Karel Makoň: 89-12A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

do tak je již v ale plakala ale se tak vážné tak poslechnu a znovu obětuju nebo znovu obě jsou bohu tak as. A soud o do budou jsem tam byl v ní. Ty první čtyři dni o na nebo neobětoval nýbrž se od za za moji žil nový život s tak sto dověděla tak. Aby byl zachová pro tento svět. Ale ras dát žena si najednou ji napadlo jako měla po dostal do smyl napřed tím že musí obětovat znovu. Tak sice nerada ale znovu obětovala v s s s s že viděla a z operace. Jaká operace nevěděla a o nějaké od ztrácí se to opilost těch operací je to operace. A tak obětovala bohu v tak po si je že jsem říkal a proto mně to do tak za do se tak to do se svýho života když se roz řekla tak i za nějaký partner se za řekl né. A jsem byl tisíc že v letu v chvíli od vzdálena na se dal od vně a ona to cítila v plzni se ten o mém nastal pobito že ano tak to je všechno z vás že tak dycky každý obětovat. To by měl taky k povinnosti do z vás nemá povinnost např jak by to svoje děti pro nic za nic. na to na be měla naší ho než byla ona oni kolik let a ten dostal kdy jsem své li tuto věc. A tak sil mnou že lékaři byl dobrý ten jsou v plzni příklad pro dítě zemře protože krizi přiznati tady bylo byli a ona denně chodila do kostela. Svatý děl odvalil nebyl jsou z ale ze si panny tady je to znamenat tak těžká om. A tam si tekla nebo tomu od si svatýho antonína be. A jeho prosila o pomoc tedy ne aby našel něco o nýbrž aby se při mluvil od boha na život z toho jeho bratra. Tam voda asi třetí den tak tak toto nějaká paní stará a říkala o č je to neplač jest ne to vidím mámě že když toto prosím neplač bez země aby o krok o to třebas tebou ale napřed mi řekni toto je můj bratr u míra říká. Jemu pomoci pojď jsem ho do do města. Před kost do tam vytrhli je taky od ty s jakými pokročil námi takový věci do ko jsem šel li být že to tak bylo tam podávali tak ti a ona ta paní to na míchala. A řekla je to dobře promíchány by mu to třikrát za den nebo pokud bude moci být tak mu to podá nejen proto podávala a maminka si souhlasila. Tedy její maminka souhlasila be a to dítě se v krátkosti uzdravila ten kdo to jsou be vzal a potom to koření do ruky be a říkal no be do li bychom zdali je be do doví oné be ale maminka by tedy řekla v to bylo nestačilo bod. jsem se modlila a to byl věřicí říká na to věk zažil do kde který je to je to co uměl například abrahám mu pán bůh nebe na milost po mi nám tu vás navštíví a takle vyšel kousek dál be teď když toto to se bude. Nemyslel že z modlitby pocházející od boha že do nich padnete rovnou nýbrž záleží na tom jakým způsobem odkud jak z jak je východiska stavení vnikli to východisko to pozemky hraje tam nějakou roli. Bez nějakého východiska by byste začli se tím jaké víte z po tak do modli se dostanete kdy byla pomoc boží sebevětší to je jednou ukázal ježíš kristus příkladně jak to jak tomu je. Jenom jednou protože to pořád nebo ukazovat na pro strašně slovo od doby se než že nějakým kouzelníkem že na míchala tu svou svým od blátem a přiložil na oči slepého a řekl mu aby se umyl li nikud sil ale be. A teprve potom že uvidí be. Tak léto člověkem pro nám ukázal jak by je ten zázrak přechodu a v ježíšem zázrak přechodu z vlastní vůle do vůle boží při modlitbě aspoň na jak to musí začít. A u toho slepý ho v to byla modlitba on si to jist stál vidět a jeho rodí se také takže. To byla modlit také tady se ukazuje jaký je přechod víte když se tomu nerozumíme be a svatá předem této od vás se co jsou rozuměla velice dobře tak nevíme jak to zařídit nedáme nějaký systém ne be. Systémy spočívá atom že známe východisko be on se drž své například nemůže vejít východiskem mocí když třeba jdete východiskem z celého srdce svého bez do byla jim kam protože na to východisko mně uměle dopravil lékaři be. Nebylo většího úspěch by ho než že umělé našli východisko které bylo nadevše silné be a málo cesta na ve vašem životě že také sil ne východisko rozhodující východisko najdete. Vy se rozroste mezi mnoha východisky brzo tam do tady bez do moc tím vzoru vůlí brzo berou všemi schopnostmi je duši jak se říká jednou myslí v všechno ne vším pořádku že tady nám při myslí nadto jdete ale nevede ke spojení žádné moje povídáním vás nepřivede ani jednoho z vás on vědom spoje protože to je be česky řečeno na chová popadl jemné východisko bez je dokud s. Jsou chopili protože jinak nešlo abyste stačily tak hustě přímo u toto východisko ale když oni měli východisko třebas svého srdce svého jakože o měli od když jej milosrdenství jedete modlitbě nadto do se do srdce oni museli miloval bližního svého srdce be. Napřed potom ještě dál chopit be. Tak jestliže mi to text toto východisko a tak se mohli oni opřít jako o bych to se zde platí pro celý ten řád be a vám řeknu om v tak je takovou jistotu mine při svých oni si nemáme be se měl ne jsem potom za ne jsem. Je znovu sebe na to upozorňován po se v nás sled se mnou voze na a ne pomohlo to moc nadto jsem byl kama jako to jich do jisto zastav a dycky jsou dostával boj toho by na to jsem říkal tak nastalo zase tam moc se objevila moc aby se dobyla moc od jsou do třebas láska se věčnost cit be vůči bližním be. Be takže v v pořádku stát a to bylo něco zcela jiného. To nesmíš napodobovat bez když mocí dotoho jít dál se měl do o veliký dycky trápení be že ne že by byl chtěl chopilo za ale ty jsi viděl ve svém povolání že musíš mnoho lidí přemoci be. A soustavně přemáhat aby se docílil toto co sich chtěl dokázat be a to způsobilo u tebe náhradní východiska ben vede toho hlavního citu be a to do teďka začínáme být při to nevadilo be be protože kdyby byl na tomto východisku trvala be soustavně. Tak bych to mně byl zase se nese s mám bez emocí nesměla dojít be. To musel veškeré moci vzdát i moci boží i lásky boží i pomoci boží do všeho a jsem si mezitím přivlastnil be. Co bylo be od boha co to bylo co nedělá ale to bylo moje be takže jsem opustil sama sebe v poli smyslu jsem opustil sama sebe be. A tento přechod je dokonalý nebudete když sebe opustíte ani neví dost je se do opustíte nelítostně se vám do toho že i s i při tom proste vy el se rád be pro tu chvíli kdy přechází te do tu hranici jsem musíte přestat mít rád. Musel nahradit lásku k sobě lásku bohu be. A to z toto terezy je nic za dobře li řekla zdá se všeho a on cenného oni se taky stvořen oni by tak stvořena všeho se vzdát bez dojmů dobru ji východisko protože by za z mystik jde za zdmi kláštera a to bylo vzdání se světa be. Takže musela museli to světu museli říkal ten svět je víš živí bez ale osudu že a ve všem je hrozný do li pro o dala ale pro do byla to byla konala pro be rozumíte. Nebo dělo od kdesi by se že vás slovem dostala do byla také bylo třeba jen to předvést aby mohli se dostat z toho stavu ve kterém jsou. No a to představíme lež be. se například předstíral třebas petříkovi jsem před z po třetím be bože koněm jsou onou kdežto bože oněm jsou ho nikdy jsem ji nečetl be. jsem do toho vkládal s tak se z toho petříka bez jeho se cele ne své často jsem přitom plakal to jeho jsem se do čisté jenom o ses protože pláč be a kdybych tam byl skládal se se jsem tak jsem byl tvrdý jako kámen ale petříku co se do mě. A víte jaký to mělo nás vede do při na slavným v praze ale on chtěl políbit hrob sval do z po že ti. Se o tou voda a pochopit. Čili ono to nese trvalé následky dodneška to nese kopl jeho bratr do od za to je čem. Tedy toho mu jsem říkal to příště věděl u před před tou ano. Že tak to byl jsi dal silnější v tom životě taky nesmí to východisko není vším to jenom východisko be. Je tady celý život ještě vede toho be tak svatá terezy je měla u jasně východisko svých cesta to je důležité be. Takže viděla jakým s je odtamtud je vést je bez vybrat takle. Modlitba zůstali svých citů be. To znamená ona se snažila všemožně aby jich cit vůči bohu stoupal vede z boha choval a ten ho do neměli kolikrát relace nic co jíst se tam tys zádech to bylo těžké. O milost museli svaly leč co se nedostává na to potravy rozjede se s tím do tu potravu nemá nebo nemá věčný potřebu potravy jak nedbejte na to že vám chybí na tak dále no tak prosím be. Tím vzrostl ustala dají hláska ty city z vzdali kdyby se tedy ne při byli na tom když s ním tak na bohu to nejde be. Ale potom by se vytříbit na by jim tak se taky jsem vám o že upřímně tvar se chovali jde bez spojky s bližním to je pravá chovala tej něco akademického a co nemá spojitost touto zemí a ten když je za zen o kterou se musíte opřít ve ten nevidí některý stojí na zemi be. Ježíš i když živá matka tak dál co jsem všechno říkat tady be a když se přejde přes tu fázi stoupajících citů tak ten člověk si nesmí dělat z toho nic že ten si se nedá dál napínat že ten si začne o padá a že nakonec ten si není čeho marně vzbuzuje jde u této teče vršek nemůže mluvit jako sám nemůže při koncentraci mluvit. To je prostě tato schopnost lidská jenom učit do do s takže nos z ani nemůže jít a jakmile překračuje tuto mez tak musí být celá vzata. A tak to považuju za suchost oni ne ne něho to suchostí to ne toho tak onen to musím říct ale seberte si říkat ty které mi li její. To tam nemohl říkat byl tam nesmí stát tak jako o tom říká to bych to s do dělat dobyto nebylo katolický rozumíte na tam jsem čistě pravověrný natolik v tady víte nejsem a no ho taky tohleto mám za sebou rozumíte be. Že bych si pohrdal ale taky to mám za sebou a přivede do ostatek na stavu v poctivě tváří jako katolík na tuto simuloval z no a se do simuloval například tak výtečně doby kdy jsem vůbec nevěřil v ani z že jedna ani vystoupila z kostela z rad panny dají rušen co li v plzni a křičela to dostal na nad dech před nastalém blahoslaveného budou matčinou v toto dítě do z se koná ale nebylo. Ale před ne při jsem to si je krásný hráz. jsem tam zpívá cennou mast byla blízko a poslouchal a viděla že s z s. Že zpívám z lásky k bohu ne za si to mohl as se na to nepřišla ne. No tak potom kdy to o toto před kostele to dovede od sebe a tak když pomine tato modlitba stoupajících citů u každýho nes nemůže být ve nemá to východisko k věci je tak tato vody do tam neexistuje nevynechal to přechází do modliby ticha. Do ticha který je pokojem že by ježíšem který nějakou relaxaci se naučím do vůbec nemá s k do otci vůči ti vy jogini po mat by se si to vůbec ne. To je blažená zahálka v ní. zahalení takovým způsobem že by vás to byl život od získal mohlo všem joginů v protože tady s tam jsem mezi ekg za kterak slova ji doby že próze wattsova tato bych řekla za k namlátil z by dělat to co dělali zen buddhisti tam měli ho po z ku namlátil aneb se za ve wattse záda. Pěkně by podle zmatená nevěděli proč a tak bych to vysvětlil proč. No ale dobru jsem budu zase to kdo o z ale to je tomu s těmi se se do od ale tam vyslovené o dovolit buď dělají se tedy musí ostře ale šíři ale že není zbytečné že jsem to studoval všecko ale modlitba tichá. Spočívá v tom že se zastavuje mysl. Že se dostal dostáváte ke kořeni mysli kořen mysli je nepovídal. Řečeno obecněji ne po chtít li ví. Neboť řeč je pohyb mysli je to je projev úkazu pohyby u po věku mysli a jestli jsem myslel jsem se neb nepsal jste přestane pojmu v atd tak není ještě vůbec kdy si dost ještě nezačli myslit že správně mysli znamená nemyslit. Toho bezvadně pochopit zen buddhisti o to kdo počal znovu si přečíst cesta zen od otce tento dobře pochod nemyslit je správně mysli a to není zastavit umělém mysl be protože se nám podaří třebas nade vší dobu dostali uměle mysl jak vás to nikdy nepovznese do spojení s bohem nýbrž za sto povznese do úrovně kam jak to oni tamasu. To dobře dopad na začnete být tvrdý jako kámen no a takže po toto si třeba zakročit a když to trošku nikdo pádné začnete být radža ale jogini začnete být radš jezdci čti že před toužit po něčem lepším třebas i po tom bohu to je lepší ale pokud je to touha tak je to pořád ještě pohyb. I tahleta bude muset jednou přestat ale došlo na moc vyšším stupni kde jsem ze si zdát hned z teďka při modliby ticha a je pak to nebylo to je dopadá tak jako by ty učení si nebo o po stole ve tehdy když jim dal kristus po ticho pokoj svým dávám koho by byly u toho zůstali ustaly v tom pokoji a než vykázat sluhou boží nešli. Podle ducha svatýho který ukazoval cestu k k když ji křesťanství a to bylo křesťanství nevzniklo. Čili to je zase život ježíšův toho učedníků jenom láskou co se se nesmí někde přestat. No. Neví než to je ten si ve lid jenom toho můžeme spasit do se pořád snaží do pořádek u k světu. Věděl nějaký jděte a toneme tak roky člověka věděl od no takže když potom se naučím nemyslit tak on není si její přátele jako při relaxaci to není civěním nýbrž v zbystření vědění je rozšíření vědomí. A kdo je zazlívat se stýkám s astrály tak neprávem. Protože kdybych tam zůstal atom nastalo tak máte pravdu že byl bylo mediu nebo spěli krista ale protože toto host stavu svadhistana tu kola tak by nikdy sine posedlá nýbrž vždycky jenom pomáhá mně nebo někomu jinému např je tam zase musel pomoc barborce o mně o to požádala toto maminka dělal jsem z toho než čas. jsem si živa o po že za mrtvou proč to be. Rasy neubylo zemřelo sto nezemřela z s li smrt z při tedy pro o to bylo na potom a po po do bez vědom měl toto vědomí učilo ten její neurčitý stav a že kdo se vymanilo tak mi ze listím matka se strašně trápila jsou roku vyšla ale no začlo jakou dělají. Vedle sebe a to matka ji neviděla a ta matka plakala a tam matka se a byla to co s tím domu i pro si něco nejsi doby toto li po tak jsem to udělal jak jsem nejsi mohl ne. A prodělají všichni tito co jsem se do řekla při jak by na nějaký jevit neni a to plné právo. Ale o to vozy jeho hlediska. se málo by souhlasil s tím jak vychovávala moje manželka je ve své děti málo ty. Pak v jednom cesta případu ale nikdy se mi to ne vytkl nýbrž jsem žil jiným příkladem. Vede těch dětí jako ona jiným příkladem vede těch dětí žen a o na žila dobrým příkladem kde ti ti chtít ale špatně vychová. A jsem žil me je dobrý způsobem vede těch dětí ale my si věc nedovedl lépe vychovat do se do učitel to bylo moje bohu a se věděl že musí my taky člověka z ku smyslu přeneseném pochopitelně a tak těle nikdy k tomu koho vede k neukazují kde prostředky kterými povede i když není jeho. Příkladem a to jsou ty prostředky kterými vede te to jsou ty pro si že když si to z nich nebe ne ne tak se tu přeci na na při k za nic na světě kdysi nebylo ani špetku ze stání kali doby do otrokem prosim nos jak mluvím za o z ale jinak bude o to byla to není z byl je to co z tví nikomu otročit. K. Kdy on pomáhal ten samaritán tomu co je si tedy vizte jak se o tom nevěděl. To je velké nebesy pomáhat někomu do o tom proč si jej k u be a ukazuje může si o ze vážím protože ve nebo o nemá pro vůbec žádný význam čeho ko od od slupka to co bych na ano od ku tak by sis ho. No a tak podívej se ale jisto je že co tady říkám el všechno přehnanou též simulace. Nebe tento váš aby je to ještě vážněji protože dokud jsem nedovedete takle přetvařovat pro sebe tak neumíte sebe obavu ti sebe nejí sebe oba ti aby sebe nepře dosti dale. Tak se dostanete v určitého bodu bude z dál li podívejte se např je dejme kou při tom že ztratím schopnost mluvit při trpíte modlitbě tak to musím říct. Dobře si je ti to nejde protože jsem nejde tu vodu od boha a no z z si nevymyslel v to je v řeči i ti pojí přátele který mi to nenašli tu modlitbu bardo svoje fotrovi a mně z to bylo vyčíst to ne by se to se o tom věděl sto od boha nesejí se vzdát. Si s kou se sto vzdával sebe jsem věděl že z modlitby janem do se se musí v sobě vyznat nevyzná se pokud není prost jako holubice a bytost jako had a především vůči sobě v prosím do když například člověk i ti co nemá východisko z celé mysli své. My jsme v tak. Se s ním neděje to co teďka říkám při vody věky a co s ním neděje do tam vynechám no. Protože toto východisko nenastoupil jemu se mysleme vyprazdňuje on myslí že si myslí musí smát odjinud z jiného z jiné pozice. On musí myslí disponovat z pozice svatý joze a kdo se ten život ježíše krista v nadevše tam je všechno odpovězeno ten svatý joze v nestoupal mysl nýbrž anděl mu vzkázal vezmi matko vezmi dítě na uteče rychle ale i ta nebo tam se narodí mysl z boha dítě je tu ženu si vezmi nemá tu o svodu se svobodná porodila co si ras a on to všechno posel se. To nebylo spojeno mysl. To ten anděl mu to říkal slovy do tady se jimi nebo mám li s tím mu jako námi s ti. Tak to bylo při to z na řeč a on to poznal že to hlas boží a tak o ani napadlo neposlechnout přes zase kdy malinko zaváhal v chvíli když ty příklady před herodem. Tak tudy rád tam přišli od věří či a všechny po vraždili oni museli kdo jsi. Odejít do egypta a přes tu ono se musel dostat přes hranice palec dycky do státu. Ti děje a dostali se. Takže ani nepřišel na toho rez že tam chybě pro dítě tam poslal někoho do nebyli formování o tom že tam taky někdo zradil dnes také stále za jen si toho o to byly krávy nebo něco takovýho tak to bylo pořádku. Ale zase je když ve které zemřel zase anděla zase mu říkal za zemřel při nazpátek věta mého syna ten nepopravím ale ne na stěnu vizte do betléma nýbrž do nazaretu někam jinam taky velice důležité. Čili tento vynechám modlitbu tichá nic se nestane tak ten osvícený rozum teď mluvy z osvíceného rozumu ten člověk je který dispozic které se rozumem ale ten nemusíme věci přemýšlet jenom jak to slova česky a o tom není v po co udělat ale musí okamžitě poslechnout. si například odkládat toto říká jinak jak jsem dojdou ty ostatní. Protože škola toho času vím že bych promeškal všechno jste všecko protože vy nestačil na to vostatní to cesta nebo stačit ale jestliže bude tomu jsem byl po za další těžil ne ne z v když toho o dál nebude v je mi tady svědkem tento muž se řekl nikdy do stavu nepřijdu. On říkal o si myslel tak jako se za zen se vůbec v doby jsem tak nemluvil nebylo třeba lidská jak se to je relativní pravda. Proto kterak svým pravda a tomu by padesátkrát nemusely vůbec k k tak to nikdy jsem nepřistoupil deska je to potřeba a on to tentokrát mi říká ne to na příští vtělení nebo dalšího do z kdy musíte najednou o tak jít protože jestli jste si nechat odpočinout od z že musíte chtít abych jsem se abych jeho počal lál abych mluvil k věci a teď se se dostal k jinému východisku například veškerou myslí že ten není schopen veškerou. Myslí tele jako jít k bohu jako z východiskem z tak zase se praví lidská je to prostě slyš povídavou mysl k a nestačil by za celý život i dostavit nebo vlastní doby dostavil dostal se do tak mířil stane dosti by moh navázat plynule bůh bez velkém nevzali. A potom třebas platí jiné východisko celou duší svou to zase své těžko to dopracovali ty dětičky ale my když jsme si definovali duši jako jsou podlidských vlastnosti ovšem jenom provizorní zatím tak to stačí o to je všechno. Ty jsou lidského semeni není duše není to všechno je to kousek ale to se rozhodli si pro ten pro tento výklad to stačí to jsou lidských vlastností. Tak všemi vlastnosti které mám se musím li tomu bohu jít. Ale když jsem ctnostný jak jen může do kód věk již ty byli a nade dosti se nemohu naopak ono vidím že mně něco vadí třebas a pořád nejsem tak dokonalým. Jak bych měl být tak že si z toho nic dělat musí umět se do opouštět. Víte na každém kroku v ne se do opustil a to vám vždycky to co jsem radil příklad. Svatého antonína poustevníka ten nebe správný desek s faktickým způsobem konkrétní opustit sama sebe neboť na čele vše nemyslel. My se na dnešek co dneska do sedím na poušti čím dneska pomohu lidem a co mám udělat aby to šlo. Vymyslel co udělal před svým bytu do stopa se nezemřel. Tak to by měl plnou hlavu s u z reminiscencí na svůj minulý život po by se dostal konkrétně přítomnému okamžiku v om by ho neumím jenom že když z něho to do budoucnosti. Musí konkrétně s o ten není žil na zemi a tady ho zahradu pro své abych oni ho by tam měl ne pro sebe a při byl celé okolí. To do poustevník v pravým slova smyslu živil své oko a ten ještě kosení svých a to z prát. A jeptišky taky modli se za celý svět ovšem tohleto trošičku se mi promiň temně nezdá být správné protože pokud se modlí svou silo tak berou ty lidi na sebe strašně moc takzvané tak ti. Pořád něco chybí pořád svou nemocným pořád strašně ten že při do toho padají sami sebe kdysi myslíte že tomu je třeba napovídá to neni pravda boží mocí děl věk to je potom bezvadné a žádná chór o vás nepotká ne proto vivo nepřál kdosi chorob který se tele. Ale že to zdržování. To zdržování se zavinili vy aneb pán bůh že se na vás na nebo žel nebo se vás nemá a nebo co von zapomněl nebo kdo o že u se u po atd. Špatně při zachází svou vlastní vůlí přitom se modlit se za před a to je velice těžké. A to nikomu neradi jiným než tomu kdo je v klášteře. Protože tam nevadí že hrozně př. Dyby také trpěl věčném životě tak je trpěl jenom tím že mělké choroby z ale svými extazemi v tobě o znemožnilo v běžném životě jede je považovali za tebe je ti ka. My za svou proč jako za na ten je za sebou praštila k a to nebyla je s že nám proto dones že ten jdou. No ale podívejte jsme nebo se mi to zase totéž dost tomu o dovolit protože ono v klášteře. To souviselo sví cestou todo od na části cesty kdy byli neviděli z jeptišky ti extaze a tím učím víte k sta. Tak nevěřili že svatá takže on si ho konce přát světější než je. A přel třeba aby se do svatá než jsem ten dom byla doby příkladem co nemusela ono příkladem ten příklad ježíš by tím byl při z vzdálen protože chápe jenom jeho smrt na kříži cele hrozně málo. Se to v jeho životu ježíši do oběti že vstoupil jsem na tento svět dobra jež oběť a to všechno se potom neslo a to je naše největší oběť že jsme zde na tomto světě jenže o tom nevíme a naše největší přednost v když se to mohlo brzo vědět bychom to pro za dověděli co nedovede se na ty otce. Ale se dvacátém roce jednal sat je nás si to by si byl na to nestačil ještě lidi.. Tak je to je důležité abyste věděli že na každém tom východisku jsou v popředí nutné jiné vlastnosti jiné schopnosti jiné prostředky. Jeden prostředek ale zůstává pro všechny stejný ale prostředek to je tělesnost živá tělesnost. A protože ne všichni přitom jsou si zajedno jistou svatou terezy ji a proto může mluvit o svaté terezy je lidem kteří živou ve světě. A mohli by poslouchali byli hodně otevřený li viz nebo z i ty jeptišky. to říkam to vždycky totéž jenomže neříkám tudlety věci v taklen to za tím šel jak si byl protože v jenom to je pravda co tam říká o nic navíc co jsem řekl a to dycky to daleko svědek toho s co to říkám no tak tak jak. Takže bych ho boj vím ji východiscích. A mohl bych říct že při mých dosud tak je východiska kombinovaná totiž. Nejsou tak bych raněná a to je většina zná takových lidí že mají či k a tu kou musí visel z jiného východiska prosim vás. Ne udělit ze si to násilí že vycházejí protože vždycky odtud kde jste. Je že si pro sebe aby se o jít k bohu tam kde z bez boha. Tam bez temnou vahou kdybych například vožralka aby obě jejím na mor tak bych musel umět pro sebe si víte své opilosti a tak se spojen s bohem v své opilosti. Abys když že něčím nadšení v tomto světě husy tam proste vejít toto zračení pochází od o nebi může pokazil do si to přivlastnil tak tomu je na čili o to bude si mění kte nadšení boží vůči pečení boží k o na že ještě dalším vykupitelské v ve že osvětitelskému právem duše do zjistit. A je to nadšení od boha stále věcí nic není co by nepocházelo od boha všechno pochází od něho chci i to moje na či i do moje zoufalství a tak dále i tím se musím nějakých jsem měl si být pořád že od do ale vy se ještě u toho člověka to při k nebo tak něco mezera práce se stanou aspoň k člověku k simulaci lidské konal vůli o tom klášteře. cenné se s o tom člověku tak o že to budu od by si no v ale asi to přece byl rodiny a protože se se kombinované kombinovaná východiska jsou nejtěžší východiska z těch jsem nejtíže vykročit protože jsem v proč tuto oni nemají dekou z př. Ti nikde přitom východisko nejsem celý tak vám radím a to radila svatá terezie svými když krám buďte se je v tom co dělá neboj se tam poloviční viditelně tři polovičatě když se do tak jak se to všechno i to dobré je to dobré dělejte z to proces a když to bude dělat něco co vás sis třeba. Dělali to dobré. Ne nebuďte z toho zoufali a teď jsem něco vyvedl nebo ve na co jsem neměla to neměl nýbrž řekněte si přišel jsem na to že to nebylo doby né. A musím si do vody důsledky čili změním východisko nezůstanu citem myšlence například jedno zásad mám nebi se na věci zbytečné o tím jedna věc špatné. On nemravné pochopit světel samozřejmé ale dokonce na věci zbytečné. A když ses tu si s tím ženou buď si že my se na věci jsi ne nebo nemravné nebo výtečné. Tak vždycky jak na to přijdu takto vidím zásah boží jak si na ty jsi byl svoji a takový si ti viz jak neví že za stejným které by ten maří magdalena a svatá terezie z avily že se aspoň při do ale že musím říct že ano nebo prima z všechna čest kam se. Na bohu tu tys z na s na mě. než v něčem jako s pro o znám tak dostanou po kotníky nýbrž přitom se svatým petrem nejenom nohy celý tělo a marně ježíš kristus říká ne stačí tvé nohy nebylo se do toho se došlo se z viz jsem do oči si do očisty se nemůže vložit tak aby si s očistil celé tělo nýbrž musí spokoj že bůh se očistí z a s tím očistí te bez ale. A ta moje myšlenka když východisko myšlenky je základem nebi to z těla. Když zaskočil on proti mít věčným že tam tak zakročil si toho silou pochopitelně kterou u z znal ty moje chybném myšlenky. A musím od za za jeho zákrok a tak svatá terezie tak je. Neměla každou k tomu aby z přečti těmi všemi modlitba by procházeli říkali jsou tady mezi vámi některé které se vůbec pro modlit tu mystickou nehodí těm se v klášteře práce mám nová ani proč ho. A to je dobré se nebo že ho za po žene nýbrž za zaměstnané neboť zahálející člověk. O to jedno z těžkých hříchů to je člověk hřešící tím že zahání. No v. Ten se za dokončím na kterému navázat z konce šesté. Komnaty je nás za kapitola a začít. Tam nebyla vynechána konci zkoumá na tato část aby se si aspoň tu. To znamená do vodami aby ten spojovací účinek toho všeho vysvětlil při on se svaté které těm bych nevydal by se zbytečně abych se dostal k tomu v simulaci lid v s. Neboť se může stát římě se do toho ve zrodu a. tu se opakovat to co jsem ne všechno to se momentálně říkala byly u z toho něco takže teďka ještě nečinným z toho důvodu že chci věci si bože přečetli těch se z komnat možná el to za dostačující nebo tam než něco chybí staň byste četli jsou vyslovoval li se člověk vědomě zaměřit na určité východisko. A nebo a na něm zpět a nebo říkáte z toho co momentálně se děje. Vycházet z toho co jsem o mentálně děje smí beztrestně nám když se rozumí událostem. Pokud ty ne nerozumný tak se musí ze svého východiska to je rozhodující ano kde přesto bych teďka pokud nerozumíš vzal osten pokud by víš co zatím do jsem ho událostí je například jsem vyhrožoval tedy být do mi to ověřování nějaké nenávidím a zatím dělá láska boží prosím vás kdybych neukázal na obojí stránku tak se hrozně proviňoval. A když tuto druhou stránku boží dělá z ky ve všem nevidíte např protože by to bylo východisko. Správné atd. Tak je to s láska pokoje dycky z příkaz se zpraven kr z každém případě to jsem ne smlouva možná že bys měl milovat byl před do ostatním co je kristus říkal nebilo dáno příkazem daleko doporučení to je ve mně bylo. Je tedy do tomu i se kdyby sebe narodil ale nepřikazuje se mu nedělej to o padlo se musila tomu provedl tu pravdu o. Svým své řeč no takže je odpovězeno co krátce. Podívejte se jednou mně řekli jestli o momentální východiska oka kterýkoliv to co soustavné stále východisko po každého dala ska není. Neni láska je příkazem ale přikazovat protože člověk není schopen musí se o to přikázat a to se mu to přikazuje sto že to není bych to se by platilo pořád v. Sem jenom jednou a právem svědka nepřiměl ho stádiu s paní bude sebou a stane ve jsem byl u těchto lidský mystiků tady zase dání kde se soustřeďovali. A jak slova jak to jak jsem skal dělají taky a tak a tak jsem jako zeptali. No a co tomu říkáš jsem byl tam tu jsem do se nás těle viděla oni byli mil ještě si ti a starší. Jsem říkal no z nejsem s tím spokojen při by tomu láska a oni řekli láska k tomu chybí my jsme to vložili všechno co se mohly a láska a to syna nejí viz co co z prstu a. Vyloučeni natrvalo o z této společnosti postavy z krát nesměl miska je tam nezvali toto nejlepším pořád do by tam jenom překážet se jsem byl terezy. Ty dělej láska co to ta že oni se půl hodiny v koncem slova jako žid od nic ničíte s to je nesmysl. Ale než ti než meč balíky pro tím. Toto doma přes kolena ale oni to mají českou dvojice chtěli jsou sedělo ale to nešlo. jsem neviděl jenom soustřeďovat když ramakrišna přišel k tomu co do se do vi. Tedy byl zakladatelem ona osoba se velice pěkného nutí lidského. Tak tam se dostal do tam se všemi svými žáky a oni právě se chystali k modlitbě společné. A ten doby čem do jsem přítel ramakrišnu říkal a jej tady jde pojmy přítel ramakrišna tak se s námi budeš taky modlit. Jsou z teď nese no ramakrišnovy ze říká a to von by zaskočil. A se do si do pozice jógické padmasany a jsou se dělo s by to s pod že v jo v zatím co soustřeďovali do tu o a on to nedělal. A soustřeďoval se z se jen na toť tělo na jeden z obalu málo. Že jak to udělat jinak to nevědí nám vím to ho protože ten jogin tak tedy to bylo. A jsem byl synem protože mu a proto tak jsem proti padá a joze pseudo hathajoze co co to strašně je to z že to vůbec zdál. Že bych to aby sto nepřestali dělat je to pořád jste byl mně že ho zatím vyhovuje. Ale bych to nedělal no a jestliže se potom modlili nějakou hodinku aby čistí modlitby ji tak suter jsem se stal ramakrišny jak i dobrá přešlo ho on říkal jsem jenom jednu věc nemohl pochopit jak je možným zříci mu soustřeďte vesele když to není záležitostí lidsko je záležitost dal dosti bosých kdysi neuvedl ten v. Tak ho jiní. Že moci chodit podobou je za dosti boží že to trvalo od věřili na no asi tak že miliardy let než začli chodit po toho aby dáme me třebas ve to je v pořádku ale jsme si.