Karel Makoň: 89-13A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

kdyby byla to moc toho nešlo ale my si když se by tak by nebyl řeky smysl lidský život s to si život smysl proto že zdola vedení tu ne z hora z o na jenom lepší no ale zdola přímo. Tak v s v se to tam nemá budu ho do a v takže že by tu budu moc mluvit sv kdyby tady byly jen tak tady říkal to zhora dolů. To proto budete my křesťani že je nad vámi jinou objektivizuje že to není správné. Protože on je ve vás. A tvam asi to jsi ty jsou svou nejvnitřnější podstatou mají úplně pravdu v to je obraz pravdy úplná pravda že my jsme vnitřně bohem o to říkal svatý pavel říkal to li ježíš kristus všichni kdo tvrdí stejně když tohle o jsem děl do se jako indové oni toužil důsledně taky ti ví. Ty důsledky z ty účinky tam by se že by to takle mysleli vážně konám to není tak jak to říkají oni to tak vážně nebe na tak ale i to je říkají by to nikdy nemůže dótanu tam kam my protože kde ten zhora. A kolik jsem mám toho vědomí božího dostalo do do vědomí o že řeku a ve tomu říkám smysly rozum tak část že my když dovedeme zdola nahoru. Tak dejme tomu polovinou ty hadí síly dostaneme do anahaty a pak se neztratí vůbec věci protože nejí nahoru do sedmého stupně. Vidiš že se z zhora dolu z pole máte se na milost boží nebo ta. Z dáváte se své vůle předčasně tak pro ze si předčasně zdali. Nikam to do táhne te tane ta velká mezera že do bez ale pro sem všech lidí tam na tom padne ještě možná víc když se z poctivě snaží mají sto pro se mi to v v v v v v v a vím že i do ve tam nepřicházejí chyby tak často jako my a totéž měrou jako my vzor o tak o tom spatně ale s jiným důvodu a jiné dvojité nebudu oni ty indické budu o jenom ty evropské ale nebo si pomáhat těmi jindy kterými to dovoleno. To na terezie by to viz nemá z nebe na stalo v tom spisu po něm aby to nebylo vydáno tak oni indové říkají. My tam toho dostane neví nic o by za mluvit chvilinku zase promiň semen za indy bují přitakávat. My tam proto že jsme to voni by že jako napřed boží víme muladharu. Vím nemáte celou živou jeslí máte živou z jedné se jimi jaký máme živu mi to. A každý zapřel vina se oživit kdo na rosy toto dělá tele jinó to vůbec ne v toho z nějaký nad do jen se řídilo ale byl my se po tvory a nic jinýho ale žádný hathajogin z vás nebude nikdy nikdy nebude je musíte oživit vláda hladu. Čili musí když ty pozice ovládáte ne o vládnout nějakou pozici muladharu dnes a to i do ve udělají. Když žil tou silou hadí ženou hadí sílu ale el tu hadí sílu k těmi čakramy ta. To do král byl jenom protože mají živou volal hadu. Oni těm tou padlým joginům řeknu jako ještě u těch chu mno. Aby to poznali již kdo toto dovedli do dokážu si že to nedělají ano tak a to nic tak tak zlem na tom. Ale oni to nedělají ale jakmile ním no budete spát a bude tam tak vědomá jako tady tak jste otevřela úplně muladhara dokud toto nedokážete ne tak si neotevřela hrnou z obou panoval no a. Ta vás upozorňuju že ne pořád ale ne vždycky se to by měl rušilo spi tak abych nespal aby tam byl svědomí ale kdykoliv to potřebuju jsem tam stejně vědomí jako jsem tady vědomí protože musel si my si nade se člověk který by se v obíral astrálem mi že se obě nám ani je všemi sedmi úrovněmi nýbrž že sobě nám bohem ten na úrovněmi čili musím teče do nad relativně z ho pod tím. No a oni říkají když otevřeme muadharu tak celou musí domu dal hady se dostaneme do svadhistany tam spí nevědomě tou my říkáme když tu záměrně vědomě spíme do velmi drát kde se můžeme setkat s mistrem když ten mistr není přítomen fyzicky. výborná věc. Takže není zapotřebí jste byl nějakém vysoké úrovni když tu víte žít byl v v z ve z vady straně vědomě z kát sestry koly zasvěcencem pokud se ovšem kdy. Tu zaujatost pro toho boha jako ten zasvěcenec. Když ji nemáte ses setkat za někým nižším například magik je na bude vám předstírat že cesta pravá. Se nesmíte vzývat závanu vůle na že on se taky nevzdáváte mistr zen dobře na podobně to takle prvky nedoporučoval v tom stavu jo který jsem nedokázal vyšinutý nahoru. Čili toto své bindu nestane el protože. Ten mistrem. Sice musí trpět že se zhroutí vědomě ta svadhistana na úroveň muladhary. Ale před jenom trošičku se popotáhne m nýbrž že se do mi připadal to jsem si uvědomil jak o to co dělat tady kdo musel do pro táhnou brát ne ne a ještě tam zase musel na od atd klid ku se větší otvor podobně aby tam myslel se být a tak tady pořád musí letech tak něco dělat. Na tom na úrovni lidského po zaň se pořád něco dělat nesmíte se obrnit tím co se tady slyšeli a jisté do s to je moc to nemálo nebude v tom málo jak chcete nebo na mně to nestačil nebo není to moje východisko takle se li o vejce. Ten to je obecně srozumitelné tak je to správné ale do mi je to potřebujete a ten mistr vytáhne pomocí žáka tam pořád to co ze volá. A to co ve zhora to se setkává např je na úrovni anahata takovým způsobem že za hadí síla z anahaty nemůže sestoupit do du be. A vy pocit že lásku be. Lásku bohu a většina těch jsem joginů se spokojí s touto láskou be. Kdyby be se dostalo některému joginů v době jsem tady by byl považován za blázna be tohoto miluješ ten toho není hoden be. Dostalo dejme tomu ježíšovy tak i tamas říma nenabyla toho hodna žení miloval. Protože ona ho milovala tady že to reciprocita. Jestliže miluje že ta svatá maří mandle nám milovat to ježíše krista aniž ji ještě něco u by udělil aniž viděl co udělí aniž měl naději že se udělit vzal tam přišla stejně dobře pro toho že bude zatracena jakože bude třebas omilostněna ale spíš za to nebyl zatracena nic víc nečekal a to znamená co do prázdna. A to je na cestě velice užitečné. Tak myslím že jsem vysvětlil jak tam dostane ten mistr do žlutého o to z tu žáka. Ale dostane ho tam to dobře dopadne s poloviční silou ten síly hadí. Takže za hadí síla způsoby pořád v těle protože vědomí tohoto světa v tom žáku. A jenom že jde do extazi li tato vědomi upadá zase vrací ne je to prostě je poloviční víra a ne. Potom dál všechno je poloviční sebe nad na tu úroveň jsem to protože to vede se o hadí silou nýbrž v tom v dejme tomu s tou polovičku to dobře dopadne. A to je na cestě chybné. Kdybych jakosti moc mluvit tak bych jim vyčítal no a jaký je živá ta anahata že ho miluju boha nadevše taky žila ve pořádku. A kromě toho že milujete boha. Mně je ten tam také ty tvory na mne jako v tom křesťanství se vodní od daru protože to je proti tomu něco daleko vyššího se ten s tím na této úrovně opravdu. Se se svým světským člověkem nebo bytí a kdybychom ho porovnává ježíšem kristem tak by se to takle ježíš kristus z vidí umírajícího a s křísí ho kdežto indický že se s vidí měli svýho a nechá ho umřít na tak vidí ježíš nemocného u zdravým vidí že ten jim nemocného a nechá ho. Mocný nevěřím případě bohu zdraví ale výjimečný případ protože tím velice zdržuje je zajímavý ale jak když jesudian po že takový ašrám v tom do ve dvou světu nebyl stromem jem. Je pověstní tím že zvířata se přestat přicházejí na nechajíce léčit třebas ze svých neduh nikdy nesáhnou nějakým drátem k a že to šlo věr ty jsi ne na toho. Poustevníka. A on tam liž dokonce případ že tam se do toho opice tuto hadem a oni z toho že si jedu dostal. To je všechno hezké prodělá možná poustevník ale k jinak kasta lidí než jogin který třebas že daná v ní. To neni poustevník někde na poušti to nebudu to mi teď příčinu nebyl dále všímat. Ale není to úplné za jako v křesťanství není tereziných důvodu no a teď když hle jestliže deme nadto shora jako třebas doporučovala svatá klára sestra duchovní svatého pranická z assisi to dobře věděla chyběl prosim bratru. Věděla že to je zhora všechno on taky dověděla než než se to dověděl že se tak s kde tak pod vy žil že brzo umřel to nebyl její přípravem vlády živa a naše se do jsem prosto anežka česká a která byla v v osobním styku dopisem s tou klárou to byla žilo sedmdesát sled to je dost se liší věk dost tedy nebyli viditelný v tu byl výjimečným věk v protože v podvýživou netrpí. Na nikdy na královská celá jako klas zázrak se chovala pořádně jsem nejedla přátelé. No to bych a tak co to je dojem že jo. A tak tes svatá a znovu říkat svatá nose anežka česká. Poradila mimo přítel děly jsou na čí v kovy když jsem odešel tohleto a ten karel makoň v radil špatně. To může radit člověku který je ve se ještě v ale ne který je tady pod vy živé a nemá sílu vnitřní. Letem co tvoje při vědomí ty musíš přivolat napřed sílu od boha svým jsou sice na objektivního boha mimo sebe ve vesmíru a při milost sílu do sebe a o proto o leč jako to prospělo. Daleko víc než co se mu hlásali a já. No ale ono takle jako nes těla jak za to říkám ona na to dramatizuje do z toho důvodu abyste viděli že nemám privilegium na pravdu. A ona také věděl že nemá li jen na pravdu ale před ze si to co ona věděla o nevěděl cesta zhora. Pro učitel prožité okolností není nahraditelná cestou zdola ní. Tak a men při to je tomu tak bylo. Ta cesta z ona nebyla na velitel na cestou zdola a velice byl svobodu že jsme v ve jsem tak se slabé jen. Těmi krutými za nás a v i v i v v těchto lidí těch lék dal tu nebo mu z vás za všechny vliv byl s těmi li toho že jsem nemohl ze sebe vydat musí do ale to by přispěchal bůh na pomoc z ano a ona mně to předali. Možná že kdyby to nebylo bývalo s to k rád že jsem to nebral byl do v pak šlo od v. Že ona se do že tento král když je v něm potřebovali udržet v takovém stavu. Teďka při byl před todleto vám bere že jsem měl to v čas dokončit tak museli dvakrát opakovat stejnou operaci ní. Nejenom v jednou v abych byl na takové výši že bych to dožil be. jsem živ dostal nějakou jinou chorobu mu že nebudu mluvit protože s tvým nebo měl jsem si pali prášky svého vzal. Ale se z venku ale oni to dostali za ten země ven ale ne najednou na dvakrát jaká hrou dar zlata bylo zapotřebí k tomu k takže ten je tam po z od škod. Takže ze všech stran mně posteli pomoc. Protože jsem nemohl být z choroby vyňat bez jejich pomoci byl bych umřel ne pro tu ruku ale co potom následovat. A samo jsou potom se nebudeme šířit co to bylo protože ten by ještě do věčně v jako miloš říkal do tak jsem nemocen a od a může se s tím pod kam. O na to skočil když jsem mu telefonoval ve tentokrát nebudu bavil protože jsem těžce nemocen. Toho jsem pochopitelně protože jsem věděl jak z toho se dostanu hned jakápak těžká choroba a jsem musel z toho se dal dostat protože oni si přel do přeloženo nad neděl to mám zaručen ji život v ale dokonce do toho překladu potom se mu to jedno ale ten skla jsem naprosto bezpečen v když tolik dalo špatně. No. Ale musím vás upozornit že do všeho se musí i tělesně něco investoval. Že nedokážu teď po chorobě se zadal před tím jsem například šel do metrů jak se podle s se nemohl dojít ne směrem do kód chce te tanec ale směle nazpátek co se se to neunesla tyto se nestyděli že by bylo klepalo. Ale kdyby byla nějaká dobrá žena nedovedla v tramvaji zase rodina mně vstoupil sta musel lehnout a proč živa jsem dal bylo před ten o nedostal v ní. Na úroveň kdy se ona se děl pár kroků to se mně stalo před tím toto dokud třicet pět se mi to stalo ale od doby né. No el ale teď jsem měl jasno že pokud byl to nebyl nutné za že nebudu cestovat. Co je to všechno odcestoval a tak to je ještě tak těžká choroba že nebudu cestovat ale upozorňuju že bych moh tady lest na do koly v horu. Ale nazpátek byste museli odnesl ho to je to do školy být jiný. A to nebudu vůle kterou olej čit čím to je. Vás tady nám tady by závod často shodu ale nevzaly tam se ale běda budou po mně ponesete be. To bys chtěl řekla tohle ba ne z ní. Ona musíme li se v nebi a ten je vším pořádku to jich provaz tohoto světa. Jeho po z jiného světa a taky takový choroby as. Jedna z nejtěžších chorob tohoto druhu je že netoužíme potom ten se ocitá příliš be. hrozná choroba be a to jaká choroba. Ale no tak bych ztratil toužil nebýt těch lékařů na zase je pohanů zem do velela. Abys nemusel se nám být tak se taky z toho. Za v vel v prosím je tedy výhoda že mně to naučili asi potom na co jsem nosil všemi je v jeho zrod do školy a v. Protože to dobýt proč výtečné když abych v této dneska kdybych si dneska začla on o to za výtečné dobyto trvalo konečků. Dr to mám za sebou tak celý ten život je pro hrou lásky dneska. Mám tady nadávám. A vy nepozorujete že vás miluje a vám potřebuju a my nepozorujete že vám nadávám. Tak protože musím zachovat rovnováhu v dualismu i nejsem pochopitelný vůbec bez v tak jsem opačně pochopitelné. proto že toto opačné chápání věci že pomocí ti homo bych pochopitelně dělám pořád v když při svém určováno jsem ze si že čím hroznější vtip tam říkám s tím vy to za přese těm s tím zase mat tím jsou víc při sobě ne že by tam spali a proto mu mu do způsob výkladu. A no be shora je vychováván každý jiný kdo ho u mír rezignovat na výchovu zdola a jak to je umět terezina na výchovu zdola že se sebevzdání čili celá ta cesta vyjádřena krásně tím co řekl ježíš kristus. Než za mnou přijíti zapři sama sebe bez nejsou v příliš zase ne tak to nemluvím za tože to znáte a myslím že teď ovšem bez si přijdou u z moravy nějací se to se vším že budete skupinka led říkal že v kdy věc. A oni mezitím přijdou udělat přestát jenom tak v řekl jsem že provedeme přípravu fu. Na ty stránky vynechané v terezy on by z koho ale tedy jak říkám tak abych nemoh komentovat v. Protože ten spis podle názoru svaté terezy jen o který jsem teď komentoval musí být komentována tak aby do se z toho křesťanský tisk david to jsem se křesťanský tisk a kdybych to dal teď. V nebo přiřadil k tomu i to co teď říkám ale tak by to bylo nevěrou hodné pro křesťany. To je širší hledisko než jaký jsem dostával v tom komentáři takže to co teďka řeknu ale tam atom není obsaženo v tom komentáři tam přidaném. Ani není za k se z toho a toho potom a víte za li ku nad ještě o ti ti ti víte o to no wu no a bez hodiny od nos pustím po mu na tu svatou terezy jo z těch dale tele který konci zkoumal a k tomu po zase ve vší dobu na a do dělám když to všechno dobře dopadne tak se pustím do komentář li pro je ta. Když to dopadne tak ještě do kometa řeka na makoně všeho dohromady jo po ze samozřejmě jak znáš nejsem spokojen ani svým lékem svatá terezie je od ho dělám na protože ne tak křesťanská tady cele po dělala takový oku oku mu pak je od dob kristových o ještě oni se s takovou mají u ten úpadek napravit. S myslí je to nelze protože byl takovou či že například to se ten století přijali vraždu. Jako jsou část života která se nepřičinili ježíšovy jo měli ju a protože to vlastnictví také ne to tedy byl konec křesťanství po od považuju tam cesta za končící. Ale s tím se shodovali jenom malinkou opakuju misse doslova někteří je. U učenci z křesťanští a zasvěcenci kteří tedy přitom byli. Jak se toto u ku o z ve si za den konstantina velikým v v aby přestal po vás to přes v těle tak udělili tak i kompromis kdy budeme vraždit. A podle vlastnit. A zato vám to budu se za z byl zajistili že váze při nebudou. Ale musíte uznat že když je to co vás takhle boha ale bylo. nebudete vraždy tři stal byla vyvraždění o najednou takže se za to něco povinováni byste povinna je pro toho císaře za tak jeho říši. A potu. Pochází to heslo které na jediném místě z pro by napsáno za městem i toho si toho vím se z toto znamení zvítězíš v že on od době vedl nějaký pro sporu zápas jakým neboť ten který jste hrál na jeho bystosti svazkem a on na všechny koncové kolo do napsat ten zápis ten data kříž. A my se ale při že se vám jestliže tedy zvítězíš v tomto znamení tělo vjemy zvítězili a ten třista byl posledním který pozvedl trošičku v ten majestát římské říše a považoval to z dávno. Blaho sklon ježíšovu se to stalo že na ni držel ruku toho jenomže. On udělal taky jednu věc konstantin že rozdělil říši ale je části. On to jenom tou z to si přestaneme dostat zpět za to jedno tudy stroje musí o to su může přes je to nevíme ale z nové říši v to je dnešní podle skok a tam založil konstanty do poli z to znamená vy když to je napsáno v před z ti v této říši když se nemluvilo. Latinsky nýbrž více převažovala řeč činného protože v to byl řecký svět celá a dvě byla řecká který tam tu si ještě nebyly. Tam dobyli všechno v jednat keltové tu dala tví o to s těmi psal z z z od v ní. Pavel jeden z viz tu mi dala s kým. No to by taky zajímalo by visi sto přečetl v na protože to je oni se děl do velice začal jako vlastní povahou z tam jsou některé rady které jiných listech nejsou ale to vedlejší. Tak je to jak je tu o co byste se tu klade tu sane a ten konstantin. V koho bylo poli založil tu než k a z od e tu velkou naši tu než na sklad do mohamedánský jako zraněním jsem do domu kterou u. Ale o to že jako křesťanských chrám v ale zajímavý je to zasvětil panně mary čili. V tehdejší doba byla by jiná než tak která objevovala ono ho je v v v v v ještě že si nás nemá v u vás do z jsem století. Nená pomocí svatýho ale to z assisi a pomocí svatýho ve znalostem o ty kdo zaseli kódu mariánských v podobě zatímco od smrti panny je si ji z toho v ale fázi či malá hází je v atd těmi z král atd těmi sedmi ji svět sedmý zázrak světa nebo se mít i světa a u. U toho těsně myslicí do meče panně marii je dneska víme do svatého ruka se do svatého jana evangelisty je e a to bylo tak si jen to bylo něco dohromady tak silného tak duchovně veliká moc že to vlastně ta a z žije mala a svět domino volal v tom křesťanství taky protože toto následování přes mu tam se obrazně o tak mocné jako o podobě a tam se dokonce v době vyskytl. Třebas svatý věří který přestože byl jsem měl tu kom jem žid římským tak pronásledoval pohany jsem a dali zabíjet aby se li se jim při vrátili na církev a na víru v no ale tak to jsem takže to říkal dneska cele a říká jsem že. Evropě potom za vládlo dvojí hnutí jedno které je to co sedělo na dané považovali za hlavní atd vedeš nic si jak katolická a tomu říkám tak to ten pro vnější je všechno. A dokončilo komu pouhou velikou politickou mocí dělat to co prost. S kopce pořád ještě dát i potom roku třista roce sice dohodla se s tím kazatele velikým. K smlouva ó ano katolické světly katolík tato byla všeobecně platná. Ale křesťani viděli ještě další chybu v této zevní části jim ne v vnitřní tak tam zase rod tam se si je próze tam byl pro není tam do první si z mám první rození svět do to se málo by mluví křesťanství protože ten ta druhá část el zrod ten tam proč tak že existuje a je zajímavé že jej mi hlavy zastánci byly dost vykované a o kok lidská světech křesťanská ko o to. Ale tikot dovedl než každý jeho u nich se nachází v egyptě něco li mnoho věří si to původních ran vědy a když věz že do toho pro tak bylo. Tak co to jak i tam do pro z koho že takový taková škola ale sami jiskra si říkal to z o kterém a říkala že hlavní důraz nemá vás na vnitřní život. A menší důraz na ten zevním odraz toho svýho života a ten zevní život nebo život ve světě odrazem vnitřního života a kdežto ty co dostával jako ty pak pečovat tří ti ostatní to jiné hnutí je tak ti říkají že z moci svět to je to to byl ježíš kristus tak drama se jsem podobu nějakou pochází vůbec celek cesta z že kdyby nebylo moci co všechno. Rozloženo nebyl z toto do otcova na to o tom měl pravdu ale tak tou chvíli jak se tohleto stalo v k v. Tak je část líčí v křesťanství i v zevní svět mi v katolické tak zvané přešla kdo ho musel říká svým slovem kdy s poli doby nan z tví. A takže zakládali kláštery. Protože za svět jež si s ním ani nedělat měl dělali odlet napořád hlásala zevním způsobem vyznávat boha mor by se hodí do kostela všechny ty náboženským kolik provádět tato říkali vnitřní modlitba ústraní atd tak dále. Ticho a tak založili kláštery. Tudleto strana která byla sice katolická ale patris mně věděli rady tak i dali právo aby vytvořili si je dnes z věk li. Řekla jsteli to jsou vede li o pátém kdežto ostatní svět je přivedena papežem. Opat je vedoucí hlavou klášteru dotoho více ne nemá co říkat papež pozorně vás na stát ve státě. Ale ono to mělo ještě jiný důvod proč se proto stalo protože pátém století no o do toho patří spát přijímá z jisto sedmdesát čest páté století. Padli do evropy věr máli na atd ostatní jeho li vizi o ti ostrově svým k van do nové jak se milovali že když onom to ona on do že to bylo z toho rodu on a ne. A ti. My nemilosrdně pobíjeli všechny přišli k ti zevní svět je protože nimy staly se s tím žádný krále nebo z sestry město novodobí protože to se s tím chvilinku předtím s chovali jako si těch všeobecně platnou taky přesto než před a vymazali bylo jim úplně z povrchu zemského neví pláštěm kdyby před tím si věděli bývali rady co dělat tak by ho musí je to nebo do po do špatně ale od musí řikal. I tech staví jak se hlásá o vás a který se ve rozumět a to oni pravá víra. Pravá míra je taková které se rozumět nedá která je od boha a to je ten tam v jeho výroky jsou křičí dávám v to není od něho to jedno ale je to svodu věřím že to nesmyslné a. Na takhle na tuhletoho se vytvořily kláštery protože se papež si nevěděl svatý muselo si velká postaral se bylo byl smetl na tak mu dal právo založit kláštera. A si měli byli prvním klášterem který nikdo že ještě před stádem věr mám tu toho říše římské a to bylo záchrana to byla za rad světové atd tak na křesťanství a to by nebylo kdyby nebyl povstala a hustým. Do klas který byl nad jeho barvy jím přede bylo příhodný podmínky proto v z na na živá a tak dále. A oni ty věr mávání jsem balík těch klášter protože to za cizí bozi kteří by se jich s těly tak je vynechávali atd dokud zrak křesťanská se zachovávají jenom v klášteřích tak že mi krás jenom věříme protože vůbec existuje křesťanství. Toho jsou kristu především v ale přesto takhle záhadným způsobem se noho ona nebyli ještě z byly jsem linci přijaty kdy v něm si nešli nebo ty měr v ale zase z toto šli do se tak tam je dál jinak dostalo mělo by nebyl natrvalo tak jak evropě bylo ohnisko křesťanství a zůstalo přede zachováno kde byly tety tak to jsi byl velice k a to všechno bylo době než dost do vaně ještě existovalo takže my hlavně aby si vám aby v tom. Věčné za to že existuje svět jak v jistou kazatelem částí a bez o na to že existuje zvlášt bez těch říkáš to tam tak jsem lidská škola. Která měla k řek bych původ. Stejně starý jako je život ježíše krista protože v některý při ze se jsem z jejich žili v době kristově a to zlé jazyky říkají že před kdy dali hlavy dohromady nevymysleli si ježíše krista protože vím to je báječná shoda mezi jimi by tím se evangeliích teď jež třebas za těmito nemůže být náhodné ale potom se byl zbaven protože to budu nebo co ještě slova nové. Ale teď jsem přišel na ty klášter je tak říkám kláštery co řídili tak že u stavěli než a který se musel dodržovat tento řád zastal toho čemu běžném životě říkáme události. To byla a do dneška je v řádu řád nebo zavolal příkaz. To je událost prvního řádu je to ale tak o staň se musí dodržovat tento řád a protože se mus dosavad mu. Tak zastane je to co v běžném lidském životě se také musí to za to že společnost lidská nedovedou volím abys do vymkl anděla jsi všechno poslem člověk musí poslouchat společnost ve které žijeme to je zákon jsou zákony římské napřed viděla potom naše zákony no a to je. To co reguluje podstatným způsobem ve světském životě události ven o dáte událostí. A v tom životě tak tedy nebude tři událostí byly ty řád ty řehole si stanovili těch klášteřích. Jenomže máli člověk který s nazpátek jakože od boha přišel a bohu se vrací máje kdo ji nazvat k tomu bohu. Pak se musí umět opřít o to co od sebe bohu rovná v člověku a to jeho nestvořená část. My jsme se staráme se z části stvořené této sama proti to jsou tak těla. Jak je vidíme a část stvořenou nestvořenou a které se duše která tam přistupuje a a chopí jsem moci pomocí smrtelné protože za se dostali rodí a dovede nás do třicátého roku třicítka je symbolem v ježíšově životě. K který je která nese končí poddanost do tomuto rodině společnosti no a potom mně pro na přijdete období děla potom tří hodin nové nebo třídenní období sil byl době mezi tím na smrtí měla a potom je si třídenní ve s ním po smrti a tak dále ty tedy my se zkracují el protože všechno samovolně a nakonec. Tak si moje dneska teďka v této momentu o tom jak se řídili napřed událostmi a potom je mi dalšími vody které pro člověka platí tak událostí tak se fakticky řídíme všichni. Prože hlavní událostí že příkaz je do nás těle. A ten příklad z mysli člověka. Který od ba pochází bohu se vrací od boha pochází nesporně stvořeného v to znamená nepřímo zatímco ta nese za že po vás do boha z přímo na je nestvořená ale kopí nám o pijeme se chvilinku o to z rozumu část. To znamená o tu jsou do se jako člověk jako tělesnost a tam je příkazem jak se žít protože člověk musí žít jako člověk. To je příkaz tak moc jsem se že si ani do nepřestali že žijeme bude tohoto příkazu. Ale když si vezmeme kohokoliv z vás tak protože vám všem klepe srdce protože u způsoby všechny síly životní ve vás stejným způsobem a dokonce nich páté stejným způsoby a tak dále tak žijete z tohoto příkazu který si neuvědomuje téže příkaz. Ale tak mocným příklad že pět vteřin byste nejsi bez tohoto příkazu ten dokonale plním te čili my plníme příkaz boží si stvořen. Ale teď mně to me do svou část toho příkazu obrazu božím a to nám jako nejde ona si stvořit obrazu lidskému konám de výborně prodělali si křesťani nad všichni na celém světě tolik indové při do tak dělání ale to není správné chybné východisko takže teď. Je nutné aby za smrtelná duše která se zrodila v okamžiku našeho není na svět. A tak aby obrátila způsob. Myšlení a jednání a vrátila se je k tomu původu svému jen nesmrtelné duši. To když se stane tak nastane našem životě třicítka ježíšova života a na to je důležité protože v tří tříd se to znamená tomu řikam mentální dospělost se stane toho že. Člověk není schopen především sloužit sebou k sobě nýbrž bohu obrácen za hodno zase do se nás sil měl hodnot ty tat z po za mi že napřed potom men nebo na před me potom a potom teprve je no a potom to nebylo vůbec nic to to bylo to byl celý jednotný za semeno jenom své a pro sebe jsem věčná. On takle než dali takoví z toho si z toho nic no jenomže jsem měl to štěstí že jsem chtěl studovat za všemi ta a právě ten je na to jde opačně než člověk je čistě na čele s dycky s těmi je není na terezy s tím nástrojem život stav e to je předvojem budoucího duchovního života. F. O ti procesy které jsem napsal jsou k o to mat lidské a které jsou příkazy ne k jejich podstata je všemi z ká. To jsou se lidské proměny visí jíme třebas. Ze leninovy že neurazil brambory že ano a to dále a my z toho uděláme člověka maso ne. To je všemi čili celý život je založena všemi je proměně pozorně na tom činných těmi by vedlo třemi se slibujeme a kdyby veden něhož jsem dostal od do to dostane doufám taky do pera. Jsem pro znova zase se hráze ještě cenný misse trestáme toho třebas na byla za to se mně bude objevovat boží svět za teď tato zmatky této tam máte se do po je to čeho. A přes tam své všemi je fyziky i v jiných přírodních věd jako matematika st. Tu matematiku co mu taky vyložil ale dříve z jakože při si jak pochopení věčného života. To se mu zase vysvětlil takhle ten svažte to by vine tedy se mu říkal podívej se v když se člověk zrodí na svět ano. Tak je takovou jednotkou i u celé mnou v tom začni tělo ani napadne mi to různé názory nebo v to nebo bych pro sporu s věčným za prvé protože se vůbec sám sebe neživý toho živě matka. A jsou oni se musí starat druhá věc. Ale také proto že jsou částí těla většího ze kterou se o dostává a který je to jednotné vedení kdežto ten že toto mu po si ten ne nikdy neposkytuje na vědomý vědění nebo vedení nýbrž něco velice složitého pro spor mého a to rozporné vedení světem světskými událostmi a vlivy ze světa se to jsem matematických nazývá kde by vás ty jsi v všímat říká z toho voni si pro sebe co. Potřebuješ prost kost než to na nad na kousky malinké je. A teď se k se od smyl života v abys zase z pospojovat tomu říká jim jara. Čili to svým životem máš dělat než mrtvý ku o chtěnou moc živo neměl vědět tedy před rokem se co mu toto říkal jak se počítají víte ale ten roce se o dostal aspoň k tomu jak se po či ve kde se my ale toho pochopil na to šup ve se o to ukázal jest to co stavěla a on neska rozumí do tak tom jak se to po čitta proč to tady me je místo násobení se roste žita. Místo dělení se jenom o neříká jistou moc nemá se jenom násobím. Když to od on to on cela se jenom dělí což že výkon daleko snažší oproti těm ne kterými by se mělo počítat a tak mu říká a takle vypadá duchovní cesta. Že začátku musí všechno dělat sám musíš jak ty žiješ bych tak elementární matematice tak jsou předem matematik tam všechno musíš udělat sám nikdo doby z neudělal jsem to teprv se tomu učí že tomu není učíš se to musí s vlastním tělem vodnes v kde se tomu naučí již tak to je daleko rychleji samovolněji tak touž jsou v to jsou velet již tam viz za by se musel násobit tak jenom sečítat atakdále. A jestliže by se šel tou cestou jako já. Tak nebudeš ani sečítat ani ode říkat nýbrž budeš derivoval a i mít a rovnou zároveň. Čili je všechno o z podávat tak. Aby z toho z toho této soustavě nezanikne svůj původ od boha a pojí nutnost nebo se vrátit tak v to je podstata věci která se liší od k ten že my se musíme pro skok od zkoumali svět snažit z pospojovat aby to byl to vedení aby to. Jednotné vedení čili my si musíme vybrat to se mu taky vykládal zk.