Karel Makoň: 89-20A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

jez ses nejvíc přiblížil tomu sedmnáctýmu roku tím žes nevěřil a přesto ses modlil. A že ses modlil nikoliv kvůli sobě rodině se kterou jsi měl jsou cit. No. Potom je že to o mamince samo jsou tyto ho body prý nejvíc způsobily že se odkud se vůbec dal na tu nese za tu miskou ses dostal ona za cesta asketická jsem o měl mystickou to znamená sestoupil kde se svou vůlí vůbec nepůsobil kdysi mysli se mystika je ještě nějaká lidská vůle pod není a podle není mi že vám to mám víc prasete námi nějak vědec se při tak vám to dává recepty ona přivolit pro tohoto mám do ku o na ono jsou si dovolat recepty. Že všechno nesmysl že on dávám jak je cet. Ale pro ten smysl že se utiší utiší že mám klid rodí že to že budete vážně nebo pak ale s tím co by jež by mně ještě byla při ale o to z metodou žádnou nejde. Ne proto by byla ale tane byla mystická to byl asketismus a hlavně o to on si on nebyl nějaký bezpohlavní život nýbrž hlavní bodem bylo sebeobětování sebezápor moc jsem do všech směle jako by si v polohy věci za od nebo. Ale to bylo prostě vedlejší. To nebylo to hlavní co bylo nejvíc práce co nedala tak velkou práci jako modlit se když to když když vůbec. Nechcete se modlit s. Když se je tu obrovskou víru neseme tím nevěřícím jest byto. A že přepadla zároveň tam milost. On si nemohl nejmenším zasloužit z mi svatá terezie říká to sloužil si matka tím obětoval svou z to si ze ses obětoval za rodinu o to obrátila naruby. Byl sama že že od třetí komnaty nahoru v že to bez vás duch do třetí ale to jsou z nás od takže musím dal za pravdu nákaza slov v tom byla. F. A tak nedošli třetí komnatě ze s je to že ona na atd tak dále a vstoupit na s cestu mystickou než do komnatě záští milosti modlitbě usebranosti a modlibě pokoj čili klidu. E přece však je to v tomto oboru teprve stupeň první do mystické oboru a proto se přirozeně prolíná přirozené prolíná ještě za přirozeným možné i klamání ducha zlého za páté pátá komnat prostém že do si srovnává vůle co s to nával se vůle člověka z vůlí boží ale smysly tělesné nejsou ještě byl spoután podobenství o motýlu dvou se jsem za za šesté přestat komnata. Str lidské spojení duše s bohem čili zasnoubení kdes on z toho bylo utrpení z prudké touhy opatření na boha vize vytržení unesení vzlet ducha zasedne nebe na zemi duše utrpení očištěna je zahrnovat na milostmi rod nerozlučitelné spojení čili jater duchovním mate odjinud bez tedy volal nad od jen z světel. To odtud zatouží po utrpení tak že chce být spolu křižována s kristem děl co pak tak to je je. A jako svatá spisovatel tak často v knize této ukazuje na jiné své spisy do měl z životopis kdo mu říká své životopis z překlad špatný český byl tu byla na semen jen sama li pro dosud bída kniha o že jím životě ne o mém oděním životě na se s tou terezko neztotožňuje. Je pro dosud bída to se nemýlil máma vody jiná. Na mně na životopis který se napsala neváhá také překladatel kdyby do okleštění jiných knih bohu nadšené spisovatel ti jejich zas na víra spočívají i našem národě protože li být znám známější než panně nich patří spisu klasickým takže je ho i hojnými rozšířené lidově knihovně kdo řeka vody nestal nejdeme svazek který obsahuje myšlenky o lásek bohu několik rozjímání při by duše. Život z listu a asi tři svaté terezie. To bylo vás služkou tak tělech moc vize rodnou ale její bratr duchovním odvracet se k značí co v že byl nejlepším dosud největší ba skutku španělský. Takže když jsem dělal dostat že v panně ještě nemusel jsem obhajovat svou panně ještě nějakým dílem vše ještě než panně ještě jsem si bral z tohoto spisovatele ale tam ty prostě litoval duchovní píseň kterou jsem celou cestu a časem se muselo při nastal nelituji toho. Dnes děláš panně ještě navenek španělštiny této starší sestry svatýho. si že přestal dělat že měl velkou. Zástupu o to co napsal svatý terezie tento spis byla vůbec napsala že byla bývala i vy si zabita neví jejich který třebas jejích se teď na sebe říkal víte že za klad aby se nezabydlím mu tu matku on říkal a pak. No tak se všechno co říká katolická světě a při i toho co jsem dosud řekl ozdoba duchovní svatby dvě byly přijaté z větví a třetí nikoliv a proto není dodneška svatý do se mně zdálo by nekřesťanské a měli pravdu o to bylo mohamedánské. Ale von se to je tomu nepřiznal byl na blízkém východě a naučil se k té. Tou myšlení ustavičného vyzařování boha do stvořeného v čili my žijeme z toho záření božího. No to tam píše ale nebyl při na vás protože byl na blízkém východě a v z s tam na učil. Nemám dost času abych přiložil toto nádherné dílo který se viděly ano toho své. Bude muset i mu někdo jiný ale později ale použili. Tak ještě kdo to při co jsem si nepřestal perem tak za přes tu použili. Se nutí tohoto díla a rojí z vjem. jsem ten je velmi dokonalým op jsem za sto zároveň četl sice topit dolu obsahem toho co v panují z prvek píše list prvek rozděluje křesťanský život na trojí. Na každé úrovni nově podle prvků obsažených v jediné větě matouše dvacet pět čest. Vizte ženich přichází vyjděte aby se s ním setkali. Budu své poznámky uvádět ve dvojitý závorkách tak vám teďka řeknu spojit dál za od doby sedět začíná o to bude lewisem tomu na psal přese z pravé četl. Aby člověk se tedy první stupeň aktivní život to je to ten život ve kterém žijeme my. První stupeň aby člověk mohl duchovně vidět vidět potřebuje k tomu svobodně na boha zaměřenou vůlí a čisté svědomí upozorňuju že. Nikdo z nás ani ani nemá svobodně na boha zaměřenou vůli. A tím jedna aspoň v moje osoby čisté svědomí se toho svobodně na boha zaměřen nám vůle ani bych si nepřál aby příměr a protože nemohou mám posloužit v tom musí zároveň. Tam vůle na boha zaměřená musí se dokonale prolínat pokud by to šlo. Tou vůlí sloužit lidem. Pojď když člověk je tady zachován ačkoliv mohou být dávno mrtev. Tak to musí brát jako službu ostatním duším. A to musí dělat tak jak to dělala svatá terezy je že se musí ustavičně stávat jimi. A když se stane tím kolik z vás také dokonale nesvobodný to poznám. Teďka dvojí závorkách k obojímu do pomáhá člověku přirozeným způsobem probíhající lidský život neboť k tomu dokonale vybaven. Ale je k tomu veden pomalu tak pomalu že jen nezaujatý pisatel nebo pozorovatel vybavený duchovním vidění je schopen tento vliv l při pro by to je varovat. Z běžných zevních dojmů které u každého po celou dobu bdělého stavu nepřetržitě. F. Jak to se váže tomu proudu který proudí nepřetržitě vědomí člověka nevědomí člověka tam je to pro. Měl jsem to štěstí jsem to mně ještě dokonaleji popsat to budu musel ještě udělal jsem z toho si uvědomovat že želí jsem nemusel čekat na doznání duchovního na dozrání duchovního zraku protože lékaři v době od mých dvou to ještě z let čtrnáctkrát vyčistili me vědomí. A tak se stalo že se pomalinku začala. Do spoutávat v pravém smyslu slova v mém lidském těle řek za vám do k mně reakce který neza vnuk z něho to myslim proč spoj si například to se strukturou cílů mu to jsem se před. Na to řeknu česky v síle lidské které jsem měl. Pokud by byli bývali měli příliš daleko odvádělo o nadto jsem beztak nevěřil. Ale jsou udal ty které odvádějí od boha když věřit tedy nebude nevěříte a které bohu při kdy živou věříte nebo nepře nevěříte. A když takové události příliš odváděli otce boha mu a to byla moje post ten klas s. Tak jak jsem byl vrcholně posedlý jak jsem se vyprázdnil. A tady prát věnost byla působením božím milosti která přivedla k moci která do měl časté ne takže vím že jsou to krocení partneři relativní zlo relativní dobro ho co za nata vztek dost a tady prázdno s to je relativní partner vztek prosil jsem byl plni vztek vody jsem byl prázden od sebe samého že si zase byl jenom s peklem jenom z peklo všem tady jsem se zbavil vztek dosti. Zbavil sebe celého jsem byl schopen potom řešit všechny věci na světě kterými přiznat pod ruku by se mi jeden z pozice boha. A. Takže jsem byl zároveň jsou časně připravován na tu milost spojení. A něco ve mně nad ustalo o čem se neděl tam na ústa něco reziduum nějaké ta mraky zbytek tam byl. Viz prvek rozlišuje předem přicházející a následnou milost. Ta předem přicházející napřed přicházející. Milost uschopňuje každého aby se mohl obrátit k bohu. Zdá negativní životní zkušenosti ztráta přátel. A mění veřejná ostuda a tak dále jsou důsledky předem se hlásící milosti. Člověk se trápí nad svými hříchy stěžuje si na svou slabost všechno to je následek blížící se milosti. To je prosím ta první při předem přicházející milost čili jsou tady ty těžkosti. A že to učíte snášet z mm dostat co bili že nejde tak se připravil řekl milosti spojení bohem mystické který milosti a nevíte o tom se sice se nám to a v nejsem nosem ho mám ti. Znaky kdysi se milosti jsou ve všech klášteřích dobře známy pozor na při je na patro do vy který zemřel dokud si sic. Za tu sám třeba bylo v tom bylo že bude z něho velký svatý protože měl velké potíže se zdravím satanem u prosazování jím a s to tedy poznali že bude snad nebude velký svatý myslím že měli pravdu a to jsem byl jenom v tom satanáši to boj hojná takový svatý kupodivu i když nežije jinak než se na ti. se strašně rád je to s obec vrchol když jsem třebas nedokáže zvrhnout vůbec ale to je největší jak něco pro sebe no tak on byl taky že je sobcem to vypočítavě s otcem jako jsi ty učedníci páně co z po č žen blaženost věčná je to nejlepší tak toto proto o to jsi byl volně vypočítavě sobec vyšší zajištěn kriste. Tak tohleto byl můj případ vrcholně sobecký člověk ale ještě jiné jako třebas páter vidělo že by to byl dělal že chtěl spásu osobní no vrcholnou a jsem chtěl jenom si vše je ne no tato bylo daleko jsi ještě vyšší než tam toho o po do města asi ten satanáš nehodil oko malá o po střeše božím svaté kojen oné kou stal ale. Byl jsem tedy opravdu daleko sobečtější jste li kdysi pase si zamanul li je že tady o stát čas aničky k tomu jsem měl z toho nebylo po o to spoj vede mi tak aby se mi to o dílo ale toho mohu o proč na to jste viděla a on to odpoví. Si pase někdy tak neřest tím způsobem toužila potom být lekla šelem jako zatím všemi těm.. Pokročila rameny jít zase nemám byl takže neví co a říkal ale město polo patrno že tolik netoužila. Cože nebylo to nečestné toužím ale to moje složení do ho pro nečestné si zamanul ty budeš všemi těm ne dále či to je sobec ost to to je v případy stane se beztak něco nevedl jsem životě. Ten chudá co si zamanul u to se mu vždycky včas zkazilo takže on to zamanout ji nemohl do tohoto do konce. Ale za onu sil a dovedena nešel pije ale nikdy to daleko nedospěje protože motto seberu spal ty ty barvy či kdy. tam. Od roku sedumnáct na své paletě postrádal barvu vně něho. A marně jsem ji hledal neměl jsem skonu zemi podceňoval jsem všechno světské obava mně dál a to jsem neměl dělat jsem nesnese světsky myslící no nic. To co z pod řeknu ale kázal jen se pod řekl hle li to jeden milé ale bych kolikrát ji oni z s. Opak by měl vědět jaký jsem ale kdežto oni nad oni paní doktor koho zrak jste je ten zlé to bude na vrátka toho bude zlý že si říkám v k v. Jdu ona žena domy ti židi si to my nejsme proti mně z toho si vážili který léčí člověka a co mi do vyléčíme veta. Pokazíme a tak svět nám svých služ jiné nikdy ne jako jsem oslovil tebe tedy to ne to bylo pořádku vim co to je v pořádku. Kdybych byl řek že sice řekl ne že si tím si nazván a že si nic z to bych to do znamená že by to bylo zbytečné to říkal v protože ničím nejsi jsi tak těl či nějak nazvu ne jak se na toto s tím satanem potom vyvedl když jsem ho neviděl. To jak ježíš bojoval ze stanem je vyjádření obrazné vnitřního stavu. To znamená nad satanem nikde nechodil s ním omezili nebo nevedl ona se kou horu kdežto se všechno dělo v lidském nitru ti o ježíše s. Ale je to mně bylo před psal do těchto obrazu. Tak silně se potom sebe je od od samotného ježíše jako se tento obrazová zažíval. Je otázka která a ten se dostane otevřená proč ježíš zažíval v tomto případě obraz asi proto že v potřeboval k obrazů starého zákona v kde se z obrazová jeho život jo u svých proroků. Aby naplnil ty obrazy při spojit obraz další který tam uvedeny ještě nebyl. Čili on se s nikdy na úroveň obrazovou tak aby naplnil starý zákon tak si to představu ze všech obraze pokud je zažíval dejme tomu nevěřím. Že na hoře tábor zažíval obraz mojžíše a eliáše jako o zažívali tím či víc či ale dokázal svou mocí převést do bez obrazné ustavičné stýká s těmito dvěma na obraz konkrétněji který viděli ti tři učedníci tohle. To stane pod ti ne tak asi tak bych nebyl tak jsem se nemusel stýkat. S tím satanem takle když duálně ako obrazem protože jsem neměl nikdy a člověk nikdy nebude mít úkol být učitelem národů. A my s učedníky a kteří myslí obrazně a musel celým přizpůsobit například při než tím situaci. Z našeho myšlení dělal vědy dělal způsobu jednání pouhou klidně užívat obrazy a víte to obraz je. A nebude mně ten mít za zlý že to bude někdy do vzdálené ale nebudete si myslet že to pravda vede že to obraz pravdy ta ho to časem dycky musím potvrdit že na se na vás vidím že berete jako pravdy jo kdežto jsem jenom malíř. Pokud jeho visi pravdy že to pravdě dobra i tak prosím není lhář a tam jsem si obrazy podle sebe a moc mu na tom nedbá es je to jak si to představuje ten divák když živá si díval na obraz třebas někoho koho mají z dokonalého s obrazem podle svého a do bral byl v tom svého tak někdo jiný a on to všechno vyšší jedno od druhého. Také podle svého založení se přiklonili že tam tedy správná tam ten nesprávné to jsou všechno relativní poměry a není třebas potom dál svýho obrazy zastírají celou skutečnost. Ještě se o tom jak se o to s tím u skal tak z ono se ho samosebou pro a pro každého z na cestě je je boj se satanem boj s vlastním a jako překonává am postupně taktem boj se mi nějak pro ve o událostech. Především ve dál stech ze způsobu myšlení na příklad měl dovolená. Mám absolutní svobodu v této oblasti myšlenka hrozně hříšná. Například zasel toho zanikla. Ten věnoval janem ale jsem se to neudělám ale mez do za z ale se mi tam sekal vetřít do mysli městu řekl nehoráznou teď k o to nedělal tam jsem svazovat jenom v či ti tak tam něco tak byl řekl nevěří to nebylo sestra nebo jak se na nebi. Ani poznám tak dělo co řekla co co střílet ne to je mi dovoleno prosim ale nese přitom nikoho zabít ale musím si uvědomit že jsem udělal něco špatného. A takže když například někdo nějakou nevim jsem to neměl ale vím že mi to řekl kamarádi by měli strašně milostný z li ze se obírali třebas ženami ne a velice neřest jen a. Protože se svými dobyla na neměl neměl možnost mít představu. Že vyšší než že by za jsem neměl jsem to nebyl sestavit při cele přestal je to nemá bez snu. A tak se na to čas sil co tím nad tím co jaký oni měli z li smysl mým jsem neměl. A no ale musím si že kdybych je byl měl kdybych věděl třeba dneska. Tak ho ten jsem považuju za nesmyslný den za nesmysl ví. Tak jak s tím pocitem nesmrtelnosti odvolal. Protože mám zásadu nesmyslně nemyslet nesmyslně nemyslet zbytečný zbytečně myšlenky mít je. Špatní. Tak to vypadá a kdo je ani dalek abych to bude na proměnu bez představ není nikdo v protože zvlášť mám tak velkou představivost protože ji nebýt tam kde nemám že když použiju tam nemám tak se s namnoze od syna příklad textu který před sebou vidíme hlásilo čtu máte ten život dobrou paměť není to pravda mám představivost obrazovou ne pro svou paměť jenom jak tomu říká. mám jakou obrazy o že kdybych jako. Se nebál tak by si vykoupil čím jsem co bych s tím bych je být a ono by dostat oblažováni o. Jsi vykoupil během devíti let svatost vlastníme a do toto vydobyl vně kristova nevytrhli dobyla opravdová představa o svatosti vlastní přesto mám ale byla to stalo o bohu kdepak abych si myslel o pánu bohu není škod že on je svatý. Když ten svatý ne tím jsem byl dobrý čeho je myslel dokázal tak dejte od synova jdou operovat protože mi spravedlivě řekl nežene a nikdo ne vše co jsme o sobě myslet prosimvás straně pocení dítě trošičku jenom vám to nic není to v tomto smyslu osobě to je tady bych že tady se řekli to co to velice jíž se co nejde z dob op pole jsou nic. No protože o do za svatýho to z hrozný. Jako v sedumnácti éter se považoval za z naprosto z velí jim ho to nebyla přeci pravé vám tady čím ale tak jsem byl o tom přesvědčen jako o potom po v je do svatosti že. Kdyby domněnek neví medu byl pán bůh tak jsem opravdu byl tak špatným pořád jsem se jenom na sebe. Ještě něco v je tady s praně říká příprava rázem dobyl do národ dvě po k a před ve přítel nás kasta milosti že připravena kam milost tak je velký utrpení atd svět předem přicházejí jsi a v následující milost. To předem přicházející touž se jmenoval uschopňuje každého aby se mohl obrátit bohu. Protože jsem měl v s v. Předem přicházející milost v podobě tydlety v s vámi života je to mně u stupňovalo abych se mohl obrátit k bohu. Zvláštní negativní životní zkušenosti ztráta přátel mění žena ostuda tanec co při tom říkal jsou důsledky předem se hlásící milosti člověk se trápí nad svými hříchy stěžuje si na svou slabost všechno je následek blížící se milosti. A předem on přicházejí jenom velice protože tu z vody co z odpověď nemá bujet te předem přicházející milost bych mohl. Překládat a také tak činím předem si sví milostí. Předem se hlásící milost. Když se milost a podobně znaky kdysi se milosti jsou ve všech klášteřích dobře známy poznali například z pátera pia který mi. Měl tyto znaky. Že byl v jiným za velkého svaté od boha a konec poznámky člověk z toho poznává krátko z života z vojsko ke svých ku. A člověk se moudří nad svými hříchy protože slibuje si li se polepšit stěžuje si na svou slabost všechno toho je působením kdy se milosti za o to začíná v zlá u svaté terezy je jsme si všimli těchto znaků v že by si se milostí přát by. Sví při tak jsem vám řekl bych že to vypadá než jim jejich stav nebi jako by se milost neboť při tom se ustavičně pokročil do před onen z nemusí proto chodit na svět se je neznám jez nemůže. Jest. Z si nemůže stěžovat na vlastní hříšnost ale trápí ji hříšnost lidí a stejně tak jejich duchovní nevědomost vidíte. Jakou nevýhodu relativní zase kde jsme se zbaví se pocitu tělesnosti a zaručen pozic z ba nemá pocit že z ba tělesnosti a zbavuje odtělenosti tělem to nemá nemá pocit oddělenosti. Ale zase je to. Nutí aby pomáhal lidem jsem vět toho donucení blaženém protože to láska ne to ovšem není náš druh bezmocného trápení nýbrž neutuchající teče o bojující církev a tak dále. Na oku zavřít člověk přirozený základní skonu bohu který pochází ze uvozovky jiskry duše uvozovky na hoře. A z vyššího rozumu které si pořád přejí dobré a jsme si přejí dobré a nenávidí zlé kterým nebýt proč slova z dochází k obnovoval mému vylévání božské milosti jako paprskem slunce do duše. Začíná zářit nadpřirozené světlo jimž bůh osvěcuje duše. Nadčasově v krátké mění velké žen takže vzniká v u boha s člověkem spojující láska takže. To bylo vysvětlení v v první části věty. V vizte a teď ženich přichází voni zbude z d jsou obě než zve k. Rozlišuje trojí příchod kristův na stupni činného života za prvé jisto lidské ježíšovo z stání se člověkem. Ne že zen protože z rozhodl přeložme živen stání se člověkem. Z lásky k člověku zadruhé denní příchod kristu v každém milujícím v lidském srdci. Vždy podle náklonnosti za třetí příchod kristův v hodině smrti a při posledním soudu prvnímu bodu důvodem někdejšího příchodu krista v betlémě je dobrota a láska boží. Kterou u své do ve svém synu ukázal příkladnou lásku. A v za nutí zahrnut všechny ostatní ctnosti. A nakonec chce ukázat trpělivě snášení utrpení plnému bodu její denní příchod kristus v k k je pro nás naše důležitý atd oběd stanovisko lehká. To se mnou protože tam v tom blízkém východě a svůj důvod božské milosrdenství aby naší bídě. Potřeby dosti nebyl svých je potřebnost ti boží štědrosti pánem boží ještě no z naší bídě potřebu dosti boží štědrosti a v naší milosti milost je tou ze. Po bohu z dole je jisto je tento příchod obrazem v tu od jeho u boží do něhož svítí slunce v na hlavní ku a jeho toto se k proniká do největší hlubiny a o této vědy. Tele ten bod z proč za zastat v tom že totiž ustavičným denní příchod ježíšův do našeho života který je pro rojí z prvek nad faktem a my o tom nevíme se rozdělit na takové ještě si body. On k nám přichází především a říkám se řím před moje cesta by který sice vytrhli ale byla to moje cesta bych se věnoval zase nic by to bylo nesmyslné. Který to mělo smysl ve jsem byl na prvním bodem je že žijeme z příkonu božího jeho existence ta do nás splývá kazí něho do nás za si z za nás. Čili ta naše existence je jsou část existence boží to jenom malá částečka pokraj jehova. Ale vás nechci do ve s pan přejí z že všechno je bůh. Toto je ustavičně prýští z existence z boha. existence prýští z boha ale není proto existencí boží. Prosim prózy že se dobře že když například máte z tu ku a z prýští voda od aby víš těla není studánka. Třebas z to přesně nebo vám budu pro zlost and li z mu vizte bohem přestože život boží do vás proudí. Nejste bohem přestože jeho láska do vás proudí vizte bohem přestože jeho poznání do vás od doby učil způsobem poněkud poznávat. No. Tak tohleto ty čtyři body jsou nutné si u věnovat do když jsem se láska poznání. A co ještě jsem říkal. Jsem že od li jsem cesty do něco co je jsou ceně se milost ale svatá terezie to měla odjakživa protože v tak i zpět je tak něco jemného a přitom silného teče to paměti neuzří to není nepochází naší paměti nýbrž od boha a to se naše naší paměti zvláštním způsobem vlívat něco tak znatelně neznal nadi na život zapomene a něco se určeno pro určitý okamžik se zapomene protože to. Nemá být dále vzpomínám na to dal do tak jako když jsem zapomněl tak je to v pořádku. Tak ale to hlavně ta tak proč se na nás chce. Abychom si uvědomovali že život boží do nás pořád vlívat. Že tohleto atd. Že láska boží do nás pořád zpívá a taktéž jeho poznání. To co ona chce protože dokud si toho nebude vědomi. Tak si bude myslet že mi něco děláme a tím de radujeme jednání nám velice nízký způsob práce neboť dělal člověk něco ze sebe je daleko mně když činitelem je bůh ale když překryje jednání boží svou činnost tím. Tak vlasy činnost není ani zázračná ani tak o na zná jak by měla být činnost tele boží se totiž zvláštní po pak v že na sil z toho pochází že totiž nikdo z nás pokud si nepoznává. A nenazval činnost č k protože ona je činností takového druhu že obsaženo i toho proč byla koná i to co z vzít i všechny ostatní okolnosti za kterých je to. Vedená čili jen takovouto vlastnost nemá žádná činnost lidská když například pojmu nějaký úmysl něco provést. Tak to potom provádím a nemyslím nadto jsem ten na ten u mysl to byl návrat zpět. musím být představuje domu o tom co chci udělat. Ale protože jsem to chtěl jsem měl u mysl to je zbytečné to by nám tam z s do hlavy. Čili když myslí bůh když to nemyslí když jedná bůh on nejedná tak jednat takovým způsobem. Že pro nepostřehnutelné protože je to obsaženo mnoho věcí dohromady jak jsem vám říkal. A el tak do sebezmar za chtěných zahuštění v sobě závislých jedna druhé že to dává celek který něčím jiným než bohu lidskou činnost s s že to z do sebe nezapadá kde odděleno je u mysl od vlastní činnosti od následků učili výsledku činnosti v odděleno kdežto správně se říká o bohu. Slovo boží je skutek kdepak by slovu lidské nebylo skutkem. Tak tak činnost boží může být slovem ale když se slovem tak se skutkem když on kristus řekl stál a o tak jsem se o pro stal prosimvás vzpomeňte se lékaři říci kou stal a choď. Když oni chromý nepodaří psal. Mně se to podařilo za pomoci panny marie a po třech letech se u hlavního jednání s panem nedýchal ne li s. No tak léku čte nad s boží je totiž výsledek obsažen. A tím se liší od činnosti lidské totálně této činnosti výsledek obsažen toto dopadne střelil přes ještě str prodělali. To jsem bohu nemůže stát čili to nepoznáte břemeni lidské a tak by prát boží láska to není lidská a protože ji protekční. On ten pánbůh prosimvás nejvíc miloval a prosila jsem se dobře na si se dal hle. Jsem by to když si řídit právě v tom koncentráku tak nová jsem upustil od své svatosti slovem to je vše koho a jsem přestal svatým když jsem na konci těchto čtyř dnů měl strach o svůj vlastní život něco o čáku trošku taky ale to se stupňovala. Z z z za svatýho. A ona to potřeba chudák pán se řídí ne chudá pán bůh čtyři dni toho lidsky říká. Ale než zmohl a nechtěné přetrhnout z vůli. Tak to trvalo čtyři dni ho nemohl moc si je hned ale by byl zmizel z tohoto světa nebo by byl zničen nebo tak a teď si dycky především v teď je na jiném úrovni to nevím to nejsi mi klade atd. ale vím z ničení na mně když no tak je to jest ne v chce pro činnost boží prosit a že je to si to s vámi nic o existenci toho dělo to je pochopitelné. Ale že činnost je boží a proto je pravou činností to si troufám říct to by asi nikomu nic neřekl. Poté vás se to z od ještě do tak jak tak o tom poznání taky ne. To by tam byli dávali přeložit v tom slyšel byl by se do s kým kráse co to s do sil. Od činnosti boží to by nešlo ale tady o sela se přes kong za dvě za činnost láskou nebo poznání jak se dnes náš v než tím jsem se naše ze které nevypadá také ne nestranně z vůle boží které se nikdy neprotiví a tu vůli zná ani nejmenší míře se nevinní protivit. Takže vykonává soustavně vůli boží to není můj případ nebo případu váš vykonáme protože i proto jsme na zemi konáme vůli lidskou i boží společně jsou čas někdy převažuje vůle lidská je jisté že vůle boží. My například o neměl co chcete. A když si správně rozlišit čí je to vůle tak tak musím vět musím poznat na vás. My třeba i se ze zvědavosti ptáte nýbrž nebo esi vlas tomu nutkavá vůle boží to musím poznal takže jisto říkáte si rosy tak se s tím toto živit že neumyl odpovědět že mi to nejde vůbec ne to je z rub z muss li ale je to vůle boží tak je to te protože si to za z budete protože to vůle boží. Svatá terezie se v nebi. Tak nikdy jednat tak aby se proti byla vůle boží živa nazveme nemůže spadnout byl sto do jsem se protože se nemůže proti vůli i o to jediná nese voda kterou se konal vůli boží a pro že bude bože z možný všechno v može všechno vesmíru o to je tak strašný to je tak strašná nesvoboda žel. A nejenom nesmiloval také nad všemi úrovněmi všechno vlády i těm dětem na tu taky svým prosit že jsem že se tak neslyšel když noha. Tak podívej své co může nebo nemůže všemohoucnost boží a vše vědomost a z boží potom se nedá mluvit. A tím méně by se mělo o tom uvažovat prosím přestaň o tom uvažovat. ti to domu zakázat radím ti přestání se dostaneš se k tomu k čemu jsem se dostali v předškolním věku tak to si nějak li co se se to s ty tím že se na tom boha nevěřil. To vede absolutní nevíře boha. Nemůže ji si tak se nic nedělat a co se vědět se bez něho a tam začlo umět se před koně věku prosit. Protože my si si myslel jsme to my kteří jednáme a když vyjde že protože on přichází a činí nás od men ti si příchodem toho abychom ho viděli jak se setkali. Tak stačí z naší strany jenom musí z ze sebe a této zpraven se poznání se k čím. A to od nás se to sice a při obecném posledním jsou budu že bych neměl nechat ho z jsem přijít v od protože tu při smrti je dosti se a při posledním. Obecném posledním soudu škoda že křesťanská se to je píšu k tomu k čemu nerozumí to buď překládá předkládá věřícím jen v doslovném znění nebo odmítá výklad toho slovem tajemství že to je maskování nedostačující zkušenosti kterou může každý. Dospělý člověk získat nebránili se buď netečností nebo před.