Karel Makoň: 89-17A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Je nejmenší počet. Darů od boha při nesených nebo věnování bohem nebo by tomu říkej že jsem charismat které ještě stačí k tomu aby cesta za dosti velkorysá a aby vedla k bohu. kdyby tam bylo třebas jenom kontemplace to vše ním je tak by to nebylo do z velkorysá cesta. Toho svatý no ano to se ano ramakrišna věděli dobře snem se řeší k takle hloupým do ale ti věří jogini jsou opravdu neměl jsem na této z se nemohou rovnat tady svaté v lese. Kdo za osobní spásu v s v ho v tu ku li tomuto ta sebezápor indů se lišilo sebezáporu křesťanského tím že tím se dostává k tomu sebezáporu dale kolem mění v než evropa než křesťané z toho důvodu že s spolupracuje mistr. Který přenáší svůj sebezápor svůj stav sebezápor na toho žáka. A ten žák a víc jsem ne dosahuje toho stavu sebezáporu ve kterém se nachází jeho vizte no tak to je z na s život že jsem jakmile když jsem toto takle děje tak z toho žáka toho mistra není nikdy velký zasvěcenec není velký svatý. Strašně malý svatý pod se to dobyl technikou technickým přenosem. Jo z mistra na žáka věc techniky to je sebezápor toho za samozřejmě když ten žák by to nepřijal kdysi nesouhlasil a tady odpor tak ten mistr nic nezmůže pochopitelné ale. O by že se to neděje že to je tak ten mistr toho žáka vyvodí. Čili kdo to za jenom normální poměry kdy to vstříc ti krásy sví při svých že se mu hlásí k tomu bych to dělat ty se ve vás jenom tak pro ni za ni z by si myslí osobě že by to mohli zvládnout tří si takový nevidí jeden by tak byl tím mistrem při pali sil do že nebyl přijat ani gotama buddhou znamená. A kdysi dělo se tím se doma dvacet mistrů byl jsem na nad se všichni ho vyhodili jednomyslně ale na povídali si vzájemně. Tak to stojí za žes to byste jindy to bychom mi v indy pohořel předně mně protože je to daleko lepší že to jde opačně když žák nehledá mistra ale mistr ráda řád ale se láska. A to se stalo v životě ježíše krista aktem nám příkladné že bystřin mistři kterým přišli tři svatí tři králové na pomoc hledali žáka. A klaněli se mu jako k někomu kdo je víc než žáka viděli jen vtěleného boha ale musel jeho naučit žák kosti něco napřed a toho s kým nejsi ho udělit mistra prost neviděli cetě letech v tak mu to bylo. Ale je to opačný způsob než když žár hledá mistra v velice riskantní protože ten mistr ho nepřímé byste viděli že na toho rad z něho tak z ježíše nebo na semene tat toho pak to váma jak tam tam co vás těmi svědčil. Ty nevěrou sil nikoho nemělo či oni vyloučí jenom toho aby doma a z nikoho na. Protože tam se dohromady si vytváří s odpuštěním na tak aby to se velice li se propagoval no otok co by jako budou moci všecko jako bůh příbytek duši v i v duši sídlo. Jako příbytek na nevypadal tak příbytek v duši. A tam sídlo kde jen jeho velebnost a řekněme že tam je dělat podruhé že jsme v v v v v víte těžká tu kuje. Je to že si neviděla kdy. S tou druhou duši jistou s petrem v atakdále která tahleta práva v v v v v v. Tak se musí dvě nebe v najít pro pána boha. Je pro nás cesty velmi důležité abychom nebe pokládali duši za něco temného protože ji nevidíme bude to my obvykle liší názor že kromě světla které vidíme že není jiného. Pokud jistě duše která není milosti. To uznávám palec nějakým zem nikoliv však v tom smyslu jako by nebylo slunce spravedlivosti. To by možná vysledovanou vysvětlení které není stále je a dává bytí dám do oné se na to je přechodným v jenom žiju tam toho které dávají ale dávají z závanem je a a bytí jo tam dole ser serie bytí a dán dar je v žádné co na nebo do lidského hle on tím že dává bytí. Že to z valně tam napsal z k panně z klady s mírem myslel že když řeknu cesty dává být s tím. Že jsem si to dělá podle sví viděli nebo názoru přeložil ne v on tam pořád dává existenci. Nejste nejenom protože námi pořád předává. To jsem si byl v tom koncentráku on je předával existenci jak mohl ještě jsem byl svědkem toho jak mi pořád předává jak by mohl někdo vzít. Nemohl protože by se při čem bohu a to není možné nýbrž tak že duše již není schopna toto světlo vnímat. Jak jsem tuším podotkla v první komnatě v jedna osoba se totiž dověděla. Že tomu tak je o tou jsou bude se sama světice. Jakoby bylo v než tyto nešťastné duše v li v nějakém žaláři spoutané na nohou i na rukou aby nemohly konat nic dobrého co by jim bylo při z tělo k zásluze a. Svou z vede ani jemné s takovými máme žít vším právem a tak my máme mít vším právem soucit považ že jimi jsme byly nějakou dobu v podobném stavu. A že i nad nimi se může a na úrovni že by tu milost u dnes ano ten vstup boží bude s tak se mu to do předem mým jsme sebezápor je možný jenom z vůlí boží. Ale tím sebezáporem procházíme všichni to znamená nemám nenarodili jsme se bez vůle boží zde na svět a to je začátek sebezáporu. Co je životem se musíte se to nebo za jsem zažil nebo tak mně sebezapírat nebo ze světa po do svého to je věc život z se dal definovat jako mírným nebo neměl ne sebezápor sebezapírání to si musíme přiznat čili ale to jen nepřímo pocházející od boha za sebe za takže jsem vědomí sebezáporu u ježíše krista když vědomí zápor zastoupí ten nevědomý tím že jsme se zrodili totiž tak. Ten daleko větší účinnost kdo to rychleji kupředu stačí nám to jeví život. Podívej se kdy jsem za děláme samovolně když jsme nabyli velikou zkušenost sebezáporu a v když jsme nadjá trvám na svým když jsme nabyli velikou zkušenost sebezáporu to znamená. Nabyli velikost jsou sebezáporu mi pán nabyli nezřekli toho co nejradši a proto mohli dělat zázraky ano. Rozumí ale nebyla to se taková míra sebezápor aby byli z překonaly křičí čili musí si uvažovat že záleží na míře sebezáporu. Nám míře sebezáporu záleží to ostatní všechno co s tím souvisí a poznání a láska a tak dále. Neboť žil těžko by se dalo předpokládat že někdo miloval bližního by se do měl sebezapírat z tomu měli zem toho se dobyla ze strašně ne li totiž tak si budeme li tak to není z sebezápor není to pravá láska zel bez o na sebe když větrem na nervy musím třebas léčit nebo něco mu dobré udělat. Četnost teďka se toto jsem by to byl o prostředcích sebezáporu a kdyby nemůžou prostředcích je nejlepším prostředkem sebezáporu je. Ježíš tomu co dělám přidám něco ho co je užitečné a měl viděla ale bylo co se mi do toho nechtělo jo tak jo do za. To je čili přidávám činnosti se děl byla se tím že se přidávám či co je správné dělá ale nese do toho nechtělo rozumíš tomu dříve ne teďka přestože s je to nepříjemné pro měl to dělám. Bez trám sebe za od ve vyšších ten se za to že co dělám protože to považuju za správné ale není mi to nepříjemné. F. Nebo že bych se všeho vzdal taky do sebezáporu ale poměrně nic protože to stačí na tři stupně zákon svěřen do koho se vzdali svých rodiny jo ale dál než pod kříž to nestačí. Jestli sebezáporem je smrt jsem to vůbec řekl doufám že jo a proč někdy volil ve zkratce a taková tak kasta ale lidským ošemetná věc nepřeji si to on si přeje pozná zkratky ale nejsem pro ty zkratky je to dnes z nás krátká je sebezápor je smrt ale jak jiný dochází k si přeju. Když mně to bylo jedno s u anebo kdysi přál o to po každý jiný o sebezáporu. Vy si přeju smazat s to je těžko že by to byl nějaký sebezápor když se mi to jedno tak to lepší aby si přeju žít a umřu. A z tam se ale toho života dobrovolně tak je to dokonce bez vám ho. Nikdo nemůže dát více svůj život říkal ježíš kristus tak jsem to myslel ano. Toto byste ho tak z kontextu nebo z z z jako problematické vždycky s to musím říct co jsem vycházel se mi prosto o to. Když kristus říkal že nikdy nejvíc možná sex svůj vlastní život ti to bylo a když se na ho v k v. Ale jak tomu přijdou padlým kdy nižší neznají tu milost neměli ano. Ano. To je za známá otázka toho žáka na ten pozemské pro kult že evangelické v praze tomu prostorově daň kovy daná jak ty nekřesťany mohou být spasení. A on říká s čím sis spasen milostí boží čili milost boží působí obecně tak co tak z prosím s že to milostí v zajít s že jsi. Prosim o dovolit vám lidský faráři stane křesťané katolický a nevěřit kolem tam věž a převratně na mně v onom v k v. Včel že mohl prostého to sestry a neboť veliké pravé neboť je velkou almužnou modlit se za ty které jsou ve smrtelném hříchu. Ale možnou mnohem větší než bychom dali křesťanu kterého bychom viděli co rukama vzadu silným řetězem svázání dva v spoutaným vím a v tak by byl přivázán ke sloupu a z míra a aby hladem ani koly se nedostatku potravin u neboť z by měl před sebou nejvybranější na nýbrž proto že po nich nemůže. Sáhnou v abys věděla du úst i proto že se mu po krom oškliví a vidí že již již vydechne naposled a že ho nečeká. Mně nic jiného než umřít a smrt nikoliv jenom časná panem věčná. Nebylo by to velmi kruté nebo úkolu kdybychom se naň dívaly a nedaly mu nic k ústům. Aby pojedl v v. A co kdyby se je v vaší modlitbou řetězy uvolnily zajisté by to bylo velmi kruté kdybychom nepomohly. Prosim vás pro lásku boží abyste vždycky pamatovaly ve svých modlitbách na takové duše začat u této vše zpět jiným vtělit jiný tak bylo něco se z dělat to budu muset před dušoval v jeho v že teď povinna ve smrtelném hříchu. Neboť je velkou onomu znou modli se za ty které jsou ve jsme v v v v v v. V v v v v v v ten páter vám v v v v v v ve se u nich oni poprvně zpovídal mně taky vzal otázku říkáš mně že nejsi schopen řešit ani lehkým hříchem a že se samozřejmé nehřešit těžkým ve svých jsem tak dal jak to teď již nad těžký hřích na smrt. Zen hřích no nad to co mu odpověděl když to byl největší z již z toho že člověk žije pro sebe a pro své tak znám smrtelný hřích jenom jediný tak hle žít pro sebe a prosíme ostatní zisku mi říkáte smrtelné. Tu pomoc na velké hříchy ale nejsou smrtelné toto způsobil člověk umře. Ve. Z kovy již nyní nemluvíme nýbrž od takových duších které z milosrdenství božího již učinily pokání za své hříchy a jsou milosti. Na duši se nesmí nedívat jen k to pro si nic z toho v mat víte z že jsem že jsem skončit se držen v ale s totiž takovým způsobem při pravá el toto názvosloví svatý s citem on je učil v oněch křtil ku pokání to znamená aby byli schopni nehřešit. A tím dostala do stavu milosti jo posvěcující a toho se chopila svět je protože toto pochopil přineslo tělem z trval křitele je z úzké příbuznosti z ježíše v ale jsem s tím od uznávat svým měla žije hříšnosti. A že tedy hříchy samy o sobě nestačí k tomu aby člověka osvobodili když se zřekne nýbrž že to předat třeba je si něco dalšího po se dovídáme z ježíše krista je přidat kdyby to je duše jednoduše jednou v je to ale neměl ten nic o hlavu. Příbytek ho se z kontextu je tomu předat celý život třeba v v v v v na duši se nesmíme dívat jako na něco na co proč ho do kou stát nebo u založeného nýbrž jako na vnitřní svět sino un mu nebylo tím kterýho nýbrž jako na vnitřní svět který obsahuje tolik. A tak skvost mých konal jak z neviděli tento názor je oprávněný neboť uvnitř této duše je komnata i pro boha když se je tedy k bohu zalíbí udělit zmíněnou milost božské svatby. Boha za hovoru k vám napřed ji uvede do své komnaty ale duch se jeho ve dost v v v a aby to nebylo jako jindy kdy jich uvedl do těch víte žení. Živá svá pro víte nikoliv v jste si hodný správně domnívám se kdy že i tenkráte v očích modlitbě spojení v. A on se spojí s duší. Ačkoliv s z s se je zdá nezdá že tolik povolána v do jeho centra jako zde v této kombinaci nýbrž je do hořejší části. A pojata a ona se z upravil ale v k na tom málo záleží. Tam si ji spojuje se sebou ale tak či konat bučí učiní s velkou a rukou je z se stalo svatému pavlovi. Při jeho obrácením a promiňte světici jím polovičním. Poučenost z bible v. Pavel byl jenom za sledem ani koly v bohu všem. To ne on jim ho v poznání o tom. Jak se dostává milosti kterou požívá avšak. Veliká rozkoš kterou duše pociťuje spočívá v tom se cítí být blízko boha. Když pak ji v s v spojí v ses sebou mu v v v v nás a v v v v v v v nic k nim o jako se ten vjem poněvadž mizí všechny její schopnosti v k v. Protože nosu spojte si tohleto míst její schopnosti ze život se že k sta. Když se narodil. My zeví všechny není z jeho schopností ježíš se narodil mířili všech jeho schopností který měl u otce dokud byl věčnou bytostí. Tam to byl to stojí z vás to nemáš otázku jo to tam řečí nechceš dostat tak ježíš kristus se vzdal. Dobrovolně pochopitelně se narodil na tomto světě toho vědomí že jedno s otcem svým. A to znamená všechny jeho duševní vlastnosti které měl toho času dispozici k této co to smyslu by němé hluché ne ne existovali a potom se stalo v zahradě je třeba si si pozval své nejlepší vlastnosti při vůči ničím co s o jeho nejlepší vlastnosti tak mu tam půstu takže tam človk kterých rozhodnutí ruka svých anna lidsky na přechodu z jednoho stupně na druhý musí usnout všechny duše něco o říši snažím se opřít o své duše co prosím. A nejde vám to. se musím za tím usmívat že když jsem zpočátku. Byl na duchovní cesy tak jsem hrozně toho moc popsal před pravého víte to si zápis kristus nízký který jsem četl protože si říkal no to je všechno správnost li ničí tam ale budou může být jednou doba žila nebudu věřit nebudu z suchosti se říká a tak budu mít tudleto tam jsou tou větou počtu věci el jasně znázorněné na jsem se jednou na to podívat co tu mu co jsem s a. Této cestě a musel se usmívat co jsem považoval za to a velké a o men ty přivolal vždycky jako střádat si nějaké vědomosti a nežít přímo z nich je jsou dvě věci v usne a ta první nemá cenu protože z jako nich který měl mnoho z nich vědce. Máte k tomu něco podotknout mám schopnost jen člověka. Ale z ani po nějaké době poprvně bodě vás pro námaze tím tak vidím jejich rozdělení a vidím jejich stav a to se mi zase z vás protože to by zatěžovat vidělo pořád byl vybrán měl svůj stav za jeho stav nebo je nesmím vidět. Tak máte li všude svatyně es sklad jak. Eskulapovi muss asklepiovi z jak chcete řecky nebo při dycky jsem si s. A je to bůh který léčil za takových okolností že člověk. Se vydal pod moc těch mně žít z toho chrámu askety jehova. A ti toho člověka uvedly do spánku. Umělého spánku k ta se člověk opravdu s pána jako na tedy není ku vady do umělého spát v jsem tak dlouho přestat ne v tom není samo proti mění aby čekat jeden u spal. Dnes když samadhi bez by tedy chudák antonín taky. A nedívej se na něm pojem tak hezky od protože toho by se si poradě škole spory vizte v jednom kuse v bylo a kdy uvedeni do spánku a to listím velel pacientem totéž to byl vždycky le moc lekat člověk co dělají co děly se mnou. Akupunkturou mu. Po které dovedly do stavu který nebyl spánkem nýbrž stran zem. Třetího stupně. A tam jsem se viděl s těmi husami a oni se neví z muss sami nýbrž oni. Se dovídají symbolicky jak ale pro sat za jejich nemoci a jak se ale čit při li zdá se jim o proces tuhle četné. jsem na probudí přijdou jim lékaři k němu lékaři a rozluští ten symbol asi k novou co to znamená el to je něco obdobného v delfách třebas vyložen ona pokřikovali různě v ta ježka k a si ježíš toho co znamená vady pak se vady do češtiny. To nebylo řecky co brali přikovat to byly ne ale v konané zk řeky a monistou usuzovali co řikala. Nenese ženili řekla boji se do rajských za lid přinášejí to neřekla. Ale kdy dává rozvést řeky a oni sto přede do řeči české nebojím se rajských i když dary přináší. A do to prostý rozluštění oni o pro zen správné rozluštění. Tak tady oni podávali se zásadně správné diagnoze z zásadně to bylo způsobila tranzu um. Který byl ještě na úrovni svadhistany někde many umře. To znamená všechny důvody proč se říká choroba je to in se se nebo jiná věc. Mají svůj vznik many se. Kdyby ses do tohoto základu člověk dostal vědomě v tom co se tam dostal tak odtamtud vizte. Proč světelného jsem o to je ten nemocný nemocen a jak diskuse by se o své čit protože oni si nějakou zkušenost s tím že když je to odtamtud takto takovou povahu a s tou odjinud tak to povahu jinou o podobně ale stávalo se někdy. Že ten pacient se si to buď nebo mat to tam nebo vůbec se mu nic nezdálo a tak tam bylo bez tím chrámem es byla pojí nevím jak se jsem v li vám nebo ho do jsem měla hezké mého řecké protože to bych si dělat co malo tohleto svým boha a bez dělat to jsem ještě dlouhým způsobem do ten o slovo ale. Syn boha sklad jak který jem mocnější než otec protože léčí všechny neduhy a tam přišel vody do znovu do tranzu ale z ani tam neuspěl takovýho dělit pochopitelně ale on potom mohl být vel dlouhou jinou takovou uličkou do hoden a v u li se víme od domu kde by byl svatý pavel. Kterého znalcem doby když tam byl esse zlu let jak se s a tam došla a s k k k v. Ten nejvýznamnější kraji bylo moc asi třicet ji známe tady ještě víc samozřejmě. Tak to je způsob léčení spánkem ve chrámu ten spánek musí být hlubokou a nesmí honit do rušit a pak se člověku zdá něco vám co velký význam kdy jsme se žákem tímto způsobem byl šli za krizi. V šel do tam nebude dostal nastat na ty doby náš bůh snímá tu viny z očí aby duši aby duše viděla a poděkovat chápala něco z milosti kterou jich v v v popřává v v v v to vám narážka na skutky odpustil zk jen co jsem pavlovi jako by mu spadly si byli z očí zase viděl a dal se pokřtít. Ačkoliv se to děje způsobem neobyčejný duše je je totiž uvedena do této komnaty rozumovým viděním jakýmsi za praze jim pravdy por světa manera de deprese ta si on ve na ve jak v. Por světa manera ale jak jsem jsem pravda dá. To znamená pavel začal od chvíle vyniká s tím. Že se stal plnou k rovným učedníkem pán jakoby svým pořád chodil. A nebo třebas vodit sil v on zvládl sice roky v v porovnám manera v které praxi které jsem tak jsem na veta v v no. Nemyslejí všechny tři osoby nejsi tiší trojice je v v v bez v tom musí které je nejprve ducha zaujme jako oblak nesmírné jasnosti a tyto osoby jsou rozdílné přestože pod život mým s poznáním kterého se duši dostává spatřuje potom s největší určitostí že všechny tři osoby jsou v jedné podstaty a moci a vědění. Ale jsou jediným bohem je se tak že možno říci. Že co my máme za pravdu vidí že pravou sami ze samé jako pravdu pomocí viděly ty mysleno o ale to zde duše poznává patřením ačkoliv nevidí nic z tělesně na očima ani zrakem duše protože to není vidění obraznosti ale to znamená není přitom za obraz vidět není žádná postava tří osob nebo tak nějak. Ty sejít z sdílejí všechny tři osoby a mluvíc ni ale dávají ji pochopit slova evangelia když pán pravil že on a otec atd duch svatý přijdou o učiní si příbytek duši. Která jej miluje a zachovává jeho příklad v v v v v tohle to se považuje křesťanství za nejlepší vysvětlení trojjedinosti boží v povaze sami si tomu tak je ale no považují to v k v. Ale s proto pojmy nevadilo názor jeho pro jako v tři osoby z těla z masa a to jsem tedy to je z toho ne nemělo by mu dělat v k v. jsem potom nebudu být protože kdyby z toho začal teďka s vámi bavit aspoň začne nám neodolá sis vědoma to právo čeho by lidu tato rodina zboží které se musí si musem to st v protože je si. Jsem na rozdíl na tento svět červ máme především z když ji boží si byly neboť je třeba to mládě do tvořit jak po stránce tělesné tak po stránce. Mentální a bez pomoci boží a bez jeho jsi li by to nemohlo stát. Proto u toho kde převažuje tvůrčí vlastnost boží to znamená bůh stvořitel a my ho musíme především poučit to dítě o stvoření světa aby ho chápal jako permanentní záležitost. Že ten bůh tvoří aby pochopil že je při tom jak je ten to dítě dotvořováno. A kdyby přitom nebyl tak byl dotvořeno nebylo potom jakmile doroste do místa tak dejme tomu čí v pubertě na takle tam přechází v v v v zná lepší pochopení a ne příčí podíl nic s druhým aspektem boží to znamená sbohem synem v v v. Neboť on musí mít rozumu v pořádku musí být svým způsobem osvícen pro to co se učí v škole na čelo čemu učí svět. A když potom se udělat nějakou syntézu obou dvou co z malo dokud tomuto spěje. Tak musí mít s nikoliv proto vám v jenom proto vám ale jenom ten strom a musí mi také ne u trvám na on musí v sobě najít most od jednoho ke druhému. Aby po něm mohl přejít poměr měl nechce aby to dostal moc času a moc utrpení. A. Potom platí slova ježíše krista to co napsáno evangeliu které ona o pokryt v svatého tomáše. Můj život nechtěl mostem po které přechází již do věčnosti nesmíš se na něm zabydlet a jak se za bydlíš nepřejde než pro je most. A nikoliv místo zabydlení tento život je mostem ale nikoliv něco za vy než toto můžeš můžeme dítěti vysvětlit že to most jako musíme nechat by nec na tom mostě. Musíme prostě trpět že toto ještě na to nedospělo v a vidění trojjedinosti spočívá v tom nespočívá v tom že s bytím boha od se v v v v. Jsi nějak stýkám nebo jednotu jeho se synem taky ještě nestačí. Nýbrž že jsem osvícen duchem svatým je věz pozice jiné na osobní ne osoba otcova otcova otco osoba z synova nýbrž neosobní duch svatý k duch to je osoba pro z na tam svého říká o otec s bůh si po za jako osoby ale duch svatý všimněme si to krásného názvosloví které vyjádřil že nám to je tak tu prožil ten krásný že o z osobního vedení ukázka tady když se přejít. Na vedení neosobního vedení duchem svatým. To musí dovršení jak tam není v pořádku to předešlé jak se nedostali se stvořitelem do ho. Dospělosti. Ve které jsem se s zřít z toho nejlepšího co máte co máte dělat si jako s rocích se vyd. A to je maličkost proti let denně zen ale kou při si ty své rodiny tak se nemůže dát učedníkem není zdát podílníkem na tom co vám může předat ne stvořitel toho co předal všechno ale jsem se přát jenom vykupitel jenom spasitel. To znamená může dělat ze zázračně přenést napřed po pomoci bližnímu k tomu co je zatím. A zatím je potom ještě spokojena nějaká rezerv za časová a to jen na teprve po padesáti než v nastává osvícení duchem svatým. V veliká nesena vám v v v v v v v v v když si řeknete čtyři sedí na poušti padesát v do těch letnic a mezitím ještě vzestup pána ježíšem na nebesa v co se dělo věcí v v v v a nad tím jsem ten věčně dostal na bych to vysvětlil v k o bože moji jaký to rozdílem. Si že slova stát aby věřit tím a no a vím jenže abych proti tomu stávání tady měl v no to je. To je ten ten vím jen dne jsem zapřel že jsem se přeložil špatně přátele když je dovolit nemůžu si to dovolit se podívat do toho a tak to je v kapitolám v je ani místo v duši. Komnaty není místo v při že tam v komnatě jediný bůh takovým místo neexistuje s. Tomu říkej vše jak jsem to dělal no a tak dále ale. Ale to jenom vám oko nad ano to je že vím o to je těžko že za že to vůbec v těle. Svatý pavel dobře věděl že v extazi kterou proč se než se stal či jen páně že že byl tak v raném třetím nebi. Že se o těžko říci že si to bylo v těle nebo zaručeně mimo tělo by to nevíte že v v v ne komu ji bože jak je to rozdíl slyšet slova a věřit jim. A chápat věci to spůsobem ne tím chápati tímto způsobem věřit uznávat za slova a věřit jim ve tedy výrazy rozumíte ten rozdíl neni den kdy jsem jsem že tady se pravá věci různé protože pouhá víra by nestačila k tomu aby si zastavit dob. Dovršily nebo tak duše je tu žasne v kde se neví nic poněvadž se zdá že se od vzdal nevzdalují ba vidí zřejmě a to způsobem již řečeným v že jsou v jejím nitru v něčem velmi budu okem o kterém ne jiný říci jak co jest protože. Je ne určena ale cítí v sobě tuto božskou společnost. Jak musím říct že ty věci říkám z boha a že jsem vám to vysvětlit kde právě jen z věci jakého se nebo tam ty jsi mělo hráz vidím jeho podobu ne v. A jsem si jist že o něm ví. A jsem ho mohu se podle něho zařídit spojte si jak teďka stejně citelný text. Sem zabrzdil v. To to prosimvás zabrzdil tyto chápati stejně citelně napsáno světec ji jako pro ostatní slova stejně si ten tam oni tam přesto ale no nic. Je v ho pod se vám ano a no a toto je na si na něho tomu on se zatím zastavil chápat do po je zatím zatím tak ono mně bylo pomáháno přeci hle před tím se to dělat si o abych teďka zatím zastavil jsem se a v. To jsou zázraky v tom je kteří as. Snad se vám zdá že duše nebude ani při sobě nýbrž bude a za mnou vám na že nebude moci bát ničeho ale ona bude sebou více nejsi živé ve všem se týká služby bohu ale jen když se nedostává zaměstnání zůstává a příjemné společnosti když jsem již při zaměstnávat nečinností sto počkat u vás. Taky. A ten text v tom a v ano v. Je proč toto od zlo je jen když se nedostává zaměstnáním z vzdává v příjemné společnosti dost. důležitý žít v mysli ze zavázal nestane nic tak si nás to co si vy stává na po. Že překryje intenzivní činností nebo činností vůbec ale vizte měl za snadný a dovedete před svítí. Nikoliv si věc ale li praze na svoji mysl a to to co stupni a duše do tak ne. Tak cítíte najednou ji příklad z takže opravdu když mi poklad tenat svět nějakou u nás tak když to odpovědět místo abych přemýšlel co máme říci začnu být prázdný. pro nevim co mám odpovědět a se neptám como odpojil se vyprávím nadto jsem zvyklý jak nechápu něco z tohoto světa se vyprázdní a to chápu vím jak na to v pravém jak to řešit. A to jsem moc jsem pro to mohl vysvětlit protože se s tím na porodu ve styku s tady se stanu. Tak protože deska ne počíná být lepší ale on nutily věcem kdybych byl nikdy podle tohoto hlasu vnitřního nebyl neudělal. A vždycky to dopadlo špatně kdy jsem něco nižšího li by dělal něco co se mu nelíbilo a na co on mým a ve radoval tak no tak to budeš dosti dělat s v v v v v v a mám taky rozum aby se pro ten od tak a rozum pořádku ale nemá toto osvícení nemá schopnost to zastavení mysli ten zase je jednou ocitli toho obr vědomě post. Byl před před z el v to bylo pro nic svých před domem paní kamenické jen v v v v a nebyla doma vše to pro zavřena v. jsem říkal přijdeme jsem později a přesně jsem vinu jmenoval hodinu hodinu a minutu. A ona bude doma v protože jsem ale minou menoval hodinu a minutu tak on se podíval na hodiny. A říkal kam můžeme dojít nebo že se procházet nese procházeli a se na tu hodinu a minutu nějakou najednou minutu nějakou minutu nevím kolik minut to janevim a ona byla doma. A říkal to máte ještě z jsem vám teďka lid z myslet že synem neznám si přibít ale jsme tam si dřív jak věděl že nebude doma. Ale stáda byl jeho mínění a tato zkusí na to zkusit nemusel takhle palec nebyla doma a. A přišel nám na pomoc zase pán bůh naříkal za hodinu a patnáct minut třebas bude doma. Tak přijme pozice říkám menoval jsem se na to od skočil tam je poprvně poslechl předtím nikdy v v v. Ale ani v v tom případě mně neposlechl se říkat si si to zkusím ven tomu teď jiskra jsi ne nevěřil v ta se řekla to pomoc ono bohatost ano zásadně říkám. Tak za odpověd tak neříkám k tomu vás na boha prostě by to máte dojem že si to myslím nebo nad to je mnoho a to mně záleží. Ale je tady myslete sto pro řeknou v že. Jen když se nedostává zaměstnání a mně se například nedostával zaměstnáni před ty mi dveřmi paní kamenický. Tak jsem byl zase intenzivněji společnosti moh jsem vědět co se co mám dělat dál. Jsi si měnil podobal jsem sám tak to prostě udělal jsem někým musíme brát ohled pověz za něho vzal ohled a nebyla doma. Pod to jsem na něho nevzal pohled aby dal doma v jo a on jako v kdy jsme jednou vliv těch za ni si tak nechtěl. Dělat těžkosti dělal domu to je zase s prázdnou vlak jsem musel vězí domu ne. Při způsob taky situace mně pomohla na stání jo ano jsem zde ba ano to do do li v na ho práce a ne v ale říká.