Karel Makoň: 89-15B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ten dalším výchovný prostředek opravovat vylepšovat schopnost rozlišovací u dítěte. Vyšších soustavně nevyjde světech při máte jako dospělý daleko větší schopnost rozlišovací je dítě to do vše oddělené neví že to špatné nebo stát nic svatého to není žilo co ode on není špatné při to malé neví že to špatném děláš pak nos ti i ty pokud pokud tomu hu posouditi staří lidem o služ do špatně ale je to špatnost obecně vzata tak tak je tam se musí mu ukázat co je to z od rozlišovací. A se moc se váže jsem i při li kdyby dost jako pěstoval a tak může říct nese si ji. Komu o vedle řím nýbrž opodál. Protože mu komu tat tvoří své podobou to je její květ to co vidíš nahoře to ani po dvou to není vlastní kou v a to jenom květ svého mu byly aby tváří hřích také věd ale to neni si to jenom květ řím ku i toto a byl jen do do mám to na k užitku. Ale proč přinese nají vedle sebe protože ti ta po dvou být překáželo jedno druhému oni si rozdělí úkoly prostě o jistí úkoly se svými přáteli především se svou rodinou svým bratry s maminkou ona vždycky dalo je při jsou s to po přejí také to jsou to nenech vší hladovět již již a tak dále a takle vychovával napřed o těch nejvyšších těmi vzdálenější ano. To nechci líčí dlouze protože to příkad se řiďte po svém ale pokud tyto prvky do výchovy dítětem nejsou zamontován stav který chybí tak to není pravé z nebo správné v. Správná výchova dítěte milost. Z aby vás to se s tím musí mířit vědomě k tomu že aby to dítě nic jiného nedělal nebylo milosrdné životě tak se vědomě spojí s bohem tak se vrátí tam odkud vyšlo ono odkud neví že by se nezná je to že nevíš že jsi přišel z věčnosti nadto ale dále je to abych se dověděl se tam náš. Ten ale. O men z zrození může zůstat otevřen budeš další pochopíš že není otevřen. Ve smyslu že se k němu nedá přít vědomí že to uzavřená věc okruh uzavřený od boha k bohu přes lidský život. Uzavřen velký okruh zatím žeže malém okruhu to je třeba mu říct a tu když se naučíš malém okruhu žijí věž z do že je že v tom malém okruhu protože znal velký okruh znalo ale žil s u odpoutáni je ale oko abys lidem ukázal že musí zvládnout malý okruh. Než se lásky k tomu komu je v nestačí no nebo komu je bezpečnou o tu lásku prokazovat. Komu je nebezpečná z ku pro prokazovat tomu ji zatajuji když to budeš milovat ale on to nesmí poznal čeho miluješ protože to nebezpečné protože mu to ukázal z toho o že by vykořisťovat. Tak takový byl to je zase za své schopnosti rozlišovací a takovéto jak se dáte dítěti. Tak nedoroste nikdo člověka který by byl zoufalý s tím že jde jenom o z smrti. Ten nebude mít před sebou obzor vyšší a když bude přitom milosrdný a bude vědět že nám zase těl tam dovádí k tomuto obzoru přibližuje tak budeme nosem. Nemilosrdným bez ohledu na sebe jenom protože být milosrdný nebude postup města ale je to rozlišovat co je to milosrdenství se to pravé milosrdenství a se to by či láska a co je toho například milosrdenství pro teď učí. Proto ježíš kristus že je v odešel do se ve mně aby nebyl milosrdný protekčně protože by sloužil především těm svým blízkým a to z toho vyrostl. Dokud z toho nevyroste jež tak musíš být protekční se pěstují protekční lásku to je v pořádku. Ale musíš to jednou být neříkám čím hřích tím líp ale dorosteš v jednom tak do druhého všechno do dělat ano asi hotového ji na další. To ten znám žen mezery mezitím vyšším a tím nižší mizí nebo se zkracují. Podívejte se mezera mezi příslušností rodině u ježíše krista a mezi při z došli k učedníkům a lidstvu. Mal v malém okruhu většího než rodině lidstvu trvale ježíš který se sled a toho než že jsem ji. čili z výklad neurčitý počet v nebo let nebo tak jsem to chtěl říct jsem přeskočil zdravě v je jak tato mohou být. A to tomu těch se ježíš kristus odnaučit protože ukazuje že tato mezera v při že i denní. Bez krát cenná na při hodině utrpení na kříži not to je zkráceně veliké na při ni pobytu v hrobě a deska není ještě při protože tam nebyl jenom od v tom hrobě po že byla světem zahradí si že ano a nedotýkej se dub bohu to bylo z těch se nech co ještě že to v době on byl vědomím v tom hrobě upozorňuju vás na takže to je větší ještě zkráceně atakdále a ten duch svatý který potom ti je tím učedníky nebo ab. To jak chcete ale najednou bylo slyšet hučení a potom učení plameny duch svatý je pak mluvili všemi jazyky to znamená ke všem lidem měly přístup přeloženo do češtiny. Nad přístup protože rozuměli řeči byly jako oni. Takže ten člověk který poslouchali ježíše krista přišel od ho mluvit svou řečí dobyl jeho bratr nebo přišel krista učedníka taky samosebou ten kristus že totiž to protože jsem to jsem mockrát svět nemusím dávat zase poznal že to nemyslí jak to vim am blok řeknu třebas třetí větu konec se to neni se věnost jenom nýbrž to je protože nemyslím na ty věci. Jsem tak je to se mi řekni něco nesmyslný do tak se přesto jsem si při věty no nebo možná že víc protože nemám to smysly nemám to z rozumu takže ti byli ti. Apoštolové byli potom nejenom učedníci pláně ale byly jeho přátele by jeho bratři protože mluvili řečí která platila pro celé lidstvo. Nemluvili aramejsky. On říkal to hrami sklad a to se svou řečí takže oni mohli jít do svýma oni mohli ke těl tom za latu oni mohli jít kamkoliv. Chodili po celém středomoří a všude jim rozuměli přátel to byla veliká vymoženost v kdyby to je to bylo nestalo u kolébky křesťanství tak se vůbec se se svým ve rodil. Všude jim rozuměli jako již to vybrat si takže dejme tomu když kázali v atd žena tak aby nebyli na obtíž těm a přeměnu tak si na to své kázání do bytí napřed vydělali to museli dobře rozumět že před z ky. A taky že rozumět oni byli řecký jimi pomocníky v přístavu věren ju a jinde viděl jsi tolik že mohli potom měsíc kázat třebas. Tam je řečeno na mnoho myslet že toto museli vydělat a nemalé a kdy si pavel vydělal a vydělal si na cestu přes moře do filip li to první co do roky říkal si s tím. Kdy ten s tím nebo jak chcete jednat se když to napřed ve první byla dala tu no a potom mně si při to dobro a byli a teď tato to evropě to bylo první řecku tam v tom filip li. A nadto si vydělal to oni do nebe zadarmo a tedy cesta byla. Velice drahá od lodi jen se k lodi by převtělení bylo málo ale oni se museli toužit okolo břehu takže nebylo možno jít jet byl jako je že jeli spí z míru tu snáze smyl mi kdo chvíli a proti sobě tak nemohli jed pojme se o to bylo nej lidskému jsem byl od ostrou ba o stravu aby a musel ten plavec dobře znát mají v aby ostrost poznat tom tolik jedné a nános musel. Zakotvit. A tak se to co z toto za několik ni ale to cesta i pro tu norma kde ono rovnou jsou li několik hodin třebas no on tuto od třebas týden možná že byl a před tím mon máme svým osobou za to všechno museli překonali ztroskotali se z toho o nějaké ty břehy protože musel se toužit kol břehu víte tak se nestalo věku cestoval ho rodu vzít stal ta on musel obeplout blízcí koho břehu l o strava hodnost který. Byl kamení aby ukázal že dobrým placen že nikde na vás. To jsem skal nemusí tak učit a kdyby se to naučil nevadilo bych. No tak tak lesem musíte jak tak i příklady dávám také těm počato on se tam jenom ba a oni tak se musí učit zla od tím život aby nenarazil. Kdyby se každé ráně která je zbytečná. A neví by se žádala kterou nepovažují za zbytečnou toto rozlišení je tam to jedno z nejdůležitějších rozlišení životě než svatá rány dvojího druhu minimálně vody byla tam pater ku ale na tom nezáleží tomu se dospěje. Tak když to takle dítě pochopí také schopno cestou milosrdenství pokračovat aniž se modlí aniž se umí ještě modlit může se naučit modlit pochopitelně tomu se dobročinnost jsem se padlo to je druh dobročinnosti že jsem modlím z dvojího důvodu dycky si milosrdenství. Milosrdenství vůči sobě on musí tolik o musel si po dnem milosrdenství modlitbu. Že se mám rád a bych bohu byl by a bohu mohu modlil se k němu proto že jeho máma rád a chci mu ukázal že ho miluju a tu ukázku nesmím zakrývat protože bůh ovšem i o temné ukázce musí ukázat zase ti se. Se nechlubím. Nýbrž to jenom ukázka nosem si proto ho boha tak nabývám poměr k tomu bohu který není tím nejhorším poměrem. Je to poměr k dobrému otci dobrého syna nebo dobré dcery. A to je není poměr žebráka. poměl z jedné rodiny se dostávám do rodiny boží. A tak nese pomalinku hotovou dál líčit to se do dítěte nevejde nebo jeho mně kdy nejde tak to skončím ale líčil jsem vám způsob přirozený způsob jak by mělo vypadat výchova dítětem aby samozřejmě ne nadpřirozeně během správnosti života a život lidský je správný život nejsprávnější ve světě. Není sprá že do protože ji plní správnost spočívá v úplnosti tak je a to je úplný po všech straka u plní vesmír je je takže může z něho vypadnout že se úplně vesmír zvládne. On musí zvládnout malém aby nejmenším a potom malém potom poněkud větším a tak to musí atd přirozený postup nic za přirozeného v tom není jsem v sedmnácti letech nepovažoval těch sedmnáct za promrhaným a najednou stát se mnou bůh nesmíte si myslet že jsem to považoval za něco nadpřirozeného protože jsem věděl že to extaze to jsem vůbec nevěděl to mi před nikdo neřekl a to byla pro o třídní extaze jsem to nevěděl to jsem se do se měl. Wattse extazi z od nese dovede že to je se extaze je kdybych to byl miloval řádku o tom pod menoval říci za z nevzdáme to znamená tak bych to byl někomu pro by to byl no to bych to byl s on lidi okolo tu měl by uctívali nebyla a on o tom nikdo nevěděl do koncentráku nikdo nevěděl o tom prochází extazemi mám moje maminka se mnou klepal jsem to extazi byl od pro z víte se se ty jsi ty mně klepá když se do jeho uší a on se z toho dostane. No ale to byl extazi domě musel duši co by činna modlitba je si že oni by do vás jeden musí uši nemusí swami vás nemusil do watts mokrý hladem na čelo nebo tak něco co on všechno dělal. Ale dostal vždycky statek zase takže jsem prudce do těch extazí nevstupovalo by byl zažil extazi by se byl nedostal normální činnému životu a musíte si myslet na by byl s o to co je to si přes ven a tak co se musela končit přes noc nastanou musel do školy to se musel jist a to ne takže mně se lidem výchovného prostředku matky nikdy nestalo že by byl přepaden extazí během života mezi lidmi jsem si jenom těšil a to těšily. On na to že se s ním setkám se neděl to extaze se sbohem ve pro vás dost že to extaze a jsem to nevěděl. Tak jsem si že se setkal jsem tomu říkal přirozeně lidsky všechno bylo na úžasně zrozen jako setká svou matku voze s tímto života setkávat bohem toho absolutně přirozené než jsem tu pochopí že něco nadpřirozeného to mi promiň li tomu přes jako bojuju neprávem protože co se normálně tak musí si nějak pojmenovat. Ale o to není nadpřirozené své li se ježíš v joze jeho kdesi to je přesto začne být jednou nejpřirozenější zrozen do tak to není že to pravé. Když teď zase na s víte například nestýkal s bohem tak to není to pravé a to u k to si můžete při not jenom že ses nic nikam tak že nemohu vjem česky že řeknu větu končil a se tu se je by něco je tu s obec s tím jsem se dověděl s tím stykem beze slov a on se strašně bych ji do vydání se. Ještě obsažný musím z toho vynechat devadesát devět a jedno říct víte tak si musím počínat tou u musíte vidět. A tomu se říká styk s bohem žádný vidění slastné nebo nějaký tóny toho ve mně způsobil žádnou slast ve mně způsobuje slast to milosrdenství jeho jeho byl se to je tady mu tu vodu vodu znova. Jemu byl se svým ne své jeho takže byste je o že jsem do se do tak jim nejsem on je milosrdný je že se to pást od tak je to jeho nosem z tví a chopí se to vždycky vých. Dáte tomu o moje že tuto povolení nedává kdyby se mu to je tak okamžitě se dostane toho spojení takže přirozeně se budete svým stýkat jako já. Toho do tak do zenem jsem byl podle mi světec toho vytržen a jsem se do pustili vaší v tom koncentráku tak se do oko nová a ve se si že konec si je a on za ping nastal a ne když je to ne za tou příprava čtyři dni. Ve řídil z tví to by se bylo nemuselo stát kdyby byl jak si si to nepřivlastnil to by ses. ti kdybych nebyl taky mýho jsem ti a to musí to dítě pochopit z nás. Jimi jsi milosrdný ale podílí semeno na milosrdenství boží když si milosrdný ty si jenom kanály zatím i tam na listu jež. Milosrdenství boží je rozumí si kanálem ty jsi tu k let protože kanálem něco zač ale to ještě nejsi veden ty ty si jenom nastavil mým kanálem a to co od ale protože ten milosrdenství atd ten do se boží tak je to dítě musí rozumět rozumíte tomu při všem bylo dobře rozumět tak může skončit ale pustím této nedokonalost neboť vědy duše je tak oddána bohu. Pro semen přizpůsobila jeho vůli v na to abych odpověděl hned kdyby zapomněl v z proces jak způsobilo jeho vůli protože narozením člověka se ale vyčleněno z boha. Všechno u člověka samého všechno co je stvořené. To jako s on se nebylo matce aby se definic když se mělo vizte matky as toho se samostatný aby se v se i vůle. To dítě oporou vrcholnou vůli s například dostat naživu to na vidět jak se s a máte potem matce tak pak. Čili jestliže to dělá malé dítě. Tak ta výchova vypadá tak že z vůli osoby je dále zdokonalování ho pro dítě. Takže dospělý člověk myslím fyzicky bez žili vyspělou vůli tak dalece že rozdává dycky mu to je moje vůle a to je cizí vůle. A taky možná a správně po z rozenává vůle nebo nesprávně nasazena vůle. možné a protože toto internel co je nutné. Je nutné aby se toto všechno vyvinula protože musí být rozvinutý lidský život i jak je nesmyslný ten lidský život ten vždycky šlo dycky nemohl vozy že si proto smysl že se lidsky rozvine do maxima. A z toho maxima se nejsnáze jde dál. To dítě nemůže dospět k tomu vědomému spojení s bohu bohem jako dospělý člověk když se nerozvinulo ještě fyzicky. A tak samo jsou duševně. Takže dejme tomu lékaři dostali budím stává sláva čest. Do toho spojení s bohem nevěděli že to je vzor dostaly protože viděli země úsek a ne vědomí a ponechali neměl vědomí které vědomí neomezená se k a čili vědomí boží u v a nepoznaly protože jsem po operaci byl u boha a to taky nevěděl v v to přesto o. Cetě let nebo se to zase svých jistě říkat tebe toto se děl a tak on tam dostali k a s. Jsem tedy byl spojování s bohem chvilkami čtrnáctkrát citu po operacích a potom když jsem vyprávěl svoji mysl na tak dále při obdobná situace jako při těch operací v toto je nutné a ona si to dobře musím naň dávat neváží tohoto světa neboť ne nechápe jeho smysl střed svět toto světa pro ni vyhnanství. Jinak sví z ráje ne a to je taky pravda taky pravda. Tady to nemohu příklad ale je to jenom malinká část pravdy že to vzdálený obraz pravdy jsem nebyl jenom bych dán se v jenom do moc jsem pokračoval ji o ji. A z donucení vypadalo jako bych dání z ráje rozumíte to byl to byl způsob danou jsem zase by se protože tu větu. Kdyby se do potřeba dělal jsem si tak telat pochod tak prosím vás jsem tím v kdy tedy bych to takhle král o to jsou to se to konce ty nedostal rod v pak to ale v. Doposud v tom mohla učinit a pak i žila ale není již ne protože rozum již není jejím pád něm a ona musí myslet co je příčinou toho že trpí a tou je nepřítomnost jejího dobra pro které chce žít. Cítí zvláštní opuštěnost protože o proto je cože protože tvorové celé země nejdou s v v v v v prosimvás v tvorové celé země tou z ale ona pocit od zle dosti. Že byl ten měl zvon se zdál se nejdou musíme si jdu pro svým v tom nemůže chtít že nad těmito pojmy. Neoperovali a s. Ne že by byla nevědělo pocitu ode nosili na naopak spěla celý dalek toho jsem po si proti rozbil smazáno v ale neměla ty pojmy ještě tak byl p. O to je modlení psychologii jako vy v nejdou s a když v tu není pán kterého miluje pak o ale při proto nešťastná v všechno již spíš že víc v v v v v v v v. Tohle toho aby duši číst mělo aby svou si tří z milo že žije v tomto světě v v v v v v. To je možné v v v jenom extatik tak v v v v když přejete třebas jenom jednou extází. Jako se nestalo atomu jsou začátku samotném jsem poznal že jsem byl zase na se s pak ve dne v. Se stát poprvně před tváří boží tak jsem vyšel z věc věk jeho mi. Totiž nešlo tohleto ale kdokoli dva jsem se po se na silama hlavičku před o zem deptat jeho nabyla a tam jsem se o dobrou s str hodinku možná se kdy jsem seděl bezmocně nemoh jsem vládnout nohama v nemoh jsem vládnout tělem. A tedy tísně domě protože musím chodit že musím říct v tomto životě to co před si nikdy by sis měla. To co mně nevadilo měla krok naopak tak zase jsem byl veliký cestovatel roste tedy a teď mně všechno v tom prosit si z měla jsem se opravdu poprvně cítil jevy na s tady nejsi tím svobodným který si byl kdysi ses setkal s bohem tam si pociťoval že tím že si vnitřně bohem a že oněm víš začínáš svobodu že on těsto by hodil k vám bůh drzost a čistoty čím on nevýhodě k zase chybné. Ale ty sto vydržet tam v v v k v. Protože vystavil dlouhou dobu kdy se se nad v tak sis smazal svůj pozemský život v kdysi odešel od něho tak daleko že mystickou se tělesném návod ne navodil tu jsem ne nám k v nevzbudil v přesto by moc sela přestal být chata kdyby to provozu a tak prostě v v v mystik než to co potom živé dal dohromady dal jsem z rozhovoru vážila ne tak že říká ani by byl zažívání po z si z toho těla a když a potom se v letech jsem mat. Tak dále. To ještě neumíme takže na rozdíl od vás anebo od normálně člověka se cítil by nám jsem na tomto světě v dobrá známka v v v v v v v v. Tak protože láska z tří pění zubů v ses co se že potom to je to v temnotách vnějších on se bude jak tam je to podobenství tom že si na on co o si bez toho nižších nebude vás asi by tomu bylo pod ten by pro něho. On nejednou ve světle co se mohl hospodařit toho hospodáře to byl ve světle ale zakopal aby odsouzen do temnot vnějších a my že ten ty vnější považujeme za světlo. Za jediné do on za ni nese do které existuje ale v. A to pak s případem se vím z ráz právem říká v v v v nepotřebuje se to v pořádku v protože z bez půstu bohu v v v v v. Ale ten svou mas tříd že v to je jednou poznal že ty věci v. Takže z toho podobenství vplývá že není tak plně ztracen ten který zakopal hřivnu když jednou od boha musíte stál. Dispozici aby s hospodařil a přestože byl měl strach v ale nehospodařil v není na tom tak zle. Ale to co potom z jeho životě sedět ze skřípání zubů láska skřípání zubů. A to ty dotyčným vědí dobře. A to je prostředek výchovných k tomu by se řek toužil vrátit nazpátek do toho pravého světla kdyby se mu dařilo stejně dobře jako před tím v než tu milost dostal jednu hřivnu tak. Tak by jsem netoužil vrátit. Si to říkal z tohoto z osud dostane nejsou proto říkám pomalým pole chápete tak se zase to z li se v v v v v. Stavíte to tento viklat byl potřebovat v svatá terezy je v po celé se v v v a nebylo by nebyl to viklat tedy že se při žil v křesťanské víře teďka o by se příčilo ale tam mne. Protože z mluvím o milostech které nejsou ono v. Ale jsem to nemohl do protože by vznikl padesáti zásobní prosadila než z napsal svatá které si v. A to bych řekl jednu tisícinu z toho co jsem se pravil dovídal rozumíte snad věříte to taky v v v v v v v v v v v v v v v a v tom v kterého miluje a tady nebyl všechno jich spíš si nic z v v v v v jest cítí v k k k jako v v v v vysluž si v. Této známá karta vysoce páter sis tak roku v kristu před a když z ale to maloval taky protože mu to bylo z váš blízké viset mezi nebem a zemí nemoci ani na zem ani ještě na nebe netrestá přechodných který on si strašně vyžíval a není závod mnoho to když při se jsem přišel k němu tak se ona dávat v že ještě listu z jsem říkal platil světem dobro ho ještě to je pak s. F. aby ho z s u dos z s s s s s s těmi kdyby si to jsem to tak že si musím uvědomovat když nevím kde jsem jsem let že jím jsem ne. V tak že byste mohli všichni si listu se dát na stěnu. Jako by soudci který nemůže ani stanout na zemi ani se povznese s s že bych cítí se s spalován a ta duše touto žízní a přece se nemůže dostat k v. K sobě v ono v sobě v po o na to co říká ještě v ale není to žízeň snesitelná v nýbrž dosáhla již stupně při kdy žádná oddá neuhasl. Také ani netouží aby byla u mase na normální vodou dodává měla. Není li to oddala o které mluvil náš pán samaritánce u studny. Jež jaký nikdo nepořádek čas ježíš kristus to musím být spojena aby tam voda byla podána tam podle podávána tak hojně že člověk pro tu podvod jsou ty milosti které se stáváte ta podat zapomíná třebas na ten cíl pro prostředkem to je dobře že to nemáme ty milosti o který tady výše svatá ten si v. V v v v v koho po že ano a pane mu ji jak ty již ty kteří chtěli mít. Ale to vše maličkostí proti dát tak co jim dáváš potom v k v. Takže nepovažujte to utrpení například v svatý terezie za nějaké buď se z té. Ona věděla že v které lid ale že nebyl kdyby neplatí z města. Tady nebyla kdyby netrpěla že by za vlažně a jako se stalo přitom kníže svým nebo z jak si s tím způsobu života do jednadvaceti let. I přes ty veliké milosti které měla které my nemáme o který z tam ne zdál před vydělat to nosem svých šestileté z toho obrázku u studny a ona zase se vrátila k normálnímu lidskému životu v kde jsem nepomyslí v v v v na tom tak se k otci nýbrž se chce žít tak jak to v tak se zdá o ženě jsem blahosklonně své sklání před tou jsem jako před něčím velice v. Od mým naší úcty a zapomíná že v daleko větší úspěch v povinován člověk jen tou z opojena vůči bohu tak je teďka dál prát jen z spojí v mnoho co velkou cenu tím více prostory jeli i jde li o očistu naší. Duše tady to přeměnil mystickou nadto se do říkám aby mohla vejít do sedmé komnaty do spojení s bohem s víc. Jak se očišťují o očistci kde mají vejít do nebe. Ve srovnání s takovou milostí je to utrpení tak nepatrné. Jako kapka vody proti mosty pokud mohu posoudit nemůže být větších mu atd ty smím kolik jich je na světě na tuto bolest. Neboť z míněné osobě která před trpěla mnoho utrpení mnoho bolestí jak tělesných tak duševních zdají se všechny ničím. Srovnávají lese z touto svaly se s bolestí těch z to jsou očistci duše však cítí jak vzácné je to hoře a velmi dobře poznává že by si je nemohla nějak zasloužit v v v v v prosimvás umět začlo všechno opačně. Toho jsem se dostavilo po devíti letech v z s v těch extazích se tak na napřed extaze potom toho se takle vyhraněné jako by byl očistci pase městy mi oči si v tom koncentráku. A to bylo hozen největší jaké jsem zažil kam se hrabou těkat si s těmi operacemi za vědomí nebo s tím jít ostatním vším co se byl v mém životě stalo mezitím proti tomu toho si v jsem byl opuštěn bohem jak samu přesto říkal a byl jsem na mizině tak jako s ten tam tou dost nevadí. Že vidíte byste v tomtéž stavu jako jsem byl ale myslet si sic. Že tady jsem při stezce jsem byl při sv. jsem do odloučen od boha se ze se byl napřed spojen přechodně staticky spojen každý do proč jenom extatickou částí života ten se dostává a po nich že si tam po smrti ale oni to očistce jsem se oni dostal do očistce zde na světě tak neříkám že to musí být po smrti o tom nechci debatoval o to ve si třemi před světovou z na nebo není možný patrně je. Ale jsem se dostal na tomto světě jsme do proč se s aneb poprvně tam a a to je kruté celá tomu krutého že nejste vědomě spojí s bohem s tak s nic jak je ten život milosrdný. Že na každém stupni vývoje musí být dána při prostě klidu. Když to pociťoval jako vrcholný neklid tak byste nemohli dál a jsem to považoval za vrcholný neklid se mohli dál protože jsem nebyl na úrovni toho řeka který nepoznal extazi spojení s bohem. A jsem byl na úrovni který poznává vztazích atd tedy byl očisty jsem vypadl. Každém případě když člověk se z od z pod se dnes ex vsazen normálním lidském životě tak z ti být ve vyhnanství to znamená ten život jemu očistcem v ničím jiným než se takže velice přirozeným pojem todleto jen nejpřirozenější vůbec jak jisté že očistec střed odbývá. Aby si odbývá tak by si měl být si vědom svého utrpení tak si vědom že stojí před něčím za co platí ne se co by takže by zase trati kupředu. Aby si toho zasloužit tím utrpení aspoň pro ku. Ne moc to by to nesnesl při taková milost že staví váží čí ser násobit tou utrpení který předtím zažil ale ono zažívat utrpení proto abys přece na měla dojem. Je že nebylo zbytečné se zpět. Nejsou zasloužila váže nebyl by se trpět že čím víc z s z s se li něco nebo dražší do sice byl obstarává pro jsem to život aniž jistou stává v tom strava pán bůh o svou moudrostí v tak tím za to platí svými totéž. Prosím je to srozumitelné přesto však že i toto poznávání neposkytuje nejmenší úlevu. To ne že by me je trpěl svým že něco si oslu budu co teprv přijde. Trpí velmi rada prosto neod své práce. Špatně vyjadřovat česky se dělat svět když panně z kteroukoli řečí je těžké on si to na od slově ono uvolňuje v sobě prostor pro boha pro jeho milost. A tomu se říká utrpení uvolňovat prosta krom působení milosti boží v správná definice utrpení že takle člověk bere utrpení tak o to neb netrpím ale trpí uvědoměle není k tomu co ho čeká. A jesi to čeká a tak se být velice dlouho kdysi to nečeká a tato bere že to uvolňování která tak tomu. Kde z víc uvolňuje to z ne že by byl pěstoval tomuto velice nějak něco dělám tak to ne ale. Dávám mu průchod tím způsobem že říká no tak to bolí toho ale nebo v tom marně asi tak to stačí. A jsem se atd trpělo li ochotně po celý život kdyby se tak bohu že ho prosím bohu se neví li tu ono by o on němec se pro a ne tak to musí svou se kdo se mluví pro věřící chybně věřící. A přece by to za to znamenalo to musí jednou k v. Nýbrž ustavičně umírat krásně řečeno tady prozrazuje že daleko visi jsem říká. Neboť to skutečně není nic z když ho než ustavičné svým dělání do dál utrpení je umírání v další definice. Vnitřní umírání ale nesmíte být tak prováděno. Jako třebas vel pan myslí to trvalo celý život a pořád byl chromý. teprve po pro z v když to takhle věděla když to nedává ani jsem za něho zastoupil kdysi na dával jsem za těly a o duše měly a. Ne zeleniny tedy dělal by měli dělat to raději než on v takže se moc ve všech ohledech před sil toho co otevřenou působila pro dodneška řím na mně z viděl rád a říkal jak on na dáváš na pána boha zapomněl že o něco boží a to byla strašná bolest zapomněl na ni protože víte jak pravé jak se provinilo proti bohu vy tady se proviňuješ. Sem říkal jsem byl jsem ti kdo se nic z vůle boží a ne z vlastní one si říkal jsi že to z vůle boží a jsem říkal budeš si si jist i ty a byl za dvě minuty nebo za tři s tím jist že bude si ho přestala na říkal dycky trvá dvě tři hodiny a teďka přestala sotva jsem. Začal bylo dopraven na sebe s. Si říkal jedné do tom razí boží neříkej pravé toto na ses ty boží a to znamená se stal zázrak že sis krás v této nejmenší se proto nemůže udělat to jsou větší zázraky než někoho uzdravil jsem kokon nade ani ten téměř nešel za ním. Tomu bohu byl rád že u za ne na s tím se spokojme se jakost o milosti myslit co popírat že nějaký slasti tak s tím spokojen to dosti velikou práci s od a ten. Si protože ona takle nešla co a takže potom potil stal se zázrak to a nic se v považuji není se s s si vod těch kdo jsou v pekle a nemají moc nos tohoto svět pro cení z vůlí boží. Ani této rozkoše a slasti které bůh duši do stává ani nevidí zisku ze svého utrpení nýbrž trpí stále víc a víc v říká říkávám a nic víc a víc pokud se týče trápení od ruší již. Je li ty víření duše mnohem prudší než tělesná bolest a muka. Těch vztek s tím co prodal. Jsou nepoměrně větší než tato tato muka pekle. Oni si bylo pojednáno aby díly že tak bude v když ty a navěky od co bude z těch nešťastných duší od zazní a zda není ničím vše co můžeme vykonat a vytrpět v prosimvás na jako. Je opravdovým peklem pro toho kdo nevidí ze se situace z pekelné východisko a ten kdyby jako ona ho nenašel tak je pro jeho věčné on se tím musí fakticky. On tím ztratí svoje liství. Takže pekla je podaného názor reálná záležitost pokud člověk podlehne tomu dojmu utrpení které nekončí. A o na to utrpení které nekončí v tom vědomí utrpení tedy oči pěstovala pojmem tak bylo velice levně získaným pojmem že to nekončí po smrti. Ale ona jim to přes dělat teď protože oni kolikrát byli tak zoufalým. Že byli v pekle pole neříkala v to dnes dělají říkat teď jste tak nejste v očistci. rozdávat nejste očisty kriste v pekle teď jste bránili všechno bylo špatně. Ze všeho se musel najít východisko. Že si z toho ráje z konati slasti rajské tady jen za dr jmenoval a chovali a tak dál to to bylo kruté že se tomu sváděl ale tohle. Na to mohu jedině hudebník který učí děti u byli na nástroji a když to. Protože oni z získají na ten nástroj li hle špatně o tom musí si který svou jsem poslouchal. Na těmto věcem rozuměla ona chápalo onen závora prožila o na měl za sebou op onomu za zrovna říkat toto do toho tam se to všechno se sebou mít vidět z pořád nanovo ustavičně se opakující. bych nechtěl být učitelem o li toho o to rokem nezávidí z toho možná že je synem učíš na svou sled kdybys učil na klavír že byto bylo z citelné ale kdy jsou šen na ho posléze s. Z za by měl si mezi člověkem klekl a řekla o prosím rosy viděti který získají na ty ho sled ani neumí do viz vyhmát oslu jsem že to z nesprávně jem. Kdežto když to na klavír je. Tak ten moji mnou učen naprosto ne hudební petr myslim ho el za za des sedění bude jsou měl nehrál s tak je na klady je mu to nešlo ale na musí že to že si bude li na názor si aspoň z s smysly se taky tak o jsem to z kou se v tom polo tak jsem k tomu jsem zkoušel ale než jsem vyhmát správný toho co je to trvalo ta se mi že to není správný ale to je to práce v od toho. Člověk který učil ten by muselo pravdu při onak li jak jsem na na tom sled. Že si z lež něco slyšet strašným ho nech zahrát nahou musíme s. V tato budeš vidět v řekni něco obyčeje toho by se musit spása a těsto vyvedu. To pět z nich za masti čistě tedy toho co si při jsme v v v v v v v v v v v ale nebudu tebe zrovna tak to vola vět a milovat protože si že to byl váš toho do z s. A myslím že něco po rovného je vždycky hlasem když slyší zpívat tak než toho co ten člověk z trest sví on rozeznává u toho a na nás se tam o je pořád nad malým vane naladěn malinko ne radě nevíš to co protože mi byla volal provázet jsem nezačnou práva koho nedokáže si si nás ne udělat pořád cítím jasem ještě jsem za nesení cítil když to bude čeho se to bude mi sluch jsem ne. Ten jim betsy do ty pro přesvědčen o tom co učitelkou živá ode smyslu on se mohla unadivit. A on řekl mohu dědečka a. On tím do ky dědečka hudebníka to nebyl to do ode neviděl ale on to li lid tím se musim on co to přesto že to z po tak vzal. Ale el on ten dědeček svět před jenom něco z zevního sluchu a když opouštěla mu ten petřík do.