Karel Makoň: 89-18A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Nejvíc bez toho že tady toho záření jsem proto vám všechno jasno v že rozum a u z než tak to svoje rozum neudržel by neudržel. Také života ve protože o tom neví nejsi vázán rozumovým pochopením. Takže to dobry. Přípravku se do bylo si tento dobře to jsem tento spis. Počala psát proti vlastní vůli. Ale jak jsem řekla na počátku přece jen po jeho ukončení jsem velmi potěšena a pokládám tu námahu zla dobře vydalo ženou. Ačkoliv přiznávám že bylo velmi málo přiznávám že bylo velmi málo. Že na to stačila nebyl měsíců v při nářek zu kde denním pod měsíce do dělat. Když ho pomyslím na velkou uzavřenost ten s tím to né. Pobavení říká na velkou uzavřenost z konce nedám do el mu šlo ten se nám jen toho. To by se tak bylo složit na mnoho za názor váhání a jsem to tak na před na tři s o to nese říkat otevřeně tak tak to taky neřeknu a nepatrné pobavení. Které máte sestry i na to že se k. O některých vašich jistě si tak kteří ani nedostává co náleží tu se mi zdá že vám bude u těch kou po sice tímto vnitřním hradem když i bez povolení. Představených umíte vejít. I přes povolením před není mýtem vejít do tohle dům ale kdykoliv se v něm procházet. Jest ovšem pravda že ne vlastními silami se dostanete do všech komnat již nikdy. Se vám zdálo že síly ty jsou značné neb obojím vás nepovolá a kdy vás plán hradu sám v proto vám radím abyste nepoužívali násilí ví. Když je kdybyste se nedali nějaký odpor v protože byste pána rozhněval li že by vás již nikdy do komnat nepustil neboť tam je velkým přítelem pokory nebudete li se ti. Pokládat za hodny ani toho abyste vešly do třetích komnat. Nic stát je velmi. Brzy jeho psí není protože se dostanete do pátých a budete li vytrvale. A často na vtělovat ty komnaty jim. Jen dosáhnete i toho že vás vezme i do komnaty kde svítí sám odtamtud pak. Již nevyjdete nejsi byste byly volány přel o rukou neboť č ji chce velký ten pán abyste plnily její vůli. Jakoby to byla jeho vůle samotného tady jsem vám říkal se to ještě není konec že tam řehole byla jejich událostí hlavu je po se k poslechnout tu řeholi v ale tu se o to co mně radí špatně je velice důl. Žité ne ale proto jsem vám no protože se porozumí nakonec těm událostem se ze si to když tam měla takové nehodného spory na který sváděl do postele. A onoho o to pane s tou postelí ale po se to jako by neměl pravdu. Že jim radil třebas jiné věci než tudletoho tak. Ona ho on o vás tohoto světa ne že by mu to byla přála panna umřel protože on nebylo dovoleno aby mu vykonat to co chtěl. A od prosili před smrtí a skončil jako svatý to ona se to se hned z nával do styku chvějí vidíme. Tak víme že ona obrátila takového tak jeho hříšníka který se před ničím nastavil ani před tou svatou tváří. K tvé které je tak. Ale viděl hezkou básničku no a tak se na toho zamiloval no z to bylo to nevadilo ona přestává jeho a ne od lidí. Taková je síla milosti boží čili události i v tom klášteře. A. I k těm událostem bylo třeba nějak rozumět jinak že pocházejí od boha a musí se o s tím způsobem řešit a ne lidským se božské se ze si pokud možno božsky a ne vždycky když podle svých stav v to řešíme jenom ten málo tam lidská bude nepomohla. Ona se musela opřít o vůli boží ale v našem životě ve světě je to mnohem těžší protože vámi jenom takového zpovědníka ale tam se od kdy jsem daleko horšími záměry. A nebo mají příkazy od je odněkud odjinud než z od pánaboha as si žije a řídí se přednostně jimi protože jiný a měl znají. A jak s těmito vymyslet vypořádat když vidím vyloženě špatný u mysl tak prostě na to nedá. A přímo tomu řeku řeknu to ale není myslet z s mi z ctnostný nebo dobrý nebo správným s. Potom postaven politicky jak se mi to hodí aby s aby ho. Pře byl nějakým způsobem a on odejde a když ho odevzdám bohu této nejhorší co může udělat tak o umře nebo od jeden z mýho mu vládu nebo je přeložen někam jinam. On třebas byl inspektor v plzni který nechtěl kusy do pozvěte semeno oni si založen. Tak ty den před tím než jsem přišel na tužkou se zeptat proč je odmítli on přeložen do výroby. Prosimvás nějaký inspektor z kou byl přeložen do výroky a na jeho místo nastoupil. Můj přítel dobrý sobota li se o to ona z od těžko a mámě do kód sval došlo i tady vás na stále se nábožensky založenou ještě proto o to by si normální. Se stal synové zlo jsem si normální. Se říká jsem normální tak neberu jsem tady jste todle když óm byl do óm byl zrozen do bylo vi. Co to přijala nabyl asi jste názvem oni přišli na protože mylně jednali a vrátili ona jste to z místo. Jak ten zuřil co se se představit tak také jsou také jsou řízeni ty lide. Když je člověk řízen bohem tento všechno dnes si prosimvás volně se jsem vězte mu trošičku nemá obrovskou moc co nemůžete o prozáří nese se to za si tak musí li nás jak to máte říká a co je masy se tomu neb stanete to musíte se odevzdat tomu bohu tam nese máte odevzdat kde něco něco udělat tomu se udělat se například ne jeho abys je umřel ten o nic víc. Uvedu šedesát co jsem ještě od vadu v je tak jsem nastoupil tady září se se sál el. Tak jsem použil toho u módní hodné nebo u toho u po z bohu bylo že jsem se pravdu z kou která odmítla. No a tam. A potom musí z lidmi o již děl na li že se za jsem aby v tom profesora stačí jen na tak který byl se mnou v koncentráku dal zastavit. Jsou staří kdy dal zastavit a řekl pane co poděla vás hledám místo taje se do odmítnut ty si do odmítnut domy sto budeš víc on tam s tím by byla oral takovým způsobem do pro vás. On o to by dale se měl osou o litoval tak vyslanec dělali pomine pomine a to byste prost o kdysi se to spolu a tak a musím se může věta pojď se nemáme na to právo to bychom museli mít znovu všechny žádosti jo jsem ten řekou dokumentaci. A museli bychom mít takové tak si vinného či. Či stranit ka aby to prosadil atd tím do nad a s tím byl tak musím straní jen ten byl nad tím si telat věřitele jsou z kou volal bylo on říkal tomu od prostory nějak posla na ale a tak ten as se která všechny dokumenty opisem tak se mu to pro zařídil sám jsem byl v že pro z rad z tolik ten návod se stane tak to není náhoda ne. Tak tam musím vidět sílu boží. No ale o vás asi překvapí že to byl ten s vizte viděl neviditelným od nebo ne necítil jste posteli tam. To byl on a proto měl tento úkol po smrti takle pomoc a tak jsem se dověděl z ten člověk po smrti působí jsem vivo žil v jeho po si to budem nebo v bohu a nebýt jeho po z bude být jeho smrti tak jsem tam nepřišel tyto z a ještě dodneška by byl od sval do že jeho úroveň nepomáhala na úroveň na které doktory byl. A moc daleko jsem o tom o svým věnoval pannu toho pak byl v tom poctivý člověk z tak i to je něco dobrého a pomáhal po smrti nám pomáhá. Pomáhej si že to se modlil v modlitbě aby akty pomáhali oni mám jednou budu měla o tak se na ty vody slovy řečeno co tam modlíme jo dospíváme při nějaké být s víc se. A z jisté dlouho pro dleli venku. Z jejího do zkázu v k ve převod li dycky vám plán nechá dveře otevřeny kdykoliv se vrátíte jakmile si. Jednou u vykvete užívat toho radu. Najdete při všech i sebe je tu vnějších věcech klid a naději že se tam opět vrátíte a ten by vám nikdo nebude moci vzít ačkoliv se tu pojednává jen o sedmi komnatách přece je při každé je nahoře i dole i po stranách mnoho jiných místností s krásnými. Zahrada mi. A studánka mi a z bludišti a s věcmi tak rozkoš jimi v s s že tak to je moc touha no ale ještě to čtu za toužíte rozplynout se ve chvílích nech allah do na velkého boha který ten hlad. Stvořil. A podle svého obrazu a podobenství najdete li něco dobrého sv zpočátku jak jem. To vám tu bohu mluví. Vězte opravdu že to jsou to jen slova tady vám proč tu na že to není v tak ještě li by si nená přečti na to budu muset ještě dycky proto metodu trvá opisoval dnes musím se tu se nic z rovnosti originálem který pořád mám po ruce a znovu o tom něco jejího kdy musím ni moc. Protože se mi to nelíbí česky nohu tento spis jsem byl dokončen v klášteře svatého joze sval roku pata se sedmdesát sedum k tomu v předvečer svatého om by se je na co na devátého listopadu. Je z ti a slávě boha který žije a kraluje na věky věků amen další si kroky výkladu křesťanské cesty oddanosti kroky budou botou proti a bude se krok a prvně si myslet němé oficielní svět je v výklad nemá vím bili tu lhal voni to na jak je poddán. Závěru překladu od toho i z celého říká doslova ke snazšímu porozumění díla. Poznamenává me že to ale od lidské pojednání o různých stupních modlitby duše je hladem. Z komnatami modlitba je je tu svět ve které jsem v tom radost te. Sedum hlavních komnat je sedum stupňů na nichž se duše ocitá při rozmanitých stupních modlitby první tři jsou v oblasti křesťanské askese. Která je vyznačil na trojím stavem v počátkem pokrokem a dokonalostí jinak byl to jsou. To jmenuji do bohu co si cestou očisty osvícení a spojení duše by se prana prvé protože u viklat sebepoznávání ale je vydán na ještě příležitostem ke hříchu ě n. A za předal bylo. Tohoto světa do post starosti a rozkoše bída člověka od velebnost boží to jsou tři proti víte tam začnou fungovat zadruhé duše se počíná cvičit v tedy v modlitbě ale není ještě. První předností když tato modlitba a to je v boji s ďáblem a zbraní bojí je příliš týkají v v závorce ve třetí duše je pevně odhodlána pokračovat na proto se cvičí v. Byl pokání na ctnostech myslí hlásek i všedních ticho ku ale ještě ji schází naprostá a. Naprosté od oproštění od světa. Víte něco řeknu když oni se takle atd svou jdou za životu dokonalost marný. No to je hezké ale za tolik práce si na tom dají že jak se vám tady ukazoval denně vám to na co dělat jak si pohled nám tyto způsob jsem nebojím být hříšným člověkem tak v tak byl u ve mně stavu. Svaté nejeví jako nějaký svatý se zaručeně než s tak jim nejsem v on svatý. A ne nám záležet na tom abych tak nevypadal a jestliže oni si na tom váže tak oni ztrácí strašně moc času. Tím voni jsou si protože dokonalost nedostanu své vlastní vůle dosahují to nemožný začnete s dále se již vstoupí do druhé oblasti která se menuje křesťanskou mystikou jsem tady bod jste tví záští milosti modlitbě usebranosti je a u spojuje čili klidu přece však je to v tomto oboru se teprve je. První stupeň a proto se přirozeným l. Ještě rodina s nadpřirozeným. A možná že to přirozené ještě převažuje za páté v. Prostém uvozovkách z jedno co není z oddává se vůle člověka z vůlí boží ale smysly tělesné ne ještě úplně poutají ale tento podobenství o motýlu bohu jsem mu z nového je na tat co všechno musí dělat než umřel vzal vše jste extatické spojení duše s bohem čili zasnoubení následuje potom zasedne nebe na zemi. F. že to je očištěna sebezáporem je za pro vás na milostí se nerozloučí rozum učitel mně z od spojením not to přes tu š zkrátka mýtem moc jako daleko skoro be. O některý křesťan styku tak převažuje osobní mystická zkušenost nad zevní poučeností. Ale jen málokteří z nich své z mohli soustavně účast nit. Této zkušenosti době svaté terezie nebylo možno se je. F. si v této osobní zkušenosti v nad a když si nemohu nic ze svých vůle provést o to nejde to vidím v nad tak tak je o rozumně od pak na boha tak tato musím viz mám zdravý rozum a ten mně tedy k zas za by do toho protože na to nestačí čte o to odejdu ale ty ses nikdy než později kdybyste začal a kdysi vědy žes v tom nic nedokážu tak vracím začíná fu. Zkracují se synem s dejte si ten život ten co na co jsem nestačil o to jsem prostě v zásadě odcházel ho zalez předčasně mění. Ale když jsem ho váze čas tak jsem byl donucen abych odešel od čas. Z toho soudím že to správný způsob jednání třebas tomu konce a kdy jsem byl zajat v ruzyni tak se dostali jediný světic je si tu do toho ta. Neslyšel jsem vůbec nic. A oni meze je hlásili řek jeho to v čase o to je to prostorem může odliv měl za sebou jinde s otcem ho předložit. Ale je tam zavedl jsou spoustu pravdy jako by se že jsem se nechal doma v no ale kdyby se dostal okamžitě prince jsem si se zase dostal tak do čeho se nemohlo samo co to co jsem zasahoval. To jsem nemohlo sáhnout aby za za nezabil toho se jemnou jo nemoc zase do toho vůbec zrazoval by se o tom malinko kdo jde tak je zase městem lid no a. Z tomu co mám taky rozum od pozorující rozum sobě oku no. A okolím své něco jinýho a je taky rozumět také rozumným o si o vás mi si rozumem nebo ne. Ono to tak to poslech je to velice nám že to je to byl když se je to nerozumné tato na to se tak to jsem modlit tolikrát dostala svého to neseme posel zásadní něco vám dal tak např nosem za to. U toho na dělal na no ano ale to pro. Tomu smrtí toho nebo by to bylo od znal nabudete se tyto do spoj se měli ten životě. Co říkal partner vždycky říkal jinak než a to voni by bodem partner moje manželka jana všechno jiné mým než já. Naštěstí nebyla řeč na to tvoje manžela tak v tom že to jsem měl do od domova ze svý vší měří ne. jsem nese podoba své například v je základním cenu výchovou jen z se dnes to došlo. A ono taky by byla bývala se ve shodoval s tím se odešel do plzně tak že do nebyla me s muži cesta ustavičně pronásledován ne ho k jsem děl že tak policie těžko pána že nebude tak nazvat to z je. A kde jsem ve taky veliký možnosti by to za to že to svazuje tak to bylo všechno to byly rozumové důvody které tady na roli ze jsem naprosto ji neposlouchal o na své jenom jednou zapřela. Teď toto když přestat se pojem z jeho touha s tam bodem byt a přes dostat a zaměstnání a nebudeš to vás co nová o tom toho co se tak prostě šla. Takže tyto věci mně byly prostě přidány to zase neděle kdy mám být voda nebi mám od podobat to jsem věděl jasně a on se měl schopnost rozlišovací. Taky trošičku poprosit pána boha aby pomohl v tom rozlití že moc nad pomůže protože není v úmyslu bože abys byl na rozpacích jak se těm způsobem lid ty způsobem že můžete si bujet ani krůček kupředu i vnitřní to je to jsem vždycky měl přitom pronásledování ale jsem že o na příklad dejme tomu u ti. Možnosti kód sval nově se zaměstnáním svým dětí byly jenom svým ne na a to se nezdálo být správné to byla o to ano protože jako to anežku dostat ale tam se cenou li třídí byl to u li tomu jsem nemířil k tomu a tam zůstal jo tak je to že bylo tolik důvodu jsem nemusel se dostat o tam kde jsem jsem do se se s a další důvod byl od se ten do maminka v plzni která se při se státi ní. Jo který žil. Šedesát pět let. Nechtělo co se od plzně a jsem mým protože nám velice dobře sloužila chtěl taky stáří posloužit nese stěhoval za ní. U dal jsem její bit jako svůj skryto vrhla pravda a tak všichni se viz dovolit z toho co postoji jak dneska cely poschodí čtyři dusil ne jsem jsem z času a za jeho života v tom měl ž tu s a ne pojí smrti no. Tak jsem se s těmi ho mu o důvodu tu říct ale protože všechny jsou rozumné. Žádné nějak nadpřirozený všechno co velice přirozené podle přirozených v let co na pohled na věc se řídil jsem nečekal jsem to nějak jinak se rození než nějaký zázrak nikdy životě nečekám za oni se děly ustavičně se viděl svým přírodě do by si ho byl za zatím do soustava z nás. No tak prosím všecko asi v něm muselo být všechno přidáno jinak ježíši jsem o protože lhářem není tak chyba někde že nehledám svěřit do království oželet takovým že nejde na věčné se divím se do tam nemáte v čem to tam se vás no to si ještě do z mysli dokonce job pobytu který otevřeně doví mi to řekl asi sto rozmyslet tady na tomu rozuměl se. Mně pomohlo velice jsem se po stalo a proti jsem to váš oděn živa když jsem klidný člověk s dál že by nemohl by byl no si myslím že v tomto ohledu jsem velice podoben svatý terezy jak tady mluví tak trpně tak se v životě nejen dělal. Ono jim musí dávat lepší stránku věci než jakou jsou málo prováděla. Ona do všeho šla řízně nastala sela se stala tady za to je v době kdy toto psala byla představenou. Všech těch. Takže vona rozhodovalo o být janem vidí jo ovšem co tam dělo v tom na střeše takže ona se nebála vedoucího postavení pozorní. To jakkoli by byla běžném životě tak o na tam nebyla pouhou. Spolupracovníci těla poslouchá nýbrž v po od byla taky sví stejnou měrou ano. Ne volně a za nemusím tuto ubohou se nikdy nedělal v ti kdy se tak ty události v tom od protože bylo nutno odejít. A kdo o jsem jsem na odešel bylo jisto že tam nevydržím že tam nemůže vydržet nebo nedošel za vlitých potíží a nebylo toho u p stěhování snadné to že on si od ono od toho bylo něž že bylo čtyřicet že veden ano. Tu to byl nabytí jsem s jehova dnu ale stala se tam jedna věc manželka držela víte rytmu náš nešlo z se držela v náruči byl s který si veden asi dvou byto dobu a viděli jsme z prahy do plzně už. A tak to je od vás se s tím jít do vypadlo z náruče je kolik do boží škole bylo se to všechno bylo potom i to musíme vzít se li klid dal na to von by to při jsme ve z toho medu a jakmile se todleto stalo moje vedení hlasy zásadní žádám při tohoto by on neměl utajit vedení událostmi. Jak se toto stalo jsem věděl že se to stane po tolik jako na zemře. No tak především se nenechal nosit med z opice li ne a dělal jsem všechno možný na sto brzo nestalo v ten med se u nás vyskytovalo u palem o jsem měl radím správnosti manipulovat o na nesměla ani na s tuto o na mně nedověděla proč. Ani ze stolu o vlasy ona před po watts v podej k dozorem ale nesměl zdvihnout za hle v. Ale před si dnes se že jsem v okamžiku roku oslu nestát jedná osud nestát rod před smrtí ten metr rozbila on. Je to bylo moc často všechno co vy k tomu své oněm o je moje dcera danuška byl pod el co do protože všechno je vypadne z rukou v tom e že když oné o nás lidem tak dycky se přitom z předběhl minimálně dva anežky na talíře nad tím toto do dvojici to dycky jde a moc rozbití věcí a moc a ti synové si něco pokazí vody jako o aparát sem a no a tak to je všechno pořádku tak muss. Být o někom mne. Ale to jedna za z vnitra nevyčítá. Ale takle jsem byl veden událostmi ze se mohu bezstarostně s tou manželkou let a a zařídit si to tak aby ten med nemohla rozbít. Jsem věděl že prosbě tak bude ze světa pryč rozbila ho roku oslu nestát a dostávala záhadného leč v i v tom měří o hle které lékaři v ní. No vona roku osmdesát proto se stát odmítla operaci konečným tu s těmi mil do sebral než viděla jsem řekla by tak tady nestavila pochopitelně jsem miloval vás na či než já. Že protožes viděla sis za na konečný k od atd. Nebyla by doprava časová dostal z toho názor který byl dal si domnění že ano tak dále a potom zase bylo všechno pozdě v no tak ještě by do se roku oslu nestát mohlo nějak zakročit ale ona v ten med jako rozbila v tak jsem dělal všechno aby byla zachráněna slepý či k na všechno jsem co jsem mohl v no ale za praně nebyla do roka bylo po pryč jsem byl zásada a řízen. Se na příklad šel do plzně tak mně bylo všechno kázal jsem to teďka lid či potřeboval jsem se starat. To jsem věděl zatím bez nemám konečně jít když tam mám místo aby ne jsem si velice reálně myslící člověk s v tom mám zařízeno tak tam tu raného zařizovat tam nejdu o to se může postavit vší kdokoliv na hlavu a potom tuto ho mění z není. vím že sis podle toho řízením dal by to poznám či tak je že ty udal přišli na ruku jsem jsem nežádal jeden rok jsem dělal zase se do plzně jsem byl ze se před pro nás donesla jsou to pro nás se roven se jsem za žádal poprvně. Když dole proč na to jít tajný podával se do tak to neni příjemné na si že se proti vám dostane bit by na viděl mne to ženami dívá kam důvod jakmile někam odejdu je připraveno odejde se mnou a to nepříjemných. Proto se neděl jsem to vydržel jenom deset let v. My dalo z ti nemusí se o to starat protože my jsem se za ni vel se by řízeny událost těla aby vás vedl bůh a on si dycky jede prostředky jakými nás povede. A bude kterým dobře rozumět rozumět nejenom viděli něco nepřirozená toto něco rozené vidím jsem říkal to je řízení boží který je přirozené bůh se o starám neboť ti tu za ním ne. Je přirozené někom než ta ono splácí lásku k jsi přirozené že víc to co nestojí nebo to jsem si nemoh zažité by ten autobus za vůlí žil v tu vteřinu jsem přišel v plzni před u školu tu se mnou za jeden z od sval do jsem při do kód sval do ten den jsem ten den před tím jenom že jsem měl jistotu. Mám takový jistoty nějakým že tam bude více místa jedna paní umřela jedna z nebo se o tak jsem si. A ti ty králové jsem to byly doby třetí doby při na linci v tom poschodí vede nás a. A kdyby ty maminka měla jedem a při bitvy další oni se všechny do roka viz stěhovali. Tak to jsem věděl že to takle dopad. Ne že by byla zasel to stará paní jako před smrti ale na než na tam neumřela nosem s šla ke své se že by nějak někoho doby ochraňoval mne to jsem to udělal ano. Ó jak o ono a ne o a ano ano on u za ono to bude se sise alenka asi nebo se viklat se nic nestane. O málo základu s doby že ale víte o ale to jaká kdy si od ní. Nose mnou jsem o tom neradí protože to musíte mít jistotu pase vždycky o všemi soto od boha to jistotu dostanete od neměnné jsem pojí s může být. A ten není nad mistra že z toho jih proč s s s.. Ten stanovit prvek vykládá tak zase budete říkat asi bude žít výklad mohly. Vykládají jenom jednu větu z podobenství o deseti panna. A protože ale ta věta souvisí s celým textem který předchází i tomuto podobenství. A ještě něčemu co potom podobenství následuje ale tak mám teďka čas abych to od citovat a zároveň že vyložil tak je to matou v v dvacátá tak před láska by to vám kdežto podoben svět pětadvacáté kapitole podobenství o věrnosti služebníků když tam ustanovuje na svou učil jedí s. Že v ka aby včas z dával po krom. Jeli služebník je věrný a rozumný blaze tomu služebníku kterého plán při svém příchodu nalezne že tak činí amen pravím vám kdo ho u stanoví nade vším co mu patří no ještě mnoho amen pravím vám že ho ustanovím nad že vším k tomu patří když si však špatnost jedním řekne v mu by tam nejde jen to s tím souvisí a začne být své služebníky spolu služebníky podobat. A být z opilci vstup vám to služebníka přijde den kdy to nečeká a hodinu kterou netuší vyžene ho aby káže mu u děl nejsi pokrytci tam bude zase pláč a skřípění zubů to je pořád toto opakuje. Ty pokrytci pláč tou as případy zu li v. Je to je řečeno v něco co se nedá vysvětlit co při normálním křesťanským způsobu myšlení. Že totiž ten příchod ženich ta nebo pád na nebo hospodář jak chcete našeho vědomí jen nepředvídatelně když tím že ten myslet si jak my tomu přijdeme že při jsme to nezažili nevíte opravdu když se toto stane příkladem jsem který svou bral do sedmnácti let nevěděl. Že něco takového životě čeká. Mu žil by sela o zcela obrácen daleko dokonaleji než váš do zevního světa z když temně nic není to oni si světě ve všechno bádání rozumové. A to zaujalo moje sladce mu přitom byla moje jsem se jenom vůli rozum a tam o li důlek planě říká že ten život ve světě je posvěcen sat jsem že bez se by vůbec se nedalo žít samozřejmě protože jsem řek jak ne ale že v tom nějaké posvěcení toho mohl vidět dělo co novic prvek protože. Věděli něco co přestal sví do doby nevěděla kdežto neví nebo si to nepřipouští že by to tak doslova mělo být že totiž ustavičně z boha všechno bereme a ten příchod ženicha je ustavičný jenomže věk proveden tak že nové vědomí nemáme tím se nějak neruší takže kdybych to vzal hodně zhruba. A hodně v to odbyl tak bych řekl od okamžiku narození to je velice rupa. Kdybych způsob mluvení ten je bůh ustavičně vstupuje do toho našeho pozemského života a samo z kdy mě. To musím trošičku zlepšit protože velice hrubý pohled z pocitu oddělenosti člověka od přírody o celého vesmíru a ten by to neměl se trpět dneska dvacátém století. A tak by řekl člověk když se narodí tak jest zplodinou veškerého vývoje celého vesmíru. Je závislý nejenom zas než jsou stavěla existenci dala si je a celého vesmíru tamto všechno plyne jedním směrem jak si dneska astronomové všimli. To je tak zvaný klady smysl otáčení s mně říkal by k a o a. Když tedy říkám že bůh od okamžiku našeho života ustavičně nejí vstupuje. Tak od aniž oni vstupuje tím že podržuje celý vesmír třebas to si domyslete jsou kromě že tomu tak je. On by byl bez to o našlo život tady vynese podal do celé života el do života celého vesmíru. A to co je taky ustavičně a to sedě před časem a před prostora to znamená jestli to jednou nebylo. Tak on všude kam mohl vstoupil on není oni šli přítomný v každém případě. A tohleto ovšem pojetí řek bych tak v je vše že se můžeme o opřít když budeš těžkostech o který živé misse jsou neřešitelné situace je v našem životě často dopadají tak. Že se nám nezdá že bychom bych někdy mohli vybřednout nebo zdálo nese zoufalý mi to posel se zdají být v nebi. Nevěřit neřešil ten prostě to je chybný názor a po a. Jenom kdybyste snaž časového hlediska na to dovedli v teď je tak víte že je to zkouška. Ve které se ale s tam z výšin předvídá další milost tak si to pro si na definují všechny zkoušky jsou příznakem přicházející milosti. To potom tam jako tady u těch služebníků tedy bylo kou pokud se opíjeli když tam nebyl doma a nedbali na to že moje rodila třebas potraviny nějakého centra tak že ty se provinili že se prodělali proti tomuto vědění které neměly. Že nepřítomnost v tom naše vědomí rozumějte v toho boha že přichází ustavičně. I způsoby nad tím ani jedině tím že nás připravuje větší milosti že když nečekaně přijde této větší milost. A to platí o životě každého člověka když tím že by to stačilo k tomu co předchází vlastnímu podobenství. Jestli ne tak řekněte z mas mně se to se při jakékoli o to by příznakem přicházejí jsi milosti. Tím nechci vozy věnovat utrpení. Ale chci vám ukázal že to při znak něčeho úplně jiného než co se na jak se vám to jeví. Protože nás toto říkám ze zkušenosti protože byl jsem byl hozen se mi je to řeknu rovnou a nedělá mi to dobře a tam nesmírná bolest že jsem ztratil jedinou lásku způsobila příchod páně. To jsem neměl tušení jsem by se jenom jsem by hozen ze koly v protože celý život pro žiju jede v kanceláři drž promiňte jak bych tajnou v ka proč to by byl konec svět. A mohli na potom se děl ještě horší věci než pobyt v kanceláři. No ale to tak nedopadalo protože se měl zase bohu nějakou zkušenost. Tu sedmá světech že neví. Toho velkého utrpení které se mi stalo že jsem byl podle mýho názoru bez správně vyhozen ze studia kdyby propadat jak to v pořádku. A že jsem se přestal nakonec slitovat tyto dvě podmínky byly splněny prosím. Mělo za následek okamžitý příchod a ani ale okamžitý bez meškání v. Ale kdybyste byly to do dneška tak nepřišel. Že například lituje téže jako si to si nemůže těžit jaksi přejete o on nemůže přít. Ta situace ve které pán přichází chce absolutní klid jinak nemůže přijít náš absolutní klid a ten se zjednává přirozeným způsobem prosimvás. Vy nepřirozeně se stavíte proti situaci svým neklidem co se máte se sami proti si to si tedy mám nejdou svou teď vší a do z žil ale ne neklidem. Teče být daleko větší než normálně když vám něco nejde aby z této napravili to se musí dělat ne abyste rezignovali prosimvás nikdy jsem nerezignoval aby nebyl neradím taky nikomu aby rezignoval jasem nevěří doma také my když vyvodili ze školy jsem pro k a při studoval v tom muzeu dál to hloupě neměl jsem vedení jsem poznal že to nikam nevede. A a to by nestačilo jsem poznal že se nesmí mi to. Se neděl že pán bůh to všechno řídí a něco přibral že si to je obraz k o milost o které sám dodneška nezdá a protože s nesplnil že ty podmínky o kterých tady mluvím neměly jenom jednou lásku máte lásek moc. je do máte stádo zlatých telat a pro mi že jsem tak viz prost jan miska to tam není mít aparát je tak že si to může dovolit z tomu straší z prostí dokud rozsvítí protože o na to třeba být pod opat své. Moje mysl je totiž se z příště na o nepatří jedné věci jako patřila tam u proč tisíce do věcem kde žes z doby ne starosti do jiné drobné starosti to je. Cesty kterou on k. Proč příště el osobnosti na takové kousky že ona se nikdy nemůže najít zcela u boha a on se olej nejí jedině celá a jak tam nemůže vstoupit není ten s tu připraven pro kou se k lidské bytosti nýbrž pro celého proto ten lidský život jako celek ten smysl. I to je příprava ke vstupu do náruči boží nic jiného to do jisto duchovního samo jsou o jinak je to mocí že ji věcí.