Karel Makoň: 89-08B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Příliš o nich kdysi anebo byl dostal do polohy stojaté tak on se na to chvilinku díval popad porád no a z bylo se i s tím křížem do úrovně která byla sto jata nahoře visel na tom ráno křičel dolu onen to podstatné nebo spadnout toto si najednou vzpomněl na sebe za své rozum se tam nedostal normální to on jsem si že říkal z to že si k tomu co jsme dvou osob byla tam dostal iv. Vší jen od pátek neslezl myslí noho vás to byl vysokých kříž co tomu říkáte je třeba toho rozumu aby dokonal takový zázrak není třeba i ten největší zázrak spojení bude mi na to není třeba rozum to jsi měl tedy všichni dělo v ani lidé ale i přijme někde roven jedno že rozum musí v určitém okamžiku ne hned a to byla chyba užil toho do krajnosti ale nebude k ničemu ta ho o stav. Ne on to nechápe se bylo toho to nejsem to jenom úsek a ten úsek vědomě zatím nemusejí vyšších kde rozum vůbec nemá co to osy. Z svatá terezie říkala sto musím přerostl než panně přiměl vizte řek španělsky na těch úrovních pátého stupně se musí si s tím člověk že ani největší se do nich nemůže dostat ani větší jinde. Jestliže nedostane nýbrž z milosti boží kdy věd milost aby vás naučila celým životem se modlit. Že on je do který jsem vody než život neboť my aniž to víme veme za li ji procent lid jednáme pro měli pro jeho ve svých proto aby se cely ve svým nejenom stvořil aby se vrátil taky tupou. Tekla příčinu do který jsem. Pak nebude by to děláme co do žilo z ji dělat to nevědomě dělal co vědom co dělám vědomě tak opravdu daleko asi stonásobně více mohu pomáhat bližnímu než jisto dám co jsem víme kdysi za rosy tu jsem u boha. Než když se dáme vědom ten ho pro kód o to toto kopl spočívá v tom že rozumem ty věci uznávám. Žijí uznání a jsem ochoten to následovat ale dál ne tam mentální dospělost nedostane. Ale do mentální dospělosti dospěje málo od toho jsem do mentální dospělosti dospěl a teď v prosimvás v tom kód ním že to bylo strašně vázat ani cítit se musím řádně prasknout aby věděl že jsem nemám také vytahovat jsem to neudělal říkám a prózy do dušeni rozumíte ne protože bych chtěl k u byt jsem se v nás je ten byl duševně dospět. Ho domě uděl duševně dospěli bůh. Najednou jste si to před tím jsem to nevěděl že bůh je kde takže o pravou součástí on se dověděl od oděl jsem z toho všechny důsledky např se bůh ho potom všechno ostatní a tak nepříčetně všechno takle opačně jsem dělal že byl sebezapření bytí matky. To by byl umřel a po pěti letem nebyl umřel znovu protože s tak koncentrace do sto do tam je to modlitba se úplně starost není škol nezávislou na tom to to světě jenom závislou na těle na bohu po že jsem se od ztělesňoval odmocňování v z otce s tady byl v tom pokračoval tak jsem bez ono s u zmizel z tohoto světel jako toho stoly. A to nesmělo být to se měl ještě co přít z toho se to měří říkal a potom mohli žít pryč že vám to ještě kdy říkal jak jsem li s tedy kříž ne nemohli mít i s se mi že to napoví do od doby k věci že mně nemohli nechal na cestě. Ale byl by býval vedle eliáše je vede pána ježíše něm a on vedle třebas panny marii je dalším který byl zmizel bez po o svou z tohoto světa v sobě řekla policie. Hledaly by nějakou dobu a to se nedá kdybys jiným spojili s pozicí. Proč je se nedá naši je po by se minimálně tisíc zvěsti lidí který také zmizí nejvíce kam ani jsem neb při na to o do věřit neděli tudleto o nás se co s nimi nestalo to se mohlo stát nemuseli nám jak ona si jiné nejde nemysli že to přestane opuštěna není jsem si že z těch tisíc dvěstě taková nějaká desítka lidí ti to spůsobem přestane byly pře. být s ostatním z mysleli tím že je nemůže najít mnoho prostě ale po těch nezbylo ani jako vy. Protože záleží i při této cestě existeční velice prostá proti ostatním proti naší cestě na tom jak se o dáte k tomu bohu. On se ocitne třebas situaci kde mísí nezbývá než se ode z atomovou ovoce ztratí bez. Beze stopy v to co neslyším vůbec nebo se to musím si španělsky z že o svatý terezie neřikam kdy on so přel ze španělštiny to no tady nevidíte let ty u po že vyšší věci z na španělsky ty by bože liší znám česky. A ty nejlepší vůbec neumím slovy vysvětlit není na to ani při ještě aniž to ještě není nějaká jiná řeč. A to pracně potom překládám z ne řeči do řečí. A. Tak předešli jestliže se přes zen pozic jiné takové tažení k modlitbě tak máme jsi milovat jednu věc že již že zanedbáváme v když například doma. Ani když jsem ve společnosti protože můžeme si odbyl to na okamžik třebas si to ne. když neřídí či to by se od k a s když tam když tě. Ale když můžeme se zdály na okamžik tak hned toho použit pokud možnost nejmenším pohybem klepe jez ne odejít nýbrž se pozastavit a za pět vteřin se po modlíme tak jako bychom se od něco zbuduj večer tady totiž jedna chyba je v tom jak se ve se modlíme že na tu modlitbu přicházel z posledních sil svých. Kdežto abychom se modlili tak dobře jako jednáme během ne v tom bylo třeba abychom se na tu večerní modlitbu těšit když žena život nemá povahu ku těšili ni se na tu vy čelit modly do potom měl uměle ta. Tato modlitba dopadne spojovacím způsobem nese těšil že se tam s pánem bohem a s to o nemohl klamat protože asi se těšila spojení s tím tak to spojení musela nastat protože na jsem se těší co se mu dostane. A ty učedníci panně se těšili nepravým způsobech si tu s. Spásu pro sebe ale tak nakonec tu spásu i pro sebe získali ovšem po velkém utrpení protože bůh je věrný as svému slibu není jiné věren řeky. A takže když si že když že se třebas zaměstnával denně něčím jinýma jinud jsem s za dvě země stávala ani není si by vědět to většino a potom chceš tu jisté si od boha tak to se do ti skok ano. A sebou nedo který dokážeš prve s naopak je to unaví při sestra všeho co s všeho v no neklid měl největší hřích neklid při modlitbě. Tak proč jenom tři při ve na sebe. Tyto mysl na tu ušlechtilou bral si či po lžeme za ušlechtilou a myslím jenom na za ona přitom na se tak je to modlitba. Musí tam by ten faktor. Egocentrismu pryč aby se byla cest tak práci od tam jsem se k sobě přestat práce a o práci v bohu a to by dobyl z se vším okruh. Od sebe k sobě se na mne to není pravá činnost správná činnost s. Spojovací činnost tedy z vrací účinek na ho když slouží k tomu bohu nebo bližším na kovové říkal svatý pavel ten pracuje pro víš jako by to byl bůh. Temno a ne když se na sebe. Ale ono to z tohoto uklidněna nestačí byť jen dostačí i to je dobrý samozřejmě v tato nemohu potírat že to že to úplně dostačující proto jsem radil v tom koncentráku k tomu bohu jakým způsobem. Byli zbaveni starosti o život. Potřebou byla všechno bylo uhájili ale se před těmi nesmírně jem. U krutými se z marně by nebyli zabíti. To je to proto neřeší z vnějšku vnitřku protože mně z vjem rozený různé choroby nebyli léky dělat tak dále. A ty tolik že je v podstatě za dva měsíce udělali ten pokrok jsem je větle před ti čtyři z nich těch pěti a čili kdy byli ti mnou. Těch pět ale když že si z nich bude tento pokrok promyslete jsem tedy mně trval devět let tak se za do z ta osoba tady vymlouvá. Protože tam byl daleko proč podmínky zdravotní kdy vnější než o na a je otázka kterou bych nekladl lidí. Ale kladl bych že třebas lékařů kteří s jsou ve styku s pacienty. Aby na ni odpověděli jako máte radost z pacienta který se příliš točí kolem sebe. Je snáze hole či ti než ten který jenom ba a na než tím mu předepsaný a rase pokud možno nemyslí co říkal. To takhle když děláš dokud tak nemyslíš nese myslíš za ruku a dobrý. A třebas když když ale pro sebe děláme všecko ho. To po si mysíš že tady někdo z nich touží po spáse jiné duše víc než po spáse vlastní páchal ne ale v jeho nemele on viděl měl ale jsem dožral. Ale my si to je ten du škola nebo hodiny ho on to drží v vystižen myslím být z na tebe než na svou spásu tuto bytí v š. To co na to co jako jsi to nevěděl že ani neví z mezi češtiny mezi vší do vyžaduje z mi sice s pohledem na okolí všichni jsou stejný. Protože jsou všichni stejný a nikomu o to nejde to nás na oslovil pochopitelně jsem za těžších podmínek než ty útlém mládí se stýkal sbohem nevěrce tu bůh v s sebou. A jak je to možný protože bůh zatím zdál rozumíš jsem mu vyprávěl mysl atd tím mám za mnou mohl stát i mu byl vyprázdněn. Tak jsem nezažíval ale podívej se nemá schopnost. Kterou jsem měl a aby řekové jsem měl skvělou schopno se kterou jsem při rád dal toho pána boha. Že jsem byl nesmírně vzteklý člověk ty nejsi když si nesmírně citových člověk. A takže tu majíce mám maje to mají s tuto vlastnost a to mít typ že oni ti nejdu víte co se při jinou živá mají s tuto schopnost než o jsem tak užíváš se mají začíná se učit. Jen do nestala kap asi a mají s tuto schopnost. El můžeš s se tím citem dostat k tomu z snáze než vy steskem neboť co si myslí již je lepší vlastnost být po vzteklý anebo být citový domine odpověď protože nadto se na odpověď je lepší být citových. Protože to taky je u jsem závadou jako je to s ten jste závadou každá lidská vlastnost za o do pokud se si myslí že sama sebou se dostane nahoru to nejde ale pomáhá chci daleko více takže i rozdíl mezi mnou a tebou není škod ten protože jsem protože jsem byl po vzteklý museli s tím bohem k tomu bohu z celé síly své a pochopit že každému tu cestu do středu cet cesta. Se říká ty musíš tak to neberu vážně. To tvoje cesta spíš z celého srdce svého a toho si schopná a to srdce prosimvás to co chce to nemusí ničemu rozumně a to jiným způsobem než rozumem ale lepším způsobem než rozum aby vím do toho rozumu mluvil tak zkazí do srdce naštěstí to jsem si nedá a o pytel tři rozumem to z ví. Buď taková jinak ano o nýbrž tvoje východisko jiné než karla makoně může vzdáleně se jimi řídit ale prosím tito nebude tak se vždycky se při hlas protože on de z jiné strany a on se musí žít kdo své pozice a on to dělá potíže protože není s tebou to jsem do tebe musel vlast aby byl tebou tak je to něco ten bude s jsem byl z no. Tak to přeložím přesně pera asi pera atd astrál jo to v na přes velké překážky a to přeložil volně jedině se dostaneš těm byl znám tomu vznešeném v. Tím že se vůli bylo i překážky svým životě to ani špatné si to nepřeju a ale to není taky moc dobra. Je to v pořádku že tady jsou protože to takovými se komu ji nebo z hromadí tele k tak jak je potřebuješ. A čich nebudeš potřeba se tak o tolik kolovat nebudou no jak ti bylo dobře např jsem ten se vrátil a ten svůj svým od těch lidí ne tamních jsi byl pln společnosti a nestýkal se společností kterou jsi mu převážně ti a spoj s to smutno a co se k aby v teď co přineste věřit protože aby s tělem čem tedy. Pak do jinak toho. Sv slušně vychovaný děvče ale ne jako s ním člověk jako svým ten smutek tím matky a tak je to s tvým matky musí přejít na to dítě musí a ani si nebyl než přestali jakou si ho o to přemáhá takže za že tam kde byl před tím dokud jsem s tebou. se naučíš ve společnosti dětí svým spolu pracovat za to radím jej člověk při. Takový že přitom velitel pokroky buď s tím člověkem brzo jo ten tam taky tu. Tu krátkou protože tak krátká není tak zatížena jako ty nějakou vinou pocitem viny který je měli ten pocit ne. Ale i že to omyl tak od listu jsi skutečnost co to se sice nějak vypořádat. Se mi neznámé v okamžiku smrti co se s člověkem děje to při těžko zjistit ale že nám a s a ta spala slova je to jste se se děje to nevíme kde do toho budu přes je že to nevíme. A protože to neví ne. Tak si musíme říct někdo je vychováván převážně negativními prvky života to na utrpení. A někde převážně vychoval pozitivními prvky života. je radost z z práce radost ze života rozvíjeti rosu z spolupráce s lidmi a si myslim ne že tito lidé kteří se vychováni v negativním mi prvky života utrpením lidově řečeno. Co na tom daleko líp z duchovního hlediska než ti druzí v jestli se mají své v si myslim že jsou na tom líp tito druzí lidé protože si myslím že jsou na tom lid se druzí lidé protože to utrpení způsobuje jen v žes nemohu k němu přilnout k tak ti nemohu. Při nad ani k sobě. Čili že rychleji za určit okolnosti nám se vzdaluju sami sebe než ten komu se daří dobře z kostela si dobře o tom říká ježíš kristus dříve vejde velbloud chemie li než ty bohatý do krásy nebeského znamená komu se dobře dařit tomu se těžko bude míra se do situace ve které všechno ztrácí v kdežto ten do okamžiku smrti všechno ztrácel bylo co je nám utrpení tempem. Blaženou smrt s patrně atd tak taženo smrti o nic nevíme ale zač je to nějaký důležitý prvek před u každého nějak smrt nastává není nejsme nesmrtelný a máte li rozhodli jsi okamžik je to přechod z jednoho stavu do druhého v rozhodující lidsky stav. Ten přechodný stav takže tažena pase dneska dobře. Daleko lépe než ten kdo byl bohatých v tomto životě. Na nikdy bohatá na to přiznání z toho světa nebyla. Ho již tím by to co ona v je. Ž že namále pojmenování rupa je tvar pojmenování svá ho v takže to co říkáme o ježíši kristu to je koleji názoru pojmenování tvaru a on není deště obsah a tak nás to že k tomu abychom od toho tvoru odešli abychom se staly třebas pojetí ježíše krista abychom se nevzdali ale obsahu toho jeho učení. A obsahem toho učení říkají indové ale tu si před a za shodu není že byl ukřižován naž za zmrtvých to je výtečným protože v indii to nikde není toto nebo že bych od pravdu. Takže ale to jenom obraz skutečnosti že nic že člověk musí umřít. Aby se mohl znovu narodit a to se o nich taky děje když se příde k mistrovi takovýmto smrt na kříži ale on se musí jeho rodina se musí toho žáka vzdát úplně. A v této rupa. A musí je přestat být s tím kým byl předtím při dostává klášterním mém jako u vás se u pil době aby nebyl vůbec živým mezi těmi živými tohoto světa. Čím je pro tento svět mrtev když při do činorodé do pořádného řádu nemusel do indie a řekne který víme co z dale. A on říká nějaké nové me kdo se dostal v tom řádu na to třeba s. Č. Člen toho za o tom se tak za tak tuto pojmenování není toto pomilování je od boha temně svěřeno abych měl aby byla jsou pro tam bylo třebas nedovolil o musí v něm ten páter opustili ne tak by z toho že mají cestou svatou opustí na rozumíte asi tak. A ne že tak pojmenovány myslím to za nám jako pojmenování tak to nepochopil smysl toho řádu o ztratilo ho ztratil bydliště zde na světě on jen mrtev pro tento svět rozumíte tak to musí brát čili oni indové tohoto ne li že toho se totéž jakkoliv že k mistrovi mění ty tak musí se vzdát své rodiny rodinného musí uvolní musí tomu dát svolení. Ne stát a není tady ta se byli z je přítomen přijímání jeptišky nade do řádu karmelitánek vás tam za ženě z dávala matky tak tam byla otce jdou učila se s nimi nejsem vaše dcera říkala nejsem nejsem stran co z ka. Jsem boží a jenom jemu patři jim ne. A s vámi se nikdy neuvidím protože při jistém nemám matku zrazen moje mater nebesích v panna maria a tak dále jak to svatá které že se uvádí v celém tom spisu o nad tak karmelitka. Oblékla oblékám deska o po panny marie říkala ale ten začátek věcí se musím obléci do panny marie cele a to je moje pravá podstata panna maria věčná matka. A nebojte se neplačte jemnou protože se kávou o jako matka. Která vás mým vzpomněl jako matka boží od boha postava matka a ne jako vaše dcera. Jejich davy za že to způsobem babičku nevidíš proto že ona roztrhal již tat už. Ten člověk a ty si dycky viděl jenom ten však petřík ku a ty o z lekla co je tam na břehu veliké řeky života. A protože neměla však tak sester řece ne utopila nýbrž lehce před plavala budou stranou a tam ty nemůžeš pod nemáš nešel dobyta vstoupil šatu tak se utopí čili neb tou ne potom to potřeba by se protože ona před volalo naha bez toho šatu. No ten při se dali líbit toho ještě se o liškou setkat tak tomu se říká v klas s ale drž a neví si jako s pokorou a to jeho doporučují svatá tes je to. Říká omyl za omyl za pokora pokora to pořád opakuje a že ji pokory není pokroku říká ovšem na dost dobře není patrno jsem to doplnil komentářem co je to pravá pokora o nají měla tu pravou pokoru z toho důvodu že samá se provinila proti obrovské milosti kterou nikdo z nás nemá. Že z obrázku obyčejné z jsem se o našla nebo kterou měli doma na konec. Že ježíš nabízí samaritánce že pěti mužů život věčným pochopila že když nabízí takové ženě tak na vizí všem lidem vidím které se a to stačilo k tomu a mám by to nikomu nestačilo to stačilo toho aby z toho držela celý život šla za zatím slibem ježíšovým který mu sto proces věřila že oddal pro všechny lidi. A věřila že taky na tu se smiluje takže ji vezme sobě toho do toho tak to byl začátečnicky stav v šestém roce jeho života přibližně takže potom když trošku po vyrostla tak je ten stav. Z vyprchal toho svýho vyprchala to asi byla vědoma že je pod pláštíkem ochranným z toho k padají říše krista prosím nesmírně z těla ale uznávala tovíc semene začato na uznávat pane to praktikovat z z tak se při se do po jeho uznání uznání že to tak není ještě pravá víra pravá víra musí být z ku k o vás musí přecházet počinu co uznávám to musím také dělat. A takže on k a. Se provinila podle svého názoru podle jeho názoru se provinila především proti pokoře kdybychom si byli jisti. Že bůh nás tak miluje že všem slibuje život věčný vědom toho že jsou živí v tom v tomto světě. Tady se měl podle toho zachovat a měly by být neměly viděl hříchy jel měli bytí za bohem no ano. My si nemluvil ze země dělat než todleto a to se u nestalo protože ona přesto přestože byla mladá ještě bylo li vás sled na to zapomínala. A tak vám toto slyšel sled z to zanícením tím milosrdenstvím a pak to o chabou od nás dětech tím umřela matka co nám říkal a ono velice doka vzaty smrtí. A to jistou připomnělo že ne. Ztratila takovou konkrétní lásku zde na zemi sama stejně na velice ráda ačkoliv jenom několik dětí křičet. Tak to byla asi jinými nejmilejší které tat terezka a tak byla utěšena tím že zase pochopila že panna mary dělá. Jen matkou celého vesmíru to nebudete rozebírat dal ono si to vzala do hlavy že taky matkou ty které jsi na všechno generalizovat. To je vzácný dar milosti boží je litovat to co co řekne konkrétně pro určitě člověka určité situací. Například jsem říkal přesto a maminka řekla netluč tou židličkou ji tom poli. jsem z toho je nerealizoval všeobecně usoudil že všechno co jem mrtvé takzvaně je živé či se choval jinak neživým věcem neštěstím ale co se učí vím věcem a to mělo nesmírný význam pro v naší vývoji protože jsem měl veliký skok kupředu jsem považoval. Ten svět za něco živého ten život v tom byl zřejmě od boha od co že říkal že to pod a no. A tak to vás dětech tak tak ses matka boží panna maria a dává jasně najevo několikrát že její matkou že jim bere jako svou dceru a svatá terezie z to oděl důsledky že se chovala jako zcela matky páně. Tedy tom známého že kolik let řeka u za svou dobrotu ale. Přišla doba kdy ona se stala ženou a byla nabízena mu o mnoho na to nedbala moc ale byla velice společenská jsem se dostalo to přečti z společnosti tam se učila přes dycky mravů om ten nebyli tak je lepší. A zkrátka dobře zapomněla na svou matku nebes ho ne pro ten svět který tak intenzivně prožíval. A taky zemí sbíral otec jsem svoji ne proti do nebi masy od vás z na sled. A přesto nad o to jsem to předal šlo. A ten na chtěl o něm být knězem nebo u nich nemá pak to přešlo z vás může v ale pořád byl živ velice po o mně a mimochodem naučil protože to za terezie nechodil do školy vložený školy neexistovaly v španělsku. Jenom pro muže byly absolutně nevzdělaný a to se ho z rad čist a psala. A naučila se zatím ale dost dobře počítat jako říká. Ale zatím se nám šel tak výtečně žen zatím s i četla tu byl bych se toho toto pane není z těžkého ale toho bylo beztak zakázáno tedy číst bibli v. Tou do něco co přestane svědčí z si to nepřál a že by se dověděl že ty jsi by se dostal svými žiju od od ono tak je to zakazoval a že se za to dalo by se dověděli z říkalo o toho že aspon toho. No tak ta svatá ten je zkrátka tím že pochoval svýho otce k smrti no to jeho choroba trval asi dva měsíce. A modla se s ním tak se znovu začnou modlilo se přestal modlit a znovu. Se do toho duchovního života dostala pak tito jaksi drželo takže je do na svatýho roku kajícně se přiznával že dvakrát jakou obrovskou milost jako my takového o co před tím mít matku nebeskou povalil la. A že si nevážil by měla měla v tom pod svým případu jsem opojena ale nebáli dal jsi dostatečně. Tak mně na cetě letech kdy přijde nesměla o zakázáno přestala se oka metám v jeho řádu. To volní svých rodiny pochopitelně to s tou jsem musel rozloučit a oděla se prou jsem panně marii a říká osobě. Že na při díle jsem dopadat tak špatně jsem se obvykle jenom ono do roucha panny marně. A jsem mohla mít celou pannu marii jako svou matku a tu jsem neměla. Mimochodem mně to připomíná to co se nazí jeho života to co udělal elizea muss když jeho mistr eliáš vstoupil na zlo a oni na voze do nebe toho v cítil jeho pláž. Ona při vtěleno ven pláž. Takže začalo kterou od píky a tedy do trval devět století než se ocitl tady ježíš který ukázal cestu v těle do nebe. Světě katolická. Prvý atd trvá na tom že všichni vstaneme v těle poslední den jo protože v těle budeme z kříšení tak se oni z jenomže neví co to je z. A ona vlivem toho že udělat tak velké chyby. Čili při těch chyba a při obrovské milosti kterou měla od boha z byl jenom pláž panny marie. A z toho musela by do býval no nanovo své čerstvý vůči panně marii a stal se co o to marii a k k k tak k k než se mi to podařilo tak by bylo asi pět za třicet nad či hrozně dlouhá doba při třem při ten strašně trpěla protože byla pokorná z toho důvodu že věděl proč. Jakže posla pro milost domnění žádný člověk neměl když dal jsme tedy obrázek u studny jak na visí samaritánce život věčný ježíš tak z toho neudělá pro sebe. Nic co byste museli jsem toho udělal několik let co to drželo a potom zase do konce života. Ale z přestávka. Čili když viděla že se měla tak velkou milost a op obraz zemi nebo se mi za nedbala tak jsem nejhorší člověk mezi li že se znám lidi kolem sebe nikdy jako o milost neměli. Když jsem čtrnáctkrát za sebou po těch operacích. Byl ve vědomí věčného života v zen novou jsem na nám něco nazval neviděl jsem nic neměl práva ale tím líp že neměl tvar protože to by bylo jenom obraz byl o to byla pravda tato z toho nevyvodil držení domy neřek že to božských stav v protože to přirozený stav tak jsem vám řeknu jsem zanedbal takovou milost že kdyby kdokoliv z vás tu milost měl ovšem ne tak v tom prany věku to by asi tam taky nešlo tak by se chopil a toho vědomi. Byl rozmnožoval. A zdokonaloval sobě kdežto jsem to nečinil to se vždycky z všem sv. Či něco z proč něco nešlo tak jsem zase sjednotil v prázdnotě myslil jsem znovu zažíval tu sílu boží tu moc která se tedy to mně poprvně vědomě plní volal když svět tím ty. Lékaři při vědomí proto li v proč se zrovna chopila svatá terezie když nejsem ani pokorný. Protože jsem poslední asi člověk evropě aspoň v evropě. Který tímto způsobem byl týrá. Při vědomí deska nikoho také operovat nebudou čtrnáctkrát za sebou to s za jednou zajedno operaci pomoci antibiotika a pomoci transfuzi krve provedou učitel to ruka by byla zdravá ale ty by byla pravá nastane rub představit byl byl tím čím jsem bych nejsem tak dobrý jako vy když co srovnávám s vámi že byste dobří. Ale bych vůbec o bohu to o bych nezavadil tak si říkám máš povinnost být pokorně ale nemusím být pokorný. Protože pak tam nutí abych pokorní byl že nic z toho co se se mnou stalo ta obrovská milost kterou se dostala jak tam v tom předškolním věku tak v sedmnácti letech co jsem si nepřál řádu spásu onen do tady jsem byl v tak bych vás bohu a tak v tom koncentráku nic z toho jsem si nevymyslel nic z losem sine přitáhl nic z toho jsem si nepřál a ono se to stalo a jsem přes toho. Nejsem prostě když se podíváte na mně o na sebe. Tak mám postil mohu říct že abych nevydržel tak bylo rama koně poslouchat. Protože kdyby nebylo ten milosti kterou mám k aby to vydržíte znamenat že vám na tom záleží. Přesto přesto na přešlo z neví věčnosti všeho k projevu a života jak přivedu tak z prostě v každém případě lepší než já. Kdybyste na me kdybyste byli jednáme místě tak máte to jistotou za v jo tak pádné z toho. No a byl tam nejvýznamnější postavu byl taky nejlepší básníkem své doby. Tedy to co myslel taky básnickou měl vyjádřit v tom jak kam tikot zpět choval kterou jsem musel se naučit s. Že si se přečíst přece v část z toho nazpaměť k tomu kam to je řek zkoušel při z za se škole. Tak musím že ten s a on byla kou z svatý jan z kříže od kříže jak to s přeložit jedno z by významným duchovním činitelem doby. A jediným člověkem který z těch z řek dílech svého spisování vyjádřil všechny pozornosti duchovní cesty daleko podrobněji než svatá které si. A takže oni spolu jednali oni se několikrát setkali. A vždycky se spěli setkat jenom mně beztak listy to jsem nesměl může nebo za náš život než pod ohledem ale protože byli pod dohledem tak například viděli krista si jak se spolu bavili to oni nemohli se sami spolu bavit. Tak by tam blažená nebo muž který je vydělali a ten jeden nám vypravuje této protokolu ráno žes přitom se tak vzájemně podněcoval vlásek bohu. Žes ztratily pocit tělesnosti naznačil jsem se do metru nad zemí aby tam kdo by to s to tak se tak si muset se to o úkol nebo povolán jen on na to sahal dokonce a říkala co do tak jsem ho to lety lidi neměli mít hmotný. To byl jenom náznak hmoty ale bylo vidět tak do vidět slyšet že mluví když že to nebylo ale že ti ku to bylo vidět na ústech a oni jsem začat tuto do vyslyšet než se z nesli. Oni se bavili od jak se o něco nad sebou jsou o z od ten svatý jan. Ten el potom to všechno napsal na to časem a za terezy o že ještě pojí smrti. On totiž ono se před značí taky ve dvou trpné žil jako ona malém bylo zase na při že ses či snad ne tak ten svatý jana. Zkrátka kdyby ti by ho nebylo toho co si daná tak za terezie toto dílo vůbec napsala. Kdyby ji týrali daleko ve svých jak on proto co psal tak ona byli před i když jsou do prosadit a ten jsou nebyl pro nic něho stavem že aby odsouzen k smrti ten neznal žádnými rozsudek než smrt s. Jenomže jednou soudili karmelitáni dost je klášteře a druhého druhou tam dětské klášteře takže oni si vzájemně nemohli říct že jsou souzeni voni taky s povídali si něco jsem napovídají ďábelské jeho co tam tedy do chodil pořád na tak si rohu a tak. Když to zjistili že jsou opadla vinni a připravovali je k trestu smrti u pálení tak ten svatý jan ustavičně prosil veřejně mu učte tolikrát více z než svou duchovní matku. Že vona si z za slově nic z toho co aby čar. Oni ho mučili takovým způsobem že toto za to lesku to zas zase toto ma ve z od za sebe tak si to rozdělovali o z toho dostal hrozně moc co vám. A hrozně byl týrán natahovat vás při v z aby se stal toho mínění a z o co je to jsou šlo za stržen tvrdila des bude dělá modlete po smrti a ne z po si bude jen stala ale asi dělo není možno vstoupit do nebe. Jen pražské zatím s ho o proto o číši skryté do z vás panně z těl tak tím jsem když žijeme je ne k tomu bohu poctivě můžeme tam vstoupil toho dnes to by tak by do nebe po smrti vstoupí ti ale řeč beze spasí z ka. Oni kde nutily a jeho taky aby to odvolali že po smrti jsem se s dobyl s nebo že dosti se dodneška říká svět vi. A takže ona k vyšší mučili tak se nechala být a prosila jenom boha pane bože buď tak dobrý a smiluj se nade mnou se se na dně o z by nás všechny abychom vydali podle vůle tvé a tak oni říkali podle vůle zlé noho tak další rána a o byly tak ležela krvi na zemi pak ti opustili ještě řekli tají děláme listech brát to od olej na tom listu. Allana přijdeme si od kde je to od voláš tak přivolila. Ona byla jednici ono byla příměsi jsem v žaláři toledu o to za při by se neodvolala že ten lístek který tam pod li ji dali na s tu pravdu zůstal prázdným neboť misku víte na ni držel ruku ale proti sice byl slabý proti mohl zakročit přestaň te to nemohl říct i ono si ji lístek ona ho popsal s i to na a to je teta na hrad nitra který psal noci neměla ruce bibli takže jsou přes ti. Vy výrocích vyvede li tamto dát o tom dobře to ale kolikrát se to tam u nich byla jsem tam neskrývá aby se změnila jevil celým ve věci bible ale i do odporovalo o nějak tomu od podstatě bible a tak to přežila v toledu nata se řeklo když tady přeložit předěl patřilo tři měsíce tak nemá se nejdále dále věznit my děláme který pro rodiště tam ve věznit v tamní vězni si ve karmelitánské tak potom ji tam to o mírnější. Tam oči asi nemoc čili tak počítám o cestě nepřizná ona mohla se s tím třista. Ta vás cestě vůbec ne slovy lesa přeložena do vůbec říkám. Říkal mně ani hlava a a a dělat to těžko na píšu no odejmi nebe měla řešim přesní získali denně ne na to neměl věk dán brně měla li před tím o potom zase ne. No a to přesto napsala a tak pěkně k to se potom přesvědčíte do ve přečíst v. Pavel se svým nastal hotova absolutně správný názor říkám že absolutně straně domu můžete mít námitky rozumově vystaveni platný v protože u vás zkušenost. Ten že měl tak není zasvěcenec při ranami do že všichni žijeme v bohu né. Že byto bylo jinak že žijeme mimo boha se k němu začněme při ale oni na rozdíl od nás. Boha ne obě k ty viz. nepovažuju mimo člověka nýbrž my žijeme v bohu v jeho vesmíru to jsou všechno si od něho te úžasným pokrok jim věk k před si musel hned tak nedostane li křesťani. Oni ne nestranně mají taky časný výšky nad že se nemají může jasný nesmysly vedle toho protože k do protože tam si každý směr psát co chtěl takže upanišady vznikaly to znamená byl tak by doplňky véd vznikaly ve se to jako by byl jejich ne. Jak toto napsala každý na jiném úrovni takže když jsem třebas v. Začátku pojednává o tom z při jeho do vozem do se o tom pole na to abychom se domluvili jak na tom. On říkal budeš prostě psát novou upanišad a to je pro nás pro indy nová upanišáda. Jednou mi to bude nejdu ruce a budeme nadto hledět jako a na ty u pali čáry které byly psány předtím. Je mi tedy velikou sítem do podle jako v tom že jsem se krista. Jak jsem k tomu přišel nevím tedy ale jisto je že ten přijal doby toto velet tak vážně. Že on způsoby a tou obrovskou moc k tam kde mají o tom ku od s. Že to jednou bude vydáno a třebas to nemusí být chopit jen ale bude to vydáno v češtině. Do to přeloženo nazpátek do a kdy ještě že to jest a věčně ale to co je jako od i národ. A. Byl by dal a věčně i ten česky k o mental li dal tak a když mně a budou otočí ist jako upanišadu znamená ko platný komentář že ke svatým písku ne jako co slepý spor komentář svatým písmu. Jako jeden bylo vyšší komentoval tu svatých se v jejich k k k a a proto když tu po že dal tak si ho prodlouží jíž takto budeš komentovat. A když se dneska přeložil polovinou to pro díra a ten konec který nebyl ani v zkratce ještě č přeložen ho pro ve se před přeloženo. Tak ten jsem poslední pět kapitol dopsal a přeložil bez krátkým takže konec je. A polovička je taky o semen toho jsou tam všechna všechny přídavky tedy o si tam přál mít co chtěl smíří všechna bože jsi do doma li na myslím že tam dobře je smířen křesťanství řím li z mém a jistě mohamedánství protože ta hlavní na protože jsou při žena o to on stojí že budoucích tak se musim že jeden pastýř a v jeden ovčinec ano ale jsem se o přes se že všichni proud pokřtění nýbrž to uznají. Z ka.