Karel Makoň: 89-11A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ty satana s z s tím ježíšem. Tak tohleto mějte na vědomí že myslete to třetí kategorii a že potom v platí z ježíšův život. My si musíme počínat jako ježíš abychom to napravili jež se narodil na tomto světě jako dítě nevědomé. Tedy nevědělo nic z o nesmrtelném životě v nesvede duši vůbec nic. Do takové jako je normální člověk jenom když se narodilo. Tak slyšeli s při vás pastýři. Anděly sláva lidem atakdále psala bohu stávali ten pokoj vjem dobré vůle tak z na bohu na výsostech že dobré vůle. A toto slyšel prosimvás tady to je stav přeci co slyšeli assisi prosto si ostatní lidé li tam bylo vidí to byl vnitřní za těch tasí zrakový z jista v těch a do tří krávu. Že které se z živu byl černý tak se z živu a no a viděl tu před sebou tu se vězni která vedla se dale tam jsem se z východem viděly před sebou tak této viděl marně se do se dostal rozum který prostorové se to bylo nějaká kolik se to nebylo. Tak po toho se mohu to hodnou li ten kristus se narodil z svodů zda a s to bylo by to vždycky podložen jsem to jako nic tak se doby dobře jisto si položen jako todleto to aspoň todleto z nebili no ale trvale jim po si to bude trvat tak ten málo z toho se byla jisto jim nýbrž. Jak svatá terezie chce se mu semeni aktualizaci musí doby jisto je naše my jsme padli z ale každý z nás padl z ráje my jsme z její li že ve chvíli narození na tento svět nesmrtelnou duši dovím ku a tak vedle naší smrt k tomu aby rozum na tento život. A chránila nás od těžko svět tak dále no to všechno je vám jasné to budu musel ještě před neklaněl rozvést budu mluvit o již v životě detailně. To se musím jednou s tím skoncovat a v takže dosud svět je podle komentáře ježíšova usuzuje co člověk dělat za nemáme dělat to znamená slova ji třebas do komentáře k jeho život je to v tu jednotu události ze stavem nepochopili zas. A to se musí pochopit aspoň jednou si že z svatá terezie o všímal radosti říká za dvěstě třista let. A próze z pozval aby sto nedovoloval protože ještě to z od jsem to stojí za to s těmi se třista let. Ale pak to nebe za nic stát co z cit když zase se musíme směřovat přijdou lepší a bylo by či zkušenosti ano. Tak si příklad ten je není tak beznadějná jelikož z pro platí podobenství o z z z si z nás a marta ten synu a pro o práci na poli všechno to prve se vám vysvětlit toť do mental se vám podat a práci v domě. Jenom si to trojité to skončím tuhletu buňka tyto tím koho vy cesty že jestliže by se z člověk choval v domě hospodářově jako na poli tak je služebníkem neužitečný. Na poli byl velmi užitečným ale jenom na poli při dělal proto hospoda se co mohl ale dělal to za mostu kdežto v tom domě dostal do li se za mostu nedělal jsem to dělal z lásky a tento přechod z událostí nastav tomu vás chci naučit. Protože berete za na tom s tu událost. Ale děláte z lásky to je stav totiž když tam něco vyvedli a to se peníze obchod obchod je pořád ještě událostí. Ty a a ty si něco uděláš za to udělat tak něco že takto vybrat za při zaměstnání kdežto když ten služebník z vědom prosta pro domu. Tak se se že umí je a sloužit tomu hospodáři. Ale nestane nebyl a on nechce od něj z vůbec nic tam není o tom ani slovo se co chtěl. A když mu poslouží ale neřekne že něco chce tak dostal co ne aby taky posed po seděl svým a po se se do se tak se nemodlí ten návod k modlitbě. Není lepšího návodu modliby se takle nemodlí nemá jeho modlitba spojovací vůči prosil berte to to říkám protože to nestaví se jednou svými těmito za zlé protože říkáte návod návod jak na to tady je návod. Kdyby byl začátku dejme tomu to dělat tak jako třebas radil weinfurter. A to je k nepoznání jinak že jsem se říká rameno boží aby zapomněl království boží aby se při by se k bohu tak jsem se tam nedostal to bylo šest. Takle se do hospodáři sval pro domu nejde když jsem to řekl těm svým učení si kterou on lidským cenit za proto si přečtli řek jak to tam není todle co ty máš právo nám z du každý dělník pro nám tuto pokud pracuje na poli ale pokud pracem domě nemá právo nám co nabýt v laskavý milovat ne k a. A tohleto no svatá terezie podškrtávám a říkal. Když tam tam maří magdalena musí ma čela nohy. Se za mi říkal oni byli proti založeni tak říkat a co myslíš šimone se se do se od domu. A tys mně nedal nohy nedal ti vodu na nohy a ta z čela nohy se za na no neznáte tím je za děl protože velice rychle. Tak tohleto mějte na vědomí že ten stav ona prožíval stav lásky a ten spasil. Byste že tam jako. Velice špatná žena přišla nějakou nadějí na prostě z se vzdala svýho života a. A toto poměrně snažší než vy kteří jste poměrně dobří krotí. jsem měl velikou práci i ty jsi praze z mojí matkou která byla opravdu poměrně dobra a jistě obětovat tomu bohu to jsem se do veliká dobrota potom svatá terezie nepokrytě říká nebyl by si ničím kdybyste měl svou matku. Partnera potřebujete v tom životě partnerem je ten život na s celý nemyslet jsem se nějak do zvláštního partnera ten život je tím páterem skvělým nejlepší a neboť z ty události vnímají vychovávat ne to se mám nemám tak tvrdil by se dal vychovávat. Kolikrát jsi ještě trpět říkal jsem kolika svým přátelům než že to vychoval kdežto vychovat abys nemusel trpět ne proto abys nemusel trpět aby z netrpěl protože nejsi vychován proto trpíš. Ne protože to pán s tomu tak my si abys byl pro sahat získá. jsem prosím vás byl třista vodu ze své ale potom jsme o to bolelo pořád ale ne tolik aby to tomu se pořád myslet. Jsem jsem něco lepšího tak jsem to vůbec necítil zapomněl jsem ne ale co tam nastupovalo ten stereotyp který neznáte vyprázdnit svou mysl předtím se z jedno z cit a potom do toho vložit svůj vlastní kříž svou vlastní vůli čili syna sice kte které se dokonalý svět nějaké vlas při cestě na cit. Jak to nejde tak to ostatní nemáte u činech spojovací. Potom se vyprázdnit přitom se do cení co znamená uznat že jsem sjednocení bytosti nedosáhnu nic tak se toho vzdát. A potom jakmile se dovídal z této prázdnoty. Něco z moudrosti boží tak do toho vložit svou vlastní vůli svou vlastní vůli takto vlastní nemá nové postavení které předtím neměla posvěcené postavení neboť je to u z vůle boží a ne moje a to poznám podle moci která mět. Položena na které zakotvená takže z moci boží potom jsem to vždycky ona ale když jsem to nevěděl o tom boží moc na tom nezáleží když jsem nevěřil na tom nezáleží na mně se vyprázdnil jsem byl ochoten když jsem poznal tu moc za tou mocí a uskutečnit. Co to velice do které se sino to jemného a co tady s několika není není jenom jedem jste si vybrat z se za moc dobře. Tak že z mistra a nemůže na ale to vezmete jak to tady vykládám tak to není všechno tak je to o metodě správně vyložena metoda ale nutná ale z to nejde do konce. Pak musel za sedumnáct výrok u mně kdy někdy totiž aniž jsem věděl to občasné odříkání se sama sebe ve mně na prosilo něco čemu se říká se do svých zásluhy ani se o tom věděl co znamená na verš silové města v dorostl jsem do stavu poznání boha a k ale. Toho nebylo tak poznání řek bych jednorázové. jsem věděl že je moc to bude to z od ale nesmrtelná pro jsem věděl atomy jenom honzy protože tanec na podstata. Do vědomí o neseme tvrdě mělo účinky jasné učí že jsem nemohl vnitřního dělat než z ona si přál jsem litoval hrozně toho života předešlého jako o ničem jeho potem. Můj je se mohl v i na divit že to od za ničemnost co z tolik pláčeš by to říkal než obcházel se do k tobě ze si svět okolo vás o tom hodila jsem pořád tak za dva nebo tři dni jsem plakal. A jsem na to vůbec neodpověděl nebo jsem řekl kdo to strašné zná a za sestra přebrat ho s to byl on panno. Osvícení je z toto jsem tvrdila z nechal plakat nese potřela by plakat na se na neplakal nad se o jsem dokonace ani jsem který jsem li ani neví to co jsem věděl ale nevzal jsem metodu vůbec se neznáme na to jdou. Jak se vrátit do toho stavu který jsem zažil před tím než se před sie šel. Ale věděl jsem že tu metodu najít a našel jsem metodou jenom částečně správnou. Že metoda se najít taková že by se dovedla člověka kousek dál ale ne dokonce děláme to na neexistuje protože jsem zase opakoval nějakém nejenom boží ale tak že jsem věděl o něm že tu sílu která předtím vedla k sobě a že tam celého odvede bohu ta síla toho víme na ekg jsem tou silou toho je ne na to jsi jo opakoval odstupu pro me na opakoval no. A zase jako to radil. A se ale to opakoval že se mi že se z nohou musím si z toho boha že přes doby že to ne přestali to nejde nebudou li tvoje nohy čisté nebudeš vůbec čistě bude čisté jsem věděl že přes novým to jsem pochopil tento symboly jsou života život zas do pochopil a nikoliv do sto komentář a to se stalo. No a takže. Jsem dal upadal potom z extaze je sto zenu to to byla pro by se svatá terezie. Zatím pozastavila řekla by to byla svoje slabost nad proti pro seslat se jsou výtečná věc ale je to projev slabosti lidské. Jsem to neudrží ten stav z spojení neudrží ten slabost a stáda a že padne tak je to zlé ale je to dobré po stránce je tady když padne. Není to jako spadnutí z ráje se to úpadek do svých nám z tví. Vědomého vyhnanství ty věci neuvědomovali dost dobře li jako za ta které je tak pořád do vinna z kdy jsme ve vyhnanství jsem tak cítil silně se cestu necítil nikdy tak spokojeni jako třebas. Tam to ne tady s tedy nejen svým vámi tady všecko co potřebujeme tak co bychom se na to po své li s tak v v v k se o snech mluvím že jsem a. Neměl přitom těžkosti na nerad říkám protože to by nebylo příkladné co do terezy za dvě před tím aby zase bych ho neprozradil se měl nesmírné těžkosti potom na tom tak zvaném pochopení znamená poznání že že se dnes za to co ty jsem podceňoval všechno světské ne školu jenom své vojsko ale jídlo do školy tam maminka poslala se neděl svého druhým oné a to jsem. Ale jsem ko za nebyl schopen co si že protože jsem to zlo si to za mýtus no tak tam byla přednější ale to takový jsem předtím nebyl na to svět do mi záleželo ale ty se vůbec stanice nezáleželo to byly veliké těžkosti. Samé babička říkala taky ne protože z to si na nic nebude pro ze semenu z dne přestal prosti do ve škole na mně muselo školy nutit chodit to za živit musel mít před do musel země dělat osud to trvalo tato extaze no a pro by tolik ji by měl být opravdu dnes říkám klášter ale s a na toho lidu kde bych ti zkus si to mohl odsloužit todleto. A jsem ale co se tady stal za chybu. No tak že jsem nebyl schopen celým životem k tomu bohu ujít proto nastávaly textem ze. jsem schopen jenom tou modlitbou. A kdybys kdybyste pochopili že to je nesprávné kdybyste pochopil co pořád říkám celým životem této pravé vedení všemi událostmi i to vám všechno napovídá ne tak byste nemuseli takle trpět jako jsem trpěl vůbec né. Že nejde od abyste stromy trpěli jde o to abyste byli disciplinovaný abyste nechodili duše oko dal si který se ve vás jo no ten stav potopy. Jenom symbolem nějaké etapy malé etat lidé vývoji člověka a to jsem zažíval sedmnáctém roce ten byl také na jenom vědoma linka etapa ve vývoji člověka samo se o jsem si to nemyslel jsem nebyl poučen např jsem nikde předvídat. Teprve dneska vím že tomu tak je. A když jsem potom za devět let se považoval svatýho tak jsem to pro z rad za dokonalost vědcem tak i to byla se dal světa. Člověk si jest o kotel si při rasy seccho i to nejde při skrze před svými vět toho že od boha ne na do to byla moje sledu za a tak to prosila nedělejte aby se mně více všímat těch co negativních prvků ve svém životě abyste pochopili co je na tom hezké ho. My si nesmíte dovolit z na podobat několik než ježíše krista a. To může dokonat stoprocentně ekg za to je cesta pro někoho jinýho tak dycky stanete byl jan li. Protože tam šel za dne po pletu dávej na pozor obětoval zvíře ne jestliže člověk obětuje zvířecí tak obětuje z než když sil obětech něco málo el z nějakých sil žít neživých plody jo ten symboly je. Jsme po stránce že jde o to především se zbaví zvířete. A když on měl třebas stádo ovcí jak mi dát více se tady praví v tom nebylo se z bibli se ženo ano vlita vyslal si to hodí tak to říkal že to pořád nic to třebas není pravda. Ale obětoval zvíře a tím obětoval sebe takže když ho káni zabil tak to nebyla jenom vražda která se stala nýbrž dovětek toho že obětoval z vizte tane svět to s nesmím od jsem se ještě vysvětlit dál. Vy se k tomu dostaneme tak by se rostl to budu vykládat ale. Ale ono taky v jednom povídání není všecko obsaženo osten se ještě po musím přidat něco nového něco jiného. Nějaký král stalo. Byl občas posedán zlý duch jsem od most vodila se tam o li od hospodina. V z nás bůh poslal zlých ho ducha bůh svýho ducha nastanou vlast takže on přitom vraždy žil nejednal dobře zkrátka ale on to nechtěl dělat sama že byl bezmocen vůči tomu zvířeti které nezabil. A tak si zavolal davida který byl daleko lepší byl mladý sice ale byl dal ve cesta neměl tento posedlosti kdy je toho zlého ducha od hospodina a ten musel držet ruku. A dokud byl s ním david tak dělal sám od dobře. Jenomže oni si to lidé všimli že dokud věcným david tak z toho je dobrý kdysi david není tak sally je zlý tak si tedy všechno dobro co se v tom národě stalo tomu davidovi tak i že zvítězila symboly jsem ne co z nebyl nikdo ochoten ani den za udělat ani do jiný z národa jako nakonec chtěli udělat králem jak se to dověděl jsou kázal koště tam ještě jeho podob po davidovi bylo zabil ne david mu no. A ten koště se razil do stěny ale přesto si to a ten nebi nezačal nenávidět toho samu. On věděl že to zlý duch od hospodina tak tady něco podobného je v tom a bylo by kainovy zlý duch od hospodina. Voni jsou v dualismu. A tam to relativní zlo je rovnocenným pád nebem z relativním dobrem a ne by se v o lila by mělo zla před to rosy jsem dáte do musem schopnost to nejsou vrací te se muset do se ho ale nevadí toho tomu že tady rozvoji je v něm nevadí se to zlo potom po těch se ve mně nevadilo tak ty jsi že v tom koncentráku že to co tady ale čeho tady pro nebylo. Ono tady pro k tajně do jenom pro ale pro všechny kdo tam by vraždění mučení tady pro zlo nebylo. Co je těžko vysvětlit a jsem věděl že žijou dualismu na úrovni se to zlo ještě stejné právo jako to dobro lety rozumíte než jsem se odloučil od toho relativního zla a tak taky nemohl na ty dobro. Na mně působit jako předtím všechno působilo jinak působil tady bůh a jeho relativním za z že jo po pak jenom nepomohli do jsem si buvola nemůže říkat tele jako zákon který on tady ustanovil zákon neměl na mně platnost. Že jsem zákona nýbrž nad zákonem rozumíte prosím ho a a a tak ho hru ano ano to je tam je tam odlet to jsem na čem ta zas pohled protože ono to všechno spoj do se vším tam v tom za o a když ty lidi citový kraji událost kou dal se tak nad k tomu ne v sil v bohu. Ale no ale je taky se na zem ježíše krista. Všichni se dělají do byl porušuje rovnováhu mezi lety za velice do ve se vymykají z toho dualistického řádu a dělejte dobro je k relativně nám a bude tam za následek že se od světem mimo dualismu v zen se na to utrpení na vás nebude to bude na jako to jo. Je z od stvoření světa a a stojí ježíše jaký tak se betlém. A jestliže tam ti proroci vykládají něco o ježíšově životě také do protože věděli kam ten starý zákon s tou stylizací života vede že stylizuje svůj života svojí život to znamená jsi kdysi věnování si to jen vědět děláš to co je zákon předpisuje v tak to ne jako s koná jsou vlastní vůli a protože si je přece si je zákon o to i to je tvoje budete zákon vůle zákona. Čitty se podvolil svou vůli zákon vůli zákona vyšší cesta než vlastní bude vlastně vůle z něco dělat rozumí ovšem byli tam kdy v tom starém zákoně kteří to brali daleko primitivně ji nečekat to vykládám. A mezi nimi byl ten eli s ne tento za tak jak jsem to vzal jsem sedmnáctým otce. Když jsi byl stvořen od pána boha. A když všecko se od něho tak v mu že to musí ode za to byl kdo to byl tak jeden z jenom stydět se za do svět je čili musíš odevzdat všechny nástroje který je na dispozici. Ty jsou v jeho nástroje hlavním nástrojem který měl jste si je lidské tělo a s ním všechny jeho vlastnosti to jsou nás to je z jeho rukou za to je tak jsem dobra či k tomu všechno patří když pláčeš nad sebou k tomu patří to jemu patří ten pláč když se raduje z nad něčím jemu patříte radost. Když jsi živ na to světě jemu patříte život a tak dále takle totálně jsem to bral a tak totálně jsem šel zatím bohem. Ale nastojte za pět let asi tak přibližně za pět set by jsem byl vybídnut s a ne tedy jedno abych tuto cestu existenční některý říkám toho eliáše zanechal neboť bych odešel z tohoto světa bez o to své se říká česky. Nebylo by sto za nápady k a vedle tři dni policajti to na skvěle řekli se zjevil skočil někam do se nemůžou najít kdybys to nebylo žádá žádná sláva a jako prostý od ten tou cestou šel za na vás to neni proto z ty do stavu překonání nemělo jít. Ale když bych tímto způsobem při počin jako eliáš ani neměl za sebou ten úkol který on měl splněn na tom světě tak abych s tak jsem tomu on neznámým ale bylo mně řečeno že ho poznám tak dejme tomu dokud jater sedmého červem si jsem dostal jsem že jak jsem řikal cest. A tam jsem hledal dílo přijal jako se k byl jsem z to vyčetl roven pro doby mysl je život myslí život věčný je ne a tam protože to jsou žije v největší zasvěcenec indie atd než janovi do ghos. Jak jsem za ramakrišnu znal jsem ji ne k nám tu z toho. Spisu roven nad na ve za sem se tam nebylo oněm než tohleto tak jsem zatoužil se s ním setkat jsem se do vy teď je pro je v káni tomu zela paříži a to pokud to se tak si nějaká spis protože to je to co z vím kráva byla to zk není na takže tam se mluvilo sám co z ty tak by to mohly být za oni neměli nic a v tom jak jsem si říkal častokrát myslete němuž a ze. Byl zase vzat z a el dal nic tomuto neřekl. se mu slovem nenapověděl on věděl že mámě ho spisy přeložit. Nás a něco oporou šel a odešel. Jsem za anděla testu ani no a od klímy petra z mně přišlo všechny spisy jsi janovi jako se prosimvás todleto jsem musel pochopit i při své tvrdosti že to je nějaký úkol ne.. Tak jsem se ho chopil tam vidíte jsem si myslel no teď mně ten si orby do moc no pokoj protože on se do nás padesát nebyl. Ale do pak. Osmdesát nějaký jižní zkrátil na ve se pro praze na smrtelném bylo říci za ho mám wu že karel makoň z bude překládat v si jde do jógy a center vjemy od nové trámy to devadesáti letem říkal prosimvás. Paní otcova nejsem tak na abych po takové velikého si si pro kristus když mi velice viděl. Dal ruky bych to přeložit do mysl se prou život no tak ho to víte buďte gesto dosti protože ten takže vidět oděla do prodloužili jo. Jenom při jeho doby do kost není toho názoru že by to mělo třebas tento se komentovat a ten se smíří všechna po že si ho ten náročný pán. Pro jsem tam zařadil k těm mohamedánství. Podobě jsou si z mu a teďka říkal mi o cestě oddanosti nerozumíme dobře vím byl to on kriticky uzná takže než se musí do toho mýho výkladu by tam nějakýho zasvěcence evropského nějak do mystika a nejlépe svatou terezy not tak jsem tam das o terezy svatá terezie se říkal ne komentuji mi tu s konec cesty a začátek sedmý kapitoly protože kdybys to ty bys se předal to věděla dobře. To jako by si jsem z dal bylo strašit takle to že tam dokud nesměl ani slovo říct z toto očista je se toto si vydržela not domě dalo práce bych to by za to tam všechno napsal. Že ona a dodneška právo o tak říkal toto setník tam taky byl v tom potom potom jsme ho asi s kam tu pustit tu se dostat se za ten kometa bylo by jsem nesměl napsat protože nebyl by se co to se nic. to si tomu napsat a proč jsem si to napsat to taky to nevydá katolickým tu ve styk a aby to mohlo by na tam nesmí být dána tím byla za mi takový byl věci že mysl se mi o křesťanské. Nebo co příčí církvi když deska oni dají in by náturu to na povolení tisk ku rodu pojednání o z o volalo kterýho dal se u pálit a no. A když deska učitelkou si nepovažuju svatou terezii v tak k a je možný že i spis p. Který vydám ne ale pro někdo ho že že do se taky tím by vás tu ale prosím vás o něco ji v závorce budu k s to byl by dán a kdyby mně ještě uděl svatým tak si to za ukazuju. Prože by ses na to co psal o i ty ale jak je u prodělal dobře jak si to přečtou tak svatým nebudu neví bože. A. Co a mezi jeho překlad si co o ten a pak tohleto co to je li to je to je bez nad na věc neproste by to dokázal oni se trošičku vláda ale ona říká toho tam co jsem z konci z koho tam a s no to z trávy jim. A proto abys abys nezbyl abys je prostě nezavrhl pro jednu věc zavrhnout všechno dobrý co tam to jako s měli jsem vztek líbit trávy dobře proč ono ale prosím k zavrhneš tak o něco zavrhnout seďte spis tvoji a to nechci se do pravověrní dosud je pravověrný ten co tomu komentář a bude dokonce ale jak toho ut ne sám. Tak tam bude konec se na příklad toho a i ten by si tolik janovi kladem posly. Ale vám ho tam do bude do tvoji závod kdybyste někdy chtěli vydat tak tuto za odkud promine zad. On toho li zbude ka. No a to on asi strašně váží opravdu považuje ho za většího než je sama ona velice pokorná v ale považuje za lepšího on proč mohl mluvit víc než konat protože je s věci předně nebyla ještě inkvizice tak pro z věta jako za ní. Takže svatá terezy jen je se náročná jako ten přijal by do ghos říkal mi sama. Ne jak to sama nemůže vyložit vyšel z to nechtěla s to vyložil ale by tam toho z prvek na ten to bylo z vám to co se na to dostane to tady mám to vyzve tato o sečítat nebo to starém zákoně které je e nahrávají k tomu život ježíše krista. On si nevzpomíná náhodu ježíš kristus dříve než abraham byl jsem proč neseme a abrahama. Protože byl přitom abrahámovi jeho z síla odříkání stála za abrahame. by byl nebyl ochoten obětovat pro nic za nic svýho rozený o syna prvorozený si něco znamenal ale to byla moc boží která a moc ježíšova která stal ani a a témuž se přiznává david některých svých pasážích. Že bere to z krista. A ezechiel a i záda a jiní proroci každý některou pasáži jsou krist ježíše krista života tak dokonale dokonale ovládají jako by si s nimi žil. Jakoby žil z nich jak ty jedním žil. Čili bych byl rády by se aspoň pro dnešek vzali za správné sine tak byto v i když je v vám to vyložím tak abych viděla ne tak že visí ten ježíš kristus. Začal být spasitelem se narodil v veliký omyl církve. Nýbrž je věčným spasitelem a co na věčný stvořitel i před tím že stvořil tak je věčný spasitel taky věčný duch utěšitel na ano a osvětitel duch svatý a to je nejí díl na trojí jedinost jsem to vysvětlil na tom a tomu nedílná trojjedinost boží od věčnosti je to takle. A vidí o tom i indové pro tolik jiný co nám přiznali jsou přes nazí že správný když je ale málokteří z vás k tomu dostali svatá terezie v ano ale ten vás i k atd. Ten toho nebereme všechno oné protože ten vynechávat trojici aby to uznáme tu trojici tam musí být z tvořit dal kali ničitel tu byla ale my dalo by to jež si je víc než ta hle a po kterém tato ta a tak kali rajtuje bych tak řekl. To znamená česky řečeno jejím nesena ano když je na jeho sil znázorněna na ale na to by toho přibít. To znamená že ji je nesena tou vůlí na po tři vně. Ale pro dobro mrs dotýkat v k teď v s a nebyl jsem příklad vždycky je mi do vět tuto o na nic není ona než že toho moc řekne. Při roveň do ghos prosit svět co ho v on neříká jenom se jsem se nikdy z celé duše z celé mysli a jestli veškeré síly v ale když jsem šel vlivem lékařů u by k nevidí jedni o co jsem ho od bych to neni neví se s tím co je živ a když ty tak viděli jste vrátka tak nauč vyspělé. Věci ne tak jsem za to velice v čem když také nedávám musím si si být normálně kdyby byl kterýmkoli z vás tak tak i dnes sedím tu mluví k ale protože bych nebyl schopen z víry jak se schopni kdy jsem nikdy neměla nikdy být v tom antoníne. Te i pro sebe. Nevysvětlují si to co říkám doslova vím na nýbrž z než pochopit smysl vnitřní smysl těch mých. Do smrti zapomenu jsem si říkal když jsem napsal eva mil za cíle ho touž z toho napsal tolik kdysi moc přestat a to bylo v v pořádku to si dnes kdy tím co to a to bylo v padesátých letech tohoto století jsem ještě vůbec nepomyslel na přece jsem byl zakotven do ten muž ještě neznal abych syna z nich se mnou ještě někom. Komu vykonal jo prosil to za to vážím protože jsem pochopil že na každé stránce než se něco nového co velikým z že to bylo tolik že řekl kdybych to uskutečnil jsem tam našel kdyby blahoslavených hle v no o tak nebylo. Se volní dalšího sám vězte by to nebo ne v ale kdyby rase jenom zrodilo ano tak to pro křesťana normálního mělo stačit. To bylo od svým bude to nejsem prostě to se na to na o to co ti staň tiše strašně zle. Kdyby zachovat ten na stránka po které z mála co moje cela. Když viděla v tom stole neviděla v ha. Začal s mala poté oné stránce nebo když po napsané poté než se stalo v takže bychom našli společně s stanu tuto stránku neboť taje inspiroval. A ta by možná nastala za všechny moje spisy no. Při z do z osy z o z brzo začal. K osou musel jsem z toho jsem oslu prosimvás na nás nenechává tak mnoho cvičit z toho co se všechno ze sebou a mám být bez tak tak podívejte se nebo z když se dřív v z bez kaje z s v z že z nás svého před ty když osmdesát večeří ne v chceme tak provest napřed umu od k pochopení. Předělu výkladu mezi šestým. Stupněm sedmi vám tomu říkám mezi šestou sedmou komnatou hradu nitra takže. Máme li tomu porozumět pokrm mu rozumět tak musíme. Se smířit s tím co je tam napřed řečeno nejenom smířit dalek kdy něco co od těch třech novice jak ona chce nebo cesta chce. A pak a se můžeme mít naději že se neztratíte během výkladu. Jak se budete ztrácet tak by to řekněte v ztracené všem mám strašně nerad kdy jsem výkladu. K tomu je do prázdna takže od vás než ti budu chtít abyste přijali jako hlavní pojem viděli s tím ona si simulace ale je něco co dělá každý z nás a ježíš kristus se o tom vyjádřil slovy nech mrtví po chovají mrtvé. Když si budujeme život nežijeme ještě v ale si budujeme je. A v této při ona si vydržíme do smrti a svatá terezie ze při svými sestrami jaký jenomže tu s tím ona si vzala za jiný konec. A o tom vám chci teď něco z především proč jsi mne než život jak to že si milujeme život přes svět svítí nežít svými. Ale jak jsem vyčetli dale by taky dobře víte z pokroku vědy že totiž my zde na neztratili i to jsem tam se ještě sví se procent žijeme z toho co se od nás fung je z samovolně. Čili do toho nevkládá mez sebe svůj vlastní život nýbrž život je nám předán takový jaký jeho berou životem ale s tím nemáme nic společného takže tento procent škol ale to je hotová o na to ještě jako bychom nežili a nedá se k tomu zatím přidat víc. Ale se nebudu tak rozptylovat těmito reminiscencemi v k ho než tím do roku říkalo je a dáti se na svaté terezy. Je tomu potom na tom jak o všem o na tom nových konám mu o modlitbě celý ten spis je věnován jenom modlitbě. Ničemu jinému v takže neberete jeho výšku ty když jako návod k celému životu nýbrž návod k modlitbě neboť život v klášteře kam oni tam zk jen své zredukoval nad svá a ten není li na dva koly a se modlit chce aby šli do sedmi. No a my potom to bude muset převest na život teprve potom to se život z toho života karmelitánského tak si můžeme dovolit rozumět konci šesté a začátku se ne komu na. To na do nitra tak především ty komu mluví mu býk sestrám zády karmelitánského které vstoupily po slavných typech nebo pi slavných lidech do toho kláštera toto slibovali slibovali se budu celý život modlit stejnou měrou za sebe. Jako za své bližní ne zase neví s. Kdyby jste to nepochopili tuhletu věc a a o li se především za sebe. Jak tak z nemůžete pochopit to co ona říká na předělu šestého sedmého stupně a od nebo je komnata tomu lid osud tak sto stupně modlitby tak ona ta jeptiška vystupuje toho řádu tak se zřídka simulace života kterou před tím žila ve které žijeme my do z od neprospěch nové. Simulace kdesi miluje při mu je život aby mar je a začne tím. Že se odívá do jeho rouchu jejího roucha každá tiše vstupuje toho řádu bere na sebe do chop panny na by ale nechce se u toho roucha a i když se v tom proutku žijí podle panny na mně samo se o tom může to musí mo o to není pannou mal k tamas ještě ji nebude dlouho to bude trvat. Takže ona musí především jsi milovat první věc a to je modlitbu. Zase ještě nemodlí se neumí modlit o na ses na živ o modlitbu ale že se snaží o li ho po z vězte zažil modlitbu simulace že ne ne že s vědom modlí když to nemá spojovací vůči než když to je náš byl tím že se ještě začal modlit. Tak se pokouší aby se modlil o to aby se modlil takže kdokoliv z vás se modlí jakkoliv chcete. A nemá to s tou nad tím účinek vědomí si to on si že s bohem tak se ještě začal modlit. Se pokouší o modlitbu a toto ježíš dobře věděli. Takže jejím dovoleno aby dotazem do třetího stupně do třetí komnaty se o to pokoušeli jsou vlastní vůlí kdybyste nepokoušej jsou vlastní vůlí veškerou jsou vlastní vůli především od bude tu simulaci. Aby to mělo za nás teď že by nikdy nemohli přejít přes ten třetí stupeň kdežto to je ta. Ale jelikož oni znají tuhletu podmínku simulace do nejsou ona si na to záleží be. Vidět se nemoc ještě neumí modlit na. Tak je to do sebe z ale ne polovičně nebo totéž oni se modlí všemi svými silami s veškerou svou vůlí. Že napřed nemodlí člověk veškerou svou vůli tak si dostane za za tu vůli to je zajímavá je s že zákon dualismu kde toto platí ve všech směrech na každém stupni. A. Berte na vědomí že bez toho nezačnete nikdy žít mystickým životem to znamená s životem vědomě spojení sbohem a když ji život rovná se život vědomě spojeni s bohem musím ti vět definovat začátku abyste viděli o čem vlastně řeč. A když tedy z třetím stupni začne pozorovat že další veškerou svou se dál nemůže dostat. Tak to je pro vás že musí postupně svou vůli odevzdával vůli boží. Že se musí smířit s tím že když se neumí modli se musí si počkat ale v chtěně musí chtít dál modlit musí počkat na to to pán bůh na učí a k vnitřní modlitbu čili mystickou moji o nás učí bůh bez ne my. Podle nějaký konec je tuto nejde o než jsem to a je to v potu nebo jakýkoliv chcete nebo mystický jak tak oni mystický to není mystický princip to je prostě působení vlastní vůle a tam musí být. Postupně přeměn před jenom na vůli boží ale ta přeměna je velice těžká protože na tom přechodu nesmím se opustil to znou vůle. Když se přeli do oddaností tyto lidské vůle do vůle boží přes tu o do toto do přes tu o do vás přejít. Tak marně se nedá na druhém z jeho se tam nenají. Tuto jsme to všechno vysvětlili ještě všecko matka a to jsem že to neb od li z mého z toho komentář v tak jsem to děláš atd.