Karel Makoň: 89-10B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Fa ten svět musíme pojímat stále hlouběji. Ne tak povrch jakkoli jsme se narodil nebo jsme dospělí nebo když jsme mentálně spěli a. A v v tom příkazu tomu do se do ji dále do lesa. To znamená nemusí věřit po na toho boha jsem prostě nevěřil na chovalo sedmnáct ale jsem dále pralesa když jsem dejme tomu kdo do patnácti let co v tom co jsem měl možnost se věnovali jenom ten mi tak jsem šel dále do lesa do toho světského je to pravda přel. A jenomže jsem nechtěli jsem tam chtěli zůstat. Měl jsem tu milost od boha že jsem bez toho vytržen nový kráse co pak si mohl za cetou krizi do sebe vědoma ale to je svět li se vzat kolu měsíc o to by si nemohl ne. To je pravda zato jsem mohla. Protože jsem měl milost od boha kterou jsem získal tou bolestí v mládí mysl sví z vás a zazní tam milost. Nesmíš zapomenout musíš tu zla musí uvážit jsi byl veden k čistému vědomí a tam patříš. Tak jsem se tomu učit při do vědomí dostal bez své vůle lékařů bez své vůle se následek ze své vůle pořád nese vůle v se dostal k tomu dostanu pochopení světa by se vůle jsem tím nemohu opičí. mohu jenom říct že když se se vyprazdňuje a nemusí doby jak vina se musel jako jsem jako strom pomoci lékařů. Tak se vyprazdňuje pro působení vůle boží čili jak na toho vypráví se pro působení bude bože ale poznala když se vyprázdní pro působení vůle boží dej si pozor abys nebyl nádobou prázdnou a o k a k je která není vším zaujata protože za jednoho satanáše který v době byl cena sedum další horších. Ty musíš být nějak z ono k sobě v po čem než se měl jevy takže to byla nádoba prázdná prosím nesouhlasím plně s tím patandžali nebo z vel s panem ale o to potom rozvádí dál stanem placen el protože vyprázdní mysl nebo být nádobou prázdnou on není všecko který velice špatný začátek velice spát za sám. Ale když tam nádoba a po něčem touží a je plná této obě než tuto tu vezme be. A tu při to z každý člověk a nenechá nesmím z kosit a tu milost také každý se od boha tak. Stane se s každým z vás to co se mnou vydobýt věčná záležitost nýbrž v tom je říká bez toto od jiná dělo to je velice jednoduché a prosté a přirozené todle. Takže kdyby se nějaká metoda a měla najít v z cestu metodu zná a ne tak by to znamenalo ale to je s a ne být smířen s tím co dělám třebas dobře nýbrž ji dělal ne ne a více něco dalšího nebo ještě dokonaleji dělat to co dělal toho. Je řečeno v tom pod ve síla mat kristovým dál a on šel do lesa a našem jednou u rodu viděla si hodně peněz a říkal si co mně řekl ten mudrc neřekl mě. Ji na že na měrou ruku si záměru tak jak ji ano pro litovat u by ji dále donesla když že jsem si byl šel dál že na zato předá jsem se na znát o ne přel toho co se tam zažil z cenil daleko více než to zlato a. To bylo to oni na veta u života. To bylo toho z toho člověk jako potřebuje aby ten život on měl pro mě. Aby měl smysl o pravé mu měla lásky a to vám. Se u mně stalo ne seznal z nebe do o přes nějakou omyl že by najednou protože ve mně něco za dálo a vím a to bylo chybné kdybychom se rozloučili aniž bych to řekl jak na to co vím ale víte ještě na věc že třeba přitom. Věc jak na toho u nikdy zavrženíhodné když nemám disciplínu musím taky se umět o hodnotit jsem kdysi milovali anebo né. Jsem si ho nemám a vím jak na to tak je se mnou horší než když vím jak. Š nevidět ta te prosimvás toto bych chtěl na to říct jenom více si o tom anebo říkat protože. Stačí ten je toho k tomu aby si přestali stavem smrtelné duše nebo z tam boží tak vás prosím abyste od pustili protože to je jediné co udělat nechci. Dokud dávat pána přesto ode něčeho kam nepatří k oděli ve se se jsem středověku to dělali ty sestry ty a které z ale ona neměla představu když přišla ke studni o tom že bůh v tak milosrdný konají nabyla viděním milosrdenství mít představu to není být přestanu v vidění z vězení. Ten stav boží tím musí být zjeven ten stav boží to je byl právě zjevené ty bys tuto otázku byl jsem měl krást mám po se na ten svůj dopis stále k o to co jsem před tys je jediný z těch z kdy jsou je to za dost dlouho všechny dopisy a je dnes tam prosím než ti ještě bys to cestovat když on se představil. se představil ale ne představu přesto oni vidění jako topit je představují vědění jak tomu říká co to ten cit. jsem neměl přestali vidění že ses nikde to jsme si potom jsem zažil existenci boha nepřestalo nezačal přesto od boha vůbec né. Jisto nebudu přesto anebo dom se to nestalo ani ty jsi pane před nepotřebují přestal protože on. Je a to si ukázal že je aby si nemyslel to byla návody ča tak si ukázat ještě jednou. Jak ti řeknu kdyby se ti tisíckrát ukázal bude vypořádt říká že nemá jsem představa o. No samosebou od v pořádku. v pořádku to se o to nemůže misse se stalo že obou přesto tak sebou o za zrazen ho po ty nejsi za za ten zavržen jako to ve starostí protože on se představil. On se tam na každý na úrovně které se my jsme přestavuje teď se tam sestavit tímto světem ne. To se nám on představuje svou mocí se nám představuje tento svět obraz a jeho moc. Tak jak se nám představí ten stav boží velikostí vesmíru jest mi dal neznám strom má. Který nevěřil na velikost boží nezná. Že všichni se dívají do vesmírná příkon smrti by tam třídou nejsou ani s jeho sodomy jsou tak nadšeni tou velikost je v nás tou nádherou vesmíru žen ne neodchází nepřichází z se nazpátek na svět jak tam od vás jsem do toho nesmí nikde. Ty jsou z s z s tak jsem ji do atd který z s u byl ztracen. A jsem taky byl sto rození tak jista aby jsem absolutně ztracen jakmile jsem jednou jakmile se jednou ta na pravou svých představil. Když takže ty máš kdysi strach o někoho od tedy neměj strach ten z hle jako zvíře ale to by se nic nestane se to nejsi vy nese protože se s tím který boha neví kdyby si to by se s tím který o bohu že je v ten svůj pravý člověk a ten nezahyne kdy světě zjevil. Za krát tak buď bez starosti v okamžiku smrti kdy ne neopustí tak je s ve jak je tedy zkáza. Máš věčné strachy protože všelicos těmi tím stalo vybrat jako ses měl na tam oné a tak je zjevil znovu v se ale rozumí s. Ale není s tak není oko rozumíš mě. Tady na ty doby z je že neberou na vědom že je to především zjevení. Zjevení. Je něco co nepotřebě čas a prostor aby to bylo zjeveno například co se nestalo sedumnácti letech to bylo zjevení to nevyžaduje vůbec žádný čas aby to vzniklo by se tomu dopracoval nebo na den co všechno bych měl že nějakou přijat píli se vůbec ne vynaložil. A že to písmo celé vzniklo základ jeho hlavní je stav a který nevzniklo a vší dejme tomu. Ten mojžíš který napsal ten starý zákon a kde všechno toto obsaženo jemu jsou v šel připisuje si to napsal nebo na co o tom nezáleží dneska. Ale jisto je že on v měl zjevení když viděl třebas keř který hořel a ne shořel tak to jeden z nejvyšších stavů zjevení se totiž obrazu toho říct do keře byla znázorněna věčnost boží podstaty která a pořád toho z ale ne shon sví a. Ale když totiž že se to týká viz cení se to stvořitel tak ta mi všechno obsaženo co je to osvětitel se to spasitel všechno je v tom keři obsaženo ovšem toto nikdo nevykládá protože to jako událost že on viděl ho o si je stejně shořel. Kdo tohle to takle bere tak tak lépe jest když to vůbec nečte a anebo jistou dost nevykládá protože říkat to jako událo znamená viklat do špatně. Takže chtěl jsem vám původ neubude tedy říci a byl bych klady by se to. Učil komentovali a nesměli neboli stop přijali kdybys jste mi to přiznali že to je správné nebo to po že za správné. Že kdyby to byl ten mojžíš nezažil takto nenapsal že to záležitost zkušenosti vnitřní. To sedělo všechno ve vnitřním světě co na koho dejme tomu o na čát ježíšova život tato z budu před dost k tomu se vrátit všechno seděl ve nic si světě o toho krista a nejenom jako událost z toho by byl na událost. A taky můžeme říct ten o událostech zase nazpátek. Z každé události protože nejsme mrtví vyplývá náš stav nějaký starý myslete hlas z nějak. Jako radostní nebo smutní z toho nebo. Ochotni přisluhovat nebo odporovat a to jsou stavy a čili máme schopnost převést událost do stavů. O tom nevíme a tato schopnost se zvětšuje například vidění oni doklad že byla událost o tom není pochyby. Ale on to okamžitě jen převáděl do stavu ze které se dověděl víc než že je s boží ne shon řekl v jsem byl z je to dobře pochopila viklat to von se tam toho dověděl co tam není napsáno to měla pravdu to není jenom viděl keř který neshořel ale ten stav který z toho pocházel ten způsobil že on pochopil co člověk dělám to světě pochopil celý systém. Jakým se tedy protože porád dojmy chcete máte dostat tomu bohu. A tento systém byl velice těžkopádný ale nezávislý na tom komu se předkládal kdyby se byl předložil někomu jinému tak tak třebas těžkopádným nebyl neboť je to se nám vychází tak relace sic abychom byli schopni za tím jít tak dejme tomu ten židovský národ si stěžoval ježíši kristu. Že ten zákon tak tvrdý který datem mojžíš. Je tvrdý a oni na to řekl na není z ten zákon tvrdý ale byste tvrdila proto máte tvrdý zákon. Oni se co jsem přinese do toho co jsem toho nesl jsem to za lásku. A to je naplnění toho zákona který překonat vaší tvrdost asi pro do začlo srdce tak tak to je asi to co jsem dosud řekl jsem tam nebylo vidět tak prosím činím pokání jsem ochoten se polepšiti vinni více řešit žena no a proti tomu to tak ti k tomu zastat cesty byly tažena pane dobrý sv. A a to je na cit věc a to je správné. To je z dobře tomu dítěti říct že chce vzbudit lásku k bohu chce svůj poslušnost všech ty dobré vlastnosti se vzbudit. Všem zapomíná na jednu věc že ty city jsou to stane. je že si tu který je který se schopnou v dítě nemá dospělý člověk totiž nemohou být v založeny na tom způsobu argumentace. Kterou vede ona která bude do se pro děti ale kdybyste si z toho všimli takle se vykládá dospělým. No aspoň takle náboženství vykládali vší tu by by taky tak nějaký na ani tolik na ten si jen u mne neoperovali to mně bylo jedno. A proto tady to profesionální tak myslím že. Toto vyprávění kromě těch nevýhod co jsme řekli tak jednu výhodu velikou že dítě může zaujmout. Například tady v čem ses ten viklat se musís osobně snažit protože ten mate dělal dětský živý mate dělal jen z jeho slova nějak obecně v každém stejně. Tato věc musí každému prana jinak takže když ji podával třebas tím mnou ča atom dejme tomu petříkovi v praze ne abych mluvil konkrétně. A dejme tomu v než jim věku věc o deset let tak jsem to říkal jinak než se mu tolikrát větě. To je víc je velice citové a když se mu něco hezké jeho říká taky za to velice věčna. Takže dejme tomu onomu říkala hezké pohádky o na něco vane a oni za to dodneška tak věčně že jsem před rokem přišli znají krok trvá chtěl polí by z jak z dělat čáku vám bylo svýma a chtěl dal do políbit zase o tom zabrání jsem říkal co ho to zase budeš jenom líbat vejít výšku on dycky jsem s když dědeček mu z s že byl k tomu viděti četl to boženy jsou by posádky tak v on řekl dědečku do ona by stupni z ku po ní. Byl aspoň nakonec písku pod bez vděčnosti a pro ten straší ne ten si to poslechl rád ale neměl jsem citových s tak když se nemá tak víc to viz tak tak se tak nemůžeme s ním mluvit. Tak se může říkat kdo by si říkal tak bůh miloval svět když ho tvořil že pozval člověka aby mu v tom dobrém díle pomáhá aby z toho vyloučili dílo špatné a tím špatným dílem je člověk sám když totiž se. Ty petříku učí vyšším něčemu ve škole je to cokoliv tak to jsi učitelem sebou dobře abych abys tím mohl být platným člověkem ve světě ale jestliže hledá vás pozval. Tak to si nepochopil co oni o sebe chtějí vychovávají pro život ale ne pro tu školu. Tak taky když si právě tohleto co teď jak ti říkám o to stvoření světa a tak ti to neříkám proto aby s to věděl do tak bylo nýbrž aby z toho vyvodil z svojí povinnost spolupracovat na tom tvůrčím díle. Každý člověk si životem něco by nás něco nového takže komukoliv pomůžeš jeho tvůrčí činnosti když považuje za správnou že správná. Tak si pomáhal pánu bohu příhod vůči činnosti protože my musíme v malém pomáhat do on to dělá ve velkém a tak bych postupoval asi co způsob. Petříka kdybych to říkal pavlovi který od sirotky starší který je zase ražení by jiného. jsem říkal jsem si s těma roky ho učili spolu se stal přišel na zápor a ten značí zůstal u dědečka. Taktem značí petřík říkal pavle z roku se se mnou pavel bez váhání ho kopl do za z ku. A on zase vzal jsem to do osy sil ne a řekl mně na s za co tomu říkáš no to kou jak se se mnou rozloučit on se se mnou rozloučit aby toto se s tím rozloučil. Že by mu jsem ten sám z vlastní cety by neřekl ani a hojí ne ten a na protože on o hle se od v budu od málo ale když je je milosrdný vůči si tu protiví k nové věnovat bylo protivníkem. El tak protože proti němu dělá komu kolem svým v tak je svým jedná nemilosrdně na mámu koly a jsem moc rád že teď z ka když tam li na posed u mě. Že věci vzali určitý obrat nám to jsi dal by se pochopili jak musí člověk po každý jinak s ním jednat. Že oni. Ten pavel totiž složil život byl míru vytrhl vytáhli moje trpím drakovi díval no chtěli nového od jak jsem tam předložila spor dlouho dali za ho potřebuje nám praně a oni na ten pavel složil cele a sedlák vývoj dolního du ale to bych musím ty ty líbilo tak milosrdné že jsem to u pavla nečeká jsem s on toho s ten se zakopal nakonec dobře ne ten se do do pekla nevzal ale. Do tam desky motivován si to schoval a že on si to s tak vám to někdy přestup protože to jsem se divil co ten pavel vyrobil že teď s tím svým bratří těm větší jsou tím než já. Se na tak to jde hráli že se dřív nemohl být zbaven nese ne by byl jsem si vás to z toho se okopávat byla pořád cestou k a teďka jsem občas milovali ne. To si kam miláčku řeknou pro z na mysl vážné no ale přeci jenom je to byl veliký úspěch že takle milosti nemějte jakou představu že to dítě citově se bude chápat tak že by si přejete nýbrž že to blecha do pro z nově o po každý jinak jak můžu nezkazí se tehdy jsem říkal ani dneska ti říkám aby se naučil ze svého ho a ze svého pokroku. Jesi a aby nestála na úrovni tohoto vyprávění. Takže kdybych tohleto jim četl bych například předložil tomu petříkovi a on by si to přečetl. Aby řekl bych před při s jenom to ten pád z ráje a to všechno v dalším a ještě o tom atomu jak mi to dítě dál a to ještě dál ne a si to si to přečte ještě tento ještě neměl ještě byl zase tak by to by na s pak se na statečně a máš tomu něco líbí se tito se mu to líbí jsou nás tím tak tomu nevěřit. To si to odbyl to jako když si u toho zákazů a řeknu tak pochopili jste co jsem říkal on se mi to vás tak než studovali než z toho ty stane přečetl co tam ten řekl co jsem vám pokud a měl právo to prodělat je projevy nad proto bych škod z toho ráje a tak dál by to s a tam to je tvoji a co jen s když toto za to řekl tam není mu o něco co to mámy kdo s kdyby tam je mluveno o doví a tadyhle potřebujou tomu přijat za tam na protože. Tady říkají no to nebudu to víte že to říkají ne oni říkají a zatím s hadem stal satan a tento pokazil před trám způsoby jsme tady za tak není to pravda aktualizujte to ty sis neměl v těle výborně. Tam nic nechybělo nemusel si schválně potravu krisi jako ráj kde je ne a taková žádný bratří těm jako sval nic takovýho se nestalo jo nemusel svým bojovat poznámky ve třídě a podobně. Tak to tam nebylo to jsi byl ráně z toho ráje jsi padl či to se týká přesně tebe tři to znovu a teď cesty po tom jak si ty dopadl v tom bránila. Rozumíte tomu předložit obrazy jak se to předložil a musí říkat jak dopadl v ráje. A nebo musím se shodovat protože on mi to neřekne kloudně on neznat u teology zatím nematou poznání ale bude na něm. Víra s říkat musí mi to říct a když tito ve řekne tak mu to znovu přes tu a teď mu tam dobyl mu říkal to co v a co tam vidět a nevidí je to tam jo. Kdežto ono no takže to není návod všeobecný nestavím dětem dělal například přemysl by trp úplně jinak ten byl odborník. Ona nemůže již spíše jen ne na dálku mi chovat tak jako on on měl. Takový úd důlek pro děti nespí zrozením v praze na ty škol v je a s těmi je mysli hrál těm dětem vyprávěl co nejméně a jsi právě tak třebas pohádky a potom přešel do toho křesťanství a do toho boha nese při tom byl u musím říct že těmi vzorem jak se to dělat protože neviděl jsem ji. Ho mistra na něho ale on taky svými krásně zpíval. Co uměl všechno sebe vydal nic si pro sebe nechal jsem takže oni ho pro pod za svého vůdce a aby se s nimi setkám po tolika letech deska to staří lidé je tedy to na staří tak šedesát nic jsou toho ale z živu v praze tam z nich si kulička v je taky znají. Stýkají tak si je si s těmito lidmi tak všichni říkají světlo pro ceně na život toto by svět to nebylo protože to za čas oni domyslet jinak a on s tím počítal už. Vychovával jako že by ho bylo dospělý a že budou myslet jako děti jako říkal jsem si bral jsem by je ten se se jako dítě jsem do z pytel z jako s li člověk v. Co tento přechod tam není v ale možná že tam bude později janevim ale těžko protože vykládá stav jako událost víte kdo to takle vykládá tak tomu událost nemůže pomoci on se události nevyzná když do události vstupuje s pochopení svého stavu tak si. Prvně všimne že na tu událost každý polí z jinak. Dejme tomu že to maličko se jsem jdou na rodin díval ne s touto zkus marty do dokud li. A své nahoře dost vysoko ona říkala mně tady táhne národy anebo zase něco jiného ale tak především musím zažít něco čemu se říká ka práce ve nebo jen svět to je vzbudit zel přízeň toho z s s ke kterému mluví. Tak o přestávce jakou vím to co tam dávají jo mámy koupil se vizte tak se musím na van jsou tak tam dohonit veme tomu nějak sam vojenský. Taky nám sám on z toho jsem toho k ale hrozně vděčna že. To do od bytu jenom tak že bych si poděkovala odešel nebo z nýbrž ze jsem ochoten tak něco do toho vložit. A ona potom když táhne nohy. Tak se k tomu chovat takhle řeknu táhne na to myš kdyby směla toho by to být jen ne ta ho a kdyby je taky tak no kdybych neměl kam ho ti ale ty máš stupně a to je to špatný zařízení a byl jsem se z jeho synem zříkal od mi říkala mně no to je v pořádku ale ten netáhne dětech přivedu vás kanceláři. A tam musíš kalhoty protože tam máme před toto na když bídu ven tak by to nedělal dobře protože tam byl před toto na tom se musim toto dnes to se topí v správně a tak se nakonec dostal řeknu ten konec k tomu že je příliš a klíma. jsem to zase svoji uzná v veliký ústupek ze sebe samé tady potřebuju dostat ze sebe nadaná země vítr a když je třebas ten a tedy tvých nějakým a mám z toho radost. Tak si to z po za hlavě že to nikdy neb víru a máma protože ono na tom je. Protože to neb jej nikdy moc nosit nikdy nepřijme nikde. Ale když je to jako z lásky k tak to by je ne a moci přitom moc je dává najevo jaký to chutná moc to je přehnaně či jisto vidím že ji záleží na tom abych to uznal že se něco doby do udělal a tak máme se začít sto ze se do svýho mluvit jiný ho ne potom do beze zase tou jsem to svoji známý tam s podniku zase mám před dost to prostě všude jako každý tam to kudy chodí tam vůči mně no. Když spatně ale nemůže být bez školy na ten jsem taky bez školy tak to tak že tento systém není pro vás je jisté učitele ale my nedovedeme tamto si jinak než kam tvořit ano. No to si k jeho dobrý příklad. Jak na sebe nedbá ten by to na sebe nedbá na dva na ty děti jak se ze obětuje jak s nimi chodí doktoru a jak ti o před se dává lepší jsou staneš sám a tak podobně. Tak se podobá a velice matce a když se při jsou říkal že třebas jíme žádná měl bych se neměl byl tak to jenom malým odezva na to že matka dycky dáti ty nejlepší jsou s to řekl jak jako musím mám udělat to musím vyvést musím nová. A ona nelže ona dávám jež jsou jsou z lásky k tomu o tom toho binon se bude bez či ne napořád zlu kudy chodím rozum. No. Jako by například neřekl že se dneska málo z pro tak si myst že jsem se ještě viz spal. A je to třeba mám sice abyste viděli že to nedělám abyste že to řikám proto abyste nebyly věčný protože kdybych byl něco dělal tak se do na ven z toho jsem normální člověk ale že nic nedělám nové nejsem tykadla příjem a my se o na by to říct jen ze doba si při si bavím to vidíte věci nemluvim o jen daleko široko o konal jenom tam s tuku nu nezáleží na tom kolik toho řeknete ale jak to podá ji do musí. Být také správně podána že stále je to pravá tak nemírně hezky že byl přitom přímo špatně. No ale to tak neumím pochopitelně ale přesto se snažím to nějak podávat takže tato dobrou vůli. To když jsem před li třeba s tou petříkovi tu boženu tak se mi nikdy nečetl také o na to napsala nýbrž jsem se vás miloval bych hle myslim tak mu to řeknu tak jak jsem viděl že mám dále jít s ku. A tak jsem tam přidal anebo bral něco co do za z li se nebo nad takže ono z od od od z ono co sis to je to jsou vždycky znovu jinak trošku a musel z s dyc nikdy jsi mne mu neřekl že to není kožené něco a z to jsem za skrz do bože nesou doma tak to nemohu dělat todle. Tak jsem ho tak jsem pro dítě převedl najít místy svolila tak čti velice nepotřebuje napadat. Vybírám za ne jsem si dobrý člověk sice pochopil na ono další událostech nám do tak pro jisto li o v. Se s tím se nemůžeme v týkat tady on si za přijdou mínili že vám muset mravenci byl nikdo se prasete s tím přestat si stránkami. Ale jsme u novém pak a tady se popisuje dlouze je jak stabilitu jak tam svaly všechna ta zvířata v u boha a z dejme tomu že je to odezva na událost která se stala. Odezva na událost která se stala tam ta potopa byla deska víme že ninive je hluboko pod pískem. Že se nemohla stát jenom na vás tím pže tam nějaká potopa možná byla. A jiná města jsou pod diskem tam na tom blízkém výchovy to byla místní jako vás na to v a. Vynese vše zrodilo to je doba kdy velice starý i v jako tak jisto ještě do před psa ano. Ale tyto události dali podnět k tomu aby si je zažívali ten stav ty potopy. Čili události působí že se rodí v člověku stavy a svazků pozorní bez milosti by se vystavíme rodiny do bychom kdybychom dale jako nechápali události nebo nechápali se do událostí nebo nezúčastní z těch událostí by neúčastný doby přesní jenom jako zvířat jako u čelo v jenom v oku nám pokud potřebujeme pudově nebo tak nějak nic se tak z toho nevyvodí mi nic dalšího ale že jsme účastník událostí. Tak se to nyní vždycky s tak mám dobrý dojem o něčem nebo špatný dojem o něčem které jsou stavy. Protože se události nastav vedení začátek vedení událostmi pořád boji od abyste vy vedení událostmi nebojte se radovat se za bují svými a plakal s plačícími. To znamená když toto na počali ježíš kristus tak do počal událost promiňte nestav rozumíte berte to takle si nás učil vedení událostmi. Nikoliv jenom radujte se pro dost ale vy bez toho že jsem stavu se s ním něco ho. Ó a no neboť pokud nepřejete během tohoto života z událostí na stavy tak pořád budete vláčeni těmi mu dal si protože nebudete rozumět. Totiž my žijeme vedu svět řek bych to z je duše li si tu zem dím ten chápeme a vnitřním kterému který vůbec nechápeme se nám něco projeví v tom zevním světě tak může si na to je s že jedná seď syna z toho bylo to co jsme viděli a dovede stády věc se tím co o tom nemáme stávání se to bylo. Neboť všechno pochází z toho vnitřního duchovního světa. A to jenom utajeno přes duchovní se jsem se nestýkáme přes tím nestýká ne tak si myslíme že toto je tohle jesiže se raduje někdo za by se jenom proto že jako. při to s tam pozvat nebo tak nějak jak to tedy ne. Ježíš z na příklad dejme tomu nebyl asi vožralka ale změnili vodu na do plic se ze si to a to byl první zázrak aby nám ukázal jak. Si s těmi lidmi kteří mají touhu se radovat no když je svatba tak není každý den tak by s vědou dají do byl li ku ne z assisi říká. Ale kdyby ho k tomu neměla bývala panna mary tak tím tu vodu na víno neproměnný to si uvědomte. Že naše nese na duše je toho na co se panna maria je toho mínění nebo chce. Abychom se podíleli na tomto životě na tom stavu těch si napřed radující chce. A taky je v tom stavu plačících. Jistě nikdy neměla nic proti tomu že ježíš kristus pomáhal plačícím aby neplakal li do. To to že si to myslíte tak. Myslím že jsem řekl začátek bude v tom pokračovat ono by se do že bych to zase ta terezie že ano jak jsem z s k na to šel. Ne pod se nejde tu záležitost vedení znalost. Protože ono to sice nejde rozumět událostem úplně protože těma rozumí jenom ten kdo je v tom stavu milosti nebo toho zření události z druhé jste ni. A když neni nemá tuto schopnost co tak je pořád jimi události vláčen se mistři řídí ni v koncentráku bych se tomu nerozumně že jsem ztratili nabyl jsem byl jsem bohem opuštěn. Když to se tím bylo takové pěkné ven ze si je a a do brzy by opuštěn jako visí osamocení v s tak vizte v z jen cení ještě co sto jenom sami jenom smutno nebo tu tuze smutno. Dovíte a co tam chybělo sebevzdání a sebepoznání. Takže tu proto trvat na jedno tytéž kartu mu to by bylo aby se pocitu odešli. Stejný jako jsem přišli prý za ještě co řeknu to co jsem říkal tamhle ano těm plně nebudeme dávat. Že když my si myslíme nebo vy si myslíte že jsem chór vizte příklad jak si co poslech li. To je také pravda po konkrétní potřebujete vědět nebo slyšet ale to je seď syna z toho co si o co berete. Vás upozorněn na ze se nese hlavně pro toho že se snažím o to aby to nebylo z rozumu nýbrž ze zkušenosti zkušenost nebyla rozumová jsem to na ono mně skoč žilo ale dycky najednou to byli lékaři anebo sedmnáct výrok anebo sestra svatýho dycky to na skočil zase jak je to tak na to vymoženost z pomni že si na to že jediného ten esesman chtěl zabít nikdo do tam tisíc dvěstě studentů mu a si to k li vědomi že mne chtěl zabít a. A během těch čtyři není než se toto stalo je li se u kopat nikoho jako pali z věděli že nás kopat jasně že se ti za že jsem s vy vy vy vy to činit pro před výchovu jo. No a ten na nad na ono říkal co oko bez ona napřed výchovu jsem slyšel co za na celý skok. Tak představ tak patra nestoupal jsem ležel v krvi na zemi to byl si jist bych to s k k k od ve ve skal ale teď najednou tím to co viděli jsem byl u ko dávám smrti ten viděli že chodím přes svým na nic se nestane ve se se lid kde se muselo stát kvůli nim to předešlé abyste viděli ten rozdíl esse mohl těm několika málo co by to bylo sto do li dvacet těm dal se ten hlas mi dostal ještě dvaceti to říct. Tento směla byla pro toho že jsem vzdal svůj život z toho. Do ztratí svůj život nalezne jej ale nalezne jej fakticky. Ne si se hledat ale na tej protože ztratil pro z vás vy si musíte propojit všechny ty myšlenky se mi dohromady a to synem propojit který jenom z toho komentáře by se musíte spojí s tím životem vám budu muset během tohoto tvých no především přít o to život by se z dosud abyste z když se stávali je jako nepotřebné třebas svatý tři králové a do rození v betlémě nebo dvanáct výrok nebo s tím odchod z rodiny nebo vstup do jordánu nebo. Jsou k věření z s ďáblem nic za nesmíte vynechávat se to si netroufala svatá terezie z st a říkal si máme z to vystaví se měl život každého všechno ale konkrétně to nemohla říci protože by se byla si je se k postavila to jsi byl ježíš kristus. To nejsme my ale myslet podobně ne stejný jenomže jak jsem říkal se moč na jinde než tady u vás jsme tvorové třetí kategorie v jsem tady říkal ze říkal takto říkat nebudu si zaseto přede ještě tady jsem to neříkal mu tu ještě mnou řeknu. Tak musíme prostě rozlišovat svůj stav od z to o ježíše krista ten stav rozlišovat je taky dobré kdyby se tak vysoko. Že totiž za jiných okolností se zrodil kristus za jejího koná sví jan křtitel a z jiných okolností my lidé ostatní i vy pochopit že ježíš kristus se narodil z panny marně která netoužila mít dítě na netoužila po muži a tedy. Taky po dítěti ale když ji navštívil anděl což byl vnitřní stav. To nebyla žádná událost kdyby tam byl do koukal mokrém tak tam nic neviděl. No nemáme tam bo se tak dokonale napsané písmo jsem že kdyby se plně do koukol okrajem tak nic neviděl jsem s tej panně marně děje se dělo s panně marii todleto v s s s s k. Tam byla asi nad tím andělem a ten řekl když se zdá se to co budu řikat svými slovy své vůle ho tak z vůle boží v době nastoupí a na vůle boží jest jak je to prozradil že ze sebe porodit syna božího to je prosím vůle boží která se týká každého člověka i pro nás platí že se máme. Stát dětmi boží z toho nesmíme slevit ani čárku jenomže máme jiný začátek. Že tam matka ježíšova se vzdává sama sebe své vůle a tam naše matka se neznala čili tam to byla první kategorie i nemůže patrno věnec mně se narodit znovu protože nemůže do mu nama se na znovu vstoupit ve říkal ten nikodem že jako on udělat snadné znal znovu se musíš zrodit z ducha a z vody z odjel ducha. Teprve potom si schopen z opic do klasicky a prosím abych semeno pod a příliš často tak rukou sekal tu na kategorie člověka je svatý si tam. se manžel tato zachariáš že otce na devadesát světa a nemohla mít dítě. A když se zjevil zase vnitřně při modlitbě vnitřní v chrámu že synagoze je tomu zachariáš jenom byl pravým ale ten anděl tentýž anděl. A řekla mu. Tvoje manželka porodí syna a ten připraví cesty káně říkat tomu nemůžou věřit protože to je neplodná ve svém věku. On říkal když tomu nevěříš nebudeš tak dlouho němý do složitě narodí z rad. A an byl němý. My si tady něco denního řekla by si byla ráda přála mít těl nemohla být on by se byla dělat sál že to byla vůle lidská bude lidská může být buď pozitivní nebo negativní si nepřeju rodiče dítě a mají ho tak je to vůle která se nepodařilo si to přejou a mají ho tak je to vůle která se podařilo ale v každém z této projev lidské vůle této jsou oni to lekat jako některý z také radí svatý jan křtitel byl člověkem tuhý kategorie a o něm říkali z s pravím vám. Že byl že bude nejmenší v království boží co to potom mi víte a teďka před výklad je do li je. Jsme li matka si to přál nebo nestala otec co psal konec natož jedno čeho starost obapolné vůle nebo nevůle to je totéž budete podle este viz jediné vůle lidské a když se mně ne z vůle boží to není vůle lidská si za z toho že to je čistě lidská záležitost takže ten člověk tato byste mohli do se tady narodí vystopovat všechny před jeho neděle. Jenomže zapomínáme že při tam narození je nesmrtelná duše a odtamtud pochází povinnost její. Aby zavedla nástup kině ji do toho těla smrtelnou ztrácet které vine smrtelná zrovna za začne být aby dovedla tu duši k rozvinutí života a když za duše smrtelná trvá na tom aby dále vládla rama napravo vládnou když po a to je ten se k duše a jak přestane pomáhá tak se stane.