Karel Makoň: 89-14A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To přesto budete od jako vylití karmy když si dříve mohly dovolit něco špatného provést. Tak se vám to nevím silo viny božím dalo po ono se říká a ale jistě. Jsem to nedočkají to by to bytostem dodali. Ale jakmile jsem nastoupil duchovní cestu poctivě tak by si něco nevedly hle nese to na vás a ukázalo se to s ten se za to vzkřísím ti tomu říká v ale proto mylně je to okamžité vylití karmy aby nepřekážel bude to z vysvětlení které se každému líbí kněz se ale vůbec nelíbí. To neni vylití karmy je to veliká milost protože člověk který miluje boha a jedná špatně tak musí být řečeno že ho nemiluji. My je stan karmou ale že si něco předstírá že jen rychle tlačen k tomu aby se lépe poznával aby jednal dobře protože jedná z lásky jakože náš špatně když jedná z lásky v není možný někom byl tak dělám všechno dobré pro něho ne. A bych měl jsem polovičku dal do za boží špatně tak prosimvás je to trošičku jinak než tou k ano mu. To ostatně li v pojem karma do jak víte se to obdobné něco ale je to trošičku chybné někdy podstatně jiné prosimvás ještě lid od vám dám na rozmyslet si tady že je že z na že si jenom jenom to mysleno na v že do svého že se mi za námi o a bylo to jen na ne jak se jak byly ne si je a tu nám na ale na dnes že my je v ně. A ono nad v nás na nec zná že ale z nás nám že se nám s ne že ono na svět a říká v na jedna z aby z toho nějak ano jsme v ho by ne o nic jen jak nám z nám jsem na nestanou skutečně si za nás nic z zas znamená z žena než v ale v čekají že zase na něho protože nám jde e nadto z toho ó ano. Si že jsme ho ale nejenom že je jen na ženění je ale s nejenom že je na sebou jak je jedno je ještě jedno z se ono je ho na že jsem si je jsem na to je z toho je nám to nestranně no na s ods s ne na ni myslet na jak mám ne ale s tím je na je jiná země na je cesta ty si na sino jsem jenom za v jediné že mu. Je jen a ne ne tak se zase se ho neměl stát zná že ten se za jen ono se svým a rostlina znamená tím že jsem si myslel že to na nás měl on na ono nad ano ano on do semeno ani za znamená když jsem z nám ono ne a když ho zná na nás je na jeho hle na své když do toho jsem z toho nic že se v hle ne ano ano. Vezmi kde se něčím je schopná nese se na nás zase že ano v ten kdo miluje. Tak ten samozřejmě neopomíjí uplatnit tou láskou maličkostech. Když se díváme jako jsem měl při tom dívat pět měsíců na toho. O co se staral bůh pro mně takto byli samé maličkosti. A kdyby sebe nestalo o ty jsem si toto aby se nikdy nestal se to bylo pro tak od syny jak se tady říká a ta mě. Tak kdyby byl neobstál v tom koncentráku jsem se bez těch prosí nemohu o text a tak jsem říkal pane o že o takovém malichernosti cesta a z. Kdyby se byl tak malicherným jako jsou ty mal prosil které se taky staráš. Tak by vůbec velké věci nemohu provádět a tyto vadí velké věci ty maličké vše do přede kterou vy si ve všem obsažen. Tak to je pro takovým řek bych volání boží aby v maličkostech ve z prát aby ho z těch jedna z prát no. V s v ale že si člověk nějaký uděl v podobě nějakého kódu když se narodí v. Tedy není čistou tabulí nýbrž popsanou stavu že když se narodí to je pořádku že není popsal že není čistou o tom ale koho si nebere o mně o. Z duchovna od boha nýbrž ten koho si bere si svých rodičů. Je čistě je lidský koho tak se vyhmát toho tady přesně z této posloupnosti roli české lid dětí rodí světa dále ne tak. To se tedy v první řadě když jim a zaprvé by řekl že tím se člověk narodí se učit mi dispozicemi který přejel po svých rodičích a ne odněkud odjinud. A proti než byla i tanec nektar duše která na sebe postarat smrtelnou ne tak se nemohla by je svobodně tak jak by byla chtěla kdy se přizpůsobit k tomu kódu genetickým mu a potom to dopadlo jinak než jak kdy byla jsem chtěla třebas za smrt nesmrtelná. Že tak přeci jenom je tady nějaké východisko ještě jiné které umožňuje člověku aby se z toho vymanil že bych to řekl takle když jsi li dítětem říkal svatý pavel myslíš jako dítě si dospělý jíme myslíš jako dospělý člověk který může být nějaký. byl dítěte. A může být nějaký uděl dospělého člověka mohou se s tím udělit obou se byl totálně lišit protože ten člověk dospěl do něčeho kde tam ten první kód nemá co říkat ono totiž všecko nějakým způsobem do píše. Vypotřebuje s. Ten kód tedy po který tady je vždycky se by psal se prostě dovršit se dala dožít předat vyžít jak to chcete říct jedno. A nastupuje kód jiný který si třebas ten člověk způsobil svým přístupem životu a nebo jsou to události které zdánlivě přichází zvnějšku že nějaká událost pozmění úplně toho člověka třebas dejme tomu. Autohavárii způsobí že ten člověk není schopen. Se věnovat z od toho li z mu a chodila či pěšky což nedozírné následky o vlakem nebo tak nějak. To jsem říkal z van do vědom případ tele. Události život jsou tak dramatické ne že smrt některou blízkého příbuzného obyčejně změní povahu a z mých smysl toho života toho člověka ale nebyl to on který se nějak provinil ten s let nýbrž je tomu zemřel. Nebo někde toho se choval zklamal a on se změnil tak že když to řekl slovy jednoho velkého spisovatelé královského z který říká v z ve spisu ty kou mondo anti koho starý starověký svět třikrát tohleto by dva manželé a měli jiné. a tam manželka byla tak volně věřící v dokud měla pro dítě. A ten manžel byl vrcholně nevěřící ale snášeli jsem že to dítě nehádali se to byl nevěřících vás pro něho byla slabá a ona byla věřící a tak rad tam slabost do návodu z anna. Ale to dítě se ustoupilo v jezeře koho no a teď nastal obrat. Tady si manželka z radím dítě přestal věřit na svět že bůh člověka atd. A začala boha proklíná a přestali jeho věřit a ten který nevěřil na o si říkal vono přes jenom se mělo ukázat. Co je to víra atd této pravá víra kámen maska přestala věřit a kupodivu věřit věřím že to moje že krista u to bylo že naživu najednou a jsem to nikdy nevěděla je to vím žena jak sítě o sebe to dítě rádo protože nedávám na ty po měli božský si že ze nechal se řeku stopy nýbrž procesem bohu neměl za po měl za mnou cestou jako vždycky neberu kam on ponese působil přesto vždycky nebral atd. Sat cela se v tomto vracela se teďka pořád projevuje me při tom jak cítím přímo. A manželka říká no to všechno končilo a k tomu nevěřím. Tak ji nemohu nutit tu víru když na to ne si vzít tu přítomnost. Ale myslím že kdybyste svěřili nesloužil tím že tomu věřím že bych tomu děti velice křivdil říkám. Tak to je to oklikou mondo anti v k od z starý antických nebo z starověký svět. Že v něm se liší že v něm se člověk mění podle starý zákonu který vzaly s tím vzhled z kou ne podle toho jak se narodil jaké bylo jim předchází vtělení. Nýbrž podle toho co se v jeho životě stalo. A když se stalo něco takového jako tady k této ve mně tak se třebas obrátit všechno naruby. A vám něco poradit aby to nebyl starý antických svět který na tohleto věřil. Tak sis antického světa vezmi jedno velikého mudrce a to je sokrata. A zatím co se do děl hodilo aby dal jsi věž čili. Sice vyhraje bitva nebo nevěra je bitva k se na by že jaký majetek nebo po z by jde. Tak mladí sokrates tam šel s jednou otázkou co mám dělat aby žil správně a on vám dost na to odpověď v pak jsem začal se vás to je začal rozlišovat co se děla ale co dělat nemá ten dají mon jenom tuto napovídá. A o nikdy nedělal se dělat nemá aby je přitom disciplinovaný totiž když. Von ten na oni ho neřekl. V neber je toho za co ze se zabil věděl se za dvě o měl jiný jinou možnost u z doby nám z tví tomu nabízeli a šli dají onen neřekl ut bez do vyhnanství ne nesmí nesmíš nesmíš tomu brání on to říkal z ti negativně nesmíš se zráním tím útěkem tak mu to asi říkal né. Tak on neutekl a se zabít a to byla disciplinám řeka. A tak že moudře no a copak abys to ji oporu celá filozofie řecká ta nejlepší z nejlepších jaká tam byla. Ten synu platona aristotela současníky ale i ty další něho žili poznej sám sebe. A je zajímavý je za svatá terezie která si měla daleko řecka říkala když míra duchovního poznání je dává sebepoznání si sebe nepoznáváš také nepoznává boha. A teď bych se měl zmínit o tom se to sebepoznání když si myslím že jsem jenom toť tělo. To není ještě ani začátek své poznání když by ti lékaři dopravil do situace kde jsem pro tělo považoval za prostředek toho který myslí není to dobře ale pro základy sebepoznání zákaz sebepoznání jde dál. To se mi velice vděčen za to za ten základ sebepoznání. Ale když jsem si potom se masy světech li přivolal nebo byl jsem svědkem toho nebo že jsem omilostněn tak potom sebevzdání že bůh žije. Bůh miluje bůh poznává že to nejsem který to jsem jen na tom závislí se ho pouhá závislost na tomhletom. Živá pouhá závist za tomletom nad tak to znamená ze jsem tam žil bez těžkostí v tak to by z či v na terezie se může kolika řekl umřela nemá světech mám a o na sto strašně brala plakala a nemohla se z toho dostat. Si vzpomněla že panna mary není jenom matkou ježíšovou nýbrž je matkou vesmíru to je k ale že to matka vesmíru na nelitoval již tím spůsobem ne tak je to také matka moje vzala sví za matku. A několik let. Žila s matkou pannou malý dají napovídala u čelí správně rozdávat a jednat v tom životě na tom protože si s kým bože to nebylo z to je jedna z správně protože v z vody ze vše z za to byla zastavit se totiž taky nabízeli kdekoho a tak dále nám. No a ona byla taky velice veselá byla opravdu takové povahy zen přít za živé bych tak řekl tak nebylo živu bože měla hodně osidel v tomto životě ale. Toho nebylo tak zlé. Jenomže na tu matku nebeskou zapomněla před synu v těchto radovánkách. A musel přít otec se svou smrtí který do připomněl věčný život zase chvilinku. Byla na výši ale bylo cetě když směla vstoupit do řádu karmelitánského jen dospějí směl vstoupit jen se do dospělost tak zbyl jste v anima jenom pláž který tam zase bylo toužila obléci se do způsobu života panny marně. A to letem pláž na se oděl do způsobu života panny marii je v s s s s tím odevzdáním vlastní vůle podání se vůli boží bez ohledu na sebe. No a to způsobilo že se v mohl narodit kristus a že potom. Když se když vím dospěl tak jejíma rukama pracovali známa chodil. Tak to zase potom to a v v v v v v v dotaz v kdy začne se milovat boha jsem to poprvně v projeví jako vylití karmy aby nepřekážel se kdo vám todleto řekl tak to ne že bych jím opovrhoval ale když jsem s to na tu cestu tak nemohu říct že by se byla nějaká karma vylila do doby. Dík karmy a tak se na jsou viz i s to s nějakými říkal my když jsem například nebyl schopen milovat tento svět. Protože všimněme přátele vyměněny protože nebyl jsem protože žádoucí protože jsem nebyl tak jako jsem byl před tím tak nastoupí dní nastoupili v tam jsem měl za nové. A když maminka musela krmit napřed to nebylo by si říkal by to byl to byl do stavu že říká když někdo miluje pána boha nebo se od pánaboha nevěstu žádná karma myslím cesta a to vypadá možná jako kdy karma vniká. Ale je to svět který prochází rukama člověka z druhé strany odjinud. F. Když jsem komet si jich do vjem o tom. Jak je že vychováváno událostmi v ale tak el topí šu tak že to musí věnovat tomu co komentuje o ale co člověk to jiná výchova událost jsem byl vychován v dorostli zcela jinak než kdokoliv z vás totálně jinak než vy protože. Ty lidí kteří byli chování stejným způsobem jako obyčejně zemřeli velice brzo zemřeli v nejsou tady mezi námi. V ale to taky vých ho událostmi za žije ale vede ke ztratil třebas co to život na jiná vychová událostí tedy na by řekl takhle podal jsem velikou návaly tím dokonaleji čím více jsme si vědomi existence boží a spolupracujeme s ní. Neboť co si může dovolit člověk nevědomý nemůže dovolit člověk vědomí s a jestli se do vody tak že to pro trestán. Tou svou neposlušností sám sebe za z s no takže to je ten nejběžnější způsob u člověka který jde za bohem. Ale normálně když člověk nejde zatím bohem nýbrž jenom je to na čem bohem aby spolupracoval na výstavbě vesmíru s bohem protože každý musí s ním stát mezi člověk se s k v. Jak není spolutvůrcem musí stát tak pak to schovat za z krista při tak i ta jiná on většinou na to nepřijde že vychovává že bůh dal s. si hmatu nebo mám k dispozici zkušenost jednoho člověka který se přibližně em patnáct set trápí např ztrátou svýho milovaného bratra a před že se trápil má. Tím status jenom tatínka před tím ztrátou u z s jeho s oním maminky. A nyní se trápit tak ještě na strašným duševním tělesným stavem tak. si myslim že do událostí taky co mluvit. Postoji toho člověka kdyby to dotyčná osoba. Měla postoj opačným nebrat to všechno nedat jakože to pro tím být každým byl do musí zemřít a co prosto dělat tak ty by ku ne. Každý nějak nemoc za co pro si to bratr dva rozebírat toho pro co by na to řekl. Mně to a ten a ona v horu do tu okolo sebe ona se tady do že byl zde z těla bude nebi jsem se jaksi působí. Kdybych to byl zapomněl cestou vymyslel aby to bylo se jinak než jak to s světit jak klas ale nemusel jsem toho jsem nahoru tady setkal as ten jsem to řekl ale vězte mi to tato osoba je bych vám rád událostmi. Tím způsobem jak je vychoval dnem proto že se jim staví je na týdně se to bere všechno hrozně jako trpně mu trpně. Trpíte jakou ohromnou vzít do takže. Nedá se jednoznačně jsem tam říkal v tom komentáři od jsem se s vizte ten původní text na s čím se to komentoval procento tak komentoval aby se mohlo říct to je také výchova události. Ale vychoval rasy by se obecně chtěla nějak vysvětlit tak by se řeka vzít život lidský soustava mých to událost. Ale někdo si z toho vezme dobré někdo špatné někdo po míchá mě. Taky byl něčemu vychován. Ale každý něčemu jinému protože to by asi nebyla z správné kdyby liší tím chování pod jednou vzoru. A takže tatáž věc najednou působí úplně opačně vtěsnat toho svého ale o po se zase úplně než na ti dva a tak dále za každého jinak. No aby vám psal být na pořádném od olovem zápas. A nebo proč jinak ten vysloven ne na zápase okem roven. Abyste viděli když stane nepřítel branku. Jak se tváři jak z on si jak oni radosti dívat si naopak otce ano. Jak se to je jaká je to výchova k je to výchova událostmi které předními. No tak tam řada tamhle lidí kteří spaní tomu a druha řada kteří oni tomu opačnému krisí někdy na mlád za ale ještě taky východ události ne čili nechtějte na jednoznačnou odpověď se to bych vám událostmi v celý život jeví na událost překladě i jiný poměr jiný post. F. Že touha požívat boha uvádí i život nebezpečí o užitku této milosti kterou udílí pán. Tak tomu bych řek tak to pravil že ano ne jo slovy řek tuhletu věc že rostou není tak veliké které uvádím nebezpečí života když ty věci ona totiž východisko pro ty cely svoje východisko. Ano či tu lásky se chce oni to roztoužení takovost um v u toho že prostě nebo život tak je to obdoba toho jak mně šlo o život když tu vlásku ve mně o rozpoutal bůh se do nás světech ve mně lásko spoutal bůh na tam nemůže. Napsal. Takovým způsobem jsem nikdy nemiloval jsem vždycky zůstal pozadu nikdy mi to nešlo. Tak se rozpoutal lásku svou že si celého brala i aby se toto mohlo stát k tomu bylo třeba celé řady dalších okolností muselo tady být duchovním modlitbu o sebe by ho modlitba která zase byla od něho. A ne vymyšlená ne naučená ne z viděli ta nebyla vůbec viděli tam dělají tím daná to bylo charisma a s milostí jeho daná a tím se stalo ano že překročila tam modlitba brzo anebo hned rámec neosobnosti na mých možností svých povahových i schopností. Rozumových prostě schopností duše takže moje duše židů byla z viděl že jiné toto co hindů bylo této o co máte tak veliký s tak aby to za něho potom po smrti to minulo během tohoto života ale tak prudce že žádná smrt fyzická není tak překvapil jako todleto protože. Ta duše smrtelná totiž jednu vlastnost kterou nemá. Nic jiného v životě lidském jeho tělesnost tu o to nemá za tělesnost tady vznikla. A z matčina těla. Kdežto ta nesmrtelná byla dotován nás silou nesmrtelné duše a s vznikala ale z ni byla povyšoval na něco jako služebníci boží na při se na konec. To nedopadl své stala satanem a protože byla z nekonečna pocházející tak způsobovala že to tažení boží bylo jiné jsi se než todleto ale bylo stejně nebezpečné pro život o to z od toho cesty zastavit ba nebezpečnější protože jsem asi čtrnáctkrát utekl pokud my záznamy neklamou než jsem. Se smířil s tím že nebudu existovat v. Ale byla to láska boží tak velká že lze si nestraší strach o sebe. Tak vždycky jsem nanovo další večer je tu koncentrací dělal víte vám řeknu. Ten lidský život ve světě obrovskou přednost před tím životem že na on nemohl říkat klášterním. chránil předtím přeje ani ho předtím nachlazení jsem se studenou cestou hrozil od ní. A syn slyš. jsem předem nemoh tu koncentrace dělat že jsem s vědou od žili chodit do školy protiví jista všechno možný dělat co ostatní lidé jednat jako ostatní jako že jsem na kupit třebas nebo tak nějak. A jsem se moh jenom těšit ale čím víc jsem dělal pro tento svět. Tím více jsem toužil potom bohu protože o na to jeho láska pořád domě při dívala ale nemá neměla o to ku v realizaci tou modlitbou rozumíte mně tady do moc ale vizte měl rozuměli že to je asi vaše cesta budoucnosti lidé budou takhle ale ne že projde byla v tak by se byl zrozen dívat s láskou uměle rozdmychávat jen na prostě číst třebas za ty spisy nebo se stýkat se svatými lidmi a nabyla s ty. Vstup je v zaň celosti. jsem na opak je. Protože jsem považoval tu modlitbou tady jinou možnost jak se spojit s bohem jak mu patřit jak se mu odevzdat jsem se musel se z mi zjistím že nebudou prostě existovat si že bůh znovu udělí tak velkou milost že si vezme zase nanovo on z po každý bral. A ale on si nebrali jenom mně to se promítal ho prosím do vesmíru jsem pocit pro obrovskou budou ku přitom jak jsem začal koncentroval nebo jsem mluvit sice ale ocasem tak pro z kol ku která ani slovem ke mně nepromluvila ale unášena za hranice svýho jste uvažovat že ty hranice jsou k člověku. někde za nějakou dal si aha jsem ztrácel kontakt s vesmírem a za nabýval jsem kom tak se základem toho ve svých na tak si bůh něco rozdílného a myslím že to ještě vím že to z více rozvést protože tady jsou ještě k tomu při dosti za se na to podívám. F. Co předcházelo tomuto roztoužení které jsem nepovažoval právem za svou lásku po několik jsem několikáte uvedl mně se zdálo tehdy že můj dosavadní život tak dokonale forma této boží touze je po protože jsem se za něj styděl a nejraději by byl hanbou zemřel. To jsem si říkaje si neska ještě utečou táhne vozu třebas denár že jsem pánu bohu bože protože ty pro přesto nejlepší to cítili ale jsem se tak radoval se to zase budu moci tou u sv. Tím způsobem bohu že začátku v pořádku když člověk třebas jenom modlitbu. Považuje za jediný prostředek jako jako tys chtěli lišky kterým se může dostat bohu to je tak špatné. Jenomže to ten prostředek voni získali zaslíbením že se za slíbili bohu. A pokud ho plnili tak bůh také ze své strany ten si plně že sobě ta když je plnili jiné plnili také táhl tak nastal tu kost atakdále proto o mně nemohlo nastat tak. Tam s tou aniž setká nebyla nějakými si men se nic nesli vjem jsem prostě byl tak tažen bohem že se mu nemohl odolat a je vám toto jsem se vzal je opačná cesta ale je to tatáž láska kterou člověk dost pod a na jenom že v k která se ještě pro spoutá a jenomže ti způsobem jiným než u těch věk tiše tam oni záměrně šli za lásku co jsem al svou. To je nad u vlastnost vlastní v tom smyslu že. Bůh by jim byl vzal třeba život když to bude jednat pokračovali tady se mělo jim poradit tím přestaňte. Ale mně radit nebylo možné protože se nedělenou modlitbu kdyby jenom modlitbu tak jsem se spálil jako oni by se viz spali ale že jsem žil musel žijí pro tento svět že jsem nemocni otec to nebylo možné tak že jsem odmítl oni na k na viděly klášter v se o mi že by tam do pro stal peníze že bych to byl placen že kdo to byl živen ani takle placen jak živen a to jsem nesměl to věci podle jeho názoru. Dra. Tak je že jsem vám doufám vysvětlil dost jasně že neměl jsem schopnost milovat boha ale bůh miloval. Cožpak nestačil říká o nadál čili to milosti které snoubenec prokázal duši aby ho lupič to nebo od vědí že od do tam bylo a ne my jsme si že se na zapomněla byl ut pokojem a odpočinul tam kde zemřít. otázka tedy by zněla jinak zdali jsem si byl vědom třeba toho nejmenšího čím bych si byl zasloužil tak neodolatelnou touhu. Ti říší si myslí si zasloužili věci modlili že uděliti sliby že se o tuto jeho tohoto života. To bylo to byl bych záslužné zachovali v protože tento život odložili ten světský život protože si vůbec nemoh myslet v jsem ho při si z vlastní celky neodložil u odložil i v ukázal jaký to byl planý život a víte ukázala pravdu neukázal o mně ukázal jenom dost vzdálenou do vzdálený obraz pravdy. Protože proto je pro tu chvíli jsem potřeboval a bůh je vševědoucí co potřebuju to jsem potřeboval sebe nenávidět. Jsem naučily tím že jsem nenáviděl těch sedmnáct let svýho života nenávidět sebe od celého i duch zemi se vším dohromady jsem nenáviděl. A tím jsem se stal hodným vstoupil říkají v kristus abych se s ním spojil kdo nebudeš čisté nenávidět nejsi hoden a víte to ono to bylo. Jenom na tom on mne toto nemůže dobře mít buď v musím musím se proč byl k k a když tohleto a on otázka které měly na zdali pak jsem si vědom toho nemáme o tvoji zní. Ne že jsem si nezasloužil ale dosavadní můj život stal v příkrém rozporu protože to tou se pro do této cestě říkám cesta zhora dolu to začla být cesta svatýho li pavla najednou začlo být cestou o radou když byl ku v učení u toho gamaliela bratr cesta zdola nahoru nikde není předepsáno v tom musí pořád tak být v celém životě to se může obrátit jakmile třemi začneš že musí to co dělám tak. Neseš že on si sám sobě tak na sebe za ne z du a to jistě se to s bálovi stalo za ne zen zase by zase šel do damašku nebylo od je přes tělo je vraždit. No tak to se mu nedivím. Proto této cestě říkám cesta shora dolů čímž mám na mysli volání boží. Z nebe na zem. Takové ovšem ze stavu nebe do stavu pozemského mého života od a že takové volání boží zaznamenala svatá terezie jako dítě při pohledu na milosrdenství boží které pro ni záři los obrázku setkání ježíše se samaritánkou u studny o li by se se právem ptát jak mohla tak mocné volání po zapomenou. Intenzivně prožívám lidský život může způsobit tyto ale bůh je věrný svému slovu nebo se mu zjevení pravdy to bylo zjevení pravdy tam u studny toho. Nemohla předvídat že pohledem na ten obrázek poznává milosrdenství boží v takovém rozsahu že si to jenom pro všechny lidi i pro malou terezy. Víte nastat o radu dycky. Ale musel se tváří byl zdola nahoru protože mu nemoc ale dnes jinak než vírou a to víra byla dána starým zákonem a částečně novým taky oko co mu rozumělo. K. I těsně prožil lidský život může způsobit to ale bůh je věru jsem muss touhu nebo se mu zjevení pravdy v světice byla minimálně u po toto dvakrát při smrti se matky a při smrt jejího otce takže věnovat jsem roce definitivně neodolala mnohem později než ona jsem se dověděl že takhle touží bůh o veškerém stvořeném jsem myslel že touží jenom o mně a on pro veškeren stvořeném jsem poznal to koncentráku. Jenže tu touhu může za určitých okolností projevit právě člověku který prošel velmi dlouhým tvůrčím vývojem a dokáže jeho u touhu zaregistrovat jsem se i tak i po žil na způsob myšlení svatý terezie na on se taky přitom ponížen jsem tak nemyslela pán bůh musí zaregistrovat jsem ovšem svatá terezie líčí je jedno vzezření konečné fáze je. Této přípravy projevu touhy boží. K lidské duši a činí tak podle svých osobních zkušeností a od nichž se neodchyluje nějakým kdy myšlením. Myšlením něčeho přidaného jsem vám vylíčil jinou konečnou fázi této přípravy touhy v lidské duši a to probíhala mnohem dramatičtěji a výjimečně z jiné strany než suso terezy v ale v obou případech chyběl pohled napřed lidskou přípravu řekl bych vesmírových podmínek a na mnohé jiné tedy na souvislosti jejichž znalost bez zjevných závad. Nám oběma chyběla. Tady chyběla v tomto případě znalost. Že jsme součástí vývoje života na této planetě. A že je toho. Souvislost vývoj na případě jsou bystosti souvisí s celým vývojem z naší soustavy z oni čím a do se svým jsou na sví a tak dále protože to všechno v souvislosti v tou dneska my víme když tohoto nemohla vidět pochopitelně a taky z nevěděla protože nebyl ještě vypít kdy jak to vypadá s lidským zárodkem v mat z činně v těle. Tato neznalost na touze nic nezměnila proti tedy mít. Z ohledu na ty kteří se budou po nás a proč tak málo lidí se tat touha mu v u tak málo jista touha boží projeví není to o norma je tak která nestojí za povšimnutí budoucí znalost dosud neznámých souvislostí tento dojem o abnormalita dokonale vysvětlí ale tento důkaz jsem slíbil uvést na překladu po překladu z komet a komentář. Dali jste nikoliv ba vede se tu mnohem hůře nikdy by se duši dostávalo vede se mu mnohem hůře ano. Kdyby se duši dostávalo po mnohá léta těchto důkazů lásky přece vzdychá a chodí s pláčem. Na říká a to je místo svou zase ji slova a dali do toho sám chodí plačící neboť pokaždé jak u to o to doslova kdys překládat neboť pokaždé milosti zbývá tím větší boha. Mém případě po každém tom tažením božím ze kterého jsem strachem dokud o sebe utekl jako vzepřel zapřel petr ježíše za stejných důvodů hořce jsem plakal na svou zbabělostí a nevěru prosíme se přestali jak to za to styděl během ne. Že jsem utekl z toho tažení bože za vidět to že je to bůh táhne ale zase jsem utekl nanovo ale se ze tak těšil že neuteču se vejde to bůh tak je to veliká přes pro člověka z doby tak že ta ne že jsem vlastně konal modlitbu celý věd. A modlitbu lásky která je radostí ale takovým pocitem sebe. Svým tone co ta tomáš který mne v mém případě po každém tou tažením božím zen co jsem. Cesta k nám jako petr a umiňoval jsem si že se tak podruhé nezachovám dostane mně touha se napravit ale též touha dokonaleji patřit bohu nevěděl jsem že obojí kdo jsou část jediného touhy boha po duši aby mu více patřila rozumové poznání tedy vázlo a bez ohledu na tuto skutečnost touha vzrůstala a nemohla končit jinak než opakovanými extázemi protože trvalému spojení. Bez text nazí bylo ještě daleko. I když jsem odolal tomu tažení božímu on s ním sám přestal o z doby protože by mně byl zabit a to nechtěl temně připravený ho na něco jiného než jsem měl za je. A tak jsem zjistil že třebas pod svou potřel hodina starce. Jsem si najednou sebe všiml ale tento odstup od boha k sobě zase těžko bych nazval sebeláskou ale snáze bych lépe by to nazval moudrostí boží že on nenechal zemřít jsem se vrátil k sobě byl jsem tuhý pud z ale co na se to říkal muselo která věr to půl s. Byl otevřeným nezavřel jsem od oka let bylo ale dál to nešlo jsem marně jsem se všímal ve jsem si na sebe čekal se se to k let ne takhle jak no z z ale jsem neměl strach pořád ještě víc tak nebo a sebe za není toho zase budu byl otevřen čili touží bez vás. Jeden naděje že budu živ ano. A při dobrat z s to byl strach než jsem s když se stalo to se tam pánbůh ta když je ne tak je li názor od sebe pryč. Ale tak to nebyl ses zas stav ale uvědomoval si si že jsem těsně před smrtí a kdyby to bylo to přesnost po chvíli později déle tak nebudu se moci vrátit nazpátek. A příčina je tato v. Když poznává vždy víc aby se velikost boha a vidí že to říká svatá terezie dne v. v tím že tak daleko odloučena aby ho směla požívat její touha tím více roste v mém případě. Při nevědomosti že také člověk miluje boha to jsem nevěděl že ho miluju. Ale co milo protože bůh miloval víte a tak jsem nebyl schopen milovat je že se sino přivlastňovat a to bylo správně nad doved jsem nevěděli při cestě poznání jsem moc věcí nevěděl to co jsem neměl vědět to co bylo na vzalo jsem prosty nevěděl. A on se musely před absolutně nevědomý. On si to kdyby vědomosti byl za při nevědomosti že také člověk bude boha tím víc čím více strachu o sebe tím větší touha sobě trvá tři ab pak si bohu se si si říká studená cesta její výhody se ukáží na samém jejím vrcholu kde člověku nepřekáží lidská nás láska lásce boží jako tomu bylo na horké cestě svaté terezie která se teprve na vrcholu cesty musela vzdát všeho i své lásky bohu se. Že tedy tu výhodu proti ním na své cestě za tu budete mi taky si mate jako se to cestu z tak li člověk o bohu v že když nebudete muset se vzdávat své lásky. Ale možná jeho protože vizte věřící. A jak jsem jsem ohlasem si ho nemohl přivlastňovat lásku ze sebe věřící že ano a teď najednou pán bůh a tohle tak se museli tolik od něho anebo neměl ani špetka z toho nebyla země. Tak jsem zkrátka nebyl na konci cesty. V jsem nebyl překvapen že ta láska boží nakonec přechází domě. On si jámě li ho a to jsem věděl že to nejsem ale ona jasně přecházel do takže jsem jako by miloval. jsem říkal z vaně ten případ ale potom jak jsem se vzdal toho života a jak jsem přišel na tu viklat viděl tento jiřího večera.