Karel Makoň: 89-14B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

A jsem mu říkal. Ty ses sah jsem se se s pro co si myslí že si se nějak provinil prosté v tom koncentráku není to pravda ty bys po dobrém nemohl na ty věci přijít a pán bůh o že svou. Silou k sobě táhne jak je strašně rád pod o on se o vás. Říkal ty si tomu tak se podvolit a nad tou věřit tomu tak je protože tady dneska vím že jsem z tu se z toho koncentráku neví živý a protože to vím tak za všechno podle tebe protože neví nic se nemůže stát beztak tu za nás a on to poctivým dělal co jsem a když to byly let svým nesmírně těžké a u nás se o něm nějaké koncentrace snadné ale jsem na mate rasy kde jsou z s věřili. Ani bych to nemohl udělat se to ve o co se ponořil do velice těžké. Ale jsou pomáhal pán bůh tak to bylo velice snadné on o sobě jsou noc nevěděl vede jenom o bohu to jsem žasl jak brzo to na něho kte človka láska boží. Ta láska boží není to přišla že si to a on přesto dostával na vládce a to je zajímavé že se mu to neb propojilo do toho zevního života protože v tom životě zevním pod co ještě pořád dost dostávám cenu protože ho pán bůh v něho a to je nepochopitelné že ne ale pro to sela z pochopitelné na protože tím že ten převrat vlast. Ale člověku tak stejně rychle nenastane převrat z lásky k sobě z lásky k bohu. Na tu lásku boží je jisto jenom ale pro toho ještě nemám tolikrát aby nemusel dostat tam látce v. P. Tak pro mi z láska její mohutní duše mohutní čím více se zjevuje jak tento velký bůh a pán zasluhuje být milován a za to ale ta nabude tato touha takového rozmachu že se dostaví veliká muka o kterých nyní povím. Řekla jsem léta ale to jsem neměla by si jen toho co se dělo s osobou o to jest je tu řeč a to osobuje ona sama řekla šesté komnatě v kapitole desáté článek ten a ten je to poznám kterou metám dobrým jsem nám. To tam není v tom řekl. A to jsem tam mohl dotud se od vanem na jiné na sebe vydal dobře víme že bohu ukrást meze. Již se projevit nelze v ale v jediném okamžiku může povznést duši k nejvyššímu stupni o kterém se tu mým o kterém tu míním promluvit mocná jeho velebnost aby učinila vše cokoliv chce je žádostivá toho aby pro nás učinila mnoho. Bohu nelze zná meze je niž se projevit celý den jsem se těšil večer budu koncentrovat. To je ukázka sebou meze klást nedali kdo z toho o po do místa. My jsem že někdo o život ale jsem se nad o těšil na čele protože bohu v jeho lásce se nedají dát meze je to jasné prosím to se vám o život protože to jste nezažili ano je to takhle. Moc jej jeho velebnost summa přestat aby učinila vše cokoliv chce ani žádostivá toho aby nás učinila mnoho aby proč jenom noho nemohu k tomu odporovat co říká o na to pravda tam milost boží na takže a žádostivá mně že se jen jsem se těšil. To byla ale vězte že to žádostivost boží jsem myslel že to do prvních chyba moje ze si mysleli se těší a on se ve mně těšil bůh na to setkání ano stává se to s úzkosti se z ji a v dešti i mocné popudy. Kterých jsem o který jsem promluvila komnatě šesté a tak dále že toto vše vychází po zdání z naší lásky spojené s velkým toužení komu transem tím mým tom ale to vše není ničím ve srovnání s tím co si neví jako oheň zahalený s tím který si ještě snesitelný ačkoliv působí bolest duše která se o víra takovými myšlenkami lásky sama sobě se spaluje nastává sedí že i při. My tu nejnepatrnější myšlence nebo z mince o tom že smrt prodlévá pocítíme nepřichází hned pocítí odjinud neznámo odkud a jak jaké si bodnutí jakoby pro král ohni víme č o nižší. Nepravým že to skutečnější ale je to cokoliv jasné že to nemohlo povstat z naší přirozenosti ale je to řídké zranění. No ale to při které zranění. Ani to není bodnutí od třebaže toho tak jmenují ale to řídké zranění. Abu domem jered ostře bolí ano. Ale není to po mém soudu tam kde se obyčeje bolest cítí nýbrž největší hloubce a v nitru duše kde tento blesk který tu sešle hne. K. A spálí vše co pozemského najde naší přirozenosti a promění to v popel. F. Tuto není možné aby duše podržela v paměti jedinou věc snaž dobytí v tom okamžiku v jsou všechny její schopnosti tak spoutáni že nezbylo nejmenší svobody pro něco jiného než pro to co tuto bolest ještě zvyšuje. Nebylo možno myslet na svět při tom jak je ten bůh táhl citem modlitbě bylo moc olej myslet na to je jak po dokonaleji patřit a toho je představitelné že tato touha ve protože studená není tak horká že by spalovat nýbrž umrtvuje do touha způsobuje. Že člověk touží stále více v bezedné se to zvětšuje ale ten z jedné jsem při extázi šel beze strachu zase kousek dál takže ten strach přešel přes mez z vlastní nic no ctnosti a tu bůh k sobě přitáhl ne jsem byl v hloubce ze které pro ni. pro dávám meč němec se pro dával byla prána ale bylo to umrtvení veliké umrtvení toho člověka duše protože při se se jsem. To musí probíhat jinak zemi jasným než při cestě poznání. Poznání je pro nepronikne. To pochází z vnitřku jsem jasně viděl že ta síla pochází zvnitřku. Kdežto ona objektivizovat takže to bylo pro krav ale věděl dobře že to z nejde nejvyššího i duše který sto srovnáte tak se to dokonale shoduje s tím co jsem zažil to můžete mi na tak i to do tak mám před před sebou co mohu říci co svou bylo k ano ano ano ano ano a nakonec z brání bůh člověku aby dáš. Z kdysi se obrátit a když jsem byl téměř tuší a byl jsem tuhý a byl by zemřel mu jsou nerad měl to jsem tu byl otevřen začal neskončil její tak aby se nestala katastrofa nastala tato strofa tak odtamtud zase výtka. tedy to vykládám jenom jako velice vzdání obraz pravdy protože bych měl říct tohleto. Protože tam před jenom nejde celou duší jenom některými svými schopnostmi které jsou pod chyceny tím bohem. A následkem toho k bistami je celý tak část která musela mi mohlo se stane nazpátek. Tedy mi to zády osobní vedení bohem ne tedy čím se způsoby v svaté terezii že to zcela neosobní vedení a samočinně se to v samočinným organismu jste nechali z musel číslo dvě který samočinně působí. Ale se mu odolat svým v. No tady mně někdo vás napomíná napovídá jedovaté žádosti do boží že se budu milovat sebe v člověku. Víte taky vzdálený obraz pravdy není bolest ale chce bůh milovat sebe člověku ne protože on miluje nesmrtelnou duši a protože jim miluje a miluje tuto duši mi tu individualitu kterou od věčnosti z toho jsem příbytku rozumíte. S cesty na při na nesmíte je příbytek boha v mi totiž si nemůžeme nikdy na pána boha v té. Kdyby jako jenom sebe miloval tak se staneme to je rozdíl mezi křesťanstvím a mezi indy. My je sbohem nespí díváme podle křesťanským názoru nýbrž my se je k tomu bohu nekonečně přibližujeme v ne to je věčné při li z ráje se bohaté to nebe na vše se jak jeho státem pro pavla svět potes přes kterou jsem né. A. Se to ta kdy jsem kdy dualita nemohli listu tomu rozumem dob sv. Se vzata nese se na ni bylo li to je pomoc boží a von toho pomocníka potřebuje protože on ten pomocník schopnost se vtělili do člověka a tam působit jsem k zdola nahoru a on působí na všechno zhora dolu oné třeba to doplnit zdola nahoru třeba ano to co ta ano on to jistě pročetl zapotřebí. A s tou nesmrtelnou lidskou duši která vytvoří smrtelnou duši na tom to zla. A toto nikom přikováni ale to také tyto o rozumět že to příbytek u boha tanec na duše tak sela individualita tak tím jsem řek nic nového ale převede jsem to na obraz dost vzdálený obraz pravdy že to místo a to tedy není místa. On si musí dělat si ve takových obrazech velice pozor aby to nejde ale dal se bude popravě se o polovici boží někdo sedět jako ty zebedeových matky že ano. No prosím co jsme v v v v volit jediným v tady mám otázku bych buduje tyto příbytky odpoví v z s z bůh je trojí jediný. Jest o řiditelem je vykupitelem a je osvětitelem ano jako stvořitel dělá něco jiného než jako o tupit to dělá něco opačného než vykupitel. A dohromady by to nemělo vůbec smysl kdyby přitom nebyl duch boží kdo by to byl smysl je propojen duchem božím naši něco jiný ho na svou jedno čili kdybychom to takle one lidsky pro projekce že vždycky jako povrch jenom věcí. Abychom řekli bůh stvořitel si přeje své pustá na lince aby nejenom bůh spasitel zas zachraňovat člověka pro život věčný. Ale aby se o to přičinili i člověk sám jo. Protože ten sestoupil do hloubky na který své by to s. Ježíš kristus tak dokonale dělal. Asi tak je tedy života vše byl první na které jsme cizí jak je to je to v ve li si že ano. Tento dělat rostlina obdobně. A protože nesestoupil vám to byla tam lidská duše je pod vedením nesmrtelné tak možnost jako jsem měl o to co jsem v předškolním věku a nebo z ve školním věku anebo k tak mezi tím že jsem začal mít napřed lásku ke zvířat. A k lidem to bylo vzdálené jsem zjistil z těch lidí jedině matku. jsem tak dokonale věřil jsi mi řekla že se s ze na tom poli je to boj nevedla jsem jak jsem to udělal že jsem řekl nepít vivo tak jsem přestal být jakýchkoliv od koho a to u toho by danou o tom co je snadno z rozumíte ona měla po ve dělám mnoho jiných věcí jsem to všechno prováděl ale ne řek bych z lásky k tak jenom ale také z víry to byla úžasná vydělat za námi zachránil život a jsem nebyli za to věcem a. jsem o tom věděl. A proto jsem svým byl takle úzce spojen jsem to tím to by jim jsem byl s tím co spoje když něco k tomu. visi začal roven do si ještě mnoha namluvili tady jo čili tak hezky neumím říct. Bylo vám řečeno když si jednou nesmrtelnou duši. Že tu do no v no takže tady dostanou toho. Co je to jedna jediná a každá jiná že každá individualita která není nějak rozdělena u boha není spojeno s nebo prostě nebo mnohosti. Každá ta věčná indy léta povahu jiného úkolu a protéká zády na této jiného úkolu a tam měl úkol trojjediný stvořitel jako takový za o dohromady souhrnný úkol že se tady úkol individuální dobrou indy miláně specificky na na na vaření na velmi na svých u nikdo z panně z mys. Měl říct ale ne z peci se specificky připravený proto aby člověk mohl zakročit tam dole někde u červa u zvířete u rostliny u člověka u tlačen mého a tak dále ježíš kristus věděl že toto není ještě pravá láska neboť on ne. Dokud dělal tyto úkony lásky tak nebyl dokonalý byl menší než otec to osobě řekl. A tato duše jen menší než otec protože k tomuto určena tím úkolem čili bůh se tady ponižuje nesmrtelné duši ponížení nesmrtelného trojjediného boha tentýž bůh ale ponižuje se napřed nesmrtelné duše a pak ta se se vytváří smrtelnou či na tak na to z toho propojí ne. Víte to s poprvně na svět je to ne tolik vyslyší pozorně na smrtelnou duši z se na ten si že o ho. Protože jsem si se ve věz to co svět je že je nesmrtelná směrem dopředu do budoucnosti od chvíle narození teprve pod a o nás neví že to smrtelná duše která vznikla a pro taky musí zaniknout ale že v sobě sílu od z nesmrtelného z boha a tím může být spasena touto silo tím nesmrtelným a ne tou svou smrtelnosti. Je stvořitelem například v tak ten příbytek u boha se kterého může proměnění je při to smrtelné duší. Voni vše všemohoucího může všechno kdy jsem byl nějakého obrazu z tato rub tak jsem vlas se může v k obrazu který jenom obrazem pravdy. Užije který jakéhokoliv obrazu nebi vizte pravdu upozorňuju vás nýbrž že na obraz pravdy. to snadno poznám protože se mi žádnou představu o bourat popsáno kdy u podivu potřebujete a ne co prosím. myslím že jo z vedle pořád těmi budu to dělat tak vy když mu to potom uznávám. Ale je to dělal dojem že pod se byl s o tom jasno pro sebe. Z než pro šla s který mohu čím více ne. Se zjevuje jak tento velký bůh a pán zasluhuje být milován. A toto léta nabude tato touha takové rozmluvy se dostaví pravíme tato jsem to by se říkat tady se ještě vrátil kdybyste dovolil koho je cestě as studené cestě. To jsem nemyslela vězte že jsem čekal že mi dáte na to nějaký dotaz nedali jste že vám to asi jste ho si nebo svým ale ono to není tak je jedno a v protože když jste studený textem mrtvola a ono ho nejde od toho ale za li o mrtvi jeho je taky o to aby se shořel li v. Byste mohli taky z po se s přitom od toho není tak těžké při tom co se k tomu říkej ale tím žitém dobře rozuměli že jo se před pád z ano. Tak nesmíte ani dílo před pálit ani ho z vadit kdokoli myslel nejlepším ve je tak jako vajíčko které nebylo by se za nové nebo o vzývá ano pořád jo to se musí jinak se z toho není život co jsem si třech hladit a takže horka cesta je cesta lásky se jsem lásky. Celou duší kdežto cesta lásky celou myslí že cesta studená ano. Když totiž oklestil tu mysl o všechny konkrétní myšlenka zůstane mysl jako taková to je studený stav. K tomu rozumět. Stává se že tyto úzkosti z vzít a vzdechy i mocné popudy který jsem o který jsem promluvila. Protože to vše vychází po zdání z naší lásky spojené s velkým toužení. Ale to vše je není ničím ve srovnání s tím co jsi jeví jako oheň zahalený v i tím který ještě z z si byl ačkoliv působí bolest v duši která se obírá takovými myšlenkami lásky sama sobě se spaluje nastává jse že i při sebe nepatrnější myšlence nebo zmíním se o tom že smrt prodlévá pocítí odjinud neznámo odkud a jak jaké si bodnutí jako not tak tu jsem totiž co se kvete. Tak to nebudu číst a mohl se ježíš v tomto stavu. Že tedy vyjádřit než svou modlitbou zradit něco mám zk pozval si nejlepší své učedníky a tím mu usnuli když totiž se snaží člověk opřít o všechny své vlastnosti týdny tří let tak oni mu usnou jsou schopny přes určitou míru v po lidské po do určitého stupně lidské přes zkusí s to je k nám nemůže to musí ze se byla všechno s kam se to dal nedostal jaký míry a pak dále nic dělat nemůže. Sv. Aby se zdálo že přeháním naopak vidím opravdu jsem příliš proč zná neboť je to nevyslovitelné je to vytržení při němž smysly a duševní schopnosti jsou zastaveny pro vše co jak řečeno. Nepomáhá cítit tento zármutek. Rozumně úplně vnímavý aby pochopil jak k právem se duše moudří že od boha vzdálena a tu napomáhá jeho velebnost cestou tak živou zprávu o sobě. Jsem s pravou osobě vámi z v prosimvás v k v. Protože tu jsem vstoupí takového smutně žen ten kdo ji pociťuje hlasitě vykřikne. Třeba ale je to osoba trpělivá a zvyklá snášet velké bolesti tu se neovládne protože si tu cítí tělesnému trp není tu necítí tělesné utrpení nýbrž ten smí jenom v nitru duše o na nebyla ruka ka ale když tohleto v nitru duše postihlo tak vykřikl a. A jestli je je někde dobré znázornění svaté terezie. Tak se je vidět na kam mu z most co se pro pozorné vší ten nás je na tom jedna chyba že je to lidské jsem se pro o než ten nás ti co se nestalo zatím lidským srdcem něco co se boží které hloubi duše se stýká. Z byl znovu hloupý naší obě naší duše se stýká s tím co se jsem boží. Neboť bůh miluje protože je se jsem všeho bytí základem co jsem si ho lid z praví příklad tehdy. Třeba to osoba trpělivá a zvyklá na čem velké bolesti tu se neovládne protože tu necítí tělesné utrpení nýbrž jak zmíněno v nitru duše z toho usoudila že pronikavější jsou bolesti duše než těla a nadto do že takové budou asi bolesti které trpí duše k očistci neboť i když nemají těla nic jim nebrání v tom aby trpěly mnohem více než před být všichni lidé na světě ve svém těle vyžaduje vysvětlení o sic. Že se jesi se vůbec neví rady v ale všimněte si dobře. Že málo toho během svého života přijde těmto tomuto pozná ale že třebas to svým životem a že to třebas to jsem se o dobré nebo třebas o to dobré tak říká správně vám. Že v okamžiku smrti jestliže životě lidském existovat jako nějaká dobrá myšlenka aby za sil ná. Že převáží při špatné myšlenky a zvítězí sto smyslu se setkává se světlem boží a to se to rozhodne o budu si toho člověka neříká nic. Ale tady říká a říkají že se že to očistec když s ses celý život jako nebyla za duše schopná. K tomu bohu ujít a nedostala se tam k tomu bohu při ozval věděl bdělého stavu takže po smrti musí se z mi zjistím že bude mít pocit oddělenosti od boha. Tak si tomu tak je o tom. Rozhodl ju přitom tak jana si říkat co tak musí být jak je to říkat ale si že takový z tam byl možný a že dokud jejž stav než stav třebas. F. Jakékoliv bolesti duše nebo že jsem za během během lidského života a protože. vám řeknu jsem to očistec poznal čtyři dni v tom koncentráku jsem nabyl jsem na sil listopadu zájmů nad bezdůvodně se zná a že totiž jsem poprvně za devět let postrádal přítomnost boží. Toho kdo se přesto něco to je hrozného když před tím člověk žil v přítomnosti boží. A najednou je k č co říkal pán bůh za ta a takové strašné myšlenky mohou existovali v tomto men očistci trvá jenom čtyři dni ale byl to stav nejkrutější v mém životě nebylo protější do stavu protože lékaři operovali za vědomí to bylo tak kruté jako tohle toho že jsem říkal proč jsi opustil. jsem úplně dem bez jakékoliv pomoci beze trpnost ve znakem milosti bez jakékoliv naděje. A dokonce začal prosit aby byl zachoval aspoň ten můj pouhý život na tom bylo to bylo kruté s žil tohleto mu z nich žil zase objevil že jsem mám rád. Když nebylo ten očistec pro nic jiného dobrý tak proto se o by mi že se mám rád si myslím že po smrti člověk když to dělal tady musí objevit kolikrát než že se rád a. V tom prožíváte očistec co by mohlo se stát i po smrti proč ne otázka je jak je to potom s tou transformační schopnost si víte to nemám rozřešen no tak dávám vám radím nalézt do toho očistce po že nemáme o tom jasno. Ale musí topit krutý stavěla za z jenom čtyři dni a není krutější do stavu než na tyto čtyři kdy v životě a že by to mělo trvat po smrti ve vší dobu. Tak buď jsem se s tím bohem nestýkal jsem nebyl v jeho přítomnosti tak by to bylo snadné aby to asi nebyl očistec dobyto do sáhodlouhých očistec ale vede k nebi špatný protože ten to máte jako. Relaxaci vaší relaxaci jógickou. Tam při této tak jsem si nepotřebuje nějak sebezapřít nad se příliš člověk do školy ho ale k strašně málo li tomu sebezáporu když s když mu hrozí smrt v. Tam se musí zapřít hrozně tedy. A to při řek staří žije naštěstí těsto sví bez obrazu ti obraze to mírnější jako měli oni. Při neměj tolik strachu to bylo jisto při zde znovu jak to do mírné prý tomu co vám tady říkám dělají obraz měl přicházel na pomoc jsem věděl že umírám. A že jsem ho míra sounáležitost s vás nesmírném a víte při pravé relaxaci která v ní. Navazuje na spojení s bohem nebo poniž se navazuje spojení s bohem tam vede. K. Od osoby tak velikému že člověk že umře není to pravda a on to vidí kdyby si myslel jenomže to že umře to nebo ono ale on že umře on nezemřel třebas možná. Ale on to to znamená to by mně pomůckou od boha aby to bral vášně jo. Aby se ne se a překoná tu z ten strach ze smrti ocitl se zatím a tak toto je leze jako na tohle zlo se z této tohoto strachu zbavím a. tam jsem tak je to dělal taky čisté třeba. Že jater asistoval nám na této zemi mu rozumím ale jak je to po smrti vám nemohl druzi protože je mi jasno že tam neni své celým. Ale indové na to jdou jinak zajímavým způsobem když se jim řekne po taková po ten člověk jak to může vydržet máli lidské tělo. K tak a tak strašná muka se dlouho nevydrží to se zemře přitom ne o tamto o pekle při tak bych muka zemřel hotovo dvojím do ve svým jísti by byl radu předem matkám jiný tělo. A toto snese. Jesi tomu člověk je do dáno jiné tělo co z ve vesmíru je možné a on ten oči nezažívá v jiném tělu nebo o to jako dokonce v jiném tělu on to vydrží. Kdyby si to navěky ale to smysl aby to utrpení prožívat. si myslím že se za terezie právem říká. Největším požehnáním je myslí a možnou kterou se odevzdával bohu je že se modlíte vzala duše v očistci. Za se modlila matka v tom v očistci. Si říká co to s to oddělena dvacátýho jsem byla nucena znovu obětovat to byla správná modlitba přátelé a. Vy dobyla neudělá tisk do metrů po toho raněn o ruku naléhají jsou s tak by byl to nepřežil tomu na věci a ne to co velice snadno od jsem dostal z jakkoli odhazuje se přítěž nějakou. No. No tak deska otázka v tady je řečeno každý člověk vlastně přes po smrti prožívat o čisté z jsem to na splátky zažíval co vám to říkal ne to bylo pro očistec když věří jiné než jsem měl před tím spojen s bohem to je jasný ten nedal kdy tu prostě když bez toho spojení s bohem klidně si žije jak se vám daří krásně jsem to nevydržel ty jsi měl jsem za že nebude pro konec. Sebe za po o na moje matka tak to dopadlo jinak noha. A otázka zní prosím kdybyste řekl do pro toho přesně ještě domy to se snad ještě dnou řek jakkoliv odstraň nebude tvých slov svou každý člověk prožívá tou před fyzickou smrti očistec. Tak je otázka otázka je dobrá ale měl by být doplněna jestliže člověk ztrácí. Schopnosti něco provézt co ještě chtěl provést a že nebude moci. Tady zažívá očistec protože se musí zbavit těch svých tužeb čili zbavení se po že světských i duchovních to by mohl být ten očistec. A to by mohl nastat před smrtí neboť za smrt je milosrdná a nepostupuje rychle ani u baru kde poslové tak rychle a ten člověk se s těmito věci může být pořád atd. Tak co bych na to ještě řekl. Vypořádal se znamená opustit jako oni ho opustí on se ocitne soudu. Kdy tudlety věci které nemám mít jsou mu vzaty. Dramatizováno dramaticky řečeno odejděte vinném vodní do věčného trápení. se nevrátí tomu své a tím projde očistcem rozumíte z jemně se potom ty špatné věci po pět měsíců nevrátit. A byli jak jsem pryč to jsem si to měl za nás světech když taky jsem nemohl řešit ale tady ale to mohl se si ale tady jsem si nemohl myslel že jednou budu milá a že jednou budu poznávat jako on jednou budu žít jako on když on žije on poznává on miluje se mohu je pro volně jeho lásce. Mu být účasten jeho lásky to je rozdíl a jeho života a z jeho poznání se si to odpověd z že beztak chápali oči se jako posmrtný stav ve živa zde na světě a proto byla by ta svatá terezie denně tři měsíce. Ale neodvolala říkat tady vstoupí do nebe bez i pod lidem oči se to nebylo řečeno k od tohoto tyto od nemohla ale zřejmě. Věděla cetou vstup do nebe a to oči sestavit prožívala daleko k jako vy tím způsobem než já. A čili ona věděla že očistec všechny tety stavy peklo dělá. Se všechno zažívat tak más zažívat tak li a kdy sice sto od žije svět to překoná takže nastupuje samovolně stav nebe. To se asi a řeknete. Nebo proto vám budu od sám zase se ho protože byste mi tu otázku nekladli ale aby byl než zase že byste nekladli když si pět měsíců je také pokoj od všech těch neplač tohoto světa v když si ani nám místě se všeobecně trpělo od velice trpělo tys netrpěl jak to že se potom navrátil život zdá vším utrpení. A tu bych řekl jednu věc důležitou pro vás že při tom vidění toho jednavacátýho jen na nás třicetdevět jsem nemohl jenom brát od boha ale jsem musel také všechno odevzdat to jsem přeci řekl je s se o všechno o svět odevzdal najednou vím ku oženit. To mně nešlo. A ještě to proč a jak tak procházelo v promiňte mi že proti vám nic nemám. Vás daleko radši než ses kdy muss to jsou po tvory od tu o podle sebe li je a myslí že li takový vizte z vší z vás podívat jak se v jednom to lepší bytostné jsme my ale podívejte se jestliže jsem tedy jsem nechtěl oženit. A jestliže to k zkušenosti kterou jsem měl sdělovat dál bylo zapotřebí tak jsem se proviňoval ne tak jako přímo moc krutě ale nebyl to dřív přeci že se věci osmi co se z von se o to v ale kdo to něco mimo si jakože jsem udělal všechno to se nás je jenom pro sebe tak i to nebyl říkal netrpěl s to byl nějaký v to o to ani hřích to si nebyl naž jen tou milostí. Žije jako si teďka ženo tři přitom do vědy o dobře. A jsem nesouhlasil jak jsem zvítězil tedy si bez povědět stane tak co v něm se vyzpovídat ony viz poli jako za dal absolute od ve ab svou jak je dávám absolutorium jenom když mi jako neutečeš ty zpověď z těla zachovat. Tak si zachovalo a tadyhle to bylo trošičku č úrovni tam totiž šlo od toho o ten úkol který jsem dobře nechápat snad a kdyby mně někdo dal sílu hned tomu tomu bůh kola by ho mohl provést tak bych z na by na to přistoupila ale jsem neviděl tam jsou vždycky nějaké meze li k tomu uskutečnění. To je třicet létat cesta okras který sedí měla tři tři rok dělat přestávka tři dni v hrobě ne v tom co z nějaké mezery tam mezera u mně taky byla tehdy tak jsem tu mezeru použila jsem utekl z toho jo utekl vesele to co říkal no mají na krku nějakým ženskou a ještě jetě máme to bude z lovit. Že ho anebo vedle poslouchá nad a pak jsem z toho nebyl šťasten. Jsem říká mu teď k aby se žení mohu s a vono mi to prošlo. Cit politický vězeň v je aby se děl říkají ještě pouštěli do kost za co jsem beztak vrátíš protože něco bez než aby máme se již již ve dělám být že jsem do tají na nová ale tady co se tady budeš mít o tom. No tak to všichni jsme slyšeli od toho kdo od chvíle raka a tak nám nebylo dobře a zase o pro celou válku matce neřekl nic o tom jsem tam zažíval nerost to jsem z ani ne nestačila protože něco dostat. A ale taky jsem se nežení ani jsem na to nepomyslel ve semeno takže pád váže nemusím ženou dávat kam že mě. Ale jakmile stávat za přestala tak jsem měl se oženit. Ale jsem to neudělal zase třebas od čeho du rozum nějak nebo květnou roku čtyřicet pět a jsem se oděl se šestadvacátýho se ven se to z od a ano ano. Za za tělo července a jsem co tu mám s s s s že u mysl ona čtyřicet tři se zase se ještě půl roku asi tak přibližně te. No protože a jsem musel přemlouvat nastává jsem si vybral museli přemlouvat aby jim přistoupila na monista moje řešení. Jsi od boha na k tomu výchovným úkolu který mám vůči lidem aby vůči tobě ty vůči mně na tak dále to bylo veliké vysvětlování. A ta moje manželka tomu říkám těmto lidem na kolem bují svým po mu čas a na nic z nic neříkalo bylo v řeka je neděle si to z nebo zná. To nebyla povinna váže na velet a všechno možno než povídavá když jsem jsem z toho nebo li po on dál od mrtvých než vizte dobré svého no ale ona nakonec říkal se s tím smiřuje tak jsem si vzal. Aby se naději se s tím smířila světa jako příhod přijala za mnou on se ukázal to přijala za šest let a no a když bylo jisto oblast je potom blázen na takže celkem bez vedl do toho nese se před smířilo a to byla rozmlouvá doba a tak jsem za tu dobu teprve dorostl do toho abys měl mluvit k lidem kteří jsou ženatí a kteří by nesvobodné člověku neviděli příklad sto vodu muže. Nemá žádné starosti to by se o tom mluví nemáš děti který vidět trápili nemáš vůbec žádné starosti. No a když jsem měl světit tak tito při maříka tomáš prost v no a za oni vybavil v pán s su o na milost a to bylo co říct protože o mně na milost nechtěl on říkal ty si proti na tom moc dobře již a to tedy se nemůže se mnou rovnat nově o tím tomu tak dávalo zabral do než a když si teďka by každý odrazovat. No a když ale jsem se oženil jsem světit tak byly dvě reakce pan nezbyl naříkal novým tíž ten měl taky věcech ne měl děti teďka uvidíš co je toho být žena z toho budeš mít trápení no on to trápení tedy měla a ne. to trápení neměl jsem to bral z rukou božích rozumíte z toho se na to na tom nezáleží ani je nastat to tak ne ale musel potom z to bylo sto vyrovnat s a trpělivostí příkladem nesení nemohu domlouvat ber to jinak ne. A odkud o si bral postem a poctivě a říkala jsem v jednou tvoje žena tak jsem tvoje žena za z s nějakou ženou ne onu no nejsi mu skryto mistr si že na to je marné to musím přiznat. A teď jak nastalo potom po vyrovnání s tak se stal naším neb nechá v za těch deset let v když potom byla normálně jsem tento trpí či ka. Ten po jednom ošetření je v nich norma z tohoto jak je to slabý a to blázni lidské oslava záležitost s když ho vzít jedním zásahem z s s to my si o to jsme byla normálně visí z napřed sine jsem nebyla blázen ale si zažil z jako váze taky jsem nepoznal stavem teprv eště do ku to ještě byla blázen asi to do poznat že od tam jenom nějakej ten kdo se rozumíš ona v tom jak jsem hned na vyčkat řekla jsem aby ze při na voni zlepšil práva stane pro klid. Bodů přijel to bylo norma ano. Takže on tak jsem okamžitě takže z prosta ani nepostřehl jsem to do blázen který vedle mě. No ale to byl hotový vládcem normálním manžel poslal do blázince udělat by dobře. Tak si zasluhovala. Oblacích blázen na tak a tak by tam mají tak ti nemají tam na klec z ale mají tam zařízení jiný ne. Pro ten litoval do dobře lima za to bylo blázince a měl jsem při při v jsem měl beztak na starosti sám se nám beze neudělal nic no. Tak nemyslel že že že nebyli nějaký potíže v tom životě nebe to takle s na školu a měl jsem úkol od boha abychom měl splnit tak jsem prodělat nějaké těžkosti. Čeho se musí nějak zaplatit v tomto životě se všechno platí přátel. Ale nemoc mírně přestože ten účinek byl daleko lepší. Než si dovede vůbec přestavět ne to co o na manželka udělal si přede mnou k lekla po těch desíti letech a vzít dala jako svatý. Protože to byla milost velká od boha že tato to přišlo z tam odsud. S tou při na to stalo se ve zlíně dovedla jsem samosebou i klepe na řádek ale pořádně ano pavel by řekl z přitlačení v a v ale musel jsem třikrát při tlačit že se s by na z země na řek k k tak vím že bych žes ze svých oči. V nese zbýt nebo dnes abych o to jsme si tak si může při to nic tak jsem ho byl pro to co jsi po žel do smrti. To nebyla jsem protože mi to oni neřekla chovat ke mně jako k normálnímu člověku to mně dělalo moc dobře. Ano to byla moudrost draze li placená zaplacena manželky hlasem na moc přemáhat. Ano. bych myslel že by moh eště musí do něco co jste prosit adam je všichni jsme padli z ráje jako dnes ocitají na této zemi dualismu ale jenom jednou. No ale když se někdo. Hle ne do toho ráně tady moh odpadnout podruhý potřetí po desátky postí. A protože vím že stačí jeden a a on na jeho lid tak mu nedovolil na dotoho ale vstoupil smíš. jsem nám třeba dotyčného tak daleko že vím že ta jeho touha po bohu protože on by nebe na dál než do toho rád a on na to nemá než jako jako anděl to myslím že toho o když na to ukazuje za by se pomoženo za andělovi ten tím a uměle odeberou v tom za svatou dale z lid no pobytem co pokoji řídilo ani jinak no ale.