Karel Makoň: 89-16A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Že si taky nepamatuje kdežto toto dítě aspoň předškolní věku v jo absolutní vědní sluch ano to si po od toho celý orchestr těžké s klatby se všemi nástroji a op u dovol si to a říkal si tak to doby on tam byl měl udělat a tak ale o udělal z to on novou horou novou svým ony ale. To toho nebylo schopno toho ti kdo ho učili by se musit pás dala to zabili protože tuto schopnost neměli o. To se na taky za z kam si že bych to dneska nenabyl do jsem poznal v tomto si kovy za to nic tomu si o stala mate všechno. To z toho co by je to na prosta. Prosim vás bych měl v utrpení vůči si utrpení věčný ale musí člověk s poměrech že ježíš kristus o začátku sil narození na svět trpěli víc než přitom když vás čí a tak to pro slastí ale musím pořád poměřovat když nemá se po měřil váhání u z li jenom si že kristem tak aby si jsou sval tak by vás síla občas síly. Co jsou přitom třebas nároky jisti svědkem že jsem o pro síla. Ale dotoho samo jsou ještě žárovek pro jistotu to jsem vím to se nosil na tak do z kou vrací králové a ona za od nesena do nemocnice jo. Že velikým záchvatem nikom vých kámen neměla být svědkem odvezli ví. A takže ho pro síly to jsi neodvážil byste byli visí nic celé když ten kdyby odešel. To se musím pořád co rovná na že jsem ničím vedle krista. Který od věků co existuje stvořením nese tíhu světa celý ho vesmíru na sobě ne na kříži ale zároveň s věčným stvořitelem je věčným vykupitelem ježíš kristus či by věčně nese tu tíhu od toho stvořeného ten otec svůj dávám na to let. F. Se žádným dal od nás odleskem toho je podobenství omar na ten synu nemám znamení si vyžádal svůj podivil každý stvořením tvora svůj podíl od otce. A promrhává ho ani na to oslovování čeho promrhá navrátil své když se vrátil kdyby se byl nevrátil nebyl doslova otcem. A to je smysl toho všeho stvořeného ta oslava toho stvořeného sebe se v tom stvořeném oslavit. No proto vydržet li tele. No ale to především ten spasitele který všechno cítí ovšem nic mu neunikne a pořád ten prosta stezky když že jde úplně opačným směrem. Umu tvorů nižších než člověk se to nemůže stát se nejde opačným směrem a nejde daleko. Že se proto vede dál a tak od zel v okamžiku kde končí zvíře může ji sela opačným směrem do zvířete nazpátek nebo do rostliny nebo dokonce do kámen ne a tomu říkají naší jogini ne indičtí relaxace. Ve návratech kameni. A tak tomu říkám který bývá zahálka promiňte mně je to hezky z tyto zahrál. Onen je to kámen. Takže si dovedl vzdávají tamas radžas satvas že se dostat člověk nad a toho na tyto tři ony. Tak ten český had který je schopen se dostat pod klid toho si kudy ještě. Co se zázrak na zázrakem se vždycky po těch cvičeních nevědí dívám oni tady normálně oni že z assisi předtím říkáme li takže jim to vůbec nevadí v ale kdybych to dělal s nimi tak by si že hroznou bolest ta abych to musel dělat s tím mými joginem a kdyby to dělal svými joginem tak dech je to z společnosti by se ke mně chtěl. Přidat a kdyby se ke mně přidal za hodil byto svoje liství oddělené od boha a to by bylo pro tu chvíli strašně trápil ne bolestivé který se poprvně odejde od člověka. Který pocit vody om omezenosti nebo v oddělenosti tak jsem neocitne hned ve spojení s bohem nýbrž na mezistupni kde není neví su jsem odkud jsem svět vjemy z jo. A to je napínání na skřípe z nemůže nahoru ani jdou. Proto jen to nemám za zlé nikomu mám sis se si ve se dál budete cvičit dokonce života a k ničemu to nebude ale budete chvilinku blažení chvilinku budete omámení cviku budete o byl by sis puštěním. No a taky dobré protože to je přirozené když člověk unaví tak deska a z ano že co ode člověku proti se s ti později jemu ku prospěchu z s tím říct z čí bral ji bohu kdybych byl prosil tone dale byl schopen kdybych neměl to břicho. Při se do padmasany ve které to se mnou cvičil ten moji jógin a dostat se do vědomého spojení s bohem v to nebyl schopen a ale z čeho bylo to bylo dobré. Kdyby to pomocí padla ona totiž nešlo mi byto vadilo as obraz pro spojení být jsem ale do spojení jsem okraj toho spojení pořád jsem jo málo ale pak tu nit neztratím jo ale nejsem bez tví tě. jemná ani jak říkala věk janem v tom spisu cesta lásky. Že cesta lásky spočívá v tom že na pozadí vědomí ustavičně lidská mysl přetéká jemným pro jen jako liž olej teče se první a do vyvolení. Do ne se to žitým pomalým pro jen do nádoby dnes ot. A takhle před říká pán bůh svou láskou do člověka a člověk se svým při povinně ne dole nýbrž nahoře a před týká do který na příklad který si říká. A protože před kam od něho k vám nemůže být znechucen ale nemohou přitom trpět rozumíte a samy o kam trpěli se to jsem to na dáváte moc začínám trpět taky ale to je to znamená to by ode chtělo abych přidala na tom jsem zaujetí pro lásku boží nejsem ochoten tak prací síly něco li se tak se chápaly to víte co to je to to není podobenství ve skutečnost. Prosím je způsoben snadno schopna plakat tady dostal co by tento tvrdě aspoň pětkrát a si to všímal nemyslete si ale není to v pořádku protože bych chtěl naučit aby se štít blaha a řekla nejsem disciplinováním když pláču také to k radosti aniž raduje se je to pláči. A ty přestanu plakat i se radovat a budu usměrněna směrem k bohu. Zakotvit bohu neboť u něho není jenom radost anebo pláč a on neb plácá ani se neraduje on nemá vlastnosti lidské ale on nehnutě svůj ji ve smyslu všech jo. Jesi podal že mne do si zázrak nebe vůle z kde se ten ten proč se to všechno ten proč to pán udělat tak aby se tady tak trpělo aby trnem poměrně málo proti zvířat tu malost nám tu jsem si jsem se kraj dělat mlád dělat pobíjejí dělat jen nedá a oni se trpí duševně to jako my při tom. Ale trpí trpí hustěji bych tak řekl než my. A ale ono to smysl o to z smysl ten řeknu jenom často smyslu pochopitelně že když jednou vznik nestvořené a o pořád se říká pořád se do plně ne. Tak se je dar dochází ke stavu ustavičnému zdokonalování jak stvořeného. A tak pobytu v příbytcích u otce a to chce bůh docílit aby ti kdo jsou v příbytcích u otce se měli stálé tele proto utrpení které s tvorstvo zažívá mi totiž máme u založen okruh a jako oni pracuju pro nás mi pracem neb. Mnich praně nebi by nebyla svatá terezie kdyby nebylo trpícího tvorstva. Aby tam se nutila jako si myslel že tam proto jsem na nebe mezi mnou předškolním věku se tam musí hrozná nuda není tam před celé tvorstvo pracuje pro nebe a celé nebe pracuje pro pro z od uzavřeni velký okruh. A smysl stvořeného abych vám nemohu o tom říct z s se o terezy li jako hleděl na to za a za čas protože oni jsou na zákon tak si toho moc pravil provést tak kdežto pořád na ve tato vůbec na provedu v tak to nemůže dokázat co by se doslova svatá terezie aby bylo řečeno v to se nedá předpokládal že by se to pochopit to. To se to k ná. A jsem to předpokládal že si že když třebas jenom dostanou nějakým vyšším stupni toho výkladu k tomu abyste pochopili dozadu z rozum od řečí z to co tam nebylo řečeno v tom komentáři ani. Jsem se že o na tisíc dal se chápané co co řekla. Anebo v pozic vychováván pozic mi událostmi nebo negativní a tak jsem to ne lety mi dal by více vychováván tak že by nebylo tak vůbec vychován jsem nebyl nebyl jsem nevychovatelný velel pozitivně. A ne tak že jsem byl vychovatel by si toto let tam zakódována vedle vědě lety ti. Nám no tato nejenom návod odpověď protože musím přidat něco co jsem s v tom být to si chtěl odpustit ale ten viklat není v úplným jako tak se při na to kam při po narození protože nic se neděl vesmíru ve vesmíru v celém bez přítomnosti obrovské inteligence boží tak při všem. Přisluhuje. Přistupuje buňce která ne že by bylo moc ta byla jsem to ne tu živé budu se přistupuje stejným způsobem jako že oni se která je před určena k tomu aby stal člověkem ale oni se kraje předem při před určena k tomu když se seděli v matčině těle aby stal člověkem. Si přizvat stále větší měrou uměl rovnou stav na buňky. Vona z ve skutečnosti vede tu budu ku k tomu vývoji ne ona by nestačilo i tam bez jeho schopnostmi matky před psi neumí nýbrž tak inteligence není kterak o kterém neví to mým a toto víte sice vyvine ten zárodek do lidského tvora. Čili tanec denár duše je tam o začátku neboť se ta inteligence. Ale není tam tím způsobem zastoupen jako od narození rozumíte takže když mluvím že teprve přistupuje okamžiku narození tak řek měl by říkat jiným způsobem je sám než je tam i když ta živá buňka začne dělit rozumíte. A zase je to mizí se tam jinak než druhy než předtím o tak to přeci nebudu probírat to co co strašně došela jsem tím jsem to vlastně svým způsobem postavená hlavu jsem duše nesmrtelná v okamžiku narození abych byl zabránil lidem kteří. Mají ve zvyku před od těhotenství a takové ženy za mnou chodí. A tak krajem abych jim svědomím nekazil. Je říká o to se nic nestalo v okamžiku narozením. Tato se tam přicházím o na tam přicházíš jinak předtím a to svý jenom myslit a je to jenom konec věty. Jako ten pak ras tedy měl klid od papeže a musel říct že od tam nemá přišla policie a vy máte je to u ten apoštolský listu otevřen. A on říkal nemám a myslel si tady v tom šu pleti a tou neřekl a druhý ne ne hned dokázal. Je to ukázal na ten protože si byli jisti že to nemá odešli a tam byl na tom kázání nebyli on se kdo se podíval jsou tam a. Kdyby tam byli bývali jsem to byl tady na kacele v orlovicích nastane u živa novic známe že aneb přitom dopis. A takle víte věděl dál nelhal on by nechával něco co si jenom myslel se řek na nás něco řekl pro sebe. Je tam ten dotyčný byl takto vstoupil atd ten tento nekázal protože chtě tam se ještě všechno ostatní a ten měla radost že to vopravdu nemá protože to přišel třebas pro jinou bez je to fakt. Se přesvědčil předčil se že to nemá že nemá do o tom co jsem papeže říkal a on ten. Tajný dověděl co jsem o to říká to je za bavil jinde ne. U něho to zabil tak do poz do kázání dělat po mši tam zůstal dokonce. A říkala jsem skal zase ten že si se to pro máte byto nemáte děkuji vám sklad nepřijdu u do pokrok tuto všechno před mi že si byl říkal né. Ohromeni jas protože se naučil hrát a musím vám prozradit že to byla první lekce kterou se mu dal aby se naučila atd protože on mně říkal jak se tam se to žije ale být vězí. My jsme z kam by se nebojím o tři ke se nás něco jinýho než se tento stát. Jak to dělat si říkal že ne to se smí no nesmí ale že se tak abyste se neprovinil nemám to všudy pleti a řekněte to tady nemáme se syna tu le a bude to co se tam své men. Ale mám to za mase a to nese letem atd tak jsem ho a ne za v tom co za to nese část pravdy za to na část pravdy to nás učí ježíš kristus. Ve všem mluvil a měli uši neslyšeli měli oči a neviděli ten málo. Ha. Pochopil že již su nikdy no málo protože mu někdo třebas nerozuměl. A voni přesto kázal óm byl milosrdný přitom když s s k přibito li pochopit a nezařídili se pro toto bylo horší než když to nepochopit. Nemohl jsem po něčeho zařídit neproviňoval li své on to provinění z toho svého za mečem pravdy částečce zavržení pravdy bral na sebe. Ale vám je dáno říkal učedníku abys to pochopili před si potom museli taky všichni na kříž pochopíte a to je nepsal nechtěl všechno přestal si křižovat za myslí na jiné sice v. Tak bude umět rozeznat nejenom pohlaví jako na str dovedeme než se to dítě narodí st ale i ty sklony. Von budeme moci co prosit. Potom o zažil čas než jeho ale ale no v když jsem mluvil tak se zase celou pravdu když jsem byl jsem říkal uvědomuje že jsem tady mám lekla řekli o tom že to umíme a to jsem nevěděl si tak i formovali lékař tak musím chtěl říct něco navíc že totiž. Toto ne. Ale nevíme proto při tom jak ten člověk bude vychováváno událostmi to tam není a ono ho tam jak všechny události života jsou tam čili o ono by se žít st že všechno před určeno a to byla chyba a neboť toto není celá pravda událost jiným se na to rad jeden prostředek výchovný jeden prostředek. Poučování ale ne událostí jedině je člověk poučoval. Po čeho je mnoho mnohým mými věc že vše je to z důležitých prostředků po učí. Jo si že stačí nebo ještě také ve za prosti protože tady máte dítě ale které tím kódem přirozeně tíhne k atd koho to jsem a protože ale byla tady událost a to by bylo že operace která do toho kódu něco při psala tak vám řikám že ten koho není živu zavřeným nýbrž do tohoto sa. A podobá se pořád připisuje během života. A záleží na tom co se tam připisuje nenastal připisovat vůlí člověka to nejde ten se to nemůže z že on měl proto zrozen na on nemá máte sklony vám marně by tomu bojuje ale jsou silnější události než vůli toho člověka nic co se oděl lékaře nebo vůli toho malý do tvora. A to se tam za pis je. To za zapisovat takovým způsobem že jsem pořád byl na pokraji z ti. Poznání po boží přítomnosti. I tehdy se o to nebyl to boží přít mostu po mně bylo co samozřejmý božena za je moc tu které se neděl odkud je tu to že jsem to odkud je to moc byla pro něho přirozenou mocí ale toto nadlidská moc. Maminka kolikrát krok těla hlavou si klade si totiž za to pomoc. Když to provedeš se jsem normální dítě na které spolehnutí ale když si pod vlivem nějaké moci nebo schopnosti přechodně. Aby si dobývá toho si zjistila potom že se s tak tam před tím nesjednotil totiž. A on to bylo moment ale pro jste v káni ale to se mi že si vodit že vy víte než jste a ani a tak vždycky vykazuje ž chvilinku nějakou schopnost kterou normálně nemá a o tak to byla to byla zkušenost matky dělat v která je správná a kdyby to bylo takhle že by o pro byl člověk před určen třebas ako holi z mu a. Nemohl si pomoc život toho nějakým ústraním léčení své beztak pro kočku. Ale jen třebas tím že by se vystavil. Mimo volním situací a to je situace mimo smysl zná a to dneska věda že jsou stavy nebo schopností mimo smyslné ta. Ty to my si nebo se jím říká žilo a to před se říká to říkám z vaně špatně. Ale ty touto silou léčí nebo odhadu nebo z praně konají li mi dělají žil v z s. Od odhad nad by tomu říkáte děl do styku a to by neudělali kdyby neměly tuto schopnost říkat za smysly. I byto hleděli wu ze smyslů nebo z rozumu cože totéž hnedle. Dostat tón. Oni nestačí zrušit z myslila les taky tu druhou mez z rozumu a to umí ale ten na citová ne jsem říkal tato ani kralické rad kamenická je vzorem tam neví jak na to mu jako to přichází. Ale vždycky jsem byl přitom že byla vyprázdněna když mluvila o ho jak jsem říkal o nějaké moči kterou jsi ne pro hlídá. A dělala ranní špatný den dobrat pramen krista na vodní tak přesně stanovila diagnozu protože do toho dne míchala smysly jakožto když na sklenice ráno tu rad z kou mala tak do toho při dávala moc se zkušeností lidských. A to nebylo to pravé jednou se strefil najednou ne. Ale tady neztratila bezvadně říká rakovina prostředků a tak dále as smrt dobu u známku ukázal na dobu kdy mu že ten člověk. A on mu že za dva měsíce se to nebo na měl smrt razí tuto ještě ne ale toho a na protože neviděla tu moč a ona říkala od vás pane prostorem a máme se ještě si jako za asi se ještě po trpí na světy tituly takže že my se tak všechno vyhodit ne je tady pán mi že se z od nevíte o vyvodil všecky a tam do zvládli ne. A let tak ona mně řekla na vaší matce nemusím vůbec dívat pane prosme z na protože vás znám vnitřně váhat s a. se nemusím dívat ani na moče vašich dětí protože z vás zná. Tak to ne rozděleni jde dál. Ona opravdu že jakmile dostala pod ruku třebas oni se ho dal tuto starší která přešla z živost pavel v pranu v někde z od černého o se z lince si takovou jsem tak ona ani se poděla na on říkal to je svým tak ta. A máli se ty horečky nebo po když nemůže vůbec polykat tak jak bylo by ono by ještě naživu. Ty antibiotika způsoby se ještě po o tom zase visí žilo no že by dokončen smrti do zanedbali zase vzali antibiotika přeruší vizte ty antibiotika. A tak to jsou se dát jimi vyléčit vůbec. Říkala on tak to vy leč tím medem a pro bo rohu k ku. Zamíchala dohromady půllitr první borovice body a med pořádně říkal za míchat a nebýt by skok tat za jedno ab půl dne nebude ho tečku o prý náramně chutnat tak se stalo. Toho nemyslitelné vzal velký horečka tak státní přišla a s ty mi ho č kam odešla a když se doma na pila tak přejí hned bude bylo těch ústech potom z krku a za pudy výhodné fakticky ono za den pane za pod výhodné. Byla u byl norma páru ani jedla taky chutnalo po než na žádná horečka ani s. M. A to ještě dostáváme do paní kamenický to byl med který jsem měl doma. By měla metod paní kam by se to o ještě rychlejší jako ten mistr je že si vybrali jsem tedy na znáte a. Po tomto zkoušel lékaři samo s o on to nešlo o v z to nebyl metod paní kámen dycky č. Tak von řekne to byste musel rozum se museli ke mně a on tady vám že nemožné vyjádřit jak citelné je utrpení duše v v v jak nesmírně pod již ne je od utrpení tělesného pokud to někdo nezkusil. Pán sám chce abychom to poznali pán sám chce abychom to poznali a uvědomili si. Na co za co nového sme tu zavázáni v těch jsem byl měl věkem když nás uvedl do stavu v němž máme z jeho milosrdenství naději že nás mu moh těch v mu k tu chrání a hříchy a to z muss v prosimvás to první odpuštění hříchu mu na těch to li na této cestě. Je takového druhu on to všechno proces odpuštění si pro co s to po něho měří bujet takového druhu že si se nemůžete řešit. Ale musíte být vychováváni strachem k tomu abyste nehřešili jsem potom v sedmnácti roce po této li se úžasem strach hřešit. A to mně z od hříchů vzdalovalo než že jsem měl sílu nehřešit od bohu od jsem měl sílu strach kou cely strach před hospodinem je základ moudrosti dávné říká starý zákon jak tomu dobře rozum to neni opisy strach. jsem on nechtěl porazit jak říká z za terezy jsem nechtěl dělat hřích protože jsem měl z něho strach. A teprve je za devět let potom jsem bez sestra tu nehřešil těch pět měsíc kdyby byl měl tendenci hřešit nebo že jsem malinko pro řešit tak nastoupil režimem dualismu. Ten ležím dualismu nastupuje protože takoví jsme že se do něho hodíme kde se čeho jinýho nehodí me že musíme v tom žít žes nejsme schopni ne z něco lepšího neduální způsob života kdekterý jsem žil pět měsíců že ji v že ano. Toho nejste schopni to neunese te a proto nežádejte na pána boha že vás také který s ní. To je něco oči ve tady hezký mluveno že jsme na tom v protože toto máme být zavázáni. Velice zavázáni mám li protože trpíme no vám to moc nebudu předkládat opravdu je to pravda ale nebo pro život mimo klášterní s viset toto pravidlo nehodí zapomeňte na něj. Protože my si možná dali líbit co si nemáte dát líbit tak těmi klášterními z mi museli větu zavázal na to utrpení. Protože tam to nevadilo že ten člověk trpí protože všichni viděli že o milosti boží ne nadpřirozené milosti boží protože to vede k nějakému velikému poznání. A tak například emmet tomu. My byl pater byl ještě mladíkem asi patnáct svět i pro vás do od ten satan v podobě psát divokého a po kou sval ho o on ho po řím za o tom mohu utect tak ten se za protože byl schopnější kdežto z toto ve tělo a byl do kou sám a pobyt. A ten převod toho kláštera ve kterém byl ten výhod říkal to bude veliký svatý protože soto na něho tak najít. A měl částečně pravdu nebyl dostat tam v kdo to jeho a pochopí které se staví na zadní nohy. A ale bylo to před obraz budoucí velikosti v z toho jaká v tom měl pravdu. Ještě to muset něco říct v ale vrať dnes se je je v ke svému předmětu v v k opustili jsme duši v veliké sis ti kteří kapitol je článek druhé v k v. A nebo proč co z pátek tato trvá ve své prudkosti jen krátký čas po mém zdání jen tři nebo z tři tři hodiny neboť kdyby trval děje bez zázraku bylo byly by bylo byly lidské slabosti nemožno aby snesla ten strach a to byla veliká krize na začátku kons. Vracet každý den byl tak velký že vivo trvalo moc toho tak jsem to nevydržel. Ale bůh byl milosti do míry a tak jiným způsobem. jsem měl dojem že tím strachem jsem si z nemodlil to spojení s bohem kdy jsem je dovede ke spojí s bohem a to mu protože mu se do kterou jsem nešel ve strachu v tomu vzoru. Provázela mez ale že teďka musím překonat strach se nedokázal a tak jsem si říkal protože nekone do z dostaneš se z toho aby ses zbavil strachu a tak kávu výhodě za dveře. Jsem to bylo špatné chápání věci pán bůh věděl že bych to neunesl tak nechal se strachovat. Druhý den do se zažité se strachovat nebudu znou jsem se strachovat. A možná že ještě víc než před ti a byl jsem nešťasten že se strachu ale jsem před si v tom strachu pokročil kousek dál takže nakonec jsem oblast strachu. Takle postupně pomalý tvých krůčcích na mne po kolika vztazích nebo nad vzal zárodcích extaze je jsem překonala se za sestupoval ve co se ze strachu. Takže poctivý extatici říkají žádná pořád na extaze není strachem nýbrž s ze stravu se brzo přechází do ho v blaženosti. Jenom že to mají pravdu při extazi s obrazem ale nemají pravdu při extazi bez obrazové jsem s po do extazi bez obraz nikdy nejmenší obraz jsem neměl pokud od než tu o toho že jsem měl pocit. Plutí nehnutého a v plutí nebo viz cení do hloubce vesmíru nebo temnotě. To je taky obraz no asi ne nad to pro rozum na řekla to je prostě stav stav hloubky a to jen ve strašil. Tam jsem se psu je bezpečen ze se než byl po v když v dokud s dovedli nějaké myšlenkové hnutí tak to vzbuzovalo strach dokud je ve mně nějaké myšlenkové hnutí tak to vzbuzuje strach musím myšlenkové hnutí zastavit nezastává strach ale myšlenkový pohyb nemyslet na je tu pak je tu se mi do toho ale jest nemyslet může mysl třebas na o řeč nebo v ž v v v. Asi tak přejde v v v v v v no a moci trvat nemůžete watts zde než se rodiny i ke dar je čas. zas co za dobyto prost prostor jsou žilo o z kost toho člověka ovšem nával bolesti byl tehdy tak mocný že pozbyla smysly nadobro. A to je smysl toho strach ku že ten strach z těch lékaři drž v tak hrozný že jsem ztratil smysly to byl jsem toho strach že strach ze smrti pochopitelně protože ještě měl jsem ze smrti ale ten v v v v. Polo o to tak i ten kdo to byl v tom milováno takže ty smysly nesnesli tu či ku v z toho utrpení a as mizerně. Tak to bylo milosrdenství protože jsem se ocitl v čistém stavu vědomí as prosili to pohovoru. Poslední den velikonočních svátků když před tím prožila celé svátky v takové suchosti. Že se ani svátky nezdály jimi být jakmile slyšela jediné slovo o tom proč je není konec života. Tato použila naříkat teď jsou svátky velikonoční a vůbec tím kristem netrpím nejsem s tím na kříž nejsem že z jeho vytržení spojena jsem naprosté suchosti. A vám řeknu to si to člověk potřebuje žít v obrazech prožívat ona byla tažena si obratu ten na do kou suchosti která nemá obraz. Tak tím překonávat stav s který se dostával do extáze bez obrazu ona se dostal velice brzo oni ne její sestry nemusel bych na tak to je všechno z osud proč ti v ale ten který se dostal vzato v jako o a tak to jak porozumět. A co to slyšela tehdy slyšela opět je v pohleďte oči na sladkého dobrého ježíše a pohled své oči a ty že jsme v v v v v v v víte toto zažila blahoslavená i dala ber ty když do při nás sled pohlédla na ježíše krista byla podávána svatost. A tak jsem připlula protože na ve třináct dětech nesměla ještě bratr bylo v v k na nebylo dovoleno. Tak ten kristu svatost sebral a který do úst jakmile to smysl i nedala lety kdy umřela protože podle na na sladkého ježíš. Nebyl to pohled drakem tělesným nýbrž za ten duševním žádnou podobu neviděla. O tom není pochyb jenomže se odvolal ze života v. A bylo sela vrabec jiným nemohlo být ani svatou ani čich světle to než které chudá od roku tisíc třista třicet tři se to stalo se o pomoc je v miláně se dostalo nemůže být s s toto řečeno v jsem byl dítětem v ono o na že by zk to v hlas říkal dodneška se to nestalo. Ale nemohla tuhletu věc řek vysvětlit nikomu že po hleděla na ježíše pokoje nad sladkého dobrého ježíše otec nejsi duševní oči co znamená duše oči. Na to vás upozorňuju slovo se mockrát rostou upozornil a ty jsou spojené se všemi smysly které nemáme zevně své svůj hmat svůj čich chuť k a tak dále všecky smysly tak i takové o kterých nevíme. Takže ty jsou pohromadě nejsou od sebe oděných neboť jenom tys z toky toho jsou odděleny tady jest doka zraku ku ucho je z potkat sluch ku ale základ je někde v tom bohu ani ne nějaké kam by někde v mozkové to ještě je následek. Ale to je ještě zatím jo v k v tolik tak pro zničilo že si na to vzpomíná v této komnatě i ve si jich pudem prostě koncil si dělat co znamená on v povídkách od z od vědomí. A byli zase jones tomu rozumíte jsou ale pro z kam dále s a ku u vás o písni z kdy on protože ho protože pak ti pomyslit. Tu ne nějaký od o to by bylo právě tak zbytečné. Jako kdyby někdo stálo uprostřed ohně a chtěl způsobit aby plamen ne vydával žár v k v. A nejde pád je v není to bolest která by se dala nějak utajit. Aby přítomní nepozorovali v jakém nebezpečí se nachází. Ta osoba ačkoliv nemohou být svědky toho co se tu děje v nitru duše. Božích ji jen nepatrnou jen takovou společnost ty ostatním v jako by to byli z jiných. A takové připadají být v duši v všecky pozemské věci v v v v v v k v. Všechny protože si věci když by byly tedy tak vzdálené se pod začátečnicky stav to víte že se z na to opačně. Že jsem nemohl slyšet třebas světskou řeč a. A dneska se říkat co chceš ze okruzích tím že to vůbec nedělal co v mr znám božích těch tak v osy to jsem a o bez atom z spojení okrajovém které mám něco neubere svého třebas postu a nebylo to co jsem se říkat nebudete ale to nevadí kdybys to dělali tak něco hned škodí a nebudu ut říkat pro to a kde jsem musel ku ze sto pro nesnesitelné svými stavem. Protože je to co na po do tak vrcholný stav. Jsem se nadto opačně dostat začátečníka jak toť těžko může vykládat že to jsem začátečník ale není to jsou začátečníka jako vám říkám třebas. Očista je ale očistec se dvojího druhu. Ten pravý není tím nepravým a to se jsem se před svůj kou takto nebudu znovu vykládat ano jsou to máte to ještě hlavě jsem to vykládal a ten praví očisty jste nepravým pění na sobě. sebeláska no v v abyste se viděly v kdyby se někdy v tom co stavu v ocitli v že se může přitom žit v i naše přirozená slabost se potom nerozezná po vím co se je někdy může stát. Když duše je jak ste viděly samou touhou po smrti umírá a když je duše smyslová nad tak jesi již když stát on se pak paty správně že nic z nechybí tomu aby vykročil az těla a tu se začne opravdu bát a touží aby muka polevila aby na to. Pro že umře. Ale ta svatá terezie z tomto stavu než co tento spis co vám zase jsou v v křičela křičela nemluvila ne si to sela své přišel na celý klášter bylo jenom po tom byl. umírám v tím se strachem že nemůžu umřít. Tak těla uzřít rozlišovat bohužel v smrtelnou živou nesmrtelném v je dělat si jsi ne li ne tak či ona o tom věděla fakticky st ale měla to definovat lidsky jako my onou věděla moc dobře. Ale co opat mistr musela viklat tak aby tomu rozuměl aby kdybyste než činu teologové řekli že máme li duše v jakože nemáme tak ona by nad od svatá terezie říká vypadá to jako lišil duše rozdělena a tak rase se dostala ale o narozen není li on léto nad se bude vine ta smrtelná zabere pořád sil se nesmrtelná na že to jde o jednu duši rozumíte jenomže jinou svým při nesmrtelné v před dostává ta smrtelná rozumíte a do čas. Cit. A musí pořád brát v nesmrtelné s víru v aby nebrala tak by nemohla pomocí sice za ten se do si to smrtelné se tam nedostane to všechno bude odkázáno odejde tomu při tom pocení soudu tomu pro zlému u věru od je ten vím z toho řečení toho. To co ten od se do tekla tou tupí do věčného atd zavržení ne tak asi tak je to ale to špatném musí být věčně zavrženo přátele v člověku zbytečně lituje ten z vás je nezbyde li nejsi jenom špatní o něco zbyde ale co je špatné to znamená oddělené od boha kde. Nad proto do tak než normálně hříchy jako oni v. Ale to bude zavrženo kdyby nebyla ta oddělenost od o ten pocit oddělenosti od boha zavržen tak se vám vracel. Kdybych byl ve stavu nebe. Tak by se vůbec ten pocit oddělenosti nevracel abych nebyl jím ohrožovat kdy byl ve stavu očistce tak bys pořád považovat tento stav rozumíte mějte na vědomí tyto věci jsou ty si vám v velice jen za ta terezie z ale ještě nesmí tedy svět nesmí být doví. Ale vás kdy tento synu když nesmím říkal nějaký velice důležitý člověk v v v v v v v jako tedy aspoň říká kdy. A tou světy muka polevila aby nadobro není el a to se snadno pozná ho v ho. Že strach pochází jen z přirozené slabosti potože její touha jinak nemyslí v také nelze je po užít žádného prostředku aby se mu kazí mírnila pokud tam sám v pokud pán sám duši ne vyprostí co se obyčejně stane. Mocným vytržením nebo vidění doplnil bych to co se obyčeje stane pro vysloveně na čas vytržením si dneska když to za sebou toto vůbec nevážit. A budu mocně proti vytržení protože ten slabost kdyby člověk si dokázal pro oko od toho proč pro dokáže by produkovat je to vytržení která zažívala svatá terezy dělat co tady bylo moc tak by nebyl schopen být normálně lidském životě živ to by ho vezli v do blázince toho psychiatrii že matek pět si při jsem jen protože se před dale upadá do bezvědomí dělat to co musí být něco závad dva. To. Tudy pravý a těšit tele u těžší a posilni aby zatoužila žít tak dlouho v podle toho jaká bude jeho vůle. Je to věc ztrát v ale duši k se velké účinky nebo si mizí strach a utrpení. Jež se může vyskytnout. To utrpení se může vyskytnout neboť ve se rovná ani si žízní kterou duše před trpěla zdají sejít všechny trampoty ničím se pokročila tak daleko že by ráda trpěla to před sk.