Karel Makoň: 89-09A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Když jsem neřekl že v po mu bůh že plánovat tento nesmíte. Že mu se mi napřed jako si přestával třebas plato kam kou představu nějakou ideou asi ideje to vytvořil protože nebylo napřed idea a potom v tento vesmír a ono to neni pravda a to jenom jeden z při šli velice vzdálených obrazů pravdě a velice zdání dobra přípravě. Tak chci tím říci že představa je nutná a jenom pro člověka který je součástí vesmíru. A součástí vědomou součástí boha a je z čteme zpět k bohu ale on si tam člověk není vědomě k bohu je vědomě trošičku vědomě nesli samo s tak. Ho z možno z poznání čili malinko sahal dal nedaleko ne tak mate z o člověka. Který měl všelijaký li lidský představy o všem možném o tom i o čem si normální člověk přesto o nedělal jsem měl potřebu o tom představu mít tak to je důležité si uvědomovat protože jsem svoji přestane dost úplně vyčerpal na pozemských věcech. To by vám říkal kam moje představě vedli tak to byste řekli to jsi byl malým blázen sine představu například. Sem se učil něco nějakého předem tu jak by to mělo fakticky být nebo to nebylo správné protože to s přemysl přesto si dítě ne. jsem vynalezl duch ku per letu o byl tak by to nejen o to. Při to o strašně duší ne ten strom motor aby známo janovou motor byla by věčnou proto jednoho se na moje když víte motto ho co to je to strašně tohoto mezitím ještě něco v ale postatě bylo jsem to v toto chyba se mi to pád otáže udělal o to dostavilo by se to protože e nikdy toho není tolik bylo byla přijde si měl byto o trvale dát ten motor dobyto bez krále de to strašně potěšen od takové jsem. představy v tom raném věku do těch patnácti let. A že jsem v těchto představa nebyla tam vůbec místo na představu boha to bylo strašně vzdáleným protože boha jsem neviděl do neuznával a podobně. F. Takže pro člověka který není také zaměstnán nese šestého z jako já. Proto je důležitá aby tam vedoucí přestal byla o bohu a víra nám umožňuje abychom tu představu obou si udělali. Se vás to nebyla pravda byla to jenom vzdálená. Zády obraz pravdy tak lepšími ten obraz pravdy v podobě představy než nemít vůbec nic. jsem měl vůbec nic jsem jenom vlastní představy o něčem jiném než o bohu. Že jsem na tom byl velice za li se se se na svět že jsem považoval tento život za promarněn protože tam nebyla představou o bohu tam nebyla u bez nejmenší kristovo měli mně bylo proti srsti přesto si nějak pánaboha na co jsem nevěřil že bych se měl cestovat marně babička k tomu i to mělo učil babička mi k tomu že. No a tak bych řekl celá duchovní cesta věřícího člověka se neobejde bez představy neobejde s protože představa úžasnou s víru a ona ho do tahleta přestala přes ty první stupně tak z těch sedmi přes ty první tři dale. Že ti učedníci panně měli představu že pro si je někde na tu měl vedle pána ježíše to dám dětská představa ale někam vedla k osobní představy spásy a to z to nikomu se nebere představa třebaže bude inteligentnější ale toto představa je nutná začátku přesto o tom že za něčím jdou že to není ztraceno protože se mi to nedaří nýbrž že to není ztraceno proto že za správným cílem. musím si je to nesprávný síly k bohu a o bohu patřit protože bez tak v něm život nevědomě tak. Mně na být jenom v tom že mám žití pokud možno čím dále tím více vědomi či li taky tomu že dít stupňovitě jako proces uvědomování si si boha. Takže proti představy nemám proti duchovní přestaly. Ale opravdu jsem vím kola s latens na to upozornil vás taky jsem to špatně vykládat tak mi to promiňte že podle nikdo nemůže jít. Že dodneška nemám žádnou představu o bohu. jsem je představuju jako nějak dostal se ano to nikdo z toho třebas jako moudří výhod starce nebo v nebo že na dvou ducha svaté jako budu by se nebo prát ježíše jako člověka domě jedno si žije nebo nežil absolutně jedno. nepotřebuju věřit vím že to pravda a to vím a to nevím pomocí představy když to vím z podstaty boží v ne v oblasti duchovního života. Protože člověk představuje jak se svými s těmi setkal tak dycky to přesto špatně. Jeskyni vynese nestre sví při se představuje do od co s tak to nikdy není ale protože je vyveden z vlastní představy do představy která pochází pomocí obrazu od boha tak mu to pomáhá výtečně to moji pochopil že veden bohem. nejúčinnější nad na víře že vlastní přestane zaměněna milostí boží která vylepšily postupně tu představu tak že člověk přesto lepšího bohu postupně a nakonec se v představy vzdává jako při učedníci pod křížem kde se zde představy že on tam vezme k sobě na ten trůn. Do doby to bylo nejenom to nová bylo potřebné aby si to mysleli ne takle li být tím ale že budu bohu ale když víme že žiju bohu ale všichni že svět. Jakže vina to třebas zapomínáte a to zapomenout nemohu protože on nutí k vzpomínce. Z věc otázka přinucen měl dost z pozice moci boží. Takže jsem z přinucení nevěřící ale vědoucí z přinucení vědoucí z s přirozeně začátku od těch dvou let s pořád z něho cení jsem vědou s. A zase virus jenom při který nejí před není byly mně vnější stránce daleko široko oni se ale tudleto vy ne. Tak je to tu výhodu pro že nemusím tápat nemusím uvažovat o věcích nemusím se rozhodovat že si mám nebo nemám to nemohl ode jak se modlit nemusí uvažovat nic takovýho nemusím bojovat s myšlenkami při modlitbě nic to nepotřebuju ale nestranně musím být tak disciplinovaný že nesmím zapomenout toho boha. A to je pro věřícího člověka strašně těžký protože on zapomíná co chvíli. jsem že se je slabý někdy a když na něho a člověk sil dívám také nevěřící jedná jako absolutně nevěřící k vědy na jako věřící v tady vše zoufali situace ve které je tak je pro nevěří s. Například v v ale pro nevěří si toho času když pláči co je co je to se to za vás proč když že to třebas ž živá. Ale když když nemůže se smrtí lidskou se neumírá jsem o dokud sice devět neviděl umřít člověka a zase když se pozdvihne k tomu přestane plakat a. Přeje velice žili v tom po smrti s to jsou všechno nejlepší který uznává že živa ale ne první jednak u jinou úroveň a deset let pracovat tak je vrcholně věřící tak je to ukazuje na evě ale tak je to stavy k tak tady že tolika něčím protože k tomu příčinu zemřeli cela když to tam se to nestane ale kde mně něco v nás umírá ale denně něco nového z se rodí tak vypadá ví. Ta dale ostatní kde proces pomalý proces sebe přerozování nebo znovuzrození. Kdežto toto co zažívám je znovuzrození skokem není to skoky jediný je ale napřed si skočím do jordánu a pak se skočím pod kříž na to přeskočit pro ten pokoji a potom při tom toto ducha svatýho a tak to jde dál. Je to ten skok přát osobě úžasně obtížný k totiž z toho pěstuje náročným nadto by to ten organismus nese v že tak staví dělat roste když na nich nedbá na tu představu nepěstuje li tak ta víra míra ale kdyby to bylo záviselo na představě tak by to nebyla neživá víra. Představu kterou o že být tou představou veden k tomu uskutečňování přestaly že veden jsem tu představy a tak poslouchala boha fakticky. A potom k jeho víra se mění čím dále v poznání. To prosím vás v konečnu představu ji praví je konec. Po tak jeho ne z chyb podívejte se je to takhle řekneme sto otevřeně ježíš kristus promiňte měl tak řeknu tedy nebyl nikdy věřící. On to nepotřeboval věřit když věděl že od boha přichází jakou lidé před vyd cesty život víře a učil zásadně cestu vír tak v něm nevěřte nikomu kdo věk se učí s cestě víry a nepoznává ty věci on ten ježíš který poznával svého otce měl právo k i tu učit cestě věk a čili proto správně protože vycházel z poznání toho výsledku. Abyste byli jedno s otcem jako s ním jedno jsem. On si že víra co jsem vír li co chvíli mně tam kde byl tomáš přechází v poznání kdyby totiž nepřecházelo víra v na cestě. uskutečňování svému do poznání aspoň částečné tak by nebyla tak silná aby říkám člověka bez o veta. Proto učedníci panně museli dělat zázraky. Aby byl nevíře je ujištění tím že viděli o svých stávají nemocní se uzdravují a tak dále posiloval svojí víru to nebylo jenom akt vůči bližnímu nýbrž akt vlastního posilování víry ano. Čili kdo to postaveno za poznáním nebo bylo s kou při dávalo vždycky určitá míra poznání ovšem tam míra poznání která připadá vám víru člověka před tří žen je poměrně malá neboť při na moli se bude to co jim svatý této po tom že. Ani tento váš těly byl věřící třebas po smrti ježíše krista nebyl poznávající do víry jako byl jím ten duch svatý cestu proč se s to potom jo. Čili mějte na mysli pořád že to co je tam jednorázově ukázal kdyby to z ky pro jsem si život. Se nemůže jinak ukázat u ježíše krista ani kde u žádného tak kdo vysoký do vznešenost. Než byl jako jednorázová událost a to z to při set let za tři roky dělat tak dále jak to proces se ano. Ale to těmi událostmi komentována těmi slovy jenom komentoval takže tam jakýkoliv kometa tak ten povahu chvilkového děním kdežto v jde o proces vývoje ano. Přitom ustavičných šen příkladů ukázek skutečnosti duchovní viděla tyto ukázky předvádí tu schopnost předvádějí či přestává dost tou sílu su. Dál jako u nich i toto nepoznal protože mně to nebylo z této strany zdola nahoru předváděl nýbrž z poradu. Ale to vyžadovalo úžas po by si věnovat tu jsem neměl nikdy protože cit uměl za pán bůh ten se marně modlil za to by bylo pána o jsem nezačal pomilovat protože pán bůh je ve všem předešel existenci v nás se v poznání vždycky se ukázal že on poznává to jenom reprodukovat ještě špatně. On milé a to jenom prve ještě špatně katané existovala že seš tak i ba mojžíš napsal zákon ale vešel se před zákon je že když se řešil ty kteří byl za koho. Tak se řešilo ne s tak krutým dopadem jako když vím co dělám špatně napřed toto dělám dělo při nevědomost bychom nečinní z při se zákonem byl sice hřích ale nebylo nebyla to tak těžká odplata jako když mám zákona přesto hřešit je zajímavo že mojžíš když si přebírat ten zákon nahoře syna je jak tam povídá. Ten spisovatel ta z ona si ti jeho soud bude noci stavěli dole zlatý tele že na jedné straně dostává od boha. Veliké požehnání v podobě zákona který se u z vítat kterým se mělo dojít k vědomí boha a na druhé straně si ten člověk to dole se to hezky řečeno stal je za to je tele je to co se si je pořád dneska že my si stavíme vzata telat na to co se s námi je považujeme za věčné. Například jsem a když to řeknu konkrétně máli člověk dítěte si myslí že to je od od boha tedy a že tedy k tomuto navěky patří tomu ve se patří a. Takže opravdu mějte na vědomí že ten se dopouští chyby kterou by se nedopustil kdyby. Noho nepomyslet na zákon tak k možná že se kdy ocitá v pozici jako že vše řešit před zákonem a jeho zákon a to že člověk si o ten zákon. Že od boha všechno pochází a k bohu se všechno vrací a ne to není naše že to si zase z s. Ty děti naše jsou kdy ty mám nos od když si byl dovolil co nepatří na nebo prosil o z že není poznávající duchovně a když si byl dovolil jenom půl hodiny vlastnit některé své dítě. Nebo manželku tak je to po půl hodiny všechno jim třeba. Nebo nějakým způsob mně opustili to jsem jas se nesměl mít. Ten veškeré nemám nemám syna nemám cely. Trošku mám tu manželku protože ona to nese řečník nemůžu ne tak to nevadí. Jej mám mám v tom smyslu že mně pomáhá. Že pomáhá daleko svobodněji než ten na tomto světě jelikož tady se pořád ještě víceméně cítila moje manželku. A teď celým cítí protože je na jiné úrovni než my dál. Strany tam dál a tak mně může pomáhat mám její pomoc se li dispozici že by se měl říkám mámy pomocí spoj se ale tím pádem vnímám víc než ty svoje děti. Tím je toho velice to po jenom pomáhat tisíc očí při tom taky tedyto jsou taky jsem v že byli svého kde tyto soudu li to svobodu kde bytu kde by ta ničí co. A tak to jsou vaše bohy mi řešíme tak nikdy žijme něco pánu bohu neboť podstata i k je taková že zapomínám na existenci boží kdyby oni věděl tak nemohu hřešit dokud jsem věděl o jsem si boží tak jsem nebyl schopen hřešit se s tím jevem příliš světské činnosti nebo překotné činností světské přestal uvědomovat soustavně tak se tam vešel tak. Ježíš a to potom byl duch moji vůči bohu. Protože do toho že jsem zapomínal na boha a tak jsem začal něco bohu při p. Ž totiž mu patři jim celým životem jako v protože všichni jsou bohu než z o tom nevím dělám jakkoliv patřit sobě. Tak to pro do od do sedmnáctého o největší hřích jenom aby se dopustil čeho. V čem bych patřil jenom sobě nebo svému a na tebe zapomněl proč to bylo rozumné nemohou nový se ničeho bych ku dopustit. A není to mezi hříchy jmenováno to co jenom důvody nebi ta nic jiného to souboj to mu patři se nechováme jako jemu patřící a tím jsem tím zač du že jo tak jenom se tam ještě do tuto o je to v pořádku s tam rozlišit při ten je ten muž. Že čím silnější věda tím svět citlivější vůči tomu co čím se provinil prostí. Člověk který jeho pro věřící taktem tvrdě nese že udělá nějaký pokles kdežto když mocné věří tak je mu to jedno v no ono dělit ze své to není možný to být ze stavu lásky a řeší z není z možno i ze stavu poznání řešit není dost dobýt ve stavu kdys vědomí o existenci boží a řešit protože kde to ten bůh jsem který. Potom neměl nikdy představu tak to je li někdo do nás miluje nade vše bylo nám sesílá schopnost rozlišovací schopnost existeční schopnost poznávací trám prostě všechno poskytuje. O čem si že to vidíme toho do doby jenom poskytovat někým měnit to neni pravda co vidíme na konec řady. Ještě příde podal než vám kupit zná. Ani nedoví podá tak není nic řečeno o tom odkud ji vzal když nevím odkud vzala. Takže mír rodiče dali života ale nevím odkud ji vzal je to prostě šlo pánu bohu. Tak těle mějte na vědomí že není možné že to co z se tam řekl o jedné větě el to se nedá k sobě přiřadit. Že když že jsem ve stavu lásky tak nemohu hřešit proto svatý pavel řekl miluj a dělej co chceš nebude dělat co chce než. Nebudeš miloval pána volat tak vůbec to neb bude dělat něco co z těl o klidně říkat miluj boha tam dej si co chceš před v pak co bude dělat dobré všechno projevem nás rozum sami tam se nevejde hřích. Jako jdeme tomu jak to v době toho od z na čelo táboru těch lisu jsem ani ve svých neudělal. Protože to nebylo možné kdy jsem nežil kdy jsem byl jak tak jsem se díváme na byl živen bůh boží život byl mým životem. Boží láska bylo mou láskou k oné byla moje láska co bylo boží láska která nebyla předával boží poznání bylo mi poznání či to bylo poznali bylo propůjčená hřivna od boha po tak jak jsem mohl když ten domě pro co ho to jednou stalo u svým vědomím jsou existencí svou lásku svým poznáním jak jsem mohl řešit to nebylo technicky možné to jsem nebyl o nic lepší než jsem teďka ale nemocen si proto že že bůh byl při tom. Podívejte se všechno co děláme to světě je okruhy a. Čili když něco dělám tak to udělám pro sebe to znamená na to se dělá ale aby to pro mělo nějaký kaše nebo pro někoho koho mám nebo po mám rád nebo o mi to nařizuje pro toto dělo a tím se uzavírá okruh ten pro koho to dělá mně to k tomu zaplatil pojem jo to je všem o koště uzavřen po měl říkám malý okruh. A jestliže ale dělat něco pro pána boha tak se mi to vrací od boha ale nečekám nadto protože tak když se vůbec nedočkal. To by čekal odplatu za to co pro toho o tak jsem nezavřel neuzavřel okruh nýbrž jsem to dělal pro sebe rozumíte ten malý okolo za od boha abych nic nedostal. A jestli to dělám pro boha tak jsem nic nevrátí. Tak je tady milost boží kterou nechápu tou se to vrací ale ne protože si přeju bez dělají nemohu svou vůli ovlivnit v tak je říkat za terezy jak se toto novou kdyby to ovšem lidové podání per za vykonat si nesouhlasím ale jsem takhle říct lidově že tak je. Jak se to bohu líbí. Že totiž pochází od boha daleko příměji než lidské tělo a příměji protože ji věta aby nesmrtelná duše od okamžiku narozením jdeš toho tělo bylo vyrobeno od se matkou pozemskou tak v vzdálenější původ od boha než. Než třebas ta modlitba nebo duševní činnost masa a tak my musíme vlastně měli bychom mým živit modlitbou to vaše promlouvá o jednu maličkost v li dáváte jedna a no a v tom duální systému a kdežto fyzikové mají nezklame. Živé ale dneska vás předešli. Mají atom který se dělí na nejmenší záporným náboji. Atomu říkaje tak to on nejmenší kladný na boji tomu říkají pro tom anebo o tomto u tím neměl nazvat je se mnou tam spojit tam mezi těmi dvěma čili že by tam máte ten proto vám i ten. Elektron naší soustavě all z více věk z vjem na než dvěma prvky nemůžete. Příklad kdežto oni ty fyzikové dneska mají při prvky ale to vědomi jiném atom čili oni objevili trojí jedinost boží rozumíte. Každý fyzik nám dneska hlásám těmi třemi složkami v od atomu trojjedinost boží my jsme z od dokud to fyzika neobjevila tu brzo velice zdroje skále představu o to li dosti boží to není dvojí jedinost boží v trojjedinost k vám tam ještě chybí ne ten třetí prvek neutron. A ten třetí ano to není to jsem z od na poli a tak tomu se říká v křesťanství tomu třetímu duch svatý duch svatý takže máme nejmenší náboj kladný to je elektron nejmenším nápoji záporný. Je v protože ono li že to jde opačně. No a prostě proto vám na elektrárně záporným a nemáme tam v v naší soustavě protože by to pro by se k sobě tvé v že se z toho nebo toho. Počítače mít živého člověka a to bych to musel být duch. Ten duch to není ten rupa a to neumí nic než je než není to proto je v tom plout na to musel že viz pročetl neumím víte dělali. Let takle že se vám říci že by v do svého oboru sto hrozně pozadu oproti dnešních fyzice. Ten že než si říkala o byl se trojjedinost boží a tomu protože ten to trojjedinost boží kriste i z nejmenší částečce úžasným stal vymoženost. Se dostat ale neobjevila ještě toho jak. Z těch třech součástí jistotou li věnost tedy dosti boha dospěti k bohu samému jako jedno ty panně před jenom jeden vidím trojjediný ale jedení ji. Ale vám řeknu že toto do za tím je předstih náboženský tak se v především křesťanství taky vím tu svou om že oni objevili ho. Jak se k tomu bohu stal. A budete mýtu možnost onen mu co si tady dají z znát sestry svými lidmi při to přečíst jsem v komentáři k viz povede kovy on věz že před svatou tele vzít ještě nebyl pronásledován nějakou krizi si tak to mohl říct. Že ježíš kristus je. Ukázkou život ježíše kriste je ukázkou tuším proč na to dokonce přestaň ducha co to taky ježíšův život ještě pořád ano s tím ukázal trojjedinost boží k on tam jako dokazuje sto svým spisu. A jak z se trojího při se u nad k jedinému bohu a ji poznávat. A von si se to z již kristu o chod o bral ozdoba duchovní svatby počíná takže vykládá zas jednu větu z podobenství o marnotratní protože ale koho m moudrých a pošetilých pána který vším na svatbu. Tak vám ještě než se rozloučíme řeknu takový recept na poznání boha když ho jo. Že to z toho vyplývá a ono to je s to jsem dosud řekl bytové vyplynulo mám to prosím vás dobře. Ty si ježíš kristus ukazuje cestu k bohu svým životem v nejbezpečnější ukázka protože tam není vůbec žádná mezera která do tu vodil neřeknu a to z budu v času prožít zel v na tom jsem si sice v tom čeřínku vysvětlit ale vám budu moci říci jak to komentoval ten ježíš kristus to poznání boha. Komentoval toho všemi možnými podobenství podobu dneska si nebeské je to vždycky je začátek komentáře k životu ježíše krista není to podoben si jako takové jenom nýbrž škol mental životu ježíše krista. Jedním komentáře životu krista je taky v podobenství o pěti pannách moudrých a pošetilých a jsou pozvání na svatbu su pozvání na svatbu ne proto by nevěstou nýbrž aby byly ozdobou svatby. Potřebovali tam kupodivu ozdobou svatby čili on tady tu pod se říká ježíš kristus o tom že náš pozemský život jak ho žijeme je ozdobou duchovní svatby že totiž končit duchovní svatbou a naše vlastnosti jsou ty družičky mají být ozdobou duchovní svatby ničím více než ozdobou duchovní sval vím že to řekl příklad protože by to mohlo se zapamatovat ne. Nejsou ničím podstaty nejsou nevěstou. Jisto je naše nesmrtelná se to v tom nemůže být uváděno protože nepatří mezi ty smrtelném vlastnosti lidské které začly budu končit ven. Takže to tam nepatříte se tam many čekáte v tom po do mezi že při taky nevěsta přijde ženich nečekaně a ty panny pošetilé mají to jsou ty lampičky jim došel volně a ty moudré je ten olej ještě mají. Protože si přitom mysleli na zevním jiskra mysleli si že se neví lid temným ženich přítelem kdyby neměly světlo takže nemají právo do svatební símě jsou k k k to z lety stalo oni neměli to právo tady byli vykázal ani ve na nebyli tím když si koupili ti co nemění ten olej si pouštěli kou krisi světlo u prošli olej tak jim kriste li ten ženich tak se s kristus řekl zdržel jděte pryč na vás neznám. A odkázal do temnot vyšších takže my jsme tolikrát ukazování do temnot vnějších kolikrát nemáme olej. Co je to nemít olej to řeknu teďka se duše jen co se vysvětlit asi původně nově ale řeklo takle být olej znamená při mít. Zaujatost pro boha tuto o ženicha být tím zaujat a my jsme malby zaujati to znamená nemáme oleje a proto když ho nemáme tak jsme odkázáni do temnot vnějších. Takže víra je báječná pro dále smí prostředek na cestě poznání boha když ji pořád. Pod podněcuje ne například meditací rosy rozjímáním modlitbou aby byla živa a hlavně skutky všechno olej dobré skutky bez vody na sebe to je olej na cestě a teď by řekl ještě jinou věc. Ten je ženich tam přichází náhle nečekaně protože nelze předvídat kdy to spojení s. Našich schopností s tím ženichem ježíšem kristem nastane a něco podobného se děje když se vykládá zaseto komentář jsem život je tedy se dostal bych ta tři se dostat k tomu bych to se na život ježíšův samo. Když se vykládá vinném podobenství o tom čekal pořádal svatební hostinu o pozvat za své přátele a oni se mu všichni výmluvy ani do dne přišel. Místnost nebyla prázdná om poslal své sluhy na křižovat při aby k koho tam najdou vzali kdosi svatební naplnila se s tím svatebním jenomže tam přišli také lidi o trhání protože při z křižovatek žebráci a tak dále a neměli svatebního. A oním říká doslova teďka budu citovat z po stezce odvážili vstoupit bez svatební ho jdou a a a a a z do svatební ctnosti. s váma nemilosrdně je vymístit z místnosti vyvodil je nebo dali výhody těmi služebníky a řekl za nimi ještě si z odpustil říct a tam bude pláč as křít pění zubů to znamená temnoty vnější a to znamená naše nevědomost duchovní která v u přinese velké utrpení nevědomost vždycky se nejdále ze platí. Tak se tam nebyla před nevěsta. Tam zase jenom tenkrát krytu co od tu pořád pořádal nebyl tam ani ženich ani my jsme či on to různým způsobem komentoval další komentáře ještě za nižší jsou podobné z království nebeské a ty to asi dvacet. Takových podobenství řeknu aspoň ještě jedno do při třicet co ještě stačím a to řeknu ono ženě která zamíchala do třech měřic mouky něco málo kvasu čirou vodu pochopitelně no když to bylo to určitému petru aby všechno zkvasilo. A i přestože to bylo malém míra toho kvasu zkvasí li všechny tři měřice mouky. A byl z toho chléb který se dal st čili česky řečeno duchovní cesta musím brát tak že něco málo ještě potřebuje taky od z nesmrtelné duše zeptal jsem se to vše v že tam žena která zamíchala tu ten klas která v ruce k vás. Která ruce prostředek jimiž přestože to kvasu málo všechno těsto zkvasí. To znamená tady se mluví konkrétně o cestě existenčním. Že se přetaví celé celá tělesnost jedná jinou frekvenci. Při které se snese potom to duchovní poznání čili to jezte se děje v těch. Podobenství o království božím první kde se mluví o přípravě že v tom musí nesmrtelná duše udělat. Aby z prosilo všecko aby to bylo jedle aby to bylo k něčemu to je podobenství které se týká panny mariině. Která a nic něco málo toho kvasu měla k dispozici. A zamíchala ho do třech v že z z z z z z mu v při to znamená kdo ho pro je rozměr do od které zevní zrodilo hodilo aby z toho bůh takhle začíná světem proces. Spojení s bohem musí začít jeden nesmrtelné duši. vám řeknu aby začal nesmrtelné duši k tomu je třeba jenom ji dát k tomu. Právo a příležitost jak se tam v tom životě ježíše krista vysvětleno jeví se panně marii anděl a to je to všechno s osobně ano napřed že to potom tak osobně vedou křesťani. To ale potřebami to způsobí hle velice dobře chápu to z osobní se to může věří že o člověku velice dobře po vás. Při tam anděl a říká jí. Blahoslavená z víme ženami na po že nám bude od života tvého jestliže ty dáš svolení k tomu aby ze sebe zrodil bůh. A co ona udělala ona se lekla řekla muže nepoznávám jak se to může stát že bych porodila syna. Říká neboj se duch svatý zastíní a tyto ho boha porodíš. Souhlasí již na řekla souhlasím. To znamená ona se vzdala se vlastní vůle a svého vlastního vidím dosavadního celý jeho je říkaje to nemožná záležitost zrodit ze sebe boha. Toto vede mně zrodil sebe boha nikdo každá žena měla nějak do muže k tomu by porodila nějaké dítě nemalého byl ze sebe boha tedy jak k odvážná a je třeba víra ale její odvaha není jediná vlastnost víry protože nám jsem další vlastnostem víra a aby se stal ten člověk při víře své neví li. To o nedokáže. Na přijdeme to tak eva se v byl ochoten se vzdát své nevíry ale porod pro staráte nevíře a to jsem se s v jen s protože a to je to jenom el na to jsou to jsme my všichni takoví. Čili toto podstatou časy kdyby byla měla panna maria a tak tak se nezrodila jsme to se musela okamžitě rozhodnout tady duchovní cestě se z s i ty jak v kde při na čekat tam milost. Že uznává tu možnost aby ze sebe zrodil boha tak musíme jen trvat bez myslí upustit letem dělat všecko. Aby se ten bůh zrodil či se třeba dopřát tomu tomu kvašení aby to všechno zkvasilo vyd celé tělo lidské jem se vzkřísil životu pozemské a tak bych to mohl vyjadřovat s jinými podobenstvími aby vám dokázal že ty ta podobenství jsem komentářem k životu ježíše krista panny marie a od všeho kolem a že tedy ten se tam ukazuje těch podobenství co na každém kroku dělat takže z atomu vykládat tam tak to dycky při dal řeknu podobenství. řeknu teďka tomu událost že život ježíše krista protože upozorňuju vás na jednu věc že že se co to všechno tak česky dovíte takto bratrova závazné. Tam že ano no když to sami bude potom moc zlé po tom čeřínku provaz opustit co může dělat. Tak si to ještě do toho čeřínku rozmyslet te se tady někteří do tam budete sto vůbec mám řikate neboť co říkal nemám. Protože jsem tak deskou objem podobenství a skutečnost a povinnost toho k velicí pro člověka panečku. Takže nebudete nejasnost co máte dělat v pozici ve které z be aby to dělat nebudete od toho čím do prodělat nebudete tak vás všechny od krát bylo pro vás nemožné do ten protože je pomyslete ših tak rozhodněte se z se máte trošku rád ti tak proto jsem máte rádi si že to budete plnit se nemáte rády ještě lepší neplní této ale pak budete. Trpět ne umřete ale do velice trpět. Budete velice trpět a že to utrpení takové jako se měla protože jsem taky nevěřil a taky jsem strašně trpěl ale dokud jsem nevěřil tak jsem hrozně dospět. F. Jak jsem začal věřit v k lidem poznání jako ten tomáš dem poznání začal věřit z že jo to je jiná víra víra jasná nazad věc jistoty. To jsi ty pane budu moc upřímně říct pánem mu li on bude je pánem mého života tak takto budou muset plnit nebude jiného vyhnutí ony jsou přítomností tomu do tří tak ale myslím že jsem vysvětlil ten základ začátek odpoví začátek toho co tam asi v tom čeřínku říkat abyste. Viděli že vás tam budu stavět před co tvrdého se nebudu sami víckrát bavit letu pod kde se do se s tím tak to prosím čeřínku v měl se ze zk řeku a jenom v vám to řeknu naplní becky je že si s tím co chce te. Vede napsán na pásce možná že nebo ona žena se tak že nebude li výmluvy on nová není česká anebo myslet na to zapomněli. To nebude tak doufám dost teče vyhrožoval době by se na to těšíte takže se netěší která modlete se s při za to abych se tam nedostal sto od jen že se o co. Cesta duchovní závisí je příkaz ta ten svět co si to co v věci pod kterou pro který si vy nejvíc vážím říkal pokrok na duchovní cestě je dáno mírou sebepoznání. Jaké my sebe poznává člověk tak se v je schopen to z než když sebe nezná tak si to je něco jako svatý pád petr v tomto nevykonal. Začni ze slibu viďte aby konejte. nebudu mít čas přišli z nás světech aby obcházel vás a když třeba si to s byly které po se splní te. Toho kdy jsem možná bylo to děl v kalech při šesti lidech kriste dalo dělat při z nás se v nás ne dál to bych jenom obcházel bych se pochodil a ještě bych to neumíte ale upozorňoval že kdo z vás nebude dávat pozor na nebo na tom pád. Na tom líp než ten kdo bude dávat pozor a ho potom na to petr ještě nebude bát čili nechte prosimvás každý do spát tam by do toho bude chtít spal alex. Spí otevřeno založen očima to jsem rád aspoň zavázal k žita všichni půstem své tak budu potichu mluvit abych vás neprobudil protože záření tu bude a že budete myslet že on k tomu z vás že když nemluvil tedy z ražení se nevydalo navenek rozumíte mně působit z takže tam jenom proto aby to záření se pro oko směrem ne k ní. Se tam moje nauka totálně liší od na ho k ježíšovi a on m oněm řekl mi kdo ho. Prorok který žil před tím nalomené s činy nebyl. A říkal všechno volá o na co přijdu a vysloveno ven takto bude snažší do do omyl protože v rozvíjet. Takže ne vězte ani slovu co tady říká jsem to říká jenom pro to že sám misse jsou jíme a ne nějaké karel makoň se nemá na to právo na svou ví. Ale říkal ježíš kristus že přišel že si jsou v ani koly v míře čili že sami soudí že přes oheň a když hoří takže rád jehož a tak dále a že to nebude nenávidět sám sebe není hoden že musím nenávidět sebe představte si stala a byl to člověk který hlásali měl lásku a v sobě to znamená když mluvil o sobě jako k člověku který na. Věci tak jsem všechno co je moje co považuje za své. Takže se například. Svými příbuznými a vším co mám rád i svými vědomostmi a tak dále. Měl jsem velikou výhodu v když jsem jako jsou při při jeden ho nebo na menoval potom poslouchat za tak ještě ne podle o to byl duch li to co jsem třebas trval kdy borec je možná ale jsem se přitom to neposlouchali a neučil dal jsem to není slova a on to se mnou rovnat se věčně do pán bůh. Že jsem karate li se ve škole byl proto ne že bych to chtěl nastudovat ale protože se mi to nezbyla jsem se přitom svod duchovní věci a to jsem také nastudovat to vidíte co se tam o sil kolika vědomosti. Takže pro bylo dovoleno todleto. Ale tamto nikomu dovoleno není protože nejde do života proto aby se zapírali kdyby se při do každého skutku svého jako do sebezáporu. Také by to bylo něco jiného ale to není váš případ kdežto se o to k u sedmnáctého. Pokud jsem se o to vůbec zajímal a co se zajedno.