Karel Makoň: 89-21A (přepis nahrávky)

Účelem tohoto přepisu je věrně zachytit mluvená slova Karla Makoně, může však obsahovat chyby a nepřesnosti. Každé slovo je odkazem na odpovídající pozici v nahrávce.

Ale ona tam mým pak pěkně čitta a v tom astrálu v že si ani vzpomněla že ten by to dělal co přesná s no v ale v mým odpouští proto že to netvrdila nýbrž to co dělají jiné paní co tam byla u toho tam nezištný vůli sví. Duch jež dovést by dobrých to za pod oni se velice novost výkaly po smrti a tak se v našem maminka ptala jak po je s vámi ne z se do se na živou a on vám o pak v st. Ty se převtělí za šestnáct let v li se vodní od pojí když za duše nemá schopnostem vazby. A tím končí život v tom astrálu ale to vědomí nekončí všemi to vědomí úsekové. Tak to neni vědomí. Řek bych v pravým slova smyslu božské nýbrž velice omezené na ten museli si nemá větší úsek ale oni tomu také nevěřím že říkají to my vidíme rase nám tento usekl. To je tak to není bude uvědoměle mi myslíme že pro vědomí v úplné když jej tam proč. Oni říkají proto že myslí jsem můžeme pozvat i svatýho o nám tady káže takže my dosáhneme na úroveň toho svatýho ona nad úrovně že tu praví co říká nevím nemohu zkoušel jsem to nikdy přitom nebyl vyd v těle se ten experiment tak nám to nevykládejte takle protože v tak úplné vědomí jako tvoje. jsem si za nám o mně v tom vázána na nesmrtelnou u ní. Na kterou čili že byli čerpat za smrtelná pořád pro vědomí jiné a kdyby nečerpal tak on nemá čeho jsem to a ona to jsem dycky vedle to se nemůže svými domluvit a tak taky si se nesmrtelná proč se cože. Jenom vidí nějaký úsek to si nevadí ale že tu je tak sledu tou před máme k o řekli ba na odtamtud dobu někoho posedne zase tady. Kdo tedy umí budou zdát takle po těch úrovních totiž takový rostlin po úrovních není tak ničím zvláštním když se člověk když řek usne. Tak tam můžeš že se s nachytat při tady tady v jediné a tam je a není ani tady plně nemá pro ten ani tam plně. Tak jako rána vnější co se podobala práně živé ráně a tou ranou tam může cokoliv vstoupit. Protože není úklid tak se toto plněji rozumíš všechno tendenci doplnit el taková. Jsou si jinak která neni dělat drž co jsem není dokonalá není úplná měla byl tendenci se stát dokonalou u as stabilní ano takže kdysi věrou byl hádej nespatřili co šest možné. Tak to samovolně nepřijímáte naší k i sví a tak jim bude to právě es o čtyři v. Ty jsi na tu si aby si s ano. Tak jemně dobra a světlo řekl ověří tam věci který v na na věci. Jste na to je prostě hlídal nesmrtelné duše ta nesmrtelná. vim jsem to se z vešel nesmrtelná vše je v pořád dodává smrt se všímat byla u vědom ho milosti sílu. Tak omylu jakou snese ta smrtelná duše v tom. Ne ne aby jako že bude v tom pánu bohu ale dostane se tam opravdu tak tím získával moc nesmrtelné duše je takovým příkon ano. Že se ocitne nad je v tom stavu nebe je třebas. Který je nad úrovněmi anebo když mám menší příkon tak třebas ráji který ještě semeni nad na úrovni nebe. Protože bez těch li k upustil toho v hle se musím k němu dostat se vám tolik se na v v v v v ti k němu nebyl ne v z vás a došel. K tomu že podnětem k tomu je přetéká o kam žili k po ho rozhodnutí božím přiměřenost moudrého. Být víc bude brána zodpovědnosti a konečně to nebudu učíš protože to po sobě nepřestali viz to před psal ve se nekoná tak jak to dob ano v že do toho co máme taky co mluvit zdola. A kdybych toto právo na před upíral tak by ten osud stál proti ježíši kristu. A ježíš kristu ukazoval že proti němu nestojí žádný osud. Kdybych chtěl být velice přesný tak bych řekl on bojoval proti osudu jako proti satanovi. Žádný osud z mu nestál v cestě protože toho satana přemohl. To že zemřel na kříži nebi lože bylo zabili nýbrž. Že to ne. Se s mařil vědomě s životem oslu si vytkl vyd nám vytvářel. On znal kdy to může udělat přesně odhadl bo věděl kdy dorostl k tomu kříži ne spěla se to k a kdyby to bylo dříve býval tak se vzepřel jo se ještě dost poznal zralost chvíle. A u nás nám se to jeví jako se co se stát že se musí stát protože neznáme tento bod z zralosti. Naproti jako on tou vás ale k buď jako křesťan proti tomu co jsem nás za to se stane. Nic co se stát se nestane tady si ještě ty který do toho co mluvit. No a když mu když člověk z mohamedána jem as mnou vás ním že vám to nemám odborníka tak a on říká nech nás nová smlouva a na takovou od jsem transy za stokrát mi že jsem v módě dělal. A i řekla za ruka a říkám li nazpátek ještě se zase do mluvíme nakonec to dal do takovým pak rád dal. A když se ho ptáte jak je to možné samo říká allah buď pochválen allah jednou pošle strašně hloupé člověka a tomuto na passim a on to zaplatí. Ale jenom je po všech i do člověka se s tím musím smířit do zkouší jim jak si byla za nepoznám člověka neposlal ale když jako když se mi nemohu takovým byl dostane se chyby tak mu to na či dom pro tu malou cenu. A to před tím vědu je nějakou nemůže že děti nemají co jíst ale ještě horší je to z dnešní tělem ona mu proč nemá věčný jestli mám. Moc dnou ma on je si nemám dost mocnou nezmohu ku. Ten nemožný před z s to taky když ji v asi bych je než si je si mu ho mu ku z not. To musejí vize ale vždycky tady kdyby rád s ze si by ta se stal myrhu vedeni a vyššího si milión co to se musí viděla se taková ale s tak i způsob myšlení do za jednou napravo v někde v egyptě a vzal těl se milo a ne o táhli. Ne to složili. Kdyby byl býval byl držen izrael však ku dal mocemi tak vytáhl nad a věnoval dobyl to klidně. do vzdávali. Který pravili ten králem jak se menoval si doby daleko duchovního rádce. Protože on byl a dnes by to byl no a. On se dostal do bolestivě a na blízký východ a oni poznali že to je člověk který proti nic nemá stop první pořádný křesťan. A říkal mu aby domluvil že se se nabýt kdy byly nepřátele li si si v jednali vědomě že ho taky nebo za dvě a podobně a on opravdu to se skonání dělal jsem ne ty hor by který by na radovali se rod pět dobrý oporu oblast hodina přes osob o zázrak marně mně proto zdržoval druhý ne takže on neuspěl s tou myslí ale jak se stýkal s těmi osvícenými praví některými tak se dověděl bo tu si jistě. Věci dělat co silové ještě existovali nebyli by mlácení a pozvi by zabiti všichni po byti že si přáli vidět totiž oni se co chvíli jsi dali o mírně. A tím řekli že všechno z boha ustavičně vychází že jsme živi protože z boha emmanuel jemném vyzařujeme no a to je to s. No když je zvolit když se modlíme vzal k se k oči si. Ko dejme tomu mám za toho. Že barborka je v očistci při z že nezažila není v astrálu. Že nezažila do as to může klidně ale není tam doma je ve stavu očisty. Tak oni platí to co možná říkáme maminka oni zve očistě potom do došlo chtěli no to zase není tam pravda ale ona se může dostat do stavu nebe protože dal sil vtělení není. Protože nebo že se neprovinil jako by nebyla tak při kou za nás věcem jako jsme my a tak podobně takže ona blízko k těm vyšším takže když my se modlíme za za že potom v našem stavu kam my můžeme svým stavem dostat jak nemůže se dál než že sám jsem že jo. Taky na to jdou všelijak každý jinak. s vyšším způsobem na to šel aurobindo ale na vina pak porodu ve spisu sádhana tyto laskavě tam jsou ty cesty jak se čech dostane bohu. A jedna cesta je cesta lásky a říká cesta lásky spočívá v tom že celé stvoření boží je postaveno na vás je těm tvoru a. Jenomže on se chová odkud on bůh jako otec který si hraje s dítětem a ve své náruči ho vykazuje vzhůru člověk cestami kontakt. S tou náručí otcovou. A ztratí dech ti bych cesty vědomí o tom otci a vrátí se zase nazpátek spadne tomu otci čili smyslem cel z se to stvoření je. To tam není dokončeno li indické v mysli způsob myšlení že nějakým způsobem tou hrou se ten bůh baví bych tak řekl ne ale to není konec. To zábava spočívá v tom jak je to vyjádřeno v podobenství marka ten synu že když ten syn marnotratný se vrátí všechno promarnit předtím. Stává se k ježíši a cennější než ten syn který tam u toho otce zůstal jo čili to stvoření ten význam protože to veliké utrpení proto oporu v toto všechno promarnil nám ten význam že tím promarnění ne. Nasytil všechny ty kterým rozdal svoje peníze který měl od otce dokud měl peníze ve tisíc tím ne oni ho měla v ně. Tam není že ženou kde to bylo jak to bylo ne na tom nezáleží je tam krásně řečeno čili my tím že žijeme a všechno promarníme k smrti. Když se vrátil do otcova domu a že se cítíme jiné úrovně o co vám tady vykládal a tomu taky om podle si ještě mnoho jiného obsaženo co jsem ještě nevysvětlil je velice obsažné a s tím pro byl pro ven z ti takže ve si to že odpověď aby ale je toho spojivé takže. Úrovně jako třebas andělská které bychom my řekli že zenem k nám je to nestvořené ještě stvořena. nás mnoho že my jsme takle dole a za to je. My máme moc toho že oni jsou tak nahoře ano nám pomáhají omámení aniž dovíme to vědí že nám pomohly ale i to nevíme že pomáháme jim. Tak myslím že v ní. Bych tohle nazvat lépe než ti indové při způsobem mi říkal všechno je veškeré stvoření. Je víření něčeho kolem klidného jádra je to asi atom ve velkém a smysl toho víření je tak že asi ten že se skládají věci které jsou v ke prospěchu těm kteří jsou od věků ne někde začalo. Tom příbytku a o jistotám vědoměji ale je as snáze a mají možnost do toho zabít. Takže tito pokrok i tam v tom víří vém stavu jsem o by to pro u toho boha ale. Jesiže jsou tam příbytky od věků jak říká svatý bral ona si to dobře znal tak toto je na syny pravděpodobnější způsob vysvětlení proč bylo všechno stvořeno. Pro ty co jsou v tom příbytku. Aby měli oni úkol a když se ten úkol plní zase byly se jen kdyby nebyl ho. Od něho malým koho on ve z od lidem a potom už. Jo dobře děkuju velice je posloužil protože se synem vědomým si na této úrovni mění rozhodující držet žiješ na všech úrovních ta se tím marně vykládal jako on stal sledu že ty úrovně narazí od i lidského názoru jsou otevřeny ale jenom zhora dolu. Abys mohl žít na úrovni nejnižší musí všechny jeho se otevřeny a musíš asi musí projít protože v tělo. Všemi úrovněmi hořejší mi všemi sedmi musí od procházet a proto nejsi na úrovni této to si jenom vědu uvědomuje kde jsi. Ale si na všech úrovních na všech úrovních také nevědomě na tom nezáleží ale brzy rozešli to přesně ženy žiješ v jen tam před o čem že tam žiješ nýbrž že shora dolu musí být všechno sbohem propojeno a zdola nahoru zase ten spasitel pro tlačí bylo nahoru když nazpátek uzavírá a ku. Takže ta trojjedinost boží je úžasně užitečná a ten duch svatý teprve ve temně propojení mezi jdou kdy těma kdy vám negativní a pro vidí složkou od trpnou opozici dní a aktivní složkou tak aby nemohl dojít ke zastrašit řek mysl jemně li tě. Z na tak asi že si na to proč o tom bůh stvořil v. V ale protože jsem se dostal o jeho stavěla sic sice devět na úrovně. Tak dokonale vím jak proč to je ale může do vysvětlit když to není do lidské a to není logické. Je to pořádný ze říkat proč se s o to jinak kdy tomu rozhodli a to je nový k o lidské myšlení a tam není odpověď prosimvás. Ale věřte mi že odpojit je celá jasná na jiné úrovni protože kdybych že ji byl nepoznal tak jsem tam taky trpěl. jsem musel to poznat tu příčinu toho utrpení jsa ani to poznal tak jsem byl mimo utrpení jako ten pán bůh a proto by ji za to byla honička klid visi klid tisíců sledu a dobra. No z z z z z kdy při při tom prvním v jsem si toho spisu první knihu o spisu ano vyzbrojen ka v obsahu která se týká činného života a upozorňuju vás že to je první mnich který si všímá především činného života. A to u mnichů nebývá protože jsem jakém ven svýho anebo svatou terezy tak oni bazi věrou na modlitbě. A on v modlitbě připravuje činným životem protože v let. A to je na něho to je od něho velice věk ježíše mnichem že si troufá říci že modlitba správně vykonávána musí být připravena činností si pomohu dneska obrátím to protože by se o dostat že by se vůbec k tomu nedostal v této v tomto prvním kroku činná. V funkce života říkám funkce kdykoliv činný život jaký smysl tak činnost. Si dovolím rozebrat trošičku. Teď vám to třebas bude známe a kříž který by tam bylo něco ještě nepochopitelné rozebrat ježíšův život jak nás uvádí do činného života on zásadně když budou o modlitbě. Jsem prošel činného života. On věděl že bez činnosti člověk by vůbec nemohl. Být v kontemplativním. A kdyby byli nepomáhali jeho učedníci jak to bylo to byla činnost vrcholná řek bych zázračná v našich očích je pomáhali bližnímu. To byla činnost tak kdy byl nemohli je naučit ani otčenáš tak tam ten řád otčenáši je pořád dáváním poměru k činnosti a k modlitbě a ke spojení s bohem do spojení sbohem je v tom otčenáši uváděno nakonec to jsou s. Poslední slova zbav nás zlého teprve se pře modlíte praxí životních všechno co v otčenáši obsaženo při království teta let to jsou všechno přání ten která jsou před věčná tak se dostane k tomu zbav nás zlého na to nemáte vůbec právo dokud se neprožili může. To říkat pochopitelně ale uvědomte si že to neuskutečníte ba na něho protože to není na vás nýbrž o to prosíme a musíme prosit boha jelikož že jde o to v vymanit se z vody a z ti. No tak je přeci nedílná jsou čas relativního dobra a zla těch párů o boji do který mluví dole pořád. Takže zbavit se zlého nemáme právo vůbec na to dokud se životem nepře modlíme to se před tím a teď se podívejme jsi je vám to jasné. Takže když se povrchně otčenáš vody říká a nakonec taková a padal nos že neseme trpět. To se mate dávána rostou případě a zbytečná. Kdybychom nevěděli si to předtím názor že tam věděla ti hodnot a že teprve na konci máme překonán ten dualismus máme právo abychom byli zbaveni zlého a ty že sebe například opět věří službou mít me že se obracela jsou zkušenost zbaven všeho zlého na tomto světě takto nadaná vodách když jsem se asi v jsem modlil to co za co bylo před si v jsem se vzdal svého života. Nelítostně atakdále všechno co je v tom otčenáši obsaženo. Miloval jsem mi jako sebe sama odpouštěl se ho aby ne aby mně bylo odpuštěno ale proto mně bylo odpuštěno kdyby byl měli ještě nějaký požadavek třebas. V zpětný vůči někomu který dole co udělala tak jsem ten klid pěti mizí čím nezažíval to zbavení se zlého bych tam nezažíval býval. Kdyby například ještě měl za zlé do toho esesmana jimi chtěl zabít tak že by to bylo dopadlo špatně to by byl nemohl právem chtít zbav nás zlého ale k neřikam že sešlo svých do takové strašné věže ten esesman byl zastřelen ale je to ani nevadilo. Ani to neprospělo. Ale jistěže do zračilo tak že jsem o taky potřeboval jako esesmana zas za střed. A my se z obou oživit jako dobrého člověka který dobro proto byl zastřelen ale se dostal nám na úroveň relativně do bral by měl znát tam se ještě jsi li dělat mor byla nebo se chovali jen on. A obojí je tedy pár dvojic který je bez podmínečně spolu svázán. Tak pochopili jste proč je zbav nás zlého na konci doufám že ano či že ano nemůžeme si to vůbec přát aby to bylo dřív dokud z toho dualismu z toho řádu byl řeckého nevytěží mi všechno co oni je obsaženo pro nás je li v. A proto si nesmírně vážím opaku jenom jsem šel říkal jsou vliv prvek ka že on rozeznávám milost dvojího druhu v a toho co bylo v v předběžnou bych to se při a milost následnou bych nutným nebo milost předem přicházející k ale to je v tom říká. A potom. Dovětek toho milosti která přišla je následující milost. Když milost přichází obvykle přichází utrpení. To je zákonité protože bude veliká radost z toho veliký při do z toho co dostanu ale to v rámci dualismu tak neříkáme z to musím nějak zasloužit ale protože svázán relativní dobro se zlem tak se ohlásí zároveň ke slovu relativní zlo svatá terezie by řekla ďábel tak je to dobře přes je to řečeno. Ale nemusel toto co my si chovat jsem proto toho že my se z klášter viset krise nemusím dober sami vydat projevy nepovažoval za ďábla nebo za za sebe. Který je nepoznatelný jako člověk. Nýbrž jako působící zlo relativní na působící dobro to je syntéza která je v člověku obsažena. Tam dohromady všechno působí jako relativní dobro ale i v zlo je to pořád jasné co třeba zase se esta zase nebude nám a a teď bych se vrátili životu ježíše krista který vás budu krutě učit symbolismu. A budu trvat nadto si symbolu dokonale rozuměly jak se pokud se ani rozumět a opakuji. Ježíš jako my přichází z věčnosti do vám bych to s tím musím opak o to bych moh navázal a není si toho vědom. Není si toho vědom protože přichází do takové živi ve do první úrovně protože tam kdyby si byl toho vědom. Tak by do první úrovně vůbec nemoc projít on bych meči lhal nahoru. A tím by nedovršil co v úrovni je třeba udělat to dítě musí být nevědomé. A my musíme dlouho nevědomými proto abychom vytěžili svou nevědomostí také nějaké utrpení které jste prožít k tomu relativnímu dobru. A takže prosimvás kde je asi pravdu v tom. Klášteře když na utrpení zbytečné se nám zdá utrpení pátera viděla viděli budoucího u vel předpoklad pro budoucího světce velikého. On trpěl zbytečně protože neměl za v klášteře neměl příčinou se stýkat s životem který člověku po dráže jinou li a on si ty nohy po dráže sám že způsobována nerovnováhu mezi relativním dobrem na ty vím ze ocet tak si zatím dobrem a co bylo se zlo. Co se čemu se nemohlo zabránit takže honil satana po střechách u pod ten neměl v ten vtip jako u toho svatýho nazvěme ji do že ho od toho hodil oko tvary to bylo asi velice nápadné. Že když ho tak vodil okolo spali nikdo toho satanáše neviděl on ho viděl ale o ho v utíkal okolo tvary dokolečka akty škol se jak potom se bude podívaná a co těly jisté chvíli si o něm moc svým myslet a co znal jako moudrého člověka na nestranně když jim radil tak o to asi odpustě myslím že to ne do z tohoto od ale protože je to záznamech že když dal okolo tvary ale bralo jako jako se zbláznil ne. A on ho satanáš pronásledoval a tak do něho. A takže on když do seďte neutíkal tak strašně trpěl z je řečeno takhle vybavil symboly prosimvás když že by se neutíkal tak dostal moc ženy na po těle. Protože je třeba tu jsem ji bát ne se mu vystavovat. výklad předním. Ale zároveň se ho nebát protože máme schopnost utéci. Jakým způsobem se utíkat to přímo vědeckým způsobem naznačil ježíš kristus svým životem. Takže se dostávám promiňte mi to musím totiž obracet protože by se mohlo stát že by měl na to byl nestačil čas budu to pro k ráda by jsem na prvním stupni v první knize je stanovit prvek teďka se říká činného života a to budu prokázat symbolismem ježíšova života který nejvíc mluvil o činnosti i v době kdy jako na pouhé dosti stavěl nesmíte si myslet že když že m. Žádné me tu činnost tak jako si se dělat ale že se moh do odvrátit od rodiny a od pozic která k něčemu vychovat něčemu dobrou volal takže mu to co samovolně že mohl zapomenout nad u činnost činnosti na této cestě platí že prostředek který jsme překonali pokrokem. Se nesmí opustit bez misse tato řeknu z prostě po něm tedy v atd jsem se ji opovrhovat ten byl dobrý. A učím jeho jsou ve mně aby nebyli jste tedy musí se jen na pozadí toho nového pokračovat.. A to je v ježíšově životě bezvadně provedeno a také v tom co píše stanovit prvek a to bezvadně rozetnout protože ono rozvádí pořád jednu a tutéž větou vizte ženich přichází vědom musí s aby se se svým setkali nic víc z toho o do by si že sám dokonale vysvětlil to vám el není tam obsaženo se tedy ze se lesa stránek všechno o tomhletom znamená radí nám vrať své i na druhé úrovni k tomuto. Vizte hleďte co se děje že ten ženich ustavičně protože ten bůh ustavičně do svého života k fází napřed činností se to jinak nedokážeš ho postřehnout. A potom modlitbou a konečně spojovacím způsobem takže nech k tomu by bylo nutno hned uvést ten příklady či k a ten se takle když tam berete tento vám nejenom svým nitrem které k ní. Pod bych tak spravedlivě řekl není vůbec patrné v těch světě letech na ten dvanáct výrok tomuto zmínka že ono po nitro rostlo pochopitelně ale navenek se stane milo. Kdybys doby od bylo bývalo jevilo příliš prudce tak nebyl zradil tu rodinu a ona mu ještě měla co říct tento svět nám do konce života do ukřižování do zmrtvýchvstání co říct pozbyl krista ani vůbec to nemá co říct. Nemusíme se k němu vracet pro za za terezie řekla jestliže někdo říká se setkal s kristem osobně tolik svůj případ protože on nevzal za ručičky oni kam nevedl jsem zjevil dobyl součást zjevení a tak to být. Ale když se někomu zdá že bůh jemu mluví bůh s ním jedná. To je před udělá fantazie prosimvás se v a možná přitom si mylně. Ale jsem proto aby se ta představa držela v šachu ne protože nepotřeboval ale že ti kteří že to přehání mají ty konce spojovací velice těžké na. Příklad svatá terezie z avily že takovým příkladem na si myslel že miluje že že činna a tak dále a teprve byla správně činná když viděl že nemiluje že miluje bůh. Když věděla že nic nedělal by dělá bůh a proto byla tisíckrát být schopna něco dělat. Toto není možné tento jsem není možné lidském životě pokud nepustíme pána boha v činnosti a ten ježíš kristus svým životem ukazoval jak od se pouští v činnosti kterou potom vynikal po tři roky kterou vyniká dodnes jak ho po řekl tak podívejte se my nechám tu pasáž kdy byl v ní. Absolutně nevědomý absolutně nevědomým dítětem lépe bylo řečeno než slyšeti svatí tři králové ale do nevědomosti. Ten ježíš nějakým způsobem nezasahoval jeho životě bychom mohli do neznáma ale toho prosím jeden celek a to vnější do vnitřním ježíšovy životě jeden cele tej jedno lidské vtělené totiž rozvádět je člověku. Podívejte se vnitřní část byla panna mary v. A svatý joze nic víc zpočátku nic víc dobyla vnitřní část ježíšova života. A zevním částí toho bylo strašně moc to byla sta a je. To by vás to byla to z zákaz stáleji doby ty pastýři el to byly ti svatí tři králové v to byl herodes to byl egypt a tak dále to nebo by to všechno znáte a to byla ji po služ nos i ta svou zevní stránku a vnitřní stránku obojí je nutné. Ta poslušnost se kterou on poslechl jsem zase za rodinou ve světech a to byla to dal přednost zevní stránce která ještě za do dělat na která se svou vesel v musili ještě co říct tomu ježíši kristu kdyby se byl nevrátil rodině postavy to všechno na hlavu. Nepodceňujte a nikdy ho svoji činnost a zevní okolnosti které na vás působí ano ta rodinám byla zevní okolnost tomto případě že to dělá ho nutila aby se vrátil musíme se s tam plazy jsem matka. Která ho mu ho doslova co z nám to učinil synu ale. Nebyla tam sama se tam jsou rodinou o na tam do deset patnáct lidí protože si říkají budou muset hledat tak si rozdělí úkoly asi tak to přestalo nadto z od tak viděla že tam nebyla sám ale on byl jenom v matce. To stačilo protože. Zevní okolnosti se musí umět na první atom prvním stupni z činnosti propojovat z vnitřní poslušností. Tedy z s tím úkolem toho zevního když si myslím že ne zevní světy něco jiného odděleného od boha tak. Musí z řeč již mnozí si to je bují dál a když tohleto přijmete za správné tak se schopni to zevní velice snadno propojí s tím vnitřním s tím co pochází od boha kdybyste toto neudělali tak byste řekli list na stromě nemá nic společného s kořenem ten by tam nebyl kdyby tam nebyl někde jako jsem a nesnáze země tak takle berte. Tu spojitost z činného života s životem vnitřním ten činí život na každém kroku na veliká přenos stanovit polekal pochází z vnitřního života základu božího. A on říkal ženich do rozdělena tři pasáže ženich přichází v činnosti přichází v každý den a každý okamžik do každé činnosti kdyby tam nevstoupil tak bychom říkali listu může žít na tom stromě sám osobě. On věděl že nemůže sám osobě žít že musí být v tom co jeho otce za to být zakořeněn i v době i v činnosti s sela vnější byl zakořeněn jako list na stromě zakotven v ten kořen tam nevidíte my nemáme tu schopnost vidět kořen ale ten za tak tady je na ten veliká výhoda toho spisu panují zbraň jak to mohl z vůbec o říci. On mnich který si myslet že to ten jistý život je do hlavy ale jako by říkal list je to hlavní a ne ten kořen všechno i ten nejmenší lístek pochází z toho kořene samozřejmě nepochází jenom z toho kořene. Ale pochází také z vnějších okolností ze slunce z vláhy která padá z vůli. Proto se odebral. Na na to by učenou předbíhá rosu ze symboly se mi toť to hodí zapomenou že jsem to všechno neřekl jsem nezapomněl k tomu vrátit proč se musel utéci do egypta. Kde neprší zhora a vláha kde zdola a. On se tam učil celý rok toto že vláha ze zvnitřku z s pod a. Jak prosta nebo das bodem do těch rostlin že ano tam toto o zrozovat ho z po do se to honem. Ne z vnějšku se to tam všechno dostával takže on by dostal v tuhletu lekci. Všechno pochází od boha zvnitřku vnitřního života. Tak byl dokonale připraven k tomu aby se vrátil do z zevního světa nazareta a připraven. Od do vnitřní poznání ačkoliv byl třebas něco před rok ano. Nepodceňujte toto vnitřní poznání u dítěte přestože o vedete zevnímu projevu. Toho co pochází zvnitřku po se musí pořád udržela před by se mohlo stát že byste před cenili ten kořen a že byste třebas to nechávali nebo vzdávali listy by ten člověk by i ten strom neměl ještě o dýchat zvnějšku on dýchá a zevním světem on jeho dech. Je umožněn že spojen se zevním světem a náš dech života taky ten průběh života tím myslím symbol říkám nemluvil o žádném dechu to zase nebudete nějakému vás nejsem schopen si to jako už. Když sám se sebou že jsem mluvil symbolicky si myslím že jsem mluvil normálně ale že to třebas životem nerozumíte tomu že musel rozumět jako dýcháním. Nýbrž že jako přijímáni zvnějšku. Protože ten že to míchá není jenomže vých sám a všímám z toho přeci zvnějšku umožněno zvnějšku. A co bych dýchal kdybyste byl vzduch no tak prosím čemu se tam počet je ježíš kristus. A mohu se vrátit zase a musel se vrátit do se k tomu odkud odešel ne sice přímo tam ne do betléma protože se nemusel betlémě narodit kdo ukázáno se se nebude rodit nýbrž že bude pokračovat v tom narozeném člověku jak postupně jít dál. A byl to nazaret není do daleko od nemá ale je to jinde. A tam se ten jeho očím jeho pěstoun znovu jisto o jako tesař. A tam se teprve učil tesařině ten ježíš kristus čili neučil své v betlémě. Protože když člověk narozen nemá schopnosti se učit tesařině nemá schopnosti ještě v tom životě by tak čím jako dospělý člověk to se musí učit někde jinde než z vyzpovídal jsem roven taky že není schopen tu na to co tam jsem u svého mávat jenom říkám že nevzpomíná na protože si protože vůbec o tom neví vzpomeňte si na chvíli svýho narození vzpomeňte svým to nedokážete. To se musí zvláštní praktika indická známá dělat aby si člověk dovedl svoji paměť narození a potom od narození do zkázy sil v těle že ano. Zajímavý že ten jim v velice zřejmá váha věd. Že když se takovýmto způsobem naučí vstupovat pamětí do okamžiku narození. Že rovnou odtamtud přechází do převtělení přede předešlého vtělení a uvědomuje si zaseto vtělením od začátku dokonce a tak předcházejících vtělení a tak dále čili že co se tam děje kde po těch předchází vtěleních vůbec né. Ale jde po těch i jejích které v sobě mám. A se kterými se musí vypořádat kořene ideje oni musí vykořenit o musí být volený svobodným a tak se setká se všemi tak zvanými před zkázy jsi mi vtělení znamená ze všemi vjemy které by. Zabraňovali ho vnitřní svobodě. Takže on nakonec i tímto způsobem velice těžkopádným se dostane k vnitřní svobodě a dostane se mi to k bohu jít mimo ale myslím to bylo nutné aby se si nemyslit co stojí proti sobě něco na ni je s celým převtělováním nevadí. Protože to je trik který se člověk dostává a jejím napřed a potom od nich. Když se například pomocí jako převtělení dostane člověk to může dobrý třebas tesařem. Tak se po jsem potom tak se musí naučit ji od stát uším nebýt jako třebas ježíš kristus tou dal svým životem no kam to je jasné ale doby lidským životě nám to nese není protože do toho nevidíme. Ale musí jak oni totéž když například ten člověk dospělý i kdy při věk mistru. Co ji poprvně chce z tej se své rodiny co jsem na rodině přinesli jsem tu rodinu a se sebe vzdát. Jak nese toto mentálně neprovede tak sto podle fakticky vůbec. A to musí být opraven vzdání jasno viděl že to přes si děláme taky tak když tetička tam v tom že žije se vzdávat toho života. Na ses zapře těla se nechal jenom koš sví a to je asi taky dali jinou z zakouší vědou nebo dál jakou bohu tu děj vší takže o na přišla mezi nás k košili a tam o by dali nové a nový a a to byl a ne. Jejích od příbuzných věnování nýbrž to byl věnovali tím řádem a když ho utkal li jako rod o panně marii napodobením panny marně ano. Co je není když se to z celé co znamená rozumět tomu ježíšovu učení jako učedník. Opustit vnitřně všecko ne ještě sebe ale všechno své umět opustí no a do to nedokáže ten není učit na tento může bezvadně rozumět jako třebas vy a nestal se učí klamete veliká chyba protože nemá vlastnosti zázračné a ty za tři za vlastnosti zázračné. Jsou způsobeny nikoliv vlivem ježíšovým. Jedině vlivem ježíšovým nýbrž vlivem toho člověka který opustil vnitřně všecko své. Ale tu uši rodině symbol opuštěním toho svého a ještě ne všeho protože tam myšlenka nás osobní spásu byla také jejích který věta je také s to řečeno obecně ale to jim dovolil si ponechat po tři roky protože kdyby to byl neponechal tak by byly nemohly trvale vzbuzovat. Při zázračném vlastnosti ti by byli usnuly protože oni měli nějaké vedení. A to spočívá v tom že nad vším se jeho byla touha post a.