Karel Makoň: 89-12B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. A kdy je jsem před tím za svým cvičením předcházelo. Pane proč je mi nejenom chodíme pod svou. Ale my jsme schopni jsou tělesností prospívat tomu dílu božímu. Z toho nejde sice je svět toho kdysi je tomu tak tím prospěl nejen dílu božím si neproste jenom tělu. Ale prosím bože dovol v isis o jim modlitbu a dovol mně abych prospěl především svému duchu přes tím se musí spojení s tebou kdyby takle upřímně začala jakákoli vaše cvičením nic pro tím nemá ale také ani nezačnu. A takle musí začít a to potom na to nesmíte myslet je těch cvičeních. Je na každým kroku si říkat budu říma tam kde je teď tím že se podali upřímně tuto myšlenku tak to cvičení jiný učíme k přátele a to bych vám přála tam nepře abys to nedělali toto nechci protože děly lépe neboť statek jsem na to co jogy nic jsem si had jógin a proto nikdy žádnou po jsi neudělám z ježíšova života a udělit to prosím on přišel o co bylo na připraven on měl pokání za sebou no tak to je něco jí. Něho a on ty jsi dal se nemusel prožila protože byl připraven k tomu aby seděl u nohou kristových. Kdežto ty jeptišky nejsou no ta. Za co za terezie taky nebyla ale tam při se to přijala v šesti letech potom na to by vás zapomněla kdyby nezemřela matka tak stane připomněla toto za to jela pannu marii jela potom zapomněla znovu nadto od sela to ale to je na svatýho ku takle pro ostře voláme zapomenutím ano u po men či ne. Paní kterému věnuje svatá terezie z dvě čem člověk v níž ky. U něho bylo hotové vlivem toho že byl pokřtěn ku pokání co se tady dělo to ten křest normální řeknete formální a není o pokání pokřtěn to pořád musí bojovat si mysli špatnostmi. A ten vrchol osobního vedení z z vás s hle el u mně to vás tak z vás že od nás od toho z toho no to ještě bylo s. A mnoho protože ten člověk kdyby jako opovrhoval ten bližním tak to by nebyl nejvyšší stupeň. Co je osobního veden když se neosobního vedení na tak jistě nemůže říct ab pak je a ta by krista. Prosím jestliže tam byl anděl let svatý joze svou a to bylo visión intelektuál atd. To jeho rozumu to pochopil ale nebylo třeba jak slav. Než síla toho andělského přesvědčení rozumíš to bylo podstatné ne že si toto něco něco anděl to prostě ten anděl vyjádřil tu moc která ovládat toho josefa a on ku i ihned odešel na příklad do egypta nebo i věci za tu manželku a tak dále jo. To pořád zamění jež následek z příčinou příčina toho že on šel do toho egypta. Bylo že byl nadán silou boží je se to projevilo nějakým slovem to je následek jo. Ho pochopit a aniž by to napřed přemysl víte ale ono rozumíte tak by to došlo pak v kdyby to museli napřed rozmýšlet to jsem udělal zavázal to nemyslel tak by to nebylo by se intelektuál. Vy se oni se toho je si je není to je lepší přes zjevení od boha zjevení pro rozumu tomu rozumu je to zjeveno tomu svatým wu od do se od bylo zjeveno když to bylo řečeno nebo ne z vyslyšen a nic neslyším a je mi rozumu vět toto co říkám zjeveno o to se to se do tak je no. No potkal terezy je rozlišuje extazi trojího druhu. A o ji jsem tam měl možnost španělsky být vytěžit z toho arabii jen to. Varovat jen toho parou pamět stop pýše a suspensión atd. Jestliže tam suspensión to druh extaze zastaví se mysl. Že karla jen do vytrženích za všeho ještě ještě složek ekg který tady jsou nedávali ze všech nejenom z mysli ten přestože vytržení jo. No to by bylo zapotřebí ještě vysvětlit o to asi budu muset vysvětlit se to potom tak teď tanec mi proto také říkal ano. Potom do si samosebou ale tam v tom politickým on by v tom těm dal vstup živou extaze nerozumějí říkat velice dodneška. A o na tom voze rozumně dávalo vzal byl li a pro vám jen toho amen suspensión a to jsem zažíval třebas se mi zastavila jsem mysl toho byl druh extaze se nemohlo to toho o to aby nepovažovali katoličtí za extazi ale o na jeho nese s ten si to a. Ale jestli to kravám jen toto by povaze za extazi protože to je že se brání všech schopností lidských těla a ano ano ano a nasazovat světelně. Set jen na že dal ode měl bych rozlišil koncentrace od kontemplace od za z extaze ale and co ještě tvé jedno kdyby to do padesát věci tak je to hezké je to v pořádku ale když vim mezím tak jedno po druhém a tak vás uváděn nebezpečí v pokušení že jednou budete odlišovat tak pro se od druhého nebo o předělat dalšího že vám v ale ty spoje uniknout. A ono to bude za následek. Pro z mi utrpení ale bych vám to utrpení nepřál. Člověk se například z na život koncentraci to že se snaží o soustředění k tomu je dobře rozumět že tím se dnes soustředí. Že se snaží za z na dobra. Ale koncentrace jako taková por když kdesi na by říkat snaha o soustředění nic víc než na o soustředění a ono je to v pořádku protože z s ze zdola se také něco musí udělat že kdyby za snaha zdola nebyla tak zhora přijde pomoc. Ale kdyby to byla jenom tat technika nebo ten systém nebo tam metoda takto na hor dovede. Tak toliko koncentraci. A kontemplace to je tatáž koncentrace jenomže zhora jsem uveden od boha. Do soustředění za které nemohu a se kterou se nemohu vytrhnout toto bezvadně ovládali článek. Ten se v padesátých letech svýho v když jsem tam chodil s padesát je zen znamená před rokem šedesát jsem ještě ve zlíně nebo od toho kdo je a. A tak on mně říkal jsem tak tažen. Bohem že nemohou se toho tažení zbavit napřed jsem se snažil setam k němu dostat. Ale jak jsem se k němu dostal jeho pomocí tak taje tak velká proti jinému z na po mez snaze se soustřeďovat že jsem prostě neschopen nebýt soustředěn na boha čili musím být na něho soustředěn. A to oni suspensión karavany jen to a to potom přechází do běžného stavu takže pro se nejeví jako extaze strany za smyslu nýbrž třetí stupeň li se ne tak váže na přejde z toho vnitřního stavu do stavu zevního a zaujme i ten zevní stav. A to teprve jako tomu nerozumí katolická si k na. No tak proto mít toužím abyste vy všichni protože začínám znovu kapitolu jak toto co propagovat svatá terezie v celém tomto smyslu pro své jeptišky pro své sestry nebo se jakým říkala el bychom měli propagovat pro sebe ne ale vámi stále za nás svatá terezy je nýbrž bude muset simulovat. Nebo předstírat nebo představy moci že se to s námi děje co vám říkám prosím teď to budu moct apelovat na vaši víru čím víc si nebudete věří že to tak. Tak tím lépe budete rozumět za chvíli projdeme odtud např janově tak tomu nemusíte věřit ale teď prosimvás na tak o na tom vězte co vám říkám co budu říkat to protože to vám možným abyste ne u vás je abyste se neztratily abyste byli v tom co vám říkám. Tak podívejte z jestliže vstupuje člověk na tento svět také na tom úplně stejně jako vtělený bůh je komplexní jako ježíš kristus je v něm nejenom tělo co sklidil po rodičích ale jedněm také nesmrtelná duše a protože v něm nesmrtelná duše. Tak jsou v něm a priori dva koly a především pomocí smrtelného stvořeného co oněmi ne se dostat na hranici nesmrtelného první úkol či k řádně si vážit tohoto života vzít jeho po rodičích. Ale řádně sice a na druhé nezažívají taky toho co oni sděleno po rodičích nýbrž vším ji semene od věků neboť od věků máme připraveno u boha příbytek. A toto bych chtěl abyste teď věřil bych že pro tu chvíli že ten příbytek s ten nenabyli okamžikem narození nýbrž ten máte k dispozici od věčnosti. Ten nezačal být. Bůh s námi kdyby lidsky mluvil tedy dost jako přibližně nám ten začíná tím že se narodíme nýbrž začíná tím že tady nějaký úmysl boží. Dyž božích tak nespokojí cestu čím aktem. Nýbrž skládal do toho úměrně akt vykupitelský a a k osvětitel z kyž. Aby toho bylo možné. K tomu potřebuje aby to stvořené se k němu vracelo. Čili to. Mám vysvětli to vyzbrojen to nechám ani jakmile se narodí te. Tak v zváni ženichem ke svatbě. to nevěstou ježíšovou někdy někdo um zkus jsme někde na tak dále ty družičky podobně. Čili vizte napřed především zváni svou činností k tomu bohu. Ještě svou činností neumíte tomu bohu jít těžko budete nějakou jinou vyšší cestou napřed musíte umět činností k tomu bohu jít. A činnosti tedy chová jenom tak jenom za těch kor dosti když vypadne te úplně z vědomí o ho nedělo existenci. Vy se musel dat dostat to dějové existence to semena do stvořeného a to mám pomůže smrtelná duše a smysly a rozum tak tělesnost před vší. A když se vám pomůže k tomu uvědomění si že činností to znamená ctnost tou činnosti v tomto případě se při blížíte bohu tak si nesmíte myslet že z této co všechno se udělat vizte se udělat nedá nese přiblížit ale není to všechno nesmíte u toho ostrost by se říci když jsem se dostat ke spojení s bohem svou činností dobře míněnou tak to na to nejde to je špatný. Tak se vrátit nazpátek jestliže jsme se narodila tento svět tak jsme nevzali jenom od boha jeho věčnou podstatu neboť se krámem boží nýbrž za jsme také podstatu stvořenou čela. Přes stvořené kde od boha také žádná či jednou máme přímo od boha a této nese se v nás nezrozené ale do máme nepřímo od boha se názor rozené todleto vám setkal tam jak věření prosimvás před tyto dvě složky než my nebudete brát na vědomí tak v něm vůbec nebudete rozumět na dálku říkat pochopitelně jeti jíž těžší udělat něco pro toho koho nevidím než pro toho koho vidím tak nebudete tu přednost ho dávat přednost v. Dal tomu co je stvořené protože to vidíte a okolnosti události vás nutí události se se narodili především největší dát do ti k tomu aby se to sledovali aby se tím za řídili. Tak u od nebyl řečem říkat tomu rozumíte ne vším pořádku ale musíme kostely dál ten člověk není veden jenom v činnosti ale ten člověk je veden taky u wattse. Podívejte se zvíře jen minimálním způsobem uvažuje k tomu hotové pudy. A ty to zvíře vedou zrovna k tomu co dělat. To je přímý projev vůle boží že to zvíře vás vých ve třebas své nebo. Postím plán nebo na co nebo dobry že on něco udělá pro vás tak to je přímo od boha protože to přes pudy jde dál jedeme že odjede tak daleko že to zvíře nerozezná nic co je mimo těch pudů to není váš případ takže kráva stroze seznámil považovala své tele. Přes ty své pudy jsem tady milované tele zranili zela v v v nemalé radost těla atakdále to nebo v dal rozvádět. No. Člověk je ale uveden také k tomu aby měl mysl rozum. Znamená on daleko širší aparát než mám na příklad zvíře ale ten aparát jež široký nejenom na úrovni horizontální ale jež jedoty i na úrovni vertikální na úrovni horizontální z dovedete s tady v ten zevní svět. Ale na úrovni vertikální potom vůbec nemáte představu ačkoliv do dovedl do ty ve tykadly by v ty netýká dosti také přechází denně aspoň jakou řekl když spíte jedno třetinu pro spíme a jsme někde jinde a se zrozuje z někým jiným než s tímto tělem a proto pod o tohoto těla to koukali svod byla totiž jenom vzpomínka nad o tělo způsobil že to že sebe vidím jako tělo ale tělem nejsme rase přečetl jsem se dostal na protože tělem nejsem tam. Je to tělem vůbec nejsem neboť jsem tam neměl tělo s těmi husami ne to bylo velice užitečné. Ale byl jsem ty se o jsem tam bez to o těla tak. se ještě musím trošičku z míry z od vertikální stránce. Toho aparátu lidského v tělesnosti v tak tělesnosti krajním víš měl kemp ve říká z ti. Nese sešel viděli to jenom o tom jak za dívenka viděla bez vzor vnitřek tak je vám to jasně zase se to pro je vidět tento případ jasný důkaz toho že nevidíme s tímhle tím co je na vrah nýbrž tím základem s a předává se to těm vzor niškáma a těm o sto tomu se jen zařízení aby to bylo srozumitelné ale marně bych tak těl říkal nějakým musel. City vidíš jako když o nic nevidí to by nevěřil. Ono tomu ale je tak ono vnitřně vidí. A když ho dokázal do ve do toho vnitřního stavu kde ten základ jeho. Smyslu například zrak. Tak by viděl také bez schopnosti těch očí který jsou v konci toho takovýho ne. A dost neviděli tady ze stáňou v s s s s s tam tak je to to pro člověk u toho pletl či o ten pepíček sáhl na hlavu pana válka. A ten nevidoucí tam války vidět tak o dokud je to co ze zen ani prosim že to by svědky za když je tak dobře popsal jen nevěděl. Přesně vůle jak vypadá a ten by že on říkal no ano si to mohu do by musel to po po za držet ruku abys byl u základu smyslů a on to takle říkat do vysvětluju ekg než u základu smyslu pomocí me o základu. Jsem v tom zákroku smyslů a my tam přede do spojitosti mezi námi v ne tak ztratíš ten zrak ono co ztratil jak si oči dal pryč ne nedal na sto ztrácelo protože se neviděl nic. Tak je takovou schopnost být. Aby že byl při za do smyslu znamená uvědomovací třebas ale to si nemusíte byl by či milovat že ten smysl je od boha. A to znamená žilo proti uvědomí ale pak se pomocí toho smyslu může s tím bohem setkat pomocí toho základu smyslu. A proto my říkáme že nejvyšší způsob modlitby je zřejmým. Pak přel řeči kontemplaci ho to není zření tření do doby života že ano ale ne kontemplace a ne to je vnitřní nahlížení na věc jako takovou bez přemýšlení vidět v tu věc v její podstatě a tato statě jen tato toto není vidění. Nýbrž ta podstata jenom zakoušení ke zkušenosti a ta zkušenost je širší než pouhé vidění čili kontenplacio člověka tak se potom později k tomu dostanu není vidění. Není zření nýbrž je to něco víc no ale se vrátím řeší se vertikální když se s než se člověk narodí tak napřed v tom matčině těle se dělí buňka a. Pořád více se buduje dělí dostane konkrétní podobu nějakýho do vodního do pobyt mýho živočicha a potom mužskýho vodního potom lidského znaky opice člověk. Ale to je pořád kdož jisti osel oči že napřed do šířky rozumím ale pak nastává rozšíření do hloubky to znamená při narození do toho přistupuje nesmrtelná duše a dává tomu tu hloubku protože tam nebyla přitom v tom nemělo katolickou cit je si. Mně k tomu aby si říkala že teprve v okamžiku narození začínáme mít nesmrtelnou duši a že v nesmrtelnosti jsem na stranu druhou tam n před zrozením. Nemůžeme o zrak pro za správnou tam nebyla prostě beze začíná okamžikem narození víte to byl proto se s tak je a kde na nekonečno ses začíná to nekončí tam nese dát jenom nepotřeboval být při tom rozumíte když se ten člověk rod než se zrodil neb potřel a proto nebyla nezachovala. Ale o na čím dál více způsobila na ten zárodek ještě v tom nebyla ale když se dítě zrodí je živé. Ne tak je nerozdělitelné ne od učitel je spojeno s tou nesmrtelnou podstatou neboť není možno žít jako člověk na tomto světě aniž bychom byli spojeni s tou li se v zenu podstatou když o tom nevíme. No řeknete jak je to po v zvířetem noze ze kterého podobně obdobně tom že k s to se mnou pozoruje s spojen přes třetí úroveň kdežto my jsme spoje přes sedum úrovní s spojeni ani o tom víme přes sedum úrovní všechny velmi který jsou páteře říkáme čakramy nebo prosili ale tím jsme vším spojeny sbohem aniž o tom víme. Protože ten proud zhora dolu to je proud boží ti a kdežto my jsme se ocitli dole muladhaře v tom nejvyšším stupni. A to je pro zdola nahoru v tom o to neni obsaženo to co ve z poradu tam jenom zbytek toho řek bych zbytek statický toho že my vidíme staticky janetem svět jako náš svět. A to je neříkám špatné správné protože on pravdu ten nežije jak oprávnění my musíme stát na zemi n jenomže je tak je tady jedna potíž že mine ani nestojíme není neví držíme stát. Jelikož toto že jsme vyvrženi na periferii těch sedmi stupňů. Je vyhnanství a my žijeme vyhnanství správní příkaz stal terezy. A to vyhnanství nevěří člověk vnímat soustavně on se vnímá ani to vyhnanství unaví k tomu se říká spánek a tam v jiném vyhnanství trošku líbí vnějším jaký je mi to čím ale v podstatě to snažší vyhnanství než tohleto před řeka má. Než číst naší pružnější tělo ale není toho spojení sbohem. Čili je možno teďka se tam jak je možno jít zdola nahoru a setkat se s tím bohem se překonati sedm stupňů. Nebo to není možné indové říkají že to možné a taky to možné že oni se nemýlí před toť kdyby se tato ztráta velice myla k dobru pod podlaze cele jak je to možný to by si moc osobě myslel. Že mám pravdu nějakou novou nic nového semeny nalezne nic nového pod sluncem šel říkal jste sic najít a tak tady se to věci ale ti indové když toto kdo to jednou dověděli tak říkají musí zdola se dostat nahoru v pořádku měl by se zdola dostat začnou ho. Ale víte jaké malé procento lidí i v indy se dost rozbila nahoru by tam samozřejmě velcí lidé ve tři zasvěcenci kteří se dostali dva nahoru ale jejich prst ka aby to taky tak vel svěřil jsem si že všichni se si v doby tomu dotyčnému jakou potom ovi buddhovi říkali ty jsi neschopen. A my li se nemínili sice člověkem neschopen se tam. Stal to s ten se tam o se dostat pomocí toho vůdce osy do partnera tam nahoru do se do stupně. A když viz na ni nedala kdyby jako byl silnější než ten vůdce tak výhod museli pod za neschopného a to byl případ od tomu v ne. Ještě jdu dál jestliže tedy ten člověk zdola se hrabe nahoru jako to radí indové takto se nevýhody své nevýhody že je to cesta velice konkrétní výhoda tady jsem tady si přesto o toto jako skutečnost tak se k tomu člověku napoví že to co se s není že to já. Tím se trošičku otupí ta jeho připoutanost to nemá mu vysvětlit že to je neskutečné. Ještě o tupit ne dnes ne tu připoutanost tomuto světu. Této odstoupit trošičku o stvořeného říkal aby svatá terezie z kdy li k na to přišla o na že by byla s s užít těch indů indických du o jim. Nových tak ale my nebudeme proklet znal jako s on toho pořád protože oni obstáli. Oni obstáli oni op stanou protože není možné do žili jeho východisko středu do téhož tam je a abych dopsal před jiným teď tam přišel ji mýho východisko. A to se mohlo stát je při horovi do ghos který je v nebi doporučil za tou terezy činnou pro za co to za pořádek co do by si že svatá a říká svatá a vůbec nepřijel cos to na to jednou s ním ven méněcenné a toto. Se nemít nás co mávat to co chci zpět přes na vší tak ještě dál jestliže tedy jdou zdola nahoru. Tak jsem z toho pochopit jenom toho co tady mají k dispozici a vědomí tohoto světa. Jenomže a to je východisko ten jisté východisko. Na protože nikdo znáte by že tento svět vidíme že o vnímáme všemi smysly jak by nějak rozumově s pro co ale nějakým nutno obraz v to v post pojem říká a ono to je vesmír. A jsem jsou částí do ve jsem to jeho co to rozum zmůže a je to málo protože potká aby tato jsem ten svět to je s kolik hlav tolik myšlenek. Každý do se takle dívá zdola nahoru na to na hoře jiný názor. Protože nikdo z nás ani ani vy ani vy ne nemá tu muladharu otevřenou úplně takže jeho pohled i na tento svět je jiný než toho souseda takže nemyslet si že my všichni stejný očima vidíme tento z svýma oči. Jak to řekli jiným přirovnáním že časovým aby z zen mysleli si to jenom. Nějak prostorově dál proč jsem tělesností nějak obalem nebo omezen ale nikdy toho nevstoupí do téže vody řeky řeky života a za chvilinku a když tam stojí je tam pořád jiná řeka když tam vstoupil a to je ten rozsah z časový či vedle rozsahu prostorového. jsem tady dosahu časové a obojí omezeně chápu jak ten čas tak ten prosta. A v tom před o jak jsem ho je pramen z vás je tu k tomu když to co je na honzou na ho se nemohu správně pochopit. A správně prožít protože nemá základy to je to mám cele dáte to je postavená budova na písku. Takže to jsem na každém kroku proudí při tomto v této cestě nahoru když tam není vůdce který to na sebe vezme jako třebas i vy tak je to snažší protože ten to svou schopností svou zkušenosti převede žáka přes ty přes se dostupným ale když se tam jenom s veme tomu někdo do to nedovede tudleto ano tak musí domlouvat tomu sví mu říkal tak pán bůh se to do kam tento tamas do slovy zalíbení a tak je to se to s to ví. Mluva a všechno než do si je nikdo z těch ve těch evropských mystiku nevěděl jak na to. A proto strašně trpěli hře proti indům abych jednal jenom omlouval v z mělo todo je výhodu protože prožívali ten do li z mus daleko dokonaleji než ten in mít. On taky ten ind se aby toto prožívat tak jak jsem z výklady svět byl musel se odebrat ze světa ven musel být do z na mu musel se pod li se řídit svou vůlí mistrovi který to všechno měl za sebou apod tomuto šlo. Ale kupodivu kdyby to byli dělali natrvalo takhle že byste byli při věnovali jeden druhému tak se pořád šíře a hloubka toho se slabou znala. Takže ani v indii nebylo možno předáváním se něco ztrácí. jako transformace proudu tam se něco ztratí ženo těmito zformovat protože pokud to není jako znaky jsou v o věčné o tom co žene. Tak že nemám řítí el říká jsem taky jsem o to opřít výtek i přední věděli dobře se řek zvládne no a tak v indy jim musel občas někdo vzejít který řekl tedy prozradil něco co let za tou tradicí za pouhou tradici. Čili učení indické je opravdu vrcholem dokonale tradice. Ale i z dokonale tradici el jsem mnoho síly ztrácí své křesťanství není vrcholem dokonale tradice. Protože si ke včas zakázala aby si je předávali mistr na žáka duchovní sílu zákaz. Křesťanství katolické si řekli takto nedělají ono pokorně prodělají například svatý petr z ale kam dali to pokoutně předat svaté terezy ale veřejně to nesmí říkat za páter tělo. Nepřítel vásto by si měli vzít příklad pro budoucnost aby to zakazovali toto li předával duchovní sílu těm o meč kam který si k němu ve zpovědí dejme tomu nějaký francouzsky ty byly o semeno jinak to jeho jméno boje lidské. A psal por do krásy žen dovíte. A zatoužil s tím skončit jako svatá terezy je svatá maří ve na tak von šel chtěl za to si ten svůj život a. A z toužil ve rámci nepodal věděl že ten doby mu to moh jako to způsobil by si moh skončit je i daly. A tak za ním šel. Ale na cestě zastavena by vjem ze ještě si užil a všelicos jo. A teprve když přišel k tomu páter li k jeho elitu může tam nebyl nikde proto taková nebo se o vám byl mlád a to byste koukali jak ji li si tak tady nebyl nad to byl jenom pro svět a nebylo to v byl tady byl tak tedy od roku osud nás do zažíval a postupně dobyl z víme že se mu ještě tolik nevěřilo. Přesto nechci domova tím co do tedy si o z za to je řeč a k lidem konečků to byly než za ním. On tedy tak ty bys začal domova protože prosim při v no tak tak podívejte se ten na tom. Evropský svatý v mohl pomáhat k tomu svému žáku jenom tím že ho odkazoval na ježíše krista. A to se tedy dělo v kladném případě to směl dělat a to je dobré že toto si je z radila je dobré že při zakazovala co předání při osobním moci je chybné ale toto nesprávné tak ono je soto úplně odsoudit nedá rozumíte to se musí tím že to svou kladnou za pod nou stránku. Jako přesnou dualismu. Od dobereme jak to je to konec nese se ze se kovy dal do jsem šel tomu že to od boha všechno pochází. Čili i ta síla být člověkem ta schopnost být člověkem pochází od boha ale my si myslím že člověk je tělo. Kdežto člověk je celý vesmír v malém čili je v něm obsaženo všechno se vesmíru a člověk je na s chrámem božím čili uvnitř je kristem. A umí že taky nevěstkou pro to co tak těžko i v těch podobenstvích ukazuje že za nevěsta když že tam ženich tak tam není nevěsta když tam nevěsta tak tam není ženich jej tam nejsou podobenství pospolu nikdy ne si všimněte kdyby se mi tak něco jmenoval jsem moc rád není to tam. Ale protože to nedá řečí vysvětlit. Ale jestliže to od boha všechno pochází a do bod za síla byl od boha. A je povahu něčeho co není rozděleno v sobě to je králoství že jsou část králoství božího který oni v sobě rozděleno tak musí se týkat nejenom toho co my víme že jsme tělesnosti. Když muset příklad také je to co tělesnost způsobuje lidskou těsto způsobuje a to je bůh a všech i podnět pod ním všechny úrovně pod ním říkam po dni on jim úroveň vzato z mistra neříkejte to oni oni úroveň nad úrovněmi všechno před vody pod ním to se toho týká. Ti. Tak bych to se do děje a o to je nedějové takto co vám říkám teď k velice vzdálený obraz pravdy je to pravda ale velice vzdálený obraz pravdy. Jako když jsem vám něco zná. Aby tomu nerozumíte světem námi se s téma by nám to vysvětlil bravurně vám to vysvětlím protože vím že to obraz pravdy. A z toho obrazu okamžitě do pravdy bez o dalším obrazem vykládám. Z obrazu do pravdy z pravdy do obrazu a tak by toto ve přímá viz nějaký výklad říká například on děl nějaký výklad přijímáte touž že transpozice je z vel pravdy do obrazu z obrazu do pravdy a tak a kolikrát stokrát také přemíra dohromady možná tisíckrát možno mýho ka. Pole tohoto dopadá pochopitelně a ale kdybyste náhodou brali jako pravdu sám tak země tělo a jsme na to vás u pozor na to svý zakazují. nejsem pravda to osobě mon říct jenom kristus jsem pravda život cesta cesta pravda život a to z on říct jenom ono nejsem vaše cesta nejsem pravda nejsem život on je tím životem a z něho čerpá. Ale když to jde od toho boha a protože tady spojitost všeho ze vším tak všechny úrovně pod a bohem. Tam my dělám jako dějově jakože to někom odněkud někam de pak o prostorově to zasel velice vzdálený obraz pravdy to neni prostorové když to odněkud někam tak této neberte je to odněkud někam jako byla není to prostorové z něho ani časově ani časově to není nějak rozlišené když to odněkud někam ne pro co on by taková a tento plot a a a. Tak na každém tom stupni protože tady propojeno s něco zůstává pro ten stupeň. Všechny stupně které jsou nad tím tom mým stupněm poznání nebo chápán nebo uvědomování. se o tento svět jsou všechny živější když že tento svět. I když třebas úkol na tom na úrovni svadhistana nebo many k ono nebo anahata není tak vznešeným jako třebas tady na u nás milo dostaneme na co jenom krizí snese dosti v tak je to daleko širší a živější úroveň. Tak když by se se setkali s takovými kdyby po smrt mně promiň mně to tady na řekli by se natolik než ty člověče v do bez i je to od odpadá vnímat tedy já. Když době můžou a i ke mně nemůžeš kde jsi li se o to to se mně jde ale my si proto mistr cest na tom do tak si to myslel si budete se po do sto přestanete vůbec myslet no ale. Co je to budu říkat rozumně beztak nevěřím v tom sice mizí nám v do neumíral. My víme se převtělil tou chvíli ne tak jak to mají dokázal nemají no. Ale jestliže tedy tímto způsobem shora je pořád síla do muladhary aby vůbec zůstala živá neboť on je život je svědkem lze nějaký život tak to jeho život muladhaře je ovšem na také úrovní že pomocí toho pro že tak na jenom tento svět a je to život. A je démonem své a ježíš ten život považoval ještě za smrt jakého pěknou málo toho že. Ten život boží samosebou oné ale to z toho života bože vyplývalo pro vidění tohoto za považovat zastat. Tak se musí přesně říct no tak myslím že toto jež jsou sami temné ale možná že bude přišel se mi vtělené že to musí být uzavřen oku v ale to síla ke mně přichází od boha ale do boha se musí zase rád ti. Takže i vyšší muss zůstane mluvím obrazech není to pravda obraz pravdy ale to obraz pravdy verši. A když ji za je kus u těch zasvěcenců kteří jsou jenom sama do samadhi je a on by ji nad tímto světem nebo celý vesmírem tak bez se vrací tuto sílu od ba i jdoucí jak člověk ku jeho muladhary tomu bohu než vy protože mají k němu blízko tak být v tom nebi. Že jsou tu nejvýš kde jsem sví tam byl taky závist za člověku a do ty zas vzít za si jsem si býti že jsou také povinováni tím co zažívají tam nám to může přesně přechází po za a za síla boží rozumíte takže oni musí tomu člověku pomohl a. Když mi to nemůže postřehnout tady se nejvyšší oni se to nemůže nebo s v v tom pomáhají ale jakmile o si víte světové nějaké vyšší or jiné jsou proto sebe kam ani oni pro vaše vědomí jsou ještě přístupni v. Tak tak víte že vám pomahat jako vím že terezka po nejsem nají úrovní ale vím že mně pomáhá mohl to co ji protože mně pomáhá a že pomáhá i vám. A že rámec tyto věci tak domu slovy světy protože se aby to lidi v tomto světě taky věděli proto tomu pustila aby to bylo co jenom pro jeptišky toužil vyloženo ale aby to do žil pro člověka s i jsoucího ve světě. Ale vyložený to jenom pro toho člověka který je v tom světě jako jako byl řehole řehole člověk radostnou se další věci velice důležité narození v těle lidské v jeho z jeho ne. Protože máš lidské tělo nadané všemi schopnostmi vesmíru a máš ses láme božím. To je předurčuje jediné před oči to o by se vrátil k tomu bohu něco čím není. A kdybyste udělal před hodinou smrtí tak berte na vědomí že tomuto jsem tu učení nikdo neunikne. Kdybyste být v tomto momentu velice mnoho repliky to by znamenalo odporoval byste že česky v to říkal. Ale neodporujte mi že aby ho neodpověděl protože na této úrovni výkladu nemohu odpovědět. Muži možné že jisto zaznamenat ale alenka a že na to odpoví. Ale teď s odpojit nemohl protože přeskočil a na sobě to se ho kopl do nového si by být tady není žijí. Jestliže tedy člověk tělo ho od boha takle vybavené jako žádný jiný tvora.. Tak tam vybavenost jsem v tu budu všímat si to jenom v jedné součásti své vyvolenosti. A taky konkrétně musí od boha by ho aby ten bůh vytvořil v člověku není uvědomění místo uvědomování si boha pojednou oni si tohoto světa a on musí v tomto světě. Ten vzrůst tomto taky od boha pochopitelně ale dělá toho smrtelná duše která byla nastolena teprve na namísto duše nesmrtelné která pomocí smyslů. A pomocí zpracování rozumu se tady eta bylo mala jako vládce no zatím ne jako vládce jako průvodce který člověku prospívá. A tak ta smrtelná duše je tedy něčím velice užitečným a kdyby nebylo. Tak jsem z tohoto rozhraní mezi tím jsou může člověk tento z této smrt těšil smrtelné duše aby s tím s čím bude bůh z víc vzor rád nebylo by tak snadné rozhraní mezi tím člověk v do na tak tím co je zhora se ho zdola musí něco jít.