Karel Makoň: 89-11B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale je tomu se napravit nějak aspoň pro tuto chvíli abych to bylo celistvé a jestliže je tíž ka nalezne na svém stupni. Styk z vůlí boží tím že jsem oddala napřed svou vůlí vůli boží a potom od své vůle opustila. Této opustit od vlastní bude dovídá se se to o pokusy od vlastní vůle i od oddané vůli protože toho řeknu podle svýho se jsem taky. Do mystiky byl v pravém bohem jedině tím jsem nechtěl dělat danou koncentraci žádnou modlitbu se nechtěl děl. Tak si nedělal co z jsem se modlil to bylo z půsty k rodině a to nebylo kvůli modlení tak jsem na tomto přechodu ho záhy a vždycky znovu a ne jednoho mockrát přestal mít schopnost se modlit slovně takže se zastavila moje vůle do ze všech k řeči je projev lidské vůle totiž my nemluvíme řečí která není projevem lidské vůle a to je velice je těžko vysvětlitelné ale vedle vůle řeči je taky řeč pro kterou nepotřebným vůli se taková vůli pase tato zkušenost když jsem mluvil v mládí touto řečí ještě tak to ještě do pěti let tak. Mně rozuměla zvířata nejenom si tu si jista všechno jsem ten rozuměla protože to byla jejich vrozená řeč jejich vrozená řeč a to voni by jeden z mu o visí zařízení který měli dispozici stavem mentálními do dospělosti nemohli celou zvládnout jenom pasivně jenom trpně takže oni rozuměly. Ale nejsem za všechny nerozuměli protože aktivně to nešlo. že není nemá co on si člověka ale každý z vás tuto řeč je nositelem této řeči vrozené. to není vám není vám dám na z vaší vůle a tak prostě ve vás jenom že tam bylo za a tou řečí které ses naučili svou vlastní vůlí byste museli poslouchat rodiče a své okolí jak mu a o to se naučili třebas česky. Takže je maličký rozdíl mezi člověkem který ho třebas česky jater mu v je anglické nebo jak on z ky to je všechno naučené předem toho slabou je za tím nátěr ale. řeči která je obsahová. jsem si všiml jak sám říkal některými nedávno jedno dítě touto řečí pro mluvilo a označilo tím olej muss. Prosim tróje o z ne existovali za ze když to mu bez jsi nevznikla že jsou část stvořeného ale. To je muss by tam neměl mít co to je něco nového sami neměli pojmenoval on tam pojmenování jsem zase na tím že tróje ustává pojmenování. A to dítě zřejmě tou řečí mluvilo o li se z od bytím smířeni ale na povídali tomu děti nebo takle toto je pro je pro je o toto ji tam do tak to dokončí to a abys to co se jsem zapomněl že to měl ve napsal. A my to vaši ka to se si s tím že společná. To řeší slovo ale jeskyni všechno tam vysvětlit doslova tak je že to vedení zhora. Kdy pro vody. A že to působí na kola dole v tom názoru tak krásně zachyceno že jsem zase jakou přednost tato nenaučil rozezná když proti naší cokoliv se vyskytne na světě budoucnosti kdykoliv to nám pojmenování. Nevědět řečem o mnoha věcech ve jsem se to jako řeč v která nestačí na než řeka a proto je dobře že se mi zapomněli ne. si troufám říci že kdybychom jednou začli mluvit kdyby vychovali tedy o rád tak je že bychom ho nenechali jako bylo na že jsem nenapovídal li ne ne zakazovali nemusí takle maminka měla co si dělat co se mnou aby zakázala poto řečí mluvit. Jak jsem nebyl hlídán tak jsem zase mluvil tohoto řeči se zvířaty v protože když se mu byl ještě veta ani tu sami be tak nerozuměl bez. A nerozuměl kráva ani jsem mluvil touto přivedl nějak práva bez již i husy. Ale jsou tam ještě specielní vrozené taky řeči přizpůsobené těm mluví du a teď jinde věci to je činnost kola a to je. Naroubováno na a úroveň toho organismu kdežto tato řeč zrozená celá není naroubováno na úroveň organismu nýbrž existuje jako taková ta. Tak to jsem potřeba viz to co tam nemínil vodě říkat z ale je to zajímavý protože jednou by se mohlo stát. Že by naši příkon bude věděli jak na to aby dítě zapomnělo. Do tu řeč aby se to stalo tak to jednou stane a tu tady ho nebudeme. A to bude třeba staletí vývoje než je to ten psycholog naučí takhle jednat dítětem tak se nepromarní první tři roky. A nebo oni se pohlavní ve vývoji toho dítěte je že on se bude stýkat při je do a se vším jiným s touto řečí která je daleko obsažnější a pod chyb že ty síly v přírodě například touto řečí jsem se zachránil naživu neboť jsem vyslovoval el a to v řeči znamená krásnou klidnou žlutou barvu. Z své zákaz ten výkyvů ní. Například tlaku krevního nebo u zu nebo tak takže pro člověka to znamená to tato po někoho jiného pro je tele tvora to znamená něco jiného. Dal pro tu hus tuto znamená lékaře vůbec. Tak teď tím že ještě ve se ustavičně léčí na jenom ne prosim ještě veta když také usínají dopisy ještě ve této si osobě si nic by se mu neříkají ze cizí. Stě a nýbrž to prostě se učí ví. Klidnému přechodu mezi stavem viděli jím a mezi transem který patří do třetí o do měl tento kdysi zastat tří do první úrovně a oni překonají ten přechod se vývoj v jeden astrá nejdou toho tou od třetího u do třetí podobě a tam nemají tělo tam jsou rády musím samo jsou zvířeti a tam kdyby byl kdokoliv z nás adi byl ten tady neměl tělo a nechtěl být jako krát z aby byl kou. Velikou tak by byl více jsou jsem kou kam a neměl by tělo mu ji neměl by vůbec tělo je jenom to to světlo. Ne úrovně a to je slunce. Tak je to z toho jsem poznal jsem toto před mu bylo později že moc daleko to nevede při myslel ze smrti k lidské přitom při světle to něco to přikazuje něco to přikazuje říkat této máš jsou vyšší úrovně a může se jich dostat a měl viz podle těchto vyšší úrovni jednal takže do oni že kteří sto uvědomili co tam zažívají vychází odtamtud ni mění které rad tak kdybych domu je za tak vysoko se dostat to je ten. Jsi tak vždycky mně to za trní řek i kopci. Vy kopci kopl je budu věřil nemám jako odcházel el tak ti to je strašně široká oblast tudleto a litru takže zrod ji neřeknu protože v pro vás novinka a co to je za ke spojivé jsem moc z toho řekl ale také spojitě jsem třebas neříkal. A teď to potřebujete pospojovat nakonec šestého začátek sedmého stupně to je tedy moc daleko a bez tedy palce kód teď ten měl děly jak jsem mu co chcete. Nedovolte aby se stal trčet na nějaké úrovni tady dejme tomu zvířat nebo to bych nerad takže oni si ho modlitbu oni vědí že se neumí modlit že se o tu modlitbu snaží aby jich ta pravá oni na přichází od bohatou oni všechno napřed to ne jako my se snažíme do ztracena nemožně o to abychom do sami dokázali. Si vás do potom nabudete pocit na mně se dosti neprávem. Že to nikdo nedokáže ani ani vy ale jsou tady události v tom životě které nepochází z nás atakdále a tyto každou víc než sami pro sedum na pro stane v poslední fázi toho výkladu. Takže jsem ještě opakuji když se dostali svou vůlí tak daleko kam mohli tak klidně noha návod svaté terezie v tomto případě opouštějí vlastní vůli nebo oddávají se svou vůlí el vůli bože na tomu říká v do když pán chce tak se to to podaří když se mu za ni být jak nás do těch mystický výšek dovede tóny žádný zalíbení psa. Pán bůh není člověk který o na to museli také říkat protože oni věřili ve z starozákonně. Tam se pád u ve starém zákoně tam podal věkem zalíbení v ne to se stane za ačkoliv původně z ale by měl a tak dále prosila smrt s to že jsem tam jsem říkal že z toho z snahy vlastní vůlí se modlit soše snaha dobra. A do třetího stupně vedou vší se musí přejít. Do oddanosti vůli vůle lidské do vůle boží a tato oddanost musí být nakonec z totální. To znamená když oddanost tak se musím umět zříct i řeči kterou se modlí. A to neznamená že bych znovu nezačal řeči se modlit ale když to nejde tak to nejsem tou svaly. Nýbrž budu vidět že to zásady vyšší vůle. Která moc nad mou osobní vůlí protože se mi konečně svod je tak tu o bez a ne jako a jsem byl z toho nešťasten země nešlo říká něco v modlitbě a opakovaně a čím dál dříve ale když jsem začal tu vodu netřeba začátku její jsem přestal mít schopnost něco říkat. A zase schopnost něco myslet to bylo zvlášť těžké zle přetože myslím odvozeno z mysli boží která nemyslí. Naše smyslu na pánbůh nemiluje nebo ne našem smyslu lidské ne nemyslím našem lidském smyslu ne nenávidím nemá rád v neni nemá za alibi nemám se vzaly by se odpor jak se to li si starém zákoně o ale nemohli stalo za bratra a o nemusela tam nechat do těžké její postavení a to všechno měla sebou bych to psal. Ale protože to na na nebo on se musel z této z toho pokorného člověka který pokorně přímá na sebe stav těch svých podřízený v k to udělala bezvadně. Takže na tom jsou částí oko spočívá v tom že své přizpůsobila stavu v těch svých učednicí a tak dokonale že jakmile začínali poznávat že je lepší než ona tak honem na sebe řekla nějaký hřích který se na ona a. Ale vědomě a umyj se je a záměrně aby je dostala k zrodu že není lepší. A říkala kdokoliv z vás by se cítil být lepší než s tou jste na tom strašně zle a ona se taky dostal do toho stavu přece necítila být lepší než k. Čím dále s tím že i a to něco dát na těle to je od pána boha a to není z proto ani lepší proto je vším bůh a proto radila soustavně ve jen ve ten boha ona neříkala jeho velebnost jako o to řeč je špatně přeložen na to se to tam složit jinak jsem opsal z toho by se jeho říkal su ma cesta. Jeho majestát k daleko lepší o na ho uctívat ho boha nikoliv jenom schválení ním ale be. U živa tu moc obrovskou která jim přemáhá na každém kroku a která jim nedovolila žít z moci jenom lidské jako my žijeme v z ve nesmí dáme se potom že stýkáme protože všechno co děláme se nám zdá být z moci lidské vytvořen což není ovšem pravda no ale bála mu tím s. Tak. Co to tedy jsem položeno matky k oné stejná jako ostatní a kdyby nebyla. Pro stejnou jako oni jsou tak by neměla možnost něco vyložit ona se musí dostat do úrovně starý do zákona ve které oni žiju z vody z katolictví si netroufali a ani slovo zrušit dostali do za koná. Čili tam bude nenávidět to budem s jít za do třetího co je pokojný hříchy před tu na to to všechno v nejlepším pořádku. Do toho se člověk musí dostat do tohoto způsoby že v karmelitánském řádu ano. Aby totiž byl schopen při jaké příkoří pokorně snášet. Protože nebere od toho tomuto vyvedl tuto vedl velice v s a s a mám za sví jak divy nýbrž ale to byla z rukou božích. Tys mně kopl jak se poděkuj a to mně předem při no a domu pět bez o nich. Když to převedl petřík pěti letech v a on se zrozen na to ranou kterou dostal ale poděkoval bratru. I ni. A to mu na na a terezy k tomu dětskému způsobu myšlení. Že tam se v tom řádu musí se narodit znovu když tam vstoupí a jak se na ni znovu že odloží ten minulý život který žil pro sebe a pro své takže jsem viděl vstup dotoho krista nebyl jsem li že. Viděl jsem vstup ten novicky do toho kláštera se si počkal nad lidem s tou. A ona přešla za vás tomu jsem líp ženou s on byla ten oděv světský napřed se dosloužila rodinou jsou na ten světský oděv přišla oděna do ruka jdou za panně many vlastně to jinam dali na takou na ku ku při ní. A to na tom nezáleží z se to děje ale fakticky věděla zatím a v ní. A nemá a toto tělesné co mám ne není tím pravým a to je dědictví po před svých jde teď z záležitost to musím překrýt mentálně něčím vyšším takže ona když brána sebe za jeptiška be a panny marně mentálně překrývat svojí tělesnost. Nerušila ale mentální překrývá aby nebyla na tak. Víte toto za udělej lékaři od o dost myslet jsem měl vymoženost lid ty před jeli mojí tělesnost ten vědomí a neví čistého vědomí ve kterém nebylo špetka myšlenky. Když jsem vyšel z kterékoliv jež nás ti operací. Tak jsem neměl ze sebou svět který je mu neměl jsem matku která nemá neměl se smysly které jsou ne jsem na to mám na to co mně řekli jako do člověk i kdyby se tam as tam podíval co tam vidíš be be. To bylo tvoje jsem z oni se musel že mluvil vedu letech be ale to je tvoje maminka nebo o jsem to protože to moje maminka a nebylo be a před tohoto si to byla moje matka se s vítr šel a nic no moje na to si protože co udělali oni by nebylo pec zbavili my smyslu že ve li my smyslu od bavili. Začátek toho úseku vědomí o byly jeho konec z se o to od s dobou je jsem se tou ti vědomí roši se do věčnosti. jsem jsem přicházel věční vědomí jsem jako dítě ve se do jako mně se vůbec ne a tak jsem si díval božím a očím na tento svět. Vím ka a měl nařízeno udělat všecko aby o dovedla k k k s k sobě k svému životu s nemá se svému světu a toho co jim to na zrodu s ním nebyl umřel. To se jeptiška nestane to byste protože oni takle prudce dotoho nejdou ale jsem potom v stejnou proto zažil sedmnácti letech be. Tak jede zase přišel o život jako těch dvou myslete protože jsem přestal zase ji z přestal jsem být tomu jsou všechno ostatní jsem přestal všechno nebylo cizí svět tak je tak strašně vzdálené a tak proti mně stojící. Tak cizí z tedy že jsem se s tím vůbec to co si. A to složení musela pro ve zase za matka vzpomněl si patrně stojí lékaři to by mocí lékaři nařizovali a tou učila jsem tvoje matka to co překlene ty musíš studovat ty musíš jistě musíš být tím musíš všechno co jsem dělal nebylo o to od dycky jako před tím nýbrž se muselo znovu navodit a znovu se musel na oni o tom od domu z tohoto života aby přešel do do úrovně toho jednání proti skutků je voda. S. No ale se vrátím svaté terezie o tom vstupu do karmelitánského řád ona slibuje be a karmy žáka se bude celý život modlit be za sebe stejnou měrou jako za bližního. A že to bude dělat z lásky k bohu protože láska k bohu není možná poctivě be. A nebyla pod svět provedená be když ho nevidím bližního perou kterého vidím musím se naučit napřed milovat. To nebyl nevážil o dávat přednost ale je dávám přednost této formě lásky že bližším chci vidět svou vlastní vůli boha be. Který mu slouží. A pak se mohou ocitnout před koncem světa nebo na jeho konci posednut soudu a budu ospravedlněn dostanu jsem do tou částí z krát tohleto dělala vědomě k bohu jak se tam nedostal žádný kdo se modlil se tam nedostal žádný kdo dělal něco co tam není jmenováno. To se týká bližního se tam nedostal tam není žádná výjimka. A na pak je věž ze říká se ode vykládá o jste neučinili mně jste neučinili a ten zavržení před o to bude zavrženo nelitujte toho co bylo zavrženo této nepravé co bude zavrženo nic z pravého a spravedlivého nebude zavrženo či nebojte se ostrý minulo postoj budoucnost a to nic se dnes. To pravé zůstane a kdyby mně za jenom to proto tak tamto nepravé krát překáželo do zaclání pokud obojí žije vedle sebe. Tak to není ani život tam ani život tady letem přechodný stav bez i třetího z listu v je tak těžký že to není ještě si ten člověk se nedokáže žít na zemi ještě nežije na nebi ano. A no ale tam uváděn postupně bohem tak zatím. Z se si učíme v do za a proto když se to osvěť jako své pro nás stvořené to byl ne jednou ale po musíme se naučit tomu napřed tomu omylu. Omyl o do omylu ale nikdy o to nebo si takže to co děláte správné je to tak to říkal ten vám dal tisíckrát se jsem děje ale nikdy jsem nepochyboval si jan správně. Nepochybujte i při největších omylech že jednáte správně na úrovně které jste jednáte správně na každé úrovni se musí jednat jinak a nevyjdete z vjemem druhý může jednáte jinak nebo že se to je opačné jaký znáte vy a musí jednat opačně musí jednat jinak pokoji na jiné úrovni a protože na každém stupni a každou chvíli na jiné úrovni tak bude co chvíli jednat jinak je to člověk který kam by do tam pláž před jedna po každý jinak není domu. Za zlé. On je tak próze vlády protože se chystá vzletu musí dát než se naučí vida tak my deska a těma při dáma po zemi. Odpověd vy ale musí se dát kam aby nespadl kteří se toho nemá těmi křídly my všichni máme křídly všichni jak se tady je. Ale nepouštějte se země. Neboť vás zákon by jsem přišel do karnaku ho provázen je tam ten hle tak městem tedy ten janet. To jsou pekel z dík men ve to z ku tam kdy jenom si stati si z lidí tam žije ještě k je k ní. A dovede do karnaku a říkal vás musím seznámil něčím se nejdůležitější pro vás sil k tomu nerozumíme nad pro náš men to jsou tety mezi vědy do vědy ty ty ty s pojatý kameny. A se říkat jak to s tomu nerozumíte jisté že ti. No tak jsem taky kde tak jak tomu rosy do říkat člověk který stává ze ni ale míří k nebi. Protože von ji pod se ale dělat v své mně to k zemi to rozmáhá así. Tak je to to asi keltové větví a tu věc si ale pořád ještě padají z od pojď u vás. To taky jasný symbol jsem jak který nesmí zapomenout na zem nesmí musí pevně zakotven tebe pevně zakotven když to z pojí třebas tři tisíce ale. Ale musí mířit k nebi a jestliže tam to překlenout po ještě třebas toho že ta pravé jsou nějakou od jsem je tady ta a tak to potom na pravé za potože bez partnera je to nepude po ti to nebude bez partnera tím očím pátera životě. On říkal to taky od z řekne si že dneska tak to asi protiví vědcům toho se protože si s tím pořádný kdy jak jakž ty věci do věci tak být nevíš čemu to bylo jeho že nějaký zasvěcování a to bylo z toho. Ale co si to dělal s s si to myslel tak my to víme teďka z sto mysleli no protože to není původem keltové že nám ho tak bychom tom měli vědět pořádně. Ale výtek kam se dostat ale tyto říkej mně promiňte protože to jsou zkušenosti které jsem neměl ze sebe. Nemyslet že pohledu při po na ten nemít je tele jsem spekuloval co to znamená absolutně ne. tam přišel a věděl jsem žid byl jsem že se že oni nevědí. To se podivil a to bylo v době přijde se třicet sedum ještě před koncentrákem. Že za mnou byla celá mu byla extazí a z těchto vyplynulo a těsta zde byly od boha a nebyli země jsem zjistí vypadl tam toť kdyby ko k li protože tam se něco dělat jako se tam neudržel by tento kde se zen nad použít ještě. Ale deme kousek dál si byl jsem to přechodný stav líčil protože nám zároveň řekl jak je těžké s přesněji přejít. Upozorňoval že kdysi se k tomu dostanu tak to přesto předvedu na životu ježíše krista. Abyste viděli za kterých za jakých koho svět to snadné neboť on ukazuje že jeho ji ho je sladké jeho příměr jez naše ne ale jeho je ako. A je mi to že přece jsem za být tou s a budu ji spis jako co je jeho že toto co tu tam mnoho pro to co od s. To dneska ceta o tom zapadne k a to víte následování krista v jsi mu dát svýho to jenom vy mi dát svýho. Ani ne napodobování nýbrž simulace opravdu vžívání se do toho že takle jedno nebo tak že by nejednali ježíš kristus. Tak přešli jsme přes tuto propast mezi vlastní vůlí a mezi vůlí boží jak tam vůle boží začne v člověku způsoby třebas je napřed si ho chvilkově. Kr kole působení této vůle ožije modlitba ticha do zůstali svých citů napřed modlitba ticha potom modlitba extatická o extatická extatická atd. A tam tento přechodný stav který vede do konce šestého stupně končí tam nemají dál co dělat extaze protože toto všecko že lidská bude nahrazována vůlí boží a jenom přechodně extaticky bych tak řekl to se podobá navlas extázi ve které žijeme my všichni. Že jsme extasi z znamená vyloučení z toho souručenství s bohem. Na chvíli do kradou určitý čas lidského života co na říkal tak krátký čas disk do života a řeknu promrhá dost cela říkat extaze je. A nesmí promrhána nesmí zítřek spadnout oči se nebo do pekla jak tak dále řekl. Ho a my jsme si myslet že to sedě na konci života jak se děje vjem tohoto života už. Tak jestliže provedeme správně a tento přechod do vůle boží tak aspoň při modlitbě to znamená při tom prostředku který považujeme za spojovací za účinný spojovací s b způsobem a s sbohem spojovací. Tak jestliže to takle použijeme tak modlitba přejde do ostatního života. U těch šel karmelitánek bylo víc zapotřebí tak krás ten bude na tu modlitbu. Protože to bylo jediné co vedle milosrdenstvím mohli dělat tomto světě nemohli žít plným životem světským že se musí vypořádat se s každou drobnou události nemuseli se byl o dávat s událostmi. Jako takovými nýbrž do byla událost pro ty karmelitánky řád řehole příkaz to byla událost při tom se bezvadně mohli vyznat protože byla přesně formulován. A pokud nebyla přes něco o na tak se musela ještě to dělá matka formulace jsem si pořád napovídat tak tam neseš tak rozuměla tomu příkazu řehole atd tam tomu příkazu se pole řidič dávali záležet na tom říkám li tam je etika velikáni že věřili že ne karmelitánský záda založen velice mu moudrými by mi muži kteří se sešli nahoře tak vel. Pro tento výstup na karmel a tam dali světu tento s. A tuto řeholi než a oni jsou jedinými který jako se volit pochopili a podobně co osou musel si osobě myslet vždycky to nejlepší kdysi do se cestě nemyslíme že pořádku taky nemůžeme ani napravit protože nepořádku. Na každé úrovni musel si být jisti tím že je to pravda je to pravda není. Totiž ono to pravda je ale relativní pravda na tu tu je to ještě pravda ale tření je a za jiné. Jo je to jasný ta o toto prosím abyste vzali zase nata tam moc na vaší víru v co jsem to chtěl lid kázat musím jak tam o je tam ni a karmy tam ti to jsou na přechodu z již cesty na sedmi vstup. A pak se může vedu musí do svatý terezy ale nesmí musím přednes ještě simulaci světského života protože kdysi muset počínat jinak než karmelitka k máte z říká z těla nemate že tolik předepsal toto životě není z předepsáno oni vám si se nazí s tou všechno společnost a rodina o něco z jeho u a to od těch prvních třicet let ježíšova života by se něco nařizovalo z této společnosti. Ale do oslavení věděl že sví. Tou potřebu jenom třicet nebýt někdo dokonce život zase sto nevymaní z tomuto z tohoto přikazoval a ani se z kost on si a pak se když že to všechno v tomto si na poli. Neboť mu přikazuje kdo to nemá právo přikazovat tedy jenom si myslí že přikazuje ze svý vůle a my o tom že to není jeho vůle že ho po na cestě k bohu takže od jednadvacátého je nás je dost pozdě než se masy dětech nikdo nikdy nic kde přikazoval. jsem všechno téměř všechno poslouchal co měli kdy přikazovali a oni měli strašnou radost je se mnou snadnost o pracuje protože poslechnu co se jen a protože jsem vůbec neposlouchal a opakují třikrát vůbec jsem neposlouchal je jsem postu od boha. Je že jsem trošičku rozuměl událostem. Takže kdybych jim nerozuměl a tak jsem tam dostal bytí dostal po pět měsíců také jako ty ostatní ale po že bůh ve mně poznával. U země miloval bůh země existoval tak se mi tohleto nedopatření nemohlo stát nemohla potravy aby to za něco od těla co jsem nechtěla dělat aniž kolo a na mně chtěla víc než ho od výtka. To se musel řek pořád před svazovat to škol z. A papír dopad to by bylo nepochopit na to že to mělo jak z toho že to nikdo po nás číst nebude. Jenom to je to příkaz aby se jsem před zaměstnat to je dost paže o buddhovi a tak tak této berete ale jsem si ještě dostat jistoty terezie. Jestliže oni přejdou cestu fázi objevené vlastní vůle. Tak postupně tam vůle bude boží bude dobývat její život to znamená oni začnou vědom ježíš z vůle boží. Tak se dát terezie věděl co těm svým svěřeni kam říci co je nemá říci co dělat když se posty by se pocit nemá takže ona se například ne zabila jako třebas svatý totiž řek nebo svatý ve na s kterou ho předčasně se zabili proč se příliš postily to se stalo zač jako to bylo chybou dokud byla v tom přechodu. Ale pak. Že na křepelku světla a co se do kosti se moj na divy předloží k se do toho ji celou z to již to není do se radí řekli prosimvás představená a v tom prosim oni si říkali jak to že z níž jakou k se do oko. Skal když křepelku tak se. Již tak tohleto je těžko jako oni kdyby o to oni jako simuloval jeho tak to není ono. To si bych chtěl od zdejší žil. Kde je v aby je bych se to o tak by se dostal takovým způsobem že opustil rovnou žel. To by se za terezie nestalo když se do ka tak se to tady při je tak sil. A když to pán čelem ba to tak nebo co to bylo tedy toto nemůže nazvat to je to co znám a. Pak tak li to a ne nám dával aby zapomněli. To se svatá terezie o to ji karel makoň ho tady předvádím co děláte ale na tak si ho z do chybovat dále ale váže to jen ne li žije jak pevně zakotven zemi. Ale míří k pánu bohu a ten pro z tam o říct. A to které tam byla když se to psal a to je ten rozbil rozum ta tam byla od boha a od na nebi a to nevím věří s ale řikala. Jen na jen pravil si dělal to ne jako tří do nebe by ten této s. Z tohoto života v tom nes oči. No kde je dost tato při mizí se nařezáno se záda tak s krví se nám na zemi to bylo když se na tento spis proto dělá nová jaký vládne měla k bude na bolesti hlavy trpěla. Ale vší i za o tak poli by nebyl měla a to stojí ne ne jsme si těla na se modlila za ty co ji takle vrátily aby byla osvícená a především on zná. To potřebovala věděl že to od pánaboha poučení aby do osvícení oni ne napřed o ni aby nebyli když na před on na aby to snažila z rukou boží o to těžké. To je svatá terezy je tak je země mlátí takový něco udělat když byla jen o ránu dávám dvě okamžitě a tam vozu budu tak i kojen třeba jen du mlátí do protože z nás je víc ne k ale to se nestane protože jsem se říkám jak by to dopadlo to je to beznadějné pro si jsem na zemi a pro dal do ale do pro nebe ani na ho se do nebe stala proto pevně váze je pro že to je. Součást stvořeného a všechno pochází od boha ani zde není od nějaký od satana se tedy pořád many bude na čát ba dokonce. Co v prosimvás jaký to bylo sebe za z za co se říkání se to všechno musel říkat no ale du dá. Svatá terezie měla ještě musela být by se zabiju budeme eště s čím jiný. Jsem být vybavená láskou. Totiž ona oproti mně to musim darovat krise musím ulevit na účet svatý terezie ona oproti mně se měl daleko lépe než v tom smyslu že za než tím na milosrdenství božím v době jsem byla s tím že utrpení konané zažila v že si rodině při jak ježíš nám měla se všechno měla co o spotřebovala tak utrpení na jim neplatilo ne nebylo východem prosředkem k té. Době ne ale v milosrdenství boží viděla to bylo vidění od boha dané protože návod kristus samaritánce v ní. Ten věčný život nabízel to když viz se podíváte ten obraz pětkrát tak tam je od viz tak za. A marně by vizte ten tam vidíte že to o jsem si tam bylo ale není to pro vás závazek a oni to bylo závazek jak se muselo pomalinku u postupovat se ze si to jak jsem tam byl být vně proti když jsem šel z s ne že křest nebo za čát jako z východiska milosrdenství nýbrž z východiska moci tak s se musel moc být vychován dalším tak dejme tomu u mlátil jsem se stoličkou a maminka řekla. Nemá jsou stoličkou ji to bolí. jsem pochopil odtamtud od co se nevěstou od že jsem pochopil že všechno je ti že všechno je čit tak to liška ale všechno je živé. To tak to generalizace neměla nebyla země dítě schopno všeak jiném nesmyslu se tak jen ze smyslu který jeho je schopen to by to nebyl že to by to nebyla schopna ale to je málo který se který je tak do dětský do způsobu myšlení schopen ten svět joze kupertinský byl schopen i při dospělém věku. Jsem ty svoje ten křičíš on se chopil toho žena nemohli dobyto do on se vyzdvihl i s tím s křížem do že pěti med pravé a potom když to postavily ještě o ho on to odroste tato onou protože jem. A tak to odložili kříst zdála a musel ho svět sítem dostal dolu. Protože jak se tam nahoru dostál to nevěděl dobyla moc boží ale musel být protože ten to je nám jasné jenom dítě toto dokáže protože on si dnes o měl že s tím ku. Že při se si o s lidskou on byl to byla proč u tím tak to bude odpuštěno že že se v protože všechno si ho on o zen tak on neobjevil v tom na ale vám ne nejdu bude s s že se připravováni zen tak se vznesl i z kříže. A je to těžký kříž a proto v papež jeden nedávno jmenoval pro kosmonaut si tak to ne jo. No tak ale vedlejší jsem na těsto by se viděli že jsem to měl těžké. Že jsem se musel mocí se mocí mával tu když se zkoušce je jak to jak tu bůh maminka činna nemohl to potřebovat si vydělávat na živobytí ne že by se za jakkoliv o stačit na tak napomenula aby mělo ode mně pokoj ale netušila že to bude nelitovat že to samo na všechno tvorstvo. Toto a ty jeptišky nepotřeboval ty se potřeba lid stáhnout od čeho stvořeného jest jsem se musel napřed k něčemu stvořenou při víří. Neboť obrovskou tvůrčí mocí všechno je tvořeno ustavičně k k moci musel tečku aspoň křičí. No be no tak be ono totiž šel kdy o nadal radí lásku ale ta láska musí být božská. Tam ten přechod není dost dobře proveden se je to by se byl s o to poctivě snaží o to těžko při těch reminiscencí staly zákonem to provest tam si provedeno tak i přechod vás se. Nejenom přechod myšlení je přechodu modlitbě ale přechodu lásce musím ze své lásky přejít na lásku boží. Tedy todleto vám řeknu to mně šlo. Že jsem nevěděl že to láska boží a na tom nezáleží tam nejsou nahoře žárlivý o ty neví že to ona o pak a pro těl pro pijeme kdepák. Se neděl od sedum na že sedmnácti rod chce se se stal nejmilejší synem božím v němž se mu zalíbilo jezeře se se mnou provede jeho se pro s každým z vás. Když se přestanete litovat pro že se museli opustit co jste měli míra či v tomto světě zkrátka přestanete tím pádem dneska a češtiny a vy ale to skrýt a tím se stanete učedníkem páně jak ven a v nenastane a v mysli nestanete učedníky se oni snadno protože ježíš to co výměna či. jsem musel opustit s v co se neděl čit a op o jsem to dobrovolně jako ti učedníci do že byl v tom malinkým rozdíl. Ty tím si byli chyceni za to že budou spasení za osobní spásu kdy byla jen jaký ona osobní spát na tak zajištěn nešly a to svý jsem tak ti to se takle těžce vyplatí nesmělo jejich postranní byl daleko těžší před křížem než moje před křížem a oni přijdu u by jiný než jejich kříž. jsem samosebou nevěděli krise ten kříž donesl na tu kalvárii tam v je na dvacáté nás si sice devět že on za že se taky matka jsem nevěděl. jsem přišel domu do plzně koncem dubna čtyřicet. Tak ona mně řeka co to s tebou tělo toho jednadvacátého jedenáctý třicet devět. Se s těmi pěti více než pěti měsíci v. A jsem říkal musel se vzdát svůj život vzdal jsem svůj život a jsem byla do ceho znovu za tebe tebe znovu obětovat ona sis po měla z boží síly z ty síly boží ptají přemohla že obětovala děl čtrnáctkrát. Od o to ještě z let v bohu. A že v něm musí obětovat znovu pokud o této oběti nevíte že o by to víte to si syni. Vy si to všichni desítky neví li toto musím říct dostat do toho jenom to jenom tak že těm lékařů mi říkáte že toť umře. Při operaci nebo pojmem že to je beztak marné ale jsem si by modlila vás že to budete přestat operovat tak do od aby ještě deset minut sen potěšila s tím že jsem. Kostel svatýho martina byl blízko za nesla do kostela za to martina deska se pro z ko se to kde katolickým anděl viz těla s tam jsou oni všechno pěkně nechali a a. Tam obětovala bohu ne řikam ta slova jsou vedlejší ale to co těle dal panem bože vím že to dítě zemře. Ale chci ho odevzdat napřed do své náruče zemře u tebe a ne pod s těmi lékaři a když měla dojem že ji modlitba je vyslyšena tak toť přinese ze lekat řeka tady ho neřekla tady máte dítě boží za neřekla a tou děláš to nás krát todle to říkal před každou operací pak to dělo samo ze země napřed jak to se ale na to svý učí dr. Dítě kdežto děl v tom bešlo tak šla co svým marty od tam obětovala a tak dále a svatá terezy je dost nedávno. řekla kdyby byla tvoje maminka neobětovala bohu tak si neměl nejmenší naděje viditelný božím nejmenší nediví synem ale si si aspoň trošku dětem božím vědomě dítětem božím tak jenom proto že oni na to na co obětovala ještě potom je na dvacáté rád ti sice je znovu litoval ono se to na za matka musí ještě oprava sama sebe ve se tolik těmi drát z radši než pána boha pochopit že to před sebou panovat to nemám za tak. Se nesmím trpět tak se musí vystavit to dítě takovému nebezpečí životě tma by mohla znovu prokázat. Že obětovala poctivě takže volil najednou se dověděl při posledním setkání před koncentrákem matkou říci maminko jesi ta umu jsou přitom těžkém zápolení které čeká nevěděl jsem jaké je.