Karel Makoň: 89-19A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

To jsem budu a to je je to zapomenete o to nebude o sledovat tak to se nakoupit nedá co se na jenom zažít aby by vás měl přimět toho co zažívali tak bych musel způsobit aby se to jenom neposlouchali. No to nemůže udělat dneska on který to byste nežili jsou pod ti k tomu žila budete domu protože ten umřeli od doby že se budete po cestě že to ukažte nebezpečí ale tak toliko a člověk musí být tím že nemusí být země v musí si misku dát jen o ten který potřebuje krávu. A tam oni by že si nakoupit a to byl jsou si to všem nepravým způsobem postavy prosim vlastnosti rozumíš nemysli si když si třebas dejme tomu. Vášniví si dělat děl známek pro ty nejsi proto o lima by jsem se to po dar od tebe. Tak jsou v nějakých vlastnosti který se v který se uplatnili prosbě na ten si například tělo jsou ve nějaké jdu tak dobrou pečlivosti nebo z touhy něco z chromá vím nebo vlastnit a to její jednáš tato okaté jednal vám ba. A takových tam běh úměrně zrovna tolik z těch chybných pošetilých v k jako u těch klam dobrých to znamená od těch chrám v ě jako těch celků v svědkem nitru které mohou nás přivést k tomu bohu. Ovšem samá vám pane rozumíš to jenom to jenom co jsem jenom souhrnně řečeno tak ty jsi třebas. nevím jaký by si mohl by se to do oral bylo no si třebas pečlivý jo. Tak ten jsou na den si ji vlastností co oni se dějiny vlastnost je do nové to by byla ba pečlivostí klam pád. A no ty jsi ty jsi no ano ale von to musí být konkretizováno co vyčkávat ty dělal družičku tam prost tím olejem as tím světlem. Prosím když tam bude převodu muži či dala k vyčkat tak tolik ničemu ta moc mi k vám ho oleje ale svíce ano. A to ale v každém lidském životě. Kdyby tam to byste napovídá prany jsem se mýlil to moc mi dělám když co co to pole jat dopad klam pytel zbytečný že tam musí nějaký obsah tato vyčkat těla jsem si to vy dobře po že potřel ještě to na to v ramena pro vězte ber to jakože tři složitá aby dost a všechno svojí zevní vůči k tu vidíme a všechno své nitro a to nevidíme ano jsem část toho. Ni od rád nazval třebas pečlivostí. No a za pečlivou host může mít povahu k být bez i vůči sobě a to si družičkách která o jenom pro sebe anebo může být povahu bez živosti pro všechny takoví si nikdy nebyl a co to je ta pravá pečlivostí dál nebo může být to si ocital ale i pro boha že ano především takže v tom z psí zde el přílivem. Co mu říkala když jem vidí službu pro boha a to jen tvé dobrý mám k tak si taky nevidíš ten fa. Ne jeli ale ježíši které před summu da je do deset je to spojení vých ji činí spojení boha s člověkem. Je tebe ženo této spojení je jenomže není ve vědomí toho člověka ale desce je spojení člověka s bohem vite bral nula pro nic není kdo ji či ne tak se nás to netýká a on dotýká a vůli lidské tak je to desítka a jestliže to následování krista tak je to při láska těch deset v to. Je těch družiček je tam před obrazem do dvanácti učedníky. Kteří jsou více z víčka mi jim které následují ježíše krista. To když je následující mi to je pochod bylo do sví je. A on to potřebuje zaseje nikoliv jedna byla nýbrž kdes nebo s dvanáct a jedná jo. Dvanáct služebníků do znamená celý vesmír nikdo ji není schopen jezte věznice tomu bohu dostat vesmíru v malém člověk. A musí k tomu ale ve při nás ježíš kristus na nestvořen z kdyby stvořené z toho neměl z byl byl stvořeným men obě jsou slepých a padnou do jámy. Zase jenom podobenstvím řečeno to co fakty ježíšova života je vidět vidět jo. Ne tak nebylo tak slepý slepého vede. A to je tam ježíš zapře dvanáctkou tak slepých svého nebe nýbrž vědoucí nestvořený vede stvořené vede celý vesmír je. My každý za sebou máme celý vesmír je u že nás uvnitř malé ano mikrokosmos tomu říkáme umělcích. Co co je jeho nás a na zároveň makrokosmos ano. Našlo třicítka do toho do zralosti v kdo to viděl dánu ano on totiž dosáhl třicítky. Ježíš kristus to znamená přeloženo nečisté do faktů semena byl schopen u jest jordán v těmi účinky které tam nastane. Přičítají děláš slova byl schopen zemřít na kříži. A protože ježíš kristus přesně a s těmi vůči kdy se to dělat tak musím svých cesta svatý ano. A protože ježíš ježíš přesně věděl kdy ten moment nastane. Tak jsem to tam to nebylo znázorněno podal svou z toho tomu jidášovi do tam chybně přetlumočovat to je to by byl to sto jinak že ho aby u dokázal teď ten moment nastal a tobě se vám sílu abyste o pro v let von se zmařil on zmařil tuto li ku potom tolika jo. Ty si lekla toho při tresty aby se o dostat za učitelství lidské učitelství duchem svatý nadlidském v určité z ano to tak do s do vysvětlen nebo ještě něco žen jsem teďka vysvětlit v tom není třeba ano podívejte. Je sice citech něco o zrání toho jidáše anebo dozrání toho ježíše nebo jak to je. Upozorňoval z že z toho vesmíru ty vět symbolizován dva z kou. Musí být jedna dvanáctina vyňat da ňáká čas o který jsem byl jen on se ho mohli david pomocí celého ježíšova života bychom mohli dokonale pochopit se jidáš ale to neuděláme teď v tom momentu protože bychom před táhne. Ale stačí říct že. Představuje tu část vesmíru dale určená obětování oboustranné mu obětování přitom něco je obětováno jedna dvanáctina vesmíru vede obětováno aby se mohlo zrodit pro dokonalé spojení. A je obětována. Svou spodní hranicí který a jsou horní hranicí kterou je ježíš obojí současně viděli do tam viset naši veni si. Tom sil mu to bylo hezký a zároveň viseli ježíš na kříži či to je jeden celek na sv. Říká se že na byl vyšší vlastnost je to zaujatost je to velice důležité bez by to nešlo. Ale kde je zdroj zavolat za to si mi tiší li k bohu on je zaujat aby to stvoření nebylo stvořeno nýbrž aby se k němu vrátilo se to za do to s tím mi částečně co bereme a od toho rodíme se jako zaujaté nebo zaujaté na tak dále tak upozorňovat na to že. Jsem si uvědomil. Je nazad jedenácti sice jsem nikdy boha nemiloval jsem se který by se trápil devět let nebo pane milo a bylo dobře jsem se nezačal milovat vědomě. Stačilo že on nemiloval toto se mnou vydržel svým svatým vědět let jsem si o ještě pořád milovat že se ho kdy viklat cítil. Svatým s tam jsem sebe no v no také ale myslím že jsem to vysvětlil jsem v tom nebo je li toho také při je to věc nesmí dělat odvaha jak si o jela jo a tím se všechno rozvinulo vyd. A těch přivolením bylo třeba víc než do ale si volil panny marně be tak je ta. Ve do tam jsem byl by ta řeč na to za toho a co do jsem ale je to přivolení je třeba vždycky aby následovalo uskuteční. Tomu pár dvojic který v sobě patřit. Přivoluje deset družiček jenom pět bylo schopno tu uskutečnit ten vstup o to jenom v tu při mně. Ještě nevěsta. Čemuž se musí přivolit nevěsta a co všechno musí nevěsta udělat po tom aby to přivolení bylo reálné o tom detailně píše je svatá terezie z hladu mít za to že bere tu když jako svou venku ženich a báječné sil ne jenomže o na to vedle postavu kdy se potom vezmu za že se budu ve jsem se ten který to nešlo svou zvláštní povolení popel žen co si zk že tři o to tak vždycky nešlo. Se rozejít ale z tato ve velice snadno. A pro tu snadnost nesnesl a dejte o těchto prostředcích rozejít se ze zaujatosti kterou máte. Na to stará neuskutečnitelná nějakým činném je zaujatost buďte za rádi. Ale není li ve synova na i jiné v na protože ztrát dílu zaujata síla za od zase ztrácí. Nebo a ta síla za nadto z ti to je za síla boží která je v tom v či o na to formálně zaujatost ale čím dáti víc jenom formální. Jeptišky tam dostávali dáte ze všeho česky ale byl byl tam jenom tělem nebyly tam duch. Jak to s tím se k. Nedá tím druhým překladem jsem si teďka řekl definovat. Je zaujatostí se definovat jenom tím. Že vede k okamžitému nebo dočasnému nebo podložené mu k uskutečnění toho co si toužilo dal se svým od se od mysli budu ano čili rozhodnutí. Které je důsledkem zaujatost tím se musí vést k u skuteční do opony maje to bylo snadné při tom prvním rozhodnutí že totiž v začla pracovat k tomu aby na dítě. A když neseme pracovat na tom abychom ze sebe zrodili krista. Tak špatně pochopili za udělat to jsem překladem do podobných slov jako co udělal ty nýbrž to se musí za tím jít. Ale když jsem nešel někdy hned zatím jak jsem zjistil co mám dělat. A tak jsem to potom musel tvrdě dohánět ale nešlo mi to pro jsem potom musel vložit sebe. Kdyby byl teďka například nedostal tu pomoc hora. Tak jsem začal určitého momentu toto okrádat sebe bych se byl opravdu při rychlosti jsem to chtěl udělat umordoval. Ale protože jsem prostě vystihl tu aspoň za sebou mám tuto schopnost. Že to není země by to pro z toho padl přitom zkus tohoto eva měl jsem že viset norma se padl příteli prosti. Tak se opřu od toho boha a tím jsem vystihl pak. Že od o to pochází kde se chopil pravdy boží po dávané teprve potom jsem začal uskutečňovat. Pomocí boží. To říkali duši způsobem dříve ale protože se nedoví že rostou podivovala ve by zrovna těmito váže šlo protože jsem to ne neměl schopen schopnost dělat z vlastní síly jsem stokráte několikrát u konce se svými silami v i jsem ale se z toho nezneklidňoval. Nýbrž jsem věděl o zdroji stal se k němu obrátil jezte viděl o stroj jsme zaujatosti to nejsem já. Ale on ony zaujat on miluje kdo jsem najednou začal milovat nebo nad časem rád se nás je jednou varoval do tedy neznal a jsou neurážel tohle ta toho neznal jsem u nic se nestalo proti němu. Ale ani s čát kou pro něho svoje rodina chtěla abych věřil ve jsem předstíral že věřím koho to vám řeknu to bylo by to byla řeči práce než nepředstírat a věřit. A to se dělo se nás je od tří nebo o čtyřem do se nás je atomy svatá terezie po chovala před bylo to nejlepší co mně přivedlo sedmnáctýmu roku semen který žil sedmnáct roku jsem se odříkal. Se on říkal vím zlem jsem se odříkal jsem předstíral něco ho. Asi jako kdybych přec je že tento život je všechno pro aby děl jsem že pro vším není. vám tady dávám co on neb z na tak každou chvilku najevo okatě že například pro vím že mako v je pro vše se vám záležet na tom. Aby to tak bylo aby do takle viděli abyste neviděl jiného člověka než věky jste vy a na to jsem a tím se tam přibližuju. Myslím ježíš svými vědu beránka všecko. A všechny těžkostí jsi byl s matkou cítil která plakala synem prostě byl s nimi za všem z se ve všem lidském svými byl do sto procent tím člověkem k tomu co samo jsou musel přimět k tomu co musel přemluvit vnitřně.. No tak myslím že vy to co my se neznáme tak by bylo pošetilých a jedl rozumných. Pošetilé vzaly lampy ale nevzaly sis sebou oleje rozumné si vzali tam vámi olej v nádobkách zase ho to nebe tak do od trváte proto proto do krát i s těmi křtem poli jsem ona mi on totiž od ale sklonil česky vyd co ho to by bylo asi te se tady z kdy z bytí. Jist jenom když to učit ne. Tak zaseto tam jsem se pěkně tolik neměl o do se měl být protože bylo všem rodin týdně. Ale to to bylo dávno takže. Pošetilá by vzali protože každá vlastnost která se člověku objevuje. Představuje vám ku konglomerát vlastností takových a že se osvítit světlo. Vlastnost která ve které jsem narostly světlo není vlastnost živého člověka nebo života na světě lidského života na světě protože tam musí svítit světlo které osvětluje aspoň tento svět. A pět bylo pošetilých to znamená za li se sebou lampy. Jak to se dověděli z nás doby sil jenom by taky hořel li čili oni byli živi. Ale nevzal sebou zásobní olej v je to by to mělo přesně znít jak je vidět z dalšího nepřidává nic. A no. Kdo může dojít dával když ženich nepřicházel na všechny přišla ospalost a usnuly. Jestliže člověk čeká na to naději víru že bude spasen tak přitom musí usnout tak to znamená k a to znamená on se smířit s tím ne z že pomocí lidských vlastností pouze se nedočká že s těmi. Skýtal zase ne o takový musí být něco přidáno musí být přidá olej nabýt kdybys viděli ženichovi tak li tento nepotřebuje ale my to potřebuje musí čit todleto vám bude děl velkou potíž. Že při výkladu svaté terezie ve nitra velikou že se s tím neb pod nebo obraz do pořád naopak o to řekl jednou když k žádné a tam služ se bohu svaté boha jako bylo to potřeboval. On to nepotřebuje ale my to potřebujeme ho svaly. Vypotřebuje jemu sloužit mat kdesi když mu sloužit že dostal málem těla. Tak to je vaše potřeba že jeho taje doroste ale v těle je to ne vším pořádku protože tělo musí někdy taky usnout přitom. Únavou aby totiž mohl nastoupit duch aby bylo aspoň slyšel že ženich přichází k u je to by jenom nebylo slyšení by neusnuli. Bez tomu by nedošlo prostě z toho důvodu že nebyla splněna podmínka spánku. Na podmínka spánku z neočekávaně nechtěně nechtěně jo bez přípravy konkrétní na to aby přišel ta příprav musí být vzdálená a ne blízká a k tomu aby přišel za ale si to na znamená celým životem. Již zatím mi sice živá život když v tom odporuje ten život tak to se tou škod po že jsou do nemá oleje pro toho ženicha. Že toto je jasné protože todleto byl strašně důležitá důležitý moment který když mu nemůže droze tak se ve zel tele že vy například při koncentraci kterou děláte špatně samo se mi to není koncentrace usíná ale nepovažujte to zla tak velkou chybu že jste v tom je to chyba ale ne tak tuze je velká tě. Se napravit jinam jak o protože o o koncentraci nedělám prostě řekové nebo otce i syna i ducha svatého a toho panně neřeknu o v ky. Protože jsem vyslovil jsem potřel jsem z toho svou touhu teďka tomu bohu patřit ale nejenom stvořiteli jenom vykupitel li ale také osvětiteli duchu svatému a tak se vám to úplně jinak než normálně. A jsem tam modlím že dokonale spi ba okolí říkal tomu nevěřím všechno mu kolena tomu nevěřit tu neslyší a když to slyším bude zle. Toto potom uznal teďka jsem asi král a ale protože s ním ve mně myslí tak dokud tak nemůžou pochopit. S čím to je ale teď je to zase protože mluvím k abys mne se na to na žil jsem tam pořád ve to v ale tam visel dokud tak to jsem musel moc chápat. Proč toť tělo chrápe do prosil nebo mez jsou přestaň u tady vyčítat vzájemně proč on chrápe proč a na svoje řád napojena li ho a to je to tak daleko jsem do těch věcí svaté všichni stejnoměrně někdy on si měnit i silněji a tak na něho by se nesetkáme ve své protože jsem při důležité. A když protože pak se vzájemně víme. Zajímavý je poslední dobou buď jimi jsem buď jen z po zen s vyšším ba než on umýt asi šlape dokonale ne na boji z dokonale a jedovatou dokonalost proto dokone spaní to asi v do se se před spaním jeden od se syna i ducha svatého a jak jsem to říkal o znal formálně protože říkám denně či on se asi patrně odevzdal správně pro vědí že to jedinosti boží. Semena spánek nemá vypadat tak že si odpočinout jenom ale tak to si odpočívá jsem ale do ale na dně toho spánku ale li se tyto odevzdává upřímně k tomu bohu pro jedinému. Tak jsem jeho stvořen z otec činnosti jeho vykupitelské činnosti ocitám se v jeho činnosti ducha svatého. A to je to co by na měl spánek zastat. vůbec nedostanu během běžného života protože nějak tomu překážely nebo říkat jak tisíce do způsobem tomu překáží ale ve spánku je útlum mnohý vlastností mít který dobře nepřekážely a proto tou me překlady aspoň ale když neformálně se k tomu. Tuku božímu odevzdám. Tak je naděje že jsem se nejenom odpočinul jsem nabyl nějaké zkušenosti takže mohu být ránu moudřejší než jsem byl ve vše. Proto rusové říkají dávné moudřejší večera protože oni dobře vědí aspoň ten do toto prvních jak že že že se tam nabývání jaká moudrost. A voni jsou ve rod na rozdíl od ostatní slova on nebo narodil od nás konkrétně ne jsou trpnější. Než jsme my. Chopme větší trpnosti to by vydržel sedmdesát sled do radosti jog který oni zažívali. A toto musí být prost ono proč není špatná linka měli jedny z největších mu byl s a o kteří se to do časem dovíme. A o který věděl ten by bylo koho jsme citovali jan on jsem na to taky citoval ne že tam píše o tom jsme se styděli za mudrce z ne na ten si dal někdo řekl. Ale někdo z moderních lidí nových který dneska ses přiznat tomu že jsem ten kamenovali u nich proroci. A že znovu dělat nemá hne nadále v tak by trpným jsou víc než my se musíme mezitím rovnováha. Do domu na vás trpného člověka emil dala mi tam rovnováha strašně moc na straně trpností mnoho a s. To není řeky správné a tu se uprostřed noci v praze křik. Po ze se při tak velký prosimvás že i ti co usnuly a oni tu svoji všechny se probudili. Tak buďte bez za dosti že když usne te na vás neb nabádá tom by se u svolit při koncentraci nebo při modlitbě víte a. Ale na pána něčemu jinému v že si myslí seděl jisto viz dotek že jsem tady stalo. Ale dává mám za příklad kerninga který se celou celý svůj život od vestoje že si nebyli že byl s no. Zabraňovalo spánku se otázka jsi nespal vestoje tak taky to možný aspoň trošku. On se bude moc hodin denně. A takže prosil se křik ženich pluje jděte o naproti začátek věty kterou cituje stanu zbroj tak. Ženich je tu tedy vizte a on říká semena to buď vesele. Oběť dale ženich je tu je do mu naproti. A to jsem není tam proč tady řečeno abyste mohli by si samosebou on tu větu do plně z toho co následuje prostor co při kvazi na takovou svou jistou větu kterou byl potom bude zbude ka vykládat vizte ženich přichází vidět domu vstříc. Ovšem se to od ale že mají jenom bych jim rosy se ne tak to je samozřejmé čili tím i s za dobře stopy klame cele. Protože kdyby si procitly a dávaly do pořádku své ram by tu řekli dali do pořádku své lampy. Znamená ani by třebas to byli moudré neměli pořád jenom ky berte na vědomí. K. Tu řekly ty pošetilé rozumným dejte nám trochu oleje naše lampy dohasínají víte že z z z s svítí lid silám k li to tam nebylo před tím že jsem věděl žlutá napsáno jejich vše bylo svíce nám k i my žijeme všichni i svou pošetilostí žijeme i jsou moudrostí žijeme z obojího jsme z poctivě živi z přesně spory svýho po z těl spory svých přednost. Tak je. Takový lidský život tak by život celý život v dualismu a tam jsou to ta hloupost i moudrost jsou rovnocenným pád ne jako všechny páry dvojic z který jsou miliony jsou rovnocennými partnery každá část dvojice ano. Prosím silám pití pro probuzením spočívá v tom že se člověk na této úrovni na této výměna vyšší nebo na nižší při odívá opravuje svůj vodě v ano jestliže on svatební oděv a to jsou to je to světlo ne. A této vodě ty družičky proto že byla oděna jinak než normální člověk sváteční byla oděna ne tak vona oděna sváteční byla v ale ono bylo se o to všechno ještě upravit a. Takže když se mluví o tom jak se všech šel jsem k tomu z podal jsi do toho domu a to von se musel odklon co muselo umýt opásat jak je tam řečeno not to semeno on musel upravit ten vodě v stačí to. Stačí ho jo no to je to za li člověk vyd ne ty olivera no a proto mu řeknu pro dámy jsem to a o čem v povznesením mysli k bohu protože když člověk nepovznese mysl k bohu tak neuzdravil svůj šat ustala. A dost tu chladný nebo tak nějak no není li jsem jaro cestami nebo se přes velice z na ano ale u normálně člověka což nese na starost ducha rosy vidět. A takle se nesmí nedal byl přicházet bohu tóny chvíle projevy věda by styk na které by nezáleželo. Když šel se modlí otčenáš seš tam při království tvé ale to musí být jak upraven muž již povznesl smysl tak vysoko že již že sahá do nebes do stavu ve které bůh jež jsi na nebesích to musí být u chtivost veliká to trám pravé do ještě nebo říká se tam v posvědcej jméno tvé. Se vším dohromady i tím jménem musí být člověk připraven. Je zajímavý jsem nevěřil v opravdu nevěřil osirise v na se nevězní dodneška. A jsem nikdy me do božím nadarmo nebe a nikdy ne na svět troufal říct třebas ani s pátera ve jsem věděl že to svatá a to souvisí sbohem. A když řekl nestal řekové nějaký milo člověk za to byla to slyším někde ve škole nebrali kde řeknu prosím říká svatá. Taky vždycky jmenuji a bych ti radil říkám petříkovi když řekneš příště s tak rád tak řekni svatá terezko a řekni hned pomoz mně a tím otupí tohle jsme říkání slova saska protože to jez na ta a ta chvíle být svatá. Když aby slovu třebas modlitbu nebo se přiblížil k bohu nebo k sis se modlit nebo k čemu sloužit konkrétně něčím si převzal že udělat pro něho nebo pro bližního jako pro boha a to nebo jako proudy ho obojí nebo jsem si to ba aby k zen jednou ruch. No tak předčí do takle od ta příprava a on tomu dobře rozumně když tento jsem světa tak je. Aby člověk ten stav do kterou se dostala k kdo to el při pomoci toto podobenství nebo uskutečňování tohoto podobenství aby do poznal jako něco co je předvídán no jo. To je důležitý takže o to jenom čistokrevná budoucnost ale je to míra předvídat zelené budoucnosti rozumíš asi tak on do všech podobenstvích ukazuje míru seděl se nebudou ctnosti a velice malá ale jediná ka v a tady je prostí dosud dost dobře vyjádřena sv. On si žilo ve všech tys za v k v začínají podobenstvím o ženě která vzala něco málo na své oděl do všech věří li to je přítomnost nese se může v okamžiku našeho narození. Se tři měřice mohou i to je pro jedy to u tróje rozměr dost že lidské ho bytí a vzala něco málo kvasu což je si jenom mistrovou. A tu schopnost vše proto na sví pomocí pomalého než ti k masu všecko co je tou trojí viděl jsem pro to rozměr dosti trojí rozměr dosti mu jo asi tak v čili prosimvás když se vám to takle řekl možná se mýlím z na tom nezáleží ale tady vidím začátek všech podobenstvích a pro mi tiší ty podobenstvími nějak se rovná viděná co mám než jako vědět v. Že toto jediný je program pro tam začíná že žena to je program že to není tak patrno pro analytik ka. Na činna tím že žena vzala něco málo k vás nic abra do se k věci to znamená narodili z na s a tam zač podob dostal čeho si o bez našeho života a všechno na podobenství ježíšova jsou podobenstvím našeho života ano. A tak v tom jak je dávaly do pořádku co tam by to jsem vysvětlil. Tu řekly ty pošetilé rozumným dejte nám do tu o ale a našel tam by dohasínají. Ale rozumného pole dělit nemůžeme nedostávalo by se nám ani vám je raději ke kupcům a kupte si. To je. Dostat špatné je že jím pro toto poradili by do koupit nadáno. Ale tato pocitu když na mně když na chce někdo nějakou pravdu která osobních charakter a mu nemůžou poradí z toho důvodu že sví osobní těžkosti neřeší no jo jak to mám když někoho jiného. Oni do ti družičky osobní těžkosti vzešly měli jeví řešení měli o nají ten olej ma klamy řekněte jsem vyšel z praxe protože nemám ty problémy o se hledat nějaké osobní řešení nějaký osobní záležitostí nemám je od sedmnácti let v ne ti pak kdo o co se o čas přese taky neměl ale kdo občas ale potom soustavně. Či se nikdo byl postaven před úkol o něčem uvažovat a něco řešit takže mně v koncentráku říkali moji spolu vězní prosím co při tady děláš a my jsme schopni ani stát na vlastních nohách jak je to možný. Ty jsi pečlivý ne ty čili no zázračný a vůbec ne. Ty věci ve mně vlivy řešení oni měli dojem dělá z víc než my po kód do že jdou zázraky a tak dále a protože věci byly vyřešení napřed byly vyřešeny než jsem se do toho koncentráku než ses dostal jenom na to nedá asi tak. Tato vedeš že jsem vyřešil konec světa poslední jsou v byl u vyřešen. Ani jsem do jsou ve jako celek tak pak nebo částečné řešit čase ale že to všechno daná tak tyto moudré měly olej že tu je napřed vyřešeno co tu lety si chtějí řešit potom to nastane z když nastane situace nějaká a nepříjemná nebo neřešitelná tak je to du. K ras. Že se mým ve vyřešil žen nebo nebyla vyložena uměle napřed. Než vůbec zastala než se neděl že nějaká nastane jakéhokoliv druhou.. Takže dejme tomu že jsem se při z ti byl přitom při pod od dodat těla při těch těžkostech o že se budete li by ji ještě jeho druhů. Že docházela síla a tedy tak i klid jsem nebyl na to připraven a nebo se k vám pro toho. Že jsem neměl vlastní silou zasahovat nebo vlastní vůli zase od do toho dění. jsem dotoho sahal. Ne o se z toho je násilí přítel osmdesát o tom jsem. Proto se za litoval sebe žes nejsem situaci svatý terezie z avily nic jiného než neřekla jsem jak to aby u mě. Ale ne že jsem prosil za litoval okamžitě jsem upadl to zlomil si ruku. A jsem všecko věděl na. Jenomže zas za to to bylo dovednost tak bych špatní řešení ze si přál a nevěděl jsem co si přejdu jako když dejme tomu řekl ježíš v matce synů zebedeových nevíte žádáte to mám za to bylo li se to napravit sin tom kdybyste věděli co žádá této by se je zatím se dnes při jíž který ponesu se schopný ho v jež že ne z oni protože protože ho to i pravda. Oni si myslet že ano to jsem díly. jsem nebyl schopen ne z ten kříž který neslo svatá terezy. Takže závidět že byla tříd dána. A že měla klid následkem toho že jsem to od tří stali do sto do od dobyla slovem pro za z vás tělo no na zem ale ne že by to byla má. Dostalo pořádně beze za a no a takže ten den měla pokoj on to neopakovaly a tak na toho bude s oním způsobem je to to není bylo něco jinýho než dostat nařezáno a dostat se do stavu ve kterém jsem nemohl dělat to co před tím jsem mohl záda a na stroji. A dávat vám ty úkoly žel protože jsem naštěstí něco dostalo takže vadit potom co se mi to stalo se ode slon na všechny strany co jsem napsal do toho dost. Snaží se někdo to pořád funguje ženo ale když potom jsem. Jako došli jsme vešel kde jsem došlo do z to co na tak se musel do se něco zásobě a to jsem neměl objektivní podmínky. No. Tak v tom případě je v něm osoby zhora protože z na cestě zhora domů v u kázal že je nemusí mít. Že budou zjednány být. Za tři nepotřebuju aby byli z jednání nebo aby nebyl s tím to dělat abych svět zjednal. By byl dostal do těla ty léky který by tam přinesli ní. Tak jsem nemohl pokračovat tak nepravdu tady doktor říkal ty veta psát nebudeš. A teď by vás chtěl říct jednu věc u se si není do tam byli. Zpoza teďka když od vědy prosíme o to osvícení a tak to spojení pojem danými že musel přejte s konec světa. Do ztratí svůj život nalezne ježíš dost nerona toto nesmí chybět v víte ztratí svůj život bez hlesu od bez reptání aby z pod se jsou v neumíme a tak tedy. Ne protože nemáte právo žádat o spojení ale máte právo o toužit beznadějně. Toužit beznadějně toto spojení to k tomu se musel dopracovat ty učedníci že přijde roky toužili o z vlastní spáse a ukázal doby beznadějné ne. Čili to s rod po ju dohromady toužit voni toužili beznadějně on se ukázal netají tou ale beznadějná váš mistr tam to potupně popraven na. Co pak mi tak pak bude padneme my. Si sedl jen ale to trvalo tři roky tam trvat ho za tři roky by bylo moc dobře. A podávám jsem takový nepřejí si žilo takovou po o nepřeju na takže v k v. Jdeme oni si řekli ani radili špatně ty který to napřed si že jsi komu bych chod do že ono a postoje jeli to pozadu se to nedá li mu to za než že se tomu nedá nemůžete přiblížit když to nemá to napřed a my máme mnoho věcí napřed o kterých nevíme atd to je hlavní věc že my své narodili že. Nedospěli že jsme dospěli aspoň svými fyzicky to je to co máme napřed a o to se umět opřít znamená dokonale to postavit na ruby když jsem se o to opřel tak jedem že duch. O svou dospělost bylo sotva dospělý jsem dosavad do větu temně se dospělý ale hranic toto do smrti no toho vůbec prostřední smrt hrozila čili radit takový tom věci to byly o to je jenom vůči sobě že věděli když tak když to tam je dělám pět tak je to v pořádku ale říkáte když jak to tam telat a objeví se tam není i když v když se o tou si nemůže tohle ve správnější než jak to radili. Tady by moudré. Protože jak mi říkají tam o tom z pro vážím těch protože nějaku mystiku co si tu lásku z prstu levici sám ne to zaujetí svěží za mez do z tu k li u tady je na klid ku pomine na tak to je špatný. Byla olej dojde ven špatné čili tady není recept totiž kdyby byla todle se tak to vůbec vůbec nejde někomu ten nesmí být deset musí který si koho ke konci světa kde všechno špatné nepřipravené musí být zničeno a uvržen do na věky do temnot vnitřních vnitřních. A nejen ze a pak je to v pořádku pro jsem to nebudete pořád pod nohy něco mnoho věcí nebudete pod nohy co se budete ta tady pro takový těžkost jako ty neměl přítel dneska. A to nejsem na fu ka nýbrž v dáno tím že tam mám nějaké ten oleje je dojde bude zle. Protože on tady jde. Protože nemá nikdo tolik oleje aby dodržoval navěky on musí na dalším stupni přidat většího k odsobnění přijde větší sebezápor když se viz za tři s tím sebezáporem mi duším jako že oni všichni všechny čekali to nestačilo se ukázal za rozhledem prozradilo byla tábory jedy který neměl oleje nebo do osm dal a druhýho měl a pak ještě jsou další případně. To tady vědom podoben všechno neni ale kdybych jmenoval všechna podobenství život ježíše krista. Tak byste viděli že to co stačilo ježíši k tomu aby se dostal do jordánu to nezačlo k tomu aby se dostal na kříž. To musel přidat velice mnoho k tomu o odsobnění aby vzal takovýho jidáše poslaný ho třebas od boha otce not to se mu podařilo vám ale nepodařilo se mohou musel to ukázat samozřejmě je dostat se na ten kříž bez těžkostí odejmi ode počet tento kalich je li to možné neboť se do toho nechtělo. On se nikoho to nechci jsem vždycky byl připraven nic je zemi si aby se s to při sobec jsem řekl bylo to v ježíš různého řekla ani jednou že ráno a jenom jednou trápení se za radě tak z osy seděli.