Karel Makoň: 89-15A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Já. A jenom jeden to je s není jenom jeden z když se ocitnou matčině těle stopy nedělená buňka pak se zatím vtělit. A proč v být nějak vědomě něčím a ale ještě svobodný ještě na mně doléhá a dejme tomu tíha tohoto života vůbec protože to nedělám matka že to proces víte a ještě vyšší toho ráje du na tento před kristem proces ne ne dává. Že ještě pořád by krmí uměle a ne když klaní koupali važ tu tou jsem mu to je ještě pořád podobnou ráj byli tele. Ale nakonec tam odkud li pak je to jenom v jeden jediný pata a je to proces je není tak hle proces proces ještě něco prost v zase jsem zažíval několikrát očistec na různé úrovni člověk své asi podoba tomu tvoru v to je svadhistany s to po smrti životě a maminka říká no jeho. jsem když jsem tam vstoupila tak jsem tam dal z jinými lidmi než dneska k a mnohost řekli ji odešlo a nevím kam neřekli ani slovo že odcházejí jas nesmím viděla najednou tam nebyli a marně se mně nedala. A tak jsem šla těm mudrců tamním do svým no on tu ho jdeš zase se chtěla to duše to do se člověk ho postoupit nebo z při že bych tam mu střílet kam se svět nedá bohužel než tam přijdu tam síly samosebou ale oni neb padají mrtvi o tom jak tady tady se nedá vraždit a tady jsem tady jen my si nemaří tady nejsou sebevraždou ani nemůže stát na ten a on řekami do rukou. Se osobně převáděla skočil vězí jsou do mostu do řeky ani sejít si nebylo nad je že to musím se nese by to máme se věřit a tady jsem vražda nedělá sebevraždu nedělá ale ne lidi mizí do oko omyl se dozví stýká né. U za to že když dosti nemá ale říkal tady mizí lidí tady nejsou na ty se převtělil co a tady všichni nastanou rodit te to na to nedal to mně nepřemluví k no ale dělá do ten dojem. A ty potí že totiž že li se musíš nadto zase z kou vám to v k v. Pro jsem napřed zažil konec světa. Protože to byl přít znak toho že jsem prošel posledním soudem konec s tam jsem se poprvně dověděl že konec světa je poslední soud který prochází individuální každá duše. Tak tady dělo a ta jedna jediná a tak dále a no a ne na jiná zasetém teta prochází této smrtelná před nad tím prochází a na to co je nesmrtelné zůstane co se s temné ve z ničeho. Navěky ale to jsem zažil konec světa a teprve potom jsem se mohl znovu zrodit. Tak ten proces dal. Se opakoval neboť to znovu rození se předtím zažíval nebylo dob dokonalé nevedl jsem se cizí znovuzrození zažíval ale teď jsem ho prosil bez ztráty okamžiku. A to bylo to pravé znovuzrození tomu není třeba vůbec žádný čas co sedě mimo časem mimo prostor na tak jak tak jsem taky věděl mimo čas a prostor oslem úkolu. Ale nebyl ten úkol zasazen do nějakého roku nějakého času ne. Nýbrž a od sedumnácti let s to si tady na tom světě a protože se z konečně rozhodl že tito jedno že si tady budeš nebo je to jsem nakonec se musel si s že příteli extazi zemřu. A jsem nezemřel čili jsem byl tady jako připravena další úkoly. To není vůkol byl jsem si přivlastnil řekněte ti to za ze jsem z toho zrození měl jsem se o to svatýho. To řeknu úkol od toho a ale by taky úkoly byl u pozitivní a no a o těch nebudu mluvit ale teď v těch chyb se do mrazení ten něco letech li to bylo měsíc to rození a ani a on z vzal jsem se vás do prosince nosem za zlého svatýho jedenáctý jo. Tak tam nikdo se dvacátých narození a říkal přesto se před se jsem si jste se stalo cenu také přestat si do přesto o cestě pro. To jsem jako ženský jo no když když její pět za třicet tak to je takový za okolí anna říká celý třicet jo se něco podobno časem mám řešit tak neřestí souhlasit s v k o vás ta ho jsem dostal z člověka ta vám to řeknu toho kazí tamto jeho řemeslo víte z no po toto on už. Svět nás zkazí ale ten úkol nebyl příjemný. Ten úkol nebyl silen ani se přestal lpět roce ti ne ano. Oběť světech od roku co vás tak to byl mohlo být od se v ale ne ten nebyl silen ani tam protože mně burcoval že tady musím být v jenom proto aby se neztratilo lidsky co jsem tady nabyl z milosti boží. A ten úkol tam nahoře roli strašně nás jak jsem do toho nemohl zasahovat. Sem říkal si zase při stát do pátý roku při by že končit li vsazen. Protože by byl se z nich rozplynul tak říkaje extaze zakazují jdou a zmírnit trošičku. To se duchovní cvičení abys se nestal se mnou extatikem na co zmírnil. Ale nezmínil jsem cvičení duchovní to jsem za pořád totéž ale roku třicet sedum jen nabral ten. Z za neber a dodneška todleto je následkem setkání roku třicet sledu přátel to jsou nějaký let ta takovým sáhodlouhých v úkolu v je zde při konali k tomuto vtělení. Ano to kdyby byl věděl jsou takovou bude trvat po k nevím si bych to byl přidal. Ale oni jata neovládají v tak v neřeknou ani tyto bude o neznají do toto čas do pro ni nic to by si život přítomnost dělat bude jsem tady trápit třebas padesát se zase z od doby ještě pracovat přes padesát že tady krát byl o tak to jim v jedno. Ale bylo zaň na dávat protože oni mně nemohli kazatel si ještě začít se jak a to byl nešťastné a tak úkol se oženit byl absolutně nutný protože oni si nesmírně vážit člověka. Který na této věci se z této věci byl předmětem velké milosti boží a nechtěl by ta milost boží blaze hravá na dohodu z aby to všechno ze sebe vydal o to vypočítavě lidé ano tam v tom nebi. Ono se jim to přikazuje když jsou tam a jsem tak protože jsem že se mi tak zle daří no milostem dojem v praze jasem že jsem nemocen ale upozorňuju vás jsem to vinen s jsem mu říkal to telefonu jsem těžce nemocen. Nemůže by taková přijat a on říkal pro vás že na všech sis se smyslem a bylo to. Tak každou lež ve ten z s tak za po za nález pochází od jemně ano to jsem mistra a tím s a my do ve jako pravdu tak jsem a s co jsem z pomoc tak rozum pořádně. Ano do obrazy se vzdálené pravdě ale jedno to troufám si nikdy naž žil abych to řekl nějak bože o takovou vzdálenou pravdu považuju za lež. Ale jinou než. Bych mluvil než jenom než vám jenom nevzdálit tak na příklad tady říkam obrazy jeden z od li ho s ale na pravda. My úkolu jste byli v nýbrž to byla neposlušnost. Ale která a si byl duší krok li mluvit jakože to neposlušnost není to nic. Ten teď je válka. Jsem pod lidský vězeň vyložil myslíme si zase za to co radila v době asi roky. To byla vím co mně čistý svědomí dokonce vás jako osoba se bych neměl. Žete tak mocné to přikázání boží toto udělej tomu nemůžete vyhnout. Tak prosím jsem no a anděly s a jestliže protože je to rozděleno. Podle úrovní smrtelné soustavy člověka hmotné tělo astrální tělo elementární tělo a nižší rajské tělo. Proti ještě pořád tom jo v smrtelná se sice apod to máme smrtelné nesmrtelnou trojici jo vyšší tělo liské buddhi a ty nepotřeboval nic hlasem ale to je tyto potřebuju nutně. A musí dycky na kompetentní ho anděla je přesto ten život na světě druhy je bez ten anděl trestem život v tom. Oči si nějakým po smrti na a a tak dále a tak dál takže v to jsme si vysvětlili proč jsou čtyři. No ale jsem jednou s ním a po povídal nad o do miska jsem o tom od od od odlet vůbec s. Přišel jsem tomuto tomu donutil můj přítel z těl ba že vedle on ses tomu abys do ku o dostal byste o komory anděla. Na to šel no to je nad do oné nad než pán ty sám. Že pán nebyl potom zase nemoc z toho mluvíc na sebe při praze v tom druhu v jsem se potom po mně toho óm byl v aby v tom je to od za z letem pracem prošel ale jsem se nemoc co z toho domu je to ještě říkáme jsem to nebo vlitou vlak z jeho noha a tak dále to se všechno vykládat. Dělejte to v tom státu a tu mluví o sobě totiž. A věru jsem myslela že umírá ale nebyla v nebylo by ani živu v protože v nebezpečí smrti je tu veliké ačkoliv to netrvá dlouho přece bývá celé tak máme mnoho a puls člověk tak pomalý o z od tam a věr toho či k atomu jsem to rostlina prosimvás a říká u z od tak otevřený a větve otevřený a to by měl ne co z ky. U vírem. Opak voni veme poznati dostal jsem se před mohu osmdesát osud začít přítele ve nebe to letem ve jako u do práva španělský text vzal voni třebas k vadu ale od těchto slov o li jiná o dostaly dvěstě čtyřicet jedna dostaly viz že padesát čest jedna složka chyběla ve jsem téhož přítele požádal aby opatřil další mu plním tisk to učinil a kompletní víc z mi dal září a osmdesát. Postup zároveň jsem věděl že vynechání vynechání těchto stránek nebylo náhodné neměl jsem je komentovat svými slovy aby bylo mně po voleno ale bylo mně povoláno abych je komentoval slovy jana pánovi zbroj řeka. A podle toho k mi ozdoba duchovní svatby tak do kým jsem dostal péčí paní je te když že jde o věc tak vážnou zanechám zatím komentáře as se nohy po dokončení překladu této knihy takže toto všechno se přes chtěl komentovat co jsem teďka říkal že se muset kapitolu celou provest teple se dostal na komentář k tomu co jsem nemá komentovat protože by to bylo vidiš se svým komentářem vím tak to. Projde jsem zu to lidsko. A toho si přeje aby to prošlo rozumíte prožití mýho smyslu tady můžeme říct ale prosimvás nepřidal mi do tomu být misku na mezi námi děvčaty řečeno a nic byl v v v v v v v leká ano k tomu že on totiž sobec k které se ona totiž ji aby co budete přesně citovat tak tam nebude těch bludů ne katolických rozumíte v nebo u toho co tato z na cit je ještě dnes že. Své nad řečeno. Ona že to nejsou li za říkám ale že by to nebylo z si ten že by zavrhla padli z těla třebas jednu a to na veliká škoda podle do názoru co to být si rozdělili je celý žilo na si ji první ni se týkala. Činného života činný život a první část vizte se jed vizte abychom tělesně viděli abychom duchovně duchovně viděli tady jsi ty smrt v jejím hle boží všeobecnou nabídku milosti k tomu je třeba. Abychom ve své činnosti tu který není také činnost čili k bohu abyste měli pro boha z kdy víčka stal první všem hle nám abychom viděli všimněte si toho na dneška ženich přichází. A z toho že s čím se liší trojité přicházejí jim dán ná. A od sebe prvním přichází není tím že se stává člověkem který tady ještě po plat ten trošičku tekla pranické cit ti kdo že je mně přichází do duše více ale že nejvyšší je a on ku a indem své a patřit sví. Je příchod našeho pána k poslednímu jsou al si časté ve je vyjděte ven musí z ji jiná vás a se čase tam čas je abych z se se s ním setkali umí jiný stupeň byly jiné tak druha vnějška el v v tím že jsem zase teprve obsah a. Druhá již ka a tyto by víčky prošly jsem z vodou kdy když ještě byl živ i ten stanuli zbroj ale je s hlasem líbila. K tomu tehdejšímu nejlepšímu celou kovy který ovšem na co od co bude platné na nebe to snad proto ji proto nebyl svatý když se mu to ne pro že není křesťanské cesty. A jenom v studoval jsem se být zase totéž se od teďka je to věc osvícení. A třetí na tak ježka která žije jako v rozhodujících zase vizte ženich přichází je vědom sice věci setkaly a je to toto třetí je základem s použitím a s bohem. A jeho přebývání uvnitř z jeho vydej káni božího do člověka pomocí kdes on on s starají jen u ryby de s. To znamená pro obrazu božího nic nedosáhnu v sobě ten pravda by se na tu jsem za za a on to když nebral pro za jsem praně tak překládal. Protože to je těžkopádné ale o že že ano. Takže proto jsem mu neví byla že v že by nás ten obraz boží že by byl v nás obraz boží v v to smysl se někdy že podal pro zlo dělá dobře. Jeho no prosím že jsem. Město v tu ale protože to jsou závazně je jen nesmíte je jsou příjemný si za vlastní věrou vzal no ale ještě takový úkol že může jsem si sedumnáct dělat li si sedl zatím jsem se tady byly dáš no člověče je. No to by se se si přidal satanovi myslím. To poznání jo svoje nerad dáte od byl nás li se vesel třicetdevět to pozic změnilo po potom pro nebylo radosti páchal zlo ho s. Abych se vyhnul nějakým úkolu proto obr si z abycho ten po nemohli o nával metodou z nebylo to jsem ve tak pod cenný že jsem byl smazáno to moje co pro ty měli proto nebylo možné že dneska by to asi možné nebylo ale vím o svém životě to možném bylo. Jo to nebude satan ale nebude dualismu zapotřebí nebude nesmírně kristova aspoň v úrovni jak je nyní něco z zlo hraje spolu svou časná návratu člověka a celého vesmíru nazpátek do k jinak to nejde v tom vesmíru než dualismem zákonem dualismu. To že dycky bolestné v jednou rozvinulo a litoval sbalit v v s kým jste. Ale když tady tvrdím že se strašně otravuje tady se nezdá že semeno se ještě takto jsa nebem to vážně. Protože pro radostné se ten úkol a že země někdo dvě a přestože o čase to o to tak je to taky ne zlu tak výslednice je že mám z toho radost že jsem to tedy při tady je možný bosa ano. Protože ani jsem je ze jakou radost prodělá že tyto věci jsou vysvětleny nese mohou li žít i v tomto světě který jsou v klášteře tím říci s to se týká potom milióny lidí do beze řek ženo protože tak tak liška nebyla se na nikdy do je pro člověka do stavu pro člověka světského žijícího v tomto s. F. Prosté cestě protože v době když si strašně trpělo v tom konce tak jsem netrpěli te tak kdyby byl prosil životě vám řekli by sis to byl proč na to že jsem tak byto bylo za hodné že ano protože tam jsem měl trpět a měl jsem všechny podmínky pro utrpení a když jsem se to nesplnilo tak je to důkaz obrovské lásky boží aby v při že jsem takle obrovské lásky by neměl jsem vylil duše přecházet. No prosím vás jsem se ráno poradil ale po několika ženami a o tom co máme skalám říkat a arabové říkají podle se ženou a budeš to podle svého. Ano nezkalené sedmnáctého co chtějí oslu nestát devět čeřínku. A tak měkký ženy co tam byli přítomni od a ta jedna není nemoc sledovat. Prominou co zařídím trošičku jinak než jsem tam sliboval mám o nich dovolení to říkat tak jak jsem to ráno říká. A to my velkou ctí v tak po že teďka se dostáváme ve svaté terezie do takový vyšším. Které o který si budete myslet protože jsou líčeny co v do hlediska. Co jistá modlitby že jsou nedosažitelné pro normálně člověka. A že když je nedosáhne takže patrně není oprávněn k tomu aby se ocitl v sedmé komnatě. Ale ona občas řekne že to není pravda a nebo že to třebas by nebo před nepletu větu. Že nemusí svých těch milostí mít tolik nebo nemusí mít vůbec žádné že není to ten člověk lepší než ten dojem a že se může bez těch před sta od vina jich mimořádných nebo nad na říká nadpřirozených milostí v do s to tak je tam kde jsou ostatní lidé a mohou tam vstoupit tak podívejte se v protože mi věříme. Že lidský život jako takový ani vším nenahraditelnou hodnotu a ta spočívá v tom že může vést každého člověka ne výjimečného tvora k vědomému spojení s bohem během jediného života. Tak berte na vědomí že jest je to pravda a ono to pravda je. Tak pak není možné aby v tom životě když se bude takové mimořádné dary jako o nich píše svatá terezie promiňte na tom říkám mají k o to. A kde to bez nich a jak to jde bez nich když teďka deska se chtěl říct z především je k tomu třeba začít s výchovou k tomu spojení sbohem no od nejútlejšího mládí dítěte k tomu je třeba dvou pro dítě jenom k dispozici je vždycky a ten vychovatel. Jen ten není disposici před ten vychovatel musí být vlastností které umožňují aby řekl co mu ti ti tisíce říct on taky tomu jeti nebude něco říkat. Co v jako sám nezažil protože to dítě by to považovalo za boha v ku. A. si dobře vzpomínám třebas na petříka když mu vykládám boha z ku při tom velice rád poslouchat a a že tam o ježíši kristu o to je rád boha je sami zázraky se tam. A o říkala dědečku to jako pohádka bič. Ale je to pohádka není to není boha v skutečnot on to rozezná musí o na čáku viděli ve s k tomu aby v něm vy o na tento život který tady žijeme to je život ježíšův anebo náš za pohádku. No a je to je první věc že třeba vychovatele jak který zkušenost duchovní cestou nemusí být za nejvyšší. Ale aby aby mu toho ten pokroku chodím při vynese aspoň tušení že to tak správné že na správné cestě že ty konce do který se ještě dostal jsou na dosah jeho roky na dosah jeho vtělení na dosah jeho života mi dobře rozumět. Vy dobře rozumí dobře. A tak vychovateli nemálo nemusí být na vrcholu plně ale musí věřit věřit tomu že to tam vede o protože kdyby neměl začátky tohoto pochodu do nitra do jiného světa nitra než tento povrchní svět jest tak by to nemohl dvě rady jak je tomu dítěti vykládat to by přišlo protože tolik jenom pohádka nebo se to dítě bála mu seno. Ale protože jsem. Je takové vychovatelem jsem ve jak teď začátky měl zase bohu a tak nemohl vidět ten třebas budu mluvit konkrétně o synovi začít takhle jsem říkal že jsem mu v tom měl říkat soustavně a nese neměl stát jenom něco z jana. Nahoře ta si žit ale měl jsem abych nic byl jsem těm dětem co by pode mnou ale mně se hotovi za slovo za slovem jako ta mně toho deska nemyslím protože kdyby musel st moc ubrat. Na tom na hloubce ta li se značná ale nějaká je a to dítě to chce tah hle mu říkám po li se ježíšku podívej se na sebe a prosila a též o kola milosrdenství co říká vůlí čit. Člověk když nemá možnost se modlit tak hluboce jako svatá terezy tady sestry u se učit od začátku milosrdenství za nese si utajen uměli rad takhle podívej se na sebe jen do. Tam nahoře nad tebou je modrá vodu a krásná byla i na obloha kdy dal jsem se za tím účelem za tou lekcí pod tu o tou oblohu působit krásně. Čeká jsem na ten případ do oslu no krásně bylo jara zrak od teď jara. Které rozkvětu všech těch mezi jdu k tak dále a říkal jsem mu to co již o tom nahoře. To je pláště panny marně byl ovšem napřed zasvěcen do života panny mary jak se vzala svých vlastní vůle a jak ses narodil ježíš krista jako na začátku vydělat k čemu ho vychovává že k smrti k potupné smrti na kříži a zmrtvýchvstání ale co bylo se slavné a k tomu aby se stal spasitelem celý holy sval a. To on o panně marie věděl ovšem z dlouho vím způsobem co mu to li se do ho po částech najednou a teď jsem říkal tak vidíš nad sebou tu modrou oblohu panna maria pokud je zasvěcen jen malou na dycky o to je málo. Když někomu zjeví například tebe na dětem budu oddech modrých ha krásným dám ti vím od nich a on ten bere do sama řekla mně to taky jak to jak líčí jak suso tu malujete jak sochu stavíte ale není to tady jasnost z toho obrazu který jsem viděl nic to nemůže vystihnout. V jasná o boha by to nemálo když není díváme takle na třebas oslepuje ale to je ne oslici. oblažující ta moudrost. Toho pláště panny marie a tomu by jenom o plášti říkal ber na ta co pak o to ostatní kdybych měla mluvit petr oblažujícího proto byla jakou velkou z život je z život chtěl kou anima li kteří nám tak to již ten pláž celá země je zahalená tím pláštěm panny marně jsme pod její ochranou. Buď one matka vesmíru a teď dál když jsou i že za mračen no tak si představ že to situace která se podobá situaci člověka na zemi. Mezi oblohou kdysi pláštěm panny marie a mezi jeho vědomím je zamane čeho jsou mraky on třebas nedělá dobře nebo zapomíná na tu oblohu protože ji neví. A tak to jde dál špatní spůsobem ne tak bude za mračen no. Musíš toužit potom aby tam bylo aspoň skulinka motto jeho abys viděl na tu on many. A moje děti všechny umí tu s koly o tom próze udělat takže výše hodu hodně za proč ale není vítr tak si vytvoří skulinky konat na obloze a prosto z viděli na tom mary to se dát je to umí. My i byto občas se o jemné rozhání ne tak by to mraky na nebi s lidskou vůli soustředěností na ty mraky. To ji za nama je to je prostě znát z big jak se dospět modré obloze a víte co s tam o tom dále je a teď dál a tak nebito bylo most pohádkové ale podívej se ta panna maria je taky u vás tady na on se daleko od nás na obloze ale sestoupila příklad na každou bez jaro chápejte když to vykládám. A když ten drobný výtek neznám sil věc syna bohužel nebo si ano či je to malý modlí výtek daleko menší než roka také veliký prospěti v mysli okvětní plátky ale vlasti nebo tedy přesně takový jako bylo tato říkám mariino kočkou mariino kočku a říkám na panna mary jsem se nedívá z každé meze abys po nešla k a. Neboť oné živá tady mezi námi. Ale to je ta slast na ona jak nám dělá radost z toho že porodila toho syna. A malost toho taky z naň na rodil. Ale ono je dalek mezi námi taky tím utrpením které měla od začátku jak zrodila toho ježíše krista to co věděla čem o bych o a. Že on po těch světě letech jsem slast mého života rodině to bude muset být učitelem při roky a potom budeme kříž a bude potupně ukřižován a podobně kost ale stane smrt svých a protože stane zmrtvých to byl její u těch a přestože viděla hrozné zle mat by si jak na přichází nějaké utrpení vzpomeň si na se z ježíšku panny marie které je a o styk v lékařství který také roste z jara. Na každé mezi na tu taky nešla řeky. Protože toť tím u po mým že one s tebou svým utrpení říct jeho mírný. A neopírali se jenom osudy o své síly kterými to utrpení mění již. Od toho že se chová koly že se přemlouvá tak nesmíš brání se musíš k tomu stovek nějakým odstupem tomu utrpení a tak dále nýbrž o při se tak si o její utrpení které je větší než naše protože o nás zrodila dítě a ne kdy věděla co s ním bude. To žádná matka tyto nepřipustí lidská protože ta smrt do dětech daleko a není tak potupná nýbrž že přirozená. A tak když tohleto vysvětlím dítěti. To jsou vikářem tomu tak od střílet minimálně protože asi zří že ještě ve dvou letech tak neschopnou v době ještě to přímou v jako tu věčnost jako boha protože již dokud ty dva druhy výtku někdy rostou dokonce vedle sebe. Dodneška ten svým neutron ne k i k ku. A nešla ne naň a zbytečně protože si je vědom ho. Je tady na se on sám přistihli je že svým mladým malým sestřička vám vede mat život tři roky takže o ještě po vůli vody říká na toto než na tej ten bardo koho on si kam mají stane mariino škod. A na toto todleto tedy protože jsou tady ty které musí se každý modliby tak bych chtěl u kterého on mne to je se říkat panny marie a tak dále to jim vykládal. A o sledu on chodila do přírody on se bývá světům aby nešla. Tak jsem poučit první lekce milosrdenství. To co vám tady vykladám to je to že člověk není ještě schopen se modlit jsem nebyl schopen se modlit fakticky do se prostě let tak je schopen být milosrdný a tomu se to dítě musí učit ovšem ten vychovatel musí být milosrdní musí milosrdný víte že to člověk. A musí být milosrdný takže někdy hrozně dnem nemilosrdný se tam do se do spočívá v tom že se zradí kopyt části toho by čát pomalý v také se ten stav ne. A to je láska opičí si tak se tak prosté opičí si ji tam není taková jak li za zrakový máme v ale by v tom v ale o by čát dostat od dát tak na praská no že než vší ale zajímavé jsem podíváte je zato podle vzorce zahradě když hřeš při toho by čát o tak zapomene zase se pověz si mámě tak k tak je to je velice zajímavý systém vyučování dozoru stavět často chodíme tam jsem tě. Dětem učím neučím z souží s těmi zvířaty aby ji neškodil i oni a aby zase že ty děti věděli že se s nimi dát do hovořit na tam ještě veta co sami tam budou kam s ty tělem a za zlem a tady jsem a oni mně odpovídají že a ostatním dnes o bych most těmi prasaty životními také tam k pro tat tou jsem se naučil no a takže tat tolik zkáza rad. Pro vás veliký význam význam na. Takový že toho tvora budete rostliny tohoto živočicha považuje za něco ale tak dokonale živého a příbuzného člověku. Je ono tak tím mluví že tomu rozum není on taky si jako a též city takle prostá koho například ženské tolik se zahradě které je obáváme sama jenom jednu takovou velice živou kou prasnice li o to pramen zkazit ale se ta asi by byl tak jenom jednou a tou k se přiblížit bylo nedobré naprosto žač tu s třebas s ty z o radu atd kou osla. Ale když tam přijdu si dělal tak na nich prosta. A je odpovídá dostaví je kdo ho tak veden to vím z neudělám ty jsi mu ji a může jsem přijít tam nejdu pochopit tento by ten co tam li dáte vykázal zen ale jsem se za dobra a od jako od života nade pořád za mnou pořád oko si když zase páter jsem za mnou a tak ty by tito vidí pochopitelně a říkají na ty sis těmi prasaty nějak za dobře říkám této zase u vás ty prasat za jednu hlídal zároveň s těmi li vjem. A mnou čát li něco na s rosy prostota aby nad ale to vydání prasat vyneslo visel z ji dání mnou čas to nejsou dobra ale to pro co jsou jasná za prasnice která měla jsem vyložil mala jak kou jsou smysly se za ty moje krása látka cesy domluvil to říká těm jakou bude brž počet ona si to ale my si tady se mnou neboť to je žili vedle mě. Ale to nemohu prozradit jak mám ráda ale že kdysi vedle a s ním s těmi mými ti vedle mě. Ona z čte dala do toho stavu který jsem na s těmi husami a budeš vidět jak to pro se tak žije v. Ono totiž to ta prasnice že si že když nakrmí tím své malé že svými usne. A ve spojení s mně oni zůstanou ve spojení smí občas se ještě na ty jo a oni mají z stejným jsem jsou z bez těla jsou v jenom světlem života a co si velice blízko tak takže oni potom potom se dostane z toho spánku nebo na to trans ale tak mají daleko račiž v. On to posice přála abych je taky trvalé rád aby byly její prasat koho si nepřestávala ne že by byl její manžel nebo tak nějak asi za rosy je přesto oporou jako malý krise látku jako ta kráva svět sestro jako malé tele tak že se že které z ale kde před to jsem byl byto velice dobře jsem byl fakticky ale nejenom že o tom vím že jsou celá a v k anebo jsou praská stanem v od toho jsem byl tím prase v ten. A kde jsem tou sví aby jsem not prostě vším v přírodě člověk musí být a potom k tomu na bude mít pocit milosrdenství a tak tohleto nemůžeme od vychovatelé chtít protože neumí ty signály on je to ode mu to trvalo tak v tom měsíc než se to naučil. A nadto člověk nemá ani budu ti ne ani nechce ani čas abych především ze nedělat se vychovával k tomu aby se naučili rozumět těm zvířatům jejich signalizací no to takový na tak tak musí napodobovat ten signál a ta ho do chytl žádnou vůbec ale taje nebo chytání nýbrž vede o to abych ti na pastvu než hnal ty husy. Ten. Nýbrž šel předními ale jako by na tom váš jak jste mi říkali když díval jsem říkali mi k panně naznačeno mazáčová mně říkala promiňte se za to ne to ne no. Říkala no tak to co mně tady vykládáte to neni proměn novinkou jak se hrozně kdy dráže dávala v z ku na v tu k. Tak z s ku. Ale že tato kompetenci národy ale že tam na pastvu žene pasa č tak tím způsobem že jde předními jak ustavičně zpívá. A zpívá vám ne jejich řečí. Aniž to že tak se dát z liška jsem potom bdělé končí tím že že že je že tato říká znovu a zase se dostanete do vody kterou opakuje např to ale jemu o to on a ty kdo si tedy do za ni vyrovnaně prosto sto řekla panna třeba ale říkal jsem to tak to byste věřit o by že takle vyrovnaně za mnou totiž. A taje za ním na začlo to dělat že by si za ním ale zato každou pasa jsou tam měla zpívat no a voni jsou ve prospěch tak poslouchali on musí směrem dolu všech nebude založené ještě je tak že jsem že jsem že kdybych tomu žena. Jak jim tam hrajete nahou svíčky anebo tahle zpívá že kde oni se vyžívají. A zpívat ten pořád dál tak oni z toho místa kde se víří nejde jen velice dobře protože potřebou tato na se nesou za vámi do stínu třebaže jsme ve stínu aby mohli do se poslouchat také na tady hlavičky a poslouchají ten váš zpět dokud nepřestanete tak čekají přestanete tak jsou omezit z jak se o všímají a jako neskutečnou nebo odejdou a do na to z živa říká duše poté slasti. Tak maje tyto zkušenosti s přírodou které jsou z předškolního věku prosim na s. Dětského věku se to hodí k tomu věku u toho dítěte se mohl že to dítě vychovat ne to ode že tento husami jsem se neodvážil protože toť by se možná v tom shlédl což bych si neměl slepoty lékaře neměl tu po musím těch lékaři ta se musí dobře uvědomovat takže anička by se za nesena ale ostatní kde by se byl s tam jsem z tady ještě de tají svými nebo pro tají svými nebo tak nějak tato on tu jsem z místa. Ale pořád pokračuje no lekci z milosrdenství. Protože jsem ho učí ušel jsem viděti milosrdenství a to nosem si nespal při na tom že prostá se s někým nebo s tím na víte spočívá v tom že jste milosrdným vůči všemu učí čemu nejsou ostatní milosrdenství musel vynikat zase s. budu muset tu za s to nese zastavovat pro mi temně. se ve vás ale teď přijdu o vlastní než si milosrdenství tak pro malý dítě tam se musí začít v je musíte vysvětli jsem mysl toho lidského života tak aby to dítě mohlo u mne st aby to pochopilo. A ten je takový buď že čím na toho k že ses narodilo rodině nese od tebe všichni starají. A v nemáš převodu maminku že před ti na očích vidí toť dělá. Prvého a takovýmto způsobem se z dostal na svět to není vím ka v měst kde přede dítě takovou matku. Že není díváme zdálky tak nevidíme jim milosrdenství vůči tomu dítěti ale to dítě to cítí protote matce ne. Když dostane pražské tak podívej se takle milosrdný je lidský život musím motto v kde dětský nějak vyložit této milosrdenství lidského života jak to vymoženost že člověk člověkem že není například zvířetem. I tu to zvíře učit ho taky lítosti že nemůže udělat toho co může dělat ty. Že nemůže promluvit bude za toho psa by ráda s tebou mluvil jak se potopy dívá aby by tušil co si přeješ ale nemůže to učinit a to dává najevo o svoji věrnost jiným způsobem a ty můžeš jsou věr rozdá najevo vysloven a nejenom činném ale dávají najevo svým činem atd pak po postupně připraveno k tomu že vidím jeho jednání které neodpovídá tomuto pravidlu k o kterém jsem mluvil pravidlu nese syna odpovídá. Kdežto dítě se všímá samo sebe za v těch třech letech a ještě dnech kdy našlo svoje já. Tak věz by své daleko více než dospělý člověk tak tak když tu takle vykládán ale. Tak ho ne tam za špatný činy nýbrž mu vykládá jak by to mělo vypadat kdyby člověk jednal opačně než pravého jednal ne a tak mu toho že co pomocí pohádky. Nebo takovým příkladem že by prostě to neviděl donucení nýbrž když to viděl příklad v tom co říkám musí je příklad. Ale kdyby viděl příklad jenom v tom co říkám to by bylo málo ta anička mně napovídala hned konám desky mluvíš dále je příklad tvoji tento ode odpoví jak tam si jednal špatně tam dnes jednal dobře.