Karel Makoň: 89-16B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ovšem způsobit to nijak nemůže ani není prostředku aby opět přivolit dělat ten stav je že bych chtěl pán. A pak se nijak neubrání a když jsem stav nadejde zvykne si na je to velice těžko se i nadále pohrdá duše světem více nejsi živé tak i třebas své pole to je světlo stav za stvořeným bez tvaru a bez obrazu v tak se učí je pohrdat světem. Tak se učí k světu se přiblížit a v být tak nepohyblivý světem jakoby ježíš kristus se nikdy světem nepohrdal. Toto je vhodné aby říkala pro klášterní ce ty musí podařit tento zvaném musel vzal situaci v by si vážil jsou do za klášterními z nejen s chápete situaci. A kdyby mně to jela ten jejich stav že je lepší než ve světě tak toto mohla složit všecko a to tedy se nesmělo sta v tak řad ještě se to dokonce ty kapitoly cesta z od za bych šel z kosit a ještě. Ano. Tedy po o vás který se vzít den po že vidí v když si nic na světě v ji. Jsi ty ji nepomohlo. Je mnohem odpoutal vnější ku stvoření neboť vidí že jediný stvořitel ji může potěšit a nasytit. V v v v v v v od odpoutanost o stvoření lese dvojího druhu. Začáteční z kávu za vás je že to bylo všechno špatné jak jsem žil ne to jsem do sedmnácti letech dveří dělat abra se odpoutaná protože to bylo mizerné všechno bídné živé pro řádné promrhávání času vás od všeho. A ta vyšší odpoutat spočívá v tom že se pocitu základu toho stvořeného a tam bůh. A jsem odpoután od jsem připraví z projevů oporu li si jich k tomu základu je nevidím jako křik na věci odporující nýbrž. Jako pohybující se je co pod je osvobodit jsem a ten zákazu vzdával třebas klidní z toho klidu vycházím tomu pojmy svým vůdce chop botu nebo v co tak co o to za a padlo v a co je ještě vší v to chápal. Že ten světský člověk po všem v a ta všechno sice vlastnit stát na bývá jsem prosím s že čím víc z vlastní svými spokojeni přít. Tak a to jemně to jemu protivné sami sebou ale v. Vím způsobil odpoután ježíš kristus byl proti vlastnictví žen a proto řekl tomu k s mládenci který jinak činil dobře. Rozdej všechno s tvým v ale jinak s každým trpěl a nebyl odpoután takže by něho utekl že by řekl jsem do tebe jemu bylo do malomocného stejně jako do plačící matky jako do se vniká který roste viděli žádají na plátně který úžasně věřil a říkal prosím těle. My říkáš že se s ke mně přijde domu aby z vyléčil milost protože na věci se nemocen to neděle nic jsem taky nadřízený do vojsko římském a tam nemusím všudy žít kam pošlu svého služebníka svého vojáka obyčejní tele. Ty máš tak i v těch služebníků moc. Že sice nevidím a on to čili že řekni svým mu služebníku řek jenom slovo a moji. Služebník bude uzdraven a tam se vědět to se mu to ve zkratce jako se tím nebo už. Čekají jeho služebníci příkazy musí těm o to kráse pro ježíše nebo že jsem neviděl jsem takové víry v tom zraje. A no přesto vody a jeho služebník že znát že víra jeho pána uzdravila ne to služebníka a kam to nebude dobře řečeno el tak jak mu vycházeli z místo musím dovětek tedy on se uzdravil. A oni ho trhaly od těch učedník o děs služebníků a chtěl se chtěl vrátit tak chtěli poklad ho tak že po děkoval mu to dovolil oni ho trhal jak to je vždycky řečeno o vedli ho v tom že s že silně záleží jen tak seděli poděl že to tak do na protože on tomu věřil. To je to z no. Jediný stvořitele opravdu je tomu tak může potěšit a nasytit když se ti budu stanete před ale také se více nebo ví. A pečuje. Od toho aby ho nebo vážila protože vidí kdysi může právě tak mučit jako potěšit. Na této stránce duchovního života jsme podle mého soudu jsou podle mého soudu dvě věci které mohou přivodit nebezpečí jsme s ti první jsou. Onomu ka která jsou skutečným a nemalým nebezpečí v. Druhou v je přemíra rozkoších a to je ještě nebezpečnější v. Protože živý jedl s vepři jste před patrno ale šli v z sil extazi z že z s obrazem v nemůžete se vracet s koš kdo to jsou strašně velké. Takže člověk v z toho vidět tak stech si mohu vám protože nesnese určitou mým přes to milost naší každá rozkoš lidská atd bez na takže se unavíte to z že starost než pro vás neexistuje tyto chlast protože to od boha nic se li cokoliv viset u na víte tím ale tuhletoho v ve vás že je pořád na pro skok z snazšího z čela žije a to není normální stav své extatický stav atd. A ne když se přes tou dobu. Tak to za následek smrt s nebot takové vyčerpání máme takový příklad v svatí že kateřiny jana v s kým jsi jen s tím že ona se čas jimi tak extazemi tu mu zeova v ale neuměla jsi mi to k tomu zabránit my jsme měli ve mně v obdobného člověka když víra tak jsem. Znáte ho byl s pána nesli protože jsem si to byl z toho cože no ano ale toho on byl na u otce a na. Ten člověk nedovede zabránit následků mým v extaze v do který se dostaly přes čas. A tak se ze působila v jeho těle v že prosba o vás. Takže on že tady z jako jsem se dostat z se z toho stavu který jest celými v těle. A v. Tak jsem z říkat před co jsem radil ale my si že se mu do smrt je pro óm byl živ rosy do osmdesát že tak že když se moc nestalo v ale nebyl o tento nepř jen stav v po k extazích by byl přišel. Takže že jste měli v brně jak se říká nikdo o něm neví žen že neuměl jednu věc zabránit následků extase nebe a v. Tu vidíte sestry že se měla pravdu když jsem tvrdila že potřebí odvahy a kdybyste pána od tyto věci prosili v. Mohl by se vám vás se to podobně jako matky synů zebedeových kdyby se stali po těch co bude po smrti něco bujet to bylo tom nebije. Je tehdy matouš světlo. Ale k němu přistoupila matka synů zebedeových se svými syny klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat tu ji řekl co se s řekla ustanou v aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý od své věci ve svém králoství ježíše odpověděl nevíte žádáte tento nemohli se z od to říkám já. K tvé můžete být. Kalich který vám který mám být řekli mu můžeme kdepak. Pravím můj kalich můžete pít. Ale udělovat místa po pravici ani ten kalich čistý být nemohou proč láska mistra po pravici či po levici není věc ta místa patří těm kterým je připraven li od s. V a v v v v v v v v zda mohou pít králi v toho v v protože první z víc v v v v v v v v to dobře. Za mohou být kalich který být on mi přes tyto byste se museli propojí jsou ve to před tím anebo dělat když se vždycky všichni bychom sestry tuším odpověděli v že můžeme v ten kalich pít. A zcela právem neboť jeho velebnost. Dává sílu těm o který ne z vlastní síly ale dává sílu těm o který že ji mají potřeby a protože tak si unesou dále ve všem takové duše brání. A li dále ve všem takové duše brání a ani proti pomohou vám on brání co tam jsem větu dnes propojil. Povaha as pronásledování jako o bojoval i magdalenu v v to tam bylo hezky řečeno v tom podobenství včera na nebo s tím ruka se tak by to s že z věci tak se obrátil ženě a řek šimonovi pohleď na tu ženu v vešel jsem do svého domu ale vodou vodu na nohy svými nepodal ona však v skropila nohy jsem za šli a otřela je svými vlasy. A kdyby nebylo slovy toho ježíše krista při v jeho jsem ve zkratce napsal v bylo by to skutky a nakonec ještě než umu jsou oděním vše je zároveň. Jak nyní uvidíte on budiž na věky protože ta svatého všichni tvorové toto chovali v její v v v v totiž že v k v. Druh odliv vi. Kterou oni musí nahražovat a protože nejsou ve světě v musí se že chválit boha a upřímně. My choval víme z boha z tu při co děláme správně oni neměli do z že si to s v takže museli aspoň slovně v ž a to byla otázka jste dělali opravdu dycky se věčně na nebo jen v ale na tak ona se snažila je velice kristem tak sic tak být obsahují čtyři kapitoly kapitola první pojednává o velkých milostech. Které bůh prokazuje duším vstoupí vším do středních komnat dovozuje že pod si ho mínění je jakýsi rozdíl mezi duší a duchem a o kdy jedno jest obé jedno jest jsou to věci hodné paměť tři v v v duch. A duše nejsou jedno pochopitelné protože on duše špatně definována jak nám to zatím stačilo definovat pěstoun duševní vlastnost jsou v lidských vlastností proto pro povalit na mentální úrovni bych tak řekl kdežto duch je to duch lidský je toto je přidáno. K tomu co nevím ku duše během života. Je to přidáno takže dejme tomu ježíš jsem se musel zbavovat ducha svýho ale nejenom duše drž cenné. Že tomu za doprovodit přes práh smrti do toho slyšení ale ten duch to znamená do toho vložil tomu nesměla dále patřit protože mu to bylo bránilo ve smrti kde neodevzdal svého ducha tak neumřel na kříži doby umřela ale bez těch následků vzkříšení co do stejně špatné v že toto v ze světa a v v v v v v v co prosím. My máme ducha božího ducha lidského a duši smrtelnou duši nesmrtelnou dal. Když to se ve skal budu s k a proto když na to ten teď tím způsobem. Pro s kladným neboli analytickým neboli li se li v k v celé kou ku klam tak si z těla hodně v a v protože dokud analyzuje ju s tak se tak si umožnilo být na povrchu tak budeš strašně šťasten se to vysvětlit ale to z toho že za úplně na povrch věcí a potom prosím tě. Mně vzali za s otázkou abych to dostal pod pokrok je zatím v by ho to zase viz vně ne řekl tak tu ko od dál aby to bylo rozumět pochopitelné ale ono je to nerozumné toť s no tak to potom jiná věc to neníli nejvyšším z ku tato na vůbec ne. Ten je tady k tomu s hodnou byl v tomto si relativně správně to o tak se rozhodl správnému to se to nebudeme uvažovat k tomu co se dělat na tomto světě co se pochopit aby se to mohlo provést vůbec. Takže když se člověk narodí tam musím takle nic. Ale tak tomu přistupuje nezve na před krista nebyl dopoledne let tak nebes odporovat jsem to trošičku jako rozšířil a říkal jsem s to tak úplně není z že se k vývojový proces který končí tím do cela se tam před kristu byl v okamžiku narození k smrtelné dávají právo existovat ne vyvíjet jsem si síly a podobně. Se od nedopadl tak z toho satana. A o když to dobře dopad na stole tak i svatá nejenom cesty prózy že taky o to je přesto byl taky za tam ale nebyl z toho jenom za tam. Ale si vás to než něco dobrého. Duševní vlastnosti se vyvíjejí takže můžeme u dospělého mentálně z do člověka se dopustit chyby že řekneme že duše lidská jez souhrnem vlastností kterým říkáme duševní to znamená mentální vlastnosti projev pro člověka. Po stránce duševní a na tak. To jsem svatá definice ale nám stačila s potom tam dneska do podal sám nestačila museli jsme rozšířit ale pro si dívají dneska odpor na něco jiného protože nám ani tanec li se do pojmu nestačila by teďka nestačila. A to je očistíme od ducha lidského. Tak prosím do toho všeho dění duševního vstup vědu boží osou obrovskou mocí se o poprvně zažil po těch operacích pokaždé z těch operací za potom do roku sedmnáctého kdy on zastával to jasné vědomí jsem vnitřně nesmrtelní to zastával dokonale když to bylo zapotřebí. Tento duch boží zase základem ducha lidského to znamená co z toho ducha božího by to to se dostane do ducha lidského to znamená ano když se řekne o někom v no ten člověk nemá ducha. To znamená do toho vyplynulo z ducha božího od k on byl. Otevřenou nádobou do které se vešlo hodně ducha božího a on si to zpracoval po svém ježíš kristus si potřeboval zpracovat po svém. To abstraktní bych takže učením boží nebo otcovo od toho jeho abstraktní působení protože nikdo toho stvořitele nevidí a on tvoří pořád atomu se měla učinit přítrž ono mělo být vidět že nejenom sám o z ale že to zázračné tvoření když se z lidských vlastností stanou vlastností zázračné to znamená když se člověka to musí ženou to odpovím a kdyby tam něco do moc li si tak to řekni když ten člověk op. Musí to co měli nejradši jako ty učedníci opustili své rodiny ne tak z obyčejných vlastností tím pádem této hezký slovíčko lidských vlastností přestanou vlastnosti zázračné. A a to chtě zázračný vlastnostech daleko snáze působí duch než těch obyčejných lidských vlastnostech. Čili v tom. Působení apoštol sklem v něm jsem učit v ji učedníku ještě v době tří let bylo o mnoho ducha božího ale ten byl vlivem činnosti jejich převeden do ducha lidského ono oni bez prát správným způsobem lidským duchem šli na ten zázrak. A nějak o provedli. Ale bych to řekl začneš na tom ježíši kristu dáme to ještě z nás zná jestliže ježíš kristu byl spojen vědomě s pod jsem. Tak on z toho ducha božího si musel umět vybrat pro tu svou činnost která byla jenom relativně správná jenom to co relativně správná činnost unese on kdyby třebas byl býval ježíš kristus na někoho převedl odpuštění hříchů a on toho nebyl hoden ten člověk tak by ten člověk na tu zemřel. Po že bych nevěděl co s tím dělat tom by prostě nebylo by tamto spojka lidského ducha. Ale když například někomu o půst těle hříchy který o to vůbec nežádal. A jemu se nic nestalo ani se neuzdravil ze své chromosti od mládí to byl ten promiň jo. Ani tak karma ono bylo odpuštěno se tomu říká česky. Ani jsem na zrodu je naopak ono ani nevede že moje všechno odpuštěno toho si nebyl vědom ano ano. A tak ten prostě o něm věděl ježíš kristus. Že je schopen unést odpuštění hříchů a proto aniž si je od o žádal ten dotyčný mu byly hříchy odpuštění odpouštějí se ti hříchy to tam. To znamená ty jsi ve stádiu vývoje kdy nepotřebuje řešit jen jsem li vymanit se z toho mechanismu dualismu ano. Kdežto jiným se museli odpustit hříchy jenom za určitých okolností a musel být ten se k tomu připraven. Samo jsou on tehdy si neod muss ježíš kristus říci že odpouštěl hříchu jeví seděl kterýkoliv jiný zázrak ale abyste věděli že. Toho že ho učím čemu zdravím je maličkost li tomu odpuštění hříchu tak vstaň a choď a on vstal a chodil a byl zdráv v čili to nějak nepůsobí lo karmicky protože mu odpustil hříchy jak my chápeme kanou podle indie on pořád byl chromý aby od není hříchy k vnitřní stav a ne zevní následek. Tak tomu vinu od země následku doufejme že vnitřního stavu a není dycky tomu tak. To je ne dokončený které nedomyslel li to je prostě vydržela dale byt myslet na tak co bych vím do toho mluvil že se dalších pět tisíc se s tím batolí oni budou z hlazení z povrchu kdyby že by dnes kdyby tón nezměnily tak bude oni ve napojit na božím s č s zatím to vychází jim jako těm o látku s touto mít tím mít ním se na dale svět je zatím host no ale musí se zavřít své jenom jedno okolo by byl oči nám nikud divoká ona noha všechno. El tak prosimvás berte na vědomí že když dejme tomu ježíš kristu dělal zázraky. Tak tomu potřeboval aby ducha božího převedl ducha lidského protože se spojoval s duchem lidským s touhou toho člověka se uzdravit třebas kdyby tato na tam nabude stane nebylo a kdyby tomu neodpovídala adekvátní je touha lidská v tom ježíši kristu která ovšem pocházela vědomě ducha božího tak chopil neuzdravil to je tak musí vzat z ji dělat svatě rozdal rád to se vysvětlit velice lehce. Ale z poměrně složitě tyto způsoben teprve cest ty dvě kriste si o duši a tím se na ty mezery mezi tím upraví zmizí a podobně takže ten duch lidský způsobil u ježíše krista se oděla se budu zázraku. Kromě jiného tak a teď samozřejmě když byl na tom kříži tak bylo nutno se tohoto lidského ducha vzdát. Protože on dělal jenom relativní dobro tím lidským duchem třeba to dobře se o z absolutního ducha božího. Zatím doba a tím byl menší než otec a měli viz vstát z mrtvých ale neměly být závislý na těle. Nesměl být ani závisí na lidském duchu který je odvozen to na stvořen stvořen je stvořen z ducha božího který není stvořen rozumíte tady je další ukázka přechodu nesmrtelnou přes nesmrtelné a tak dále k věčnosti do stvořeného a to je velice napovídala že z jiné strany z jak to přechody padá v čem pozůstává. A když tedy na s kříži řekl ježíš kristus to nemám ti svýho ducha. Tím si usnadnil nebo umožnil vůbec zemřít tak aby vstal z mrtvých. Kdybyste přijato je dost po mně a kdybyste měli jsou odevzdávat obojí musí splněno tak byste okamžik by to řekli že ono to nebo o kejhák. E tak byste vstali z mrtvých prosit pozor a musel by to napřed napsat písemně aby vás aby věčně nebo zpívali. Začni viset tady zmrtvých každý z nás i vy to pomine dělit ale je tady jedna zábrana z to neudělala neudělali. Totiž že jste toho tolik ve vyvedli jako ježíš kristus a to jsi né. Takže to vaše vzkříšení z mrtvých jako se mnohokrát našlo že ten člověk se probudil popud byl v a ukázalo se že byl živ zasel to přes křísil zmrtvých jenomže toho vím to zásluhy lidské od ducha měl tak málo že to nevydrželo ono právem zase zavřel ba že se třebas. Chtěl dýchat chtěl chodit and co to kdežto u ježíše krista a z toho co udělal. Odvozeným bych se byl duchem lidským to znamená co udělal relativního dobra. Bylo strašně moc tak že když se vzdal toho ducha lidského zbyl tam tato řeknu ekonomicky investoval ten dal investoval tu sílu svou do ducha lidského a to byl duch boží a tím duch nebo život sta ten duch z mus nebo co se v tom překážet jenomže bylo toho lidského ducha tolik. Co odevzdal ten že to stačilo po předání zpět než to u za žilo okruh velký pokoru a ten člověk ježíš vstal z mrtvých. Je uzavření velkého okruhu ke kterému ježíš mířil svým životem ne k tomu abychom zemřeli a tou svaly že někdy na konci světa vstaneme z mrtvých v těle toho né. O měl byl by óm byl náročnější. No v ale co jsem to chtěl odpovídat v je to odpovězeno nevím vlastností. Duševní schopností tak to musí být pomoz při dvou partnerů ducha božího a lidských vlastností lidských schopnost a také to ti také vyplynuly z ducha božího jehož nemají konkrétní obsah kdežto ten duch lidský vyplynou vší z ducha božího moc celý konkrétní opsat a on pak již kristu obratem roky. Křísil třebas nebo léčil nebo tak to lidsky to co si to schopnost nemají rozumí toto na to tak můžeš za tu nová nemají půst s ne ti že nemá zázračný schopností ale ten duch lidský jsem být víš chtěných ducha božího oprostí ne ten tu schopnost smazat. Že by na to od této duchovní cestě k tolik řečeno že není možno něco dodat taková myšlenka by byla velmi pošetilá neboť velikou velikost boží nemá mezí. A proto jich nebudou mít ani jeho skutky. Do vypraví jeho milosrdenství as skutky jeho ve citát li hle v je to nemožno a proto nešťastně se nad tím co bylo v ale ještě bude pověděno. Poněvadž je to jen nepatrná čas toho co by se mohlo povědět o bohu. Bůh nám prokazuje velké milosrdenství když oznámil ty věci některým lidem. A tak co vás některým lidem abychom se z nich dověděli a tak ale bych aby on se oni dověděli a tak čím víc jsem známe je jak se sdílí svým tvorů krizí tvorům. Je tím více budeme moci velebit jeho velikost atd tím více budeme usilovat abyste ne znevažovat duše. Ve které vám takové zalíbení vždyť každá z vás duši. Ale protože li si ji ne ceníme tak jak zasluhuje stvořené učiněné k obrazu božímu. Nechápeme velká tajemství která jsou v tak boží velebnost kdy jsi to kde jsme dělo ale dej mi poznat jak by vám pověděla aspoň něco z mnohého co zbývá říci a co zjevuje bůh tomu v koho uvádí do této komnaty velmi jsem se od jsem o to prosila jeho velebnost. Která když je mou snahou působit v aby nezůstala skryta jeho milosrdenství aby jeho jméno bylo tím více pomalého a o slova o toto nebudu komentovat to jenom v svatá silové o nic za druhé mám naději že mi to milost u ted udělí ne pro mne nýbrž pro vás sestry abyste pochopili jak důležité je. Pro vás samé aby váš snoubenec ne otálel slavit s vámi v dušemi duchovní zasnoubení které přináší tolik dobra jak u kdy dát nebudu to zbytečně komentovat protože v tom bude to potom pro toto toto o mentálně bude v tom vyzvonit. Ono oku velký bože cítím jak se chvějí dvou. Když mám mluvit zná v bídné stvoření o věci tak neznámé kterou chápat. V jsem nehodna je pravda že jsem byla na velkých rozpacích když jsem pomyslela. Zda by nebylo léto je ukončit tuto komnatu v jen několika slovy. Ten mi že se lidé budou domnívat že to vím ze zkušenosti s to aby se do dílo a že je pro mne velice zahanbují o tom mluvit. Je abych toho byla hodná jako by to byla hodna dělat ze sebe hodnou těch věcí po druhé stránce se mi to zdálo být pokušením a slabostí nechtít promluvit jen proto že skrytým pomluvy syna nepokrytě celý svět toto odhodlanost jen když bůh bude trochu více poznává a veleben nestrachuj se toho tím více v. Že snad již budu mrtva v než někdo spatří tento spis. Buď požehnán ten který žije a bude žít navěky. Amen chci jenom říci že to psal roku špatná se sedmdesát sedum a zemřela patnáct osmdesát dva. Ten spis byl do doby se v malém. Ono se to škola svaly toho spisu tak jako nyní vidíte o na pak když čteme třebas. Ten překlad toho kyselého tak je tam mnoho ještě přidáno k tomu co tady před stáda a to z toho důvodu že za života svaté terezy je v v v v v v v v si ke se do hodila svatou terezy jakkoli při tím mu učila by to nepsal neboť z toho terezy abych při dělat tolik aby dobro co se mi ten již aby to vyhovovalo více el ten si vědní tradici. Takže v jedné kam se projevila hned v tam on si osou nás kola tam v tom v před proto očistil si z podat on tam samo jsou o nedal do se neděl to proto způsobil todleto. Ale. Aby se nedivili jsem za něco vynechal vymyslili o jinak byste byl tam nebylo od ho li ano. Ale svatá terezy je nechtěla aby. To vypadalo jako jsi zkušenosti protože dobře jak se říká v on neseme zkušeností je ale za to nemohou ani jsem nejsem toho hodna. To je milost od boha která na sestoupit. A aby si neměl přivlastňovat ne jako karel oko který si dva svět během že viděno mu to dalo práci v ale během neviděl kdo z vás v kdežto ona svatá terezie svatá nebyla v v v v ve svých očích nebyla v k v. Se odvolává na mnohé svaté. Kteří v jejich očí byli svatí v jako třebas žijící ještě petr z alkantaly byl bych ti tři svatí ale na sebe na svatou nepovažuje a taky plným právem neboť kdyby to byla dělat tak si to přivlastnil to je moje tohoto lidského to není v. Když se zalíbilo našemu pánu citovat se nad duší která trpí atd trpěla touhou po něm. A v kterou si také vybral za s tou venku napřed. Než se provedu rovni sval z jak je uvádí do své komnaty která je tou se bohu v v v upozorňuju vás že to je pro mně velice vězte tato řeč řeknu proč. Protože jestliže. Jsem trpěl touhou po bohu a ta tou utrpení se stupňovalo neboť jsem se těšil pro byl to utrpení je to nebyla slast. Umět dobro utrpení že ještě se nemohu modlit v ani se nemusí z že večer. To byla dnes o řekne. Vy protože chudáci ze si toto takle rozum li to kladou od dveří do tolikrát jsem byl netluč na nedočkaví velice ale.. To vy se tady co svět pro celkem novinkou v tak je správně s milovanou žen než na stanete duchovní za tekl uvádí bůh duši do své komnaty která a větou se mnou. Si být uveden do se nekonat nejvyššího stupně el to znamená do sahasrara li není duchovní z jak řek k velice přesně definována tady v v v v nýbrž to ještě určitá úroveň pod tímto z jak si. Tak jsem prý tomu nemůže nic mít naopak je to velice po sobě ne pro slovem z jejich víry nechali takle že jak ležela záleželo oporu hodin z ko. Nebe bylo místo peklo bylo místo všecko bylo místo že ano a bůh nemiloval bůh velké nenáviděl v z měl něčem někom vzaly by nikom neměl za li by být u koho si to roz myslel aby měl názor not hrozně lidský bůh u toho spalo např ho ustanovil sám králem a pak si to rozmyslem. A odvrátil zase jeho milost od saula no a bylo zle pata pak to není jak se to mohlo o to stalo zákona dostat protože velice nevědomí lidé popsali a psali o ze své nevědomosti. Tak aby si nevědomi tomu rozuměli to bylo výborně doporučeno bohem a v době kdys nebyla a to když je lidského ducha tak vysoko jako dneska ne tak to šlo o psáno. Tak v tomto případě že je to za námi a my také nemůžeme věřit. Když člověk věří v nesve vázat neztratím podle starého zákona jako třebas v jeho viz ti. Tak to jenom kdyby měli tenhleten. Tak pravd ve své víře tak pro znehodnocuje protože to se nedá oni říkají jeho viz ti no my se na to krista ještě dostali protože my jsme ještě nestaly zákoně no to je chyba. Tak jsem to pole ne to se dostanou třebas než než do třetího vstup. Mírou třebas civí na první stupně protože třídy víra není živá jenom uznávání ne nemůžete nikoho jsem si o tom když to uzná váže bůh je že by nevěřil to na přesvědčíte. Protože to úroveň na prvním stupni že toto hezky řekl potom měla vím že je potom me na druhém stupni. Že totiž občas to nejenom uznává ale také se pole toho řídí ale občas když se mu to hodí a na třetím stupni to je učedníkem páně že bez ohledu na sebe dělá dobro ano. Nám si víry je a poznání které z vědy pocházející poznání tak el prosim tak je to s tou vírou v jo tak v v a proto ježíš kristus šel cestou zhora dolu. Aby to od začátku poznávajíc tak toto doslova platí o kristu o ježíši kristu. Ale doslova to neplatí o člověku. Protože ten nikdy nejde vyhraněně nějakou cestou třebas jak se s kam se s tou poznání to není pravda přeci musím mít taky cestou činnosti. Když se se z před jenom z se jsou poznání se tak nehnou prstem to nepotřebuju. Listu z než jenom cestou poznání zase. To je tady s tou byl jsem do toho světa vědomě s celým vesmírem v takže to k poznání bylo ohromné ale šest takovým ohromný poznáním se to se na cestě cestou poznání člověka ale byla to cesta poznání para jak se to s ne. S tónem toho se taková přízemní že taky člověk přednostně poznává než to ostatní co s ním že nad těla láska a tak dále čili jestliže u někoho převládá to poznání nad lásko tím ostatním co v tom je. Let tak jel může si o sobě říkal že jsem to poznal že mám právo to říkat ale ten do takle z rezervou protože není to jenom cesta poznání u kdyby to nebyla cesta poznání jenom cesta poznání tak bych neměl swámi tuto byl rosa byla to vykládal. Co je mi do vás zde by bylo byl jsem si za láska takže to je pomíchání všecko dohromady jo vše co v tom byla navozená v jejím. Školním do se školním věku tam je přesně když to stavu ty studny ne z to si obrázkem se nevěřil ten obrazech li oni taky na stěně tak na že ho vy neviděla tys mně poprvně nebo se ta potom pak otec na tu stěnu dal jsem tak tím jsem z lásky k se si že víc sil. Stromy poznání ale ona poznávala milosrdenství boží poznávala milosrdenství boží v tom tak proto věc poznání ale poznání milosrdenství či do poznání také stupně a taky kvalitu. Pali tou může byto poznání milosrdenství poznání lásky poznání existence ne. No a u mně to šlo přes poznání existence. A ne přes poznání lásky jsem nepoznával ačkoliv je bůh miloval. Že miluje jsem si myslel kdysi ne v mám touhu patřit tomu bohu se si špatně vykládal že miluje. Ta touha se byla to touha moje byla láska boží která se to slova to jsem věděl as to je nazad li razí sice devět za devět let od to je ještě víc. Nic. Čili to si může se špatně interpretovat na nezáleží na tom ba naopak bych řekl že tak chybná interpretace způsobila že jsem neupadá zbytečně v tele do nějakých těžkostí na jedné straně. Ale nepoznal jsem se toho výsost sví ze který bych. Kde který bych nedokázal být živ vůbec do strašně vznešené ještě něco co jsem. To umí že životě se mi spěju se nevinnou který po prvně se z od ta se o vás že jo. A říkal ale dost do z dob proti indům velice dobře ale těch sedum stupňů indických jinou funkci než se dusí tu svaté terezie stavy. Ti se růstu smylu je to jsou stupně které míří k postupnému spojování se vědomému spojování s bohem kdežto u vím důvodu tom míří k dokonalostí lidské v tak velké že zvládá těmi sedmi čakramy veškerý vesmírem o z ve jsem na prahu božství na nedá na prahu božství znamená oni překonávají hranice vesmíru. Co je to je nesmírný pokrok v této náboženské vědě že hranice vesmíru jsou v nás. A dneska ještě pořád nedají hranice postu do ty daleko od li udělil lepší děláno z toho takové velkoryse vidím několik miliónů světelných let a tak na to a to prosím vás se na ni hodí a chce to nejsou mizí a my jsme dobře děkují a to někdy přehání ale ona než za zatím jenom se zdokonalit ale ona se zatím poznávat boha zná boha milovaného nadevše no. Velebit ho li ho a být prospěšná stejnou měrou v u k tomu bližní to znamená v lásku k bohu se u měřila opravdu lásku k bližnímu. A to u indický rodinám vůbec na paty vůbec ne nižších li indický jogin na nejvyšší příčí se sedmého stupně. Se neohlíží nebo nemocném nebo ne že by to neuměl anebo postrádají svým nebo o někomu kdo je v to jsem stavu ve stavu místně. Nebezpečí nějakého vůbec né. Se mi do tebe a ty máš před sebou ještě karmu kdysi poután tímto světem a překoná tuto karmu tak potom s tebou bude bude pán bůh. Ale nemám do toho co mluvit v tobě proto ve jsou ještě věk tělem proto je tolik vtělení kolik je listů na tomhletom stromě že ano a kde dál to je soud který vykonává protože svůj úkol od z osobní spásy. A ježíš kristus nejde za ačkoliv učedníci o šli a to si stupně nejez pro osobní spásu člověka nýbrž ten spasitel světa bylo. Nejenom že nebe do krise než se do světa s hříchy světa máme jednotlivce. Takže člověk se tady modlí odpuštění hříchu ale ne nejde tím přesně pod lišit krista a ono totiž musí být napřed ježíš tím vlastně by mohl jít o kousek dál ale tam se nesmí u toho odpuštění vlastní hříchů zůstat dodat cesta k sebespáse a proti svatá řeka milosrdenství milosrdenství je nutné čili jak říká jinam verze milosrdenství a.