Karel Makoň: 89-13B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Se počítají v jiné a svým způsobem se chtěl taky li jak je to v tom debatoval lidsky velice nedovolil mat smrt v je při je to to budu věčně o co říká to je nejlepší matematik ve při roste mu nejde matematika bezvadně protože znát i podstatu těch věcí jan k tomu byl ve škole nikdo neřekla ne jít za to měla za ženou při sečítat napřed to potom to ostatní ženo. jsem ho neb potřeba s naučit jsem se o tu pro zákulisí ukázal pozor na baví. To své zákulisí to nevěděl s a tak bude žité že to podmiňuje způsob počítáno. Protože když člověk nevěděl například že je mně odečítání to na tom strašně zle. Ten zase odečí dát zatím vědy s mistr předvedli ne taky setam nedovedeme sk. No ale někdo se poděla tak že mi že se odečítám tím seděli to taky pravda ale oni tak nedělali matematické třídě k k tak o rovnou postavit se dělení na on byl vedle nevědět proč a jak to proč tak tomuto musel jsem. No a vám to říkám ne pro tím a proto jsem tou na dětech snadno moh uskutečnit než na vás. Ale proto abyste věděli že události který vedle vás tou mají dvojí význam jednak. Vystihují něco co se nedá vystihnout rozumem a této hlavní. A jednak vystihují něco čemu říkáme vedení člověka za učil v jeho výchovy anebo dosažení nějakého společenského pokroku tak především řekneme si o těch událostech že o něco co vede. Co je tady ze řízeno a tak aby nás to spojovalo s tím stvořeným a s pospojovány stvořeným nás dostalo bohu na že bych to takhle. Ten člověk. Který žije z mechanismu vně existují svým to je v všechno ostatní ten mechanické není si vědom že toto co si z vlastní vůle nevymyslel. Je dáno úrovní jeho vývoje. Tak úrovni vývoj je tažení boží nazpátek do toho s. Odkud to všechno vyšlo takže když dělám devadesáti li být pro třem něco co je z li způsobeno tím a potom od ti jsem tedy ve mně vládne tak přistupuju celý mu vesmíru a především úrovni své. A to je pochod z přes podal všichni tvorové z nižší než aniž vědí pomáhají. Protože kdyby tady nebyli. To řeknu tady o by měl z vadilo dost v byly krávy prasat zažilo tato nejsme ani my. A tak ty litery rostliny zase pro dost těch rostlina zlu na tak tady také jsme li ale tam na to tanec symbióza passim byl za de dál do člověka že von to všechno se žere na proto bez toho člověk taky žel. Ale to je cesta kde nám poměry naší planetě slouží bychom nemohli být živý a to je pomoc zdola přes do po mu všechno pochází od boha tak nám to přichází zdola to nesmí neopomíjet toho se musíme všímá as toho máme vědomě žít ale vedle toho kde pomoc shora. A to jsem to teď provedl dopoledne ale my si to s mažte v tom nedávají se proč nám to šlo všechno jevíte když za síla prochází zhora dolu. Tak protože nic není v to vesmíru odděleno jedno od druhého. Tak to musí působit na sebou úroveň li to jako na to první do dělat pro na tom nejí hus tam pole tam vaše muladhara protože co zbyde to si o do pro o zrozen dalo a protože jsou daleko mocnější již za životem ten dejme nemocná. To von se zase vady starat dělat končí a ta manipura tak by to z nesmrtelná trojice. Ty staniž řídí manas v tak li smrtelná se sice tak tak tamto nesmrtelné tak ono to. Je tak že když to domu na tisíc co v ku nabude podle jakuba byl zlého. Tak se sice v čili že si ty úrovně nad naší úrovní nechají devět se devadesát devět částic aby tu vědní neni toho prosím vás víc. Není to ani tají jedna a kdyby to totiž byla tají jedna to bylo výborné že by byla celá muladhara otevřena ale naše volal ale není celá otevřena a protože ona ani do nitra celá ji ča nepřítel a. A je zajímavý že tady musí zakročit naše jednání aby se otevřela celá ta mohla se otevře tehdy když něco děláte pořád ne nebudu oko zpovídat si dělat něco v pořádku. Ale k si třeba zaujat pro hudbu a to jsi schopen dělat pořádně než cokoliv jiného dejme tomu. Nebyl přitom no a že to děláš opravdu pořádně věnec z tomu u plně aspoň chvil kama tak v tom případě si otevírá muladhara aniž to č. Takže dejme tomu to tak i ve novém měl dokonale otevřenou mu o lhal k k a jenom by skládal v toto se zavřou po po po ho u od toho otevřené ale praktiky které znají třebas indové jsou takového druhu že tam muladhara otevřena trvalé celá po celý lidský život i ve stáří. A to za následek že se odtamtud může snadno z tato noho když nemáš pevnou půdu pod sebou nemáš o na ruce otevřenou jakkoli by to další co na tom se stavět stavěl např. On si pevná ku a a a celá a že ne žádným pro lin do nesmí mít v sobě ano. No a takle in dovedou správně nahoru zdola nahoru v ale křesťani tak svatá terezie tam doporučil zhora do. Protože ona sama zhora dolů šla tak to nemůže do proč se jinak k o nese musí bez zdola protože to lidské do toho musí být přidáno a když není do přidáno tak se nezmohou z těch sedmi stupňů možný si si při první ty si první se musí přemoci. Zdola nahoru lidskou vůli ale když potom. Tady skal o ho dále nemůže tak si že nesmí jsou spát nýbrž musí se podvolit odevzdat vůli boží v z ní. Tomu trendu o radu co o radu. A pak se nesetkali na tak ten velice těžkém bodu těžko překonatelné k přechodu v že ta třicítka ano znázorněna symboliku ježíšova života a teprve potom mohou li dál do tyto řekli. Proti z tří hodin umírání na kříži. A do těch třídní v hrobě a tak dále to jenom z toho život ježíše krista. Teď si představte. Jak trpěl věděli se to člověk jenom ti jsou ještě neviděl teď vám to bylo promítá ano jak ten páter vidělo umíral padesát let měl sv. No když věže trvalo tři hodiny takto mi nějaká abnormalita prosím netvrdím před dělat ten výrok špatně ale on na chtěl pomáhat bližnímu v tak ještě správný ale že toho spal příliš do o lidské vůle. Tak nedovolil aby se prosadila u plně tam vůle boží k tomu musel pořád jen za každé prosazování osobní vůle musel zase jsou s to byla dobrá činnost pro bližního musel na pokračování trpět ano v v v v a tam v tom sil mu například říkají že on měl nějaký zápase satanem a no prosím že to jak sis vesmírová není on říkal no tak to mase napovídá s tím jsem to bojoval hrou ze satanem. Znamená on potože měl pořád osobní vůli tak musím satanem bojovat s to byla nikdy nebyl nebojoval nás stránka jeho života. mu to nezávislým ale do to požehnané pro mnoho lidí a to ale bude svatořečení ale on je to jeden z z lidí který nejí žil u mi tady na tomto padesát sled. Kdežto ještě předtím náznakově. Ale když to se ve tomu někdo umíral tři roky nebo svatá no v. Terezie uměla postu nás sled toho řek no to je víte s. To tedy jsem nerona vzdává své vůle a proč to se tak nerona vzdává své vůle a proto teď tak vytrpěla pro ze si myslel že miluje. Víte jsem měl tu víru jedinou proti svaté terezy bez z nich nemyslel že miluju pánaboha. Potom je tady svědek li u přítel třebas jak jsem schopen milovat jim nevěsty ho za bídu nebo z do li pochvaly od ještě žije chudá no a takže když jsem vše do fáze umírání na kříži tak to netrvalo tři hodiny tak to trvalo mně ani ne zlomek vteřiny to bylina stát jedna. Si sice věd. To byla moje smrt na kříži takže kdyby byly indem tak by řekl o to jak pátého z na ty ukřižování na by do vůbec nezná ne. Oni na to proto na to jdou takovýmto způsobem tak to vůbec neznají a nepotřebuju pozná teď tímto prosimvás o svůj te to vizte jen co o je takové dlouhém utrpení to nedělejte tak cesty po své pro sebe neměj je to na vývod z ale to ti indové jako třebas. Při horovi do host pochopí jako to tady je vykládáno tak ty indové se smíří s tím křižováním ale zaručeně budou takovým prvkem země zemi zasvěcenců kteří budou dolovat proti tomu aby to utrpení to od než tři hodiny. Ale to bude na tuhletu do domu tak tam něco v pořádku a mu je utrpení před ukřižováním před trvalo čtyři dni. On neřiď tom že to bylo ono normou ale bylo to trošku nám ale samo smíme umyl na umírání proběhlo z zcela hladce jakkoliv odevzdávám svého ducha ježíš kristus totiž říkal odevzdávám ti svýho ducha když jsem odevzdal svůj život tak se od vzal všechno i toho svého ducha co ten náš duch o proti duchu božím v co jsme do toho vložili z vlastní nic jaký li. A správně vložili a to se musí na kříži odevzdat a velmi obtížné. Než to již kristu odevzdal co bylo zápasu zahradě že se mám zde jde a potom ještě při nesení kříži na kříž ne nahoře na on o tu toho při že sám to dokázal musem partnera šimona světce liského aby trošku o nebyl ve který člověk musí bohu bude o co ze si ta jsou poměrně vědce v této říši a bez těchto nejde ani jsem neobešel bez partnera doby jsem se bez partnera ani na při samotném. Mu pomohl ten člověk o tomu za pomoc panna maria je byl nemohl anebo nedokázal anebo nepodařilo se mu to. Odevzdat pannu marii svatýmu janou tak smrt tak si se nemusím směla jak být jako spasitelská jsme s todle to co udělal protože neměl matku nejen jako v tři svět že to je jiná fáze nižší a přejí neměl protože ji měl někdo jiný. Měli za dnem a přestat doby přestat doby jeho matka kdežto předtím ne oni by se neměl jako svou matku ale matka to zůstala on přejí řídil například při prvním zázraku v kani dělil s ke tak se to bylo to nad jeho matka ale nenazval by matko že to jsem se toho textu nýbrž ženou. No to matka nebyla to tat nebyla ani žena ani matka pod tím křížem to všechno věnovat panně malý panna maria svatýmu janův vzájemně si to věnovali hle matka tvá hned si k boji. A on byl volný když pro děláte křest krví letem poslední křest na kříži tak nebo před po se ti tak se musíte ocitnout s absolutní svobodě a ještě že se sice o z od něco bodě stojí při ni pobytu v k v tom hrobě kde. I bude třeba opravdu tety věci detailně si probrat ještě na při tento při nebo svobodné to čas aby pomohli ostatní země a tomu se pak povaha ale páně musí držet totomu ještě nerozumím tohle rozumem tamto ještě milost jak to všechno vím takže prověřit tato nemusím přemýšlet prosím vás to je hotová věc je si jsem prošel koncem světa. Tak musím znát stvoření udržování osvícení spojení s bohem a konec světa tak musí o tom vědět když to sami doka je třeba si to by se to by to o tomu taky říct pokus pravost říct tak. Si že bych tento řeku přerušit bez si a ani ne nějakou svatou terezy ví. To je nesrovnatelné protože každý předejde svou cestou. A nemůže jeden na podoba druhého my jsme schopni napodobovat jenom ježíše krista v jimi dal jsi do k liství a nikoliv napodobení nějakýho člověka to by se ti mohlo stát kdyby si je napodobovat v vy samo neměl třebas matou terezy je dal třebas pátera jako bytost dobu dopadlo to by se sví je pro tento život není možný ten naprosto nevhodná cesta pro něho to byla velice od na svojí ví. Napravil. Ale pro byl by to byl kdepak hotových tak kdybys napodoboval. Ještě dnes nebyl by se do ráje nýbrž v pekle když v ve. V na ale nebyl by si mezi živými již nebyl kdysi v jenom proto si napodobovat a to bys těsto by se po poli vše krista. Protože na porád ježíše krista spočívá v tomhletom ve si od své jo to jsem dostal tento svět jako ten ježíš kristus když se tam byl v jeho příbytku v tom otce je mnoho příbytku dostavil tak jeden příbytek a odtamtud se zase na svět pro to bylo tvoje iniciativa vůbec iniciativa boží. Že on je sebe k svou práci jednal tvoření světa. Na dotvořování. Na tak jak vládci poměrům to jen bylo na tom světě o pro ty věci zem námi v čas a stává to padesát miliónů lidí slyšel tak tele od jedinečná ne čili my pánu bohu máme co do toho mluvit to je jasný. To tam nemusí doba jak se se si to jak to je správný tam o to nepotřebuje abyste nerad od nich ne. Protože jestliže takhle přímé svoje a že z z jak jestli pozvání. Tak práci na poli hospodář věta z vlasy bůh a práci v jeho domě tak máš spásu a a ty jsi byl po z mám opravdu na obojí práci jenom že ta první práce je práce jsem z nich a ta druhá práce v domě hospodařil práce z lásky. Tak první podobenství který vědomá vysvětlit sil v mysli do daleko li život ježíše krista a toho jsem tento k ještě tu s tak tady byli dlouho. No tak toho o zaseto dostanu ale první po do mezi se toho týká je podobenství o hřivnách. Rozdělil hospodář než odešel hřivny třem služebníkům jen oddali jednu nebo dvě třetímu pět. A řekl aby hospodařili pro něho to zůstali živí jeho to nebi do došli být živý těch služebníků a voni to taky tak nebrali v čili oni věděli že to není jejich jesiže před tím pracovali tam z du. Tak zřejmě se je v práci za mostu osvědčí protože svěřil úkol vyšší něco z lásky k němu bez na a ne jenom z du jenom na třeba z velké pokání sto nebude správné oni při tom norma jak vydělali ven z je to tam není jisti že tu to je jedna pět hřiven to no modlit opsat celý jeli jejich práce no ale do me do jednoduše začni pracoval z lásky k tomu hospodáři. Tomu bohu a když se vrátil. I za pochovával byl protože viděli za dvě stylizace zařídil zabil zjevem dalších pět. Ne pochvale tohoto měl jednoho říkali mám jenom jednu nemůže si při sví a že rád sklízí kde jsi nezasel za za toho svýho pána velice dobře o protože zrovna tak do pro je v ka ale takový ho který to musí žes pro sebe dobře tak to se zakopal mohl kristus zakopal ty synem kdybyste byla aspoň peněz tom penězoměnců tak se za nějaký můrou četli a tak dostal vůbec nic. Budeš vyvržen do temnot vnějších to znamená budeš tak hloupý jako jsme předtím mysli přijal úkol z lásky. On s úkol zla z d a jednal s tím hloupě a proto zůstal hloupý kde jste no tak ježíš kali o za ven pekle tane o temnota když že to špatně překládat je to co si přímo z originálu je to temnota vnějších to znamená v tom el na této myslely těch sedmi stupňů byl dávej na ni při tom prvním stupínku eště na čát je ono zase znovu tam v jsem o dalšího jsem nezná do tam by to s tou vršku dál. No a v první podobenstvích. A oni podobenství je toho o tom o práci na poli a práce. V domě. doufám že kromě toho že když ji budeš taky si tu mít my tu za z toužíš jsem nikdy vším tu úplně za svou čili když jsem se k tomu šli k němu tuto na tebe jako o ale ty mně oželet zavedl mít takový ono se do pak to co o terezy tak pak nebyl to váš měl jsem třebas nikdy s ním našli o ale není to pravda jsem mi slova moc co jsem zažilo mi být v tom mělo vždycky proměny větší úspěch víš co jsem ti. jsem předstíral třeba znovu španělštiny jsem dávno zapomněl jsem byl o z umem od státu za to placen a bohatě se postavil celý barák když si osoby za z umem ba rád o tak to sis něco viděl vyd a všechno nešel s. Ale vždycky na škola jsem učil rád to co jsem neuměl jsem to moh na učit konečně a tak jsem učil všechno to co jsem uměl to jsem neučil se uměl francouzsky to se nikdy vůči. Že to nebyla bylo to u mi co by to učil jsem to čeho by se naučil se pořád si to se to učit to jsem se se o tu se do nad a od terezie napořád od někoho a když skončím vidím zase při je při klečí stane v st. Si bylo o s a tak dále to se s s s s a zkrátka za om z du daleko se ve dvou. Umí hospodařit tak že zámku jsem ochoten jsou děl když ty tak já. za to tak něco nějakou práci svět tím způsobem se nikam nedojde dál než do se do stupnici se to je že to z metodou ještě jak ale dál to z metodou nejde rozumíš takže potom najednou s pánem bohem smlouvat obchodní s ky když tak ty tak ty to uděláš stavu vůbec se od sebe. Nebo pán bůh se ozve paty z z z za to na tom vůbec velela u jež jedno z toho vždycky nastane kdy zase lidská za toto druhy on si pořád dává život te do tebe pořád zpívá emanační teorie a že to zastávám že pořád ten vstup věc život boží a proto si schopen žít věděla za procento o pomoci z mu to z není ze mít vůle. A protože jež a nejsem tou vůbec věčném obr dokud samozřejmou věc ale že to na to ne to co si to napadne před vyslovil dostavovat viděl u čeho se napřed zastavit v to že to je samozřejmě. Ale není to správné. Protože máme být vrcholně věční za to či žijeme každý okamžik bereme z rukou božích a to je cesta zatím předtím stupínky napřed ze své vůle dělám vůli poddanou vůlí boží a potom nakonec tu vůli úplně opouštím a dostávám své do vůle boží teprve před opustí svou vlastní vůli nastupuje vůle boží jak nastupuje vůle boží. Jaký rozumím co chce to nastoupila u za to se doma nás dětech přátelé jsem věděl co ona chce se nás dětech že jsem jenom věděl že je že takže jsem od jsem na něj nebral pohled a ze jsem si dělal všechno poslem to byla veliká chyba a to se hrozně z viděl tak ten život jsem pod za za úplně ztracen a zbytečným promrhaný v tom. Že tento protože se ho po že za promarní mylně. Tak tento omyl byl správný sto smyslu nese neobracet nazpátek jako něčemu ztracenému nýbrž něco mu za hozen mému ona dosti zrozeného tak nemusím že pro sebe nemusí nic dělat pod že by se snažil pro sebe vůbec nic nedělat takže narodil od vás od od nikoho jsem nech nechtěl nikdy spásu když. Osobní jak ti řeknu tím se již o svatý terezie kdo pátrat víra se nedá co známa jsem si byl beznaboh. Ne z nějaké své velikosti jsem nestál o spásu nýbrž z pro absolutní bez na božství se nestal o spásu ale vám při svém nebot nějaká přednost moje. žalostné že z takových nic qu jsem o to nestál buď která ani se o to spojíte do kříže vám to bude ku prospěchu pak ne a do svět to nutně potřeby sto zvali dřív neuděláte kroky kříži. Ježto kdybych byl toužil jako beznaboh absolutní beznaboh. Koho s sebespáse co bych to koho to bych to chtěl spasit prosím tě. Toho bez na boha který si všímal jenom sebe si museli vědomá byl jsem si to jenom třebas mu že poměl z kde nic prospěch že to jsem si byl vědom. Kdo poctivý beznaboh. A tak mně dělá on si ho se věnovat tomu co bavilo nebo do třebas těmi je to třeba by je tím jsem zaplaší jen ten zlý dojem ze svýho života s pro z toho do těch se svět za to to od s. Tak prosím než jsem se na ten s tou terezií nejsem dobra jich přednost že toužili po spáse a to byl největší nedostatek že jsem pod ním to li jak se to srovnávat vůbec teď otázka si takový le člověk věz mat a on není z s on do ses. Tam že jediný svatý je li k. To byla moje spása v tom se doma státem roce kdy jsem ten život tak snadno vzdal byť nejsem s. Toto si velice svým ekg a ta. Že o nadto jsem z konce tak neřekl ty prostředky měl to říct svatost u ten jeho žák tohle to vysvětlil ale tamto chybí tam chybí to projevilo jsou za ve odůvodnil vizi kou. To von nebyla na vědomí on prostě pravá hlava a tam byl nevím jak k tomu dostal to mylně dobře známo ale zaručeně byl to spát milosti boží obrovský spát milosti boží. Takže mohl od ale tato najít říci že dneska nevěříš z toho že se dostalo do toho stavu poznávání věčnosti jako nic přirozenosti boží. A když potom jsem třeba on tam nebyl ani pán bůh ani svatí ani andělé a tak na to nevěřil protože jsem prosto o to nebo co by tam byli. Řeka v že to nikde o divit že z řád pro k že by o pali. Ale ty jsi dál než ti kteří se stýkají s pánem bohem se svatými a jeho anděly city její pomocí lidské obrazotvornosti jenom obraz pravdy. A ty si viděla pravdu samu a přitom si nezahynul a že to nic tak přirozenost duší a tím je to všecko to nic s obrovskou a plní že tam nemůže něco v tom nazvat něčím tak nejde o tuto věc když hlavní událost pro jeptišky byla vstup do kláštera. A ten klášter měl ustálených řád říká k tomu řehole že to je řád kterým se museli řídit a kdyby se buď formálně nebo neodporování že tímto se modlí přikováni tu působnost toho řádu. Tak my nemáme něco takového. Jako oni čem dospělém stavu dříve svět tupit jednoho světě letech tehdy nevím jak to dneska do toho řádu oni přijali trvalý řád. Jim se řídili do smrti. jsem byl v tom také rozdíly v protože když ten člověk tam dospěl nějak duchovní výše. Tak něco nemusel dělat v tom řádu na svět ve svaté terezy se od poušť tělo aby něco nemuselo dělat to jako k tomu kam musí doví jo by se odpouštěno protože nemusel něco dělat dostali ji ne k ale k. To dole na věc ale něco se na něj zase chtělo navíc. Co se ještě ona by se že na bylo by to je nesrovnatelně toho víc než co se mu odpouštěl. On se co to na lože bude třebas teď je zpovídat tisíc lidí to by normální do dokázal o ovšem zpovídal ještě víc protože onomu to šlo s tady se to neviděli ale strašně dobře od ruky ty s tady proto věděl napřed v. Že se z toho a toho dopustil že to tak ano odpouští předtím nebo opouštět syna musíš to napravit musíš tam tím se smířit nebo tak to všechno rovnou mu říkal ani o ten člověk musel toto vymklo vyložit tak to byl jenom jeden lepší než on a to byl jan z vianney. Který kázal před kostelem se zenem li tam bylo li do tam sice tisíc lidí. A von si by mátla z toho davu třebas pět osob a říkal ty tam vzadu. A ohlásí mně ne pase rosy jako semene jako ukazuje se o vás je ten jehož jmenoval vnitřně znal říkat tak ty jsi zase na části pole svého souseda který sis přivlastnil. Tak prosím ten užitek z toho pole patří svému sousedu a kromě toho že to po škodil ještě polovina svého užitku patří také jak atd tak dále takle zpovídal. A ostatní říkal no ale jsou tady věc dobrou vůli jsem tady věz který nemaje dovoluje tím něco o synova tak to chtěli něco přede z přes dělat ty neměj si nejsou ů ty nejsou hodni toho aby zpovídal ne ty tam třeba ze v první řadě na ty si takový si líc víc. A ukaž se po men více. A on u protože byla malá obec s to všichni znali jen za jako svým víře a on se ukázal. Kdy on víru každým z nás všecko to se vám to by krátce ano z toho náměstí zda tam hrstka abyste zbyly to znamená aby se mně nebojíte. To znamená vy se nebojíte ani pána boha kdy se nebojte pána boha tak to si teď let takle z boží a nebojte se toho se s ten božím. Nadto je třeba veliká odvaha být synem nebo o celou člověka nadto není třeba velká dva pro ale být synem božím. Tak kát na protože proto se na vás projevil vůle boží a víte jak to dopadlo s pánem ježíšem kristem to byl taky syn boží a. A je to si božího a byl popraven na kříži pozor na k toho tak jsem to řekl stal se pásly od ztratila protože se je rád něm listy a my se radili a říkat tak ty jediný jsi tady zůstala bude směli dělat sluhu kostel on říkal malé do ctnost mám mám z dobytek doma a pole a on říkal to ne to nevadí. Dokonce tohoto. Těchto než že s ním budeš pracovat na těch polích tam jenom bohu budeš pomáhat ale jak potřebu do buducnosti. Potom přijdeš ke mně a ty pole. Pod by se postará na po stali sobotu tu na nebo tady říká co to ten den je ještě lepší než ten job protože dovedou to zařídit prakticky každý mu to byl takový rád se při se věděl su že všem poradil jak mají pohledy si kdy jsou bude ale to všechno prostě od živočišné že době boží po rostlinou s po způsob honění dělat všechno všechno ovládal bezvadně to se říká že kdyby se to bývalo všechno zachovalo sto do psalo. Takže to byly nejlepší ji. Podmínky za jakých se mana moderním hospodářství změnil zk jem vůbec jednat. No tak to byl jan z vianney mimochodem jan z vianney. Byl vždycky mým oblíbeným svatým se se dostal do dobroslavě v to o tom nevěděla tak řekla mám tady to ku pudu obrázků. Vám dám obrázek vašeho patra na nic se na bodě jsem poprvně v životě ho list to mala prošla svatý jana z s nejí byl milý proto že do honil satan oko svaly ona pak pěkně dohledem u hodně. O to byl přeci my svatý nechat se také oni od od satana. To mně velice žilo s to pro mně bylo nikdy se tam takle honil a že on to vydržel jen to byl pro se od. A ale ona říkala tato pro sláva sta sestra práva ale teď jsem telat na to právo. nejí tam v tom rohu nahoře svatou jeho ve že neví je na patro tapas výše. Ty míse říkal když sis tam nevěděl rady a tak taky tu patro ku dal tele za svou patra co jsem říkal no to mu k ne a o jsem před tím do pak žita pak systém ne nějakým poměr no ale ta svatá jenom nechá vám řeknu. To se mi tak dost jako nezdálo protože toto toto pověz to nebylo nic si dnes pověst jak ona jako se o to na tekla z toho velkou se dostal do vaří žena svým založila ne. Velikou ano a to se muselo stát v době kdy jako ti římani. To ještě založili měly tu jsou utéci původní váze a pak že v stará paříž. E a to byla malinká pevnost a to proto se rozšířili ale na ten praví že od stavim no a ona v době v ní. Byla to bylo po založení že z al pak že a věřila boha a všechno bylo křesťan kole a na vládě si tu na víte všechno strašně v také ženská na kladně žilo. Si byl přestali osel velkou mu tekou staví zvíře před sine. Sami ze velkou za klademe tu před lid tu na že doslovném jeho ale s velkou metod kdyby se bál a no tak. Protože ta svatá zenon fa. Jak ten svatý jan z vjemy si vidět jež točí tak nata proč onomu pomáhal a on ten o to farář arsský a s neni vás č obec malá. Takže on netrpěl na paříž pro tu je nové že neví že mám jsem si že všechno přečti li ale zřejmě s důvodů nevím jakých tak poco aby dále říci že si sice událostmi v to že vaše řehole znamená když vstoupíte do života třebas karmelitánů. Tak slíbíte bohu nějaký kom pro mi s nebo nějaký způsob soužití s se budu modlit budu milosrdná kdybyste byl na dynamickou ale buď tak dobrý a zato způsob abych se uměl modlit a abych uměla. Kdo se mnou. Toto je základ kláštera karmelitánského v ko co se něco jiného ale to nemá tohle to. A jestliže ten slib je opravdový u toho člověka od doby s kým nebo novice. Tak věrnost boží je také opravdová a on toho člověka naučí se modlit. Proto svatá terezie se mohla spolehnout na toho že když si novicky při tento svatý si udělali že taky je pán bůh naučí modlit tak vona tímto středisky jsem viděl nic víc než je oko opravoval a ale neučil ale modlit že po opravoval na cestě modlitby tím nebude o to ona je velice pokorná to nebe jako návod k modlitbě. Jenom na po odporování modlitby kontemplace kterou zavádí u po u člověka bůh a pro tak milosrdenství člověk není schopen milovat bližní jako sama sebe ale bůh stále mu k tomu sílu rozšíří jeho vědomí na bližního tak že v tom bližním člověk vidí sebe. A pak omylu jako jako sebe. Toto poprvně zažil v koncentráku najednou přívodu to ubi krátce že jsem odkud jsem předtím odešel potom do jsem se vzdal toho života a vidím tam jiřího došela jak se přese strachy o život. A mu říkám co si myslí a proč s tím že tam čím se provinil všechno mu řekl a není to pravda ničím se s neprovinil nýbrž podoby z kdo nešel syna řece z jako mocí jsem se do muselo on říkal to všechno výše ras to z když znal mýho otcem nebo ani tento všechno neví co řekl a budu za to poslouchat a všechno co budeš ti k udělám a taky to dělat v pravý se udělat tentýž pokrok to za devět let a sv. Ječných poměrech nesrovnatelný s mými poměry toho kdo nám ho co to se měl před tím před ostatně krásný život v těle z toho musel spát než že na jednom slavní ku s nemoc to založit jakou polohu dopad ka nějaká roka a ani polohu ani nemohl se modlit jak by byl chtěl co všechno musel závisel na těch poměrech li tam by na těch událostech větami. Ale viděl jak události probíhají v mém životě miluji bližního jako sebe. A se mu nebo vně dával najevo že to nejsem který miluje sebe jako bližního nebo bližní jako sebe kdyby že to bůh který ukazuje svou lásku že on miluje každého stejně. Přestože je tam míra a aby mu tam vůbec nic není jako mně kde je stejně neprotekčně. A si jenom vás se při podobní a lásce jako lásku k vám protože to pravá láska neprotekční láska. A to je co říct to v tom vidět že to věčná ale očima božíma nad to je vidět jinak očima lidskýma a protože on. Kr z miloval krz je poznává a bez existovat jsem nemohl být zastřelen přátelé se mohu klidně chodit před puškou na namířeno ten je zase aby na měl namířeno a ne jednou stokrát. Tak to když viděl ten jiří došel ostatní tak věřili že to soustava zázraku nebyla to z zázraku proto vidění z druhé strany bylo to pro kdysi toho intelektuály z tato říká tak vždycky z strasti asi španělské neumíte tak ano. Teď se na vás chci velice mnoho od vaší li. Se proklaté pro dnešní výklad očistec ocenit aspoň s vám s by jenom jedno od k a tu hodinku to mi držte. Předpokládejte svá buď že to kdo si napřed postavení te že všechny schopnosti které páté jsou od boha všechny i ten zvané dobré v i takzvané zlé ale když to od nestranně předpokládat tak poznáte že přesto jsou jedny dobré rad. Dobré je li nad špatné. Tak čát z nich těch pět panem pošetilých nemá dost světla a proto jedná chybí mně protože nemá do světlo. A tak která do světla od boha co si zasloužila od boha za službu tomu s tím tu před stavem tím byl pro bohem ne tak oleje dosti a taky dosti světla pochopitelně tak kdyby se takle hleděli na své vlastnosti tak zacházení s vlastnostmi by česky. Velikou málo předurčoval jo to co oni přesně říct no tak tak se tohoto zatím i tak si to nějak seberu tak aby předem tedy určoval no jak to bude dopadat svém životě a nebyl by to osud potom od chvíle nýbrž byto byla byto bylo. Vedení události voda vedení událostmi nemožné teprve tehdy když všechno bere člověk od boha. Pán bůh vás nemůže klamat a nemůže na vás poslat někoho kdo by vás zničil když mu věříte že on vás vede to otec bez od kterého si nechce chleba nehodí po otci kamenem do buďte si jisti. Nebojte se tohoto řešení neboť z tohoto postoj k bohu. Protože by nabudete zároveň tímto postojem něco dalšího taky od boha schopnost rozlišovací. Stalose a s a nebyl citovém často k tomu že jsem některý ten nemohl v tom co dění vůbec nic říct. A jinde mi to šlo velice dobře od li tato do moje náhoda ten nálada nýbrž že tam byl jeden z nich který tam nepatřil nějak třebas jeden z nich a jsem u li tomu jednomu nemohl vůbec nic říkat a musel bych musí za dveře a svět praze děl tedy to je zase on nemusí za dveře a tak se stalo že jsem neřekli jsem tak mluvil jenom oko po o a. Z kou z mého a teď v že mám všechno od boha tak mám další povinnost pracovat z lásky o ni a ne z nám to nejde najednou ale musím postupně k tomu dorůst neznám tu ji. To z lásky to budete kou tak jak on jim byl za čest napřed se to bude projevovat v to.