Karel Makoň: 89-20B (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

F. Ano že ano s proč se to by se byl nestal žil ježíš přece sliboval odhalení všech tajemství a pokud se nám neodhalí pociťujeme se proviňuje se proti pravdě kterou krása. Od u zavřít. Podnětem k tomu je teďka ovšem za svažte to je život toto vědět staví se tak co se měli stát v od mluvili pokřik veliký. Nebyl to nevadí. Tak zaručeně při posledním okamžicích života při smrti sedět tohleto. Člověk vidí že umře poznávat to na sobě. Je smrt milosrdná to znamená když to pozná. Tak zároveň získává klid. Pokud nezískává klid taky je to ještě není smrt s to ještě do milosrdné fáze smrti nepřišel ale při pravém konci z lidského života se všechno při mně. Bolesti přestávají on dojem že třebas ještě živý bude živ nebo tak nějak no ale bych řekl víme dobře že by je matka mám od tomu řekl žlučníku skončit. Tak to je první věc která jista pro okamžik smrti druha je ta že člověk pokouší jeden šat to je vám všem jasno pouští tělo a stě bujet své. Do těla které je pod s tím do těle kdy si o to neni že se do ducha o věc. Do toho těle zabalen od tělo astrální to je také něco se při smrti je zaručeně o tom jsem ji nebude pochybovat. Co je dál nebo vedle toho nebo kromě toho o tom se pochybovat a to je především. Při tom rostou tření s tímto tělem je třeba aby ji. Nastalo nějaké násilné přehodnocení nebo přetvořením nebo byl nová ani formace aby se dostavila o životě nebo ztráta paměti nebo vymazáním paměti v námi do pro to jedno něco z toho prostě tady pro věčné možností jmenuju abych se dověděl jak si to představujete. Musím žít že smrt v nich žádného člověka není stejná že někdo zažíval třebas veliké světlo ze kterého jsem na chvilinku těžší tato světlo mu dává program nebo utěšuje a jiný zase je absolutní mohu a někdo za své nějaký obraz pravdy. Ježíš před tím vymyslel a teď se mu s mocí v tom snu po tak zůstalo u těch všech věcí který v okamžiku smrti člověk vžívá a v číně ale je tady s část otázky jím poslední soud je taková smrt posledním jsou dem. bych říkal že ji dělit od dospělého člověka vždycky poslední jsou od země. Ale jeli i tedy od člověka který není ještě dosti o poslední jsou vejde. Ten poslední jsou se dovrší nebo s nastane ten nedospělý člověk tam někde za oponou dospěje do plnoletosti. Nesměl za jiných okolností ale do plnoletosti v s v tam nebude pořád dítětem ještě v tom jo ho je to smrt je smrt vždycky posledním slovem nebude prostě z toho že je to skonání věků nebo není to skonání věku. To není skonání věku tak to není poslední jsou s to co vám tady říkám smysly s lidská smrt není poslední soud a. Vzala protože kdyby nežil on potom po smrti vědomě zase nějakém časoprostoru třebaže pozměněném vyjdi ven z ji nich v ale ta v tak bych mohl říct poslední jsou v ale. Smrt jenom soudem nad tímto život není poslední takže který jsem prožil poslední jsou tak mohu teďka říci čím se liší pocení jsou od soudu při smrti. Jsou při smrti kdy dala takle musí se rostou si s tím v čem jsi dosud žil s to není tvoje tělo to opouští když ho budeš mít tělo o kterém si nevěděl byla dnes vám. Které jsou veškerý jsou při smrti kdežto poslední jsou vypadal takhle. Musí mu předcházet daleko větší přípravy žákovu nemocí nebo od nebo z kom děláním. Musím díře podzimu soudu přistoupil plné sví je ale vězte že si vždycky na jiné úrovni než lidské hlavě není to něco logického jenom logického a vypadat tak. Že příprava k tomu soudu musí být provedena v tom okamžiku kde jsou začíná. Například spočívá v tom že se fakticky vzdám tohoto svýho života. Jakmile se ho fakticky tam bez lítosti ta ho nastala pocení jsou faktické vzdání se života bez lítosti posledním jsou zem. Je se otázka jiná vždycky jsem asi pře na a. Když se byl nesjednotí žít když se celý odevzdání a tak dále. Ale to je málo li tak tady u při do živa postil soudu nerozhodující zaselo deska německá která a tvořila pro jeho partnera v panně umožnila aby to takle zažil jak vám to říkám protože když ten ve ses mám který chtěl zabít. Obratem ruky že se stal vyslancem božím v mých očích. Muž u to považoval za vidění ano. říkám že jsem nikdy žádné vidění neměl ale pro z vás promiňte mi co si uvědomil že toto bylo vidění o ten esesman před přede mnou přišel ke mně když těl zabil toho minulého. A chtěl zabít to o do měl za to jsem co z on dal ještě napřed pobýt a potom zakopat to potom třebas jsem nakonec kdy se ještě o čem utekl ven tou se do po do o toto z toho skla o tom říkali ale se stalo jiného a jsem v chvíli v něm viděl posla božího to je důvod proč učedníci páně po smrti. Že krista a nepoznávali tedy se nám to jsi nemám dělat nějaký ještě další poznámky k tomu hlavní důvod protože oním mně neviděli na petra chvilinku ně. Že to byl syn boží ale potom to poznávali a tak nepoznávali tvoji že byl u jehož co o tom nevěděli ano. To byl pro nový člověk na tak myslím že tomuto rozumět tak že může mi dal že jsem se nesmělo než na sebe hroznou radost jen když se se ve vědomé řeči no ale jsem tady tak to zkrátím ale otázka zní si musím to proto doby kdy že říkal příliš mnoho. Co se děje v tom soudu u člověka který u míra a není to poslední jsou do toho v od tu o tom tu no tak to je pro vás toto otázka stejně kartu vracela vizte. Kdy do kdo fázi u člověka se že musím říct který umírá né. O ho o z od to o co ho to jsou. Ano od toho od toho od se jako tomu ve vinu. V předmětu své nejdeme hlad ale to člověk ano o li tam v ženo sval poslední soud. Protože říkáš nemá zvaní v tom prou nebo na nějaké převtělování a on když to dělal to z toho co se dělo při ještě. Nejsem toho názoru to bylo velice obtížné protože vidět to vejít jedním životem provést kdy ten poslední co nastal přetaví do smrti nestál někde budoucnosti to je proč o nerozumím od to od bytu a to je očistec. No. On se dostane k takovému strašnému trápení jak je tady na světě nezažil. Pravému očistci. A pak to rychle probíhá zatímco v lidském životě by to proběhlo třebas po padesát vtělení ještě tak on si to za ten krátký očistec nebo můj o rocích nebo od než nebo jenom si to jak jsem proč očistě zažil tak vím co mně. On si to svým velice krátké době ale intenzivně prožije a potom intenzivním prožitku nastane konec toto spojení a poslední jsou v čili jestli se je že si bude se mnou milosrdný tak nás na moji zkušenost. Dr zrak ano tomu rozumím jinak a on to taky. Jak se mi do si pod pokusy protože my to potom strašnou práci na čase o psu o svou zkušenost. Byl jsem za vás neprávem podle mýho názoru bez soudu ven. Toto ozval života odolat. A tam jsem čtyři ním byl trápen víc než kdokoliv jiný tak kou proto nějakou náhody školu v ano to kterou si nikdy jsem neslyšel jsem se mluví do volal z toho koncentráku atd tak proč rozdával tím pokáním domnělá fa zkoumání ma no tak to všechno a hladem který jsem tam měl. Tak to všechno je pochopitelné. Jestliže jsem tímhle tím získal vnitřně zkušenost. Že nejsem svatý. Že protože jsem začal mistra od vlastní život do draka pro svatost jsem předtím víme že se o to jim nemodlil kdy jsem začal mít stráž v přes smrtí fyzicko řekla jsem s. Svatý nejsem to jsem poznal co země bude nebude jez na tom je ta lidská takže toho se nestal žel že jsem strašný strastech fyzické smrti že byl tenhleten následek rozumíš. A ten s tak se dovršil ve z o kterém nich ten je co se za to volal od skupiny a byl jsem přítomen do vidění nějak to byl to němec v době jedno oněm jsem tím ses mám. A protože ho zbytečně nadto z uměl s odpuštěním taktně vybídl jako každou do by to byl dělal tu jest a a proč ty jak to bez rozdílu tak kdo nezbylo ani s jeho nezůstat stát abych si počkat ještě době a to jsem se ale řekl zbytečně by z se slitoval protože bytost lítost konce zabito jako tak měl jsem jistotu jistotu do lidská nadlidskou jistotu že budu zabit z no. A s touto jistotou končil nelitoval jsem se s touto jistotou končil očistu z když jsem tu být poznávající jsem začal mít spojení sbohem tři tak by očistec nějaký musí někdo prožít po smrti no. Aby se dostal z toho vědomí s bohem jsem měl všechny vlastnosti nově se odolal do všeho co se říká se vývoj při sví. Jsem zbaven toho pocitu sounáležitosti s bohem v při tím jsem to pod si měl najednou jsem ho neměl brzo o osmi dycky život ne jsem nemoh mít protože jsem byl měl byl náruči boží a jednou jsem nebyl v a protože jsem u k jen sám co přestal co se učil tomu něco málo co večer jsem to stalo a mezi to jsem se říkal jisto že zemřu to co bych se ještě litovat. A to byl jisto by splňuje podmínky proto by končil očistu za nastalo vědomé spojení s bohem přestože vědomé spojení extatické jsem prožil dávno tak chybělo ještě neextatické k prožití po a to jedině nebe testu do nebe je z něho totiž nepadá a kristus se zase padá a ne jak to se tímto způsobem dostal to ne statického do když je takové jsem neb potřebu další extaze dr. Ze které se padala nýbrž jsem se spojil s bohem navěky vědomě ano seděl janem milotsi miluješ. Ten se s mám pojem bůh no tak to třísku zavání v tom který z mém že ano ale ostatní nebyli on byl tím s u na on by tím s s nástrojem božím který byl jeho poslem a měl zabít proto abych se s tím bohem spojit tak se mu byl řečem jako poslu božímu a ano roven jsem zažíval že on miluje že on žije. Že on žije od živi dělal že on poznává a nepoznávám a podobně prostě všechno co dříve jsem měl v bylo boží tak jsem z toho nic neměl a tím jsem byl svobodný tím jsem byl ve stavu nebe ve se ani bytost ne sice o tak to možná se mýlím v tak já. Protože on patrně nepotřebuje celý transformátor z toho důvodu že ta nejnižší složka transformoval co se dalo čeho převedla do takového stupně vnímání. Kde styk neměl absolutní pocit oddělenosti od boha který mu za dvě kdežto nám nevadí el který ho za za největší utrpení jaké kdy zažil tak jsem to zažíval ven. To je rozdíl oproti tomu co tady zažíváme nám do toho nic není kdy jsme vědomě spojit s bohem. Čili toto je to je to se vás zející co to o co přišel rozumíš jinak trans transformované na úžasnou bolest a v bolesti je obsaženo to je tedy zlořečení jo a pak odejde všecko s tou bolestí jak tomu bolet pozdní. Protože to tělo to je tam ještě mámy jiné u tu bolest taky nesnese natrvalo a ona doznění ale jsem svobodný protože nejsi mnou a bohem nestojí než ta bolest jak se bolest jak se že říkal hladina lidské mysli o bolest přestane tak začnu vnímal boha. Když. Sví z života v takže to jsem transformaci mělo hotovou do šestých postupně. Takže mně zbylo jenom nepotřeboval tělo rozumíte jsem zapomněl říct protože jsem byl pět let extazí nevím kolik protože do na před na to co sto no. Kdy si myslim že že i když jim tady nechyběl bůh. U bez oni nestarali takže by museli být v okamžiku smrti osvíceni aby potom chyběl a pro by se co je to očistce taky jo asi tak. A myslím že ve říkal brát v takové se k to se člověk prožívá takže mu potom může ten bůh chybět ta on může v očistci být taky přestože mu dobu tady nechyběl ale tam by se sbohem setkat podoby světla protože obraz to ještě obraz pro ni bůh oblasti obrazem božím velice blízkým pravdě jo. Se setká a tak to tomuto em to světlo chybí a tak se očista proč si přes časy když jsi tělo umřel jsi se co opustil že si neudělal nic jiného než že jsi ztratil vodě v že si to odložil takže nikde bude vrácen když ztratím. Kabát na cestě budu ještě člověkem. Když ztratím potom svést tu bude ještě člověkem když ztratím koš si bude ještě člověkem když ztratím kůži bude ještě člověkem. No říkám nebudu člověkem ten když vám námi s něco jiného o co ti asi nejde ale o čem vidím a tak si o tom nevíš promiň že totiž. Všude mezi všemi úrovněmi existuje okruh vzájemném působnosti. A tak například. Za dáte nezříká modlete se za duše v očistci aby se dostali k pánu bohu mu existuje tento zpět na to zpět na vazba. Že pijete nemají tělo můžeme zachránit tím že svým vlastním tělem on plexus kompletním transformátorem v o tam dostaneme jen. Za terezie věří že ano a. dají oponovat této věci jsem ochoten opona všemožným ale to na tom si neodvážil protože tomu nerozumím ten nerozumné. Takže není kompletní ale pomoci ty svatým která se na něho modlí je kompletní co pak víme svět ale č když se mi ji tak každá nebo se mi líbí. Co myslíš s možná se nikdy s ha hle v z na co myslíte. Nová atd aniž to potom vím u síly stroj do se pomilovat nám. A tak se v jedné modlitbě modlíme. Duší či jinam pomáhejte jako dva mohan vám ne ono totiž na tom možná něco jiné. Za tele ne za dejme jsem moc tuhleti protože to se odvádím ne od skutečnosti kterou tady máme řešit zatím odvede vás nevidím vedle sebe někoho doby momentálně odcházel z tohoto světa ale řeknu z této zkušenosti přeci ještě něco navíc. Od jednadvacátého jedenácti sice devět jsem neviděl člověka dělat. A jenom odcházet z tohoto světa. Proměnné přeli kdybych to byl takle viděl v on se jako zase byl nešťasten z toho určení a z smrti tisíců lidí. Na za tu dobu pěti visí su tam tisíce lidí umřelo ano a jsem nebyl ještě jsme protože oni ne. A jsem byl asi nešťasten protože jsem měl tolik světy dvě vědomí božího že jsem věděl že nejsou ztraceni. To veliké utrpení které by nakonec je osvítilo. Že utrpení vůbec taky osvěcovací účinek ale že tak stačí jako do tam že tak velikým čili že nás kuje s bohem prosimvás. Teďka co se bude dít a tak taky nějak z ma tyto a to je že se máme tedy jednomu otázku která byla po plně nezkazí prověřena vědom toho že se na byl ve tat prosimvás a teď se se to dělají jak na to nepřijdu jak to je ta. Milost neplatí jenom ale platí také vám stejnou měla takže jsem na hráz na kterou v atd. Nebo tak jenom tu někdy ale hráz na mně by taky takže když se o něco u zajímá jste a to pro vás nějaký význam tak dostanou odpověď okamžitou bez přemýšlení a patrně tohleto takle. Že když jsou duše v očistci. Ale kdo se modlí a čím světější člověk tímhle be například svatá terezie říká. Modlete se za duše v očistci když se za který vědom modlí tak je to pro vysvobození kde to vysvobození z očistce do stavu nebe a hle jak je to možné jestli je totiž pravda a toto pravda je že pocit naší oddělenosti od boha a od ostatních je klamným pocitem. Tak může kdo to co se ztratí zde že ztratíme tělo tou modlitbou nahradit u toho mrtvého se toho nemá nemá ceněna sporu a co tohle svým transformátorem po že neni pocit od jen dosti. Správným pocitem. A tak když se modlí někdo za mrtvého a on náhodou očisty by byl tak je tak něco jiného ale oči si jím. Tak se dostaneme z toho očistce touhu řádnou modlitbou. A je toho způsobena tím že my jsme samozřejmě ve stavu ve kterém jsme schopni toto provést musíme s se můžeme dostat někam kde sami nejsme sebe zjevila ve stavu nebe a říkal svým el. Tak to provést ale říkala svým sestrám největší al mu kterou kdykoliv tomu kolik můžeme dáti modlitba za li za duše v očistci cestám přečtete nemění nemožná v tom co teďka dispozici při ženo a tak to s ten pro objevné pro na vás tolik chci aby se stále je to nedošlo že to. Protože to je možné protože není pocit oděno si něčím pravým v k v. Nás padněte modlitby ale na stavu na stavu upřímnosti jestli je to o pro ten člověk si přeje a na s na jeho pokroku. Tak ten melka prostě který se bude tak za svého otce kde asi po roce když konal za něho taky nějakou službu. Odměněn tím krásným obrazem oslaveného těla toho svýho otce bych tak řekl ano. Kam se dostat to z ale ne kam se dostal víc než kde byl předtím takže si on svým posedu krista nebo co do nebe to jedno ale on jim ho tím otcem od asi pro do nebe onen dostal ale si máme vliv na ty stavy posmrtné. A že a taky odtamtud mi jsem li v oni na nás aby o nás. Takže ne ses na této cestě než cestování vědomí vynechat chceš nějakou úroveň. příklad nemůžeme nechat nic no ne mysli nad sebou rovným ku mu od se mnou setkat protože o oni nedělají ty moje úrovně žádnou potíž. se na kolik oni o to nebe rozhodovat ona tele nejvyšší a možnost na jemně které se jsem deme tomu svadhistana vědomě se tam se mnou setkat. Je zajímavý je nejvíc zastavena si když vím. Nás jen tak jsem probuzen do děl jeho stavu tam je to vyžití bezeslovně a hnutími k tomu abych nesl usnul abych to napsal. to napíšu o. Jim se to stále na tomu co o na řekla tím bezeslovním výkladem z ale tu si lehnout protože říkám účel a nepadl na mně znovu z vody opakuje. A znovu musím k tomu něco přidat opakuje třebas do ráda no sk jiné a jsem dal aby spal kdežto když tady jara se opravdu tak by svaly jsem nedělal z vlastní přijaty dělat když to dělat si si lety ději tak se tam bys za povyšuje jde tak je návrat k vstoupit jenom tehdy do ten naší ku. Když jako mám aspoň svadhistanu otevřenou a muladharu celou otevřeno jak jsem říkal muladharu celou o toho nemáme také před pod třeba otevřít malého aspoň do odejděte do se prosimvás od v úplně muadharu víte k tomu nějak přibito to nebylo nic nábožensky jo ale bylo to velice užitečný. O ten ona rase o dělati to způsobem že trvale něco děla celobytostně a pořádně kdesi nemáte. Takovým možnost těla byste se děly pořádně celobytostně tak meus spěte sami neotevřete a jeho nenaučí se otevřít ale když jako tohleto jako muladharu svadhistanu dovedl otevřít protože otevřenou vědomě k řídit než nemusím spát. To tady vidíte že nemusím spát ale to jsem vám mohl hrou otevřenou plně tak jen se jsem vědomi tady nebo tam ne v ano v že věčná svatých všichni stal by se nad úrovně pokud je opravdu svatý také na úrovni prosim na s a to. vás byl jsem skutečně za ty když odtamtud vyhodili při si ji předtím co jsem zase se dostal trošku o již ne. Jsem se by se byl zajat v tom nes v tom táboře a opuštěn úplně od všeho ve jsem předtím opravdu svatý k ve se na svými nebyl. Prodělal jsem myslel jsem si že sem a jak se člověk mýlí devět let se před si tam. jsem do prodělal ix extazi krát v onom z ještě by to bylo moc to by kdyby nadto přišli kdyby nadto přišli katolíci k teologové. A zjistili by jsem přitom zažíval a nevěděli o tom jak si byl bylo třebas i na to šli by byl svatou řečem. Jenomže to by nebylo správné a vy si je byl a tím že město kteří se svatým nestanu v to v pobytem ale že jsem byl v jeho zen od těch svatých slov svým nemůžu vedli odpustit nemůže přít na ho. Tak tam nikdy nechci. A je svět doby tím svatým svatý terezie v čem tou člověk daleko že o na jen na úrovni na tak dokonale že se ponižuje jak se nikdy se nikdy odtamtud nespadne ji život jakýkoliv potíže na tomto světě nespadne od tam. To měl nesmírné potíž a ona asi umřela v ranním krve o na měla asi v tu beru toho námi neřekne ona se o nás a lékařsky v tom nevyzná ale kryla krev před smrt by to říkají když tady jako je považuju za ne dobře s ne dobře vím formování protože oni když tam žiju kdyby měli dojem. Že je to konec svého tam běd pro degradovalo a necítili by se dobře. A o li z tam potřebuju cítit dobře mnou u nás taky člověk který si viz život tomto světě že všemu konec když umře tak jsem cítí dobře naopak sví třebas být než jsem na ty věci vězí protože může volně chlast ta může všechno dělat špatný ho dělal nic se nestane beztak post o ten hlavou v klas. Těl potvrdil není žádná blaženost tak všechno tanec tak pytel padl te se po smrti není žádná blaženost nic nic jsem si věk. A takže bych řekl to takle od pojede bych zdali je u plně se z ně. F. Protože čím si na vyšší úrovni a ta úroveň lidskému tělo bohu na tom nemohu olej do hlediska po slovech pro lidského těla svaly staré nad muladharou mne to o jsou muladhaře buď polovědomý je nebo vědomě na tam nesou nikdy úplně vědomě protože neotevřeli úplně svadhistana nebo ono budu v ten život tam mají celkem být ví. Protože tak poloviční život jako ten náš i tak si mysli do věk je to život ale nemáme li kvality vlastností který bychom mohli být kdybychom měli plně otevřenou muladharu víš. Měli plně otevřou muadharu tak s se můžeme s to si daleko více na oni nemají mola do plně otevřenou když odešli z tohoto světa tak taky nemají plně otevřenou svadhistanu ale jedna jisté že shora dolů vidí síle než my zdola nahoru čili oni o názvy snáze než my o nich. bych vám to předvedl ale když to nevěřili ani bych pomyslel na kteréhokoliv mrtvého kterého musím dobře zná a který musí být vazbu. Tak on je tady se mnou. A my že on vždycky je po pravici nikdy hned po levici na nevím proč asi užitek me ruce. A takže s to se nemůže důvodu tím vyžaduje to jakou prostoru ale to nevadí bys to beztak nic neměl. Co viz co by chtěl jít za on řekl bych to tady sluhy určil ale i si bych si tane vymyslet jste těžko říct z to si pokusy dal čili nikdy jen dělám co jsme tam oba od otce a nebylo to u vás a ona si z na nebo v plzni mně byla nemá takových těžkostí. Překonávat vzdálenosti a o ale vím že se s tou matko je vše vizte mi dal je to svoje říkat za matka to při uvěřila a všemožně se snaží o ji to vejít aby byla řeč aby že před nezatěžoval tu na dokud byla z toho zoufalá jsem s živá matka nebo za mrtvolu ne li za takže shora by musel lépe ví. Samo jsou při z výše tím letem víte tak tady těm jsem to předváděl tys tam byl ty s tam byl jista byl tady duší bylo bylo toho nás o českého z ale jsem se do mluvil s těmi kelty že bych om potřebovali jdeš pro ty skočit z ky. Ale není ba nic nepršelo. Ale my jsme tak jsem to řekl tehdy se byli odchodu a se li od i jsme z od zla vyšli z ty. Od vývody jak oni okamžitě slyší tenhleten mu říkal tady si tím jak bylo temné některých místech ale ten m. Proti vás skalický kde ta chodil šlapal potem bo ještě o měl takovou růže jeho mohu vím z on měl beztak jak oni ovšem vědí jako postily se tam šlapal potom od když ti a jak se postily nám že jsme chtěli dech když se též tak o ten taky vy a oka bych nová je to netrvalo kdyby to bylo pro vizte si to bych si byl řečené alone bylo často bez tomu autu vůbec. A totéž se stal na svatého se se říkal tam nemáte a o ta a tak janě proč jak mu nikdo na by se si pozval a kdy je nad těmi svými a ty tam si možná ty i ty né. No a řekla dávej nemáme blízko vody za ta době ne ne jak oni nás slyší bezvadně jakou mají moc ožila jako ty vjemy opomíjet jako moc tam přít o jsem si na dvou nejsem nemusí o dneska pro člověk do toho. Ale dejme tomu můj přítel tady jsem slyšel byl vjemy z mi zasvěcen na smrti na jsem se tou úroveň jednou do vás kou on tam potom ještě víckrát na tom aber pro věnoval jsem se na docházka v v v a takže jsem v koncentráku vlivem těžké dálo si v zajímavý do bratří živa dávat toho ještě živější čtyřech mi jsem si i sílu opuštěn že jsem byl v očistci kdy byl neprožil ten očistec. Ty extaze předtím tak nic potom z toho dalšího se nestalo rozumíte asi rase byl šestý stupeň je potom očistec potom jsem se vzdal. Sebe u plně a nelitoval jsem se tak jsem se ocitl nad úrovněmi. Sem byl sedne těžko říct. Protože nám to rozhodla u to do zhora zase byl na kromě se byl sbohem vědomě spojen s bohem takže tam měl život. Takže když bych přišel zk když jsem přestat tak jsem ho vždycky nejšťastnější člověk na světě byly koncentráku kde všichni by víra. Nebyl na úrovněmi jsem byl on dualistickém řádu se byla ním na vesmír jen za hranicemi vesmíru jsem byl kosmonaut zem a jakým. Vím co jste si jistě že jsem tam měl nás vidí to byl klid musel spát nemusel víte jsem se nemuseli starat. se mu kdekomu pomoci bez strachu že přijdu o život s. Takže bylo tisíc věci studentů na každém dokud třista jsem mezi těmi bloky z pod známý zenu z tužkou procházel klidně z jedno ruku do vlilo ani jsem neměl zvláštní specielní z oni to mám dělat neměl jsem od por dnes ti jsem od or by že se do potřebu tak jsem tam šel. F. Si vědomi člověka v při si ke svět takový ve šel do bych to řekl třebas. Dokumentem. Který mám od svý matky s a ty schopnosti nemám tak s těmi nastaly třeba měl mysl nebaví se svýma bavit tat tak když to nastalo hle do tak jenom proto známe vody kojí do tam není víte kdo tam sestoupit zhora jata sestoupil vystoupil zdola listu ve stačím a tam se oba víme třebas sešli horovi do ko jsem stačit stupeň let pobavit dostanu kolo a kdo men se od sebe pryč. Ale moje matka měla za ty schopnost s každým mrtvým se setkat u ten je si tak o tom věděl z ty rodiny a zjevil se řekli je to po smrti je tak její otec dědeček za osm za ti léty zemřel jsem přel na zápal plic. A ztratil vědomí jak potom říkal ztratil jsem vědomí usnul jsem nevěděl jsem co se se mnou děje vůbec jsem neměl nejmenší tušení že jsem živ neměl pocit tělesnosti a nic takového tak ve samo jsou o nemluvil obyčejný že be nás tak říkal ne ne je se zase vůbec nic dostačí čili to on ty kdy máme u nás kostel na toho by době svatýho vás sláva. A z jsem najednou. Začal slyšet veliký hučení a ty se přibližoval o to před toho potom učení hučení jak potom jsem pociťoval že mám tělo tak jsem stál sedl jsem si jsem byl ve jsem se podobě se jsem si aku kam se konal se do on s pravdou vidí. A vidím smutek všichni na s tam stáli oko mně jsem z seděl zrak li k a pak jsem říkal tak toto li se matce a toho a k tomu dokud se jak kam dones z s vědou nesou. Ale potom bych skočím ven a před jsem z říkal před co jsem vyskočil byl jsem od oslu za ty mně to šlo. To jsem se se vyskočil z toho z jak ve a a u ko jsem se jak si jak je pozbývají tělo. Ten prvním li to on si v jsem to jsem jako v praze v chodil z toho těla a on tam byl celý. Se si vědomím byl ve jsem byl jsem že des sedím to bylo v praze v kremaci a protože si tím jak se to tak nemá jsem byla tam přijdu oni mi do ukazuju a vidím že tak se měli významy jsem poznal že i v že tam ještě je že ten život se přes si oni domu z tohoto těla z toto oboru bojí jeho obalu astrálního. Tak jsem ho svých tlačit tak obyčejně viklat jsem se ho tlak sil. A on dost dlouho a ještě by jsem do toho obr rozum pátá jsem tlačit na ani nevím co ten člověk říkal z toho obřadu. Tak protože jsem ho ven a on se tu noc objevil ne se ve snu a říká po děkuji. Karlovi že mně by tlak sil z toho roku jsem nebyl spálen jsem se díval na to spálení a jsem se setkal okamžitě se všemi smí přáteli jako jsem chtěla se s nimi setkat v a co se chtěl setkat s těmi plzeňský my se svými setkal v tom dlouho žil v plzni kdo si byl při přátel v cesy my mrtví jak je menoval asi dvacet lidí a co si zapsal tak jsem vám to se říká ale od toho slavný. No. Z s a zpěvák a český dobu na to by mně buddha klid a z nastat to nebyl to byl straší s co že ano nadal. pod toho kde kam zakázala toho do proto dále všech k a ty sedím jak je to moč když jsem tam byl vědom v. To není kombinuje domy leze byla jako obec v protože jestliže někdo třebas operována a přeje do klinické smrti než umře u plně a potom teprve do smrti po řádné tak. Jeho přechod vědomí je kontinuální. Ale musí být se k tomu podmínky zjednány. Že s ním odborně zacházeno a a. Aby jako se snažili od toho dostat nazpátek do tohoto světa a volně se snažit do vědomí jeho vrátit jsem. A nepodaří se jim toho pokud se do po že tak to jsem pokročil životě ne tady v tom. Tak on se podaří obrat dostat na ten astrální a tu nastal. Měli. Vědomě tak on tam bez ztráty vědomí jsou v když že prostí protože nemohl polykat. Takže hladem umřel na by byl ukryl vyřízen. Takže nemohu onomu toho se mám být jak jsem jak mohla udržovala ale ona ho když upadal takového stavu že se mu dostalo se cele a dech dycky ho křísil dalo mokrý hadr dělat pro to všecko co mohla závory dělám co všechno dělala ona byla ohromná a tak je vždycky be a on říkal dycky. Co z mně ani škol do díla tam to bylo tak krás né. A když tento člověk k bohu pomalém umírání přešel na druhý břeh tak absolutně vědomě konci mně to bylo bez poruchy protože je. Ona cítila jednou byla by se koná jako potom z otcova u a oni políbil na čeho že je věčný chorobu nechtěl nakazit po že on ten polibek cítila i se sebou a trvá podíval se na jak jsem si se to byl on vědomě poli na odešel a po potom taky po smrti nesčetněkrát říkal že bez těžkostí odešel na druhý břeh a bez ztráty a on si být pořád to bylo plynulé bez toho že by mu před že do bezvědomí. Těch astrální proti mně říkají a co pak nemám nevědomí tady k. Z toho s to by jim že máte vědomí ab odkud je to vědomí od pána boha čili my tady máme věčnou jsou část jako vy. A prosím neříkej že jsme do odpad tak že toho odít ani jeden nepřijal ani jeden ne no tak nic se říkám to zase si dali jsem se jich názor ne jsi měl zkázy mu k na to právo ne přesto roce nebudeš ty klid i s to byl vyznáš li ho s. Do doby viděl umírat spojeno se si sice devět kdy jsem chtěl říci. Že když že jsem neviděl do musí totiž měl jsem viděl umřít jak jsem ho neviděl umírat ano ale musí se o neviděl protože mám tu schopnost. Toho člověka se watts buď nějaký nějakou dobu bude o tak zvané smrti anebo léta nebo nám na o znovu takže vím že není mrtev tak směle stavím starého roce že víme na mostem o tom podat svědectví a vím že je mrtvá moje matka. A světa ano dobrá moje žena kterou ty které z říkám matka říkala že za přes nás sled se znovu vtělí zen za roku se to nestát jedná z po čtěte si toho kdy se měla vtělit si dobře počítám tak osou ze státi se mi a jsem se s viděl.