Karel Makoň: 89-17B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ani kolik nás jeho po nová a možná že by právem kdesi nesouhlasil s tím se za z dělat. Sil slovní znalosti nikoliv slovně to z vždycky souhlasil co říkám velice si věc sil. Ale šlo o věci které si dycky rozuměl co se viděla jsem nemám dělal víc to musí vždycky že ještě deska tomu i pro z mít co co my ve svědky všichni hody vejdou do toto do kuchyně. Tomu by rozum listy to jsi proti do z kuje mírnější viďte a pro vy vyvy s o to byste se v tak v v. No v mu v. A neopomene byly jeho po je li duše něco vůči bohu ani on nikdy po men jsou ona o po me ne ji zjevit tak zřetelně svou přítomnost páté v v tom případu že ono jsem jinde svým si nezaměstnávat se s že ten zaměstnání atd také velkou důvěru že když bůh popsal tu milost nedopustí aby ztratila jak je možno domyslit přesto šel duše dva zde živosti. Větší než jindy aby se mu v ničem nezmizí byla v rozumí se zato přítomnost není trvale tak úplná ses tady vyložili intenzitou kolísá a v asi říci a taky ona říká proč sil v je to míra zaměstnanosti a není tak jasná jak se objevil poprvé a někdy potom když živu po stává prost v když na příklady ne tomu poprvé vidím člověka o které vám rozhodnout se mnou na seznámit nebo ne tak vidím jasně. Svýma anebo. To jste viděli ven a říkal ty mám tady sic. Teď se podívejte se na nezří a tam taky z od jak se nejí řídí taem věřícím ten pole že nebude je domu kde tesař nechali víru přešel přes práh podíval jsem je a první pole vždycky je všechno prozradí na jsem málem příteli míli pojednal si být dálo si očekává. Na sedě že dávno o čekat v k že jsem pod to jsem ani slovem víme z jeho mysl dal abyste viděli jak dobra. O politice tak bylo by ovšem nemožno pochopit z chopit se něčeho jiného ba bylo by nemožno žít mezi li mít se ses jak duše ustavičně. Jakmile si to uvědomí v této společnosti třebaže je nepatří ve světle tak jasném je tomu asi tak jako by nějaká osoba byla s jinými v pokoji velmi osvětlené tu mysl za pro oko na po nastavit ačkoliv není světlo aby přítomné viděla a tak je nevidí dokud se pokoj znovu osvětlí přese svět stále vědoma že tam jsou v tu se namane otázka zda duše v může způsobit aby se světlo vrátil. To ji není dáno. Nýbrž že z moci našeho pána kdy se mu zalíbí otevřít okno rozumu prokazuje však nezměrné milosrdenství že nikdy neopustí a chce aby jeho přítomnosti bezpečně věděla v tu se zdá že boží velebnost chce touto podivuhodnou společností připravit duši na ještě větší věci protože se její jasno že ji pomáháno aby se stále s dokonalou o ho ho o. Stávalo bázeň kterou někdy jak bylo řečeno mívala vedle ostatních milostí který vám dostávat a tak bylo že se ve všem zlepšovat a zdálo se měla jakékoliv utrpení a jednání že podstata její duše se ani nehnula z onoho pokoje takže určitým způsobem se zdálo jako v její duše byla rozdělena ovšem k ve si vysvětlit dlouho že tomu tak není. A ona neuznával nesmrtelná znovu si ten může do to tedy to rozdělenosti. Ale když si o přijde do milost jeho slova práce poté na krátkosti bylo velké utrpení v k v. Když jisti o nakrátko v potom po této milosti krátký velké utrpení stěžovat si na svou jako marta kdysi stěžoval na mary a někdy řekla že si pořád jenom užívá onoho klidu blaženosti v ani ponechává aby obstarat tolik starost těl zaměstnání hmatat se tím že jsem v s v s v cely se bude zdát bláhové ale je tomu skutečně stav v rozumí se ovšem v že duše je sama v sobě celkem v a přece není se. O dem co jsme řekli nýbrž něčím se velmi běžné jež mu ji od jiná no prosimvás to proměn nebylo vůbec. Nic zázračného v že se objevil ten bůh jako skutečnost. Skutečnější než tento svět z s z s a to bylo mu ji od jiná ji do velice věčné jak jsem ho v běžné věci nevěděl. Kde na nejpřirozenější věz že moje podstata je božská a všech lidí. To ne nadpřirozené promiňte jsem proti tomu pojmu nad se zen protože to bylo pro absolutně zrozené že jsem zhora daru. Kdyby se vzala tak je to se zen tak potom dají to nemám za zlý v ale se přirozenější než že máme v v že jsme chrámem božím. A proto jsem pravila že se věci nitra objevují tak že se s jistou dost poznat jak isis zcela patrný rozdíl mezi duší a duchem ačkoliv obé jedno ze tu postřehnout tak jemný rozvíjely že si zdá jako by o boží v ní. Působilo odlišně podle slasti. Kterou pán k se také se mi zdá že duše se liší od svých schopnost v v v to se jim nevzdáte fakt se řikate provizorní definice duše jsou do li je souhrn lidských schopností ale že není to vše jedno nitru je tolik a tak jemných rozdílu že by bylo opovážlivé ale byl by se pouštěl dojít vysvětlování tam v onom životě to kůží dáme popřej nám pán. Jsem nosem spíte milostí aby nás za tam kde pochopíme toto tajemství co to ten z druha aby to na tam jenom začátkem jsem byla konci zkoumá nám když mi dovolíte nebudu teďka duch plní kus po malinkou částí protože toho pár řádek. A to je to tady ukončeno tuto kapitolu počkám. Našeho to znali zákona ale vedl do nebe ne tak to říkat nebudu. Říkal ho. Ono komnat el sedmé ona v v v v v v v v k v. Pokračuje předešlém mluví o rozdílu mezi duchovním spojením a duchovní s jakém vysvětluje to jemnými porovnáním mým jak zde umírá motýlek o němž byla řeč v páté komnatě po jednejme nyní o božském a duchovním sňatku ačkoliv tato veliká milost se neuskutečňuje dokonale za pozemského života po že kdybychom se od boha od učil leze toto velké dobro ještě ztratit v když bůh tu milost dává poprvé ukáže se. O velebnost duši ve vidění představové jen ve jsem přes svatém z přeložen s tvým aby dobře poznala ale nebyla nejistotě. Že přijímá tak než ten i osobám se snad zjevuje vínem podobě ale tam ale jiné na jiné podobě ale u ale osoby jen o níž mluvíme. A tou osobou dítě se ona sama ukázal se tam po svatém přijímání v podobě neobyčejně zářivé krásné a v ale ne jak byl po zmrtvýchvstání a pravil že již nadešel čas aby jeho věci pokládala za své a pak že bude on pečovat o její a jiná slova ještě mluvil k a ptal se lépe cítit než vyjádřit zdálo byste že to nebylo nic nového protože se pán zjevil duši. Jindy ale bylo to tak rozdílné že zůstala všecka zmatena a ustrašena především proto jsem to vidění u dálo s velkou mocí v zadruhé pro slova která k promluvil a také protože v nitru duše kde se tenkrát zjevil kromě toho vidění jiné se ještě neudálo. Od vás zasednou komnatu bez zde nebo neboť vězte. Že z veliký rozdíl mezi viděním se k o zlým komnatách a mezi viděním v této komnatě a zásnuby duchovní se liší od k slovního se tu právě tak jako zasnoubení asiat vedu osob které se již nemohou odloučit. Když jsem řekla že ačkoliv se užívá těchto příměrů. Protože není v případě nižších je vždy možno pamatovat si že. A. Je to španělsky jenom ani memoria er kolem po máš je si ale est době se jsem el syna z toho z byl v tom že si neuvědomil tělo jako by duše nebyla v něm nýbrž jen duch sám k sobě byl. Ještě ne měl zem myslet na tělo při duchovním sňatku. Protože tajemné to spojení se děje v nejhlubším nitru duše která je jistě tam kde se nám kde je sám bůh. Po mém soudu není tu střeva ani dveří jimiž by se vešlo říkám že není třeba neřídí neboť při tom všem co bylo řečeno dosud zdá se. Že tam přichází smysly a schopnostmi duše a toto zjevení člověčenství páně seděl asi stejným způsobem který končí vynechané sví strany kdysi sice na by se ve s a s a který jsem dostat četní považte dobře jaké jsou toho. A co obsahují a co by v nich natropil můj komentář a že jsou na tomu kdo z výkon miska. Či že si paní sedě stejným způsobem. Ty zjevení představové je to z denní představové jak se mi řekla ale co se děje ve spojení duchovního statku je velmi rozdílné tu se tam ukáže ve středu duše bez vidění představové jeho ale nevidím rozumovém které je mnohem jsem jemnější než uvedené již vidění a. Jako nepřicházel k apoštolům dveřmi když jim pravil. Pokoj vám je toho a tak dále to by nám neznal nezáleželo v tom ale tady o to ona musí již je vede zvolá je převést. Z představy jejich o bohu na vidění představové jeho jdou oni rozumového jak se si z není v představě nýbrž se tady a odtamtud se potom by dostáváte se toto se chápat vůbec nedá a to je ten sňatek duchovní. Protože tam neví žádnou postavu. To je vedení člověka za smysly za jeho lidství k v nad jeho lidství takže si lidské vlastnosti se vším všude lidská duše není ničím jiným při svatbě než ozdobou duchovní svatby. S a tam výborně v tvých říká pán k v v v to se nesmí že za při v v v kdysi zjevil z z z z ale vy se bude vědomím o nic víc. To nevadí ale v tak a tak indové a to bylo velice nestanete k tomu se dostanu. Indové tvrdí že to nejvyšší samadhi které se vyjadřuje v životě vše krista pobytem hrobu tele v tom je třeba při ni aby to málo kdy mně trvalo tři dni že by jsem dokončilo a ono se dokončilo během tří dní. Čili nejen žid se mi to by se byl podle indů protože se mi to hodí jiné tentokrát podle indů do vysvětlit že on byl v tom nejvyšším s. S stupni v extaze extaze a v extazi k je třeba se být přebývat tři ni aby se definitívně změnila na post extatický stav na trvaly prost extatický stav který není stavem oddělenosti a vůbec to proto nemůže. Ohrozit třebas nějaké těžkosti hor mohou vozy z toto světa tomu byl prostě v naprostém nedotknutelný tak budete nejdeš vší výklad že tam kdysi totiž modlíme v byl modly jsme se zří v ano v protože jdu ne podoben měst se nestal vizte. Jsme se dovolit vstoupil do pekel přežil nevstal z mrtvých jen od ze si to jsem ho před ho v k v. Ne ne protože on je tato tomu měli nějaký bude pro sestoupil do pekla a. A. Tedy nebilo dobře kdyby vzdáme nahrávají lidský se ve vobrátit cestu života. Lidského tak aby v něm v určitém okamžiku přestože se tím že zdola nahoru když došel kdo z vás je tam se to od dál ne dále jít. Aby se toto okamžiku obrátilo bez těžkostí el bez mezer čtyřiceti dnů o řečeno. Nebo světil let nebo. Dělat a najednou slyšel zhora jdu na jenom se do o boha a odtamtud sestupoval jsem neboť to je přirozené takto nastalo s každým z nás v okamžiku narození od vás si přišel se sice obě takže když se dostaneš na tu normální cestu jako třebas po dvou dost jesle ani do vůbec ne jak u ku to nevím na věc. Taky mi to jedno je to v lidských možnostech. Aby se to obrátilo aby že jesi budeme že od boha přichází a pak vede a jenom když si toto uvědomili tak na se věk krista jiný ne my opravdu od boha přicházíme a v se na protože by se to neměj si uvědomovat. A on od určitého okamžiku. si to úplně uvědomil o plně tedy je na dvacáté jedenácti sice věd ale velice dobře ani že je co je to uvědomuju tento rozum na to zase protože byl ve nezraní o dvou dost že se let a znovu to je proces. Se nás světech ne aby se do masy dětech ještě a s k a řeknu ježíš kristus se řekl jedno podobenství tou jsou tou říkam otázku a to bylo jak hospodář zval na svou vinni si a každé musí beztak jiný peníz po že neřekl hodil ne tam vstoupit sami dostoupila ráno. A přežil ten žádal denního slunce. Vinu odpoledne jimi náš večeru aniž večer rozdával ten jeden jediný peníz jeden jediný denár. To se s stejně tak tys tam do nás do brali jak tomu přijdou. A on říkal co jsem s vámi smluvil jeden jediný peníze stali jste pokryté vázat. Takže jestliže během tohoto života tu stejně tam označen jako činnost jsem na vinici. Tak dostanou odměnu o toho hospodáře ano tam jim zdálo není oním mluveno je to v jeden jediný peníz který dvě strany dycky du ale být že ano. A tím je zase vysvětlenou mnohem víc než co viset mezi myslel říkám já. A ale je tam mluveno obojí v jednom jediném vtělení o jednom jediném životě. když jako dneska. Si neměl čas přijít tak přijde zítra nikde taková podobenství ježíše kristu nejdou bych by tam byl někde aspoň náznak toho převtělování to tam není. A nejenom teď to udělej a když to neudělá tak si nebyl na vinici tak si nebyl v než jsem do těch kdo od tu odměnu od boha dostanou ano tak on nestane na tento život. Je věz v každém případě činný v každém případě něčím odměnu jeden jediný peníz ty se může ve dohadovat jenom potom toto ten jeden jediný peníz je ale všichni bez rozdílu do přijdeme na to by nic si práně. Na tu místu s po se tedy dostaneme domě není z nic neboť víc nepotřebné život věčný tím penízem je míněn život věčný a v po tom teprve to povím staly se trošku ji od sebe protože tyto věci řešit nebudeš potřebu k tomu vedeš pán nech pánu bohu ale ty žiješ nenásilně v s s s kusem na nás do smrti nezemřeš. Tak koukej na to abys zemřel tak že bych byl na vinni si z toho z podá své a dostal ten peníz oni si doby mocemi sela se tady nebudu s těmi věcmi moc nabral me promiňte že by se dostal tam kam se si dostat jater mám na krku se si dostat vjem toto ještě hodně daleko jo. Mám svůj úkol a jsem než jsem z jeho kdy vymanit takže jak těl dvojím velice hrubě se s nimi je v je jejich život na této planetě pohledem na celý život zajisté ne malá část toho kde oni žijou jestli se někdo zabije na této úrovni. Nás jeho smrti sejde nezabil se na jiné úrovni ani ve astrálně na ten skal o roveň se nezabil. Když je boj bratranec ve že se zabil o obědu na říkal ne mamince z nás s tím jasné sny. Teď vím o nemějte straka jsem to přeskočil nic nebolelo od zase neseny mr ještě na ten on je a tam se díval na to mrtvé jak mu tekla krev jeho ti o nejsem živ a později vykládal jak je zaměstnán a podobně a nevím všecko. A nemohu vám říci jak to s ním dopadlo dál. On se starat ještě osel sourozence později mnohem pod o mnoho z pozice o nestaral je velice vědomě ale prosimvás proč ode pořád se od o jediná to co se děje po smrti s člověkem který nejste vy kdy potřebujete vědět to jsem to ještě se dokončil vina nebe ale za rasy nedala neodpovídá ne. Proč to potřebujete vět ze vědomosti. Mate by vědami co máte dělat jsem to dneska řekl dopoledne co máte aby se tomu bohu dostali že to velice prostá přirozená věc buďte milostem stačí do a nemusíte mít od pojď na tyto otázky buďte milosrdní bez hodna sebe byl bližního miluje mine a kdo miluje ten bude spasen stačí toho. Že to nestačí ta kristus jen nestačí a to za to nemůžu konec za lásky jo o by odpověď v čili při při tato se podle si dovede se jak to bude s těmi lidmi kteří násilnou smrtí sejdou to byla otázka jo co s nimi bude po se chci. Budou spaseni nebo když se to přerušeno násilným proč se modlíme tedy od od náhle smrti osvoboď nás pane možná že se modlíme das nebo napřed pomohu důležitým způsobem jenom proto že se věřilo že člověk musí být z povídáno že musí být přímou svatost posledního pomazal na tak dále umírající třebas se tomu říká ne jinak. Ale toho bych jako nechtěl tyto přesto vyváznout ale zaručeně okruh ten velký okruh že od boha pochází nebo se vracíme není porušen do ber na vědomí je porušen pro vědomí toho člověka ale ne u boha a důležitý že bůh od tím neporušil. Co umřelo dává následnou smrti tomto k této wattse padesát miliónů od se říkat věta to je z ale kdo neví před. A minulé devět milion může ano tak se neví přes či dost on co to není maje on často duší jak to svýma dopadlo. To si ve do po do takže se museli vrátit v okamžiku smrti do své jediné nesmrtelné individuality do příbytku božího jsem to vysvětloval. Co se děje po smrti s člověkem který nás do smrti zemřela sto jsem ho tam na někde brně takhle. Bylo mu znemožněno úkol který provádět na této úrovni a bude ho pro nějakém před školení. Co ž je ztráta času všem musel provádět jinde ale k tomu úkolu neujde a ten úkol zní si pomocníkem boha a jestli mu na tom na něho tvůrčím as prosit leskem o slité zpět úkolu kdesi mu pomáháš z této úrovně nebo z jiné to není tak moc rozhodující bude žité cestou nevymaní že ani následnou smrti ani sebevraždou ničím se z toho nevymaní č a. Čili nastávat tam nějaké zdržení ale to je otázka časoprostor o to není tak podstatné přitom po že ten bezčasový ten úkol dělal pro je od času a v tom času nastalo. Povalit za ty s ním přerušení smrtí kolik je člověka hmotného nakolik člověk dal ne nemocného a tak dále to na věci nic nemění ten úkol se provede.. Za svým když si že je to dáno na vinni jsem ji večer tak jeti řečeno. Že nezáleží na délce ale záleží na tom že povolanost vyslyšel každý je volá na vinici. A kdykoliv vyslyší víte během svého života je to v pořádku. Tak bych ale nade byste to volání slyšeli každý z nás v okamžiku narození je povolá jen v činnosti pro boha syna by nic. Aby to dělá nevědomě anebo dělá vědomě jako tento vstupuje vědomě na tu vinice se to dělat sebe nevědomě to na věci mocném mění proto byl stejnou stejnou myslí o. Odměně ano. Jak to s chtěl říkat ale jak se mi tak vzdát vzdá ale je si pamatuju. Že jem jakým způsobem se to na těch jiných úrovní na spasitelská činnost jeví tak asi to z na ta otázka myš velice dycky to řeknu víš pěti slovy el totiž jsem za o že se musí jevit úměrně zase ze skal činnost úrovní čili dejme tomu. si zkrátím jsou tu řeč na jednu jinou úroveň na úroveň andělskou. Na úrovni andělské se zase ze skal činnost jeví tak že ten tvor v ten stvořený anděl stvořený anděl můžeme přejít do stavu nestvořeného. Jeho vlivem ale nebude to tak těžké při jako když tam li toto co co o stavu byste nestvořen stav uvědomuje člověk. Je anděla jsi nestvořen stav uvědomí daleko z váze. Podívejte se nemusí podobenství o marnotratném synu jak si ten anděl to byl ten v ne jeden z těch dva tu teď tam zůstat dejme odešel od hospodina od boha a. A ten byl tam jenom andělem. Jste město se rozčiloval nad tím si např těm který jako vožralka a v a děs kast se vrátil a byl přijat tak milé že ano. Ta nemoc nebylo by to nebo domu toho e tady vidíte jak málo z váze toho tomu hodné mu andělovým k tomu aby viděl stav od cele stav marnotratného vrátíš jo se syna tam není dále do pověz zenu. Jak ten mar rod na ten syn který nebyl marnotratný a zůstal otce. Co s tím dělal dáte si toto řekl. Prosim těle neslo své to napravím anebo by se řekla ne to ozdobit. Toho jak se zlobil ten si to je symbol jsem to toto jemně symbol ten nespokojenosti s tím stavem ve kterém je rozumíš. A protože nespokojený a otec je při tom. A on se jinak nebo neprojevil nějak se neprovinil než nespokojeností tak je pravděpodobné říkám pravděpodobné že ho bůh z toho stavu vnímání mu. Ne víc nemůže tříd v pracech ale tím že člověk se narodí. Jako kompletní transformátor časného na věčné aby se na časné na před. Tím je povoláno není žádné li míti každé dítě které nemůže hodinu narození je povoláno. Každý člověk který byl žijeme mýho strašně na vysoký do věku je povolán stejně odejděte nebo do první den svého života je povolán na vinici páně. Je po od se o tom vědí toho od a ne po ne nebo sv. Pojezte všechno se stalo člověku do okamžiku narození sedělo bez vůle člověka čili on neposlechl est. Ale možnost poslechnout noho povolaných málo o vyvolení v že ano tak to tak to jsem celý životě důležitý. A každý živý po každý okamžik je od boha že stejnou hodnotu. To s k čemukoliv důležitost tomu říkal bytost jako to k čemu by to vůbec neví že si krále a přechází do bez povšimnutí. Nic to byl svoji kali a kali byli kali roku třicetdevět kdysi se do ku z se ze za říci v první říkaly byste země vymáhal jim metodu a tak jsme to dělali tímto způsobem škole které miloš mistra moc dobře slova zkoušeli jsme z na někam to na to je to dobrou paměť zkoušce se všechny metody. No a žádnou metodou to nešlo. nakonec jsme si řekli vzdali pak jsme neví to vady pánu bohu co s námi udělat že si nás aby volit. Že nemá vědom povolání nýbrž za vyvolení stali pak si. Na jen o nebi to na něco co ani ježíš kristus nikomu na diktoval nýbrž říkali mám vás od otce to není maje kompetence žena matek naučili synů zebedeových zrovna tak to neni na jednom místě jenom ten na více vizte řečem a mys byste měla to přistoupili a do takové míry jak semenem na tou přistoupil se zažívali. Buď nízké nebo vyšší spojení s bohem. Nedostane zažíval došlo ke spojení sbohem ale to by nevadilo každý z do zažívají všichni se tam byli v bez vím ti tři dni a to pro toho. Že jsme to nechali na pánu bohu že se ten člověk musí vzdát i svého ducha. I co do toho vložil že tam se se od byste vina kříži kde se se vzdávají svého ducha se na zemi se zdali se vodu za tak se poznávají v toho boha a dali jste mu na libovůli co s vámi dělal udělá znamená to nešlo z vaší metodou nýbrž to jsou došlo bez vaší metody tak dost daleko se to by zkoušeli z vlastní metodou a pak se do zkoušeli bez metody ono se ukázalo že s metodou a bez metody dohromady pod dale. Že to nejde s metodou jenom a bez metody jenom ale s oběma dohromady to zde když trpělivě vyzkouší se všechny metody to se od vás se nechce a máte hlavně máte poctivou touhu po spáse po tom setkání s bohem tat tak se s ním setkáte v když jsem pánu bohu nebudete diktovat při již. Jsi si myslet jednu věc ale jsme to zapomenout na to možná často z mého mého velkého řečnění není vidět že zatímco viset tady zdola zažité větev cestou volat klepáte na tu bránu. Tak od vaší tou své a čistotě touhy tam za dveřma jedí tat tam za vás neklepá ale tatam za vás milosti božím dal mu otevíral co je toho ta touha po bohu. touha boží v tobě ode navazovat byl nás si sice je to říkám za by se si to budete li že vine toužíte ani se toužili vy milujete ani se milovali kdy poznáváte jisté nepoznávali nebýt aby ne existuje protože vy nejste kani se neexistovali kdyby si to on nepoznáváme bylo o na tak dále tak vine nepoznáte neexistuje neměnný. A toto je těžko vysvětlovat žene existence když existuje. Jakkoliv dobro ruka říkali jsem vás tady maminka pořád nade mnou pláče své nemožné. To by se ona se o z plakat taky křik nic co jste tady protože jste všichni mrtvi stejnou měrou jako do kam rad tak trestem vinili všichni smrti všichni ale jakým jsem mrtvi že může se stát z mrtvých pojď za mnou následuj mne a staneš ab bude živý. To si přejete s jsem sine o byli toho co si vy pohled na boha. Protože ty víš že jsi tu představu toho boha s skrz do poli chtění boha vidíš a to by se vlastně nemělo vůbec stát. Takže který jsem neměl nikdy představu o bohu který ani nebudu mít. Do že na vás dělám dojem možná nebyl jsem to oprávněné nebo ne že za tolik než vy. Dělám dobrém dělám to jsem neměl nikdy před ho a takový a to jim tedy z něho se představu a nepotřebují. Ten se s velice zdržuje nese jste ve za představou tak se mu ten ježíš kristus představil napřed egypt není ještě dávno ve přesto slovem z ku. Aby nemusel by se ba ho představu nýbrž aby měl pomoc boží k ale za představou lidskou o pomoci boží aby představu z jeho moci kalné ses a on ten padnou antonín onomu to nestačí. vám řeknu kdyby kdokoliv z vás je takové skvělé vidění obraznosti se do pro nižší vidění ne k rozumové intelektuál. Ale toho obrazové. Tak by na plesa a do smrt že by z toho žil s on si sám vzpomene že když mu za něj ale tam se si to pravda vím že to pravda od vás že když se mu to zjevení stalo s to tedy to mně i o to pro něho byla veliká vůle dva. A že tentokrát to také byla pro něho buddha. Že on si na to krát myslel že si kristus pro od le tělo se od vás toto světa a jsem věděl žene prosím promiň že mluvím za sebe se viz tak jasně nevyjádřil vám bude myšlení když. A to by bylo byl sebe neviděl jenom přes v hra lásky přes jsem o tobě nevím. Ale který jsme také ještě vím že kristem ve jsem o tom něco musím přeci vědět no protože po pokud to nebylo tak by se do bez v spojen s tím bohem to byl omyl přes že se spojil jenom s vědomě s tím obrazem lidským obrazem. No. Tak takle nemyslet si že takové zjevení po tak je to zjevení obrazové a nebylo rozumové že zastane všechno to je na ne záplatování místní těžkosti. Ale to momentálně pomůže člověku z nějaké jen ty a potom se ten se zase se bez ale ne na tu úroveň na které byl tou ne ale takovou úroveň kde zase bych těla sto opakoval ale myslím že to byl stav učedníků že bych nejradši aby ta doba kdy s nimi chodil trvala pořád. To jenom možné proto do byla že by si na ty po třiceti letech myslíme nechodil a byla pro vyhražena věčnost po seslání ducha svatého bez které si uvědomili kdy my jsme věčně s tím kristem bili. Duch svatý a ten nás se jsem se za měla ten následek že neděli to nenastalo sesláním ducha svatého je ve se o do byla paměť na to co od je v je pro člověka připraveno a ne vyprchala. Ne podstata seslání ducha svatého. Tak ještě něco bylo v předcházejícího následujícího vtělení tady za nemuselo by zavrženo ale protože jenom jeden život věc pro každého přichystán. Tak aby mu to nepřekáželo tak ne žádná karma ale zavržení karmy musí nastat z. To musí odpadnout z to co neučinili to co neučinili to musí být součástí toho za vržené a to se zavrhne a ne ze se opakuje se to dokončí vůbec ne tady jeden z důkazu že on nevěřil na převtělování. Že vyšší učení než převtělování to je učení celkem novodobé to převtělování a to se ve třista let před kristem to není tak staré ale u jiných národů než u jinud to bylo ještě starší toho ale podívejte se jenom na takový egypťany kteří byli znají mám paměť žil daleko větší než třebas indové. Že tam taky na převtělování moc nevěřili. Že oni si pomáhali že tím el jsou moji říkat si že když ho ne zachovají moji pole takže z po něm budeme ta. Ano. Dejme to jsem to přehnal v který se člověku nabízejí tak ještě hrstka. Protože dejme tomu když terezka vyslechli metodu milosrdenství takto byla nad za velice konkrétní. A odvozená od narození dítěte žes to ona by svou u cvičení které bych řeči kdekoliv chcete v životě řekli je za či kdykoliv ale to velice reálné a skutečné a v ale není to nic se co by způsobovalo že by se musel než si metodu. Čili kdybyste takže přinese do protože by se něco pili ale je považovali jen toho co ten ježíš kristus za nejlepší metodu že milovati budeš bližního jako sebe sama. To jest milovati boha říkal on. Jo to jsem vám to v tom nes v protože na to znamená zázemí úrovně kterou jsem dosáhne. A to jsem zase ti ho. Co prosím proti že se neoděje se od tu s dokud poslední halí z nesplatíš not to je jasný přitakáváním karmě že ano ale proč se říká on za co jsem to na to s jsem proč jsem si že to jsem říkal potom do toho o to jeho budeme jako se nebude převtělovat bude se to že toto je za dokud dnes neztratím všechno tady živý že si z po mír jsem z vás vadit tak patrně to uděláš příště nebo zasto vtělení tělem říkají s. Prosím. Ale není ta odpojit není správná tam něco neodejdeš odtud dokud posledního již nesplatíš. Jakým způsobem ten z s dát si člověk ten na jest tam není řečeno ten poslední halí z. Ale něco splácí tím že trp něco státní tím že někoho miluje. A něco stát cítím že když se vyžít hodina smrti nebo v když to popadne nějak beznadějí tomu podobná. To on splácí svou beznadějí která trvá tak dlouho ji neunese a když neunese beznadějí a tak jsem najednou objeví naděje tato se nezažili ale to zažil každý člověk který mírná. Protože kdo o tom čím se napojeno na tom komu by i ten který neměl o to vůbec zdání sto zažil. Čili mám zato vám že každý člověk než umře všechno s platí protože jsou a se z s s s s s zdá cením které si milujeme k o kterých nevíme že to z placení jen v. A opravdu se tím splácí všechno v takže člověk v okamžiku smrti musí přeci vědět že nic se dokáže že z něho jsem to a a že tedy co nedokázal se do toho že ale se s tím smíří tak splatil. Že třeba se smířit dost ten ak smíření i tu moc hrubě pod jemné a nemá žijme z toho neboť ježíš z s ukazuje na každém kroku v svými jste se se mnou. A jsem tím v tou chvíli s vámi smíření. Neboť tanec by byl se na vaší straně jednáme ku jsem jedno s o si to ale my se chceme s námi smíří ale my nám oponuje ano čili toho co z práce o do tak se probíhá jenomže každého jinými prostředky ale vždycky některé jsou stejné duše. Stačí přece na a se to zdálo z toho si na to je musíme svou vlasy je to hezky on ukrást kolem možná na tu chvíli ho za že ani ne. Ale za se takle nebo si tyto není. To smíření s bohem jen nastoupení jeho vědomí a když nebo vědomí oněm za nenastupuje tak to není žádné smíření tak máš pořád pocit oddělenosti tato ani smíření s za smíření je k ty jsi můj otec i jsem tvoji svým a jsem době přišel a jistě o to musím jsem všechno promarnil. On odpustil do mar máte musem protože všechno promarnil aby si od jsem v jeho domě aby jim oslavován tím otcem. To je to smíření a ten pravý stav žádných klást holení ale že se mi do ve za ženy krásně ho o to nějakej začato od říkal přesto padesáti lety am mírně z ne on říkal tam se zdá že to křesťanské náboženství není tak dokonale jako třebas indické. On taky třeba znal mýtu v posledních letech svýho života to byla přeložena do francouzštiny. A říkal to se mýlíte dokonale náboženství protože krásné jemu to stačila byto nestačila to je krása. No když to řeknu na to na liž jako na jednolitý celek tak je to velice kráse to všechno tak spolu souvisí klenot nenavazuje ale bude to tomu osvobození je to krásné. Ale z jisto jenom tak ne jsem po by ostře el tedy protože do si z toho něco vezme. Tak jsem se látek prostě v tomto jeho někomu po vyhovuje onou to pořád věnovat nebude. se jsem se jenom dvakrát nebo tři stále s město ku tím říct nebála on prosím je si jak by se se svou my si vidět protože ten člověk musí být si se k tomu aby konkrétně přiložil ruku dílu a nese měl dobře. Neměl vidění nějaké krásy vnitřní vidění které možná jen velice dobré ale když v tom když je člověk tvorem činíme. Jako zvíře které koná jenom pro sebe a po stránce je činný myslet koná pro sebe ale pokud člověk koná jenom pro sebe tak ještě jeden nezačal s tou pravou činností která je pro boha to jsem pozná se na světech atom z látkami budu na tom jo. To bychom takle před veřejnosti než ten dávat země dobrým člověkem doby než ten jiný úkol a nadto rukou vyčerpat tyhlety síly poznání. To tak vidíme u paní kamenický stojí neumím se lidská ještě on tak jsem krutou udání za to ale jen mnoho prospěšný takže není to být v tom vysokou kapacitu pranickou ten celá a takže by se ocitneš. Tele v jeho a oře no to ale daleko širší než o je protože hlas také jeden do takovým místnosti.