Karel Makoň: 89-18B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Protože když je milo za milost tady sebe stroze starost jak dáváte jako v jedné starosti tak tam přijel druha jak těšíte tu starost pečlivě abyste ji odstranili to se musí tak starost odpadá matek klidné svědomí jezte všechno udělali proto aby se za to odpadla je to než tím pořád i co dělat nemůžete připravil se správně cestu páně aby on mohl zas za vzor zakročit je by vůbec nic nemůžete ani dost se nemůže to jenom protože nás to o. Je v klidu kdyby se dále nuly pas to unavuje u nabude také duch neklidu když se situací znamení to je vzala neklidu který si jako neklid ne definuje te. Ale to je to hrubý neklid takže příhodně to je to zařízeno tak abyste ho po je toho neklidu tak u z nebe. A to právě v tom podoben si budu vykládat je důležité abyste si uvědomili že tože všechny i ty pošetilé i ty moudré panny usnuly je nejlepším pořádku přirozený způsob správné přípravy na příchod že všichni krátkou při tom. No ne to se nám nezdá ale oni jsou bože ji do klidu jak to mají jak tam v tom podobenství říct přešli do atd do stavu klidu ale všechny moudré i nemoudré no ale to se ještě potom toho budeme dotýkat zblízka teď. Bych zase řekl z toho podobenství něco z druhé strany jsem říkal co mu předchází v tom podobenství protože když s když tam k v. A teď řeknu co následuje. Potom podobenství o tom podobenství následuje podobenství o by v na ale i na konci toho podobenství o družičkách v že je. Slova jsou slova a mně amen pravím vám neznám vás jak odbývat i co nemají ten olej vidět je tedy protože neznáte dnem ani ho v to není nějaký zvěstováním konce světa ačkoliv jsou tam k tomu vede ale my nemůžeme předvídat nikdy se nepředvídal a to je veliká přednost cesty každého z každého člověka že ty podstatné věci neumí předvídat on může jelikož po že je si mnoho předvídat syn ví. Se předvídá ti me je ale to všechno je předvídání oko povrchu a nikoliv o nitru událostí čili když dokonale předvídá a dokonale se zařídit podle toho co dokáže povrchem předvídat a je to být udělat nemůže a si věděla nadal ještě. A co také pustí smysly tak usnul tak se uklidnil a tu přichází nečekaně ten že bych. Tak přes museli že se z konce pět to řeknu zprostředka nebo ještě počkat vy ku ní. To jsem z toho stavu kdesi je zdánlivý klid. Do stavu kde ho nemáš protože si na přechodu do vyššího klidu. Do vyššího požehnal a to o ti nemůže být jasno. A proti může vězte dojem že by byli objasněna si tomu věříš tím kdo toto prožil jako se ocitl zatím a pozná že tomu tak je. Na tak i abych radil aby směl právě teď jenom to řešení to znamená z náhražkové sjednocení bytosti náhražkové si na tři bytosti. Zájmem o jediné kdyby neměl za jen o jediné tak to vůbec nedošlo lidi kteří jsou roztříštěn ji a mají mnoho zájmu ty pro ty se tento můj výklad vůbec nehodí. Ale všimni se sebe. Že si měl zájem dycky přednostně o jedno není třeba. Abys neměl zájem o to ostatní ale aby především nezájem o jedno. A to všechno být je potom k tomu přidána zdaliž tím nebylo na s tu když měl dale o jedno oku úspěch na studiích všechno ostatní přidáno všechno tam dokonal. A tento správných za věcí se musí dostavit je víra k jeho nad napřed to co je tu aktuálně by říkal tak dále ale to nese svýho skládat. To poznám že to mám do nepovažujme je že ona ale máme z on se dostal k tomu do toho do odložil dal se o tom chyba v pak se vůbec nese náš tím ničím vyšším když se konečně stane pro člověka do požehnáním nastane do požehnání že musí něco aktuálně řešit ale je to velice naléhavé to je velice. Blažené nebo řek bych požehnaný okamžik protože on konečně se dostal jedno cení bytosti. A to se nedostaneme žádnou relaxací žádným žádným cvičeními duchovním žádnou koncentraci žádnou modlitbou a to se nedokážete modlit on se správně modlí protože ze sjednocuje. Život je tak udělám aby kdosi to tím docházelo a aby jako život je tento nejvyšší smysl to cenu u nata a. A tak se měla ti dostalo při této nemoci s tou rukou že přinesli zlata. Abych ne tu obal předčasně od toho že to co jen právo. Jsou zaražen staň nemůže po sobě přečíst protože to bylo psáno nic dělat ale nic do bylo tak li ty že jsem nestačil a rozumíte mně. Ale je to v pořádku kdy to se potom nejde část hlavně že to je že jsem dostal tomu že jsem poznal že se musím další věc se dal od osobního že nesmím stanout na úrovni dosavadního odosobnění dosavadního sebezáporu dosavadního sebepoznání nese ode chce abych poznával být takže my k tomu dají zhora se dílu ho na sílu když si toto přejdu. Podobě dvojnásobné dávky zlata a poroby svůj říkat tak řek. To znamená nejenom že to zlato nejenom že zachovají v takovém stavu tělesném abych to vydržel ten sebezápor protože to bylo práce dnem ano žít v těch kalech vám to může být jasno že jsem tak asi bylo. Ale abych taky měl hlavě všechno v pořádku abych tam neměl konečků ne že bych říkal na to nestačím abych tam měl klid. Neboť jenom tím by nemohu jistotu inspiraci chápejte k a takže mám dost nedávný příklad na toho je bych to byl býval měl dělat věděla jsem to nedokázal takle udělat nemuseli shora přispívat na to jenom služ skvělém po zářením rozumu osvícení rozumu a kdyby to nedělali zhora a to nedokázal jsem prostě to vodložila a maloval jsem obrat a z ní. A což tedy znamená být přitom šťasten ale nedělati věci kterak se mnou dělat teďka při dostat na a nebudu přidávat vůbec nic ze sebe do svého tehdy bude království nebeské tehdy bude království nebeské jako když deset družiček vzalo tam byli abych šla naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných pošetilé vzaly lampy ale nevzaly s sebou oleje rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. I ženich nepřicházel na všechny přišla ospalost a usnuly. Podškrtávám na všechny přišla ospalost a usnuly na ty moudré i na ty pošetilé uprostřed noci se pro zlého křik uprostřed noci znamená nevědomosti své pro zlého křik ženich je tu je do mu naproti. Tuto jedinou větu ono rozebírá on zbude ženich větu vizte ženich je tu jděte mu naproti. Aby se s tím se kali pochopitelně všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své nám bych tu řekly ty pošetilé rozumným. Dejte nám trochu oleje naše lampy dohasínají ale rozumného tvoje dělit nemůžeme nedostávalo by se nám ani vám je raději ke kupcům a kupte si ji ale zatím co šly kupovat přišel ženich. A které byly připraveny vešly s ním na svatbu a dveře byly zavřeny potom přišli i ty ostatní družičky v v v a prosili pane pane otevři nám. Ano odpověděl amen pravím vám neznám vás vidět tedy protože neznáte den ani hodni v tohle toho co se s námi nese taky v když nejsme svědky příchodu ženicha ve svém vědomí jsme toho svědky to je toho. Ustavičné pravím vám neznám vás v tom vám neznám vás. Tuto větu bych o rozvést do všech podrobností života každého člověka v když nepoznává boha a tak nám ustavičně říká a ustavičný pravím vám neznám vás. Ne že by o nás nevěděl. Ale nezná na nás po stránce že s námi nechce setkat. Na všem věk protože li se bůh setkat v našem vědomí s námi k tomu je třeba víc než mít nějaké vědomí nějakého úseku k tomu je třeba víte o na jih a to si potom vysvětlíme jak to s tím olejem než se u že toho výkladu. Stačí vám dejme tomu to přečíst nebo to mám vyložit ještě. Byl žit v stáňa. Života ježto budeš vykládat jednou tehdy bude království nebeské je k tomu. U tehdy bude královstvími je jako když deset družiček vzalo lampy abych se naproti ženichovi. My jsme naše schopnosti duševní berte to na jednotlivce schopnosti jako celek každého člověka jeho duše něco prosti jsou takovou družičky kou. Která bere nám v v u k ho a jakmile se narodí tak ten člověk tak velela ve nám ku jejíž koleji stačí jenom pro tento pozemský život pro nic víc upozorňuju váže pro nic víc. Takže vy máte pořád dost oleje pokud jeho jenom žijete pro tento svět ale pokud máte li pozvání do síně svatební. Ten olej nemáte ten olej v nepřipravuje te čili bylo by dobře kdyby předtím jim sedmnácti rokem jako dítě si připravovalo koleji pro ten vstup do svatební síně ale s věděla a žádnou iluzi že když ten olej bude mít připraven teď tím po víc než že bude po svou ozdobou duchovní svatby. Ten člověk se z jistot dost my všemi lidskými do ctnostní není ničím víc než ozdobou není než ozdobou duchovní slabik není s nevěstou. Samosebou nedělní ženichem takže za takových okolností jsme zváni dostatek nic když máme v toto něco navíc co jsme nepotřeboval na křižovatkách tohoto života ta se by se beránci u budu mrzák janem čím vším a tam nás ten tam sbírá a svatební hostině. A běda když tomu nepřidá mne ještě něco navíc svatební vodě v. To tam přijdeme bych to měl čísel by to znáte. No přede jak si mohli dovolit pro tam takle jsem vejde svatebního bez svatebního němu li si jen za jestliže matek. O to na ne unaven né. A o jim vyčítal že nemají pro ten vodě a kupodivu celá se na těch se transů ten oděv měla. Oni si vzpomněli i přeci tím toho od do daným životem dub bohu a tam nesměl vypadat jako na křižovatce a když vyšším o dání tak především beru svatební oděv na sebe jenom podobenství ježíše krista v uvedlo tím způsobem že když tu kuje tužeb vím do. Domu hospodářova. Umí jezte poděje své lepší oděvem to znamená se ze svatební oděv ano. A když dovedeme ale nejsem jenom proto podoben si ten svůj komentář když dovedeme podle život teče krista je to vstup byl na když někdo nevstoupí do jordánu to znamená neoděje se tím. Oděvem svatebním stoje oděv který není vše vím tele od boha jako patří k tomu bohu náleží k němu tak nějak ne tak nepřemůže z od anna pouště janem přestát ani pro sebe učitelem pro ten zbývající život protože by přeruším trošku výklad aby si zjistil si tam todle nebo si se neztrácí ten někdo jo. Prosit nové dání svatebního oděvu je zase proces s protože než vstoupil do jordánu co musel že ježíš udělat napřed být poslušen rodiny az společnosti bez ohledu na protože musel být do celého otce jo. To byla to bylo odříkání veliké tedy předcházelo tomu obrovské odříkání on musel být v tom co jeho otce jo a on se nemá se byl vrátil ke svého děl byl dawa do třicítky. To jsem kolikrát vy si u ten ze světa. Nebo u pec od povinnosti nebude vám v společnosti tuto nedělejte klamný dojem tak že jste na výši prosté nejlepším případě ve dvanácti letech. Ale ještě zbývá dalších osud nás do třicítky. Vy si musíte jsou při žid ku odbýt atd tam tento charakter o který vám mluvím návod ještě do z opakuj du. Že když člověk vstoupí do této li si při symbol oni třicet ve symbol jedné zralosti v počáteční zralosti apod veme zrod druha a potom za do z třetí jsou při zralosti a tato li to jsi v tom že jsem na světě narodíme ale že na světě hospodaří s tím co mám já. Jako pro boha a když to nevíme že to pro boha tak je to jako pro boha protože. Ten život je moudře žít. Je řízen bohem nic není bez jeho řízením on došel zasahuje a on tedy k způsobuje že naše že by se ocitají nebo objevilo události tento pod teď ti o dal svým který že nerozumím ale on nám o na mně na vládě jít k tomu jordánu a oni nálady dospělosti mentální. Takže dejme tomu u učitel zjistí oni mentálně rozbij ten žák dnem může ze školy ven a z být i my vysvědčení toto by si dával taky bůh na druhé straně. A takle prosimvás se v jestliže člověk nesplní toho. Že mu to v řeknu ten konec z chtít cítit ti tomu bylo v jsou se ze spoj se z kde samovolně. Že například když se naučil nějakýmu řemeslu. Tak to tak zvládl že to dělá bez přemýšlení bez úvahy je si připomínám ten krásný příklad al do proč tu vůbec si tu když to celou přečíst. Věčná filozofie je od pak svýho je tam mluví někdo s nějakým řezbářem. Kdyby se vzal krásnou skříňku a ten dotyčný se to jak si to mohl dokázat. To řeknu jinak než jak s li podle vší potřeby a on mu říká ani bys neřekl ani bys nevěřil jsem na tou krásou nemuselo uvažovat že za kráso samovolně vycházela z. To je nekonečně dlouhé přípravy kdy jsem se to učil jsem se učil vidět napřed krásu v první fáze ne. A pak tu k rázem vyjádřit např vidět krásu a pak ji víra tříd. Jsem pro za vidění krásu krásy konkrétní vidění nějaké nebudou musí se tam i která krásná není n nějakým dejme tomu nesprávným způsobem myšlení toho že mám vidění k čemu to vede. Ale je to jenom vidění a tam musí jsem nosila druhá část uskutečnění toho vidění ano a to je ten a práce. Buď a tím viděním předvídán ale pak se přešlo na každém kroku v že to není tak snadné do vidění sv. A nesestoupil do těch temnot ale ne jednou je jenom tím narození ale třebas kdy po své smrti jak si že jsou to s tou sestoupil do pekel nebyl by vstal z mrtvých ale nebyl by dokonal celé to přestat se ta mast se v k v. Ten od k o dodá je skvělým obrazem toho jak člověk vypadat. Když přijímá tu milost toho jordánu tu milost zhora. Minimálně oděn možná život oděn nebyl to nepravděpodobné kdo přihodilo mého těch obrat jak by to bylo z prosty vite o na patrně na a v ní. Čili. Všechno co se na něj na ba bylo během života musí odejít tak třicítka musí odejít rozumíte pro zevní to se nabaleno. A to není z vnitřního to přicházelo zvnitřku. Pomoc na této cestě vždycky přichází dvou stran a tam přednostem svých ku tedy zvnějšku do bych neměl a z nic z ku. Tam on si nic z od za přestal do napomoci zvnějšku a následuje pomoc zvnějšku přestane nebo když chvilkami přestávat nebo když vědomi překážela to by velice překážely by to byla ustavičná honzy z to se musí s co chvíli ztrácel a. Abych se dostal do pravého stavu připravenosti me nás jsou zval si třebas. A potom se smířil a z tohoto co si nastal vyšší klid okl dojem neměl vzdáním dokud jsem nebyl zoufali prosimvás mluvím z vlastní zkušenosti. Byl jsem vrcholně zoufali při těch operacích při vědomí mi též radost z mých operaci při vědomí jako bych dal do mám to jsem byl po si poslední se o době který toho ještě zažít jsou s to vůbec nedělá že jsem byl zoufalý vrcholně zoufali ne málo když se málo tou mají tak to děly jako ten ba vám že buď v změnit byl postoj plakat. A pláčou tak dlouho tou a jsou upřímně plačícími radovat se tak byl váš jsou u přiměl listí on něco taky on si všechna svatá písma přečetl. A o tom mechanicky opakuje. Že my otázka je si to tímto mechanickým způsobem jde o totiž při to se uměle navozená technikou není tatáž jako navozená skutečnosti které žijeme. Takže ty vůči k do pramalé tohle příček. Ale ve vašem životě mužovi jedinečné protože je to od boha pocházející záležitost a ne ty myšlená jakým pak máme. Ještě něco tak to po ní. Vyšší do že nemají olej jenom pro svůj život bych to řekl jak jsem to nos. A tak tím dělám by dohasínají když že přichází ženich bože hlásku že přichází li to jsou li né. Kteří se u na obojí vnitřní modlitbou ale jestli dělají správně vnitřní modlitbou staly nebo nesprávně tak to unavovat ani bohu kdežto když jsem měl ten oleje. Tak jsem byl osvěžen tím že ne vždycky to modlitbou nesmírně osvěžen. Ne to bylo osvěžení tak velké ne že jsem se viděl umírat kde se člověk vůbec nevidí umírat. Von nesmí milost že si byl tak čiperný že se umíral tam kde jiní sice umírají ale nejí o tom že se umírají protože jakmile se dal nikde u začínáte umírat na nevíte o tom se pomalým víra je vám to bylo v prudké ale znatelné pro toho člověka který se uměl modlit. Pomocí boží pochopitelně takže my všichni vstupujeme do toho domu svatebního všichni. máme toho je více nebo moje dokud ho máme to již nám to svítí pro na život tak tam vstupujeme tento život je tak zařízen že vstoupíme do domu božího do domu do svatební símě ten život není čím jiným než si teď tím vstupem jenomže to pomalej ale protože to se tam jsou láme zen ale s metám. se tam kdybyste totiž tam nebyli když žijete tak se ta když tam nebyli tak této podobenství nemá smyslu a bude to v tom králoství takhle říká když kristus tady v tomto začátku bude o to potom bude když tam vstoupí přes olejem nejenom pro sebe nýbrž pro toho ženicha o tom bude by to tak. Tam dále čem a jsem si uvědomil sedmnácti letech při tom záchvatu milosti boží že jsem pracoval jenom pro sebe tím že jsem měl olej jenom pro sebe a pro své a proto jsem se cítil zatracen nemohl jsem u sví v z svatební símě z toho důvodu že se. Ještě byl živ něco o je tam zbylo. Že jsem byl lidsky živ on byl oči k v ježíše krista mrtev ale vždycky živ. A to stačilo na toho abych zaregistroval příchod ženicha u pozor na protože jsem toto je dobře vidět nutného k tomu rozumět. Protože nemyslete si tento přechod mezi pokud to nepř zažili v dycky náhlý přechod nečekaný než daný nepředvídaný a to byla taková. Takle přívlastky by mohl dávat do nekonečna které by se tomuto rovná jim. A protože nečekaný nechtěným nechtěným nechtěným než opaku si třikrát. Je nechtěný tak je to pravý příchod z jestliže si ho přejdu ten příchod je to v nejlepším pořádku ale pak ono toho ženicha nepřijde víc než zázračným způsoby života tasí domě přitéká cítím její přítok a vším zázračným životem z toho přít do ku síly boží. Stanou se pod při vší a dost dát toho nejde upozorněn na to že takle tomu je. Ten život ježíše krista je nutno chápal do všech detailů kameni jedna nejmenších chybička. Rodičů v to znamená též roka oblast učedníci jordán narození v betlémě a za do všeho co tam do k tomu patří farizeové které vést to všechno je nitro jediného člověka. Že tomu ještě vrátíme si dojem čas během toto týdne také dale měl z pitvali protože křesťanská víra se tohoto štěstí. Toto pro je narození ježíše v betlémě ten jisto lidská záležitost běda. To je prokletí přímo celého křesťanství moje zrození na tento na tomto světě tak této musí dát všechno to musíme aktualizovat kde za panna maria nenese náročně která si domě dale ale přitom zrození že ano ale to zrození připravoval tam byla jinak jinak obsažena než jako hotová matka a matka. Tam předtím jako op oděná že na ne než být hotovou matkou je tam matka teď co tam je tady zvířata ida a pingala že ano znamená lidské a zvířecí síly v člověku ty musí být přizván k tomu. Je tam co tam jestli či ti to znamená na toť tělo zde by řekl to těle za stále ale sobě sic ti. To je tu moc está je pro kasta ale tam pro ty bez vždycky aby tam vždycky mohli být k. To by byl postaven kdyby tam nebylo třeba od být tak jestli těle my ten příbytek pro zvířata příbytek pro zvířata i pro jejich mláďata. Způsobuje že vystavíme stále příčina je ne v těch zdech ale to doby k ku. Čili že my jako dobytek jako zvířat na sem říkal byl svět toho příčina je že máme lidské tělo a tak dále všechno co s tím souvisí zastávají ne. Opačně na všechno jdou viditelné. Než normálně se nad ode protože jsem na to šel zhora to se dovede okamžiku bezčasovém no alibi tolik dal jenom tento moment čtvrt hodiny nevěděli byste se a kdysi byste se je že mám pravdu ale že že jem se na to nemohli normálně rozumem přít. To nebude dělat řeky nad norma milost že nepřišel někdo o to jak jsem to nevím rozumem to vím bůh a že mně z rozdělil je to jeho milost z milosti žiju o z milosti vám dávám činné který vám to tady přednáší ale jenom tu močí ale on vám to dává v jeho milost které jste přítomni prosimvás kde ku lidé na mně tupě o protože to vyžaduje radost. radostní toho směji se tak že to všichni budou slyšet dovedeš ze všech pak a a to bych si cenil protože to si vyžaduje radostní výkřik na ve svět často vykřikl hrůzou ale také vykřikl měla by příkon radosti a to byla žena která prostě se neuměla od ve že když to o tu lety ta základní. Přechody kdyby tak prudké. Že byla radostná například ten obrázek když viděla tak samo radosti nemohla vůbec dělat to co dělal před tím ku. Na radosti začal dělat něco úplně nového co nikdy předtím nedělal by byl to to bylo šestileté nevím kdy. Oni tam ani volně raněn skal že to bylo protože oni s ním do pro na to nedají hodiny na dni ale bylo to mládím zlem od chvíle dají jinou bere z kou. Která nešla jenom zatím s vzrůstem z víře si vzrůstem zvířecím dospíváním nýbrž za kristem. A konkrétněji řečeno za jeho milosrdenství jeho milostem z je připraveno i pro mě. To měla pořád mysli to byla podstata je dosti může mít člověk větší radost než tuhletu kdo se boží je tu pro tak je pro není jedno žil byl také pro ostatní ale to musim aktuální cíli že to pro nebojte se tohoto sobectví jak je to vememe ten na sebe tak se ne za neseme pláž ježíš duch. Vás jeho mládí a do berete plášti bereme moc kdy se musíme pro dítě ježíš se mu do ve si před li k no a to nebo tak jde tak je prosbě v do bych v tom velice mnoho se do vysvětlitelné. Nebylo by to leskem smrt nemodlí rozroste dát v. bych se ještě malinko ráz než její ale není to nic jiného než co má. Malý dítě od čele že se dal tu možnost toto co z mně zjevil zjevit ostatním. Tuto malou v sobě nosím prosimvás. Aby to země máte cítit se budu muset o přes přiznat chtěl svým vnitřním stavu protože dvě nemůžete vycítit. Ale lišily myslíte v pomoc přichází z s pro že když na dávám tak mám tutéž radost jakkoliv mají most oděna protože tu vím někoho který překážku do tak jen je li o nezabil ale aby se chytil zadost říkal jsi ale podívejme se onomu vadí i taková maličkost to by člověk neřekne. Kdybyste se za ne kde drželi se drženi celý protože ne souvisí s celým tělem to by se musel vytrhnout ani za nehýtek nesmíte být žení. Znamená kdybych správně pokračovat abych měl toho o rok času aspon na tento výklad tak nemám čas ve nese omezen. Tak by vás napřed učil tomuto jak se nemáte že ani za nehýtek. Se máte oprostit od čeho stvořeného jak tomu říká svatá terezie to neni u z s ze světa nýbrž být klidný být prost toho byl týrání světa je že oni do ty křesťani brali i za svatá tedy strašně moc doslova. A to je velký hřích v mých očích tedy a potom to je za za terezie protiví oči do samo co tím říct že to jsem nejsem dál. Ale ne ten si spočívá v tom že ano to neberu co dělám jako činnost boží nýbrž že to byl jako činnost svou když a to mu důsledně bral co tady dělám jako činnost boží za nedělám bohužel. si říkám že sice šetrnost i tvá ale mu na je to v strast nepravá bych vás totiž při zabil ha aspoň při zabil za to třebas vůle tebe nebyl nad na o při k a to nedělám ne je sám by proto že by to dokázal své za si si domy nic tím posteli. Na tom jak dobré tak prostotou přizpůsobí si si v z z jednám tu harmonii nebo ten on tat tak to co přenáší samovolně. Tak byl berte na vědomí že že především velice zpátky a to jsem dělal jež v těch kalech roku jsem se sám při li. Jsem to dělal jako když jsme chodili ze si s živou potom albertovy. jsem předstíral tady ještě nejsme na tom vršku a my jsme na něm byli přihodily koho do chudá a tak mu dán do soto plán dal nohama. A kdyby byl tak ut ani tak jsem měl jistotu když ale do sedne ní. Tak v jeho zevním schopností těkavé usnou. A že v tom stavu bude moci být navštíven tou milostí toho kde by který tam léčí. Tak i byl ani by ho po praně byl neutahal tak nebyl navštíven a jeho tak se mi z výši pro málem na žena ruku ano ano ano protože k tomu jenom stání. Jak tam byla dal známa taky stane že protože jsem potřeboval se dostat něčeho čeho by se byl bez toho plán pláň nedostal. Protože u mně ho tam mysl bujet že působí daleko proč je daleko od. Ale aby než u toho si žid způsobila ten den že již povahy než že on o tak když či je po vaj že občas usne toto není výsměch to ale předčasná budovat přílišným úsilím a nepatřičným kolikrát smím velice nepatřičný. Jenom to první větru vede jen v onom tehdy bude království nebeské jakkoli deset družiček vzalo lampy. A vyšlo naproti ženichovi v u toho nám prozrazuje že si to vykládám správně a že království nebeské v nás a je nás a od začátku našeho narození na tento svět a je to v něm tak. Jako když deset družiček znamená všechny vlastnosti lidské všechny vlastnosti lidské. Vzali je tam byli a vyšli naproti ženichovi okamžikem narození vychází člověk vstříc ženichovi život smysl nejvyšší smysl život taje. Duchovní svatba na nás spojit se s bohem tak jako jsme navěky na věčnosti byl s pojmy jsme se dostali. Kde jsem tedy přišli jako oběť mým beránek přátelé. A proto ježíš kristus do všech podrobností může být. Následován a my máme jenom situaci o to po změnu že ježíš o tom věděl a panna maria taky k čemu ho vychovává k smrti jak si jak z kříšení aby dal příklad cest námi stát za normálního ne nenormálního nebo mimořádného. Života jsem normálně proces na stát že máme také vstal zmrtvých no na konci věků. Ten konec světa nenachází dnes zastavováním by než na konci věku tak to bude s královstvím božím v na konci věků jak to teď tady kázat a o. A ten konec věků je v lidském živosti. Buď konec vesmíru je v nás tady jsou hranice jeho aby byl hranicí vesmír z nekonečném. To znamená z bez bezprostorovost tím ne tak el tam je konec světa. procházíme když procházíme touto tyto bodem tak jsme u konce tak u posledního soudu konce světa. Takže bereme lampy. Když se nor ha tak samozřejmě to samotném braní nám dovezl představit i takle je oni si brali silám by že to každá dělají jindy vám každá poslem ale dohodli se že je ve se tam bude to se musí dohodnout člověk nic je že tam bude tom bohu celým. I s těmi jsi mi to je tělo s mi i s těmi svými moudrost tmy. Jestliže si tam člověk přejí jenom ctností jako o tom mylně myslí si krista. Tak se tam nedostane ne kde bych byl proti ctnosti ale ono to nestačí se na světech z nás normální byla pro samozřejmostí neboť jsem se nectnosti dokázal věnovat vůbec jsem ne nebyl již jisté chvil. Takže celý člověk jak je stvořen dobrý i zlý jak jedněm relativní dobro i zlo takový i tam musí být. Kdyby tomu tak nebylo tak. Jsme nepadly z ráje nebo po li se výtečně z ráje kdysi nestali evou a adamem jak tady všichni jsme to jsme my nejsme staly by se byli nedokonalý a is nedokonale jsme mělo dal nevyšli ne nedokonalosti je horizontální ho a velikáni ho k úvodu hodnota ani ho že na úrovni jsme dokonalým pavel říká ani do že ještě nemáme jsou ještě bylo co potřel k tomu dokonalým vzestupu. Teprve ale stala perla. Měla vidět to znamená do a tak se v se tady byla kompletní prosím kde věku si evou kterou jsem se na nemá dítě kdysi kompletní. My potřel být komplexní i pod jsem být matkou a to naše dítě je malý duchovní život který jsem v stát v nás a ten vzrůstala od chvíle našeho narození vědom že si že že se něco v nás rodí do potom říkáme znovuzrození z vody a z ducha ale jsem se jim bez vody z mateřského mateřské vody. Tamto začíná když je to před obraz pravé vody touž jiná věc že když se tomu dostanu na silně pochybuju vyšší kristu je život do tak to vysvětlím i takhle. A když to nahoru neměl při to říkal tak to říkám napřed že jde do vodu jinou než vodou a tam oddala je dána vlastně tokem našich myšlenek především. A tokem všeho povím ven do kterého jsme se dostali když se dostali nepohybové o do pohybového kdo po ku něčeho co neteče je bůh neteče a my večer ne pořád teče me někam pořád někam smiřujeme a to je vymoženost která způsobuje. Že nikdy nedo teče mne vším vše čím jsme ve slité sich i ten se milost obětavé ne něčím jiným by se pořád obměně lékaři by tady řekli že že všechny buňky se třeba do středu mlat všechny op mění za že se byly malé něco takového se člověku děje a to sedě mentální světě taky. Takže když někdy když třebas dneska toužíte po bohu na to byste se si si že to jiná touha kdo ji tedy do na protože možná že tato touha ale je pod něj vnější na že me vodě na pole to jak se jak o to brali jak jsem se mezitím chovali ale i když je to odliv tak to svůj smysl. No. Tak to jsem vysvětlil jak je toho s těmi deseti družičkách v i s těmi všemi vlastnosti nechybí tam nic z ještě mnou zdůrazňuji protože důležitý si to uvědomit i ty hloupé i ty chytré i ty moudré i ty pošetilé jsou tam všechny jdou. Voni vědí že mají jenom po pro sebe s ten olej prostou osobní potřebu aby vydrželi čekat ale protože člověk žije tak vydrží čekat ale je to zařízeno tak že no tak to nemám říkat. Dobře. Prosila jsem si takle zastavím ale nezapomněl jsem co mám říkat jsem se dovídal protože to nemám říct musím totiž ne že toto je v ne ale že musím zachovat nějaký záda hodnot a mám touhu skočit. To mně musí někdo protrhnout s to zato po je ten vy. Že když si vás o hmat dávám prosimvás z prostě vás všechny od mat dávám vnitřně. Tak vidím toto by ještě neunesly tomu je třeba moc předeslat žení a abych to by totiž myslím dokázal vysvětli mi těch pět to jsme my jak se nyní známe že pracuje pro sebe a pro své pošetilost a ta nevejde do svatební símě. Jenom tam moudrá část ještě než na s tam nejde ten nemyslel na sebe která myslel především nebo taky as polní na to aby se mohla ocitnout síni svatební tohleto ale způsobem ve vás veliký smutek neboť občas říkám všechno o čem vím vých že s tím s tele. Bude zničeno o dospěl děl říkají indové velice krásně je určeno k rozplynutí co nezbytně vůbec nic v říkáte co potom země z by že když všechno čím se cítím být bude zničeno. Tak to bude na konci světa s těmi pěti družičkách mi oni by je jenom osobě jenom o svém světle pro sebe svítící tak toho. Bude nenávratně ztraceno na prahu a na pro o svaté viz marně se o rozlití do nakoupit to se nedá nakoupit a to například ty starat.