Karel Makoň: 89-10A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A tak jsem říkal vetřít může se nestydí jíst. A to s dědečka který dovede li klepat na janou by se musit na psala ano. On on to jenom v letu nová žilo tak jsme hráli první dejjenom by se musit pás stala a na to na ten klavír a on přitom plakal. Když plakal tak to byl správný stav lítosti a tak jsem odešel. Se svou vyplakala se jsem svými za z si by z tam by to byl svatý je ale o to u tes před si před tím ho před zem a on se si viklat mávat by se musí ukázala a poznával že k let a patrně to poznalo na pro on se stalo to bylo by se musit vás jež tam se musí pasa cestou poslech na s a to ještě ještě nějakou jinou písničku v tak ten týden nebo za svým do bylo u třicet písní vše. Přišel do školy po prázdná ročních a říkal jsou o učitel ono mám hudební sluch budu mu v. O prosím že peci krize mil vůle vás neni moc no by si že se jasný anti dale a on říkal mám bude by slu. A řekla tak dobře tak za klepám co chceš abych se když se musí spása. A klepal se musit pás na on prospíval přesně li se musit pás dále jako o na to rád a. A tak kočky zkusí nějakou jinou o ale on jenom třicet no třicet to by stačilo pak z toho co pro si jen se a tak dále se při do vím normální mysli jiné a letěla ku by z z z z z z jo. A on to všechno za zpíval a on říkal ty jsi mi ty máš byl všude ni sluch do tam byl dědeček. Protože ten na to nejde tak ono učitel jak to ten na ten a to je nastav toho žáka. Když jsem vyučoval tak jsem se zbavil než jsem učil tady mám svědka. Se něco nikdy naučit tak protože jsem byl závad oni se na těšili jsem potom tak o tomu přímých za něco se nebylo milého v protože to co jsem si mých a nebyla bylo to by se zapomněli. On tomu z že se z von se mi to o tom jsem v tom co bylo ani přejete se musil tato za ty stýkáme zná nebo se za stati stýkat dobro z no po se do pod se vidět ale tak dívám no ne chybí. Ale máte doby z po míti na ty ti. Protože jsem tam přichází jako člověk se svým stavem cesy úplně ty vím stavem bezstarostným z potom založený pro spis v no a to ty děti nebo tat ten prost nebo ta mládež potřebuje aby se na mně nešlo. No tak než zenu spálit ale si říkat jaká ho po dva o to své bytí zastav a vycházet z toho. To potom nejenom sebe ale všechny ostatní nám při daleko světcem než kdybyste jej vykládají fakta. Fakta jsou pozdní následky nějakého stavu že ten člověk byl ve stavu nedvojnosti neduálnosti. Že ve jak s tady se říká sám v tom musíme pochopit že mu nic nechybělo napřed když byl sám teprve sto do toho trvalo když v tom stavu dospěl do jeho vrcholu tak potřeboval taky druhého potřeboval dualismus tažena nebyla nic tím dalším v jeho životě nýbrž byla výrazem je výrazem toho nastupujícího stavu duálnosti. A to moh být za tak a dám jako eva najednou do ten veni oba za založili ten stal duálnosti pochopitelně. Ale teď svět se tak si z toho nějaké potíže narážely třebas křesťanství filozofové i takovým velicí svatí jako co svatý musím. Položil otázku a jak to bylo tedy zvířaty když člověk padl z toho ráje svatý musím bez rozmyšlení řekl svět zvířat taky padat a dále ta se jak tu třista nazí se hrozně nespravedlivé to se nikdy nestalo protože ty žili v jiném stavu ještě neměli tolik zapotřebí duálnosti jako člověk. A ani neměli schopnost transformační jako člověk si nemohl nemodlí kdysi kam člověk ve stavu vánoc je totiž. Nepostradatelným přechodným stavem do stavu sjednocení se stavem boží nestane všeobsáhlým stavem se jsou psány stavem musím být z z z z z jednoduchého stavu do dvojí jeho stavu to totálním dvojnosti a z boj dosti mohu po užívat s. Stoprocentně svého ve prudšího nebo transformačního pará v tu k a s tím zase mohu dostat dál mám prosíme ještě dneska řeknu rovnou co jsem říkal se jste zněl mi to prominete. To z veni dosud po řády mně chyběla jedna věc že totiž my když semen si indy tak dostáváme z toho klidným názor že člověk musí z toho svého stavu ve kterém je z toho vidění tohoto světa se dostat k rozšířenému vědomí aby. Viděl také jiné světy. A projde celým vesmírem všemi úrovněmi které jsou možné ale úrovně vědomí které jsou možné ve světě na ve vesmíru tak potom může se dostat na mně nad ty úrovně k tomu bohu je to s pořád tyto misse můžeme být. Ale je to strašit těžkopádný systém. Který ti nejlepší z nejlepších indů dávno prohlédli jako jenom po mu z du. Aby člověk nepodceňoval svůj nynější stav a troufal z z z něho i nahoru jenomže jestliže všechno bohu ale to pravda tak tento stav také existuje v bohu tento můj s tak on oni nejíme mně když se mi stát on oni. O to o viděl o něm nevíme je ten rozdíl zdola nahoru se to velice těžko něco ale s o radou velice snadno kdyby to bylo jenom takle že by všechno pán bůh je od se ovšem věděl tak by to bylo špatné když člověk existuje a transformační aparát. Tak ten bude tu funkci všechno od boha a přejímat do tohoto stavu muladhary ve kterém žiju a všechno stes tak sto rostou ona li zase obracet nazpátek k bohu. Jistotě hned nebo za miliardy let nebo tou říká nebyl me řešit toho není možno byl při v krátké přednášce. Ale jisto je že to tak aktuální že se říct od boha do člověka jeho síla pořád plyne ale nemůže z jinou své tělesnosti tak tělesnost a. Obsaženy všechny úrovně vědomí které vesmíru jsou muž né. F. A čitta síla když je od boha tak kde přes všechny tyto úrovni do úrovně vědomí. F. Protože není nic ti všechno od sebe odděleno není z od sebe vzájemně odděleno nýbrž všechno je propojeno tak když od boha něco přichází do této úrovně tak to musí projít těmi vyššími úrovněmi tak i to vám nestojí žádný čas prosím přátele tak u boha. To se bezčasová záležitost ale ta úroveň každá z se na tom podílí prosit fakticky se na tom hodí takže dejme tomu za se mu úrovni čtvrtou jsi se mi anděl se podílejí na tom že my jsme lidmi neboť ta síla od boha pocházející do člověka jdoucí po mně ji do tříd to je první do něho jsou ve do nás máte tam musí přesně tolik a oni o tom musí že prochází. A nemyslet si že něco dostane za ne lidském. Této úrovni všechno zůstane toho tolik si v tom se do přirovnal třeba s úrovní lidskou kde ještě sílu k tomu co je tady viděl tento světa by němuž aby o všechno dělal děl vědomí lásko všechno. Že si to srovnám o po měřím tak by řikal. Od je to řek vjem duše by to pro z toho co my tele že ten anděl toho získá tím prostupem síly od boha k člověku tisíc a my jenom jednu jedni k ku jedno jednotku čili když byste si náhodou všimněte si toho se dostanete na úroveň andělskou a to se vás nemoci toho všímat jenom pro stavy sto prověřil jako třebas a víc ne tak co tam zjistíte jste anděl úžasnou růstu protože o. Je zvát zří v. On nemůže si z husy z kamene nýbrž jenom toho z toho kdo tu jeho úroveň tak i v sobě zamontován neboť v když že si od boha tak musí přes tu úroveň jít za síla. A on je z toho si s čili on v že vizte židy. On z věří s daleko dokonaleji se k bohu rozumíte on žije z bohu ale to je daleko dokonaleji mně živ tím že přesně bude co síla do vás kdyby nebylo lidí ne tak bylo pro ty anděl je neměly smyslu existencí nebyl nejsou li to byl kdo bude do protismyslné a to oproti samosebou o vyšší budovy teprve takže kdyby se za z lil vzít z se o setkali nějakou co do terezy která se ne u rovni. Tak byste se oni nevěděli. Co byste byl muž ona blažená tak synu není není vůči takovou věčnost že ti tyto věci napovídám ty pro věděla s. Co byste řekli z toho něco dělám protože jestliže ty žiješ tak bereš sílu která musí procházet no. poté synem mohu k tobě buď sestoupí do svého vědomí anebo nemusím anebo nemohu po letos citově do místy otevřeš nebo ne ještě ne ještě toho si jeho vší věci ještě. Si jdou a jestliže tedy to přijdeme že ona vidí správně. A taky musíme mít nesmíme mít za zlý že strašně pokorná i v tom stavu nebe. To je strašně pokorná rostou ven. Ona a to si sami nejedná jako s nějakým podřízen nebo méněcenné nebo aniž o syn jsem vyskytujícím nýbrž ona vám napoví na úrovní jaké je způsobem jak jsem se o mluví to semena obsahem myšlenkovým ale. Když to jednou udělá ale se tomu otevřeli. Tak to nemá být bez účelné tak tím nad tím abys to z pracovaly pro svého bližního jako třebas nade mnou kdysi se z toho skok a dokud to z pracujete tak pořád stojí ve vás a znovu a znovu se opakuje to z pracujete takový dokud jsou z jenom nesčetněkrát i tady v tom a bude to moc se mám toto k tomu říkám vyčíst z toho mýho spisu prosím řeka to co čím říkám na všech. Úrovních. jsem tam nějaké souvislosti ano ovšem el bůh není úroveň bohu jsou všechny úrovně ale on není úrovní na s. Let se na vědomi si to ještě nemohla sis svatá terezie za pro rozum a oni říkali o na svatá terezie říká že jsou vidění obrazová a vidění rozumová a s tam za vím o dočteme a za rozum jsou solidnější než to obrazová to se nikdo brzo vede. V vidění dnem neměl. Ale rozum moji byl občas zachová jsem nějakým věděním na to pozor nevíš kdybych měl nějakou přesto o těch věcech. Tak k k v. Nezmate matek mi mate mi matematiku nějakou pořádnou osobu kterou mi matematiku tak to řeknu ji že i která dělal ve bylo ceny jsi konec z matiky se sedí k s k k. Ale ten začátek tento matiky protože tedy na se a integrace je pohyb v kleci a matematika musí být bohy skla cele a to on dobře věděl jaký ba ani s tak. A říkal protože to po ti z klece tak o tom nemohu vůbec mluvit o to se nám doby než tito ode přiznání jestli věřit na boha. věc která je nevyslovitelná tím řekl že nikoliv věděli že že něco nevyslovitelného co je nad tou u jeho matematikou. Z mysli jsme si řekli že pátrá je v pád do dualismu plného dualismu. Tak jestliže bůh začal stvořit jsem pólu bože me toho svou vím za nějaký něco částečný co začínalo. Tak to bylo z pád do dualismu začáteční spadl do lidsky tam to za z dokud všechno bylo u boha k tak nebyl žádný dualismus a jakmile co vychází z boha a jakmile se stát mění s těly tak se mění duálnost co prosím může z listu oni to na terezie jak se to znamená. Mně zapomínáte jista kdy jde u dní dochází k žil k tomu to bude odvalit dělal nebo kde to začíná. Tak ta otázka s ním spojit dána protože jež tak ale tají k o vás dobře no jestliže je nějaký základní stav do kterého se vejdou všechny stavy ničíte ano tak vy tomu říkáte úrovně vědomí tak pak tento stav není závislý na tom co z něho vychází je absolutně nezávisí ale všechno z doby tady za z na tom svou. Oni stavu. Čili nemůžeme říci kdy to začlo protože míra závislosti. Jaký vidíme jak si dovedeme vysvětlit s podle děním je vysvětli jenom je a nikoliv z stavu původního nedějového jenom ten kdo se dostane z děje. Bylo mu vodního stavu bez vysvětlení to najednou dejme tomu v sedumnácti letech kdy jsem nevěřil jsem najednou věděl že je bůh a jsem přitom na tom nevěří jsem o něm to představu jsem odmítat tvrdě. Jak jsem to najednou věděl. Protože se nestala maličkost napřed při obracela potom u z věci byl jsem chtěl být na s a on to říkal detailně napřed dal jsem nebo stole vůdcem nebo zpěvákem z vjemy řekli za tou rukou nemůžeš on se by se mi jen tam za národ konec za vás se s je to se stala světová a krize neměli peníze naše rodina aby se walt osmdesát pět krom měsíc mně nemohli se na vysokou školu v u se dostat rychle to bylo ještě co dělat do praxe by si vydělával aby do po se mi kovy. Prosimvás to co se co jsem od ano. Jakmile jsem se začal litovat že to co jsem kostel všechno zkrachovalo. Tak jsem se nikam to byl z tam jsou panství ale když jsem se z toho stavu jsou z vás vymanil tu chvíli ne za vteřinu ten bezčase do kam by tady byl bůh jako se přestal litovat že nebudu nemít jen to všechno se živ jsem s tím si odbyl to co nelitoval nebo na co anebo ale že se nemusí mít jen to se mi to rok atd čistotě. Jsem z toho dostal tu jsou při se to bylo rok tak sis co se bude se tam školy kde je to bavilo tak jsem měl se učila. A víte jsem potom přišel na školu kde se také my se učila ale byl tam pro se sval který se měl strašně na kdy bude tam o pro z kola bylo na o to strach ani na to jim nazve nebyla a nikde se tu by se nebyla a ten ježíši nebo do byla to byl jsem pracoval takže. jsem to nechtěl jsem to ne litovat tak jsem se s tím se mi těm s a. Víte že jak je to dobrý víc prostou to je když člověk hledá království boží jak na začal se ostatně přidáno i tak se to měl tak krát. A když teďka hledím nadto na ty pokroky třebas jemně bylo věk nebo z fyziky takže říkám kdybys to naučil a za na úrovni tehdejší aby se z toho nebo dělat něco po technického jenom nevzdělával byl věnoval jsem se dal let tak byl hotovým řídil a nestal by to za nic deska biologie jinou povahu než tedy za mých let s to je něco úplně jiného jsem pro dívám tak li sám protože. Není to ještě moc pěkné ale je to tak dobré že to je převratné prostě. C a berou na vědomí že si čímkoliv je za že ani chvilinku stát stojí opodál ale co pak o to mi se opodál boha neboť ten svět je udělám tak aby se v něm pořád něco dobývali cela tady dělám to prosím ustavičně dobývání to v kdyby mně záleželo na příklad na mně. Tak to nedělá se musel se do opustit. se chválím anebo se o s tou zlým je to jedno ty věci musím dělat proto že vím že to dělat. A že to o za mnoho dokud na to budou svým dokud odvolali z toho abych to nedělal.. Takže jestli vám třebas teďka svědka se čas pochovávají tak této vyvrátit prosí této vyvrátit dneska jsem šel na než jsem nespadl dvanáct hodin aby se tím jsem stával jsem pod co do toho kdo opravit to bylo dostane opravovat ne ta se toho pravil aby jsem od od od je z na pět a pak jsem batr z ji na něho všechno o se to on si nesměl na to jsem si provaz se na tu cestu co tak myslíte vidíte moc unavený. No a mysli se to moje přednost. Si bych myslel přitom na sebe tak se o mu nemůže jsem na s po nebo na to neusnout dále prosta ani s sat kou on mně říkal jsem si říkal potřebuju aby že tam nespal ano. On to říkal lid tak neslušné. My za nás jen sám mám ten pátrat aspoň se z již u po cestě jsem to takle si přeložil to co on říkal on neříkal todleto vůbec s to přeložil jsem překladatel s tou močí tak jsem ho celou cestu bavil s u na tak se o bavil že ani nemoh usnou a že byl u toho co se tak o trváme není protože jsem se do nese mám nezřízeně v že mám na to svědka. To si moji je jen byste to by byl u na je do na jsem si říkal vší. To byly otřes mystiky který s tam říkal ze říkal tobě přesný proto si co s tím žákem otřese ve o nemůže usnout. A to co jsem dneska pořád stejně ne ani chvilinku jsem dostal. Ti že tělo a nadto svědky protože by byl sám aus no teď tento vyvrátil v tu svoji dělo například pád z ráje na to přeskočit v. No a v k na zázrak a je to je proces to není momentální příhoda el to dítě myslím když je v matčině těle a. Je tam ještě málo rozdělenou buňkou může klepat nohama rukama neuvědomuji si svoje osvojí osobnost svoji oddělenost od matky do určitý míry oddělenosti od matky. Taky zaručeně ještě plně ráně ale jakmile tam nepokoj v tom těle matčině tak to není plnila. Čili bych to měl detailně dát trám nebo udělat zanech sám jsem na ženám aby sami se v tom vyznají protože poradili třebas tak jako je např je tam klidna pro ta klidní není li hle. Proč protože je samo z přes samosebou uši sebou také trošičku se měl tou matkou ale vítězství matky tak ještě pořád hodně matkou daleko více než byl. Jsme my teďka že ano s nedospělý ale ještě není samostatné ještě to není ta samostatnost která je v dospělém věku a zase dostavuje při mentální a tělesné dospělosti a ne z. Čili člověk sestává dokonale oděnou bytost tím na příjem od matky je mentálně a že vždycky dospět tak to je stav který tak nemohu líčit promiňte mi že by toto by ses rozvedl z že jo. musím si tamto vede končí tam to začíná tak toto velitele v tom kázání o tom co jsem se to najednou padli z ráně. To tak najednou nešlo protože on ten pán bůh si musel ukázat dva stromy strom života strom. Poznání dobrého a zlého. Jak ten strom je musel zakázat pomoc se z toho a tam z toho musel dovolit a to je tím řečeno že když pojídali z těch všech ostatních stromu života tak by tam živi by tam živi ale již poznali dualismus. Strom dobrého a zlého poznal dobyla do tak tam neměly v kterém na nosit neduálnosti co dělat z na tak postupně se začli odrazovat takže dejme tomu viděli se nazí. Je li se různí než by původně to se přeci neviděli procesy neviděli nazí byly dávno adama ale neviděl se razí nestyděli se ze se od neviděl jsem různými rozumíte mě. Vy z jednoho masa a z jedné prvé by se byli cítili různými a najednou se cítili znamená ten dualismus prostupovat. Ne a když tady zralé tak. To bylo vrcholné od ve o dobyl vrcholí vstup do dualismu ještě bych věří s tahleta kdysi evě potom narodil první k ale první k a ne ten druhý to byla a dal prvorozený byl k ale. Z toho pochází. Tak řekla mám boha a kdy nesměli adam a eva v nebi že v jsem ráje z tam by život radost ses teď jsem byl z mu mi a namáhavý metod trestají neposlušnost jedno hodné protože se však přihodilo něco krásného bůh jim velel daroval chtěje milého malého na tečka. Tak jsem z toho radovali tak se vás stala maminkou dal jasnému chlapci doka jen víte to byl první to jsem ještě neb popletl byl později za krátký čase je na radil bych dáte z to nazvali a abel. Teď je adama eva věděti eva neměla kole ku do které by položila svoje děti neměla ani žádné přít dívky kterými běh chránila před kladen byla tak chudá že neměla téměř nic stala se však okraje na ni a abela jakmile telat dovedla. Udělají jim postil ku ze se na as plán při kraje. U ženy které je pěkně zažívali obav rasy je rychlé rostly učili jsem lovit aby je had. Potom je adam a z jeho naučili modlit své aby právě tím vyprávění o bohu hospodinu o ráje a také vos zlém satanovi který chce aby by je byli neposlušný ano. To jsou všechno budu li ale svých dětí se tady je chcete li pána boha vždycky rád li a budete host vždycky poslouchá. Každý páté vyrůstají je nestát a platného chyb teď neměli teď museli pracovat rovnat jakkoliv tatínek zkažena cesta rolník z krajina se stal rolník se do popletl. Pracoval na poli a zasel walt zrno když ta obilí uznávalo po z tekl je. Vy mlátil zrno a zen ze na nám velel mouku. Svou li v pekle v ale a teď se stal pastýřem od světa a ve cesta vás kde od vycházel se svým stádem na pole. Palouk ty a hledal pro nejlepší která na tu pastvu pastvu o to či ne jako bylo odkud někdy porazil o chci a získal tak dobré maso. Ka jen zase dal vystavit s ze na aby je měl stále více obcí který se každý rok narodila v je nějak ka. Kde všech. Kdo všech vybral růstu kaje dobu opilý kdo dával páterovi. Všechny ovce. Bůh hospodin všechno pochází od boha kaje i a el to dobře věděli adam jim to často říkával proto chtěli hospodinu za všechno poděkovat a něco mu za to dál přinášeli mu oběť víš jak to udělat. Když chtěl abel obětovat hospodinovým byla nejlepší největší otci kterou mně pak řekl toto je ostře pro hospodina pak na sbíral suché větve je vám dobře. Ke které je do svého že je že položil za pro vadu kamení zabil o to si pak položil nar křtí. Ale ta byla oběť připravena k o by musela hoře a proto a abel položil pod si je z a to v hlavě ho víte. Atd. Ne víte z koukal toho vně a za pali prostí prostí shon dalo o maso tak je jisto od ruky nebyli. Pak a a abel. Pokles zel o hovořil plný svaté vás nyní bože mám tak rád ty se o nestará tak dobře pro by je dnes rád oběd tuto obci abych ti ukázal svoji věčnost mu to všechno slyšel slyší li všechno co lidé říkají ve své modlitbě viděl že ho a že miluje. Hospodin měl abela rád a s radostí přijímal jeho oběť. Z toho se aber velice radoval také kaje obětoval hospodinu posbíral kameny nahromadily a nosil na vět že tady se pak a položil kroku obilí které hospodin nechalo růst na jeho poli a všechno to spálil modli se tyto musí se tak je ale opravdově věčný nebyl myslel si pro by musel mohou vlastně lid děkovat sám jsem přece zase zrno a musel jsem ho. Mně namáhavě pracovat. F. Je že bůh je přesně věděl co říkají myslel vidět že do kraj nemiluje proto nechtěl ani přijmout jeho oběti ale neučil proč časným a radostným člověkem tak je to také do se pozná rozměr vás se tedy velice na boha a také na abela záviděl myslel si že bůh dává vždycky přednost páterovi ale jemu dává radost. jest a mně ne allah jak často na to myslel. Tak se stával také zlost vnější noci neměl klid a nemohlo stát a jíst. mu také chutnal ale jak přesto byl na aby za zlý. Pán bůh vyvaroval kaje to jsem si tak zlý a závistí je to jen tvoje vina budeš tím že opravdu mít rád tak budeš také radostný jasný mysli jako krajně že nesmíš být závistí ale každým jakoby neslyšel v. Dělat si co se mu zalíbilo jednoho neřekl a bylo byl pod půjdeme na pole když bez páterem sám začal se s ním hádat. Pak její začal dokonce být apod jakou silou z jejich u byl smrti tej tu páter nejsem mrtví a které z z jeho ran vytéká do trávy tak jak sekal jen polekal hoden říkal pryč protože měl strach před trestem. Dostal jen že to bůh nebude uviděl jen že bůh není to moc dobře vidět bůh vidí všechno co se jen na zemi a zeptal se tady na je svůj bratr a byl tajemně ještě navíc začal pád aby vězí cožpak vím kde je ábel přece nejsem stal ním svého bratra bůh řekl že si ho udělal. Že si to udělal ne vězte ti nic na poli nemůžeš tu jista běží potud pryč než si o sobě nic vědět a. Přijdeš kamkoliv neliší nikde na světě klid a pokoj a to se také stalo tajné odešel. Musel jsem bydlet stranou a bez svého nadto na kterou stále myslel. Celý život ho provázel strach a proto byl nešťastní tak se stalo že v jednom ni ztratili adam a eva obraze svým ani jeden z se nevrátil večer dom. I vyšli a hledali své děti na svět a abela vypadal jako by spal jen že se nikdy neprobudil protože byl mrtev adama eva pozbyly mrtvé tělo svého syna do země byly moc smutný ale hospodin je znovu občas nil daroval jim znovu děti krátce radit čát ka jeden sklad tu byl také takoví jako havel an. Je také rád hospodina tenhle chlapec se menoval se s tak to by stačilo samozřejmě ten kámen který byl rolník jem. Byl ve větším pokušení jsem teď jsem to popletl než jsem. A děl který byl žákem darovat málo a ho protože jak se mělo kraloval kdyby byl daroval všechno tak neměl nic ano takže. Ten jeho stav duševní byl zaviněn v jeho postavením ve světě kde se nesmíte si myslet že můžete za všechno co dává se si za malovat viny ale že v z za všechno co na tom světě děláte jak myslíte ale příměsi ježíše krista. Že přišel člověku který si nežádal aby byly odpuštěny svých ji komu z čistého se říkala od mysliti si to budu chromý jo to co svět tu při že ten chromý to je jasná odpověď jenom mně na ni jak tady jsme z me tím svým úsekem vědomí od které máme. Zplodinou tohoto světa to řeknu nějak ukázkou dvě naše vůle je vyčleněna z vůle boží je vyčleněna z vůle boží ještě jednou. To není vůle boží nýbrž dobude naše či co si svou vůlí uděláme touž žen nás závazek. Čili když my jsme třebas ve společnosti lidské tak na závislí. A je to závazek navážu při společnosti a toho že tento závist závazek plníme v může někdy způsoby zapomeň na pána boha to byl věčnou stává se na boha sví. Si do svůj závazek vůči společnosti to není špatná listu říkal z koly vně mysl pracích svých kristu čí že anebo když myslím. Takže on si mohl pán ježíš dovolit někoho někomu odpustit všechny hříchy lid ne jak je to možné kdysi že dneska jsem za do povíme protože svatá za to velice jasně odpovíte ano. A se vyd proto opustíme tak sytost povinen te ale kdybyste měli aspoň tolik. Že celá lidská hříšnost jenom záminkou k tomu abychom se mohl dostat nazpátek bohu protože obyčejně když si svých ti nebo čte špatnost lidské příliš velká tak to svědomí že od nedá od co se obrátí nemá na to čekat ale ježíš kristus na to nečekal o spustil hříchy ukázkou v je tomu komu chtěl odpustit tisíci proto. Že tuto moc jako syn boží měl a těmi znamená v věci říct pro dnešek tohleto že totiž kdyby on si myslí v sedmnácti letech jsem to nechtěl si to předtím nepřát. A jak jsem z od z ale kdy jsem začal se když jsem byl přemožen od boha abychom měl rád nadevše ne jsem schopen ho milovat ale on ukázal ve mně miluje. Takže jsem potom nikdy ho vedou honil v tom v láska kdy jsem si myslel že boha protože o ve všem před honil ve všem v že si za prostí. Je tady otázka je tolik ke spáse a to byl snu abych nemluvil pravdu že ty ses do jako jediný společnost tak podívej se. Kdo to jsem taky do něhož se hořícím zdá se sama sebe na to v pořádku ne na se i v spásy i lásky všeho šel všeho se vzdát co je moje a čeho nevlastnit nic za to by to by stačilo ne. Ale ale když ten člověk jsou z od se stany. Všímá jenom tohoto světa žije pro ni aby toto se o nedělal žádné špatnosti nýbrž poctivě mu slouží protože jednak nese potřebuje. to nikoli jenom z lásky němu ale taky z vypočítavosti že když on nám světu tak svět dal zase jemu že když prostě žij jako obchodník. Tak tomu mu je ochoten se přiblížit také jenom jako chodník nějak jinak protože však ale na této úrovni na které se ale za bohem op chodí učení nemá vůbec žádné žádnou cenu jak ukázal ježíš kristus celým svým životem nýbrž jenom sebeobětování a sebepoznání tak jednáš špatně. A jsem mohl právem naději viz co jsou od že když celý transformační aparát. A všímá jenom jeho část božena mého části o zanedbává to ostatní tak se proviňuje do míry proti tomu ostatní co v sobě že nakonec to ostatní co je k ničemu. Že když to ani používalo tak toho jak se říká závazné a není možno toho použít. Takže on se odsuzuje k úrovni zvířete on žije jako zvíře zvíře totiž žije na tomto světě jedině u čelo je že člověk je tato otázka tak divně postavená jakože viz těly žít jenom účelově kdyby si že jenom pro tu spásu tak je to zvířecí život že když to ten ten účel pochopit vyšší než to než co že ano tak je to zase zvířecí život a zase nikam nevejdeš čili jsem pro toho aby jsem nežilo účelově. Nýbrž aby se žilo správně v to znamená správné je milovati budeš li jako sebe samého a tak dále to může opakovat a. To způsobuje že se vrátíš tomu otci ale že si to přeješ nikdo z těch dobyli při po svým soudu osvobozeni. Nebyl jsou moji pro ze si přáli s tím bohem se spojit nýbrž milovali vyššího. Protože ten kdo miluje bližního je vzorem v každém případě neboť o nemusí ani věřit neboť je každému nedá na tam víra nám například dána nebyla ale stačí že miloval když jako sebe samého a byl spasen tak upozorňuje na to že ta otázka byla položen se špatně. Protože se zapomíná protože ten do se kázal zapomněl na to co ježíš kristus od člověka chtěl ale když člověk neplní to co kristus od člověka chtěl degraduje jste na zvíře. do na rostlinu někdo na kámen ale zaručeně neužívá nevyužívá všech lidských možností. A ne tom příliš dejme tomu ani černá ani dnes africe v lambaréne aby miloval z souseda z jiného me ne říkali tomu našemu svaly se dovím co ho léčí i to není našeho me ne to pro nebyl člověk o no takle se rozšiřovat s láskou bližnímu. začátek správné cesty a to není li s. Že by člověk zanedbává něco co je vjemy je uložena nikoliv jenom činnost do po že a taky láska a jestliže zanedbává cena za krk jo. A protože tohle to co ti říkám není doporučení nýbrž příkaz. Jestliže člověk toho příkazu nedbá ženy že tam do čeho milovati budeš a nemožná si viz moc nebo prosím miluji neb pro z on přikazuje on nikde nepřikazuje nikde. To sedělo nestaly zákoně se přikazoval nesesmilníš nepokradeš v no co všechno dělal z těla. Ale tady kristus nemesis jenom milovati budeš to je příkaz z lásky a tento příkaz lásky neplním li se na hlavu postavit nehledá ani králoství musí správně. Vůbec to ne ale protože do pro sebe to tam není že to byli krásy boží pro sebe co tam není řečeno jo to jsem. To je velice problematické i všechno ostaní se ve napsáno i který se z on by se velice v jehova záležitost. A to se málo by se stezky. Když se to přesně do píše tak to nemá bez kontextu vůbec žádnou cenu vůbec žádnou někdy se někdy nějakou malou no ale tohleto co tady na sám ho do se za to je dost do boha ten se nemůžeme člověka. To je to středověké. Pobíráním skutečnosti jak oni brali tento z všechno stvořené je ve zlu postaveno aby se musí od toho zdály a při taky o člověka čím nemilují nikoho nemilují nic na světě než pána boha neboť zdá se o co stvořeno nikdy by nikdo nešel do kláštera by byl to takle nebrat let na vizi sesbe. Ten musel přestat byla člověka aby ho krás ten z ji vlastně fakticky když do tak nevyslovil protože by byl život do do utekl z toho jsem neměl u tebe ten v nás to ani jsem na to nepřišel v době jsem se překl klas řekl kláštera o z. se ze se pro jim důvod svýho důvodu že by tam dostal peníz za to že by to dobyl celý život placen a no co mně nezval stane že to je věc ta kterou jinou člověk nemá být placen že tyto věci se mají dělat z lásky. To by byl pořád služebníkem na poli rozumíte aby by se že je neužitečným kdy byl tak že ne někdo ji při způsobu myšlení a proto se tohoto řekl oka. A teď to zasetém jako a když jsem si již tím mým jede buď je s jako hadové a prost jako holubice. Tak teď jak jedno by byl tak jak prost jako ono by se kdysi byl tak s jakou a on se podívej své. Říkáš mi tady. pořád se nemůže smí zjistím zatracení toho člověka který tady prožil celý život a někdy ve velkým trápení a pro dech ne radostech sino a on to všechno přijde vně než. Tam v tomto přít tak dělat ten člověk jednu chybu. A jenom proto jednu chybu bude zavržen celý jak se zná a jak se zná se jenom celý jak se zná celý jak se nezná nelituji člověka který tuto chybu dělal že byl na to zavržen o pro zavržen protože tato chyba by mu nedovolovala aby mohl požívat věčný život protože ta mu dovolovala aby požívali nám tento život. Tomuto do upon uvolňovat tomuto dovolat stoprocentně ale on se s tím spokojil a z ustal tam s teče v že tak jako kdyby třebas ramakrišna neměl pravdu v tom šlo o pravdu ten mudrc radil tele ten ale o dejme vypráví když někdo ptal co mám dělat tak on mu říkal ty si dále bylo.