Mat tolik lidí možno li to mají tak byste přišel na jsou k tomu že to vopravdu pravda co říkám. To křesťanství dokázalo vysvětlit jenom životem výše krista tomu daleko abychom se tomu. Mohli věnovat to bys tomu co chci těžko tomu a tady v tom vacovi tomu co jsme velice z na s tak vizte katolička. A vy na chce te toho tímto dotazem že všechno od boha. Abych překročil rámec vývojový myš myšlení katolického. Tak prosimvás by za dobrá jsem ochoten kdysi před vás sklad k jakobych klečel prosim li je to žádnou pořádný ruka toliko li co teďka řeknu. Tamas tento potom chvílích zkázy jo kte by zkažena on říká že z tažena je přesto si to sami to říká ale zatím se dobrou katoličkou tak nejsem tak deska na správná věc. Že katolická si jež je vedle toho co říkám tak věz že při stále pozadu. A ti v jsi ty které o tom co říkám jsou si ta říkají neřiď se podle nás. Protože my nemůžeme tu dali si přeskočit protože by nám nikdo nevěřil pod proč terezka jí. A tedy jiný za třista let ty tak vám musí na takové o o do sto na tři stalo třebas to jedno z za to do vody tak z toho i chopte dán nekladu si žádný důkaz důraz na to aby se to přijala. Ale pokud to přijmete tak myslím že to bude dobré když to dobrovolně přijdete ne jako on tomu při v. Se vším stojí v genezi bůh stvořil nebe i země to znamená všecko a když stvořil nebe i zemi tak stvořil užit je věci nebe a zemi to je svým způsobem pár dvojic nebe a země ale on stvořil všechny páry dvojic z tam to neni detailně rozebral a no. Ale on se lze všechno prostě není žádného jiného stvořitele než boha a von je věčným stvořitelem čili on to tvoří od věků čili on nikdy nezačal tvořit. To jenom ukázáno abys tomu pochopil že začal tvořit a on tvoří věčně protože on nebyl. Ne stvořitelem před tím on byl pořád o něm podat stvořitelem od věku je stvořitelem. Ale by se mohla krásy otázka tu řekla tele kdy svět od za tedy věčná neklaďte mění se dají odpovíte nebudu tady mil svoji tady byl. Mate si říkají že věčná rasy nesouhlasit a věčná jenom proměna ustavičná proměna to je ta věčnost. A on oni který je neproměnný vytváří všechno proměnlivé a proto tam mají ví. Taky co dělat páry dvojic z relativní zlo na ty dobro a všechny druhy relativního zla a všechny ve na ty na dobra čili jestliže bůh stvořil všechno dobré i své tak nepotřeboval nikdy žádného pomocníka ani na straně andělů ani na straně padlých andělu to všechno z něho ty plní vy kterým ho to všechno bylo s o. Ženo protože jsou často v úplnosti stvořeného. To stvořené je úplné tak že si na každé úrovni ale tady sedum úrovní toho stvořeného je soběstačná v takže na úroveň než síla podruhé na této dobré protože ten by na úrovni nemohla soustředěně žít. Abychom moli jsou silnější nad tou od li tak nese se na to otec nějaký astrál to jsem sela proti tomu aby z tam pletl ten za klec ani žádná andělská roveň za na vyšší dneska tam musí být vědomi toho. To tady žijeme ale buď nesměli toho že ty co jsou nad námi jsou si dokonale vědomi toho co to viděla. Co žijeme a na co myslíme. Čili nezáleželo protože o tom my nevíme ono se děje i bez naší vůle a bez našeho vědomí. Čili my spolupráce dnes celým vesmírem v ale nejenom to a nejenom že z prosme s tím satanem a s tím andělem. Ale nejenom toho bych z tohoto se taky ustavičně s bohem protože on neni někým kdo začal tvořit a on tvoří a když je tím do tvoří tak taky nekončí jistým syn stvořením nýbrž on pořád dotvořuje to dotvořování vydal definoval bych o definovat takhle. Že ustavičně bytí to lidsky řečeno ale nad tím stvořeným tak do míry jak toto stvořené potřebuje člověk potřebuje největší vidělo st říká se že máme čtyři andělé kteří nad námi dí. A to jsou ty čtyři z úrovně hmotné nebo polo hmotné které jsou smrtelné. A zemí třeba vzít zášť. No tak tenhleten bůh prostě tím že nás udržuje při vědomí a při existenci a celý vesmír i při vědomí při existenci že domino u jiné úrovni kde při čekat tam jen na nejvyšší úrovni tak. Vlastně. Pořád mi z něho visel dojemné je toho emanační do věk do tady přednáším el kterou zastávají su svýho máme náš sví mohamedáni tak a měl vstup vyvede který oni pro pobíjejí. Dosud visel na dnou u vyjádřil že tam ty který se za po by její že to jsou z od ani že měl z správně a proto byl jak jsou odsouzen k smrti říkal byl přišli na s tam tak ho za o kam čeho za víru v protože on si přeje mír toto něco strašný ho očistě zjišťoval oku. Ten dualismus podpory jdou oni sto byl jsem se ještě dostali daleko se do nemuseli podporovat o do pod musí pod protože nejsou vážné dokonce jsem se o nadto do konce tak byli konec taky ale to nevadí velel oni prostě něco z praně dostal si toho mohameda a ten z sví je zastáncem mír v hlavní věc z vnitřní mír je ještě lepší. No a jestliže ten bůh od věčnosti tvoří do věčnosti tvoří a proto stává věčným stvořitelem nemusí pro toto stvořené být věčné. Kdyby to může tvořit něco jiného a tamto může končit ale zaručen není svět to čemu věří indové vesmírová noc s a ta nesmělo lidem nebo člověk věčně astrá jako velký před zk chce nesmysl. To mohlo někde existovat někde vesmíru a než se li vesmíru a tak že toto někdy stalo s tam pro nad to k nutí může být tak velké v tam jsem se z může nastat ale takže věřím že to někde nastalo ale je měli zrod do pro celý bez mně ten naprostý nesmysl vizte svými setkal tak bych tímto vyčetl proč. Protože bůh si stvořitel věčný a nemůže nikdy dopustí dobyto nebylo aby nic nebylo to stvořené nějakým způsobem třebas op není odměněni musí pořád být s. Ale teď když se člověk dostane na tu úroveň že se narodí jako člověk tak pak je dobře dokonce za hodno. Aby to považoval aby rozlišoval zlo relativní relativní dobro. Abyste nerovnováhu mezi relativní nemám do na ty mým dobrem dostal z rovnováhy která způsobuje tam pořád odbývat to co tam bez to o rovnováze tak zůstávám na úrovně rozumíte mi je tam nevadí ale je tu rovnou porušit například dobrem relativním jako rod radí ježíš kristus tak zákonu satana pobýt u toho co rozumíte mně to relativní zlo v poli a jsou tím co relativní zlo a to je to stvořené z od které nad tím no a to je jeden ze způsobuje měl ježíš kristus. On na určité úrovni jenom po křtu v jordánu zří v tom před tím se podával rodině potomní zavrhl nemám matku nemám bratry nemám kde by hlavy sklonil v no a to si nesmíte dovolit dneska co se může do od když kristus až. Pro děláte kdo tam tak při to by mně dovolte ale by se vám to nejde. Tak odpověděl jsem toho jsem aby si nabude domě pozor jak otevřu jsou tam byl živou protože nemluvím pravila o dobrou jako pravdu chudáci co oni viděl. Čili jsem byl vědom měla vás že kdyby mně to byly brali jako obraz zdání obraz pravdy tak jsem nelhal ale voni brali víte to bylo hrozný takže jsem tam byl nikdo fáse do konal dělá si budete stoprocentně brát tak jsem provází jsem to že to co vám řeknu cokoliv vám řeknu to jenom obraz pravdy a někdy velice vzdálený obraz pravdy ne že by se snažil volně o lepší ale s v s. Ježíš nechci tak je to obraz pravdy není to pravda. Takže ve kdokoli cokoliv k tomu dodat že to si nebudu prosto v čem pravdu a to jsem. Tak i lidové nedorostli ačkoliv o tom vědí toho úplného uznávání faktického trojjedinosti boží v oni mají tu trojjedinost jo stvořitel v potom budu dává králi a potom duch osvětitel to všechno znají sto dohromady nedávali. Ke každému zlá se utíkají a ten křesťan byto měl dát dohromady ten by měl vědět že to trojí jediný bůh. Čili že nemůže existovat tvůrce jako takový osamoceně odděleně od vykupitele topit do dopadal tolik konce řítily pořád dál do toho vesmíru do toho do dvojnosti kdežto když je tady současná věčná činnost vykupitele která nezačla atd teď se k vám u bral svým prosbou neřiď jen pro kde. Která za čas sestoupení ježíše krista na zem nýbrž je věčná a to bylo jenom ukázka jak to fakticky je toho vás na věčné činnosti vykupitel ovi. A to se stalo potom po jeho smrti to byla se se to by jeden den k nic že ano se staň se svatýho tak to je ukázka věčné činnosti ducha svatého rozumíte tak musíte tak se na to bude s citem za tři stále s bude a nadto nečekejte tak tohoto nebude na tom světě. Se strašil o ze spánku dosud v no a tak telat jelikož není jenom všechno stvořeno nýbrž stejnou měrou je taženo nazpátek k tomu nestvořenému. Bože v sobě obsahuje nestvořené narození obsáhlé ne v sobě nestvořenou duši smrt nesmrtelnou která nezačla okamžikem narození a opřeme v sobě smrtelnou která okamžik narození. Se narodila taky kam vynořit na světce narodila koná a může být spasena. proti spáse této smrtelné duše nic nemám ale musí se včas při let na své duše tak tím je spasena a tou čím se přidá tím že od nesmrtelnosti dostat pořád si u tou silou ten se nosil se přidá k nesmrtelnosti rozumíte jinak to nejde tak je to ze spásu to taky tou do tento než všimnout co budeš tedy stal trvat možno pět set s ano to může s čekat. Nikud nikdo menší než papež pavel jan dvacátých tak dvacátých třetí který si před ll moji je být za to něco sil na tak to přeložit do jitra ještě mi. Tomuto nějaký český je stejně miloval přinesl a domu to přeložit on říkal v v v v v k psal mi platí vždycky tak si z toho z lidské napsáno synu když to dál to nese mi psa a s. Nesmím papež nesmí by poručil tradici když se dál že by na nás jati že nám onen začne nás tak by hrozných pracích z svět předbíhá stavem si to nikdy netroufal zažila toto toto v mém komentáři terezii nenajdete co dneska řikám na li se za by učitelskou si kdybych se spojovalo o tom makoň do s ke je s civí její nesmí být. Že to si to byl jenom pro sebe a ne ze sto pro sebe ale to vám pomůže k tomu abyste snáze snášel utrpení tohoto světa kde ta s ta asi ježíš svým říše mi to takhle. Děláme hřích protože jsem se do měl na to světě ženo dostat aby z toho ráje na v to všechno každý z vás udělal nikoli nějaká eva za nás a nikoliv nějaký k nám za nás. To se stalo u ten pád z ráje v okamžiku našeho narození těla ale to je vedlejší kdežto otevřel si to nepatří. Jenom by bylo třeba vědět že skrze jediného člověka k svět byl hříšný cesta z víš jak říká svatý pavel a skrze jediného na to by ježíš kristus se stal s schopný spojit se s bohem vědomě být spasen. A z to prosím pravda pravdu neboť skrze jediného každého z nás co by tam bylo třeba se to je. Z jediného ne skrze nějakého do domu anebo. Von si s nemohl a nesměl to tam si to by vás to dvě slova do dáma a to před co se za jasné. Tak jestliže ten člověk se dostane do lidské od těla toho jeho duše se dostal lidského těla tak to není její jeho vinou. Když protože není oddělenou bytostí a musí spolupracovat s bohem na výstavbě smích a takže musí pomáhat nejenom sobě abys dostal bohu ale musí tu celého vesmíru a aby jsem pořád dalším dotvořování dostalo od boha pryč od boha spasitele vykupitel neboť ten naopak táhne člověka nazpátek do toho nestvořeného v nestvořen ten stvořitel ho táhne do tohoto světa. A ten vykupitel nazpátek a ten osy ve oddávat tomu ducha který by to pochopila aby mohl v tom vůbec pro ve z to taky velice důležitý. A na které tyto jedinosti a že tomu takhle je. Tak musíme si uvědomit že to co děláme a o čem víme že děláme jen malou součástí toho o čem nevíme že děláme a my nevíme že spolupracuje z z jak k při nesmírně obrovský č. Ta se spolupráce obrovská. A je nejvýznamnější jen vesmíru není nejvýznamnější spolupráce s vesmírem kromě o chopit temně než lidské spolupráce. A taje tak mohutná že můžeme si že devadesát je procent devět desetin o zažili ovčí slíbit děláme takle že nevíme co děláme dejme ze spolupráci ze smyl a s bohem a tím jedním procento třebas nebo zlomkem jednou pro centra děláme něco pro sebe a pro toho pro který toto co mého vědomi děláme nebo víme co děláme v či za vždycky nevíme co dělají když kristus řikal krásně. Po že od pustím neboť oni vidí co dělají že nevíme co děláme jsme všichni stejně na to neměl při to sto mysl od s. Tehdy protože oni dělit jdou věc a oni nevěděli co dělají tak i ten jidáš se neděl co dělal jsem to dostal moc od boha. Od z od krista při no k takže ten na lidský organismus v když že takle poučen muss se smysly s tím že se mu to líbí nebo nelíbí ty události které plynou okolo něho. Jsou součástí spolupráce s vesmírem bodu temně poto pen do času a do prostoru a jeho výrazem u se u do plnosti je událost. Že musíme se řídit podle událostí které oko oko nás k vinou. Tak to je něco jediného co si uvědomil jsem spolupráce s vesmírem. My nemůžeme nedát na to co dělal spoj s oko nás. Bez obraz ze smyl na proto ježíš kristus věděl že v tom je začátek dobré ho spolužití s bohem vědomého spojiti s bohem miluj svého viz jako se do samého žena dělej to je tak s tou lásko jako vůči sobě a budete dobré miloval si boha v jedinečně nám naděje že toto nám řekl že miloval bližního bez o na sebe je milovat boha a tím se k němu přibližovat pomoc síla sv. To si všechno při to dneska nebude ale on je láska kterými se dávat. Se mi to do hlavy dát tak to řeknu ještě tróje dáte na to se zase to do se na máme si všímáte. V tomto mámy je tady dobře jako bych za ano el tak je to absolutně zahalený jenom mávám tou úkol popíši k je na ta se kterou udělat aby dával pozor na to co říkám to není. Moje starost v starostem hoře a ty říkají. Jestliže člověk se stane tvorem nám ji a tím narozením tak musíme v musí v sobě taky tu nesmrtelnou duši tak u způsobenou aby mu vlastně světem spolupracovat. Čili ona musí ze smyslů vzít schopnosti vnímat tento svět aby mohla si vytvořit obraz tohoto světa a ten považovat za skutečný takže se mu jako jediné z věčnosti věnuje pro něho žije pro ten ubrat z skutečnosti to obraz skutečnosti žije a tím kdyby u toho zůstala se. Odsuzuje k smrti potože žije pro jen obraz pravdy a ne pro pravdu samu. Proto se odsuzuje k smrti či smrtelná duše smrtelná ale ne s pocitem na pokud to ne to úrovni. Protože ale vede k tomu sílu vědomí od boha. A to je věčné věčnosti přicházející a se ten nezrozené to nebyl mi bylo v okamžiku narození toto je než se člověk narodil a bude člověk zemře protože bere do vědomí z boha si něco věčného a tak když se s tím vědomým připojí nazpátek mu nesmrtelnému tak to smrtelné pomocí toho vědomí které pro a propojí se svátek nesmrtelným ten se může stát vědomě nesmrtelným a tím. Že být spasen. Jasný takže teďka když do poslouchají ty v tom návalu tak říká copak neříká to co my máme věčné vědomí a my když to věčné vědomí. Tím věčně vědomím byl budeme toužit po bohu a budeme se svým spojovat tak budeme věčný ano budeme odtud spasení spaseni možné odtud protože máme součást věčnosti v tom vědomí to není nevědomí nemůže někde vzniknout než od boha pocházející či to je věčné či pomocí z toho ze se spojme si věční vědomí to řeknu teď řeknu spojte své se to jak to dělat. Toto nemá ten účinek jako u člověka který je tady v tomto těle protože tam jim schází ty vyšší úrovně přes které se musí který se s přeskočit. Jako nemůžeš přeskočit astrá říct hloupost tak oni nemůžou s dosáhnout nějaký vyšší úroveň než třetí a takže jeho post při se tam spojit s bohem o posel při čtvrté je to nemožné. Že oni mužovi pocit blaženosti v tom mohu mít tím že na boha budou myslet ale nebude to znamenat spojení s bohem vědomém spojení s bohem ve tón pocit blaženosti takže kdyby byla pravda a co se říká o neví že to věčná blaženost to je hrou za co. To neni jenom věčná blaženost v tom není v jsem tak s kromě koly na to by se na svět je ten málo. věčné poznávání a věčná láska kterou tam zažívám ale nikoliv staticky. Nýbrž to se pravdu je to s se stupňuje neboť vstup do nebe znamená začátek podílení se na vědomí lásce a poznání božím aniž bychom pod co odtamtud z slevit odejít na svět. to dostanou tak daleko že nemusíme svět el tak jsem spasen jo. Ale čím víc se dostávám do vědomí lásky boží a existence boží. A poznáním božího tak tím víc s tou uším. Tímto vědomím pomáhat ostatní takže ty co jsou neví nejsou tam jenom v blaženosti nýbrž jsou tam v takové činnosti že jim říkám když vidím ty pak ti by v tom se do tam žije kdy nemusíte spát kdy se nemusíte krmit protože máte okruhu bohu spánek o po těch máte z bohu blažení jste v bohu poznávají že se bohu byl systém dvou ale my chudáci ty se. Se podněcovat kráse o něco v čem ono dokonce musíme se rád odpuštěním jako prasata nic ve při v to děláme všichni i vy. Je toto děláte z děláme mi toho byste prosti tam se tom ví. Ale svým když si v po men ten zamane která skryt načisto není čas to je necháte spát abych si myslíte že to vytržení a oni říkají tak se na sebe koupí ráno nebudeš jenom spát jsem se oku ale měli než jsem spal o to vystavil víš to jsem jenom jednou cení dobře a to říkal tak jakkoliv jak to vykládám vyčítat není to pravda že jsem to jednou vyčetl svaté terezy je nechal co od spát to řekla ko oni se na sebe. Ráno na semena byl od nová či k a že spánek je li něco ne si neblahého naší úrovni nutného tady oni se dnes tam se ustavičně pracuje pro dobro celého vesmíru tím že se zná a ta spojitost bohem a z spojitosti se pro pracuje pro ten dosti vší. Vy pane je správná nejen ve se po tělo tou utrpení který který mají to je pravda. Ale není to jenom toho činny mysl si to jenom takle to souvisí s jiným budeme věčného nejen věčnou blaženost. To je kdy na něco začnou s tak je nesmyslné že tady jsme se trápili. Že jste si tím trápením někam dostali to máte smysl abychom pomohli tím že který si tady ještě krátký to mi se přestali trápit a no tak v od nestal přesné blažené že můžeme pomáhá tane že život počněme o nich tam nemám o z pocit oddělenosti od těch ostatních tvoru. Tam u ti třebas jen v tom astrálu tuš mají dokud velkou pocit oddělenosti ale ne tak byl měl bych se necítili s námi spojení s naší cítí spojeni čili když jako o na z vidí že oni vůbec nevíme nejsou z toho moc blažený že my o nich nevíme protože oni nám musí ustavičně po mat mi jednou cestou. Ale jenom po tisíckrát víc než astrálem ale tak o tom a pán bůh nám nepomáhá tisíckrát si brž ustavičně a to je co říct to je i s tam dání ustavičné ano st se zjednaly si pan manžel svou ku to jsou dělá rozumu čili co z toho se o to tak co slyší. A. Po že jse musel konec také nestojí věčnou dobyli konec pochopitelně to nikde na tomu toho prostředku protože se to nedá slově dotáhnout. Jako pravdu vyslovím slovy tak tušil že lu ten říká jenom obraz pravdy. A prosimvás od podivejte jsem a obraz této vesnice a je to vesnice. Je to jenom výsek z vesnic země ne o na něco si o souhlase ale i tam o celou krajinou. Je to tam vesnice veřejně te a no ten člověk který to to byl výtečný umělec ale ten to znázorňoval tak jak to bylo ještě to příkrá sil při u z ky pohledem. A ještě toto vesnice dělají post dávám vesnice na českou moravském viset činně a že temno jiné vám nemáte pravdu je to obraz o musí čitta vesnice takže když něco řeknu z jedné strany tak oni o tom začátečním pokusíš k u vesnice. Než to řeknu z druhé stanete ven druhé dvacáté takže tam na bude se ještě na po z tužku dával tady nastalo jsem s dům třebas řeknete něco jiného není to pravda. Svoje pokaždé z jiného konce po je to jste vy. A vždycky nám to vyhovuje pro tu chvíli jsem to řekl protože to uznáte za správné ale z z oné se pominula kde se to říká ale jinak. taky správné ale listu nespokojit se s on je si se poco ale prosté stany vidět. Tyto víte proto obrazu z jiné strany abys to víte. Tak je toho o dávání toho slon vážené sis sáhne slepý na z na to o tu řekni ve slově toho toho kdo ho o to řekne že slovní chop od nemají pravdu mají pravdu v je taky chop od v to co říkal on je také obraz pravdy. Vždycky jiný obraz stravě ale ne proti chutný obraz rozumíte tak to se vám tam zdá aby napřed konkrétně za protichůdné při své jednání světle. Když měl tady jenom jednoho člověka a anebo málo menší a protože ji než tedy ne tak bych to řekl srozumitelněji všechno ježíše pás tedy protože tady máte jinou potřebu. Z takže jsem moc rád li se z přihlásit te protože ho protože je konkrétně mluvit tomu to o tu tu proč to si ho z s v v v v v v v v v k a tak mám si vzal zástup jisté nesmrtelné duše a s u z s z s ho jo. To ono vědomí a při jeho vědomí od toho nic že on si jen jeho vědomí ano a otázka spojeni s tím věčným neměnnou otázkou vědom aby se moje vědomí jak to vykládám kdy byl duševně spol vědomím božím výsledek toho nečinnosti je spojení našeho vědomí a musel choval o s tím vědomím věční a to je pravda. Ale na tom jediném tom nezáleží. Kdyby předešel tady jsou cestou poznání kdyby své vědomí spojoval propojeno vědomím božím. Ne tak je to cesta kterou jsem ho hoden šel k která a vypadal takhle. Když jsem se v nás světech poprvně zjistil že touto cestou a du jsem v šel před a nevěděl jsem to. Nosil tak. Jsem měl jasno že moje nese na podstata za jako nesmrtelná prosta všech lidí je věčná a že to bůh to jsem měl jasno o tom jsem nemohl pochybovat či po této stránce je to záležitost spojení lidského vědomí s vědomím božím že jo ale nemohu o dát za pravdu není to jenom toho. Nýbrž. To je tak zvaná exkluzivní cesta aby se byto řekl viz o tom vyjádřil pán čili horovi do host. To se nedám říkám pán svatý ne vše ti tak že za tím šli a doby do prosby řekl praví že pravá cesta pokoje. Doba integrální joga to znamená celým životem jít k bohu celým životem mým bohu v pravá cesta. A s celým životem bohu znamená i všemi lidskými schopnostmi. A dojdou všemi lidskými schopnosti tak se dostanu do zahrady getsemanské a tam ty schopnosti s. Usnou viďte a nejsou li v ničem ale do tam jenom s tím duchem tou touhou od tou zaujatostí sloužit tomu otci ne tato před drží tam neusne a. Potom další věci tomu koně potom na na tom s při žid se potom dělat dál ale. Když usnou všechny lidské i ty nejlepší vlastnost který si dal ježíš pro tu pravdu že se mám svou doby tři učedníci jako na hoře tábor titíž mysli. A tak to neznamená konec věcí nýbrž začátek. Cesty která vede k tomu že celým životem sloužíme bohu ty učedníci panně potom po se stále dostat svatého ne dříve je celým životem se o živou takže nešlo o to jsi zahynou přitom o nezahynout prostě celým životem šli. Ale oni všichni zahynuli násilnou smrtí. Pro jsem ale nás jeho smrti za jeho třebas koncentráku jsem chodil bezostyšně přec ústí strojní pušky strojní pušky o vyšším pušky. Ne obyčejného o daru že tomu bylo spustit to jsem byl nama věru neudělal to nikde se něco stokrát provedl protože jsem nešel cestou poznání od chvíle. Nýbrž jsem nešel jako člověk jako služebník boží který se že mít jen proto. Jenom proto prosím pod toto slovo jedno protože bůh slouží. se od chvíle takže jsem nebyl sluhou pravé sval smyslu je jsou zjevy ovi svou bez lásku system. na vyšších stupni na tom vyšším stupni cesty. A jsem tak dalece nebyl sluhou a ta dalekou on sloužil vědomě že jsem prostě nebyl ničím dotčen se v tom koncentráku dělo tam se dělí jiný věci než tady zásobou byl spíš dotčen než tady na tomto světě i kdyby měl několik ježíši chorobu takto nebylo tak s tak byto o tak strašně po tam co jsem viděl při smrti jako králi světa. Sil do lidí dělat tak dále. A že jsem to necítila toto pět měsíců takto vidět že to není náhoda děj to je kolem nýbrž že jsem se dostal na konec cesty a v tom pro si že se mi že nejde ještě. Nakonec z cesty to prosili že jsem žil. Abych tam nemusel trpět při kdybych tam trpěl míval ne tak že jsem nemohl klidně vykládat těm lidem kteří tam trpěli o tom jak se dostat za to utrpení. No řízení pane vyložil než todleto a jestliže ten bůh jak se si tam zjišťoval země žil země existoval óm byl mohou existencí jak jsem mohl do ty že se střílet na mohlo ohlasy za nemohla. On je tady zase hrát nemohla ony žízeň nemohla mohl mistra nemohla nic lidského nemohla tak jsem se mít to wattsem jsem boží. Pro těch pět měsíců. Vás pro určit vůli celou existenci mět pro ku či abych po ptám měl jsem tam měl udělat. Schopen veškerý závad ne tak bych maličký chodil ježíš kristus to byl větší zázrak. Ovšem projeví že to byl větší zázrak to co se z nic vědělo to co dělal ono je to nebyl cennými při zázrak to se nic vědělo to brzy či zda takový ještě jsem zažíval co to být. A tak že jestliže jsem tam věděl že nemiluju a miluje bůh nežiju on žije nepoznám a on poznává. si ho zasazeno ten se po jeho poznání život láska zastaví tak nejsem nic více nezasáhne. Se zrozen co do proti tomu do stojí to s a že dokud v něm obrazy. Své to je ten ježíš ten obrat zrcadle když tam ten živý nestojí před ním tak tam není dál. Tak mějte na vědomí že tento stav který z tam zažíval jej stavem za člověka který je schopen člověk jestliže vzdát svůj vlastní žid. Bez lítosti bez touhy na na nějakém záslužnosti bez touhy po zásluze nic sil do že pro vás protože se vzdal toho se prostě život i toho svého opustil o bez lítosti a tím se dostavilo samočinně todleto je to velice do ducha věc a k tomu a to může každý kdo ho tam zkusí udělat dostáváme z vás i ze stavu řecka ještě co může vyvést v okamžiku smrti kdy mu z vás on nás ve let a s dělal li po život když to řekl. Ta řeka tak s u z před si že nic nemůže uděl že čemu dokončí ta potom na toho schopen šlo o stav o to není takže my nevíme ještě v okamžiku smrt jaký zázrak stavu zdát tento veliký dostat li se se mnou stalo koncentráku to byl zázrak opravdu smrti. semeno u musel pro tento svět dokonale a proto mohl veden ve mně žít ježíš. Do ztratí svůj život nalezne jej do zatím viděl že je život věčný se v ano li nohu o z ve svém no ano je to je osud. A no a bez on na sebe vůbec a záleží na tom jak to opisuje stopy světel nevíte co opisuje te no no. To ne tak to by to bylo protože by sto neměl vůbec co překryt předpisuje te tak pak samozřejmě z toho máte víc než rozumové pochopení a že z toho z vás máte rozumové pochopení v to není tak velkou závadou protože ono totiž se tomu dost dobře rozumět nedá. taky kdybych tomu jenom porozuměl do k tomu nerozumím tak to nechápu. Ona svatá terezie že dělá rozdíl mezi k ono ser znát mezi entender pochopit pochopit jedním než z znát věc. mu poznávat psát wer vědět mohu dokonaleji než o tom mluvit nebo něco to co vás rozumem tak s tím si nelamte hlavu že rozum zůstává pozadu. A zvlášt ten rozum který se příliš věnoval rozumové činnosti např je tím že studoval a. Mu si vinu o rozumově náročnou na protože on zaostává tím víc se zatím co byl o by se jsem dál než že toto vědění rozumové takže ona potom velikou potíž se co jsem teďka s tím budeš potýkat zde popisovat že při poslední kapitoly že ona a když don intelektuál. A visión jednou ještě než intelektuální a on. china viděla a ještě jinou o na nebo se na od to je či s to potom přečtete. Takže za duše na přechodné stadiu určitý vize ne ze který se dovídá víc než kdyby to pochopila nadto prostě a neví jak tomu přišla a vám jenom si že to stačí o tom vidět uznat toho a za říci ale říká nebo co zařiď se podle toho. A to nestačím uznat. Takže se ptáte že když tam fysis cesty k tomu aby to nejenom uznávali aby se o taky zařídili. No a to taky samozřejmě musím dát za pravdu že jinak se to dělat ne já. Čili je tady nebezpečí že čím víc z toho. Uznává že čím víc jako se dovídáte od těch věcí rozumově to dokonce zvládá te to není třeba ale i když se mu tak. Že to v pořádku tak tím víc tady říkají nároky na to následování. A jestliže tady rozpor mezi tím následováním toho co o čem víte nebo su co uznávat za správné a tím co děláte. Tak tím na sebe je přijete větší utrpení a to vám nepřeju takže vězte mi toho že takový józe skupenství vždycky. Který byl u na či byl večer nebyl neměl od synem ani osmdesát možná. Z viz v tom třebas na sto dvacet možná že to on a ona právě protože neměl tento od z vjem uměl odstavit rozum. Takže on říkal ty nemůžeš být městem protože neumíš zatím zk ne naučíš zatím z ji nemůže ani pořádně v italsky. To jsem tak on na to ne dál. On říkal asi přejdu být spojen sbohem a on si být je se matně se spojen s on musím se v ku dal že ty se budeš podít toho koho toho od dál ne. Kdo jsi mi ty z toho a. si být tím knězem protože si být spojen s on nemá a bez toho když si nebudu on si je se stal ale neuměla fyzicky co si to. A on potom latinsky uměl protože odstavili rozum který když se učila při mně tak se mu tak si ji je neurčité dokonal jako ji uměl svatý že se skutek si dycky ten napsal jenom jediný traktát zatím z ky. Řek kam vám kam se hrát let se za cestu na či a on neuměl před čím na čili on to jemná ten traktát při toho do těch nejvyšších z nevyslyší věcí který si své nese zároveň zdál se z aby z těl o co se dal jste no tak el si nám říci nic jisto je že rozum stává pozadu ale jestli ježíš kristus řikal modlete se neustále. Tak chtěl říct ne činnost zdola musí si z modlitbě která kde shora. nedělat touhou po bohu a toto je činnost jede na touhu o to si něco pořádně udělalo když něco o praně udělá tak se přibližuje k tomu liškou do míry že taky správně pochopí co ten pánbůh od něho chce či o potom nic z věnovány jedná ten svatý vzestupem vždycky byl pověstní tím že inspirovaně jedná ovšem musel přitom zapomenout na ty nejprimitivnější zásady. To co s.